wpu.nu

Uppslag:A11423-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1991/12/17
Ad acta
1989/04/16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om spaning mot en Israel, huvudman i narkotikahandel, från spaningslägenhet på Brännkyrkagatan 29 mot lägenhet på Ugglegränd 4. Om tider, spaningsrapporter och kollegor.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-07 12:50
Avslutat
1989-02-07 13:45


PROTOKOLL fört vid förhör med  Stefan Ahlgren  -

Anställd  Stockholms polisdistrikt   Sjöpolisen 

Förhöret hållet på rikskriminalen, tisdagen 1989-02-07 12:50 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Stefan Ahlgren  har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme.

 Stefan Ahlgren  har vidare informerats om att han höres upplysningsvis och att förhöret avser att utröna  Stefan Ahlgrens  och hans kollegors förehavanden fredagen 1989-02-28 i samband med att de då bedrev spaning i ett narkotikaärende.

Som framgår av ovan tjänstgör  Stefan Ahlgren  normalt vid  Sjöpolisen .

Vid den aktuella tiden var  Stefan Ahlgren  dock inlånad till KSN.

Vad  Stefan Ahlgren  nu kan erinra sig beträffande det spaningsärende han var engagerad i är att det huvudsakliga spaningsobjektet var en lägenhet belägen på Ugglegränd .

Fast spaning mot denna lägenhet bedrevs från en lägenhet på Brännkyrkagatan, troligen nummer 29.

I aktuell lägenhet bodde vid denna tid en kvinna,

 Stefan Ahlgren  kan nu ej erinra sig kvinnans namn, vilken hade anknytning till en israel som var en av två huvudmän i utredningen.

 Stefan Ahlgrens  engagemang i spaningsärendet var så gott som uteslutande bevakning av denna lägenhet på Ugglegränd.


 Stefan Ahlgren  uppger sig nu ha mycket svårt att erinra sig vilka han arbetade tillsammans med. Då  Stefan Ahlgren  erbjudes möjlighet att titta på telefonlista

Anknytning: A11408

Pol-1989-02-07 A11423-00 Förhör-Stefan-Ahlgren.pdf

Pol-1989-02-07 A11423-00 Förhör-Stefan-Ahlgren.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med  Stefan Ahlgren  -

Anställd  Stockholms polisdistrikt   Sjöpolisen 

Förhöret hållet på rikskriminalen, tisdagen 1989-02-07 12:50 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Stefan Ahlgren  har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme.

 Stefan Ahlgren  har vidare informerats om att han höres upplysningsvis och att förhöret avser att utröna  Stefan Ahlgrens  och hans kollegors förehavanden fredagen 1989-02-28 i samband med att de då bedrev spaning i ett narkotikaärende.

Som framgår av ovan tjänstgör  Stefan Ahlgren  normalt vid  Sjöpolisen .

Vid den aktuella tiden var  Stefan Ahlgren  dock inlånad till KSN.

Vad  Stefan Ahlgren  nu kan erinra sig beträffande det spaningsärende han var engagerad i är att det huvudsakliga spaningsobjektet var en lägenhet belägen på Ugglegränd .

Fast spaning mot denna lägenhet bedrevs från en lägenhet på Brännkyrkagatan, troligen nummer 29.

I aktuell lägenhet bodde vid denna tid en kvinna,

 Stefan Ahlgren  kan nu ej erinra sig kvinnans namn, vilken hade anknytning till en israel som var en av två huvudmän i utredningen.

 Stefan Ahlgrens  engagemang i spaningsärendet var så gott som uteslutande bevakning av denna lägenhet på Ugglegränd.


 Stefan Ahlgren  uppger sig nu ha mycket svårt att erinra sig vilka han arbetade tillsammans med. Då  Stefan Ahlgren  erbjudes möjlighet att titta på telefonlista

Anknytning: A11408

över KSN:s personal, uppger  Stefan Ahlgren , att han vill minnas att var den som så att säga ledde spaningarna.

Andra namn som för  Ahlgren  förefaller bekanta är samt

var i varje fall den som kom att hålla i utredningen då ärendet passerat spaningsstadiet.

 Ahlgren  av förhörsledaren tillfrågas om ej förefaller bekant, uppger  Ahlgren  att denne möjligen ingick i grupp.

Vad gäller fredagen 1986-02-28 kommer  Ahlgren  ihåg att han då gjorde s k kvällstur, vilket innebär att han sannolikt arbetade från 16:00-24:00 cirka.

När tjänsten påbörjades, dvs vid 16:00 -tiden sammanträffade gruppen på KSN.

 Ahlgren  vill minnas att de kom att bli kvar på KSN i cirka en timmes tid, varefter de begav sig till Brännkyrkogatan för att bevaka aktuell lägenhet.

 Ahlgren  är tämligen säker på att han till en början, troligen fram till cirka 21:00 rörde sig i en inleasad bil i området i anslutning till Brännkyrkagatan och Ugglegränd.

Vanligtvis var man ej dubbelpatrull, varför  Ahlgren  är tämligen säker på att han var ensam i fordonet.

 Ahlgren  kan nu ej erinra sig vilken typ av fordon han förfogade vid tillfället men uppger att gruppen under denna tid i stor omfattning använde en röd Opel Rekord samt en mörkblå Volkswagen Passat.

Vad för slags bil  Ahlgren  förfogade kommer han dock nu ej ihåg.

Ej heller kan  Ahlgren  nu erinra sig vad för slags fordon de övriga i gruppen förfogade.

 Ahlgren  uppger vidare att han nu ej kan erinra sig vilken eller vilka som befann sig i spaningslägenheten på Brännkyrkagatan till en början, dvs fram till 21:00 -tiden.

 Ahlgren  har nu inte någon som helst minnesbild av huruvida någon skuggning kom att bli aktuell den aktuella dagen, dvs fredagen 1986-02-28 .

 Ahlgren  håller det dock för mest troligt att i varje fall ej han kom att utföra någon skuggning.

Sannolikt någon gång vid 21:00 -tiden avlöste  Ahlgren  den eller de som fram tills dess suttit i spaningslägenheten på Brännkyrkagatan.

 Ahlgren  är så gott som helt säker på att han därefter kom att sitta ensam i

Pol-1989-02-07 A11423-00 Förhör-Stefan-Ahlgren.pdf

Pol-1989-02-07 A11423-00 Förhör-Stefan-Ahlgren.pdf

över KSN:s personal, uppger  Stefan Ahlgren , att han vill minnas att var den som så att säga ledde spaningarna.

Andra namn som för  Ahlgren  förefaller bekanta är samt

var i varje fall den som kom att hålla i utredningen då ärendet passerat spaningsstadiet.

 Ahlgren  av förhörsledaren tillfrågas om ej förefaller bekant, uppger  Ahlgren  att denne möjligen ingick i grupp.

Vad gäller fredagen 1986-02-28 kommer  Ahlgren  ihåg att han då gjorde s k kvällstur, vilket innebär att han sannolikt arbetade från 16:00-24:00 cirka.

När tjänsten påbörjades, dvs vid 16:00 -tiden sammanträffade gruppen på KSN.

 Ahlgren  vill minnas att de kom att bli kvar på KSN i cirka en timmes tid, varefter de begav sig till Brännkyrkogatan för att bevaka aktuell lägenhet.

 Ahlgren  är tämligen säker på att han till en början, troligen fram till cirka 21:00 rörde sig i en inleasad bil i området i anslutning till Brännkyrkagatan och Ugglegränd.

Vanligtvis var man ej dubbelpatrull, varför  Ahlgren  är tämligen säker på att han var ensam i fordonet.

 Ahlgren  kan nu ej erinra sig vilken typ av fordon han förfogade vid tillfället men uppger att gruppen under denna tid i stor omfattning använde en röd Opel Rekord samt en mörkblå Volkswagen Passat.

Vad för slags bil  Ahlgren  förfogade kommer han dock nu ej ihåg.

Ej heller kan  Ahlgren  nu erinra sig vad för slags fordon de övriga i gruppen förfogade.

 Ahlgren  uppger vidare att han nu ej kan erinra sig vilken eller vilka som befann sig i spaningslägenheten på Brännkyrkagatan till en början, dvs fram till 21:00 -tiden.

 Ahlgren  har nu inte någon som helst minnesbild av huruvida någon skuggning kom att bli aktuell den aktuella dagen, dvs fredagen 1986-02-28 .

 Ahlgren  håller det dock för mest troligt att i varje fall ej han kom att utföra någon skuggning.

Sannolikt någon gång vid 21:00 -tiden avlöste  Ahlgren  den eller de som fram tills dess suttit i spaningslägenheten på Brännkyrkagatan.

 Ahlgren  är så gott som helt säker på att han därefter kom att sitta ensam i

denna spaningslägenhet.

 Stefan Ahlgren  vill minnas att han vare sig såg någon komma eller lämna lägenheten han hade att bevaka.

 Ahlgren  började att spana från spaningslägenheten var lyset tänt i den bevakade lägenheten.

Någon gång mellan 23:00-23:30 släcktes ljuset i den bevakade lägenheten, varför man drog slutsatsen att kvinnan som bodde i lägenheten då gått till sängs.

Av den anledningen kom man att bestämma att spaningarna för kvällen skulle avslutas.

Man kom således att avbryta spaningen någon gång mellan 23:00-24:00 .

Högst sannolikt åkte  Ahlgren  då in till KSN:s lokaler där han sammanträffade med de övriga i gruppen.

I samband med indikteringen påpekar  Ahlgren  att det dock ej är helt uteslutet att han istället för att åka in till KSN åkte direkt hem till sin bostad på

När  Ahlgren  anlände till sin bostad, sannolikt någon gång mellan 00:00-01:00 ,hade han ej blivit medveten om att statsminister Olof Palme skjutits.

Att Olof Palme skjutits var något som  Ahlgren  ej kom att få kännedom om förrän på morgonen då han läste morgontidningen.

Som framgår av vad  Ahlgren  uppgivit har han inte vid något tillfälle uppehållit sig i city eller Sveavägens närhet.

När  Ahlgren  färdades till Brännkyrkagatan färdades han högst sannolikt över Västerbron.  Ahlgren  kan dock inte helt utesluta att han färdades en annan väg då han åkte till Brännkyrkagatan.

Han kan dock med bestämdhet påstå att han inte vid något tillfälle lämnat bilen på eller i närheten av Sveavägen.

Enligt  Ahlgren  är det således så gott som helt uteslutet att han har observerats bärande på en bärbar radio.

Som framgår av vad  Ahlgren  tidigare uppgivit, har han inget minne av att någon i gruppen utfört skuggning, varför  Ahl gren även håller det för osannolikt att någon av dessa observerats med bärbara radioapparater i närheten av Sveavägen.

De bärbara radioapparater gruppen förfogade över var av okänt japanskt fabrikat, blå till färgen samt försedda med mycket korta svarta antenner.

 Stefan Ahlgren  tillfrågas om han känner till att någon annan spaningsgrupp den aktuella kvällen bedrev spaning i city, varvid  Stefan Ahlgren  uppger att han ej känner till huruvida så var fallet.

Pol-1989-02-07 A11423-00 Förhör-Stefan-Ahlgren.pdf

Pol-1989-02-07 A11423-00 Förhör-Stefan-Ahlgren.pdf

denna spaningslägenhet.

 Stefan Ahlgren  vill minnas att han vare sig såg någon komma eller lämna lägenheten han hade att bevaka.

 Ahlgren  började att spana från spaningslägenheten var lyset tänt i den bevakade lägenheten.

Någon gång mellan 23:00-23:30 släcktes ljuset i den bevakade lägenheten, varför man drog slutsatsen att kvinnan som bodde i lägenheten då gått till sängs.

Av den anledningen kom man att bestämma att spaningarna för kvällen skulle avslutas.

Man kom således att avbryta spaningen någon gång mellan 23:00-24:00 .

Högst sannolikt åkte  Ahlgren  då in till KSN:s lokaler där han sammanträffade med de övriga i gruppen.

I samband med indikteringen påpekar  Ahlgren  att det dock ej är helt uteslutet att han istället för att åka in till KSN åkte direkt hem till sin bostad på

När  Ahlgren  anlände till sin bostad, sannolikt någon gång mellan 00:00-01:00 ,hade han ej blivit medveten om att statsminister Olof Palme skjutits.

Att Olof Palme skjutits var något som  Ahlgren  ej kom att få kännedom om förrän på morgonen då han läste morgontidningen.

Som framgår av vad  Ahlgren  uppgivit har han inte vid något tillfälle uppehållit sig i city eller Sveavägens närhet.

När  Ahlgren  färdades till Brännkyrkagatan färdades han högst sannolikt över Västerbron.  Ahlgren  kan dock inte helt utesluta att han färdades en annan väg då han åkte till Brännkyrkagatan.

Han kan dock med bestämdhet påstå att han inte vid något tillfälle lämnat bilen på eller i närheten av Sveavägen.

Enligt  Ahlgren  är det således så gott som helt uteslutet att han har observerats bärande på en bärbar radio.

Som framgår av vad  Ahlgren  tidigare uppgivit, har han inget minne av att någon i gruppen utfört skuggning, varför  Ahl gren även håller det för osannolikt att någon av dessa observerats med bärbara radioapparater i närheten av Sveavägen.

De bärbara radioapparater gruppen förfogade över var av okänt japanskt fabrikat, blå till färgen samt försedda med mycket korta svarta antenner.

 Stefan Ahlgren  tillfrågas om han känner till att någon annan spaningsgrupp den aktuella kvällen bedrev spaning i city, varvid  Stefan Ahlgren  uppger att han ej känner till huruvida så var fallet.

På fråga huruvida  Stefan Ahlgren  har någon uppfattning om det på något sätt dokumenterades vad som företagits aktuell dag, dvs fredagen 1986-02-28 ,uppger  Ahlgren  att det skrevs spaningsanteckningar, i varje fall då skuggning förekom.

Däremot är  Ahlgren  osäker på huruvida man alltid skrev spaningsanteckning även i det fall att ingen iakttagelse gjordes eller att skuggning förekom.

Eftersom  Ahlgren  minnesbild är den att ingenting hände den aktuella kvällen, är han således ej helt säker på att någon spaningsanteckning finnes för aktuell dag.

 Ahlgren  avslutningsvis tillfrågas huruvida han har något att tillägga som kan tänkas vara av betydelse för utredningen, uppger han att så ej är fallet.

 Ahlgren  uppger sig ha uppfattat vad som indikterats varför han avstår från återuppspelning av bandet och godkänner detta utan erinran.

Förhöret avslutat klockan 13:45 .

Stockholm som ovan


Roger Jansson
Krinsp


/sb

Pol-1989-02-07 A11423-00 Förhör-Stefan-Ahlgren.pdf

Pol-1989-02-07 A11423-00 Förhör-Stefan-Ahlgren.pdf

På fråga huruvida  Stefan Ahlgren  har någon uppfattning om det på något sätt dokumenterades vad som företagits aktuell dag, dvs fredagen 1986-02-28 ,uppger  Ahlgren  att det skrevs spaningsanteckningar, i varje fall då skuggning förekom.

Däremot är  Ahlgren  osäker på huruvida man alltid skrev spaningsanteckning även i det fall att ingen iakttagelse gjordes eller att skuggning förekom.

Eftersom  Ahlgren  minnesbild är den att ingenting hände den aktuella kvällen, är han således ej helt säker på att någon spaningsanteckning finnes för aktuell dag.

 Ahlgren  avslutningsvis tillfrågas huruvida han har något att tillägga som kan tänkas vara av betydelse för utredningen, uppger han att så ej är fallet.

 Ahlgren  uppger sig ha uppfattat vad som indikterats varför han avstår från återuppspelning av bandet och godkänner detta utan erinran.

Förhöret avslutat klockan 13:45 .

Stockholm som ovan


Roger Jansson
Krinsp


/sb