Uppslag:D21190-01

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
21190-01
Registrerat
2012-10-03
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
Förhör med Håkan Ingervall hemma i Växjö.
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Förhör hållet hemma hos Håkan i Växjö. Förhörsvittne är Håkans fru.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2012-04-12 10:48
Avslutat


D21190Protokoll fört vid förhör med Håkan Ingervall. Övriga personuppgifter redovisas på separat handling

Förhöret genomförs torsdagen den 12 april 2012 med början klockan 10.48.

Förhörsplatsen är hemma hos Håkan i Växjö.

Förhörsledare är kriminalinspektör Lennart Gustafsson från Rikskriminalpolisen.

Förhörsvittne [MASK]

[MASK]

Håkan delgiven att han höres upplysningsvis i Palme-utredningen. Delgiven att undertecknad förhörsledare kontinuerligt läser in Håkans uppgifter på bandspelaren. Håkan är även delgiven att han i vissa delar av förhöret själv kommer att få prata fritt in sina uppgifter på bandspelaren, dvs ett dialog förhör.

Håkan har i samband med en annan utredning i Växjö den 1 mars 2012 uppgivit att han har lippgiſter, han vill förmedla till Palme-enheten i Stockholm.

FL: Ja, Håkan jag tackar för att jag fick komma hit och prata om det här nu, och nu har du då möjlighet Håkan, i lugn och ro berätta om ditt tips som du inledningsvis lämnat till polisen i Växjö. Och jag tänkte att du själv ska få prata in dina uppgifter, går det bra Håkan?

HI: Ja.

FL: Bra. Då är min första fråga, vem är Håkan? Kan du berätta lite om dig själv, om din utbildning och vad du har gjort i livet frain till dags datum, en kort sammanfattning.

HI: Jag är alltså 58 år gammal. Jag är utbildad byggnadssnickare, och har drivit egen firma i [MASKATMA] [M] [MAS]

[MASKATMA]

FL: Jaa. Och du är gift?

HI: Ja.

14

FL: Med[MASKATMAS] som sitter bredvid?

HI: Ja.

FL: Ja. [MASKATMA]

[MASKATMASKATMASK] ?

HI: Ja.

FL: Ja, [MASKATMASKATMASKATMASKA] ?

HI:I[MASKATMASKATMA] [MASK]

[MASKATMA]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

FL:

[MASKA]

HI: [MASKATMASKA]

[MASKATM]

FL:

HI: Antingen var det [MASKATMA]

FL: Okej. Bra. Ska du berätta vad det är för uppgifter du vill förmedla till Palme-enheten och du får prata precis fritt och hur länge och hur mycket som helst.

[MA]

[MASKATMA]

FL: Vilket år är det?

HI: [MASKATMASKATMASKATMA]

FL: Ja.

[MASK]

[MASKATM] [MASKATMA]

[MASKATMASKATMASK] |

[MASKAT]. Det var likadant där, jag gick ut

HI: [MA] med

FL: Ja. Vad har du jnhhat med under åren?

HI: Jag har varit byggnadssnickare. Byggt åt Skanska. Och så har jag varit hos Ingvar Nykvist, en liten byggfirma. Och sedan startade vi eget eftersom han gick i pension. Och nu är jag förstörd utav värk.

FL: Ska du berätta vad du har för kunskap som du kopplar till Palme-utredningen?

[MASKATMA]

HI: ut n

[MASKATMAS]

[MASKATMA]

[MASKATM]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

FL: Lever dom här personerna?

HI: Japp. [MASKATMASKATMASKATMAS] [MASKATMASKATMAS] [MASKATMASKATM] . Men de andra tror jag lever jag har inte någon kontakt med någon.

FL: Okej. När är det du gör kopplingen här nu då till Palme-utredningen med [MASKATMAS]

[MAS]

[MA]

[MASKATMAS]

1

FL: Vilket år?

HI:

Det var på måndagen i början på februari. Kan inte svara på vilket datum.

FL: Var var det någonstans?

Alltså mindre och frågade

HI: än en vecka efter jag honom och han har ingen som helst aning om detta. kunde inte förstå detta, hur det kan komma sig att jag själv avgöra Utan jag fixade biljetterna själv.

Och då fick

FL: Men vad gjorde du i bilen då?

[MASKATMASKATMASKATMASKATMASKA]

[MASKATMASKATMAS]

[MASK]

FL:[MASKA]

[MASKA]

HI:[MASKATMASKA]

[MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASK]

[MA]

[MASKATMASK]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

[MASKATMASKATMASKATMASKATM]

[MA]

[MASKATMAS]

FL: Men var det första gången du träffade [MASKATMASK]

HI: Det var första gången jag[MASKATMAS]

FL: Vad var det för kille då?

HI: Det var en [M]

[MASK]

HI: [MASKATMAS]

HI: Till max.

FL: Var han yngre än dig?

HI: Han var yngre än mig.

[M] [MASKATMA]

FL: Ja, varsågod och fortsätt.

[MASK]

[MASKAT]

[MASKATMASKATMASKATMASKATMAS]

[MASKATMASK]

ville skjuta Palme.

FL: Sa han det?

HI: Japp det sa han.

FL: Varför då?

[MASKATMASKATMASKATMASKAT]

HI: Ja han hatade Palme./[MASKATMASKATMASKATM] Palme. Men då blev vi ovänner faktiskt.

FL: Blev ni ovänner ?

HI: Att jag vill inte vara med om detta.

FL: Och vad var detta?

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

HI: Att han planerade att mörda Palme.

FL: Hur vet du det?

HI: [MASKATMASKA]

[MASKA]

[M]

FL: Av vilka?

HI: Det vet jag inte.

FL: Du vet inte?

HI: Nej.

FL: Ska du utveckla hur han, [MASKATMASK]

HI: Ja, han pratade om detta hela tiden, tills vi blev ovänner.

FL: Vad hände då ?

HI: [M]

[MASKAT] [MASK]

[MASKAT]

[M]

[M]

[MASK]

HI: [MAS]

[MASKATM]

[MASKA]

1 honom.

HI: [MASKATMASKATMA]

FL: I detta skede av förhöret så kommer undertecknad förhörsledare förevisa ett fotografi föreställande Är det den här killen du pratar om?

HI: Ja. Jag har också hört det från honom.

FL: Bra då vet vi det. Ja, vad händer sedan då [MASKATMASKATMASKATMA]

HI: Nej, det var, den tog slu

HI: Så vi skildes. Vi kom överens om att jag skulle aldrig säga någonting i det han hade sagt. Och han skulle aldrig säga något om mig.

FL: Okej.

HI: Eller att träffa varandra.

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

Hl: Det fanns nog andra också som styrde honom.

FL: Vilka var det då?

HI: Det vet jag inte.

FL; Nej.

HI: [MASKATMASKA]

[MASKATMASKATMASK]

HI: [MASKA]

[MASKATMASKATMASKATMASKATMAS]

FL: Upphörde eran bekantskap sedan?

HI: Nej, vi träffades

sedan.

FL: Okej. Vart då någonstans?

HI: [MASKATMASKATMAS]

[MASK]

FL: .[MASKATMASKA]

HI: Nej, [MASKATMASKAT]

HI: [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKA]

FL: Vad gjorde ni där?

[MAS]

HI: otro

HI: Ja en sådan som man hade själv när man lekte indian och cowboy.

FL: Var den riktig?

HI: Det var en riktig pistol.

FL: Den var riktig pistol. Ja.

HI: Och då frågade [MASKATMAS]

[M]

[MASK]

FL: Utvecklade han det?

HI: Nej, vi var så ovänner, så att det gick inte. Jag ville absolut inte vara med på detta.

FL: Hur många dagar var ni tillsammans då?

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

HI: Det var en helg, så det var väl fredag, lördag, söndag.

FL: Okej.

HI: Sedan dess har jag icke träffat

FL: Nej. Men utvecklade han det här, vem han hade fått uppdraget av eller skulle han göra det här själv?

HI: [MASKATMASKATMASKAT]

[MASKATMAS]

FL: [MASKATMASKATMAS]

[MAS]

HI: Nej. Ingenting sådant.

FL: Varför fanns det här Palme-hatet, vet du det?

HI: Ja han var väl som jag. [MASKATMASKATMA]

FL: Vilket år var detta?

HI:

var det.

FL:

. Ni har träffats

gånger?

HI: Ja.

FL: Okej. Har du haft med

att göra senare?

HI: Nej. Jag har träffat honom

gånger.

HI: Ja, första gången så låtsades jag [MASKATMASKA] kunde få tag i Och då svarade

[MASKATMA]och undrade var jag

J

[MASKATMASKA]

HI: Och då, man kan ju tillägga då att [MASKATMAS] [MASKATMAS]

HI: Fast han [MAS]

[MASKAT]

HI: Och mordet skedde [MASKATMAS]

[MASKAT]

FL: Det var ju det jag tänkte fråga nästa här. Fredagen den 28 februari 1986 då Palme mördas på Sveavägen i Stockholm. Var befann du dig då?

HI: [MASKATMASKATMASK]

[MAS]

[MASKATMAS]

HI: [MASKATMASKATMASKATMASK]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

HI: Fast han[MASKATMASKATM]

FL: Går det att utveckla det här att han sa, att han skulle ta Palme.. Var det specifikt Olof Palme han sa?

HI: Ja det var det. Och det var pengar.

FL: Pengar från vem?

[MA]

[MAS]

[MASKA] 3 del. Och sedan var det mycket prat om [MASKATMASK]

1

[MASKA]

[M]

[MASKA] ande

HI: Ja. Ett utav dom ville han att([MASKATMASKA]. Och helst då det här [MASKATMASKAT]

HI: [MA]

[MASK]

[MASKATMAS]

FL: Utvecklade han inte det här var han hade fått, skulle få betalningen för?

HI: Nej. Ingenting. I[MASKATMASKATMASKAT]

HI: I[MASKATMASKA]

[MASKATMASKATM]

FL: För att vara med...

HI: Ja.

FL: Skjuta Olof Palme?

HI: Ja. Och det skulle göras med [MASKATMA]

[MAS]

FL: Jaha. Varför det?

[MASKATMASK]

HI: Ja, det var ett ([MASKATMAS] detta.

HI: Om du vill se dom.

HI: Och då hade [MASKATMASKATMASKATMA]

[MASKATMAS]

[MASK]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

HI: Japp, en sådan var det.

FL: En sådan var det. Okej. Var det hans egen [MA]

[MASKATMAS]

HI: Ingen aning.

[MASKATMASK]

[MAS]

[M]

1

FL: Såg du den?

HI: Nej, den hade han inte med sig.

FL: Såg du|[MASKATMA]

HI: [MA]

[MASKA]

HI: [MASKATMASKA]

[MA]

FL: [MASK]

[MASKAT]

HI: Nej.

FL: Det var direkt till dig.

HI: Det var bara till mig.

FL: Okej.

[MASKA] . Och det har jag försökt få ihop varför.

HI: [MASKATMASKATMASKATM] Men det kan intc han svara på.

FL: Nej.

[MASKAT]

[MASKA]

FL: Så [MASKATMA]

[MASKATMAS] vara med?

HI: Ja.

FL: Och ingen annan har hört det här?

HI: Nej.

FL: Nej

[MA]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

HI: Och då samarbetade vi bra faktiskt.

FL: Jaa. Okidok. Du, är det något mera runt|[MASKATMA] som du tycker är angeläget?

HI: Nej, han var en mycket egen Han vara [MASKATM]

[M]

[MASKATMAS]

[MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASK]ite,

FL: Alldeles själv?

HI: Och jag är också en sådan lika.

[MASKATMASKATM] går mina egna vägar. Så vi var mycket

FL: Nämnde han någonting om att han skulle [MASKATMASKATMA] ?

HI: Nej, jo, det sa han då när vi var ([MASKATM] då. Där tror jag till och med att han hade [MASKATMA]

[MASKA]

FL: Okidok. Är det något mera du tycker är viktigt?

[MASKATMA]

I FL: Men dom var inte med [MASKATMASKATMAS]

HI: Nej de var inte med.

FL: Nej. Okej.

[MA]

[MASKAT]

[MAS]

FL: Japp. Jaa... Nämen, jag tycker du har berättat ganska, eller du har berättat väldigt utförligt om det här Palme-tipset du har gått och funderat på. Hur kommer det sig att du inte har hört av dig tidigare om det här?

HI: Därför att jag vill inte bli inblandad i detta.

FL: Okej.

HI: Och jag [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMAS]. Jag har varit rädd för att han, han finns. Jag kan tillägga det att jag var på Skattemyndigheten här några år efteråt, och sökte honom. Och där fick till svar att det var mycket konstigt det stod om honom.

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

HI: Och dom misstänkte att han hade fått en ny identitet faktiskt. Här nere på Skattemyndigheten.

FL: I Sverige?

HI: Ja.

FL: Jaa..

HI: De hade aldrig varit med om att det har stått så i hans, när de sökte på honom.

HI: Så jag fick aldrig tag i honom.

HI: Däremot så ringe jag|[MASK] två gånger.

FL: Varför [MASK] då?

HI: Ja, det var ju att han visste var han var.

FL: Neej. Sa han att han var borta?

HI: Ja, han sa bara att han visste inte var han var. Det gick inte att få tag i honom. Och jag kan tillägga att ...OHÖRBART... det var året innan ....OHÖRBART... [MASKATMASKATMASK] kom det hem en tavelförsäljare till mig som skulle sälja tavlor.

FL: Svensk?

HI: Ja han var svensk. Och han ville visa sina tavlor, och ingången ...OHÖRBART... det hade skett på loftsidan, och han hela tiden hävda att vi var tvungna att gå ut i solen unre vid vinbärsbuskarna. Och till sist så följde jag med upp och han visade sina tavlor och till sist fick jag en tavla av honom faktiskt. Jag vet inte om jag betalade 25 kronor. Jag har tavlan än idag här. Och sedan efteråt när vi hade kört, vi körde inte till något annat hus i byn och kollade, och så sa min far, för han levde på den tiden, varför satt det en man i bilen och fotograferade hela tiden?

FL: Kände du som det var [MASKAT]

[MASK] ? Vilket år var det här sa du?

HI: [MASKATMASKATMASKATMA] .

HI: För min far levde då. Jag såg aldrig att det var en till bil som [MASKATMAS], men det sa min far.

FL: Okej, Håkan, jag tycker du har berättat väldigt utförligt.

HI: Ja, det här är vad jag har att berätta..

FL: Har du något mer att tillägga?

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

HI: Nej, jag tror att det är det mesta. Att jag är helt oskyldig jag har alibi, för jag har varit på [MASKA]

FL: Jaja, det är inte därför jag sitter här.

HI: Och det var lite konstigt när mordet skedde med, för det var mycket jubel faktiskt.

FL: Jaa, det var många som var glada ett tag.

HI: Och det konstiga är att det skedde precis när han skulle [MASKATMASKATMA]

FL: Mmm.

HI:

hade lite utav det här, han var otroligt välbyggd faktiskt, överkroppen. Och han hade

[MA] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKA]

1

HI: Det var lite passgång liksom, han gick.

FL: Ska vi ta att avsluta förhöret.

HI: Kommer jag på någonting så...

FL: Ja, du vet ju var jag finns någonstans. I så fall får du gärna ringa om det är... Förhörsvittnes här, ([MASKATM], har du någonting du vill tillägga.

FV: Nej, en del av detta har ju Håkan berättat innan för mig, och jag har ju inte sett hur mycket det har påverkat Håkan, så för honom har det ju varit allvarligt.

FL: Ja..

FV: Dom här misstankarna. Tillägga att jag ska säga är väl att Håkan sa att han haft firma i 13 år. Han har haft firman sedan 1996.

FV: Det är lite längre än 13 år.

FL: Ja. Rätt ska vara rätt. Ja men då tar vi avslutar förhöret och klockan har blivit 11.15. Och jag ska tillfråga dig Håkan, de vi har läst in på bandet här är det korrekt?

HI: Ja.

FL: Ja. Tycker du förhöret har tillgått på ett korrekt sätt?

HI: Ja.

FL: Bra. Önskar du ta del utav det utskrivna förhöret, när det är utskrivet?

HI: Nej jag vill helst släppa detta.

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

HI: Nej jag vill helst släppa detta.

FL: Ja, jag förstår det. Jamen då så, då avslutar vi förhöret.

HI: Och det är ju så att det är inte pengarna jag är ute efter, utan att detta är för att rena mitt samvete.

FL: Ja.

HI: I så fall hade jag gått fram tidigare.

FL: Ja.

HI: Jag kan ju tillägga att jag har försökt nå Leif GW Persson två gånger.

FL: Ja det känner jag till.

HI: Ja. Men jag vågade inte. Han ställde upp på min, men jag fick inte tillräckligt respons av honom faktiskt.

Förhöret avslutas.

Tisdagen den 24 juli 2012 fick Håkan förhöret uppläst för sig. Håkan godkände samtliga uppgifter i förhöret. Hari önskade ej tillägga eller korrigera några uppgifter.

Krinsp Lermart Gustafsson RKP Palmeenheten.

Lennart Gustafsson Kriminalinspektör RIKSKRIMINALPOLISEN

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

Datum 2017-05-23 kl.15.35 Förhörsplats: Den hördes bostad, Förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson, Peter Steude Hörd person: Håkan Ingervald Förhörsvittne: [MASKATMASKATM]

UL

i Innan förhöret har Håkan Ingervald informerats om att förhöret spelas in på band och att

en sammanställning görs i efterhand. Håkan får därefter möjlighet att läsa igenom förhöret för ett godkännande. Ljudfilen kommer att sparas.

Håkan Ingervald, fortsättningsvis kallad Håkan, ombads berätta om sin uppväxt och var han bott fram tills idag. Håkan uppgav att han är uppväxt två mil väster om [MAS] i en by som heter[MASKAT] som är en gammal släktgård sedan 1600-talet. Håkans föräldrar var[MASK] Håkan gick i skolan i [MASKATM] och efter grundskolan utbildade han sig till snickare och har arbetat som det i hela sitt liv. Håkan har bott i [MASKATMA] . Håkan har inga egna barn och är gift med [MASKAT] Håkans fritidsintresse är bl. a. att vandra i fjällen.

Håkan uppmanas att berätta om [MASKATMASKATMASKATMASK] Håkan inforinerades om att förhörsledarna läst igenom förhöret soin Lennart Gustafsson tidigare hållit med Håkan.

med.

[MASKATMASKATMASKATMASKA]

[MASK]

[MASKATMASKAT]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

[MASK]

[MASKA]

[MASK]

[MASKA]

[MASK]

[MA]

[MAS]

[MASK]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

Håkan ombads berätta varför han

M

[MASK]

[MASKAT]

[MAS]

[MASKATM]

[MASK]

[MASKA]

[MASKATM]

[MASKA]

[MAS]

[M]

[MASKATMASKATM]

[MASKAT]

[MASKATM] [MASKATM] [MASKATMASKATMASKATMASKAT]

[MASKAT] [MASKATMASKATMA]

[MASKATMASKATMASKATMAS]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

[MAS]

[MASK]

[MASKA]

[MAS]

[MA]

1

[MA]

[MASKA]

[MASK]

[MA]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

[MASKAT]

[MAS]

[MASK]

[MASKATMASKATMAS]

[MAS]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

kom han med ett förslag att han skulle skjuta Palme och frågade om Håkan ville vara med. I så [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATM] [MASKATMASKATMAS] också ine [MASKA]

[M]

[MASKA]

[MASKATM]

[MASK]

[MASKA]

SS

[MA]

[MAS]

[MA]

[MASKAT]

[MA]

[MA]

[MASK]

[MASKATM]

[MASK]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

[MASKATMASKA]

[MASKA]

[MASKATMA]

[MASKATMASKAT] [MASKATM]

[MASKA]

fick reda på att Olof Palme hade blivit mördad och

E

[MASKA]

[MA]

[MA]

[MASKA]

[MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATM] [MA]

[MASKATMA]

[MASKATMASKATM]

[MASK]

[MASKATMASKATMASKAT] försökte press [MASKATMAS]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

Håka[MASKA]

[MASKATM]: mörda Olof Palme, [MASKATM] allvar Håka

Håkan uppgav att han inte kan svara på det. Håkan uppgav att eftersom det nämndes [MAS] så måste någon annan ha varit inblandad. Förhörsledaren menar att det är en ovanlig fråga att ställa till någon som man inte känner och Håkan uppgav att han blev chockad. hade inte nämnt detta direkt utan det kom smygandes. Håkan menar att måste ha haft ett otroligt agg mot Palme.

[MASKAT]

[MA]

Håkan tillfrågas om han upplevde [MASKATMASKATMASK] [MASKATM] och han uppgav att han nog blev chockad f

ir klok i huvudet eller något liknande. Det kom flera frågor om samma sak.

[MAS]

[M]

idag.

[MAS]

[MASKATMASKA]

[MASKATM]

två umgicks en del. [MASKATMASKATMASKA] [MASKA] Håkan vinnmnnon att ha....


Voojuiv utan det var mest prat om vandringar och bergsbestigningar. SS

[MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKAT] [MASKATMAS] Håkan tillfrågas vad han vet om den saken och han uppgav att det gick rykten om att [MASKATMASK] [MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMA] lever eller är död. Håkan u

attemyndigheten för att kolla registreringen på och då hade en kvinna som arbetat där tyckt att det som fanns noterat om var konstigt och hon hade inte sett något likande tidigare. Håkan minns inte vad som stod.

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

Håkan uppgav att han ringt till [MASKAT] ett par gånger och

visste inte var

var. [MASKA]

[MASKATMASKATMAS]

[MASK]

inte.

Håkan tillfrågas på vems initiativ de skakade hans och lovade varandra att inte näinna [MASKATMASKATMASKATMASKATM]

[MASKAT]

[MASKATMASK] Håkan uppgav att situationen var ohållbar och att de var tvungna att bli vänner annars hade de [MASKATMA] [M]

[MASKAT]

[MA]

[MASKATMASKATMASKATMASK]

[MASKATMASKA]

[MASKATM]

[MASKAT]

[MASKATMASKATMASKATMASKA]

[MASKA]

[MASKATMASKATMASKATMASKATMASK]

[MASKAT]

[MASKATMASKATM]

[MASKA]

[MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATM]

[MASKATMASKATMASKA]

[MAS]

[MASKATMASKATMASKATMASKATMA]

[MASKAT]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

Förhöret tar en paus kl. 17.08.

Förhöret återupptas kl. 17.28.

[MASK]

[M]

[MASKATM]

[MASK]

[MAS]

Håkan informeras om att förhörsledaren kommer att läsa upp olika namn.

[MA]

[MAS]

[M]

[MA]

[MASKATMAS]

[MASKA]

[MAS]

[MA] [MA]

[MASK] [MASKATMA] [MASKATM]

[MASK]

Håkan tillfrågas om han känner igen namnet|[MASKATMA] [M] [MASKATMA]

[MASKAT]

[MASKA] [MASKA]

vara.

[MA]

[MAS]

[MASKATMASKATMASKAT] [MASKATMASKATMASKATMA]

[MASK]

[MASKA]

[MAS]

[MAS]

[MA]

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

[MA]

[MA]

[MASKA]

[MASKATMASK]

[MAS]

[MASKAT] kan inte placcra det vidare.

[MASKA]

[MASKATM]

[MASKATMASKATMAS]

[MASKA]

[MASKAT]

[MASKAT]

[MASKA]

[MASK]

[MASKATMASKATMASKATM]

[MASK]

[MAS]

[MASK]

[MASKATM]

[MASKAT] är inte bekant.

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf

[MA]

[MASKATMAS]

[MASKATMASKATMASKATMASK]

[MASK]

[MASKATM]

[MASKATMASKATMASKATMASKATMA]

[MASKATMASK]

[MA]

[MA] [MASKA]

[MASKATMA]

Avslutningsvis så tillfrågas Håkan om det är något som han vill berätta med anledning av vad som sagts i förhöret men Håkan vill återkomma om det är något.

Förhöret avslutas kl. 17.58.

Ljudupptagningen utskrivet av

Sven-Åke Blombergsson Palmegruppen.

Delgivning:

Håkan har fått sitt förhör via mail för genomläsning. Undertecknad har vid flera tillfällen försökt få kontakt med Håkan efter det, dock utan resultat. Däremot har samtal förts med [MASKATM] som uppgett att han har börjat läsa förhöret och att han skulle återkomma. Detta har inte skett och nya samtal har förts med avseende delgivningen av förhöret. Då Håkan inte hört av sig får det anses att han är delgiven förhörct.

Sven-Åke Blombergsson 2017-11-07

Pol-2012-04-12-10.48 D21190-1 Förhör Håkan Ingerwall.pdf