wpu.nu

Uppslag:A11422-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989/04/11
Ad acta
1989/04/16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om spaning mot en man med israelisk härkomst misstänkt för narkotikahandel.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-07 09:45
Avslutat
1989-02-07 10:10


PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektören  Robert Andersson  - Anställd  Stockholms polisdistrikt   Narkotikaroteln .

Förhöret hållet tisdagen 1989-02-07 09:45 ,i rikskriminalens lokaler,  (Kungsholmsgatan 37) , Stockholm.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman, rikskriminalen

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Robert Andersson  underrättas om att han höres i anledning av pågående förundersökning angående mordet på Olof Palme.

 Robert Andersson  skall närmast höras angående sina egna förehavanden fredagen 1986-02-28 .

 Robert Andersson  uppger att han den aktuella dagen, alltså 1986-02-28 ,tjänstgjorde vid Narkotikaroteln  (KSN)  mellan klockan 15:00-01:00 enligt tjänstelistan.

Han kom till KSN:s lokaler  (Kungsholmsgatan 37)  någon gång vid 15:00 -tiden på eftermiddagen.

 Robert Andersson  tillfrågas om han har något minne av vem eller vilka som bemannade det s k TK-rummet  (TelefonKontroll-rummet)  då han påbörjade sin tjänstgöring.

 Robert Andersson  har inget minne av att han skulle ha besökt TK-rummet eller fått vetskap om vem eller vilka som tjänstgjorde där.

Han har ej heller någon kunskap om vem som kan ha suttit där senare på kvällen eller natten 1986-03-01 .

Någon gång mellan 16:30-17:00 så åkte  Robert Andersson  tillsammans med kollegan  Ove Persson  till en fast observationsplats på Brännkyrkagatan 21

Pol-1989-02-07 A11422-00 Förhör-narkotikaspanare-Robert-Andersson.pdf

Pol-1989-02-07 A11422-00 Förhör-narkotikaspanare-Robert-Andersson.pdf

PROTOKOLL fört vid förhör med kriminalinspektören  Robert Andersson  - Anställd  Stockholms polisdistrikt   Narkotikaroteln .

Förhöret hållet tisdagen 1989-02-07 09:45 ,i rikskriminalens lokaler,  (Kungsholmsgatan 37) , Stockholm.

Förhörsledare: Kriminalinspektör Stellan Söderman, rikskriminalen

Förhörsvittne: Ej tillgängligt

 Robert Andersson  underrättas om att han höres i anledning av pågående förundersökning angående mordet på Olof Palme.

 Robert Andersson  skall närmast höras angående sina egna förehavanden fredagen 1986-02-28 .

 Robert Andersson  uppger att han den aktuella dagen, alltså 1986-02-28 ,tjänstgjorde vid Narkotikaroteln  (KSN)  mellan klockan 15:00-01:00 enligt tjänstelistan.

Han kom till KSN:s lokaler  (Kungsholmsgatan 37)  någon gång vid 15:00 -tiden på eftermiddagen.

 Robert Andersson  tillfrågas om han har något minne av vem eller vilka som bemannade det s k TK-rummet  (TelefonKontroll-rummet)  då han påbörjade sin tjänstgöring.

 Robert Andersson  har inget minne av att han skulle ha besökt TK-rummet eller fått vetskap om vem eller vilka som tjänstgjorde där.

Han har ej heller någon kunskap om vem som kan ha suttit där senare på kvällen eller natten 1986-03-01 .

Någon gång mellan 16:30-17:00 så åkte  Robert Andersson  tillsammans med kollegan  Ove Persson  till en fast observationsplats på Brännkyrkagatan 21

i Stockholm.

De använde varsin tjänstebil och  Robert Andersson  tror att han vid tillfället nyttjade en Opel Rekord, eventuellt röd.

Beträffande kollegan fordonsnyttjande vid den här tiden, så har  Robert Andersson  det minnet att han hade en Volkswagen Passat, sannolikt mörkblå till färgen.

 Robert Andersson  och  Ove Persson  kom sedan att tillbringa kvällen på den fasta observationsplatsen på Brännkyrkagatan 21.

 Robert Andersson  minne av den här kvällen var att det var väldigt lugnt och ingenting över huvudtaget inträffade.

Man spanade vid tillfället mot en person av israelisk härkomst och det gällde hantering av amfetamin.

 Robert Andersson  kan inte erinra sig att några andra kollegor eller över huvudtaget andra personer skulle ha varit tillsammans med dem på den här observationsplatsen under kvällen.

Någon gång strax efter klockan 23:00 så lämnade kollegan  Ove Persson  adressen. Detta i anledning av att man hade bedömt läget så att ytterligare spaning inte var nödvändig.

 Robert Andersson  tillfrågas om han säkert kan säga att  Ove Persson  hade för avsikt att bege sig in till kriminalavdelningen.

Han uppger att han inte med säkerhet vet det, utan i och för sig kan anta att han gjorde så. Vid det här tillfället var det alltså under förstått att man skulle avbryta tjänstgöringen.

 Robert Andersson  kom att stanna kvar i lägenheten cirka 15 - 20 minuter efter det att  Ove Persson  hade lämnat densamma.


Han tog därefter den tidigare omnämnda tjänstebilen och begav sig mot bostaden i  Huddinge  Han körde då Söderleden, Nynäsvägen, Ågestavägen och vidare fram till Gräsvägen i Huddinge.

Under hela den här resan så hade  Robert Andersson  sin bärbara radioapparat påslagen. Han kom dock inte att höra någonting som berörde mordet på Olof Palme.

 Robert Andersson  fick kännedom om mordet på Palme påföljande morgon i samband med att han slog på radion. Man talade då om att Olof Palme blivit nerskjuten på Sveavägen.

 Robert Andersson  gjorde inga iakttagelser som han lagt speciellt på minnet un-

Pol-1989-02-07 A11422-00 Förhör-narkotikaspanare-Robert-Andersson.pdf

Pol-1989-02-07 A11422-00 Förhör-narkotikaspanare-Robert-Andersson.pdf

i Stockholm.

De använde varsin tjänstebil och  Robert Andersson  tror att han vid tillfället nyttjade en Opel Rekord, eventuellt röd.

Beträffande kollegan fordonsnyttjande vid den här tiden, så har  Robert Andersson  det minnet att han hade en Volkswagen Passat, sannolikt mörkblå till färgen.

 Robert Andersson  och  Ove Persson  kom sedan att tillbringa kvällen på den fasta observationsplatsen på Brännkyrkagatan 21.

 Robert Andersson  minne av den här kvällen var att det var väldigt lugnt och ingenting över huvudtaget inträffade.

Man spanade vid tillfället mot en person av israelisk härkomst och det gällde hantering av amfetamin.

 Robert Andersson  kan inte erinra sig att några andra kollegor eller över huvudtaget andra personer skulle ha varit tillsammans med dem på den här observationsplatsen under kvällen.

Någon gång strax efter klockan 23:00 så lämnade kollegan  Ove Persson  adressen. Detta i anledning av att man hade bedömt läget så att ytterligare spaning inte var nödvändig.

 Robert Andersson  tillfrågas om han säkert kan säga att  Ove Persson  hade för avsikt att bege sig in till kriminalavdelningen.

Han uppger att han inte med säkerhet vet det, utan i och för sig kan anta att han gjorde så. Vid det här tillfället var det alltså under förstått att man skulle avbryta tjänstgöringen.

 Robert Andersson  kom att stanna kvar i lägenheten cirka 15 - 20 minuter efter det att  Ove Persson  hade lämnat densamma.


Han tog därefter den tidigare omnämnda tjänstebilen och begav sig mot bostaden i  Huddinge  Han körde då Söderleden, Nynäsvägen, Ågestavägen och vidare fram till Gräsvägen i Huddinge.

Under hela den här resan så hade  Robert Andersson  sin bärbara radioapparat påslagen. Han kom dock inte att höra någonting som berörde mordet på Olof Palme.

 Robert Andersson  fick kännedom om mordet på Palme påföljande morgon i samband med att han slog på radion. Man talade då om att Olof Palme blivit nerskjuten på Sveavägen.

 Robert Andersson  gjorde inga iakttagelser som han lagt speciellt på minnet un-

der färden från Brännkyrkagatan och till Gräsvägen.

 Robert Andersson  har speciellt tillfrågats om det kan vara möjligt över huvud taget att han har vistats nere i Stockholm city under kvällen 1986-02-28 . Han uppger att detta är helt uteslutet.

Han kan, såvitt han minns idag, över huvud taget inte ha lämnat den lägenhet man hade som observationsplats mellan klockan 17:00-23:30 cirka då han åker därifrån.

 Robert Andersson  tillfrågas om han mer exakt kan precisera vilken tid han anlände till bostaden. Han uppger då att han, när han kom hem, satte på tv:n och kunde konstatera att på någon av kanal 1 eller 2, så pågick det en film. Någon mer exakt tid än så kan han inte uppge.

Förhöret avslutas klockan 10:10 .

 Robert Andersson  har åhört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Stockholm som ovan

Stellan Söderman
Krinsp


/sb

Pol-1989-02-07 A11422-00 Förhör-narkotikaspanare-Robert-Andersson.pdf

Pol-1989-02-07 A11422-00 Förhör-narkotikaspanare-Robert-Andersson.pdf

der färden från Brännkyrkagatan och till Gräsvägen.

 Robert Andersson  har speciellt tillfrågats om det kan vara möjligt över huvud taget att han har vistats nere i Stockholm city under kvällen 1986-02-28 . Han uppger att detta är helt uteslutet.

Han kan, såvitt han minns idag, över huvud taget inte ha lämnat den lägenhet man hade som observationsplats mellan klockan 17:00-23:30 cirka då han åker därifrån.

 Robert Andersson  tillfrågas om han mer exakt kan precisera vilken tid han anlände till bostaden. Han uppger då att han, när han kom hem, satte på tv:n och kunde konstatera att på någon av kanal 1 eller 2, så pågick det en film. Någon mer exakt tid än så kan han inte uppge.

Förhöret avslutas klockan 10:10 .

 Robert Andersson  har åhört indikteringen av förhöret och godkänner detta i befintligt skick.

Stockholm som ovan

Stellan Söderman
Krinsp


/sb