wpu.nu

Uppslag:E23-00-D

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
23-00-D
Registrerat
1989-03-02
Ad acta
1990-04-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Konfrontation
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-16 09:20
Avslutat
1989-02-16 10:10


Rikspolisstyrelsen
Rikskriminalen
A-2


Den på video inspelade konfrontationsgruppen har samma deltagare som vid konfrontationen med Mårten Palme, "Grand-avsnittet" eller Martin Wesslèn, "Mordplatsen-avsnittet".

Den misstänkte  (Christer Pettersson bär dock nummerbricka 8.

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

Rikspolisstyrelsen
Rikskriminalen
A-2


Den på video inspelade konfrontationsgruppen har samma deltagare som vid konfrontationen med Mårten Palme, "Grand-avsnittet" eller Martin Wesslèn, "Mordplatsen-avsnittet".

Den misstänkte  (Christer Pettersson bär dock nummerbricka 8.

N: Mustaschen stämmer inte. Ansiktet näe, jag kan inte säga, jag kan inte säga. Det är svårt för mig. Nu, nu snurrar det bara.


F: Mm. Ja, vi har nu visat de deltagare i konfrontationsgruppen som Najic ville ha specialgranskning på.

Och jag frågar advokat Arne Liljeros, har Ni någon fråga att ställa till Najic?


L: Nej tack.

F: Lars Hamrén?

H: Nej.

F: Då avslutar vi konfrontationsvisningen klockan 10:08 och gör ett kortare avbrott.


Under avbrottet upplästes rättegångsbalkens 23 kapitel 10 paragraf, sista stycket för Najic och han fick dess innebörd förklarad för sig.

Konfrontationen i dess helhet avslutades därefter klockan 10:10 .


Stockholm dag som ovan

(Namnteckning)
Håkan Ström/krinsp.F: Och Najic ville tydligen säga någonting?

N: Ja, jag säger så här. Jag vet inte om jag varit i nåt chocktillstånd, men för mig var allihopa lika, jag kan inte peka ut någon.


F: Nej.

N: I praktiken jag vet inte, det kan hända att jag-, Om jag skulle varit-, eller jag vet inte om jag är kapabel att säga nånting, jag är i väldigt dåligt tillstånd. Jag tycker att allt snurrar för mig.


F: Vi är införstådda med det och tackar dig för ditt deltagande.


Stockholm dag som ovan

(Namnteckning)
Håkan Ström / krinsp

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

N: Mustaschen stämmer inte. Ansiktet näe, jag kan inte säga, jag kan inte säga. Det är svårt för mig. Nu, nu snurrar det bara.


F: Mm. Ja, vi har nu visat de deltagare i konfrontationsgruppen som Najic ville ha specialgranskning på.

Och jag frågar advokat Arne Liljeros, har Ni någon fråga att ställa till Najic?


L: Nej tack.

F: Lars Hamrén?

H: Nej.

F: Då avslutar vi konfrontationsvisningen klockan 10:08 och gör ett kortare avbrott.


Under avbrottet upplästes rättegångsbalkens 23 kapitel 10 paragraf, sista stycket för Najic och han fick dess innebörd förklarad för sig.

Konfrontationen i dess helhet avslutades därefter klockan 10:10 .


Stockholm dag som ovan

(Namnteckning)
Håkan Ström/krinsp.F: Och Najic ville tydligen säga någonting?

N: Ja, jag säger så här. Jag vet inte om jag varit i nåt chocktillstånd, men för mig var allihopa lika, jag kan inte peka ut någon.


F: Nej.

N: I praktiken jag vet inte, det kan hända att jag-, Om jag skulle varit-, eller jag vet inte om jag är kapabel att säga nånting, jag är i väldigt dåligt tillstånd. Jag tycker att allt snurrar för mig.


F: Vi är införstådda med det och tackar dig för ditt deltagande.


Stockholm dag som ovan

(Namnteckning)
Håkan Ström / krinsp

Protokoll fört vid konfrontation med, NAJIC, Ljubisa, född - .
Boende , Märsta, tfn .

Anställd i Sanjas Gatukök, Sveavägen 39-41, Stockholm, tfn .

Konfrontationen är hållen torsdagen 1989-02-16 09:20 .

Konfrontationsplats RK-A2:s lokaler. Kungsholmsgatan 37.

Konfrontationsledare: krinsp Håkan Ström och krinsp Lars Hamrén.

Konfrontationsvittne: advokat Arne Liljeros.

Najic skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den man, som promenerade cirka 5 - 10 meter bakom makarna Palme, på Sveavägens västra trottoar, strax norr om Adolf Fredriks kyrkogata, fredagen 1986-02-28 vid 23:10 -tiden.

Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband, vilket uppspelas för Najic.


F = Förhörsledare = Håkan Ström
H = krinsp = Lars Hamrén

N = Najic, Ljubisa

L = advokat Arne Liljeros  Christer Petterssons försvarsadvokat 


F: Innan vi nu spelar upp det här bandet för dig, så vill jag fråga, om du tidigare har sett någon eller några bilder på den person som för närvarande är häktad för det här brottet?


N: Nej, aldrig.

Anknytning: KD10700

Konfrontation - Video - Film

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

Protokoll fört vid konfrontation med, NAJIC, Ljubisa, född - .
Boende , Märsta, tfn .

Anställd i Sanjas Gatukök, Sveavägen 39-41, Stockholm, tfn .

Konfrontationen är hållen torsdagen 1989-02-16 09:20 .

Konfrontationsplats RK-A2:s lokaler. Kungsholmsgatan 37.

Konfrontationsledare: krinsp Håkan Ström och krinsp Lars Hamrén.

Konfrontationsvittne: advokat Arne Liljeros.

Najic skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den man, som promenerade cirka 5 - 10 meter bakom makarna Palme, på Sveavägens västra trottoar, strax norr om Adolf Fredriks kyrkogata, fredagen 1986-02-28 vid 23:10 -tiden.

Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband, vilket uppspelas för Najic.


F = Förhörsledare = Håkan Ström
H = krinsp = Lars Hamrén

N = Najic, Ljubisa

L = advokat Arne Liljeros  Christer Petterssons försvarsadvokat 


F: Innan vi nu spelar upp det här bandet för dig, så vill jag fråga, om du tidigare har sett någon eller några bilder på den person som för närvarande är häktad för det här brottet?


N: Nej, aldrig.

Anknytning: KD10700

Konfrontation - Video - Film

F: Har du i tidningarna sett något fotografi på den här mannen?

N: Nej, aldrig.


F: Det har ju i tidningar och även på löpsedlar förekommit bilder på honom, där delar av hans ansikte har varit avmaskat, har du sett någon sådan bild?

N: Ja. Avmaskad, jag vet inte vad betyder det, men själva huvudet kunde man inte se alltså. Det var i, jag vet inte jag läst Expressen eller Dagens Nyheter.


F: Mm. Men det är den enda bild-?

N: Det är den enda bild som jag har sett.


F: Ja. Och då vill vi erinra dig om vikten av att du försöker under den här konfrontationen bortse från de här bilderna, utan istället söka din minnesbild av den här personen, från den faktiska iakttagelsen, på Sveavägen den här kvällen.

Då börjar vi spela upp bandet, Och som du ser, så är den här konfrontationsfilmen inspelad 1998-12-14 .

Och på bandet visas nu hela konfrontationsgruppen i helfigur. Konfrontationsgruppen består utav 12 personer.

Kameran zoomar nu in deltagarna i konfrontationsgruppen och dessa visas i halvfigur.

Senare kommer varje konfrontationsdeltagare att ensam visas på filmen och att du nu under den här uppspelningen, kommenterar personerna, i förhållande till den nummerbricka de bär.

N: Jaa-.


F: Kameran har nu följt hela konfrontationsgruppen Och konfrontationsgruppen visas ånyo i helfigur. Nu kommer person nummer 1.

N: Jag vet inte, jag kan säga så här att, den bilden som jag har, det-, den bilden som jag har, det-, den bilden som jag har, det är-, mannen hade inte, vad heter det, mustasch.


F: Nehä. Har du i övrigt någon kommentar till person nummer 1?

N: Näe.


F: Ingen kommentar till nummer 1?

N: Näe.


F: Nu kommer nummer 2.

N: Näe. Jag tycker att mannen var kortklippt, ungefär som-, som den mannen, men näe, jag kan inte säga.

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

F: Har du i tidningarna sett något fotografi på den här mannen?

N: Nej, aldrig.


F: Det har ju i tidningar och även på löpsedlar förekommit bilder på honom, där delar av hans ansikte har varit avmaskat, har du sett någon sådan bild?

N: Ja. Avmaskad, jag vet inte vad betyder det, men själva huvudet kunde man inte se alltså. Det var i, jag vet inte jag läst Expressen eller Dagens Nyheter.


F: Mm. Men det är den enda bild-?

N: Det är den enda bild som jag har sett.


F: Ja. Och då vill vi erinra dig om vikten av att du försöker under den här konfrontationen bortse från de här bilderna, utan istället söka din minnesbild av den här personen, från den faktiska iakttagelsen, på Sveavägen den här kvällen.

Då börjar vi spela upp bandet, Och som du ser, så är den här konfrontationsfilmen inspelad 1998-12-14 .

Och på bandet visas nu hela konfrontationsgruppen i helfigur. Konfrontationsgruppen består utav 12 personer.

Kameran zoomar nu in deltagarna i konfrontationsgruppen och dessa visas i halvfigur.

Senare kommer varje konfrontationsdeltagare att ensam visas på filmen och att du nu under den här uppspelningen, kommenterar personerna, i förhållande till den nummerbricka de bär.

N: Jaa-.


F: Kameran har nu följt hela konfrontationsgruppen Och konfrontationsgruppen visas ånyo i helfigur. Nu kommer person nummer 1.

N: Jag vet inte, jag kan säga så här att, den bilden som jag har, det-, den bilden som jag har, det-, den bilden som jag har, det är-, mannen hade inte, vad heter det, mustasch.


F: Nehä. Har du i övrigt någon kommentar till person nummer 1?

N: Näe.


F: Ingen kommentar till nummer 1?

N: Näe.


F: Nu kommer nummer 2.

N: Näe. Jag tycker att mannen var kortklippt, ungefär som-, som den mannen, men näe, jag kan inte säga.

F: Nehä. Du ser ingenting som väcker några associationer?

N: Nej.


F: Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3?

N: Näe. Jag kan inte prata, jävlar.


F: Ska vi göra ett avbrott och hämta ett glas vatten åt dig?

N: Ja, vi gör det.


F: Vi gör ett avbrott i konfrontationen, klockan 09:28 .


F: Konfrontationen återupptages klockan 09:30 .

Och det är nummer 3 som passerar ut. Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4?

N: Näe, jag kan inte-, jag kan inte-, hur säger man på svenska? Jag kan inte koncentrera mig, jag ser alltid liksom att den mannen hade inte mustasch. Så bilderna är liksom så liksom svaga för mig. Jag kan inte, jag..


F: Är det något annat förutom att nummer 4 har mustasch, som väcker några associationer?

N: Näe.


F: Nu kommer nummer 5.

N: Näe, inte nummer 5 alls, alltså det är-, det är inte det sättet att gå, det tror jag inte. Näe.


F: Nån annan kommentar till nummer 5?

N: Näe. Näe. Jag vet inte, alla bilderna är så svåra för mig. För att den bilden som jag har, den bilden-, den mannen som jag har sett, han hade jacka på sig och-, jag såg bara honom om vi säger, från-, mot vänster kinden alltså.


F: Jaa. Nu är det nummer 6, som visas på filmen. Har du någon kommentar till nummer 6?

N: Näe. Näe. Näe, inte alls, han är nästan mörkhårig, den där mannen som jag har sett han var vithårig.


F: Hade ljust hår?

N: Ljust, ja ljust hår, ljushårigt. Näe, jag kan inte ......


F: Nu kommer nummer 7.

N: Näe.


F: Har du ytterligare nån kommentar angående nummer 7?

N: Näe, det har jag inte, näe. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Näe. Näe.

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

F: Nehä. Du ser ingenting som väcker några associationer?

N: Nej.


F: Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3?

N: Näe. Jag kan inte prata, jävlar.


F: Ska vi göra ett avbrott och hämta ett glas vatten åt dig?

N: Ja, vi gör det.


F: Vi gör ett avbrott i konfrontationen, klockan 09:28 .


F: Konfrontationen återupptages klockan 09:30 .

Och det är nummer 3 som passerar ut. Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4?

N: Näe, jag kan inte-, jag kan inte-, hur säger man på svenska? Jag kan inte koncentrera mig, jag ser alltid liksom att den mannen hade inte mustasch. Så bilderna är liksom så liksom svaga för mig. Jag kan inte, jag..


F: Är det något annat förutom att nummer 4 har mustasch, som väcker några associationer?

N: Näe.


F: Nu kommer nummer 5.

N: Näe, inte nummer 5 alls, alltså det är-, det är inte det sättet att gå, det tror jag inte. Näe.


F: Nån annan kommentar till nummer 5?

N: Näe. Näe. Jag vet inte, alla bilderna är så svåra för mig. För att den bilden som jag har, den bilden-, den mannen som jag har sett, han hade jacka på sig och-, jag såg bara honom om vi säger, från-, mot vänster kinden alltså.


F: Jaa. Nu är det nummer 6, som visas på filmen. Har du någon kommentar till nummer 6?

N: Näe. Näe. Näe, inte alls, han är nästan mörkhårig, den där mannen som jag har sett han var vithårig.


F: Hade ljust hår?

N: Ljust, ja ljust hår, ljushårigt. Näe, jag kan inte ......


F: Nu kommer nummer 7.

N: Näe.


F: Har du ytterligare nån kommentar angående nummer 7?

N: Näe, det har jag inte, näe. Nej, jag har inte. Nej, jag har inte. Näe. Näe.

F: Näehä. Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nummer 8?

N: Njaa, jag tycker att-. Jaa-. Jag tycker att nummer 8 hade inte-, näe.

Alltså den mannen som-, den bilden som jag har, jag tror att han hade inte sånt hår. Kanske-, först och främst hade inte magen den-, vad heter, jag tror att han var ganska smal utav sig.


F: Var det något annat hos nummer 8, du fastnade för?

Under tiden har nummer 9 visats i bild, Har du någon kommentar till nummer 9?

N: Näe, inte 9. Inte alls 9, näe. Näe, inte 9;an. .


F: Och nu kommer nummer 10.

N: Näe, jag har ingen kommentar att göra.


F: Ingen kommentar till nummer 10?

N: Näe. Näe, inte den alls, det stämmer inte med ...... kan hända, jag vet inte om jag har missat. Jag tror inte det. Näe. Näe. Vänta, ja.


F: Vi kan göra så att vi spelar upp det här bandet för dig, ännu en gång, så att du får lite längre betänketid och titta närmare på personerna. Nu kommer nummer 11. Har du någon kommentar till 11?

N: 11. Näe, det har jag inte. Näe, inte alls 11:an, han hade inte sånt ansikte, den andra hade smalare ansikte alltså, som jag har bilden. Näe, jag har inte .......


F: Nehä. Och nu kommer nummer 12.

N: Näe.


F: Har du någon kommentar till nummer 12?

N: Jag ska titta en gång lite närmare. Ja, näe, jag vet osäkert. Jag är så osäker oh, alla bilderna är för mig osäkert. Jag vet inte om det var nån-. Jag kan inte fatta, dom bilderna som ni har, för mig är dom för fina på nåt sätt.


F: För fina?

N: Jaa. Jag upplevde det som att när det gäller klädsel och när det gäller vårdnad att den personen var inte så bra vårdad alltså. Förstår?


F: Ja.

N: Själv tycker jag att alla är målade, alla är fina, alla ser ut som-, jag vet inte, jag har inte nån kommentar alltså, hur jag känner, men dom tidigare konfrontationerna.

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

F: Näehä. Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nummer 8?

N: Njaa, jag tycker att-. Jaa-. Jag tycker att nummer 8 hade inte-, näe.

Alltså den mannen som-, den bilden som jag har, jag tror att han hade inte sånt hår. Kanske-, först och främst hade inte magen den-, vad heter, jag tror att han var ganska smal utav sig.


F: Var det något annat hos nummer 8, du fastnade för?

Under tiden har nummer 9 visats i bild, Har du någon kommentar till nummer 9?

N: Näe, inte 9. Inte alls 9, näe. Näe, inte 9;an. .


F: Och nu kommer nummer 10.

N: Näe, jag har ingen kommentar att göra.


F: Ingen kommentar till nummer 10?

N: Näe. Näe, inte den alls, det stämmer inte med ...... kan hända, jag vet inte om jag har missat. Jag tror inte det. Näe. Näe. Vänta, ja.


F: Vi kan göra så att vi spelar upp det här bandet för dig, ännu en gång, så att du får lite längre betänketid och titta närmare på personerna. Nu kommer nummer 11. Har du någon kommentar till 11?

N: 11. Näe, det har jag inte. Näe, inte alls 11:an, han hade inte sånt ansikte, den andra hade smalare ansikte alltså, som jag har bilden. Näe, jag har inte .......


F: Nehä. Och nu kommer nummer 12.

N: Näe.


F: Har du någon kommentar till nummer 12?

N: Jag ska titta en gång lite närmare. Ja, näe, jag vet osäkert. Jag är så osäker oh, alla bilderna är för mig osäkert. Jag vet inte om det var nån-. Jag kan inte fatta, dom bilderna som ni har, för mig är dom för fina på nåt sätt.


F: För fina?

N: Jaa. Jag upplevde det som att när det gäller klädsel och när det gäller vårdnad att den personen var inte så bra vårdad alltså. Förstår?


F: Ja.

N: Själv tycker jag att alla är målade, alla är fina, alla ser ut som-, jag vet inte, jag har inte nån kommentar alltså, hur jag känner, men dom tidigare konfrontationerna.

F: Ja?

N: Dom är allihopa i en och samma. Man kunde ha-, jag kunde ha bättre bild alltså, men-


F: Vi kan göra så att vi tar och spelar upp det här bandet för dig en gång till och sedan på din begäran så kan vi frysa bilden, så att du får tillfälle att under en längre stund, titta på de personer du anser dig vara intresserad av.

För nu blev det tyvärr så att några personer som du ville kommentera, hann försvinna ut ur bildrutan innan du hade hunnit talat färdigt över dem.

Och bandet har nu tillbakaspolats och kommer att uppspelas ånyo för Najic.

Och är det så att du vill titta längre på någon person, så tar vi och fryser bilden, så att du får tillfälle att i lugn och ro titta på vederbörande.

Så att du säger till, så tar vi och stannar bandspelaren.

Hela konfrontationsgruppen visas nu i helfigur.

Kameran zoomar in deltagarna i konfrontationsgruppen i halvfigur.

N: Näe, jag kan-, Jaa, oj vad svårt.


F: Försök att tala något högre om du kan.

N: Jaa.


F: Och att du-

N: Jag tror nästan att-.


H: Ska vi stanna?

N: Ja, vi kan stanna.


H: Jag tyckte att du sa det,

N: Ja. Jaa.


H: ja, vänta då.

F: Du måste gå och frysa bilden.

H: Vänta, Nu, kommer den. .......

F: Stopp.

H: ...............

F: Bandet tillbakaspolas till den position då Najic begärde att det skulle-.

H: ................

F: - frysas.

N: Tja.

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

F: Ja?

N: Dom är allihopa i en och samma. Man kunde ha-, jag kunde ha bättre bild alltså, men-


F: Vi kan göra så att vi tar och spelar upp det här bandet för dig en gång till och sedan på din begäran så kan vi frysa bilden, så att du får tillfälle att under en längre stund, titta på de personer du anser dig vara intresserad av.

För nu blev det tyvärr så att några personer som du ville kommentera, hann försvinna ut ur bildrutan innan du hade hunnit talat färdigt över dem.

Och bandet har nu tillbakaspolats och kommer att uppspelas ånyo för Najic.

Och är det så att du vill titta längre på någon person, så tar vi och fryser bilden, så att du får tillfälle att i lugn och ro titta på vederbörande.

Så att du säger till, så tar vi och stannar bandspelaren.

Hela konfrontationsgruppen visas nu i helfigur.

Kameran zoomar in deltagarna i konfrontationsgruppen i halvfigur.

N: Näe, jag kan-, Jaa, oj vad svårt.


F: Försök att tala något högre om du kan.

N: Jaa.


F: Och att du-

N: Jag tror nästan att-.


H: Ska vi stanna?

N: Ja, vi kan stanna.


H: Jag tyckte att du sa det,

N: Ja. Jaa.


H: ja, vänta då.

F: Du måste gå och frysa bilden.

H: Vänta, Nu, kommer den. .......

F: Stopp.

H: ...............

F: Bandet tillbakaspolas till den position då Najic begärde att det skulle-.

H: ................

F: - frysas.

N: Tja.

F: Vilken person är det som du ville titta extra på?

N: Jag vet inte. Om vi säger 9:an. Det är så svårt, 9:an - 8:an, men det är så svårt för mig när dom har mustasch, jag-,


F: Naturligtvis så påverkas ju en människas utseende på om han har mustasch eller ej. Vad är det, om vi nu bortser från mustaschen, som gör att (:an och 9.an är för dig personer, som tycks påkalla ditt intresse?

N: Jag tycker att den person som jag har sett, har ganska-, vad ska man säga, lång hals alltså, jag har väldigt kort hals, men den hade lång hals och det har 9:an. Men sen-, tjaa-, tja, det är så svårt alltså.


F: Ska vi ta och spela vidare på bandet?

N: Ja.


F: Och sedan när dom framträder enskilt på filmen så -.

N: Ja, bättre.


F: kan vi frysa bilden ånyo?

N: Ja.


F: Bandet har startats igen och kameran har nu visat samtliga deltagare i konfrontationsgruppen i halvfigur.

Och nu visas ånyo hela konfrontationsgruppen i helfigur. Nu kommer nummer 1.

N: Näe, det är-, nummer 1, näe. Det är inte säkert. Näe.

?..........

N: Näe, det är inte, näe. (Suckar djupt). Näe. Näe, det är inte alls. Ni måste stanna det snurrar i min skalle.


F: Ja, vi gör ett avbrott, klockan 09:47 .

Ska vi ta och vädra lite, du kan ställa dig här vid fönstret.

F: Konfrontationen återupptages klockan 09:59 .

Under avbrottet har konfrontationsledarna i samråd med advokat [[Arne Liljeros|Liljeros] och Najic, beslutat att den del där konfrontationsgruppen visas i hel respektive halvfigur skall återuppspelas, varefter Najic talar om vilka personer han vill granska närmare.

Bandet startas. Vill du kommentera vilka personer i konfrontationsgruppen, som du vill beskåda närmare?

N: Jaa, jag ska göra. Till exempel 6:an, det är vad heter det själva storleken på, vad heter det, längden menar jag.

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

F: Vilken person är det som du ville titta extra på?

N: Jag vet inte. Om vi säger 9:an. Det är så svårt, 9:an - 8:an, men det är så svårt för mig när dom har mustasch, jag-,


F: Naturligtvis så påverkas ju en människas utseende på om han har mustasch eller ej. Vad är det, om vi nu bortser från mustaschen, som gör att (:an och 9.an är för dig personer, som tycks påkalla ditt intresse?

N: Jag tycker att den person som jag har sett, har ganska-, vad ska man säga, lång hals alltså, jag har väldigt kort hals, men den hade lång hals och det har 9:an. Men sen-, tjaa-, tja, det är så svårt alltså.


F: Ska vi ta och spela vidare på bandet?

N: Ja.


F: Och sedan när dom framträder enskilt på filmen så -.

N: Ja, bättre.


F: kan vi frysa bilden ånyo?

N: Ja.


F: Bandet har startats igen och kameran har nu visat samtliga deltagare i konfrontationsgruppen i halvfigur.

Och nu visas ånyo hela konfrontationsgruppen i helfigur. Nu kommer nummer 1.

N: Näe, det är-, nummer 1, näe. Det är inte säkert. Näe.

?..........

N: Näe, det är inte, näe. (Suckar djupt). Näe. Näe, det är inte alls. Ni måste stanna det snurrar i min skalle.


F: Ja, vi gör ett avbrott, klockan 09:47 .

Ska vi ta och vädra lite, du kan ställa dig här vid fönstret.

F: Konfrontationen återupptages klockan 09:59 .

Under avbrottet har konfrontationsledarna i samråd med advokat [[Arne Liljeros|Liljeros] och Najic, beslutat att den del där konfrontationsgruppen visas i hel respektive halvfigur skall återuppspelas, varefter Najic talar om vilka personer han vill granska närmare.

Bandet startas. Vill du kommentera vilka personer i konfrontationsgruppen, som du vill beskåda närmare?

N: Jaa, jag ska göra. Till exempel 6:an, det är vad heter det själva storleken på, vad heter det, längden menar jag.

F: Nummer 6?

N: Nummer 6 till exempel, längden. Nummer 8 också längden. Nummer 9, är för mig-, mest när det gäller utseendet, men som jag ser, jag kan inte att vad heter det, när jag ser-, människa-, så som på-, jag kan inte säga.


F: Är det någon mer i gruppen-?

N: För min bild, är det nummer-, vad sa jag, jag måste tänka-.


F: 9, sa du.

N: 9:an, jaa. Är mest aktuell när det gäller själva-, storlek.


F: Jaa, vi gör så att vi tar och spolar fram bandet nu till nummer 6 visar sig och sedan så får du ytterligare då kommentera den personen, vad det är du finner för likheter och vad du finner för någonting, som inte överensstämmer med din minnesbild.

N: Jaa, kanske om vi säger 4:an också, när det gäller längden.


F: Jaha,

N: Eller också


F: Vi tar och spolar tillbaka bandet, så att nummer 4:ans framträdande enskilt visas. Och visas nummer 4 promenerande. Vad är det för saker som du finner för likheter hos nummer 4, i förhållande till den person du iakttog?

N: Ja, längden och sen håret är också nästan identiskt med den som-, den bilden som jag har. Äh-, inte så mycket på den sidan det kan jag inte säga.


F: Profilen?

N: Profilen, näe.


F: Är det något annat som inte överensstämmer?

N: Tjaa


F: Bilden fryses nu på nummer 4.

N: Näe, jag vet inte ens. Näe. Näe, jag kan inte peka. Jag vet inte, jag kan inte säga mera. Näe.


F. Därefter spolas bandet fram till nummer 6.

N: Näe, inte 6:an alls.


F: Nummer 6, som strax kommer att visas. Här kommer nummer 6 in i bildrutan. Vad är det för likheter, du finner hos nummer 6?

N: Vad menar du, likheter med den som jag.


F: Med den person som du iakttog?

N: Jaha. Ja, kanske lite-, hur man går också, jag vet inte. Näe, det är så svårt för mig, jag vet inte.

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

F: Nummer 6?

N: Nummer 6 till exempel, längden. Nummer 8 också längden. Nummer 9, är för mig-, mest när det gäller utseendet, men som jag ser, jag kan inte att vad heter det, när jag ser-, människa-, så som på-, jag kan inte säga.


F: Är det någon mer i gruppen-?

N: För min bild, är det nummer-, vad sa jag, jag måste tänka-.


F: 9, sa du.

N: 9:an, jaa. Är mest aktuell när det gäller själva-, storlek.


F: Jaa, vi gör så att vi tar och spolar fram bandet nu till nummer 6 visar sig och sedan så får du ytterligare då kommentera den personen, vad det är du finner för likheter och vad du finner för någonting, som inte överensstämmer med din minnesbild.

N: Jaa, kanske om vi säger 4:an också, när det gäller längden.


F: Jaha,

N: Eller också


F: Vi tar och spolar tillbaka bandet, så att nummer 4:ans framträdande enskilt visas. Och visas nummer 4 promenerande. Vad är det för saker som du finner för likheter hos nummer 4, i förhållande till den person du iakttog?

N: Ja, längden och sen håret är också nästan identiskt med den som-, den bilden som jag har. Äh-, inte så mycket på den sidan det kan jag inte säga.


F: Profilen?

N: Profilen, näe.


F: Är det något annat som inte överensstämmer?

N: Tjaa


F: Bilden fryses nu på nummer 4.

N: Näe, jag vet inte ens. Näe. Näe, jag kan inte peka. Jag vet inte, jag kan inte säga mera. Näe.


F. Därefter spolas bandet fram till nummer 6.

N: Näe, inte 6:an alls.


F: Nummer 6, som strax kommer att visas. Här kommer nummer 6 in i bildrutan. Vad är det för likheter, du finner hos nummer 6?

N: Vad menar du, likheter med den som jag.


F: Med den person som du iakttog?

N: Jaha. Ja, kanske lite-, hur man går också, jag vet inte. Näe, det är så svårt för mig, jag vet inte.

F: Är det några direkta olikheter du finner? Med din minnesbild?

N: Tro mig eller inte, men jag-, jag vet inte om jag är i nåt chocktillstånd, jag vet inte, men alla är lika för mig. Nu är den personen förändrad alltså. Jag tror att den personen hade, vad heter det, jumper som var ungefär så här med gult och rött, jag vet inte. Jag är förvirrad, jag vet inte vad jag säger.


F: Näe.

N: Jag vet inte, jag är inte i tillstånd.


F: Sedan hade du-.

- - - - Kassetten vändes. - - - -

F: Vi har nu vänt kassetten och samtidigt har videobandet spolats fram så att nummer 8 visas. Vad finner du för likheter mellan nummer 8 och den person du iakttog?

N: Ja, jag tror att det är samma längd, (tvekar) det, jag tror inte att han hade samma hår, kanske lite-, först och främst-, näe, det är så svårt för mig, 8.an det är-, håret lite-, han är lite kraftig alltså. Han är inte kraftig utan tjock.


F: Han är lite för tjock?

N: Jaa, den person som jag-, tycker att han var inte tjock, han var ganska muskulös och andra sidan, ja, när det gäller halsen-, rör han mig-, nästan liksom nummer 9 alltså, som jag har sett, men näe, jag tör inte. Jag är osäker alltså. Jag är osäker.


F: Ja.

N: Jag är osäker. Jag, jag-,


F: Och nu kommer den sista nummer 9, som du har velat titta närmare på.

N: Ja. Jag tror också att nummer 9 påminner mig-, ganska-, när det gäller frisyr och frisyr eller håret och hals, det tycker jag att den bilden påminner mig ganska mycket. Men-, tjaa, näe. Näe. Dom är lika i varje fall. Jag vet inte. Alla är lika.


F: Alla är lika?

N: Alla.


F: Är det några direkta saker som inte överensstämmer med nummer 9:a i förhållande till din minnesbild?

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

Pol-1989-02-16 0920-1010 E23-00-D Ljubisa Najic Videokonfrontstion med Christer Pettersson.pdf

F: Är det några direkta olikheter du finner? Med din minnesbild?

N: Tro mig eller inte, men jag-, jag vet inte om jag är i nåt chocktillstånd, jag vet inte, men alla är lika för mig. Nu är den personen förändrad alltså. Jag tror att den personen hade, vad heter det, jumper som var ungefär så här med gult och rött, jag vet inte. Jag är förvirrad, jag vet inte vad jag säger.


F: Näe.

N: Jag vet inte, jag är inte i tillstånd.


F: Sedan hade du-.

- - - - Kassetten vändes. - - - -

F: Vi har nu vänt kassetten och samtidigt har videobandet spolats fram så att nummer 8 visas. Vad finner du för likheter mellan nummer 8 och den person du iakttog?

N: Ja, jag tror att det är samma längd, (tvekar) det, jag tror inte att han hade samma hår, kanske lite-, först och främst-, näe, det är så svårt för mig, 8.an det är-, håret lite-, han är lite kraftig alltså. Han är inte kraftig utan tjock.


F: Han är lite för tjock?

N: Jaa, den person som jag-, tycker att han var inte tjock, han var ganska muskulös och andra sidan, ja, när det gäller halsen-, rör han mig-, nästan liksom nummer 9 alltså, som jag har sett, men näe, jag tör inte. Jag är osäker alltså. Jag är osäker.


F: Ja.

N: Jag är osäker. Jag, jag-,


F: Och nu kommer den sista nummer 9, som du har velat titta närmare på.

N: Ja. Jag tror också att nummer 9 påminner mig-, ganska-, när det gäller frisyr och frisyr eller håret och hals, det tycker jag att den bilden påminner mig ganska mycket. Men-, tjaa, näe. Näe. Dom är lika i varje fall. Jag vet inte. Alla är lika.


F: Alla är lika?

N: Alla.


F: Är det några direkta saker som inte överensstämmer med nummer 9:a i förhållande till din minnesbild?