wpu.nu

Uppslag:E251-00-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
251-00-B
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Konfrontation
Kort sammanfattning
Konfrontation med Åke Jan Svensson E251-00-B
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-28 13:35
Avslutat


Protokoll fört vid konfrontation 1986-04-28 på kriminalpolisens tekniska rotel i Stockholm.

Konfrontationsledare krinsp Lars-Erik Andersson och krinsp Dick Lönnblad.

Närvarande vid konfrontationen är advokat  Gunnar Falk 

Konfrontationsgruppen som redovisas i särskilt protokoll består av 8 personer, numrerade från nummer 1 till och med nummer 8. Samma grupp kommer vi att visa för flera personer.

Syftet med konfrontationen är att utreda om något vittne kan identifiera någon i gruppen som identisk med den person man tidigare lämnat uppgifter om till polisen.

Konfrontation nummer 1 påbörjas klockan 13:35.

Gruppen visas för  Jan-Åke Svensson  -

 Jan-Åke Svensson  har vid tillfället befunnit sig i bil på Sveavägen vid Tunnelgatan.

KFL = Konfrontationsledare

ADV = Advokat  Gunnar Falk 

:  Jan-Åke Svensson 


KFL: Du kommer nu att få se en grupp på 8 personer, numrerade från 1 - 8, och frågan är om du bland i den gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du sett avlägsna sig från platsen Tunnelgatan - Sveavägen 1986-02-28.

Först skall jag också då fråga dig, har du visats några fotografier av polis eller annan i det här ärendet?

 Jan-Åke Svensson : Nej inte mer än det som publicerats i pressen, den här databilden.


KFL: Du har sett den här som vi kallar "fantombilden" i tidningarna?

 Jan-Åke Svensson : Ja.


KFL: Inga andra bilder?

 Jan-Åke Svensson : Ingenting annat.


KFL: Du har inte sett och eventuella bilder som har publicerats där?

Pol-1986-04-28 E251-00-B Konfrontation Jan-Åke Svensson.pdf

Pol-1986-04-28 E251-00-B Konfrontation Jan-Åke Svensson.pdf

Protokoll fört vid konfrontation 1986-04-28 på kriminalpolisens tekniska rotel i Stockholm.

Konfrontationsledare krinsp Lars-Erik Andersson och krinsp Dick Lönnblad.

Närvarande vid konfrontationen är advokat  Gunnar Falk 

Konfrontationsgruppen som redovisas i särskilt protokoll består av 8 personer, numrerade från nummer 1 till och med nummer 8. Samma grupp kommer vi att visa för flera personer.

Syftet med konfrontationen är att utreda om något vittne kan identifiera någon i gruppen som identisk med den person man tidigare lämnat uppgifter om till polisen.

Konfrontation nummer 1 påbörjas klockan 13:35.

Gruppen visas för  Jan-Åke Svensson  -

 Jan-Åke Svensson  har vid tillfället befunnit sig i bil på Sveavägen vid Tunnelgatan.

KFL = Konfrontationsledare

ADV = Advokat  Gunnar Falk 

:  Jan-Åke Svensson 


KFL: Du kommer nu att få se en grupp på 8 personer, numrerade från 1 - 8, och frågan är om du bland i den gruppen kan identifiera någon såsom varande den man du sett avlägsna sig från platsen Tunnelgatan - Sveavägen 1986-02-28.

Först skall jag också då fråga dig, har du visats några fotografier av polis eller annan i det här ärendet?

 Jan-Åke Svensson : Nej inte mer än det som publicerats i pressen, den här databilden.


KFL: Du har sett den här som vi kallar "fantombilden" i tidningarna?

 Jan-Åke Svensson : Ja.


KFL: Inga andra bilder?

 Jan-Åke Svensson : Ingenting annat.


KFL: Du har inte sett och eventuella bilder som har publicerats där?

 Jan-Åke Svensson : Nej, jag har läst att det har publicerats, men jag har inte sett den bilden.

KFL: Du har inte sett bilden själv?

 Jan-Åke Svensson : Nej.

Då skall du nu få se den här gruppen, och har du några kommenterar så gör du dem efter hand. Gruppen visas nu

för

 Jan-Åke Svensson : Varv två då.

Nu börjar alltså varv två.

 Jan-Åke Svensson : Som jag tidigare har uppgivit så har jag alltså inte sett något ansikte på, vid den aktuella tidpunkten, det gör att jag kan inte känna igen något ansikte här heller. Vad jag kan säga om kroppsbyggnaden på de här, är väl möjligen att person nummer Som

här verkar längre och kraftigare än den bild jag har av mannen som försvann springande från platsen.

Nummer är alltså kraftigare?

 Jan-Åke Svensson : Nummer är något längre än den minnesbild jag har. Nu är det ju svårt när någon springer, men han förefaller längre och kraftigare än den.

Gruppen har gått två varv nu, har du någonting särskilt att säga?

 Jan-Åke Svensson : Ingenting där utöver nej.

Advokaten några frågor?

Nej.

K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 13.40.

Som ovan

Lars-Erik Andersson

krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:


V₂ Perzohn

Pol-1986-04-28 E251-00-B Konfrontation Jan-Åke Svensson.pdf

Pol-1986-04-28 E251-00-B Konfrontation Jan-Åke Svensson.pdf

 Jan-Åke Svensson : Nej, jag har läst att det har publicerats, men jag har inte sett den bilden.

KFL: Du har inte sett bilden själv?

 Jan-Åke Svensson : Nej.

Då skall du nu få se den här gruppen, och har du några kommenterar så gör du dem efter hand. Gruppen visas nu

för

 Jan-Åke Svensson : Varv två då.

Nu börjar alltså varv två.

 Jan-Åke Svensson : Som jag tidigare har uppgivit så har jag alltså inte sett något ansikte på, vid den aktuella tidpunkten, det gör att jag kan inte känna igen något ansikte här heller. Vad jag kan säga om kroppsbyggnaden på de här, är väl möjligen att person nummer Som

här verkar längre och kraftigare än den bild jag har av mannen som försvann springande från platsen.

Nummer är alltså kraftigare?

 Jan-Åke Svensson : Nummer är något längre än den minnesbild jag har. Nu är det ju svårt när någon springer, men han förefaller längre och kraftigare än den.

Gruppen har gått två varv nu, har du någonting särskilt att säga?

 Jan-Åke Svensson : Ingenting där utöver nej.

Advokaten några frågor?

Nej.

K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 13.40.

Som ovan

Lars-Erik Andersson

krinsp

I hörbara delar rätt avskrivet intygas:


V₂ Perzohn