wpu.nu

Uppslag:A14210-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1995-03-08
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-07 14:35
Avslutat


1986-02-28 tjänstgjorde Kjell Dahl i E-turspiketen som gjorde nattur.

Cirka klockan 23:15 kom hela styrkan in på VD 1 för att taga en kaffepaus.

De hade en bärbar radiostation med sig och kunde följa radiotrafiken.

De hörde hur skjutningen larmades ut.

Befälhavaren polisinspektör Sven Matzols ringde omedelbart till ledningscentralen för att erhålla direktiv.

De fick dock beskedet att deras hjälp inte var påkallad.

De fann beslutet felaktigt och avslutade hastigt sitt kaffe varefter de skyndade ut till sin buss. Det hade då gått cirka 10-12 minuter sedan larmet över polisradion.

Kjell Dahl har för sig att de körde via Kungsgatan till området kring Stureplan där de sedan uppehöll sig och utförde allmän spaning.

Han vet att de kom till detta område mycket snabbt och Kungsgatan är den snabbaste vägen.

Under kvällen kommer Kjell Dahl att höra med sina arbetskamrater och återkommer beträffande den exakta färdvägen.

Pol-1986-04-07 A14210-00 Kjell-Dahl-piket-1220.pdf

Pol-1986-04-07 A14210-00 Kjell-Dahl-piket-1220.pdf

1986-02-28 tjänstgjorde Kjell Dahl i E-turspiketen som gjorde nattur.

Cirka klockan 23:15 kom hela styrkan in på VD 1 för att taga en kaffepaus.

De hade en bärbar radiostation med sig och kunde följa radiotrafiken.

De hörde hur skjutningen larmades ut.

Befälhavaren polisinspektör Sven Matzols ringde omedelbart till ledningscentralen för att erhålla direktiv.

De fick dock beskedet att deras hjälp inte var påkallad.

De fann beslutet felaktigt och avslutade hastigt sitt kaffe varefter de skyndade ut till sin buss. Det hade då gått cirka 10-12 minuter sedan larmet över polisradion.

Kjell Dahl har för sig att de körde via Kungsgatan till området kring Stureplan där de sedan uppehöll sig och utförde allmän spaning.

Han vet att de kom till detta område mycket snabbt och Kungsgatan är den snabbaste vägen.

Under kvällen kommer Kjell Dahl att höra med sina arbetskamrater och återkommer beträffande den exakta färdvägen.