wpu.nu

Monica Andersson

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

4151
M Andersson

Relevans
Förhörsledare.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Monica Andersson

Tjänsteställe 1986: Stockholms pd / Kriminalavdelningen / KK1 Våldsroteln

Tjänstegrad 1986: Kriminalinspektör

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

E15-00-A

1988-09-07

1990-05-29

Lars Jeppsson

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

E107-00

1988-08-01

1990-04-10

Inge Morelius

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

E251-00

1991-01-22

1991-09-19

Jan-Åke Svensson

 [PDF] 

FHL Pomn 

EBC7911-01

Anna-Britta Allén

 [PDF] 

FHL Pomn 

L825-00-A

Gun Tredite

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

L825-01-A

1992-02-05

1992-07-14

Kjell Åke Jansson

 [PDF] 

FHL Pomn 

L827-00-A

Katrin Ekström

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder