wpu.nu

Uppslag:AB7991-04

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7991-04
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


AB 7991-4

97-08-05

Rikskriminalpolisen Utredningsroteln Palmeenheten

Utredningsanteckning

Telefonkontakt tagen med Birgitta Wikström (tidigare Brolund) tfn(arbete) i syfte att om möjligt överenskomma om tid för förhör avseende de insatsprotokoll som Birgitta protokollerat vid ledningscentralen den 28 februari 1986.

Birgitta berättar spontant att hon slutade vid polisen 1990 och flyttade upp till Åre för att starta egen företagsamhet. En bidragande orsak till att hon lämnade polisyrket var den turbulens som emanerade från mordet på statsminister Olof Palme. Birgitta blev vid flertal tillfällen kontaktad av journalister och privatspanare som ställde frågor kring mordet på statsminister Olof Palme. Birgitta hade arbetat på ledningscentralen den aktuella kvällen och var i högsta grad engagerad i spaningsarbetet initialt.

En av de personer som ihärdigt försökte komma i kontakt med Birgitta var Gösta Söderström och även dennes son. Birgitta tyckte det var jobbigt att ej få vara ifred.

När nu ÖP (Östersundsposten) hade en artikel som delvis handlade om den kvinnliga protokollförare som arbetade på mordnatten den 28 februari 1986 förstod Birgitta att det var hon som åsyftades. Det antyddes i texten att den kvinnliga protopkollföraren skulle bli föremål för Rikskriminalpolisens granskning i form att ett förhör. Birgitta beslöt sig för att kontakta Rikskriminalpolisen vilket också skedde den 5 augusti 1997 kl 11.15.

Vid dagens samtal har Birgitta informerats om att hon kommer att bli hörd i aktuell utredning avseende mordet på statsminister Olof Palme. Specifiktóberör förhöret de insatsprotokoll som upprättades på ledningscentralen den 28 februari 1986.

Förnyad kontakt skall tas med Birgitta inom kort för att fastställa dag och tid för aktuellt förhör. Birgitta kan nås i bostad på tfn.

Stockholm 97-08-05

Tuve Johansson Kriminalkommissarie

14697

Pol-1997-08-05 AB7991-04 Förhör-Birgitta-Brolund-Wikström sida 1.pdf

Pol-1997-08-05 AB7991-04 Förhör-Birgitta-Brolund-Wikström sida 1.pdf

AB 7991-4

97-08-05

Rikskriminalpolisen Utredningsroteln Palmeenheten

Utredningsanteckning

Telefonkontakt tagen med Birgitta Wikström (tidigare Brolund) tfn(arbete) i syfte att om möjligt överenskomma om tid för förhör avseende de insatsprotokoll som Birgitta protokollerat vid ledningscentralen den 28 februari 1986.

Birgitta berättar spontant att hon slutade vid polisen 1990 och flyttade upp till Åre för att starta egen företagsamhet. En bidragande orsak till att hon lämnade polisyrket var den turbulens som emanerade från mordet på statsminister Olof Palme. Birgitta blev vid flertal tillfällen kontaktad av journalister och privatspanare som ställde frågor kring mordet på statsminister Olof Palme. Birgitta hade arbetat på ledningscentralen den aktuella kvällen och var i högsta grad engagerad i spaningsarbetet initialt.

En av de personer som ihärdigt försökte komma i kontakt med Birgitta var Gösta Söderström och även dennes son. Birgitta tyckte det var jobbigt att ej få vara ifred.

När nu ÖP (Östersundsposten) hade en artikel som delvis handlade om den kvinnliga protokollförare som arbetade på mordnatten den 28 februari 1986 förstod Birgitta att det var hon som åsyftades. Det antyddes i texten att den kvinnliga protopkollföraren skulle bli föremål för Rikskriminalpolisens granskning i form att ett förhör. Birgitta beslöt sig för att kontakta Rikskriminalpolisen vilket också skedde den 5 augusti 1997 kl 11.15.

Vid dagens samtal har Birgitta informerats om att hon kommer att bli hörd i aktuell utredning avseende mordet på statsminister Olof Palme. Specifiktóberör förhöret de insatsprotokoll som upprättades på ledningscentralen den 28 februari 1986.

Förnyad kontakt skall tas med Birgitta inom kort för att fastställa dag och tid för aktuellt förhör. Birgitta kan nås i bostad på tfn.

Stockholm 97-08-05

Tuve Johansson Kriminalkommissarie

14697