wpu.nu

Uppslag:AB7991-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7991-00
Registrerat
1988-10-25
Ad acta
1991-06-18
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
PROTOKOLL FÖRT Lördagen 1986-03-01 kl. 12
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 00:00
Avslutat


STOCKHOLMS POLISDISTRIKT
Ordningsavdelningen
Driftssektionen
Ledningscentralen
PROTOKOLL FÖRT Lördagen 1986-02-28 kl. 23:23 t o m dagen 19 - - kl.

ANLEDNING: Dödsskjutning av statsminister Olof Palme
CENTRAL LEDNING: Gösta Welander, Sune Sandström, Verner Berggren
VH PKOM: Hans Koci
PROTOKOLLFÖRARE: Birgitta Brolund, Bjarne Söderquist
ÖVRIGT:

Klockan Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm.
23:23 Inkom att skjutning skett i korsningen Tunnelgatan & Sveavägen
En man sprungit från platsen duniacka o keps.
Rb 1230, 3230, 1520, 1170, 2160, 9152, 2120, 1180, 2520, 1227, 5520, 2733, 2550, 1210 till platsen.
23:29 Rekv ambulans till Sabb
23:44 Lac meddelar att den skjutne är Olof Palme svårt skadad.
23:44 KCV meddelade
Tekn rekv
23:48 VD 1 jouren meddelade
23:50 Jourhav polischef Hansén underrättad
23:57 Sveavägen Frejgatan 1 person kontroll 1470
23:58 Humlegården genomsökt 2150
Restaurangerna Birger Jarlsgatan genomsökta
00:00 Sune Sandström meddelad - på väg
Birger Jarlsgatan 29 personkontroll 1227
Kungsgatan 5 fastigheten genomsöks
00:03 Sabbatsbergs sjukhus konstaterade dödsfall.
Antal Vid bombhot även antal pm som medverkat vid eftersökning av misstänkt föremål.

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

STOCKHOLMS POLISDISTRIKT
Ordningsavdelningen
Driftssektionen
Ledningscentralen
PROTOKOLL FÖRT Lördagen 1986-02-28 kl. 23:23 t o m dagen 19 - - kl.

ANLEDNING: Dödsskjutning av statsminister Olof Palme
CENTRAL LEDNING: Gösta Welander, Sune Sandström, Verner Berggren
VH PKOM: Hans Koci
PROTOKOLLFÖRARE: Birgitta Brolund, Bjarne Söderquist
ÖVRIGT:

Klockan Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm.
23:23 Inkom att skjutning skett i korsningen Tunnelgatan & Sveavägen
En man sprungit från platsen duniacka o keps.
Rb 1230, 3230, 1520, 1170, 2160, 9152, 2120, 1180, 2520, 1227, 5520, 2733, 2550, 1210 till platsen.
23:29 Rekv ambulans till Sabb
23:44 Lac meddelar att den skjutne är Olof Palme svårt skadad.
23:44 KCV meddelade
Tekn rekv
23:48 VD 1 jouren meddelade
23:50 Jourhav polischef Hansén underrättad
23:57 Sveavägen Frejgatan 1 person kontroll 1470
23:58 Humlegården genomsökt 2150
Restaurangerna Birger Jarlsgatan genomsökta
00:00 Sune Sandström meddelad - på väg
Birger Jarlsgatan 29 personkontroll 1227
Kungsgatan 5 fastigheten genomsöks
00:03 Sabbatsbergs sjukhus konstaterade dödsfall.
Antal Vid bombhot även antal pm som medverkat vid eftersökning av misstänkt föremål.

PROTOKOLI

Bled

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

1946-13-01

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropshr mm

0130 Feldt Karbon Lidahom Jens Jell

Jebbahsed

5403037/03 tollal Pule fünks 2220: Mis vilne fill KCV pur to B. 2160 locUL 1230 pé bothplaben 3485 till Rosenbad z sabb 7500 Jagit conlle på Buncheufleres mgm Rentals 3230 till vd 3 3220 1230 till va z 7

ے

Hamoşálam 62_higot upp pt 359) 12an till val

3230-3tel flimsatan 2 0205 avril Bil har kll tellL

J00200

A Quenlendo 2300 2375,_m mem Hioma on itl nonicke nőgar.

220 dabbi 1220 Zips Kollega, Brinje JebamoonKoma in si liial kind A 1330 och viſa att Olegume

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

PROTOKOLI

Bled

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

1946-13-01

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropshr mm

0130 Feldt Karbon Lidahom Jens Jell

Jebbahsed

5403037/03 tollal Pule fünks 2220: Mis vilne fill KCV pur to B. 2160 locUL 1230 pé bothplaben 3485 till Rosenbad z sabb 7500 Jagit conlle på Buncheufleres mgm Rentals 3230 till vd 3 3220 1230 till va z 7

ے

Hamoşálam 62_higot upp pt 359) 12an till val

3230-3tel flimsatan 2 0205 avril Bil har kll tellL

J00200

A Quenlendo 2300 2375,_m mem Hioma on itl nonicke nőgar.

220 dabbi 1220 Zips Kollega, Brinje JebamoonKoma in si liial kind A 1330 och viſa att Olegume

PROTOKOLL

Bled

POLI SMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

1986 €3-01

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropshr mm

«Fruit Okuten prod. Zolett Libros Liikuva

alledela nathu shat unmi Het mihiaffode miss

73/9262 del m mem mira Jomel 0230 3210 meeldlau ca 20 Jaunelises

Lulaliig 37 0230 | Benultiptom Elencon piom Vents

mformend

Samtliga type inculannede till er. 0235 7470 Rosenbach Od 40 Fimm epec Sevalas Togador

OZ.dum 3220 id3 748 hollanda All Pueensad frana

Subb 0.250 220 på de all walang 025 | Samilja po palet Pesmelasant

3230 till vd 3. 2220 hil Ver 1150 /120 2100 2550 Lotustimde

Jabh 0300 VA 1 Gevaliig

Ora soc. puhtv. focura Piilmumaja

Raumplastet 1+4. U 2012

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

PROTOKOLL

Bled

POLI SMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

1986 €3-01

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropshr mm

«Fruit Okuten prod. Zolett Libros Liikuva

alledela nathu shat unmi Het mihiaffode miss

73/9262 del m mem mira Jomel 0230 3210 meeldlau ca 20 Jaunelises

Lulaliig 37 0230 | Benultiptom Elencon piom Vents

mformend

Samtliga type inculannede till er. 0235 7470 Rosenbach Od 40 Fimm epec Sevalas Togador

OZ.dum 3220 id3 748 hollanda All Pueensad frana

Subb 0.250 220 på de all walang 025 | Samilja po palet Pesmelasant

3230 till vd 3. 2220 hil Ver 1150 /120 2100 2550 Lotustimde

Jabh 0300 VA 1 Gevaliig

Ora soc. puhtv. focura Piilmumaja

Raumplastet 1+4. U 2012

Bled

POLI SMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

PROTOKOLL 1946-03-01

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsar mums0312 LBC modd: Id. 2222 intern på bord nisa

senbed" ngon blir mördered sveavé's en Samtalet arbete inn.

polio suorade en Sambadet tem Rü 000" la mob The 220 All molaplassen omhá em

gevar 03.15102310 Jatetep seu plahen

2580 tolle Jupi Shoralen

vit pel 0320 2160 tu je i po lomba

9900 All Port utbus della tes 0335 1520 slectar for

natten. 03 10150 tuwe

pm ang

a. sagt at det var julest all så ut ? Hallund heralitat.

Salaryotio 120 till al

1220 till 12 0425220 A plében

Inspi Calpen Bevakog av luvath,

Within Felelt Caden

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Bled

POLI SMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

PROTOKOLL 1946-03-01

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsar mums0312 LBC modd: Id. 2222 intern på bord nisa

senbed" ngon blir mördered sveavé's en Samtalet arbete inn.

polio suorade en Sambadet tem Rü 000" la mob The 220 All molaplassen omhá em

gevar 03.15102310 Jatetep seu plahen

2580 tolle Jupi Shoralen

vit pel 0320 2160 tu je i po lomba

9900 All Port utbus della tes 0335 1520 slectar for

natten. 03 10150 tuwe

pm ang

a. sagt at det var julest all så ut ? Hallund heralitat.

Salaryotio 120 till al

1220 till 12 0425220 A plében

Inspi Calpen Bevakog av luvath,

Within Felelt Caden

PROTOKOLI

Blad

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

1946-03-01

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropshr mm

[

romm

0910 9950 dor of attore dhem Voskainggikan 0508 Portim del freuzes Caio Smithet

at Fremgen demokrati och June Au pie At minden mem med 1977 alagret samlet. Vailla

Eal poliser oslasted Bredeng pkem 0370 Pact mndemely lode 1920 Bar 0070 Bngar olim des Fremma/ all from the

El 22.00 0588 2470 fupel en prom ulasalo Resenjati

vil viletas Malitudes tina wa hadh.

pleber f/ 20 haap Ker av den game. 06000 LTL puhall Hell Am

Talmim Pengham Alls Jam Ankomst

all unbtl. ARN siste gander. 0610

svoca dá all feen mandel Falme.'

Allmantel hittat en kula Isnett with emot

broths platsen. 8151 till Arlanda fer att möta Iugemund0642

0644

Bengtsson.

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

PROTOKOLI

Blad

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

1946-03-01

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropshr mm

[

romm

0910 9950 dor of attore dhem Voskainggikan 0508 Portim del freuzes Caio Smithet

at Fremgen demokrati och June Au pie At minden mem med 1977 alagret samlet. Vailla

Eal poliser oslasted Bredeng pkem 0370 Pact mndemely lode 1920 Bar 0070 Bngar olim des Fremma/ all from the

El 22.00 0588 2470 fupel en prom ulasalo Resenjati

vil viletas Malitudes tina wa hadh.

pleber f/ 20 haap Ker av den game. 06000 LTL puhall Hell Am

Talmim Pengham Alls Jam Ankomst

all unbtl. ARN siste gander. 0610

svoca dá all feen mandel Falme.'

Allmantel hittat en kula Isnett with emot

broths platsen. 8151 till Arlanda fer att möta Iugemund0642

0644

Bengtsson.

Klockan Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm.

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Klockan Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm.

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM
Stabssektionen
PROTOKOLL 19
Blad 2

Klockan Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm.
00:07 Biografen Grand psl lämnat
Palmes sekr Ulf Dahlsten informerad. Han informerar vidare Ingvar Carlsson Kjell Lindström UD 786 60 01)
00:10 Rb 1150, 1120 till Sabbatsberg
3120 Västerlånggatan 31 för ordningshållning
Kungsgatan - Sveavägen - Norrlandsgatan restaurangerna genomsökta
00:15 Palmes barn förs till sjukhuset
Tegnergatan restaurangerna genomsökts 2150
00:20 Kommissarie Sören Lundgren meddelad
King Carl Birger Jarlsgatan
00:25 UD meddelar att regeringen inträder med katastrofplan
00:25 Berggren - Hyllander meddelande
Albatross - Hirschenkeller
00:30 2150 hämta handbojor Västerlånggatan 37, Sabb
Johannes Kyrka Risch kontrollerad
2233 genomsöker Johannesgatan 8
2120 rest Kilimanjan Roseng 4 A neg
00:30 1 man stoppad Nybroplan 3185
8155 Rosenbad Ingvar Carlsson
Hotell Kom negativt
7510 kollar Söderhallen
Victoria o Daily News, Cafe Opera
LNU 511 stoppas Club 85 av 2120
3230 Slussen
2160 Grev Turegatan - Narvavägen negativt
Skeppsholmen - Blasieholmen
3232 Tulegatan Tegnergatan negativt

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM
Stabssektionen
PROTOKOLL 19
Blad 2

Klockan Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm.
00:07 Biografen Grand psl lämnat
Palmes sekr Ulf Dahlsten informerad. Han informerar vidare Ingvar Carlsson Kjell Lindström UD 786 60 01)
00:10 Rb 1150, 1120 till Sabbatsberg
3120 Västerlånggatan 31 för ordningshållning
Kungsgatan - Sveavägen - Norrlandsgatan restaurangerna genomsökta
00:15 Palmes barn förs till sjukhuset
Tegnergatan restaurangerna genomsökts 2150
00:20 Kommissarie Sören Lundgren meddelad
King Carl Birger Jarlsgatan
00:25 UD meddelar att regeringen inträder med katastrofplan
00:25 Berggren - Hyllander meddelande
Albatross - Hirschenkeller
00:30 2150 hämta handbojor Västerlånggatan 37, Sabb
Johannes Kyrka Risch kontrollerad
2233 genomsöker Johannesgatan 8
2120 rest Kilimanjan Roseng 4 A neg
00:30 1 man stoppad Nybroplan 3185
8155 Rosenbad Ingvar Carlsson
Hotell Kom negativt
7510 kollar Söderhallen
Victoria o Daily News, Cafe Opera
LNU 511 stoppas Club 85 av 2120
3230 Slussen
2160 Grev Turegatan - Narvavägen negativt
Skeppsholmen - Blasieholmen
3232 Tulegatan Tegnergatan negativt

Blad 3

POL ISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stahssektionen

PROTOKOLL 19

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropshr mano

01.05

3480 övertar Sveavägen från 3120

1227, 1520, 3220 samanträffas Sergelstorg Oxtorasgränd 2+ 9468, 3230, 1220 till Röda rummet följer tips

01.05

5520 tillstädes Sabbatsberg. Skyddsvakterna omedelbart till sjukhuset.

Några skall rondera kring sjukhuset

01.10

Sök informerade livvakterna via KOm/ODR

1170 bevaka Sabb

1220 taxitipset

en fylla

2480 finkammar - negativt (brottsplatsen)

01.30

Arlanda skärper beredskapen

Nacka pd skärper bevakningen. Karlsson + 2150 till Sabbatsbera.

1180

1520 + personal slår till Oxtorgsgränd

01.30

Feldt, Karlsson, Lindström körs till Sabbatsberg

- kollade Backahästen

1220 kär vittne till KCV från brottsplatsen

2160 löser 1230 på brottsplatsen

3485 till Rosenbad

Sabb

17510 tagit uppgifter på busschauffören ingen kontakt

AB10439

3230 till VD 3

3220 till VD 3

1230 till VD 1

AB10438 Taxichaufför anonym informerar - Kubb Hornsgatan 62 högst upp pk5891 1227 till VD 1

3230 + 3220 till Hornsgatan 62

02.05

Civilbil från KCV tillang tips

AB 104402

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Blad 3

POL ISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stahssektionen

PROTOKOLL 19

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropshr mano

01.05

3480 övertar Sveavägen från 3120

1227, 1520, 3220 samanträffas Sergelstorg Oxtorasgränd 2+ 9468, 3230, 1220 till Röda rummet följer tips

01.05

5520 tillstädes Sabbatsberg. Skyddsvakterna omedelbart till sjukhuset.

Några skall rondera kring sjukhuset

01.10

Sök informerade livvakterna via KOm/ODR

1170 bevaka Sabb

1220 taxitipset

en fylla

2480 finkammar - negativt (brottsplatsen)

01.30

Arlanda skärper beredskapen

Nacka pd skärper bevakningen. Karlsson + 2150 till Sabbatsbera.

1180

1520 + personal slår till Oxtorgsgränd

01.30

Feldt, Karlsson, Lindström körs till Sabbatsberg

- kollade Backahästen

1220 kär vittne till KCV från brottsplatsen

2160 löser 1230 på brottsplatsen

3485 till Rosenbad

Sabb

17510 tagit uppgifter på busschauffören ingen kontakt

AB10439

3230 till VD 3

3220 till VD 3

1230 till VD 1

AB10438 Taxichaufför anonym informerar - Kubb Hornsgatan 62 högst upp pk5891 1227 till VD 1

3230 + 3220 till Hornsgatan 62

02.05

Civilbil från KCV tillang tips

AB 104402

Blad 4

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

PROTOKOLL 19

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsur mn.

02.05In på Restaurang

Bohema observerades 23.00 - 23.45 en man komma in inkl mörk jacka

+ mörkt hår

3330 Västerlånggatan

1220 Sabb

02.20

Tips Kollega Börje Johanssonhörde

komma in på Royal Viking

kl 23.30 och säga att Olof Palme blivit skjuten med 2 skott 1 i bröstet

1 i huvudet,

iklädda rockarbeige rock

Strax innan det inträffadesett en man mörk Janari

(Anorak) av typ lång rock. AB 1044/

02.30

1210 meddelade att ca 20 journalister Västerlånggatan 31.

02.30

Beredskapskomm Eriksson pkom Nord informerade

Samtliga tips överlämnade till KCV

02,35

1470 till Rosenbad

02.40

From 07.00 bevakas Rosenbad av 07-turen

3220 till VD 3

7118 Welander till Rosenbad från Sabb

02.50

1220 på väg till Västerlånggatan 31

02.55

Samtliga på plats Rosenbad - lungt

Västerlånggatan - lugnt

3230 till VD 3

1220 till VD 1

1150, 1120, 2150, 2550 kvarstannar Sabb

03.00

VD 1 bevakning 0 + 2 Soc. partiku Sveavägen - Rådmansgatan

Regeringskansliet 1 + 4

UD O + 2

03.12

LAC medd kl 22.22 inkom på bord 11/ST samtal"någon blir mördad Sveavägen"

Samtalet avbröts innan polis svarade tfn samtalet kom på "000" = ev

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Blad 4

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

PROTOKOLL 19

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsur mn.

02.05In på Restaurang

Bohema observerades 23.00 - 23.45 en man komma in inkl mörk jacka

+ mörkt hår

3330 Västerlånggatan

1220 Sabb

02.20

Tips Kollega Börje Johanssonhörde

komma in på Royal Viking

kl 23.30 och säga att Olof Palme blivit skjuten med 2 skott 1 i bröstet

1 i huvudet,

iklädda rockarbeige rock

Strax innan det inträffadesett en man mörk Janari

(Anorak) av typ lång rock. AB 1044/

02.30

1210 meddelade att ca 20 journalister Västerlånggatan 31.

02.30

Beredskapskomm Eriksson pkom Nord informerade

Samtliga tips överlämnade till KCV

02,35

1470 till Rosenbad

02.40

From 07.00 bevakas Rosenbad av 07-turen

3220 till VD 3

7118 Welander till Rosenbad från Sabb

02.50

1220 på väg till Västerlånggatan 31

02.55

Samtliga på plats Rosenbad - lungt

Västerlånggatan - lugnt

3230 till VD 3

1220 till VD 1

1150, 1120, 2150, 2550 kvarstannar Sabb

03.00

VD 1 bevakning 0 + 2 Soc. partiku Sveavägen - Rådmansgatan

Regeringskansliet 1 + 4

UD O + 2

03.12

LAC medd kl 22.22 inkom på bord 11/ST samtal"någon blir mördad Sveavägen"

Samtalet avbröts innan polis svarade tfn samtalet kom på "000" = ev

POL ISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

PROTOKOLL 19

Bled 5

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm.

mobilten

1220 till brottsplatsen omhä en stökig person

03.15

2350 staketvagn. till platsen

1580 kollar tips Sheraton

B 10443

vit opel (släp

borta

03.20

2160 till VD 1 pl § 13 l omhä

9950 till Royal Viking kolla tips

03.35

1520 slutar för natten

03.40

1150 skriver pm ang attsagt att det var farligt att gå ut i trakterna kring Hötorget04.10

1120 till VD 1

1220 till VD I

04.15

2120 på platsen

Ingvar Karlsson bevakas av livvakt

Wickbom

Feldt

11

11

Gradin

!

Dahl

05.10

9950 kör ett vittne från Västerlånggatan till KCV

05.08

Inkom till Sveriges Radios tfn växel att Föreningen för demokrati och

frihet tar på sig mordet men med svagt ? avlägset samtal

Växeltfn Carina Beiman

Enl polisen Östersund Bredäng pkom Kungen med familj landade 1020 ARN

05.40

05.40

Inga plan från Bromma alt Arlanda efter kl 22.00

A310444 1470 gripit en man utanför Rosenbad vid visitering hittades en karta

05.55

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

POL ISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

PROTOKOLL 19

Bled 5

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm.

mobilten

1220 till brottsplatsen omhä en stökig person

03.15

2350 staketvagn. till platsen

1580 kollar tips Sheraton

B 10443

vit opel (släp

borta

03.20

2160 till VD 1 pl § 13 l omhä

9950 till Royal Viking kolla tips

03.35

1520 slutar för natten

03.40

1150 skriver pm ang attsagt att det var farligt att gå ut i trakterna kring Hötorget04.10

1120 till VD 1

1220 till VD I

04.15

2120 på platsen

Ingvar Karlsson bevakas av livvakt

Wickbom

Feldt

11

11

Gradin

!

Dahl

05.10

9950 kör ett vittne från Västerlånggatan till KCV

05.08

Inkom till Sveriges Radios tfn växel att Föreningen för demokrati och

frihet tar på sig mordet men med svagt ? avlägset samtal

Växeltfn Carina Beiman

Enl polisen Östersund Bredäng pkom Kungen med familj landade 1020 ARN

05.40

05.40

Inga plan från Bromma alt Arlanda efter kl 22.00

A310444 1470 gripit en man utanför Rosenbad vid visitering hittades en karta

05.55

Blad 6

POL ISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stahssektionen

PROTOKOLL 19

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm.

över brottsplatsen. 1120 transport till KCV av den gripne

06.00

II- patrull till Arlanda för att möta Talman Bengtsson. Tills

hans ankomst till vhbfl på Arlanda förfogande.

06.15

Rinadepersnr:

via 90 000 och sa att han hade mördat Palme

AB 10445Allmänhet hittat en kula snett mitt emot brottsplatsen Ab 10146

06.42

06.44

8151 till Arlanda för att möta Ingemund

Bengtsson

06.52

1230 beordrade att göra personkontroll på klubb 88. Även 3230 beordrade

07.22

Klubb 88 stängt

07.27

1310 på plats Sveavägen 68

07.03

2150 löser på brottsplatsen

07.10

7550 löser på Sabbatsberg

07.25

3330 löser på Västra Långgatan

07.45

Politivagn rekvirerad av Vincent Lange

08.50

Patrull till helikopterplattan Gärdet för eskort av utrikesminister

till UD.

08.07

Åsögatan 160 för att hämta ett upphittat vapen

VAB 10447

08.13

1480 Rosenbad UD

08.18

1460 bevaka Sveavägen 68 + 1310

08.29

Bevakningen Sabbatsberg upphör

7550 medföljer politivagnen till rättsläkarstationen

08.34

Vincent Lange vill ha Lisbeth Palmes kläder för teknisk undersökning

SÄK ordnar detta

08.43

1230 klara transport till UD av utrikesministern

08.44

1220 bevarkar brottsplatsen

08.49

Piketerna 1230 + 3230 övergår till normal bevakning

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Blad 6

POL ISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stahssektionen

PROTOKOLL 19

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm.

över brottsplatsen. 1120 transport till KCV av den gripne

06.00

II- patrull till Arlanda för att möta Talman Bengtsson. Tills

hans ankomst till vhbfl på Arlanda förfogande.

06.15

Rinadepersnr:

via 90 000 och sa att han hade mördat Palme

AB 10445Allmänhet hittat en kula snett mitt emot brottsplatsen Ab 10146

06.42

06.44

8151 till Arlanda för att möta Ingemund

Bengtsson

06.52

1230 beordrade att göra personkontroll på klubb 88. Även 3230 beordrade

07.22

Klubb 88 stängt

07.27

1310 på plats Sveavägen 68

07.03

2150 löser på brottsplatsen

07.10

7550 löser på Sabbatsberg

07.25

3330 löser på Västra Långgatan

07.45

Politivagn rekvirerad av Vincent Lange

08.50

Patrull till helikopterplattan Gärdet för eskort av utrikesminister

till UD.

08.07

Åsögatan 160 för att hämta ett upphittat vapen

VAB 10447

08.13

1480 Rosenbad UD

08.18

1460 bevaka Sveavägen 68 + 1310

08.29

Bevakningen Sabbatsberg upphör

7550 medföljer politivagnen till rättsläkarstationen

08.34

Vincent Lange vill ha Lisbeth Palmes kläder för teknisk undersökning

SÄK ordnar detta

08.43

1230 klara transport till UD av utrikesministern

08.44

1220 bevarkar brottsplatsen

08.49

Piketerna 1230 + 3230 övergår till normal bevakning

Driftsektionen Ledningscentralen

PROTOKOLL FÖRT

dagen 19

ki

deh dagen 196-11-3/<12323 t on

au Sabinamasdec Palmer

ANIEDNING:

CENTRA I. LEDNING: Méloder dedores

Tuscan

VE PKOM: PROTOKOLLFÖRARE: ÖVRIGT:

Karolina Sédergeest

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm

depeda

2344

A333 Bokon al dezuboi, sel Husnes

Cumelsaltan-dilmes

/ man Iktyos & 7230 3230 1520 1170 2160 H2 2120 1180 2620 222 5520

2733 2550 1210 All slabens 23291 Rehu ambulia 2 Sabh.

Lac

peddela att det tyabse ia Obor Palmer uit Judad 23471 KCV meddelade

Geln vehu

el lumen mouldidad 2357fcr. Gregalon 1 pu tenhill 2355 Henle sündis geniosóky

Peotectmana Bayu jatos. Sempajäet

2147

2348 12350

2150

Antal

Vid bombhot även antal pm som medverkat vid eftersökning a misstänkt föremål.

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Driftsektionen Ledningscentralen

PROTOKOLL FÖRT

dagen 19

ki

deh dagen 196-11-3/<12323 t on

au Sabinamasdec Palmer

ANIEDNING:

CENTRA I. LEDNING: Méloder dedores

Tuscan

VE PKOM: PROTOKOLLFÖRARE: ÖVRIGT:

Karolina Sédergeest

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm

depeda

2344

A333 Bokon al dezuboi, sel Husnes

Cumelsaltan-dilmes

/ man Iktyos & 7230 3230 1520 1170 2160 H2 2120 1180 2620 222 5520

2733 2550 1210 All slabens 23291 Rehu ambulia 2 Sabh.

Lac

peddela att det tyabse ia Obor Palmer uit Judad 23471 KCV meddelade

Geln vehu

el lumen mouldidad 2357fcr. Gregalon 1 pu tenhill 2355 Henle sündis geniosóky

Peotectmana Bayu jatos. Sempajäet

2147

2348 12350

2150

Antal

Vid bombhot även antal pm som medverkat vid eftersökning a misstänkt föremål.

Bled

POL ISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

PROTOKOLL 1986-02-20

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm.

000020

3120

37

Fome Landshrim muldului-picas Baisen 129 persen hinhill (227

empfalan In Junkis helm sem sóls 0003 DET

Sabhebhees Gulbis Lula nade dallefull 2007 Bze Szeifen Gaud pa lamat.

Palmis otte uy Dalelen informered Her damuay, Vila Ipote Xalamin

Con 76% 6001 001010211150 1/20 full Jalgabsens

Cumphillmez.com Suzetan Suavrtágion > Unlimbs

தாயாக மலை 0015 Palmes Ban Jás all puthuoch

Despesalus 205 gimisóle's 2150 00da em Teen Amizin mulutad

Sing laut Bija Juntes: 003 ay meddela al megrenzen

en inhades all kalasteplan 00251 Zuscron - Hollanda medeltide.

Mihen, Hanhentelle 0030 algo nista fanllzu Wuling 312

dans 2233 f món pekee elucest 200 nest Kilimanjaro Pereny. Ha ng.

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Bled

POL ISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

PROTOKOLL 1986-02-20

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsnr mm.

000020

3120

37

Fome Landshrim muldului-picas Baisen 129 persen hinhill (227

empfalan In Junkis helm sem sóls 0003 DET

Sabhebhees Gulbis Lula nade dallefull 2007 Bze Szeifen Gaud pa lamat.

Palmis otte uy Dalelen informered Her damuay, Vila Ipote Xalamin

Con 76% 6001 001010211150 1/20 full Jalgabsens

Cumphillmez.com Suzetan Suavrtágion > Unlimbs

தாயாக மலை 0015 Palmes Ban Jás all puthuoch

Despesalus 205 gimisóle's 2150 00da em Teen Amizin mulutad

Sing laut Bija Juntes: 003 ay meddela al megrenzen

en inhades all kalasteplan 00251 Zuscron - Hollanda medeltide.

Mihen, Hanhentelle 0030 algo nista fanllzu Wuling 312

dans 2233 f món pekee elucest 200 nest Kilimanjaro Pereny. Ha ng.

PROTOKOLL

Bled

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

1996-03-01

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsht mm.

8135 beboel Ensan Kardosen 7700. ella Jodaralla Tuhuma e Denley Weus 19€ lpen Loro Oll stoppar aut or an 2120 3230 2 Husen 2160 Sier Ture Navne neg.

Teeppinen - Hvare la 3332 Tudes regras nepahit 0105 3460_Sudan Swahengen Trin 3/20 1227

1520 7 3220 milujte seng eledes

1228 Hu Cada mel faut ajo 0106 $***Jangday Sabbabbag, sky descellerna

omedelbart all ej u bhuset Noc skall

rondoro bring julhuset 0110 sähint livahteracy via Pkom /ODR

1170_vedla dans 220 Fuch fareben Lettle 2450 sinkuus ses Low bplabey am Time werelbolyper Mucha ed oluipe bevalec Xanlar 2160 Alfabhabhas 020 pol Jei til Oxtarp prired

01:30

180

O

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

Pol-1986-02-28 Q5-00-Z Anteckningar-Brigitta-Brolund-ledningscentralen.pdf

PROTOKOLL

Bled

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLM Stabssektionen

1996-03-01

Klockan

Beslut, åtgärder, direktiv, anropsht mm.

8135 beboel Ensan Kardosen 7700. ella Jodaralla Tuhuma e Denley Weus 19€ lpen Loro Oll stoppar aut or an 2120 3230 2 Husen 2160 Sier Ture Navne neg.

Teeppinen - Hvare la 3332 Tudes regras nepahit 0105 3460_Sudan Swahengen Trin 3/20 1227

1520 7 3220 milujte seng eledes

1228 Hu Cada mel faut ajo 0106 $***Jangday Sabbabbag, sky descellerna

omedelbart all ej u bhuset Noc skall

rondoro bring julhuset 0110 sähint livahteracy via Pkom /ODR

1170_vedla dans 220 Fuch fareben Lettle 2450 sinkuus ses Low bplabey am Time werelbolyper Mucha ed oluipe bevalec Xanlar 2160 Alfabhabhas 020 pol Jei til Oxtarp prired

01:30

180

O