wpu.nu

Uppslag:E107-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
107-00
Registrerat
1988-08-01
Ad acta
1990-04-10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Första förhöret med mordplatsvittnet Inge Morelius som såg mordet på Olof Palme från sin bil på Tunnelgatan på andra sidan Sveavägen.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 09:20
Avslutat


 Inge  Morelius uppger att han satt i sin bil på Tunnelgatan strax efter korsningen med Olofsgatan. Hans fästmö hade gått till posten och han satt och väntade på henne.

Han ser två personer komma gående på trottoaren på Sveavägens östra del i riktning mot Sergels torg.

Han ser sedan en man komma upp bredvid dessa båda personer bakifrån.

Strax efter hörde han två skott gå av och såg hur det blixtrade till och en människa föll omkull.

Den man som kommit ifatt de andra två sprang sedan Tunnelgatan österut.

Han hörde sedan hur kvinnan skrek och en taxi svängde upp framför dem.

Beträffande mannen uppger Morelius att han ej såg mannens ansikte, men att han var iklädd en mörk rock, längre än jacka, mörk mössa och att han var längre än de andra två personerna.

Genom hans sätt att röra sig fick Morelius en känsla av att mannen var 30-40 år.

Beträffande tidpunkten uppger Morelius att på fästmöns kvitto från posten står det 23:18 .

Fästmöns namn är Helena Lähde, tfn och arb. . , Vällingby.

Pol-1986-03-01 0920 E107-00 Förhör med Inge Morelius.pdf

Pol-1986-03-01 0920 E107-00 Förhör med Inge Morelius.pdf

 Inge  Morelius uppger att han satt i sin bil på Tunnelgatan strax efter korsningen med Olofsgatan. Hans fästmö hade gått till posten och han satt och väntade på henne.

Han ser två personer komma gående på trottoaren på Sveavägens östra del i riktning mot Sergels torg.

Han ser sedan en man komma upp bredvid dessa båda personer bakifrån.

Strax efter hörde han två skott gå av och såg hur det blixtrade till och en människa föll omkull.

Den man som kommit ifatt de andra två sprang sedan Tunnelgatan österut.

Han hörde sedan hur kvinnan skrek och en taxi svängde upp framför dem.

Beträffande mannen uppger Morelius att han ej såg mannens ansikte, men att han var iklädd en mörk rock, längre än jacka, mörk mössa och att han var längre än de andra två personerna.

Genom hans sätt att röra sig fick Morelius en känsla av att mannen var 30-40 år.

Beträffande tidpunkten uppger Morelius att på fästmöns kvitto från posten står det 23:18 .

Fästmöns namn är Helena Lähde, tfn och arb. . , Vällingby.
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 09:20
Avslutat


ev haripunkter for tider och platser saml Dodómning av uppgiislamnareng troverdighal och av oprit des memories

Morelius uppger att han satt i sin bil på nelgatan strax efter koreningen med Olofagatan, Han fästmö bade gått till poaten och han satt och väntade på henne. Han ser två personer komma gående på trottoaren på Svevägen östra del i riktning mot Sergels torg. Han ser sedan en man komma upp bredvid dessa båda personer bakiriki. Strar efter hörde bAA två skott gå av och såg but det blixtrade till och en människa föll onkull. Den man som kommit ifatt de andra två sprang sedan tunnelgatan österut. Han hörde sedan hur kvinnan skrek och en taxi svängde upp framför den, beträffande mannen uppger Morelius att han ej såg maonens ansikte, men att ban var iklädd en mörk rock, längre än jacka, nörk mössa och att han var längfe än de andra två personerna. Genom hans sätt att röra sig fick Morelius en känsla av att mannen var 30-40 år. Be träffande tidpunkten uppger Morelius att på fästa öns kvitto från posten står det 23.18. Fästmöns namn är Selena Lähde, tfn 87 52 09 och arb. 37 25 60.

Domus, Vällingby. E, anir,

Illa/

Pol-1986-03-01 0920 E107-00 Inge Morelius.pdf

Pol-1986-03-01 0920 E107-00 Inge Morelius.pdf

ev haripunkter for tider och platser saml Dodómning av uppgiislamnareng troverdighal och av oprit des memories

Morelius uppger att han satt i sin bil på nelgatan strax efter koreningen med Olofagatan, Han fästmö bade gått till poaten och han satt och väntade på henne. Han ser två personer komma gående på trottoaren på Svevägen östra del i riktning mot Sergels torg. Han ser sedan en man komma upp bredvid dessa båda personer bakiriki. Strar efter hörde bAA två skott gå av och såg but det blixtrade till och en människa föll onkull. Den man som kommit ifatt de andra två sprang sedan tunnelgatan österut. Han hörde sedan hur kvinnan skrek och en taxi svängde upp framför den, beträffande mannen uppger Morelius att han ej såg maonens ansikte, men att ban var iklädd en mörk rock, längre än jacka, nörk mössa och att han var längfe än de andra två personerna. Genom hans sätt att röra sig fick Morelius en känsla av att mannen var 30-40 år. Be träffande tidpunkten uppger Morelius att på fästa öns kvitto från posten står det 23.18. Fästmöns namn är Selena Lähde, tfn 87 52 09 och arb. 37 25 60.

Domus, Vällingby. E, anir,

Illa/