wpu.nu

Uppslag:E9978-00-D

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9978-00-D
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-15 15:00
Avslutat


... meddelade  Leif  Ljungkvist till krinsp Ulf Ljungdahl, Palme-rummet, att han sett ett foto i aftonbladet över medlemmar i Baader-Meinhof-ligan.

Mannen längst ned till vänster är lik den minnesbild han har av gärningsmannen. (Jan-Carl Raspe, förhörsledaren)

Pol-1986-05-15 1500 E9972-00-D VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1986-05-15 1500 E9972-00-D VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

... meddelade  Leif  Ljungkvist till krinsp Ulf Ljungdahl, Palme-rummet, att han sett ett foto i aftonbladet över medlemmar i Baader-Meinhof-ligan.

Mannen längst ned till vänster är lik den minnesbild han har av gärningsmannen. (Jan-Carl Raspe, förhörsledaren)

SÖNDAGSBLADET 27

1972-05-19 exploderade två terroristbomber i Springers tidningshus i Hamburg. 17 skadades. Foto: BILD-ZEITUNG

bil stoppas av polisen och de försöker skjuta sig fria.

Maj 1972 blir en blodig månad: vid de amerikanska förläggningarna i Oberlindau briserar en bomb 1972-05-11 .

Samma dag exploderar tre laddningar hos det stora företaget IG Farben.

En bomb förstör ingången till den femte amerikanska armékårens förläggningar. Tretton personer skadas och en amerikansk överstelöjtnant avlider av skadorna.

1972-05-12 exploderar bomber i polishögkvarteret i Augsburg, 1972-05-15 mister fru Greta Buddenberg båda benen. En bomb detoneras när hon vrider om tändningsnyckeln. Hennes man är domare.

1972-05-19 exploderar två laddningar i tidningskungen Springers hus i Hamburg, 17 arbetare skadas.

1972-05-24 kör en kvinna in en bil vid den amerikanska arméns högkvarter i Heidelberg. Bilen är laddad med sprängämnen, två amerikanska officerare sprängs i stycken.

Nu svänger opinionen - det blir allt svårare för terroristerna att hålla sig gömda.

Andreas Baader grips i ett garage i Frankfurt. Polisen har övervakat garaget och skjuter in gas.

Den förste som kommer ut är Jan-Carl Raspe.

Baader drar sig längre in och TV kommer till platsen.

Holger Meins grips inför TV-kamerorna.

Hela Västtyskland kan se när Andreas Baader förs bort på bår, sedan han träffats under skottlossningen mellan polisen och terroristerna.

I mitten av juni får läraren Fritz Rodewald utanför Hanover en förfrågan från en kvinna: Kan han hjälpa två bekanta med bostad?

När de två kommer sent på natten känner han igen dem:

Gerhard Müller och Ulrike Meinhof.

Rodewald är emot terroristerna och han anmäler vilka hyresgäster han har fått till polisen. Müller grips när han ska ringa från en telefonkiosk. Han hinner aldrig dra


Kärnan i Bader-Meinhof-ligan: Ulirike Meinhof, Andreas Baader, Jan-Carl Raspe och Gudrun Ensslin.

Pol-1986-05-15 1500 E9972-00-D VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1986-05-15 1500 E9972-00-D VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

SÖNDAGSBLADET 27

1972-05-19 exploderade två terroristbomber i Springers tidningshus i Hamburg. 17 skadades. Foto: BILD-ZEITUNG

bil stoppas av polisen och de försöker skjuta sig fria.

Maj 1972 blir en blodig månad: vid de amerikanska förläggningarna i Oberlindau briserar en bomb 1972-05-11 .

Samma dag exploderar tre laddningar hos det stora företaget IG Farben.

En bomb förstör ingången till den femte amerikanska armékårens förläggningar. Tretton personer skadas och en amerikansk överstelöjtnant avlider av skadorna.

1972-05-12 exploderar bomber i polishögkvarteret i Augsburg, 1972-05-15 mister fru Greta Buddenberg båda benen. En bomb detoneras när hon vrider om tändningsnyckeln. Hennes man är domare.

1972-05-19 exploderar två laddningar i tidningskungen Springers hus i Hamburg, 17 arbetare skadas.

1972-05-24 kör en kvinna in en bil vid den amerikanska arméns högkvarter i Heidelberg. Bilen är laddad med sprängämnen, två amerikanska officerare sprängs i stycken.

Nu svänger opinionen - det blir allt svårare för terroristerna att hålla sig gömda.

Andreas Baader grips i ett garage i Frankfurt. Polisen har övervakat garaget och skjuter in gas.

Den förste som kommer ut är Jan-Carl Raspe.

Baader drar sig längre in och TV kommer till platsen.

Holger Meins grips inför TV-kamerorna.

Hela Västtyskland kan se när Andreas Baader förs bort på bår, sedan han träffats under skottlossningen mellan polisen och terroristerna.

I mitten av juni får läraren Fritz Rodewald utanför Hanover en förfrågan från en kvinna: Kan han hjälpa två bekanta med bostad?

När de två kommer sent på natten känner han igen dem:

Gerhard Müller och Ulrike Meinhof.

Rodewald är emot terroristerna och han anmäler vilka hyresgäster han har fått till polisen. Müller grips när han ska ringa från en telefonkiosk. Han hinner aldrig dra


Kärnan i Bader-Meinhof-ligan: Ulirike Meinhof, Andreas Baader, Jan-Carl Raspe och Gudrun Ensslin.

Rikspolisstyrelsen
Rikskriminalen Rotel
A-2


Den på video inspeklade konfrontationsgruppen har samma deltagare som vid konfrontationen med Mårten Palme, "Grand-avsnittet" eller Martin Wesslèn, "Mordplatsen-avsnittet".

Den misstänkte  (Christer Pettersson bär dock nummerbricka 8.

Pol-1986-05-15 1500 E9972-00-D VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1986-05-15 1500 E9972-00-D VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Rikspolisstyrelsen
Rikskriminalen Rotel
A-2


Den på video inspeklade konfrontationsgruppen har samma deltagare som vid konfrontationen med Mårten Palme, "Grand-avsnittet" eller Martin Wesslèn, "Mordplatsen-avsnittet".

Den misstänkte  (Christer Pettersson bär dock nummerbricka 8.