Uppslag:D17242-01

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
17242-01
Registrerat
1995-10-26
Ad acta
1995-12-07
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Förhör okänd person
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1995-10-27
Avslutat


fot

had

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

Avsnitt

Löpnr

RIKSKRIMINALPOLISEN Krinsp Lennart Gustafsson SLAGNING BETRÄFFANDE:

CKR

Förekommer ej

CBR

Fordon saknas

PBR

Förekommer ej ASP

1

CBS EPU SPADI APE

Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej Förekommer ej

NPN

Förekommer med adress som ovan. Ogift.

Har ej innehaft vapen enl. Sthlms vapenreg, City.

562.gottal

PK

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

Avsnitt

Löpande nr

RIKSKRIMINALPOLISEN

D

117242-/-B

Puerit

Protokoll fört vid förhör med   Saknar fast anställning. Är arbetslös. Förhöret hållet fredagen den 27 oktober 1995_med början kl 1515.

Förhörsplats: Rikskriminalpolisens lokaler, Polhemsg 30, Stockholm.

Förhörsledare: Krinsp Lennart Gustafsson Förhörsvittne: Krinsp Tuve Johansson

Fortsättningsvis i det här förhöret så kommer den hörde att tilltalas med sitt förnamn har fått klart för sig att undertecknad förhörsledare kontinuerligt under förhöret läser in uppgifter tillika svar. Han har blivit ombedd att korrigera eventuella fel som görs i inläsningen/indikteringen.

har också blivit delgiven att han hörs i utredningen beträffande

på statsminister Olof Palme. är också delgiven att han hörs upplysningsvis och specifikt om sina egna förehavanden under fredagen den 28 februari 1986.

BAKGRUND

ombeds inledningsvis att berätta lite om sin uppväxt och han berättar då, att han är född i Stockholm, uppväxt de första levnads542-95 Had

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

åre fani en adr $13-14 årsåldern så flyttar :i har 1 också då bodde på de här Enligt

så var sedan tidigare år innan säger sig inte ha bott ihop med papi

skilda.

kommer att bo hemn  till det att han gör värnplikten och han blir pl:

och i samband med det så flyttar hans till

och

själv får en lägenhet på Hans  får en lägenheten på vid Karlberg.

Vad beträffar utbildning inom det militära, så uppger han att han tjänstgjorde som Vad beträffande militärutbildningen så ligger den då i tiden åren 1972 och han gör 227 dagar på . Under tiden som har gjort tjänstgöring så har han fortfarande kvar sin lägenheten på som då

Efter värnplikten någon gång, troligtvis år 1973, så får

en egen bostad på  Året är troligtvis 1973. Efter en kortare tid där så flyttar vidare till Folkungagatan/Göt-gatan på Södermalm. Då är vi inne på mitten på 1970-talet, uppger

I början av 1980-talet, till hade en lägenhet på

på Södermalm. kan vid förhörstillfället inte erinra sig numeret på

Troligtvis år 1983 så flyttar och

till säger att det är i samband med att

är gravid. På fråga hur länge och kom att bo på så uppger att någon gång i början under 1986, så flyttar han till

där han fortfarande bor. I samband med detta så separerade

och och kom att flytta hem till sin mor. I detta skede så poängterar för förhörsledaren att han är väldigt osäker vad beträffar exakta tider vad gäller hyreskontrakten som han har försökt att redogöra för i förhöret. säger dock att

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

han om möjligt ska försöka titta hemma och finna anteckningar som kan leda till rätta datum vad beträffar inflyttning och avflyttning från de olika adresserna som är nämnda i det här förhöret.

SKOLOR/ UTBILDNING/ ARBETEN

Vad beträffar skolor, så uppger då genomgått sedvanlig grundskola och det var i

Han har sedan genomgått tvåårig ekonomisk gymnasieutbildning och där var skolan  Före värnplikten, närmare bestämd vid 17 års ålder ungefär, så började obba på en firma som heter som drevs av som tillika var

halvbror. Firman gjorde inredningar, affärsinredningar och han jobbade runt omkring i Norden, uppger han. Efter värnplikten så jobbar

såsom  och den sammanlagda anställningstiden där är ungefär fyra till sex månader, uppger han. Han var kortare tid, en eller två dagar, även tjänstgörande på uppger han. Tidsmässigt så ligger detta i början på 1970-talet.

Vidare arbeten är en oljep Ja nokså en

frem i Norge där

kom att jobba sju till åtta veckor. Företaget kortare anställning såsom uppger han. På fråga vilka år det nái an,

it det är troligtvis runt 1974-75 som han jobbade med ovan nämnda.

Efter tiden på oljeplattformen, så beger sig ner till Spanien, Ibiza, där han tillfälligtvis jobbar såsom kypare i cirka tre månader. I sammanhanget så uppger spontant att han har varit nere på Ibiza cirka nio gånger.

I slutet av 1970-talet så börjar att arbe tidningen  och det inom den han får anställning. kom att jobba ( i cirka tre

som

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

  åR: Troligtvis i början på 1980-talet, så lämnar  Han kommer att jobba på nämnda  fram till december månad 1988, då han får sparken. Efter nämnda datum har ej haft någon fast anställning. I POLITIK tillfrågas om han under sin levnad har varit politiskt engagerad. På denna fråga uppger att han inte på något sätt har varit politiskt aktiv. Han uppger spontant att han är socialist och står på den vänstra sidan.


F: vi övergår till konferensförhör här och jag ska ställa några frågor direkt och be dig tala in på bandspelaren, jag har ju frågat dig redan lite om dina bostäder och utbildning och sånt som du har svarat på och vi har ju kommit in på den frågeställningen att jag är lite nyfiken på var du står politiskt, kan du med egna ord redogöra för vad du har för synpunkt om politik och andra tankar rörande Olof Palme t.ex.?
R: Ja, vad ska.. Jag säger som jag säger rakt, jag är socialist, alltid värnat om andra människor, förnekat varenda tuffing eller hårding, men (ohörbart) är en vanlig människa, tar parti för andra människor och jag är socialist. Jag tycker det är lite tråkigt det som händer nu med socialdemokratin, det här med Sahlin och såna här saker, det tycker jag är, ja det är tråkigt.


F: Har du jobbat politiskt, har du varit politiskt aktiv?
R: Nej.


F: Har du röstat då du haft förmånen att göra det.
R: Ja.


F: Och vilka har du röstat på då?
R: Ja, första gången så röstade jag, jag är inte säker, men jag röstade säkert socialdemokratiskt, jo det gjorde jag, men att de sista åren så har jag röstat både vänster, när det varit kommunala, såna här kommunala landstingsval, jag har liksom delat rösterna. Sista valet här då var det rakt av vänsterpartiet.


F: Har du varit och lyssnat på någon valmöten?
R: Nej. nja, nej, kanske nån stund så där, men det är ingenting, jag

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

står och lyssnar på folk som pratar på gatan. F: Har du någon gång under din levnad träffat statsminister Olof

Palme? R: Nej F: Uppfattat. Slut på konferensförhöret.

FORDON

tillfrågas om han någon gång under sin levnad har innehaft och ägt något motorfordon.

uppger då att han ej har körkort och att han inte har stått registrerad som ägare till något motorfordon. berättar att han vid cirka 17 årsåldern tillfälligt några veckor tillsammans med en kompis innehade en gammal Taunus. Vad beträffar under 1980-talet, så uppger att han ej har haft några fordon.

VAPEN 1

ombeds att redogöra för sina eventuella vapeninnehav under sin levnad.

berättar då att han vid cirka 15 års ålder då han bor i

är innehavare av ett luftgevär, BSA Meteor. Något år senare då

är 16 år så innehar ett gammalt antikt salongsgevär. Han beskriver det som åttkantigt och oräfflat och det ska ej vara någon tillståndsplikt på det här geväret. Hur som helst så gick det inte att skjuta med det här geväret uppger

På fråga varför han köpte de här vapnen, så uppger han att han försökte göra en s.k. "affärer på det, eventuellt tjäna några pengar". Han uppger att han har köpt ovan nämnda vapen två till tre år tillbaka i tiden. Han köpte dem utav en granne på som lystrar till namnet Enligt så innehade han de här två vapnen en kortare tid, kanske ett par veckor. Han sålde de sedan vidare till en som ska heta Po Po

På fråga om har handskats med andra vapen, så uppger han, att det enda vapen han har kommit i kontakt med förutom det nämnda är under värnplikstiden då han fick utbildning på en k-pist. Enligt så har han inte innehaft eller haft till sitt förfogande något annat vapen

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

under sin levnad.

Beträffande intressen så uppger han spontant att han inte har några intensiva intressen rörande någon sport, utan han säger "jag är lättjefull och en positivt tänkande person". Han uppger på fråga vad han har för intressen och uppger att han spelar på oddset. Han är nyligen medlem i en social klubb som lystrar till namnet  och som har sitt säte på i centrala Stockholm. VÄNNER OCH BEKANTA

ombeds att om möjligt namnge personer, vänner och bekanta som han umgicks med under året 1986. berättar då att det är året så har han fortfarande sin anställning på   . Han uppger att han umgås ganska intimt med en arbetskamrat som lystrar till namnet som bor i Bredäng söder om stan. Han nämner även grannen som bor på  samt en inneboende till vid namn Po

t.

Förhöret övergår i konferensform.

P. Po

F: vad har du för vänner förutom de här du har berättat om

och då håller vi oss till år 1986, vad är det för människor du

träffar och var träffar du människorna. R: Jag träffar människor efter arbete och jag jobba

lite, jag jobbade tidiga mornar och slutar tidigt och brukar gå på och där samlades ett gäng, där fanns g fortfarande umgås med, blev lite stressat här, försöker säga namn, ja det finns hur många som helst, men jag hade inte sån kontakt med dem så att de kom hem till mej och åt eller nåt sånt där, satt hemma hos mej eller nånting, sen om folk har träffats, ja några stycken av dom då som hade nära, bland annat som vi kalla han för. Han är död nu. Jag är en sån där kille som träffar folk och jag är lättsam och jag pratar med alla och har gått där i flera år och, det var ett sätt, det

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

var något socialt liv jag hade däR: Jag kan inte säga något namn direkt alltså, jag kan berätta, jag kan skriva på en lista vilka jag har pratat med där, men då blir det 2.000 namn, det är inga djupare saker.


F: Det är gänget som du berättar om som ni kom att sitta och prata efter jobbet på hur många är det?
R: Ja, det är allting från, det fanns väl nån inre kärna då på en 15 - 20 man, var där i alla fall två, tre gånger i veckan och sen kom ju folk från förorterna och sånt där, alltså dom kom inte direkt från   200 personer säkert.


F: Ja, det var inte dåligt. när du ändå pratar om dig och dina kompisa
R: har du något smeknamn, kallar dina vänner och bekanta dig för någonting annat än R: Nej, bortsett från på  


F: Och vad är anledningen till detta namn?
R: Ja, det förstår du väl själv?


F: Nej.
R: Det får du fråga dom om.


F: Slut på konferensdelen. FREDAGEN DEN 28 FEBRUARI 1986 uppger att han med hundra procents säkerhet är säker på att han bodde på   Han bodde ensam, han hade inga inneboende vid den här tiden. Han hade sin anställning på Han kan inte erinra sig vid förhörstillfället om han har jobbat den här fredagen. Han har via en anteckningsbok från nämnda år tittat innan han kom till förhöret i dag och sett att det finns en notering dagen innan, dvs torsdagen den 27 februari, en notering om att han skall till en doktor och troligtvis för en ryggkontroll. säger att han är osäke
r, men det kan vara så att han varit sjukskriven vid den här tiden ifråga. uppger vidare spontant att han givetvis skulle haft med sig den här anteckningsboken och visat förhörsledaren, men så blev ej fallet. säger dock att han är villig att visa polisen nämnd

Po

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

antecknings-bok rörande just det är datumet.

Förhöret övergår i konferensform.

F: Jag har frågat dig här om den är dr vad är anledningen till att du ska besöka läkaren?
R: Ja, mycket osäkert, men jag har något vagt minne av att jag sitter uppe på och, om jag ska röntgas, har gjort illa mig och, jag kan inte svara på det. Jag vet inte. Jag kan tänkas ha slagit i nånting eller om det är i samband med ryggen och det här. Sakerna flyter ihop för mig, just dom här sakerna.


F: Så den här dr hon jobbade på det här sjukhuset du nyss nämnde?
R: Ja, jag tror det.


F: nu ber jag dig, så noggrant och så lugnt och lugnt och sansat som möjligt redogöra då för vad du gör den här fredagen. Du har inledningsvis berättat att du bor på och att du eventuell kan vara sjukskriven och besökt någon läkare. Vad gör du på dagen och eftermiddagen. Träffar du någon?
R: Ja, det kan jag.. jag vet faktiskt inte. Det här är så långt baka i tiden och det enda jag vet i stort sett, det är att jag varit nere på då, det är jag liksom, ja, hundra eller nittionio procent, det var som vilken kväll som helst och jag har inte, kan inte erinra mig något, det enda som gör att jag kommer ihåg det, det är det här att ringer på morgonen och är förtvivlad, eller förtvivlad, du vet förtvivlad, det är hon. Hon ringer och berättar att Palme har blivit mördad. Ja, mer, sen gick jag ut då ett par timmar senare, jag kommer ihåg att jag gick ner där och tittade eller nåt sånt där, det var inte mer med det för mej, det var ju en svår sak för alla, ja jag var väl som vem som helst som var där liksom, rörde sig... Jag har inga konkret att komma med.


F: Men du, om vi utgår ifrån då att du sitter på den här restaurangen som du nämne
r, vilka är du i sällskap med? R: Ja, det kan jag, jag kan inte namnge någon, men det borde vara

samma som jag tidigare i förhöret berättat om, det fanns alltid några av de där killarna som var där.

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

F: Du måste ju förstå att det här är väldigt viktigt för dig själv, att du berättar och att du berättat sanningen. Du antyder här också att du har varit på mordplatsen, stämmer det?
R: Nej, ja dan efter, ja jag gick förbi där dan efter. Det stämmer.


F: Men vad gjorde under fredagskvällen?
R: Det jag, jag kommer ihåg så väl, väl ska jag väl inte säga, men jag gick hem tidigt, tydligen har jag festat för tidigt, jag har börjat dricka för tidigt, vart full och blivit full och gått hem och lagt mig och somnat nån gång, ja tidigt alltså och då menar jag före det som händer då med Palme. Långt före det.


F: Har du nån du kan namnge som du träffar på den här restaurangen på den här kvällen?
R: Nej.


F: Har du nån du kan namnge som du träffade på vägen till restaurangen eller från restaurangen den här kvällen?
R: Nej.


F: Har du någon minnesbild av vad klockan är då du kommer hem till bostaden den här kvällen?
R: Ja, det har jag och det är alltså tidigt, det är nånting åtta, nio. Jag kan inte säga exakt, det kan vara tidigare också. Jag vet inte alltså, det här är för långt tillbaka i tiden.


F: Men hur kan du då vara så säker på tiden?
R: Jo just därför att det här med att ringer mig på och då börjar jag tänka efter, vad fan hände igår, ungefär så där. Och då kommer jag ihåg att jag har varit ner där, men nu kan jag inte sitta här tio år efteråt och berätta vilka som satt där, jag skulle aldrig kunna tänka mig att hamn i den här situationen som jag sitter i nu.


F: Kan det vara så att dom du har namngivet här fanns med på den här kvällen?
R: Mycket möjligt, mer än möjligt.


F: Vad tar du för väg när du beger dig till den här restaurangen och när du går hem, vad går du för vägar?
R: Går  och sen viker jag in där till vänster. Samma väg hem.


F: Vet du om du träffade nån i trapphuset hemma då du gick från bostaden eller när du kom till bostaden på kvällen?

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

R: Nej. Ingen aning.


F: Har du den här kvällen befunnit dig på Sveavägen någon gång?
R: Kan jag inte svara på, vet inte, troligtvis inte.


F: Var du någon gång under den är kvällen ute och gick och sedan återkom till restaurangen?
R: Nej, skulle jag har blivit portad på nån pub eller sånt där så går jag inte kvarteret runt, utan då går jag till nån annan pub istället.


F: Har du besökt någon annan restaurang/pub den här kvällen?
R: Det är möjligt, men jag vet inte. Jag tror inte det. uppgifter beträffande: När fick han reda på vad som hade hänt på Sveavägen fredagen den 28 februari 1986. Nyheten om mordet får tidigt på lördagsmorgonen den 1 mars 1986, uppger han. På fråga vilken tid, uppger han, att det är osäkert, men det kan vara någon gång runt åtta på morgonen, men han är osäker på detta. Den som ringer är som är väldigt upprörd och hon omtalar att Palme blivit skjuten. kan i dag inte ordagrant exakt redogöra för vad sade ord för ord, men det gick ut på att Palme hade blivit mördad. kan inte erinra sig om sa var nånstans Palme hade blivit mördad. Samtalet med den här morgonen varade i några minuter tror Han vet inte om han ställde några motfrågor till sin rörande nyheten. har ingen minnesbild om att han eventuellt skulle ha ringt till någon vän eller bekant och vidarefört nyheten. På fråga vad han gör direkt efter nyheten, så uppger han följande: att han troligtvis tände en cigarett. Han uppger också att han troligtvis var "fyllesjuk". Han vet inte sen vad han gjorde direkt efter, men det troliga är att han somnade om hemma i bostaden. Samma dag, dvs lördagen den 1 mars, någon gång mellan 11.00 - 13.00 så går ut. Han går ner och tittar på mordplatsen.


F: du går alltså ut här dagen efter då från någon gång mellan elva och ett, säger du. Vart går du, och vad gör du? Går du ner till mordplatsen?
R: Ja, jag går ner, jag går ut och går ner och ja tittar där, ja går ner,

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

jag står ju inte och blänger utan, ja som, vanlig nyfikenhet och inget annat. Jag stannar inte där och, ja du vet, gottar eller vad det

heteR: Jag och, ja det är inte så konstigt.


F: Har du sällskap av nån?
R: Nej.


F: Träffar du din den här dagen efter?
R: Nej, inte vad jag kan minnas.


F: Vad gör du efter det du har varit på mordplatsen?
R: Ingen aning. Och varför jag kommer ihåg dom här sakerna så tydligt, det är att min ringer och väcker mig på morgonen och talar om det är och, ja jag vart ju irriterad och blivit väckt tidigt i stort sett, och samtidigt, jag hörde ju på hennes röst att hon var, tyckte det här var jobbigt och.... jag vet faktiskt inte. Jag vet inte.


F: Hur såg det ut på mordplatsen då du besöker det dagen efter?
R: Jag kommer ihåg vagt, avspärrningar, såna här plastremsor eller nånting, lite folk och, det var inte mycket folk, det är så svagt det är, så att, det var liksom ingenting som jag reflek.. det var inget speciellt i varje fall.


F: Şidbyte av band. F: Fortsättning av förhör med fredagen den 27 oktober 1995 och klockan är 16.50 då vi gör en kortare paus. Klockan är nu 16.55 och vi fortsätter förhöret. F: Jag vill fråga dig, hur reagerar du själv över nyheten om Olof Palmes mord?
R: Ja, som alla andra bestörtning och uppgivenhet, hur fan kan det hända. Bestörtning alltså. Otäck känsla.


F: Har du personligen hyst något agg gentemot Olof Palme?
R: Nej. Ingenting. Som det står här då att, ..tidningen i går, klart man kunde bli förbannad på vissa saker han har gjort, över huvud taget ansågs han som en av Sveriges största politiker genom tiderna.


F: Har du kanske i vänner bekantskapskrets någon gång sagt något negativt eller rent av framfört något hot gentemot Olof Palme som andra kan ha hört?

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

R: Ja, definitivt inte framfört något hot mot Olof Palme, däremot har

jag mycket möjligt kunnat sagt nånting som jag inte tyckte om hos honom, men det är inte min person att sitta och hota folk, det är inte jag bara, så det är omöjligt. Däremot kan jag ha sagt nåt idiot, eller vad fan gör han så där för, i nån politisk grej, ja, det

håller inte, som med allting, ja Sahlinaffärer.... F: Vad tyckte du om Olof Palme? R: Bra. F: Men du säger samtidigt att du kan ha pratat skit om honom? R: Givetvis. Jag kan tycka bra om min närmaste vän, men jag kan

också säga att han är jävla fel i den och den saken. F: Är det nånting så här vid förhörstillfället som du kan erinra dig

som du tyckte Palme har gjort fel? R: Nej. Nu är det här för lång tid tillbaka i tiden. Det är mest på

senare år som jag vart lite sur på sossarna.

SIGNALEMENT / KLÄDSEL DEN 28 FEBRUARI 1986

Vad beträffar ovan nämnda rubrik så är det uppgifter som är osäker på, men vad beträffar hans eget signalement, så uppger han att han då som nu var lång, normal i kroppsbyggnaden. Han bar ej skägg eller mustasch, ej heller glasögon. Han var troligtvis kortklippt, _ lite mer hår på huvudet än vad han har vid förhörstillfället, uppger han. Han bar troligtvis inte på något gods den här kvällen då han är på restaurangen. Vad beträffar klädsel så är det en stor osäkerhetsfaktor uppger men han "tror" att han var iklädd en vinterjacka, midjelång av bomull och den var till färgen ljusblå och grå. pekar på en mapp som ligger i förhörsrummet och säger att mappen överensstämmer färgmässigt med jackan. Jackan var inköpt på Hugo, en herraffär på S:t Eriksgatan och hade inhandlat den tillsammans med Vad beträffar byxor så var det med största sannolikhet blåjeans som han bar. Vad beträffar skor, så uppger att det har han ingen minnesbild av vad han hade för sorts skor,

tillfrågas om sina restaurangbesök på just så uppger

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

Po

han, att han betecknar sig själv såsom en stamgäst där och med det vill han göra klart att han besöker nämnda ställe ett par gånger i veckan. Året 1986 så var också stamgäst där och han uppger att han besökte nämnda förrättning ett par gånger i veckan med anledning av att dels det var ett ställe där han träffade sina tidigare namngivna vänner samt att det var ganska närbeläget bostaden på På fråga om han kan namnge några som arbetade på nämnda restaurang år 1986, så uppger han att han är lite osäker på namn. Det var många som tillfällighetsjobbade där, unga flickor, men i samband med denna frågeställning så nämner han en en svensk kille som jobbade där och vad han vet om denna kille, var att han hade en mamma som var engelska samt en pappa som var tysk. Numera så ägs av några kineser. I detta skede av förhöret så minns nu

pappa, tillika ägare till restaur: 186, och han vill minnas att pappan lystrade till namnet

vet ej var eller pappan

bor i dagsläget, men han tror att det är någonstans norr om stan. Enligt så skall ( ha sålt restaurangen för cirka fem år sedan.

Po

I detta skede av förhöret så tillfrågas om de uppgifter som har framkommit i   1995. Där framgår det att eventuellt besöker en afroklubb och träffar musiker. ombeds kommentera detta. ställer sig helt oförstående till dessa uppgifter i Han säger att han vet inte var uppgifterna kommit från. Han besöker inga afroklubbar och han känner inga musiker. Han vet dock att det tidigare har funnits en afroklubb på Kammakargatan någonstans. Okänt nummer.

ombeds att redogöra för hur han har försörjt sig efter det att han fick lämna  Vad beträffar skulder i dagsläget, så uppger han, att han har en skuld till PK-banken på cirka 25.000 kronor. Han har en månadshyra på på 2.900 kr/mån. Han betalar ett underhåll för barnet på 1.100 kr/mån. Inkomster får han i form av bl.a socialhjälp och det är 5.600 kr/mån.

uppger också att han har diverse svartjobb som han vid förhörstillfället inte vill direkt redogöra för, men han säger att han rycker in och hjälper till och utför ett s.k. "svartjobb". Skulden

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

beträffande PK-banken är numera ett inkassoärende.

Vidare uppger

att han lånar av sina namngivna vänner småsummor till och från. Han får också en viss ekonomisk hjälp av F: Vi återgår till fredagen den 28 februari 1986. du har ju tidigare i förhöret här omtalat att du med största sannolikhet befunnit dig på restaurangen som är beläget; hur långt ifrån din bostad ungefär?
R: Ja, 500 - 600 meter,


F: På vilken gata ligger den här restaurangen?
R:  F: Och jag frågar dig återigen här i konferensförhö
R: kan du erinra dig någon eller några du träffade den här kvällen som du kan namnge och kan intyga om att du har befunnit dig på den här restaurangen på kvällen. R: Nej, jag kan inte göra det alltså. För att, det kunde liksom, kvällen före, dagen före, eller veckan före, det var ju samma människor som gick runt där, jag kan inte påminna mig nån speciell som var där den kvällen.


F: Men dom här personerna du har namngivit tidigare i förhöret, är det personer som kan ha varit på den här restaurangen just den här specifika kvällen?
R: Ja.


F: Kan du erinra dig om det hände något speciellt på restaurangen den är kvällen du var där?
R: Nej.


F: Då frågar jag dig återigen, när du lämnade restaurangen fredagen den 28 februari 1986, gick du ensam eller hade du sällskap?
R: Ensam,


F: Vart gick du och vilka gator gick du?
R: Ja, troligtvis hem till min säng.


F: Kan du erinra dig om du mötte någon person som du kände igen som du stannade och pratade med den här kvällen?
R: Nej.

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

F: Kan du erinra dig om du träffade någon i trappuppgången hemma i bostaden?
R: Nej.


F: Det är uppfattat. Jag frågar dig återigen, har du fredagen den 28 februari 1986 befunnit dig på Sveavägen vid korsningen Tunnelgatan?
R: Nej.


F: Har du den här kvällen träffat eller sett paret Palme?
R: Nej.


F: Vi har några frågor till här och tänkte fråga dig här i förhöret också, du har gjort gällande att du eventuellt har några anteckninga
R: nån sorts anteckningsbok rörande just de här specifika datumet som vi har pratat om. Går det bra om vi tar del utav det att vi eventuellt kommer hem till dig och tittar i den här anteckningsboken? R: Ja, och jag tycker vi gör det på en gång så det är avklarat.


F: Då tycker jag också att vi gör det och jag vänder mig till förhörsvittnet, har ni nånting att tillägga till förhöret? J: Svar nej. F: Då ska jag ta och avsluta det här förhöret som vi haft med dig och jag vill först och främst fråga dig, det jag läst in på bandspelaren hä
R: och det du själv har läst in på bandet, är det korrekt eller är det nånting du önskar tillägga eller förändra i det här förhöret? R: Nej.


F: Formerna runt det här förhöret, tillvägagångssättet, är det korrekt eller är det nånting du har att tillägga eller anmärka på?
R: Ja, det är bra, tycker det var just.


F: Och klockan har blivit 17.30. Stockholm den 27 oktober 1995 Lennart Gustafsson, krinsp 951030/GT

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

Avsnitt

Löpande nr

RIKSKRIMINALPOLISEN

D

17242-1-2

Protokoll fört vid förhör med her1     Anställning saknas. Arbetslös.

Förhöret hållet i bostad den 30 oktober 1995

Förhörsledare: Krinsp Tuve Johansson Förhörsvittne: Krinsp Lennart Gustafsson kommer fortsättningsvis under förhöret att tilltalas med sitt förnamn

underrättad om att förhöret ingår i utredningen avseende mordet på statsminister Olof Palme.

hörs specifikt i kompletterande syfte beträffande vissa dagboksanteckningar.

är också underrättad om att förhörsledaren kontinuerligt under förhörets gång dikterar in uppgifterna på band. ombeds att korrigera eventuella fel som görs indikteringen.

har i samband med förhör den 27 oktober 1995 till låns överlämnat ett styck almanacka, på framsidan märkt Damernas Värld. I denna almanacka finns då anteckningar rörande 1986 och i dagens förhör skall vi då titta mer specifikt på vissa datum.

5/12-95 Had

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

DEN 25 FEBRUARI 1986

I dagboken finns där noterat: "gick hem tidigt" sen finns det en pil ner mot den 26 februari 1986, där det står noterat "doktor 9.20  . Man kan också i ytterkanten på varje specifikt datum konstatera att det står noterat "sjuk" fr.o.m. den 26 februari fram t.o.m. den 2 mars.

ombeds att om möjligt förtydliga dessa anteckningaR: Förhöret övergår i konferensform.


F: Då ska jag fråga dig kan du med almanackan framför dig klargöra vad dessa fraser betecknar?
R: Jag gick hem tidigt. Jag hade tydligen gått hem tidigt från jobbet, eller jag kan ha gått hem tidigt från krogen eller nånting, och sen, pilen som går ner där, det är tydligen att det ska vara den 26. Det här har jag antecknat före att jag ska till doktorn, det är ju rätt klart. Det här har jag då skrivit efteråt, det här skulle ha stått där.


F: På den 25:e har du skrivit "gick hem tidigt" och det förklarar du med att du i efterhand har skrivit dit att du gick hem tidigt och att du dan efter skulle till jobbet. Eller skulle till doktor 
R: Ja, just det. Det här skulle ha stått på den 26:e.


F: Kommer du ihåg att du var hos doktorn den 26:e?
R: Nej, jag kan inte komma ihåg varför, om det är en ryggläkare, för jag opererades ju i, när var det, var det när föddes, alltså 84.


F: Du tror att det kan ha och göra med din rygg?
R: Ja.


F: Minns du att du blev sjukskriven just dom är dagarna, att du var sjukskriven just när Olof Palme blev mördad?
R: Nej.


F: Att det står noterat sjuk här i kanten, det tolkar du i alla fall så som att du har varit sjukskriven?
R: Ja, visst.


F: Du kan inte ha varit på arbete, men ändå känt sig sjuk så att säga?
R: Jag kan ha gått hem också, från jobbet, eller om det här är på

kvällen då när jag gick hem tidigt, alltså den här mordkvällen då, .....ohörbart..

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

na

F: Men vi kan utgå från att dom här noteringarna du har skrivit hä
R: att det är du själv som har skrivit dom och att dom är skrivet just det datum som dom avser? R: Ja, utom den 25:e, ska nog hit ner, alltså som en pil ner här, det är fel datum, och så står det gick hem tidigt, den 25:e, ska säkerligen står här den 26:e.


F: Ja, det är uppfattat, vi går då vidare i almanackan och kan då se att den 27 februari finns det ingenting noterat, mer än att i kanten står det "sjuk". Och den 28 är det samma sak, den 28 februari 1986 inga noteringar men i kanten står det "sjuk". När vi kommer fram till den 1 mars 1986 i almanackan, så ska jag be dig att själv läsa vad det står i texten där och om möjligt kommentera detta.
R: "Var hos han blev glad. C visste, visste fortfarande ingenting men nu skulle jag få ha honom en dag var fjärde vecka", eller vad det står, fjärde vecka.


F: Ska vi börja med den dagen och om möjligt se om du kan erinra dig att det verkligen var så också?
R: Jo, nej, jag kan inte erinra mig att det var så här, men det här är skrivet här, jag antecknar ju allting såna här grejor.


F: Är det så att det där är antecknat samma dag som det här ske
R: eller kan det vara antecknat senare i tid? R: Nej, det kan vara antecknat senare i tid.


F: Och hur långt senare i så fall?
R: Det kan röra sig om nån dag, kanske där på söndagen den 2, eftersom det är precis samma text..


F: Så det du skrev i almanackan kan vara förskjutet någon dag, men inte längre?
R: Nej.


F: Ska du då läsa vad det står den 2 mars 1986?
R: Viktor var och hälsade på för första gången. Han ville inte gå hem.


F: Kan du erinra dig det här? Men det råder ingen tvekan om att det är du som har skrivit det och att det är riktigt?
R: Nej, det är jag som har skrivit det.


F: Du har i förhör den 27 oktober 1995 uppgivit att du troligtvis dagen efter mordet, dvs den 1 mars 1986, beger dig ner mot mordplatsen och titta
r, är det i så fall före det att du åker hem till R: Den 28:e här, nu glömmer jag bort, var det här han vart mördad,

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

den 28.. F: Palme blev mördad den 28 februari 1986. R. Ja, det är ju före i såna fall, jag kommer ihåg att jag gick ut,

mamma ringde ju på morgonen där och sen gick jag, ja, efter

några timmar så gick jag ner Sveavägen bara. F: Och efter du har varit nere på Sveavägen, skulle du i så fall åkt

hem till ? R: Ja, det är mycket möjligt. F: Men du kan inte erinra dig det nu. R: Nej.

tillfrågas om han vid något tillfälle har varit hemma i den lägenhet där bodde vid tiden ifråga i Skarpnäck.

uppger att han inte vid så många tillfällen har varit där, men åtminstone kan han erinra sig att han har varit där nyårsafton och bla en födelsedag när han överlämnade en cykel till Han har också varit i närheten av lägenheten då han hämtat på dagis i nära anslutning.

Rune påpekar också att han haft en väldigt sporadisk kontakt med

genom åren.

konfronteras också med uppgiften att vid förhör uppgivit att endast vid ett fåtal tillfällen besökt henne i lägenheten i Skarpnäck, men ej varit i lägenheten under någon längre tid. uppger att detta delvis är riktigt, men att han vid åtminstone något tillfälle t.o.m. har sovit över i lägenheten. Under dagens kompletterande förhör uppstår också frågan om när bytte lägenhet från  I almanacka noterat på den 8 februari står en notering "flytt 14.00".

tillfrågas vad denna notering står för och han är då helt säker på att detta är det datum då han byter sin lägenhet från     akt och I samband med förhör så att det rör sig om adress . I den kan det noteras att detta kontrakt är utskrivet 860205 och avser "Kontrakt för på nämnda adress

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

fr.o.m. 860301 tills vidare".

tillfrågas då om det är så att han kan ha flyttat in i lägenheten tidigare datum än det som anges på kontraktet och han uppger då, att eftersom han bytte lägenhet med den på , så är det fullt möjligt att de har kommit överens om att byta lägenhet tidigare än vad kontraktstiden avseR: Förhöret övergår i konferensform.


F: Då ska jag bara återigen fråga dig vi har i dagboken kunnat d konstatera att du den 1 mars 1986 besöker din.son hos sin mamma ute i Skarpnäck och är det någonting som du vid förhörstillfället nu kan erinra dig?
R: Nej.


F: Kan du erinra dig att du under den här helgen över huvud taget träffar din son ( 
R: Nej.


F: Men dom uppgifter som finns i anteckningsboken, kan vi anse dom såsom korrekta?
R: Ja,


F: Det råder ingen tveksamhet att det är du själv som har skrivit det här anteckningarna?
R: Nej. Det är jag.


F: Då tackar jag för det och då ska jag bara fråga förhörsvittnet Lennart Gustafsson om det finns någon ytterligare frågar? G: Nej. F: Ja, då avslutar vi dagens förhö
R: Är det någonting i detta förhör s om du önskar korrigera eller komplettera? R: Nej.


F: Tycker du att förhöret har tillgått på ett korrekt sätt?
R: Ja.


F: Förhöret avslutas med att får tillbaka den almanacka som vi under förhörets gång har citerat u
r.

Stockholm som ovan

Tuve Johansson, krinsp 951031/GT

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

PM har själv överlämnat en almanacka avseende år 1986 till Rikskriminalpolisen för att om möjligt kunna klargöra sina förehavanden kring den 28 februari 1986. Ur nämnda almanacka har kopia tagits avseende den vecka som berör den 28 februari 1986. Kopia har även tagits betr:   flyttar från lägenheten på 6.

har i förhör 30 oktober 1995 konfronterats med dessa uppgifter ur almanackan och getts möjlighet att förtydliga det skrivna.

informerad om att nämnda partier ur almanackan har kopierats och bifogas utredningen. Den 30 oktober i samband med kompletterande förhör har almanackan återlämnats till

Stockholm 95.10-30

Tuve Johansson Krinsp RKP Utr

.

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

Nytt nun ner Dv Damernas Verld!

• 24

Måndag Mattias

65

25 fickt tidigt

Tisdag Sigvard

56

ORT

GUNILLAS FESTFISK Lügg färska fiskfiléer 1000 g) av.valfri sori (spülla, lorsk eller gös 171 m) i eldfast forri. Salta och peppra. Blandu ca 3 UL riven schweizerosi eller grevé med .2 äggulor. Bred ut osten över fisken. Häll på 3 dl jock grädde. Särr in. i 225° ca 20 min. Mycket gott! (4 pers)

26 Onsdag

Torgny W.57

920

Torsdag

Lage

58

27 Sitors

28

Fredag

Maria

i 1

Var hos

Han blev sled Cavite ,

Zorfarande ingenting

BÄSTA KVÄLLSMACKAN! På en skiva vill bröd brer ni lite smör. Lügg på rök! skinka och skivade tomaTer. Strö över oregano och vitlökssali. Täck med massor av hyvlad grevéust och gratinera i 250° ca 10-15 11!inuter lills usien smüll och fåti fin färg.

Lördag

3i Fastan

2 Sondag

Emst

61

Ver och hesede

ste se vile inte sa som

Kom ihag!

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

vecka 6

Nytt nummer av Damernas Värld!

3

Måndag Disa 34

4

FORTS

Tisdag Ansgar 35

scha sallader ett fint inslag i bantningen. I stället för dressing pröva att stänka "8. pressade citroner" över salladen - jältegott!

5

Onsdag Agaia. 36

6 Torsdag

Coro:ea 37

7

Fredag Rikara 33

DET VIKTIGA VID ALL BANTNING är att man väljer en metod som verkligen passar en själv och som fungerar i det dagliga livet. Det finns många, inic alltför dyra böcker i imnet där du kan få alla lips och rid du behövcr. Med matsedlar, kalori- och kolhydrattabeller etc. Men rent allmänt kan man säga ali en långsik. tig, gradvis viktminskning är att föredra framför en kort och intensiv bantning. Och att all banining bör kombineras med motion i någon form. MÅTTBAND I STÄLLET FÖR VÅG kan kännas mer uppmuntrande om viktminskningen är långsam. Det syns till exempel i midjan att du gått ner, trots att vigen verkar stå stilla. Men en centimeter i midjan brukar motsvara ungefär ett kilo.

Fibrer är ett annat bra hjälpmedel, de ger mättnadskänsla. Men drick då också massor av vatten, helst två-tre liter om dagen. Smaksätt gärna med "8 pressade citroner" så blir det både trevligare – och godare!

8 Lørdag Seria 29

9

Soncag Fancy 20

Kom irág

.. 

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

Rikspolisstyrelsen Rikskriminalpolisen utredning spaning

Ärende D-17242-1-B-sid 5,rubrik Vapen/

Korrigering/tillägg till ovan nämnda ärende och sida/rubrik.

felaktigt

Det salongsgevär som berättar om i förhör daterat den27 oktober 1995, uppfattat utav undertecknad.

Tidsmässigt ligger detta inköp och försäljning av vapnet några år tillbaka på nittio-talet. Uppgiften i förhöret att han är 16 år vid innehavet är FELAKTIG.

I övrigt stämmer uppgifterna rörande rubriken Vapen/

Ovan korrigering är godkänd av den 2 november 1995, klockan 08.15

Stockholm den 2 november 1995

Anne Sabor

kříminalinspektör, Lennart Gustafsson

5/12-95 tad

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf

PROTOKOLL över

Rikspolisstyrelsen 03 Polisnyndighet som förvarar egendomen (utredande prynd)

Rikskriminalpolisen utredning/spaning 02 Nri beslags

liggaren

beslag i brottmål husrannsakan kroppsvisitation kroppsbesiktning förvarstagande enl RB 26:3

Kasasals

04 Dnr.

05 Bil Sid

06 Misstankt person som ovan 10 Adress där åtgärden företogs

TOS Narande vid algarden x Ja

Nej Datum

951030 19.00

11 Brottaronsstorktuppath

13 Om ej beordrad verkställd enligt

RB 26:3

R8 27:4

RB 28:5

RB 28:13

Ovriga narvarande

12 Befattningshavare som beslutat dtgården

krinsp, Lennart Gustafsson 14 Befattningshavare som utfort algarden (befallning och namn

som ovan samt krinsp, Tuve Johansson 15 Ändamålet med atgarden

Utrónande av omständigheter Eftersökande av föremål som som kunna antagas äga bety kunna tänkas genom brott vara delse för utredningen

någon avhänt VID FÖRRÄTTNINGEN BESLAGTAGEN/FÖRVARSTAGEN EGENDOM

Eftersokande av före mal som kunna tänkas forverkade

Säkerställa målsägandens rätt (RB 26:3)

Personell husrannsakan (RB 28:21

18 Markering av atgarder enligt om

stående koutorteckning

19 Förvaringstid

raknas from

16 NO

17 Beskrivning

1

1 st Anteckningsbok för året 1986.

20 Forts blad 21 Protokollforarens namnunderskrift

سکس

22 Ovannamoda beslag forvarstagande

häves trac

sett punkt 24 Datum

Aklagarens/Undeteckningsledarons namnunderskrift

tastställes

23 Vid missnoje med verkstallt beslag ager den som drabbats varav luegara

rattens provrung genom anmalan till

2007

Bulan

tingsrall

25 Anmälan/Underrättelse enligt RB 26:3, I datum

sign

RB 27:11.

I datum

sign

RB 27:11,

I datum

sign

A B 28:7.

Idatuin

sign

110

12P

25

datum

sign

2 st

27 Atgärd onligt 26 Bevis enligt T datum Tsign

Tdatum RB 28:9

sign RB 27:13

RB 27:12, datum

sign

2 st 2 st 45 ÅKLAGARENS/POLIŞMYNDIGHETENS/UNDERSÖKNINGSLEDARENS SÄRSKILDA ANTECKNINGAR

28 For längning

be gard

2 st

RPS 102.1.1-5 87-10 80 000 set ALLF 400 7 121 Ekonomitryck Blanketten 7548

31 Beslagsor

48 Beslut/åtgärder mm

49 Dalum

50 Namnteckning

120100?

silang

Ex I Beslaysliggaren

Pol-1995-10-27 D17242-01 Förhör-okand-person.pdf