Uppslag:A11422-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
11422-00
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1989-04-16
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
UL=   /KSN(KOKAIN),ANKN A11408,P130
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: A11408-00 / P130-00Kort sammanfattning
Spektören (        Anställd (  Förhöret hållet tisdagen den 7 februari 1989, med början kl 09.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-07 09:45
Avslutat
1989-02-07 10:10


PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektören (   Anställd ( Förhöret hållet tisdagen den 7 februari 1989, med början kl 09.45, i rikskriminalens lokaler, Stockholm.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman,

rikskriminalen Förhörsvittne: Ej tillgängligt

underrättas om att han höres i anledning av pågående förundersökning angående mordet på Olof Palme.

skall närmast höras angående sina egna förehavanden fredagen den 28 februari 1986.

uppger att han den aktuella dagen, alltså den 28 februari 1986, tjänstgjorde vid narkotikaroteln mellan klockan 15.00 - 01.00 enligt tjänstelistan. Han kom till KSN:s lokaler någon gång vid 15.00-tiden på eftermiddagen. ( tillfrågas om han har något minne av vem eller vilka som bemannade det s k tk-rummet då han påbörjade sin tjänstgöring.

har inget minne av att han skulle ha besökt tk-rummet eller fått vetskap om vem eller vilka som tjänstgjorde där. Han har ej heller någon kunskap om vem som kan ha suttit där senare på kvällen eller natten mot den 1 mars.

Någon gång mellan 16.30 - 17.00 så åkte

tillsammans med kollegan

till en fast observationsplats på Brännkyrkagatan 21

Pol-1989-02-07 A11422-00 Förhör-narkotikaspanare-Robert-Andersson.pdf

i Stockholm. De använde varsin tjänstebil och

tror att han vid tillfället nyttjade en Opel Rekord, eventuellt röd. Beträffande kollegan fordonsnyttjande vid den här tiden, så har

det minnet att han hade en Volkswagen Passat, sannolikt mörkblå till färgen.

och

kom sedan att tillbringa kvällen på den fasta observationsplatsen på Brännkyrkagatan 21.

minne av den här kvällen var att det var väldigt lugnt och ingenting över huvudtaget inträffade. Man spanade vid tillfället mot en person av israelisk härkomst och det gällde hantering av amfetamin. kan inte erinra sig att några andra kollegor eller över huvudtaget andra personer skulle ha varit tillsammans med dem på den här observationsplatsen under kvällen.

Någon gång strax efter klockan 23.00 så lämnade kollegan adressen. Detta i anledning av att man hade bedömt läget så att ytterligare spaning inte var nödvändig. tillfrågas om han säkert kan säga att hade för avsikt att bege sig in till kriminalavdelningen. Han uppger att han inte med säkerhet vet det, utan i och för sig kan anta att han gjorde så. Vid det här tillfället var det alltså under förstått att man skulle avbryta tjänstgöringen. kom att stanna kvar i lägenheten cirka 15 - 20 minuter efter det att hade lämnat densamma. Han tog därefter den tidigare omnämnda tjänstebilen och begav sig mot bostaden i

Han körde då Söderleden, Nynäsvägen, Ågestavägen och vidare fram till Gräsvägen i Huddinge. Under hela den här resan så hade

sin bärbara radioapparat påslagen. Han kom dock inte att höra någonting som berörde mor det på Olof Palme.

fick kännedom om mordet på Palme påföljande morgon i samband med att han slog på radion. Man talade då om att Olof Palme blivit nerskjuten på Sveavägen.

Pol-1989-02-07 A11422-00 Förhör-narkotikaspanare-Robert-Andersson.pdf

der färden från Brännkyrkagatan och till Gräsvägen.

har speciellt tillfrågats om det kan vara möjligt över huvudtaget att han har vistats nere i Stockholm city under kvällen den 28 februari. Han uppger att detta är helt uteslutet. Han kan, såvitt han minns idag, över huvudtaget inte ha lämnat den lägenhet man hade som observationsplats mellan klockan 17.00 - 23.30 cirka då han åker därifrån. ( tillfrågas om han mer exakt kan precisera vilken tid han anlände till bostaden. Han uppger då att han, när han kom hem, satte på tv:n och kunde konstatera att på någon av kanal 1 eller 2, så pågick det en film. Någon mer exakt tid än så kan han inte uppge.

Förhöret avslutas kl 10.10.

har åhört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Stockholm som ovan

Stellan Söderman Krinsp

/sb

Pol-1989-02-07 A11422-00 Förhör-narkotikaspanare-Robert-Andersson.pdf


Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-07 09:45
Avslutat
1989-02-07 10:10


PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektören [MASK]

J[MASKATMA]

Anställd Stockholms pd, narkotikaroteln, tfn 08/769 5720.

Förhöret hållet tisdagen den 7 februari 1989, med början kl 09.45, i rikskriminalens lokaler, Stockholm.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman,

rikskriminalen Förhörsvittne: Ej tillgängligt

underrättas om att han höres i anledning av pågående förundersökning angående mordet på Olof Palme.

skall närmast höras angående sina egna förehavanden fredagen den 28 februari 1986.

uppger att han den aktuella dagen, alltså den 28 februari 1986, tjänstgjorde vid narkotikaroteln mellan klockan 15.00 - 01.00 enligt tjänstelistan. Han kom till KSN:s lokaler någon gång vid 15.00-tiden på eftermiddagen.

tillfrågas om han har något minne av vem eller vilka som bemannade det s k tk-rummet då han påbörjade sin tjänstgöring.

har inget minne av att han skulle ha besökt tk-rummet eller fått vetskap om vem eller vilka som tjänstgjorde där. Han har ej heller någon kunskap om vem som kan ha suttit där senare på kvällen eller natten mot den 1 mars.

Någon gång mellan 16.30 - 17.00 så åkte

tillsammans med kollegan Ove Persson till en fast observationsplats på [MASKA] [MASKAT]

Pol-1989-02-07 A11422-00 ok nd.pdf

i Stockholm. De använde varsin tjänstebil och

tror att han vid tillfället nyttjade en Opel Rekord, eventuellt röd. Beträffande kollegan Perssons fordonsnyttjande vid den här tiden, så har [MASKATMA] det minnet att han hade en Volkswagen Passat, sannolikt mörkblå till färgen.

och Persson kom sedan att tillbringa kvällen på den fasta observationsplatsen på [MASKATMASKATMASKAT]

minne av den här kvällen var att det var väldigt lugnt och ingenting över huvudtaget inträffade. Man spanade vid tillfället mot en person av israelisk härkomst och det gällde hantering av amfetamin.

kan inte erinra sig att några andra kollegor eller över huvudtaget andra personer skulle ha varit tillsammans med dem på den här observationsplatsen under kvällen.

Någon gång strax efter klockan 23.00 så lämnade kollegan Persson adressen. Detta i anledning av att man hade bedömt läget så att ytterligare spaning inte var nödvändig.

tillfrågas om han säkert kan säga att Persson hade för avsikt att bege sig in till kriminalavdelningen. Han uppger att han inte med säkerhet vet det, utan i och för sig kan anta att han gjorde så. Vid det här tillfället var det alltså underförstått att man skulle avbryta tjänstgöringen.

kom att stanna kvar i lägenheten cirka 15 - 20 minuter efter det att Persson hade lämnat densamma. Han tog därefter den tidigare omnämnda tjänstebilen och begav sig mot bostaden i 1. Han körde då

och vidare fram till

i Under hela den här resan så hade

sin bärbara radioapparat påslagen. Han kom dock inte att höra någonting som berörde mordet på Olof Palme.

fick kännedom om mordet på Palme påföljande morgon i samband med att han slog på radion. Man talade då om att Olof Palme blivit nerskjuten på Sveavägen.

O

gjorde inga iakttagelser som han lagt speciellt på minnet un

Pol-1989-02-07 A11422-00 ok nd.pdf

Polisdistrikt

Sid nr

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

07 Avsnitt

08 Löpande nr

2 Arbetsenhet

03 Upprättat(d) av

telefon

04 Fortsättningsblad x

Uppgiftslämnare (efternamn och förnamn) [MASKATMASKATMAS] 06

1 Utskriftsdatum

09 Brott med vilket uppgiften hör samman

05

X Förhörsprot

Promemoria

10 sak

3. der färden från [MASKATMASKATMA] och till

[MASKATM]

har speciellt tillfrågats om det kan vara möjligt över huvudtaget att han har vistats nere i Stockholm city under kvällen den 28 februari. Han uppger att detta är helt uteslutet. Han kan, såvitt han minns idag, över huvudtaget inte ha lämnat den lägenhet man hade som observationsplats mellan klockan 17.00 - 23.30 cirka då han åker därifrån.

tillfrågas om han mer exakt kan precisera vilken tid han anlände till bostaden. Han uppger då att han, när han kom hem, satte på tv:n och kunde konstatera att på någon av kanal 1 eller 2, så pågick det en film. Någon mer exakt tid än så kan han inte uppge.

Förhöret avslutas kl 10.10.

har åhört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Stockholm som ovan

Stellan Söderman Krinsp

Isb

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1989-02-07 A11422-00 ok nd.pdf