wpu.nu

Uppslag:A14209-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1992-02-17
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Kenneth Lavrell
Ordinarie förare ambulans 912

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Kenneth Lavrell redogör för sin insats i ambulans 912 från det de larmades cirka klockan 23:26 vid Sabbatsbergs sjukhus.

Utryckning till mordplatsen vid Dekorima, Tunnelgatan, framme klockan 23:28. Inlastning av bår med Olof Palme i Sollentuna-ambulansen.

Färdvägen åter till Sabbatsbergs sjukhus i Sollentuna-ambulansen med framkomst klockan 23:34 enligt Kenneth Lavrell.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-12-22 10:00
Avslutat
1987-12-22 10:25


Protokoll över förhör med Kenneth Lavrell, - , boende


Anställd vid Ambulanscentralen i Gröndal, tfn 08-18 02 60.

Förhöret är hållet på KK 1, 7 tr, tisdagen 1987-12-22 10:00 .

Förhörsledare: Krinsp Per Gustavsson.
Förhörsvittne: Ej tillgängligt.
Indikterat på band.

Kenneth Lavrell underrättades om att han skulle höras som vittne beträffande sina iakttagelser 1986-02-28 i korsningen Tunnelgatan & Sveavägen i Stockholm.

Förhöret gäller Palme-mordet.

Kenneth Lavrell säger att han den aktuella kvällen tjänstgjorde i ambulans 912 tillsammans med en tjej som heter Maria Degerman.

Han säger att Maria Degerman jobbade extra i ambulansen denna kväll och att hon normalt arbetar som polis på VD 1. Hon hade dessutom en kompis med sig som heter Eva Lantz.

Kenneth Lavrell känner inte till Evas efternamn, men säger att hon också arbetar som polis på VD 1.

Anledningen till att Eva Lantz var med denna kväll var att hon åkte med som elev.

De befann sig vid Sabbatsbergs sjukhus när larmet gick, att någon var skjuten i hörnet Sveavägen & Tunnelgatan.

Han tror då att klockan var 23:26 .

Han säger att beträffande tidpunkten så finns den säkert antecknad vid larmcentralen.

Vid tillfället så kördes ambulansen av Maria Degerman och Kenneth Lavrell satt bredvid som sjukvårdare.

Flickan Eva Lantz satt i ambulansens sjukhytt.

Man körde ut från Sabbatsbergs sjukhus via Dalagatan Wallingatan - Västmannagatan - Norra Bantorget - Tunnelgatan och ut på Sveavägen och fram till motstående sida på Sveavägen vid Tunnelgatan.

Pol-1987-12-22 1000 A14209-00 Förhör med Kenneth-Lavrell-A912.pdf

Pol-1987-12-22 1000 A14209-00 Förhör med Kenneth-Lavrell-A912.pdf

Protokoll över förhör med Kenneth Lavrell, - , boende


Anställd vid Ambulanscentralen i Gröndal, tfn 08-18 02 60.

Förhöret är hållet på KK 1, 7 tr, tisdagen 1987-12-22 10:00 .

Förhörsledare: Krinsp Per Gustavsson.
Förhörsvittne: Ej tillgängligt.
Indikterat på band.

Kenneth Lavrell underrättades om att han skulle höras som vittne beträffande sina iakttagelser 1986-02-28 i korsningen Tunnelgatan & Sveavägen i Stockholm.

Förhöret gäller Palme-mordet.

Kenneth Lavrell säger att han den aktuella kvällen tjänstgjorde i ambulans 912 tillsammans med en tjej som heter Maria Degerman.

Han säger att Maria Degerman jobbade extra i ambulansen denna kväll och att hon normalt arbetar som polis på VD 1. Hon hade dessutom en kompis med sig som heter Eva Lantz.

Kenneth Lavrell känner inte till Evas efternamn, men säger att hon också arbetar som polis på VD 1.

Anledningen till att Eva Lantz var med denna kväll var att hon åkte med som elev.

De befann sig vid Sabbatsbergs sjukhus när larmet gick, att någon var skjuten i hörnet Sveavägen & Tunnelgatan.

Han tror då att klockan var 23:26 .

Han säger att beträffande tidpunkten så finns den säkert antecknad vid larmcentralen.

Vid tillfället så kördes ambulansen av Maria Degerman och Kenneth Lavrell satt bredvid som sjukvårdare.

Flickan Eva Lantz satt i ambulansens sjukhytt.

Man körde ut från Sabbatsbergs sjukhus via Dalagatan Wallingatan - Västmannagatan - Norra Bantorget - Tunnelgatan och ut på Sveavägen och fram till motstående sida på Sveavägen vid Tunnelgatan.

Han säger att dom var på plats klockan 23:28 .

När dom kom fram till platsen såg Kenneth Lavrell att det redan fanns en ambulans där. Han säger att denna ambulans kom från Sollentuna. Han kände igen en av killarna och minns att denne heter Peter  Andersson .

Personalen från Sollentuna hade lagt upp en man på en bår och var i färd med att lyfta in båren i sin ambulans.

Kenneth Lavrell hoppade in i Sollentuna-ambulansen och hjälpte till med att lyfta in båren.

Någon - Kenneth Lavrell vet inte vem - sade att den skadade mannen på båren var Olof Palme.

Han såg då en kvinna utanför ambulansen och kände igen henne som Lisbeth Palme.

Han säger att mannen på båren blödde mycket.

Lisbeth Palme var chockad och skrek att det var hennes man Olof Palme, som var skjuten.

Lisbeth Palme satte sig i Sollentuna-ambulansens framsäte och man åkte sedan till Sabbatsbergs sjukhus. Under ambulans färden så sade Lisbeth Palme någonting om att man måste ta reda på Olofs blodgrupp.

Kenneth Lavrell tillfrågas om Lisbeth Palme sagt någonting beträffande gärningsmannen. Han säger att hon inte nämnt någonting om denne.

Under färden till sjukhuset gjorde man livräddande åtgärder, bland annat hjärtkompression. Kenneth Lavrell säger då att Olof Palme blödde mycket ur munnen.

Blodet liksom bubblade ut. Han såg också att Olof Palme hade ett hål i bröstkorgen och i ryggen. Han säger att hålet i ryggen var något mindre.

Man åkte i Sollentuna-ambulansen Sveavägen - Odengatan - Karlbergsvägen vidare vänster Upplandsgatan - höger Dalagatan mot enkelriktningen vänster Västmannagatan - höger Observatoriegatan - vänster Dalagatan och höger in på Sabbatsbergs sjukhus och vidare upp mot akutintaget.

Han vet inte vilken väg Maria Degerman åkte i deras ambulans men han såg henne senare på Sabbatsbergs sjukhus.

Kenneth Lavrell säger att man kom till Sabbatsbergs sjukhus klockan 23:34 .

Beträffande iakttagelser på mordplatsen säger Kenneth Lavrell att han vill minnas sig ha sett en polisbil på plats samt fyra till sex personer, möjligen något fler.

Han säger att han inte tittade så noga på vilka människor som uppehöll sig på platsen. Han var väl där högst en minut.

Han hörde ingen person nämna någonting om mördarens utseende eller flyktväg.

Pol-1987-12-22 1000 A14209-00 Förhör med Kenneth-Lavrell-A912.pdf

Pol-1987-12-22 1000 A14209-00 Förhör med Kenneth-Lavrell-A912.pdf

Han säger att dom var på plats klockan 23:28 .

När dom kom fram till platsen såg Kenneth Lavrell att det redan fanns en ambulans där. Han säger att denna ambulans kom från Sollentuna. Han kände igen en av killarna och minns att denne heter Peter  Andersson .

Personalen från Sollentuna hade lagt upp en man på en bår och var i färd med att lyfta in båren i sin ambulans.

Kenneth Lavrell hoppade in i Sollentuna-ambulansen och hjälpte till med att lyfta in båren.

Någon - Kenneth Lavrell vet inte vem - sade att den skadade mannen på båren var Olof Palme.

Han såg då en kvinna utanför ambulansen och kände igen henne som Lisbeth Palme.

Han säger att mannen på båren blödde mycket.

Lisbeth Palme var chockad och skrek att det var hennes man Olof Palme, som var skjuten.

Lisbeth Palme satte sig i Sollentuna-ambulansens framsäte och man åkte sedan till Sabbatsbergs sjukhus. Under ambulans färden så sade Lisbeth Palme någonting om att man måste ta reda på Olofs blodgrupp.

Kenneth Lavrell tillfrågas om Lisbeth Palme sagt någonting beträffande gärningsmannen. Han säger att hon inte nämnt någonting om denne.

Under färden till sjukhuset gjorde man livräddande åtgärder, bland annat hjärtkompression. Kenneth Lavrell säger då att Olof Palme blödde mycket ur munnen.

Blodet liksom bubblade ut. Han såg också att Olof Palme hade ett hål i bröstkorgen och i ryggen. Han säger att hålet i ryggen var något mindre.

Man åkte i Sollentuna-ambulansen Sveavägen - Odengatan - Karlbergsvägen vidare vänster Upplandsgatan - höger Dalagatan mot enkelriktningen vänster Västmannagatan - höger Observatoriegatan - vänster Dalagatan och höger in på Sabbatsbergs sjukhus och vidare upp mot akutintaget.

Han vet inte vilken väg Maria Degerman åkte i deras ambulans men han såg henne senare på Sabbatsbergs sjukhus.

Kenneth Lavrell säger att man kom till Sabbatsbergs sjukhus klockan 23:34 .

Beträffande iakttagelser på mordplatsen säger Kenneth Lavrell att han vill minnas sig ha sett en polisbil på plats samt fyra till sex personer, möjligen något fler.

Han säger att han inte tittade så noga på vilka människor som uppehöll sig på platsen. Han var väl där högst en minut.

Han hörde ingen person nämna någonting om mördarens utseende eller flyktväg.

Förhöret avslutat klockan 10:25 .

Förhöret intalat med stöd av konceptantanteckningar.


Stockholm, dag som ovan


Per Gustavsson
Krinsp


1987-12-30 AW/4040

Pol-1987-12-22 1000 A14209-00 Förhör med Kenneth-Lavrell-A912.pdf

Pol-1987-12-22 1000 A14209-00 Förhör med Kenneth-Lavrell-A912.pdf

Förhöret avslutat klockan 10:25 .

Förhöret intalat med stöd av konceptantanteckningar.


Stockholm, dag som ovan


Per Gustavsson
Krinsp


1987-12-30 AW/4040