wpu.nu

Uppslag:E23-00-E

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
23-00-E
Registrerat
1989-03-02
Ad acta
1990-04-03
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-17 09:20
Avslutat
1989-02-17 09:50


Utredningsanteckningar angående videokonfrontation med NAJIC, Ljubisa f. - .

1989-02-17 09:20 hölls förhör samt uppspelning av videofilm för Ljubisa Najic.

Närvarande som förhörsledare var krinsp Håkan Ström och Lars Hamrén.

Övrig närvarande var advokat Arne Liljeros.

Förhöret ägde rum i RK-A2:s lokaler, Kungsholmsgatan 37.

Förhöret inspelades på en bandspelare av fabrikat Panasonic.

Sedan förhöret hade avslutats kunde konstateras att bandet ej var hörbart.

Något tekniskt fel hade uppstått på bandspelaren under förhörets gång.


Sammanfattning

Anledningen till att detta förhör hölls med Najic var att denne 1986-02-16 vid 16:30 -tiden ringt till kriminalinspektör Ström och uppgivit att han sedan han tidigare under dagen varit på en konfrontation i ärendet hade nya uppgifter att lämna.

Najic uppgav att när han hade kommit till sin arbetsplats, korvkiosken på Sveavägen, efter konfrontationsförhöret hade kommit till insikt med att den person som gick bakom makarna Palme var figurant nummer 8 på den videofilm han tidigare hade sett.

Najic uppgav sig vara säker på detta.

Det Najic bland annat hade fäst sig för var sättet som figurant nummer 8 gick på.

Flera frågor ställdes till Najic om han sedan han lämnade polishuset hade utsatts för påverkan från någon person,

Najic uppgav att så absolut inte var fallet. Han hade ej heller sett något fotografi som hade påverkat honom.

Najic uppgav att han vid konfrontationen hade varit i psykisk dålig balans.

Pol-1989-02-17 E23-00-E Ljubisa Najic.pdf

Pol-1989-02-17 E23-00-E Ljubisa Najic.pdf

Utredningsanteckningar angående videokonfrontation med NAJIC, Ljubisa f. - .

1989-02-17 09:20 hölls förhör samt uppspelning av videofilm för Ljubisa Najic.

Närvarande som förhörsledare var krinsp Håkan Ström och Lars Hamrén.

Övrig närvarande var advokat Arne Liljeros.

Förhöret ägde rum i RK-A2:s lokaler, Kungsholmsgatan 37.

Förhöret inspelades på en bandspelare av fabrikat Panasonic.

Sedan förhöret hade avslutats kunde konstateras att bandet ej var hörbart.

Något tekniskt fel hade uppstått på bandspelaren under förhörets gång.


Sammanfattning

Anledningen till att detta förhör hölls med Najic var att denne 1986-02-16 vid 16:30 -tiden ringt till kriminalinspektör Ström och uppgivit att han sedan han tidigare under dagen varit på en konfrontation i ärendet hade nya uppgifter att lämna.

Najic uppgav att när han hade kommit till sin arbetsplats, korvkiosken på Sveavägen, efter konfrontationsförhöret hade kommit till insikt med att den person som gick bakom makarna Palme var figurant nummer 8 på den videofilm han tidigare hade sett.

Najic uppgav sig vara säker på detta.

Det Najic bland annat hade fäst sig för var sättet som figurant nummer 8 gick på.

Flera frågor ställdes till Najic om han sedan han lämnade polishuset hade utsatts för påverkan från någon person,

Najic uppgav att så absolut inte var fallet. Han hade ej heller sett något fotografi som hade påverkat honom.

Najic uppgav att han vid konfrontationen hade varit i psykisk dålig balans.

Najic tillfrågades vidare om det var så att den utfästa belöningen i ärendet på något sätt hade påverkat honom.

Han sade att så ej var fallet.

Han hade redan 1986-03-01 vid fyra-tiden på morgonen begivit sig till polisen och då berättat om sina iakttagelser. Vid denna tidpunkt var ej heller någon belöning utfäst.

Advokat Liljeros ställde därefter frågor till Najic under hur lång tid han hade iakttagit den man som gick efter makarna Palme.

Najic fick även frågor angående hur lång sträcka han hade iakttagit denne man på.

Najic svarade att han hade iakttagit mannen under cirka sex meter som denne hade förflyttat sig.

Najic hade sett mannen i profil och då iakttagit mannens vänstra ansiktshalva.

Najic fick även frågan hur det kunde komma sig att han nu tre år efteråt skulle kunna igenkänna en man som han sett så flyktigt.

Najic uppgav att han när han såg makarna Palme hållit utsikt efter livvakter.

I hans hemland kan inte en statschef röra sig fritt ute på stan utan livvakter.

Najic hade sett att det framför makarna Palme hade promenerat ett par.

Mannen som gick bakom makarna Palme fick Najic intrycket av hörde till sällskapet.

Najic fick reda på att Olof Palme hade mördats två timmar efter det att mordet hade inträffat.

I samråd med Najic och advokat Arne Liljeros samt förhörsledarna överenskoms att inledningen av konfrontationsvideon skulle förevisas.

På denna inledning förekommer först hela konfrontationsgruppen samlad i helfigur.

Därefter zoomas konfrontationsdeltagarna in i halvfigur och kameran sveper över konfrontationsgruppen.

Detta avsnitt av videobandet uppspelades för Najic.

Därefter visades figuranterna nummer 6, 8 samt 9.

Det var dessa tre personer som Najic hade uttalat speciellt intresse för vid den konfrontation som hölls 1989-02-16 .

Najic tillfrågades vad som fick honom att utesluta nummer 6.

Najic uppgav att det var mannens sätt att röra sig samt ansiktet.

När figurant nummer 8 förevisades för Najic uppgav denne att han igenkände mannens sätt att röra sig.

Bilden frös när mannens vänstra profilsida visades.

Najic uppgav att han igenkände ansiktet.

Pol-1989-02-17 E23-00-E Ljubisa Najic.pdf

Pol-1989-02-17 E23-00-E Ljubisa Najic.pdf

Najic tillfrågades vidare om det var så att den utfästa belöningen i ärendet på något sätt hade påverkat honom.

Han sade att så ej var fallet.

Han hade redan 1986-03-01 vid fyra-tiden på morgonen begivit sig till polisen och då berättat om sina iakttagelser. Vid denna tidpunkt var ej heller någon belöning utfäst.

Advokat Liljeros ställde därefter frågor till Najic under hur lång tid han hade iakttagit den man som gick efter makarna Palme.

Najic fick även frågor angående hur lång sträcka han hade iakttagit denne man på.

Najic svarade att han hade iakttagit mannen under cirka sex meter som denne hade förflyttat sig.

Najic hade sett mannen i profil och då iakttagit mannens vänstra ansiktshalva.

Najic fick även frågan hur det kunde komma sig att han nu tre år efteråt skulle kunna igenkänna en man som han sett så flyktigt.

Najic uppgav att han när han såg makarna Palme hållit utsikt efter livvakter.

I hans hemland kan inte en statschef röra sig fritt ute på stan utan livvakter.

Najic hade sett att det framför makarna Palme hade promenerat ett par.

Mannen som gick bakom makarna Palme fick Najic intrycket av hörde till sällskapet.

Najic fick reda på att Olof Palme hade mördats två timmar efter det att mordet hade inträffat.

I samråd med Najic och advokat Arne Liljeros samt förhörsledarna överenskoms att inledningen av konfrontationsvideon skulle förevisas.

På denna inledning förekommer först hela konfrontationsgruppen samlad i helfigur.

Därefter zoomas konfrontationsdeltagarna in i halvfigur och kameran sveper över konfrontationsgruppen.

Detta avsnitt av videobandet uppspelades för Najic.

Därefter visades figuranterna nummer 6, 8 samt 9.

Det var dessa tre personer som Najic hade uttalat speciellt intresse för vid den konfrontation som hölls 1989-02-16 .

Najic tillfrågades vad som fick honom att utesluta nummer 6.

Najic uppgav att det var mannens sätt att röra sig samt ansiktet.

När figurant nummer 8 förevisades för Najic uppgav denne att han igenkände mannens sätt att röra sig.

Bilden frös när mannens vänstra profilsida visades.

Najic uppgav att han igenkände ansiktet.

Han uppgav däremot att frisyren, hårfärgen samt mustaschen var något som ej överensstämde med hans minnesbild.

Najic uppgav att han trodde att det var den mannen som gick bakom makarna Palme. Därefter uppgav han att han var säker på att det var den mannen som gick bakom makarna Palme.


Advokat Arne Liljeros fick i detta läge ställa frågor till Najic. Han frågade då denne varför han ena stunden sade att han trodde att det var den mannen som gick bakom makarna Palme samt i nästa stund sade att han var säker på detta.

Najic förklarade detta med att för hans del var han i uppfattning av att trodde och säker hade ungefär samma innebörd. Han förklarar det hela med språkliga missförstånd från hans sida.

Advokat Arne Liljeros återkom till frågorna hur det kunde komma sig att man tre år efteråt skulle kunna igenkänna en man som man sett ett sådant kort ögonblick.

Najic förklarade att han från den stund han varit hos polisen och berättat om sina iakttagelser hela tiden sökt behålla sin minnesbild av den man som gick bakom makarna Palme.

Najic hade förstått att han förr eller senare skulle få försöka peka ut denna man.

Najic har hela tiden sökt behålla den minnesbild han fick av mannen.

Han uppgav att det var den största händelsen i hans liv när han såg makarna Palme och vad som sedan skedde.

Därefter visades figurant nummer 9 och Najic fick berätta vad han fann för likheter respektive olikheter mellan figurant nummer 9 och den man som gick bakom makarna Palme.

Najic uppgav att figurant nummer 9 gick med en striktare kroppshållning och slängde inte med armarna. Storleksmässigt överensstämde även figurant nummer 9 med Najics minnesbild. Han ansåg dock att figurant nummer 9 kunde uteslutas.

Najic tillfrågades avslutningsvis vem av de tolv figuranterna som var mest välliknande den person som gick bakom makarna Palme.

Najic uppgav att det var figurant nummer 8. Han uppgav sig vara säker på att det var den personen som gått bakom makarna Palme.

Advokat Arne Liljeros tillfrågade sedan Najic om den person som gått bakom makarna Palme hade glasögon eller mössa.

Najic svarade nekande på dessa frågor.

Pol-1989-02-17 E23-00-E Ljubisa Najic.pdf

Pol-1989-02-17 E23-00-E Ljubisa Najic.pdf

Han uppgav däremot att frisyren, hårfärgen samt mustaschen var något som ej överensstämde med hans minnesbild.

Najic uppgav att han trodde att det var den mannen som gick bakom makarna Palme. Därefter uppgav han att han var säker på att det var den mannen som gick bakom makarna Palme.


Advokat Arne Liljeros fick i detta läge ställa frågor till Najic. Han frågade då denne varför han ena stunden sade att han trodde att det var den mannen som gick bakom makarna Palme samt i nästa stund sade att han var säker på detta.

Najic förklarade detta med att för hans del var han i uppfattning av att trodde och säker hade ungefär samma innebörd. Han förklarar det hela med språkliga missförstånd från hans sida.

Advokat Arne Liljeros återkom till frågorna hur det kunde komma sig att man tre år efteråt skulle kunna igenkänna en man som man sett ett sådant kort ögonblick.

Najic förklarade att han från den stund han varit hos polisen och berättat om sina iakttagelser hela tiden sökt behålla sin minnesbild av den man som gick bakom makarna Palme.

Najic hade förstått att han förr eller senare skulle få försöka peka ut denna man.

Najic har hela tiden sökt behålla den minnesbild han fick av mannen.

Han uppgav att det var den största händelsen i hans liv när han såg makarna Palme och vad som sedan skedde.

Därefter visades figurant nummer 9 och Najic fick berätta vad han fann för likheter respektive olikheter mellan figurant nummer 9 och den man som gick bakom makarna Palme.

Najic uppgav att figurant nummer 9 gick med en striktare kroppshållning och slängde inte med armarna. Storleksmässigt överensstämde även figurant nummer 9 med Najics minnesbild. Han ansåg dock att figurant nummer 9 kunde uteslutas.

Najic tillfrågades avslutningsvis vem av de tolv figuranterna som var mest välliknande den person som gick bakom makarna Palme.

Najic uppgav att det var figurant nummer 8. Han uppgav sig vara säker på att det var den personen som gått bakom makarna Palme.

Advokat Arne Liljeros tillfrågade sedan Najic om den person som gått bakom makarna Palme hade glasögon eller mössa.

Najic svarade nekande på dessa frågor.

Angående mustasch uppgav Najic att han ej hade någon minnesbild av att mannen som gick bakom makarna Palme hade haft sådan.

Figurant nummer 8 hade även en något kraftigare kroppsbyggnad vid magpartiet än hans minnesbild av den man som gått bakom makarna Palme.

Denne man hade varit iklädd en grönaktig, knälång rock. Han hade haft båda händerna nedstuckna i rockfickorna.

Förhöret och konfrontationen med Najic avslutades cirka klockan 09:50 .

Ovanstående indikterat fredagen 1989-02-17 .


Stockholm dag som ovan

(Namnteckning)
Håkan Ström
Krinsp


(Namnteckning)
Lars Hamrén
krinsp

Pol-1989-02-17 E23-00-E Ljubisa Najic.pdf

Pol-1989-02-17 E23-00-E Ljubisa Najic.pdf

Angående mustasch uppgav Najic att han ej hade någon minnesbild av att mannen som gick bakom makarna Palme hade haft sådan.

Figurant nummer 8 hade även en något kraftigare kroppsbyggnad vid magpartiet än hans minnesbild av den man som gått bakom makarna Palme.

Denne man hade varit iklädd en grönaktig, knälång rock. Han hade haft båda händerna nedstuckna i rockfickorna.

Förhöret och konfrontationen med Najic avslutades cirka klockan 09:50 .

Ovanstående indikterat fredagen 1989-02-17 .


Stockholm dag som ovan

(Namnteckning)
Håkan Ström
Krinsp


(Namnteckning)
Lars Hamrén
krinsp