wpu.nu

Uppslag:E107-02-D

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
107-02-D
Registrerat
1993-09-09
Ad acta
1990-04-10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-09-07 12:45
Avslutat
1993-09-07 13:05


RPS

SPANINGSUPPSLAG groot

XP-AZ

I 107 2.0

Krinup Eva-Maris Aghede

Mordet pil statminister Olof Palmes

1998-09-0A EX

Phord

Protokoll upprättat efter stödanteckningar förda vid telefonförhör med

Förhöret är hållet 1993-09-07 med börjar klockan 12.45. Förhörsledare: krinnp Eva-Marie Aghede. Förhörsvittno: ej tillgilngligt.

informeras om att förhöret är en komplettering till tidigare lämnade uppgifter i Palmoutredningen.

infozmeras vidare om att det under utredning arbetet framkommit en uppgift om att han sett en man, eventuellt medförande en walkie-talkie, i samband

Zpo kuno rien 28 februari 1986/ med bankomatuttaget.

informeras också om att uppgifter

uppgiften och siger att hon aldrig sett någon men med en walkie-talkie. Däremot vill han minnas att hon gjorde en observation

von n.

tillfrågas om var bilen stod parkerad i samband med att hon gjorde sitt bankomatuttag den 28 februari 1986. siger att bilen stod parkerad anatt nedanför bankomaten på nuvarande Olof Palmes gata, Fronten på bilen var i riktning mot Sveavägen. siger att bilen inte stod parkerad precis mittemot bankomatan pó grund av att det dir var ett övergångaatsile och at man inte får parkera dlir. Efter bankomatut taget gick tillbaka och matte sig i fordoneta bakelite. I amband med detta såg hon en manglende alternativt stående på trottoaren mordet mellan bilen och Olofagatan. 1 mband med att

becittar detta reserverer hon sig och siger, att niz

Pol-1993-09-08 E107-02-D Förhör-Susanne-Larsson.pdf

Pol-1993-09-08 E107-02-D Förhör-Susanne-Larsson.pdf

RPS

SPANINGSUPPSLAG groot

XP-AZ

I 107 2.0

Krinup Eva-Maris Aghede

Mordet pil statminister Olof Palmes

1998-09-0A EX

Phord

Protokoll upprättat efter stödanteckningar förda vid telefonförhör med

Förhöret är hållet 1993-09-07 med börjar klockan 12.45. Förhörsledare: krinnp Eva-Marie Aghede. Förhörsvittno: ej tillgilngligt.

informeras om att förhöret är en komplettering till tidigare lämnade uppgifter i Palmoutredningen.

infozmeras vidare om att det under utredning arbetet framkommit en uppgift om att han sett en man, eventuellt medförande en walkie-talkie, i samband

Zpo kuno rien 28 februari 1986/ med bankomatuttaget.

informeras också om att uppgifter

uppgiften och siger att hon aldrig sett någon men med en walkie-talkie. Däremot vill han minnas att hon gjorde en observation

von n.

tillfrågas om var bilen stod parkerad i samband med att hon gjorde sitt bankomatuttag den 28 februari 1986. siger att bilen stod parkerad anatt nedanför bankomaten på nuvarande Olof Palmes gata, Fronten på bilen var i riktning mot Sveavägen. siger att bilen inte stod parkerad precis mittemot bankomatan pó grund av att det dir var ett övergångaatsile och at man inte får parkera dlir. Efter bankomatut taget gick tillbaka och matte sig i fordoneta bakelite. I amband med detta såg hon en manglende alternativt stående på trottoaren mordet mellan bilen och Olofagatan. 1 mband med att

becittar detta reserverer hon sig och siger, att niz

SPANINGSUPPSLAG

on linker efter har han en stabild sy att hon gör ervationen er

and ed att de kör rörbi honen på vg cot borkonstant Manser wid wig i riktning mot Svenvilgen.

sllqar att hon idag inte kan minn exakt nie hon borde obnoxvltonen av mannen. Det kan måledes vara andera nir millkpat för rörbi mamen eller nilt hon går från bankomsten i riktning mot bilen, alternativt nix han sitter i bulen.

ger ocksatt manner aldrig atod i någon portuppgång eller liknande. Vart mannen ton vligon vet inta

ombedes benkriva munnen. Angående older siger hon att hon idag inte pdndgot att kan komma ihåg detta. Angierde längd säger hon att hennes uppfattning är att mannen hade normalliingd. Det ir Idag ingenting hon reflekterar diver när han formöker minnan mannen. Mannen bar mörka kläder, troligtvis en rock eller en Jacka. aliger att det troligtvis var vinterkläder. tilfrilgen om mannen bar någon huvudbonad och hon siger att hon idag inte kan kom ihig detta. säger att anledningen till hennes dåliga minnenhild av mannen ir att det gått såpass lång tid efter observationen. PS specifik friga om munnen bar någon walkie-talkie aliger att hon inte gjorde rigon sidan obuervation.

tillfrligns om varför hon kommer ihåg Just denna man. Hon kan inte förklara detta men sllger spontant att hon vet att hon pratat om tannen. Hem comer dock ihåg det först nu när hon får den specifika frågan från forhoraledaren. På fråga om talat med någon om walkie-talkie eller iknande rörande aktuell men stiger hon, att hon inte har någon minne av att hon gjort detts. Hon siger dock att hon talat med andra personer ou de tid ningsartiklar rörande walkie-talkiga som förekommit after mordet på Olof Palme. lifeon rektore berättar inget metteren.

HY niger att hon kommer ihåg att samt loslukmetatt i bilen i. band med att hon hirde emlarna

renerverar sig spontant för att hermes kurat eventuellt var på vlg till bilen, berättar vidare spontant att hon ala en mosprang fchomardplatsen och ben billedele. att någon i bilen datt det var en minden siger att hon blav

Pol-1993-09-08 E107-02-D Förhör-Susanne-Larsson.pdf

Pol-1993-09-08 E107-02-D Förhör-Susanne-Larsson.pdf

SPANINGSUPPSLAG

on linker efter har han en stabild sy att hon gör ervationen er

and ed att de kör rörbi honen på vg cot borkonstant Manser wid wig i riktning mot Svenvilgen.

sllqar att hon idag inte kan minn exakt nie hon borde obnoxvltonen av mannen. Det kan måledes vara andera nir millkpat för rörbi mamen eller nilt hon går från bankomsten i riktning mot bilen, alternativt nix han sitter i bulen.

ger ocksatt manner aldrig atod i någon portuppgång eller liknande. Vart mannen ton vligon vet inta

ombedes benkriva munnen. Angående older siger hon att hon idag inte pdndgot att kan komma ihåg detta. Angierde längd säger hon att hennes uppfattning är att mannen hade normalliingd. Det ir Idag ingenting hon reflekterar diver när han formöker minnan mannen. Mannen bar mörka kläder, troligtvis en rock eller en Jacka. aliger att det troligtvis var vinterkläder. tilfrilgen om mannen bar någon huvudbonad och hon siger att hon idag inte kan kom ihig detta. säger att anledningen till hennes dåliga minnenhild av mannen ir att det gått såpass lång tid efter observationen. PS specifik friga om munnen bar någon walkie-talkie aliger att hon inte gjorde rigon sidan obuervation.

tillfrligns om varför hon kommer ihåg Just denna man. Hon kan inte förklara detta men sllger spontant att hon vet att hon pratat om tannen. Hem comer dock ihåg det först nu när hon får den specifika frågan från forhoraledaren. På fråga om talat med någon om walkie-talkie eller iknande rörande aktuell men stiger hon, att hon inte har någon minne av att hon gjort detts. Hon siger dock att hon talat med andra personer ou de tid ningsartiklar rörande walkie-talkiga som förekommit after mordet på Olof Palme. lifeon rektore berättar inget metteren.

HY niger att hon kommer ihåg att samt loslukmetatt i bilen i. band med att hon hirde emlarna

renerverar sig spontant för att hermes kurat eventuellt var på vlg till bilen, berättar vidare spontant att hon ala en mosprang fchomardplatsen och ben billedele. att någon i bilen datt det var en minden siger att hon blav

ridd av den uppluna situation och hon vill minnes hon ua någonting till de andra i bilen om att de skulle åka från platuen, vilket de också gjorde.

fortuitter spontant och säger att hon inte relaterade smällarna såsom kommande fellin någat vapen, uten mnarare adsom påskomillare eller liknande.

Vidare berättar också det spontant, at

vilken är lika med ringde till polisen under natten eller morgonen därpå, det vill alliga den 1 mars och berättade att han och de övriga sällskapet befunnit sig i närheten av mordplatsen. Han ringde till

och talade om att han kontaktat polimen på morgonen den 1 mars 1986.

förväntade sig därför att någon polis skulle höra av sig, men hon säger att hon tyckte att det gick väldigt lång

Vinnan hon kontaktades/ tid. Hon har ocieså senare förstått att anledningen till att polisen hörde av sig till henne var inte

kontakt och upplysning om att de befunnit sig på platsen utan uppgiften om att hennes bankomatkort nyttjats i aktuell bancomat i närheten av mordplatsen.

berilttar slutligen att

i samband med hündelsen, strax innen smällarna hörs, säger någonting med budskapet att han ser någon som tänker skjuta. tillfrågas om hon kan minnas hur

uttryckte sig. kan inte dra sig till minnes detta, men säger att det han sa gick ut på att han såg någon som tänkte skjute. Han hinner dock inte säga sin woning färdig förrän

hör de aktuella smällarna.

Förföret avelutas klockan 13.05. Förhöret uppläst i anteckningsform och godkänt.

Stockholm son avan

Ewa-trie Aghede/kinep.

Pol-1993-09-08 E107-02-D Förhör-Susanne-Larsson.pdf

Pol-1993-09-08 E107-02-D Förhör-Susanne-Larsson.pdf

ridd av den uppluna situation och hon vill minnes hon ua någonting till de andra i bilen om att de skulle åka från platuen, vilket de också gjorde.

fortuitter spontant och säger att hon inte relaterade smällarna såsom kommande fellin någat vapen, uten mnarare adsom påskomillare eller liknande.

Vidare berättar också det spontant, at

vilken är lika med ringde till polisen under natten eller morgonen därpå, det vill alliga den 1 mars och berättade att han och de övriga sällskapet befunnit sig i närheten av mordplatsen. Han ringde till

och talade om att han kontaktat polimen på morgonen den 1 mars 1986.

förväntade sig därför att någon polis skulle höra av sig, men hon säger att hon tyckte att det gick väldigt lång

Vinnan hon kontaktades/ tid. Hon har ocieså senare förstått att anledningen till att polisen hörde av sig till henne var inte

kontakt och upplysning om att de befunnit sig på platsen utan uppgiften om att hennes bankomatkort nyttjats i aktuell bancomat i närheten av mordplatsen.

berilttar slutligen att

i samband med hündelsen, strax innen smällarna hörs, säger någonting med budskapet att han ser någon som tänker skjuta. tillfrågas om hon kan minnas hur

uttryckte sig. kan inte dra sig till minnes detta, men säger att det han sa gick ut på att han såg någon som tänkte skjute. Han hinner dock inte säga sin woning färdig förrän

hör de aktuella smällarna.

Förföret avelutas klockan 13.05. Förhöret uppläst i anteckningsform och godkänt.

Stockholm son avan

Ewa-trie Aghede/kinep.