Ove Persson

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Owe Persson
Föllinge


Relevans
Kriminalinspektör
Anställd på Stockholms polisdistrikt, Narkotikaroteln
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Ove Persson i wpu.nu.

Avsnitt

Ove Persson har inget eget avsnitt.

Dokument

Dokument där Ove Persson är uppgiftslämnare

  • EAD10245-00 (Förhör med Ove Persson EAD10245-00, Förhör okänd kriminalinspektör Brännkyrkagatan 21, Angående sina arbetsuppgifter den 28 februari 1986, var han befann sig och om han vid något tillfälle "rört" sig i trakterna kring Sveavägen, Persson underrättades om att han skulle höras angående sina arbetsuppgifter den 28 februari 1986, var han befann sig och om han vid något tillfälle "rört" sig i trakterna kring Sveavägen., 1988-09-05T08:35:00)
  • EAD10245-00-A (Förhör med Sten ove johan persson EAD10245-00-A, 1989-02-07T08:55:00)
  • EAD10245-00-B (Förhör med Ove Persson EAD10245-00-B, Frågeformulär till polis, Fotokopia av frågeformulär betr tjänstgöring 86-02-28, ifyllt av: Persson, Sten OVE Jonas,   ., Fotokopia av frågeformulär betr,., 1986-02-28)
  • N3265-00 (ove persson, Kännedom om   tidigare bostad., 1986-04-18T14:18:00)

Det finns inga dokument registrerade där Ove Persson omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Ove Persson har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

  • EAD10245-00 (Förhör med Ove Persson EAD10245-00, Förhör okänd kriminalinspektör Brännkyrkagatan 21, Angående sina arbetsuppgifter den 28 februari 1986, var han befann sig och om han vid något tillfälle "rört" sig i trakterna kring Sveavägen, Persson underrättades om att han skulle höras angående sina arbetsuppgifter den 28 februari 1986, var han befann sig och om han vid något tillfälle "rört" sig i trakterna kring Sveavägen., Ove Persson, 1988-09-05T08:35:00)
  • EAD10245-00-A (Förhör med Sten ove johan persson EAD10245-00-A, Ove Persson, 1989-02-07T08:55:00)
  • EAD10245-00-B (Förhör med Ove Persson EAD10245-00-B, Frågeformulär till polis, Fotokopia av frågeformulär betr tjänstgöring 86-02-28, ifyllt av: Persson, Sten OVE Jonas,   ., Fotokopia av frågeformulär betr,., Ove Persson, 1986-02-28)
  • N3265-00 (ove persson, Kännedom om   tidigare bostad., Ove Persson, 1986-04-18T14:18:00)

Omnämnd

Det finns inga förhör där Ove Persson har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer