wpu.nu

Uppslag:A15376-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1993-11-22
Ad acta
1993-11-28
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
P omn: Bert Melén / WTUppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
ANG ANVÄNDNING AV BÄRBARA KOMMUNIKATIONSRADIOAP, SAMBAND MED MORDET PÅ STATSMINISTER OLOF PALME
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 00:00
Avslutat


RPS/Säk
STOCKHOLM

PROMEMORIA Bil. 9

1986-03-11

ANGÅENDE ANVÄNDNING AV BÄRBARA KOMMUNIKATIONSRADIOAPPARATER, SAMBAND MED MORDET PÅ STATSMINISTER OLOF PALME

Under måndagskvällen 1986-03-10 mellan klockan 20:30-22:30 genomfördes förbindelseprov med "Walkie-Talkies" i Gamla Stan, kring familjen Palmes bostad, och kring mordplatsen vid Sveavägen.

Syftet var att på ort och ställe ut prova möjligheten till användning av bärbar kommunikationsutrustning, typ "Walkie-Talkie", då sådan med fog kan misstänkas ha kommit till användning i samband med mordet.

Vid de olika platserna användes för test av 27-MHz-bandet apparater av fabrikat Kraco. 3 watts uteffekt, utrustade med teleskopantenn av en ungefärlig längd av 1,5 meter..

Vidare användes för test av högre frekvenser (kring 450 MHz) apparater av fabrikat Motorola. 2,8 watts uteffekt, utrustade med 7 cm:s antenn.

Vid varje förbindelsetillfälle nedan anges signalstyrkan vid talkommunikation bedömd inom en sifferskala mellan 0 - 5.

Siffran o anger att kommunikation är omöjlig, medan siffran 5 anger att signalstyrkan är mycket hög.

Siffran 1 anger knappast uppfattbara signaler.

Siffran 2 anger svaga signalSiffran

Siffran 3 anger ganska goda signaler.

Siffran 4 anger goda signaler.

Talkommunikation kan trots en hög signalstyrka vara omöjlig pga exempelvis störningar.


BOSTADEN

Från olika platser kring familjen Palmes bostad gjordes prov med sändning till olika platser i och kring t-banestation Gamla Stan.

Vidare gjordes samtidigt prov med en fordonsbaserad utrustning som kördes omkring utefter Munkbroleden och ut på Riddarholmen.

Plats - Plats 27 MHz 450 MHz
Bostaden - Yxsmedsgränd - Munkbrogatan 3 5
Bostaden - t-banan ingång Mälartorget 4 5
Bostaden - t-banan ingång Munkbroleden 4 5
Bostaden - t-banehallen under Munkbroleden 2 4

Pol-1986-03-11 A15376-00 SÄK-WT-tester.pdf

Pol-1986-03-11 A15376-00 SÄK-WT-tester.pdf

RPS/Säk
STOCKHOLM

PROMEMORIA Bil. 9

1986-03-11

ANGÅENDE ANVÄNDNING AV BÄRBARA KOMMUNIKATIONSRADIOAPPARATER, SAMBAND MED MORDET PÅ STATSMINISTER OLOF PALME

Under måndagskvällen 1986-03-10 mellan klockan 20:30-22:30 genomfördes förbindelseprov med "Walkie-Talkies" i Gamla Stan, kring familjen Palmes bostad, och kring mordplatsen vid Sveavägen.

Syftet var att på ort och ställe ut prova möjligheten till användning av bärbar kommunikationsutrustning, typ "Walkie-Talkie", då sådan med fog kan misstänkas ha kommit till användning i samband med mordet.

Vid de olika platserna användes för test av 27-MHz-bandet apparater av fabrikat Kraco. 3 watts uteffekt, utrustade med teleskopantenn av en ungefärlig längd av 1,5 meter..

Vidare användes för test av högre frekvenser (kring 450 MHz) apparater av fabrikat Motorola. 2,8 watts uteffekt, utrustade med 7 cm:s antenn.

Vid varje förbindelsetillfälle nedan anges signalstyrkan vid talkommunikation bedömd inom en sifferskala mellan 0 - 5.

Siffran o anger att kommunikation är omöjlig, medan siffran 5 anger att signalstyrkan är mycket hög.

Siffran 1 anger knappast uppfattbara signaler.

Siffran 2 anger svaga signalSiffran

Siffran 3 anger ganska goda signaler.

Siffran 4 anger goda signaler.

Talkommunikation kan trots en hög signalstyrka vara omöjlig pga exempelvis störningar.


BOSTADEN

Från olika platser kring familjen Palmes bostad gjordes prov med sändning till olika platser i och kring t-banestation Gamla Stan.

Vidare gjordes samtidigt prov med en fordonsbaserad utrustning som kördes omkring utefter Munkbroleden och ut på Riddarholmen.

Plats - Plats 27 MHz 450 MHz
Bostaden - Yxsmedsgränd - Munkbrogatan 3 5
Bostaden - t-banan ingång Mälartorget 4 5
Bostaden - t-banan ingång Munkbroleden 4 5
Bostaden - t-banehallen under Munkbroleden 2 4
Plats - Plats 27 MHz 450 MHz
Bostaden - fordon vid Riddarholmen 4 4
Bostaden - fordon olika platser Munkbroleden 4 5


MORDPLATSEN MED OMGIVNINGAR

Förbindelseprov gjordes mellan olika platser aktuella i samband med mordet.

Norra Bantorget nedan avser parkeringen väster om Norra Latin intill Tunnelgatan.

Plats - Plats 27 MHz 450 MHz
Norra Bantorget - Olofsgatan & Tunnelgatan 5 5
Norra Bantorget - Tegnergatan & Birger Jarlsgatan 4 4
Norra Bantorget - Biografen Grand 4 5
Norra Bantorget - Snickarbacken & Birger Jarlsgatan 2 3
Norra Bantorget - Norrlandsgatan & Birger Jarlsgatan 2 3


SAMMANFATTNING

Vid genomfört prov har sambandet hela tiden fungerat. Dock med olika resultat.

Signalstyrkan har i stort sett varit tillräcklig för att kommunikation skulle kunnat äga rum mellan samtliga ovan uppräknade platser. Givetvis inom ramen för den utrustning som vi använt.

När det gäller valet av utrustning inom 27-MHz-bandet innebär detta stora nackdelar.

Bl a är detta frekvensband mycket väl använt, med hög trafikintensitet. Risken för att bli störd eller avlyssnad är stor.

Det finns dock möjlighet att utan större modifiering förlägga sambandet på frekvenser inom bandet där samband ej förekommer. Risken för att bli störd av annan station minskar då.

Dock kvarstår en mycket stor risk för att bli störd av andra störningar såsom exempelvis personsökare eller elektriska apparater. Störnivån är mycket hög.

Apparater avsedda för 27-MHz-bandet kan efter mer omfattande modifiering användas på 29-MHz-bandet. Detta band är mindre stört, varför sambandet blir säkrare.

Med tanke på olika apparaters tillgänglighet på marknaden kan sägas att 27-MHz-aparater är mycket lätta att få tag på.

Pol-1986-03-11 A15376-00 SÄK-WT-tester.pdf

Pol-1986-03-11 A15376-00 SÄK-WT-tester.pdf

Plats - Plats 27 MHz 450 MHz
Bostaden - fordon vid Riddarholmen 4 4
Bostaden - fordon olika platser Munkbroleden 4 5


MORDPLATSEN MED OMGIVNINGAR

Förbindelseprov gjordes mellan olika platser aktuella i samband med mordet.

Norra Bantorget nedan avser parkeringen väster om Norra Latin intill Tunnelgatan.

Plats - Plats 27 MHz 450 MHz
Norra Bantorget - Olofsgatan & Tunnelgatan 5 5
Norra Bantorget - Tegnergatan & Birger Jarlsgatan 4 4
Norra Bantorget - Biografen Grand 4 5
Norra Bantorget - Snickarbacken & Birger Jarlsgatan 2 3
Norra Bantorget - Norrlandsgatan & Birger Jarlsgatan 2 3


SAMMANFATTNING

Vid genomfört prov har sambandet hela tiden fungerat. Dock med olika resultat.

Signalstyrkan har i stort sett varit tillräcklig för att kommunikation skulle kunnat äga rum mellan samtliga ovan uppräknade platser. Givetvis inom ramen för den utrustning som vi använt.

När det gäller valet av utrustning inom 27-MHz-bandet innebär detta stora nackdelar.

Bl a är detta frekvensband mycket väl använt, med hög trafikintensitet. Risken för att bli störd eller avlyssnad är stor.

Det finns dock möjlighet att utan större modifiering förlägga sambandet på frekvenser inom bandet där samband ej förekommer. Risken för att bli störd av annan station minskar då.

Dock kvarstår en mycket stor risk för att bli störd av andra störningar såsom exempelvis personsökare eller elektriska apparater. Störnivån är mycket hög.

Apparater avsedda för 27-MHz-bandet kan efter mer omfattande modifiering användas på 29-MHz-bandet. Detta band är mindre stört, varför sambandet blir säkrare.

Med tanke på olika apparaters tillgänglighet på marknaden kan sägas att 27-MHz-aparater är mycket lätta att få tag på.

Nästan lika lättillgängliga att införskaffa är olika slag av amatörradioapparater.

Apparater lämpliga för kommunikation av det slag som här avses torde vara 2-meters eller 70-centimeters amatörradioapparater.

Bland sådana apparater som finns på marknaden finns det modeller som mycket enkelt kan modifieras för kommunikation på andra frekvenser än amatörradiofrekvenser.

Apparaterna har i stort sett samma data som den utrustning som kommit till användning i provet ovan.

Antenndimensionerna kan avsevärt reduceras i förhållande till 27-MHz-bandet. Störnivån kan i stort sett försummas. Räckvidden är, som ovan i provet visats, ingalunda sämre.

Prov med sådan modifierad amatörradioutrustning har ej genomförts.

Slutligen finns naturligtvis alternativet att stulen eller speciellt införskafad utrustning använts. Genast finns då ett oändligt antal alternativ när det gäller använd utrustning och använda frekvenser.

Stockholm som ovan

Pol-1986-03-11 A15376-00 SÄK-WT-tester.pdf

Pol-1986-03-11 A15376-00 SÄK-WT-tester.pdf

Nästan lika lättillgängliga att införskaffa är olika slag av amatörradioapparater.

Apparater lämpliga för kommunikation av det slag som här avses torde vara 2-meters eller 70-centimeters amatörradioapparater.

Bland sådana apparater som finns på marknaden finns det modeller som mycket enkelt kan modifieras för kommunikation på andra frekvenser än amatörradiofrekvenser.

Apparaterna har i stort sett samma data som den utrustning som kommit till användning i provet ovan.

Antenndimensionerna kan avsevärt reduceras i förhållande till 27-MHz-bandet. Störnivån kan i stort sett försummas. Räckvidden är, som ovan i provet visats, ingalunda sämre.

Prov med sådan modifierad amatörradioutrustning har ej genomförts.

Slutligen finns naturligtvis alternativet att stulen eller speciellt införskafad utrustning använts. Genast finns då ett oändligt antal alternativ när det gäller använd utrustning och använda frekvenser.

Stockholm som ovan