wpu.nu

Uppslag:E23-05

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
23-05
Registrerat
1988-11-15
Ad acta
1990-04-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om patrullering med rb 1120 på Sveavägen cirka klockan 23.

Strax norr om korsningen med Adolf Fredriks kyrkogata vinkas de in av en kvinna som stod på Sveavägens västra trottoar. Kvinnan, Danica Najic tog plats i polisbilens baksäte och de körde enklaste och närmaste vägen, runt kvarteret, in på Adolf Fredriks kyrkogata fram till hennes parkerade bil.

Där gick kvinnan (Danica Najic) och Torsten Lantz fram till kvinnans bil för att undersöka den och Torsten Lantz tog uppgifter av och förde anteckningar om bilinbrottet, cirka två minuter. varefter de körde till VD 1, Bryggargatan där de över bärbar radio fick höra om skottlossning på Sveavägen & Tunnelgatan. Officiell mordtidpunkt klockan 23:21:30.

Efter ytterligare en kort stund kom uppgiften om att statsministern, Olof Palme mördats och att gärningsmannen varit iklädd blå täckjacka.

De, polismännen, åkte ut till brottsplatsområdet, och spanade efter misstänkta strax norr om brottsplatsen på Sveavägen och i höjd med Odengatan när man fick order från ODL att åka till Sabbatsbergs sjukhus för bevakningsuppdrag utanför ambulansintaget.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-10-02 13:00
Avslutat
1988-10-02 14:06


Protokoll fört med polisassistent LANTZ, Mats Sture Torsten

Anställd vid ordningspolisen i Växjö, Västergatan 7, Box 1211, 351 12 Växjö, tfn: 0470 450 00.

Han höres på sin arbetsplats i polishuset i Växjö onsdagen 1988-10-02 13:00 .

Förhörsledare:
Krinsp Per Gustavsson och Inge Uvemo, RK-A2. Inga övriga närvarande.


Han höres i Palmeutredningen.

Torsten Lantz informeras om att han skall höras angående sina eventuella iakttagelser på kvällen 1986-02-28 .

Enligt anmälan K-23532/86Referens behövs har Torsten Lantz tillsammans med tillförordnade polisinspektör Per Englund på kvällen 1986-02-28 blivit stoppade av en kvinna kvinna (Danica Najic som uppgett att hon haft inbrott i sin bil som stått parkerad på Adolf Fredriks Kyrkogata 7 i Stockholm.

Torsten Lantz uppger att han på kvällen 1986-02-28 åkte i befälsbilen 1120 eller 1110. Han gjorde 21:00-17:00 -turen.

Han vill minnas att det var tillförordnade polisinspektören Per Englund som började arbetspasset med att köra radiobilen, medan Torsten Lantz satt som bisittare.

Vid cirka 23 -tiden så åkte man i radiobilen på Sveavägen och i riktning söderut.

Strax norr om korsningen med Adolf Fredriks kyrkogata så lade Torsten Lantz märke till en kvinna kvinna (Danica Najic som stod på trottoaren invid Sveavägen, strax intill kyrkogården.

Damen kvinna (Danica Najic stod alltså på Sveavägens västra sida.

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Protokoll fört med polisassistent LANTZ, Mats Sture Torsten

Anställd vid ordningspolisen i Växjö, Västergatan 7, Box 1211, 351 12 Växjö, tfn: 0470 450 00.

Han höres på sin arbetsplats i polishuset i Växjö onsdagen 1988-10-02 13:00 .

Förhörsledare:
Krinsp Per Gustavsson och Inge Uvemo, RK-A2. Inga övriga närvarande.


Han höres i Palmeutredningen.

Torsten Lantz informeras om att han skall höras angående sina eventuella iakttagelser på kvällen 1986-02-28 .

Enligt anmälan K-23532/86Referens behövs har Torsten Lantz tillsammans med tillförordnade polisinspektör Per Englund på kvällen 1986-02-28 blivit stoppade av en kvinna kvinna (Danica Najic som uppgett att hon haft inbrott i sin bil som stått parkerad på Adolf Fredriks Kyrkogata 7 i Stockholm.

Torsten Lantz uppger att han på kvällen 1986-02-28 åkte i befälsbilen 1120 eller 1110. Han gjorde 21:00-17:00 -turen.

Han vill minnas att det var tillförordnade polisinspektören Per Englund som började arbetspasset med att köra radiobilen, medan Torsten Lantz satt som bisittare.

Vid cirka 23 -tiden så åkte man i radiobilen på Sveavägen och i riktning söderut.

Strax norr om korsningen med Adolf Fredriks kyrkogata så lade Torsten Lantz märke till en kvinna kvinna (Danica Najic som stod på trottoaren invid Sveavägen, strax intill kyrkogården.

Damen kvinna (Danica Najic stod alltså på Sveavägens västra sida.

Hon liksom vinkade till polismännen i radiobilen, varför man stannade på Sveavägen. När de samtalade med kvinnan (Danica Najic så berättade hon att hon hade en bil uppställd på Adolf Fredriks Kyrkogata, som blivit utsatt för inbrott.

Torsten Lantz tillägger att han i dag inte direkt minns om kvinnan (Danica Najic själv var ägare till bilen eller om den tillhörde någon bekant.

Kvinnan (Danica Najic fick kliva in i radiobilens baksäte för att polismännen skulle åka fram till Adolf Fredriks kyrkogata och titta på bilen.

Torsten Lantz minns i dag inte vilken väg man åkte fram till den parkerade bilen, men säger att man i varje fall inte åkte in mot enkelriktningen på Adolf Fredriks kyrkogata. Han säger att man åkte den enklaste och närmaste vägen fram till bilen och att man då möjligen åkte via Drottninggatan. Han kan inte ange närmare än så.

På fråga till Torsten Lantz om han gjort några iakttagelser från Sveavägen och fram till kvinnans bil så säger han att det har han inte gjort.

Vid förhörstillfället får Torsten Lantz en i förväg upprättad skiss där han ombeds rita in var någonstans kvinnans bil stod parkerad på Adolf Fredriks Kyrkogata.

Torsten Lantz uppger att kvinnans bil stod parkerad på Adolf Fredriks kyrkogatas södra sida och mellan Olofsgatan och Sveavägen.

Han tillägger dock att han inte är riktigt helt säker på denna uppställning. Han menar att han är mer säker på att bilen stod uppställd på Adolf Fredriks kyrkogatas södra sida än att den skulle ha stått på den norra sidan.

Han är mindre säker på om bilen stod parkerad på Adolf Fredriks Kyrkogata och mellan Olofsgatan och Sveavägen samt tillägger att bilen också eventuellt kunde ha stått uppställd innan man kommer fram till Olofsgatan.

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Hon liksom vinkade till polismännen i radiobilen, varför man stannade på Sveavägen. När de samtalade med kvinnan (Danica Najic så berättade hon att hon hade en bil uppställd på Adolf Fredriks Kyrkogata, som blivit utsatt för inbrott.

Torsten Lantz tillägger att han i dag inte direkt minns om kvinnan (Danica Najic själv var ägare till bilen eller om den tillhörde någon bekant.

Kvinnan (Danica Najic fick kliva in i radiobilens baksäte för att polismännen skulle åka fram till Adolf Fredriks kyrkogata och titta på bilen.

Torsten Lantz minns i dag inte vilken väg man åkte fram till den parkerade bilen, men säger att man i varje fall inte åkte in mot enkelriktningen på Adolf Fredriks kyrkogata. Han säger att man åkte den enklaste och närmaste vägen fram till bilen och att man då möjligen åkte via Drottninggatan. Han kan inte ange närmare än så.

På fråga till Torsten Lantz om han gjort några iakttagelser från Sveavägen och fram till kvinnans bil så säger han att det har han inte gjort.

Vid förhörstillfället får Torsten Lantz en i förväg upprättad skiss där han ombeds rita in var någonstans kvinnans bil stod parkerad på Adolf Fredriks Kyrkogata.

Torsten Lantz uppger att kvinnans bil stod parkerad på Adolf Fredriks kyrkogatas södra sida och mellan Olofsgatan och Sveavägen.

Han tillägger dock att han inte är riktigt helt säker på denna uppställning. Han menar att han är mer säker på att bilen stod uppställd på Adolf Fredriks kyrkogatas södra sida än att den skulle ha stått på den norra sidan.

Han är mindre säker på om bilen stod parkerad på Adolf Fredriks Kyrkogata och mellan Olofsgatan och Sveavägen samt tillägger att bilen också eventuellt kunde ha stått uppställd innan man kommer fram till Olofsgatan.

Hur de sedan parkerade radiobilen när man kom fram till platsen kommer Torsten Lantz inte ihåg. Han säger att han inte minns om man parkerade radiobilen bakom eller framför kvinnans fordon.

Han säger att kvinnan (Danica Najic eventuellt innehade en Mercedes men tillägger samtidigt att han inte är riktigt säker på dessa uppgifter.

Torsten Lantz berättar vidare att han har för sig att kvinnan  (Danica Najic också berättade att hon har för vana att parkera sin bil på Adolf Fredriks kyrkogata, .

Vad Torsten Lantz förstod av kvinnans berättelse så arbetadeTorsten Lantz berättar vidare att eftersom det var han som satt som bisittare i radiobilen så var det också han som tog uppgifter av kvinnan (Danica Najic och förde anteckningar.

Han och kvinnan (Danica Najic gick i varje fall ur radiobilen och fram till kvinnans bil för att undersöka den. Om kollegan Per Englund också följde med, kommer Torsten Lantz inte riktigt ihåg.

Torsten Lantz förde sina anteckningar på ett vanligt rapportblock.

På fråga till Torsten Lantz om han kommer ihåg vilka skador bilen hade så säger han att han inte minns detta.

Han fann inget konstigt i själva inbrottet och menar att det var precis som vilket inbrott som helst.

Själva undersökningen av bilen uppskattar Torsten Lantz sammantaget till en eller ett par minuter.

På fråga till Torsten Lantz om de meddelade ledningscentralen ODL angående bilinbrottet så säger han att han inte direkt kommer ihåg ifall de meddelade detta i samband med att de först träffade kvinnan (Danica Najic eller om detta skedde senare och i samband med att de var klara med uppgifterna och åkt ner till polisstationen på VD 1.

Han säger att normalt så brukade de båda ta nattursfika omkring klockan 23:30 -tiden.

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Hur de sedan parkerade radiobilen när man kom fram till platsen kommer Torsten Lantz inte ihåg. Han säger att han inte minns om man parkerade radiobilen bakom eller framför kvinnans fordon.

Han säger att kvinnan (Danica Najic eventuellt innehade en Mercedes men tillägger samtidigt att han inte är riktigt säker på dessa uppgifter.

Torsten Lantz berättar vidare att han har för sig att kvinnan  (Danica Najic också berättade att hon har för vana att parkera sin bil på Adolf Fredriks kyrkogata, .

Vad Torsten Lantz förstod av kvinnans berättelse så arbetadeTorsten Lantz berättar vidare att eftersom det var han som satt som bisittare i radiobilen så var det också han som tog uppgifter av kvinnan (Danica Najic och förde anteckningar.

Han och kvinnan (Danica Najic gick i varje fall ur radiobilen och fram till kvinnans bil för att undersöka den. Om kollegan Per Englund också följde med, kommer Torsten Lantz inte riktigt ihåg.

Torsten Lantz förde sina anteckningar på ett vanligt rapportblock.

På fråga till Torsten Lantz om han kommer ihåg vilka skador bilen hade så säger han att han inte minns detta.

Han fann inget konstigt i själva inbrottet och menar att det var precis som vilket inbrott som helst.

Själva undersökningen av bilen uppskattar Torsten Lantz sammantaget till en eller ett par minuter.

På fråga till Torsten Lantz om de meddelade ledningscentralen ODL angående bilinbrottet så säger han att han inte direkt kommer ihåg ifall de meddelade detta i samband med att de först träffade kvinnan (Danica Najic eller om detta skedde senare och i samband med att de var klara med uppgifterna och åkt ner till polisstationen på VD 1.

Han säger att normalt så brukade de båda ta nattursfika omkring klockan 23:30 -tiden.

Det var hela turen som brukade dricka kaffe vid den tidpunkten.

De kan därför ha anmält det hela till ODL i samband med att de gick in på polisstationen. Han är dock inte säker på hur man gjorde just den här kvällen.

Om det fanns andra parkerade bilar utefter Adolf Fredriks kyrkogata så säger Torsten Lantz att det vet han inte.

Hur lång tid själva anmälningsupptagningen och undersökningen av kvinnans bil tog, kan Torsten Lantz inte direkt uppge, men säger att det i varje fall tog mer än två minuter.

Kvinnan (Danica Najic var närvarande hela tiden som Torsten Lantz tog uppgifterna.

Efter det att man tagit alla uppgifterna så lämnade han och kollegan platsen för att åka ner till polisstationen på VD 1. Han hade då alla anteckningar med sig och säger att kvinnan (Danica Najic i fråga inte fick några papper.

Normalt sett så skriver man ner anmälan direkt när man kommer in på polisstationen och brukar skicka den så kallade rödkopian i brev hem till målsägaren. Om så skedde just den här aktuella kvällen kommer Torsten Lantz inte ihåg.

På grund av statsministermordet så fick han och Per Englund lämna polisstationen ganska omgående efter det man kommit dit.

Han säger att han inte hann skriva anmälan direkt han kommit till polisstationen utan detta gjorde man senare och fram på morgonkvisten.

Han säger vidare att det är precis så som han minns det nu i dag, nämligen att man inte skrev någon anmälan direkt i anslutning till natt-tursfikat utan senare på morgonkvisten.

När han och kollegan befann sig inne på polisstationen på VD 1 så hörde Torsten Lantz via en bärbar radioapparat att skottlossning ägt rum på Sveavägen & Tunnelgatan.

Han hörde också att andra radiobilar åtog sig jobbet. Han säger att det var inte frågan om att lämna polisstationen i detta läge.

Vad Torsten Lantz kommer ihåg i dag så var radiotrafiken någonting i stil med att en radiobil på plats meddelade att det var en man skjuten i korsningen Tunnelgatan & Sveavägen.

Efter ytterligare en kort stund så frågades om det var känt vem den skjutne personen var.

Sedan sades det att den skjutne var identisk med statsministern.  (Olof Palme

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Det var hela turen som brukade dricka kaffe vid den tidpunkten.

De kan därför ha anmält det hela till ODL i samband med att de gick in på polisstationen. Han är dock inte säker på hur man gjorde just den här kvällen.

Om det fanns andra parkerade bilar utefter Adolf Fredriks kyrkogata så säger Torsten Lantz att det vet han inte.

Hur lång tid själva anmälningsupptagningen och undersökningen av kvinnans bil tog, kan Torsten Lantz inte direkt uppge, men säger att det i varje fall tog mer än två minuter.

Kvinnan (Danica Najic var närvarande hela tiden som Torsten Lantz tog uppgifterna.

Efter det att man tagit alla uppgifterna så lämnade han och kollegan platsen för att åka ner till polisstationen på VD 1. Han hade då alla anteckningar med sig och säger att kvinnan (Danica Najic i fråga inte fick några papper.

Normalt sett så skriver man ner anmälan direkt när man kommer in på polisstationen och brukar skicka den så kallade rödkopian i brev hem till målsägaren. Om så skedde just den här aktuella kvällen kommer Torsten Lantz inte ihåg.

På grund av statsministermordet så fick han och Per Englund lämna polisstationen ganska omgående efter det man kommit dit.

Han säger att han inte hann skriva anmälan direkt han kommit till polisstationen utan detta gjorde man senare och fram på morgonkvisten.

Han säger vidare att det är precis så som han minns det nu i dag, nämligen att man inte skrev någon anmälan direkt i anslutning till natt-tursfikat utan senare på morgonkvisten.

När han och kollegan befann sig inne på polisstationen på VD 1 så hörde Torsten Lantz via en bärbar radioapparat att skottlossning ägt rum på Sveavägen & Tunnelgatan.

Han hörde också att andra radiobilar åtog sig jobbet. Han säger att det var inte frågan om att lämna polisstationen i detta läge.

Vad Torsten Lantz kommer ihåg i dag så var radiotrafiken någonting i stil med att en radiobil på plats meddelade att det var en man skjuten i korsningen Tunnelgatan & Sveavägen.

Efter ytterligare en kort stund så frågades om det var känt vem den skjutne personen var.

Sedan sades det att den skjutne var identisk med statsministern.  (Olof Palme

Torsten Lantz och Per Englund sprang då ner till radiobilen och meddelade till ODL att de var lediga för uppdrag.

De åkte upp i riktning mot Sveavägen och vad Torsten Lantz minns i dag så meddelades det via polisradion att signalementet på gärningsmannen skulle vara att han var iklädd en blå täckjacka.

Torsten Lantz säger att man åkte och letade strax norr om brottsplatsen på Sveavägen och i höjd med Odengatan när man fick order från ODL att åka till Sabbatsbergs sjukhus.

De hade inte letat så speciellt länge innan de fick denna order och Torsten Lantz säger att det kanske enbart rörde sig om minuter.

På fråga om de hade kontrollerat någon person eller så under denna tid så säger Torsten Lantz att det hade man inte gjort.

Uppe på Sabbatsbergs sjukhus så hade han och kollegan ett rent bevakningsuppdrag utanför ambulansintaget. Det fanns även andra radiobilar uppe vid sjukhuset.

För att återgå till Adolf Fredriks kyrkogata och inbrottet i bilen så tillfrågas Torsten Lantz om kvinnan (Danica Najic var kvar på platsen när de åkte därifrån. Till detta uppger han att han inte kommer ihåg det.

Hur man sedan åkte därifrån minns Torsten Lantz inte och uppger att det finns två alternativa färdvägar, antingen hade man åkte ner Olofsgatan söderut eller Sveavägen söderut för att komma ner till VD 1:s polisstation.

Vilken väg man nu tog kan ju ha berott på hur man parkerat sin radiobil i samband med att man undersökte kvinnans bil.

Var det så att man hade parkerat öster om Olofsgatan och strax innan Sveavägen så borde man lämpligen ha åkt Sveavägen söderut.

Vilken väg man nu egentligen åkte det minns Torsten Lantz inte.

Vilken färdväg man hade ner till polisstationen kommer Torsten Lantz inte ihåg, men säger att det var väl enklaste och närmaste vägen ner till polisstationen man åkte.

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Torsten Lantz och Per Englund sprang då ner till radiobilen och meddelade till ODL att de var lediga för uppdrag.

De åkte upp i riktning mot Sveavägen och vad Torsten Lantz minns i dag så meddelades det via polisradion att signalementet på gärningsmannen skulle vara att han var iklädd en blå täckjacka.

Torsten Lantz säger att man åkte och letade strax norr om brottsplatsen på Sveavägen och i höjd med Odengatan när man fick order från ODL att åka till Sabbatsbergs sjukhus.

De hade inte letat så speciellt länge innan de fick denna order och Torsten Lantz säger att det kanske enbart rörde sig om minuter.

På fråga om de hade kontrollerat någon person eller så under denna tid så säger Torsten Lantz att det hade man inte gjort.

Uppe på Sabbatsbergs sjukhus så hade han och kollegan ett rent bevakningsuppdrag utanför ambulansintaget. Det fanns även andra radiobilar uppe vid sjukhuset.

För att återgå till Adolf Fredriks kyrkogata och inbrottet i bilen så tillfrågas Torsten Lantz om kvinnan (Danica Najic var kvar på platsen när de åkte därifrån. Till detta uppger han att han inte kommer ihåg det.

Hur man sedan åkte därifrån minns Torsten Lantz inte och uppger att det finns två alternativa färdvägar, antingen hade man åkte ner Olofsgatan söderut eller Sveavägen söderut för att komma ner till VD 1:s polisstation.

Vilken väg man nu tog kan ju ha berott på hur man parkerat sin radiobil i samband med att man undersökte kvinnans bil.

Var det så att man hade parkerat öster om Olofsgatan och strax innan Sveavägen så borde man lämpligen ha åkt Sveavägen söderut.

Vilken väg man nu egentligen åkte det minns Torsten Lantz inte.

Vilken färdväg man hade ner till polisstationen kommer Torsten Lantz inte ihåg, men säger att det var väl enklaste och närmaste vägen ner till polisstationen man åkte.

På direkt fråga om han gjort några iakttagelser under färdvägen och om han sett någon man med walkie-talkie så säger han att det har han inte gjort.


Torsten Lantz tillfrågades också om han sett ifall kvinnan (Danica Najic skulle ha flyttat eller ha åkt iväg med sin bil och till detta uppger han att han inte hade sett någonting sådant.

Varifrån de egentligen kom när de blev stoppade av kvinnan på Sveavägen kommer Torsten Lantz inte riktigt ihåg.

Han tillfrågas ifall man hade passerat biografen Grand på Sveavägen och till detta säger han att han inte kommer ihåg och kan därför inte ange hurdant det var. Han säger sig inte ha gjort några iakttagelser tidigare under kvällen som han lagt på minnet.

Torsten Lantz säger att han kvällen 1986-02-28 tjänstgjorde i uniform och då bar en skinnjacka med koppel. Om han även hade sin bärbara radiostation med sig när han var ute och gick på Adolf Fredriks Kyrkogata kommer Torsten Lantz inte ihåg.

Angående radiobilen så säger Torsten Lantz att om man hade den ordinarie bilen av 1120 eller 1110 så är den helt vitmålad, alltså den nya modellen.

Om det var så att man just den här aktuella kvällen hade en reservbil, kommer Torsten Lantz inte ihåg. Om man åker i en reservbil så kunde den varit av både den nya modellen eller den gamla, svart/vit-målade.

Radiobil 1120 och 1110 är Volvobilar. Det fanns också en SAAB 900 på VD 1 som ibland brukades.

Torsten Lantz kommer inte ihåg vilket bilmärke man åkte i kvällen 1986-02-28 .

Torsten Lantz har också ritat i skissen och två fordon som är uppmärkta med nummer 1 och 2.

Han uppger att han är mer säker på att kvinnans bil stått uppställd i enlighet med alternativ 1.

Se bifogad skiss.

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

På direkt fråga om han gjort några iakttagelser under färdvägen och om han sett någon man med walkie-talkie så säger han att det har han inte gjort.


Torsten Lantz tillfrågades också om han sett ifall kvinnan (Danica Najic skulle ha flyttat eller ha åkt iväg med sin bil och till detta uppger han att han inte hade sett någonting sådant.

Varifrån de egentligen kom när de blev stoppade av kvinnan på Sveavägen kommer Torsten Lantz inte riktigt ihåg.

Han tillfrågas ifall man hade passerat biografen Grand på Sveavägen och till detta säger han att han inte kommer ihåg och kan därför inte ange hurdant det var. Han säger sig inte ha gjort några iakttagelser tidigare under kvällen som han lagt på minnet.

Torsten Lantz säger att han kvällen 1986-02-28 tjänstgjorde i uniform och då bar en skinnjacka med koppel. Om han även hade sin bärbara radiostation med sig när han var ute och gick på Adolf Fredriks Kyrkogata kommer Torsten Lantz inte ihåg.

Angående radiobilen så säger Torsten Lantz att om man hade den ordinarie bilen av 1120 eller 1110 så är den helt vitmålad, alltså den nya modellen.

Om det var så att man just den här aktuella kvällen hade en reservbil, kommer Torsten Lantz inte ihåg. Om man åker i en reservbil så kunde den varit av både den nya modellen eller den gamla, svart/vit-målade.

Radiobil 1120 och 1110 är Volvobilar. Det fanns också en SAAB 900 på VD 1 som ibland brukades.

Torsten Lantz kommer inte ihåg vilket bilmärke man åkte i kvällen 1986-02-28 .

Torsten Lantz har också ritat i skissen och två fordon som är uppmärkta med nummer 1 och 2.

Han uppger att han är mer säker på att kvinnans bil stått uppställd i enlighet med alternativ 1.

Se bifogad skiss.

FHL: Ja, Torsten Lantz, du har varit närvarande hela tiden när jag har dikterat in din berättelse här på bandet och jag tänker fråga dig ifall du vill lyssna igenom förhörsutsagan eller om du godkänner det hela utan återuppspelning?

Torsten Lantz: Ja, jag har lyssnat igenom det, stycke för stycke när du har talat in det så det är riktigt. Jag godkänner detta.

Förhöret avslutas klockan 14:06 .

Växjö som ovan

Per Gustavsson
Krinsp

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

FHL: Ja, Torsten Lantz, du har varit närvarande hela tiden när jag har dikterat in din berättelse här på bandet och jag tänker fråga dig ifall du vill lyssna igenom förhörsutsagan eller om du godkänner det hela utan återuppspelning?

Torsten Lantz: Ja, jag har lyssnat igenom det, stycke för stycke när du har talat in det så det är riktigt. Jag godkänner detta.

Förhöret avslutas klockan 14:06 .

Växjö som ovan

Per Gustavsson
Krinsp

Schematisk skiss över korsningen Sveavägen & Adolf Fredriks Kyrkogata.

Kvinnans bil
1. Alternativ 1

2 Alternativ 2


3. Kiosk


4. Kvinnans plats
när hon stoppade RB (radiobilen). (Två alternativ)

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Pol-1988-10-02 E23-05 Torsten-Lantz-rb-1120.pdf

Schematisk skiss över korsningen Sveavägen & Adolf Fredriks Kyrkogata.

Kvinnans bil
1. Alternativ 1

2 Alternativ 2


3. Kiosk


4. Kvinnans plats
när hon stoppade RB (radiobilen). (Två alternativ)