wpu.nu

Uppslag:D5270-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
5270-01
Registrerat
1991-11-21
Ad acta
2003-04-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Inkommen skrivelse där Saltfria vägfraktionen tar på sig ansvaret för Olof Palmes död.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-08-26 00:00
Avslutat


Inkommen skrivelse där Saltfria väg fraktionen tar på sig ansvaret för Olof Palmes död.


Vid samtal med Arne Blomberg SÄK uppger han att det finns inget noterat om Saltfria vägfraktionen i SÄK:s register.

Vid SÄK:s sektion i Norrköping finns inget noterat om fraktionen.

Enligt uppgift från krinsp Per-Olov Palmgren åtföljdes inte originalbrevet av några tomhylsor .

Pol-1986-08-26 D5270-01 Saltfria-vägar-fraktionen-tar-på-sig-mordet slag.pdf

Pol-1986-08-26 D5270-01 Saltfria-vägar-fraktionen-tar-på-sig-mordet slag.pdf

Inkommen skrivelse där Saltfria väg fraktionen tar på sig ansvaret för Olof Palmes död.


Vid samtal med Arne Blomberg SÄK uppger han att det finns inget noterat om Saltfria vägfraktionen i SÄK:s register.

Vid SÄK:s sektion i Norrköping finns inget noterat om fraktionen.

Enligt uppgift från krinsp Per-Olov Palmgren åtföljdes inte originalbrevet av några tomhylsor .
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-08-25 00:00
Avslutat


Vid samtal med Arne Blomberg SÄK uppger han att det finns inget noterat om Saltfria vägfraktionen i SÄK:s register. Vid SÄK:s sektion i Norrköping finns inget noterat om fraktionen.

Enligt uppgift från krinsp Palmgren #traljdas inte oroginalbrevet av några tomhylsor.

Pol-1986-08-25 Svar från SÄK ang SFV.pdf

Pol-1986-08-25 Svar från SÄK ang SFV.pdf

Vid samtal med Arne Blomberg SÄK uppger han att det finns inget noterat om Saltfria vägfraktionen i SÄK:s register. Vid SÄK:s sektion i Norrköping finns inget noterat om fraktionen.

Enligt uppgift från krinsp Palmgren #traljdas inte oroginalbrevet av några tomhylsor.