wpu.nu

Uppslag:E9978-00-K

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9978-00-K
Registrerat
1989-03-02
Ad acta
1996-08-15
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)


SPC Noteringar
Hör vad ar det för nya uppgifter han vill delge oss?/DA


Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-12-16 19:16
Avslutat
1988-12-16 20:00


Protokoll fört vid konfrontation med Ljungqvist, LEIF född - boende , Vallentuna, tfn .

Egen företagare under adress , Vallentuna tfn .

Konfrontationen är hållen 1988-12-16 19:16 .

Konfrontationsplats: Rikskriminalen.

Konfrontationsledare: Krinsp Håkan Ström

Konfrontationsvittne: Krinsp Lars Hamrén

Ljungqvist skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den man som sköt Olof Palme och skottskadade Lisbeth Palme på Sveavägens östra trottoar vid Tunnelgatan 1986-02-28 vid 23:20 -tiden.


Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband som uppspelas för Ljungqvist.


Konfrontationsledare - K

Krinsp Lars Hamrén - H

Ljungqvist - L


K: Innan vi börjar konfrontationen så vill jag fråga dig, hur mycket har du det det senaste dagarna läst i massmedia, hört på radio och sett på TV angående den senast gripne?

L: Ja, jag är inte så intresserad av fallet som sådant och läsa i tidningarna, men jag har sett någon siluett på TV:n, där det är ett utsuddat ansikte, har varit.


K: Jaha. Har du sett några övriga bilder?

L: Nej, det har jag inte.


K. Då kan videofilmen startas.

Filmen har startat och konfrontationsgruppen i dess helhet visas i helfigur. Medlemmar i konfrontationsgruppen zoomas in och visas i halvfigur.

Nu kommer nummer 1.

L: ser språnget mera joggning det kanske kommer.


K: Har du i övrigt någon kommentar till nummer 1?

Anknytning:
E17-1Referens behövs
A9541Referens behövs
KD10700

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Protokoll fört vid konfrontation med Ljungqvist, LEIF född - boende , Vallentuna, tfn .

Egen företagare under adress , Vallentuna tfn .

Konfrontationen är hållen 1988-12-16 19:16 .

Konfrontationsplats: Rikskriminalen.

Konfrontationsledare: Krinsp Håkan Ström

Konfrontationsvittne: Krinsp Lars Hamrén

Ljungqvist skall i konfrontationsgruppen söka igenkänna den man som sköt Olof Palme och skottskadade Lisbeth Palme på Sveavägens östra trottoar vid Tunnelgatan 1986-02-28 vid 23:20 -tiden.


Konfrontationsgruppen är filmad på ett videoband som uppspelas för Ljungqvist.


Konfrontationsledare - K

Krinsp Lars Hamrén - H

Ljungqvist - L


K: Innan vi börjar konfrontationen så vill jag fråga dig, hur mycket har du det det senaste dagarna läst i massmedia, hört på radio och sett på TV angående den senast gripne?

L: Ja, jag är inte så intresserad av fallet som sådant och läsa i tidningarna, men jag har sett någon siluett på TV:n, där det är ett utsuddat ansikte, har varit.


K: Jaha. Har du sett några övriga bilder?

L: Nej, det har jag inte.


K. Då kan videofilmen startas.

Filmen har startat och konfrontationsgruppen i dess helhet visas i helfigur. Medlemmar i konfrontationsgruppen zoomas in och visas i halvfigur.

Nu kommer nummer 1.

L: ser språnget mera joggning det kanske kommer.


K: Har du i övrigt någon kommentar till nummer 1?

Anknytning:
E17-1Referens behövs
A9541Referens behövs
KD10700

Leif Ljungqvist gjorde en U-sväng.

Kvinnan böjde sig ned över den liggande personen.

Mannen stod och tittade på offret och kvinnan i cirka 3 - 4 sekunder, innan han avvek från platsen.

Den svarta bilen på bilden markerar Ljungqvists fordon.

Personen utanför bilen är rekonstruktionsfotograf.

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Leif Ljungqvist gjorde en U-sväng.

Kvinnan böjde sig ned över den liggande personen.

Mannen stod och tittade på offret och kvinnan i cirka 3 - 4 sekunder, innan han avvek från platsen.

Den svarta bilen på bilden markerar Ljungqvists fordon.

Personen utanför bilen är rekonstruktionsfotograf.

Händelseförloppet fotograferat från Leif Ljungqvists position.

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Händelseförloppet fotograferat från Leif Ljungqvists position.

L: Nja, för högt hårfäste bla, tycker jag i alla fall. Sen mustasch-, jag har inte sett någon mustasch på-, på den jag såg. Och det är väldigt kort sekvens jag har sett utav.


K: Nu kommer nummer 2. Har du någon kommentar till nummer 2?

L:Nej, det enda att håret kan stämma. Lite för mycket flaskform på axlarna.


K: Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3?

L: Nja, för högt hår-, hårfäste-, jag vet inte-, nja svårt (suckar).


K: Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4?

L: Kommentaren är väl den att, jag har inte sett någon gärningsman med mustasch.

Hårfäst-, det var ju ganska skumt när.jag var där: Hårfästet ser ju.....


K: Nu kommer nummer 5.

L: Kan uteslutas.


K: Någon ytterligare kommentar till nummer 5 behöver då inte fällas?

L: Nej.


K: Nu kommer nummer 6. Har du någon kommentar till nummer 6?

L: Nej, det har jag inte.


K: Nu kommer nummer 7. Har du någon kommentar till nummer 7?

L,: Han är mera lik han som var med vid rekonstruktionen på Sveavägen-, mera lik honom tycker jag. Men han är inte nån......inte sett att han är gärningsman. Så vi kan ju kalla han nästan för rekonstruktionsmannen.


K: Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nummer 8?

L: Nej, jag törs: ingenting säga nu.


K: Nu kommer nummer 9. Har du någon kommentar till nummer 9?

L: Nej. Det har jag inte.


K: Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10?

L: Det finns vågor i håret där. Det är så jag kanske såg gärningsmannen mest. Det här ljuset som slog ner vid Dekorima, var ett kraftigt vågigt hår.


K: I övrigt någon kommentar?

L: Nej.


K: Nu kommer nummer 11. Har du någon kommentar till nummer 11?

K: Nej. Han ser ut som bäst hemma hos frun han har ju alltså en hårväxt som-, som-,

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

L: Nja, för högt hårfäste bla, tycker jag i alla fall. Sen mustasch-, jag har inte sett någon mustasch på-, på den jag såg. Och det är väldigt kort sekvens jag har sett utav.


K: Nu kommer nummer 2. Har du någon kommentar till nummer 2?

L:Nej, det enda att håret kan stämma. Lite för mycket flaskform på axlarna.


K: Nu kommer nummer 3. Har du någon kommentar till nummer 3?

L: Nja, för högt hår-, hårfäste-, jag vet inte-, nja svårt (suckar).


K: Nu kommer nummer 4. Har du någon kommentar till nummer 4?

L: Kommentaren är väl den att, jag har inte sett någon gärningsman med mustasch.

Hårfäst-, det var ju ganska skumt när.jag var där: Hårfästet ser ju.....


K: Nu kommer nummer 5.

L: Kan uteslutas.


K: Någon ytterligare kommentar till nummer 5 behöver då inte fällas?

L: Nej.


K: Nu kommer nummer 6. Har du någon kommentar till nummer 6?

L: Nej, det har jag inte.


K: Nu kommer nummer 7. Har du någon kommentar till nummer 7?

L,: Han är mera lik han som var med vid rekonstruktionen på Sveavägen-, mera lik honom tycker jag. Men han är inte nån......inte sett att han är gärningsman. Så vi kan ju kalla han nästan för rekonstruktionsmannen.


K: Nu kommer nummer 8. Har du någon kommentar till nummer 8?

L: Nej, jag törs: ingenting säga nu.


K: Nu kommer nummer 9. Har du någon kommentar till nummer 9?

L: Nej. Det har jag inte.


K: Nu kommer nummer 10. Har du någon kommentar till nummer 10?

L: Det finns vågor i håret där. Det är så jag kanske såg gärningsmannen mest. Det här ljuset som slog ner vid Dekorima, var ett kraftigt vågigt hår.


K: I övrigt någon kommentar?

L: Nej.


K: Nu kommer nummer 11. Har du någon kommentar till nummer 11?

K: Nej. Han ser ut som bäst hemma hos frun han har ju alltså en hårväxt som-, som-,

L: som stämmer bra bakifrån sett. Men det är inte det dära-, jaa Locken i pannan.

Jag skulle vilja se anklarna på dom, det är bättre det.


K: Nu kommer nummer 12.

L: Han lär väl vara rätt lik den dära, han är väl ganska så oskyldig.


K: I övrigt någon kommentar till nummer 12?

L: Ljus hårfärg. nästan för ljus tycker jag. Färger och sånt blir olika på videoupptagning olika ljus..


K: Ja, nu har du fått se hela konfrontationsfilmen. Anser du att det är tillfyllest, eller vill du titta på filmen en gång till?

L: Jag skulle eventuellt vilja titta på filmen en gång till.


K: Då gör vi ett avbrott i konfrontationsförhöret medan videobandet spolas åter.

Efter ett avbrott på cirka 2 minuter för tillbakaspolning av videobandet återupptas konfrontationen klockan 19:35 .

Den samlade gruppen visas i helfigur. Kameran löper nu över gruppen och visar konfrontationsdeltagarna i halvfigur.


L: Nummer 7:a det är rekonstruktionsmannen? Det får ni tala om för mig. Det är är väldigt svårt att bedöma längden på dom här personerna på en del .......

Till skillnad när man står mot rutan i konfrontationsrummet däruppe. Då ser man ju ungefär hur lång personen ifråga är?


K: Mm.

L: Han var ju ganska så nära i min längd.


K: Nu kommer nummer 1. Har du ytterligare någon kommentar till nummer 1?

L: Ingen kommentar, nej.


K: Nu kommer nummer 2. Har du någon ytterligare kommentar om nummer 2?

L: Nja, det är väl att håret är ungefär så som det var. Mer kan jag inte säga om det. Just det där täta, lite vågiga håret.


K: Nu kommer nummer 3. Har du någon ytterligare kommentar om nummer 3?

L: Nej.


K: Nu kommer nummer 4.

L: Skulle nästan ha gjort en ljusramp vid inspelningen utav den här, som motsvarar Dekorimas belysning som ljuset faller ner på .....


K: Har du i övrigt någon kommentar till nummer 4?

L: Nej.


K: Nu kommer nummer 5. Har du någon ytterligare kommentar om nummer 5?

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

L: som stämmer bra bakifrån sett. Men det är inte det dära-, jaa Locken i pannan.

Jag skulle vilja se anklarna på dom, det är bättre det.


K: Nu kommer nummer 12.

L: Han lär väl vara rätt lik den dära, han är väl ganska så oskyldig.


K: I övrigt någon kommentar till nummer 12?

L: Ljus hårfärg. nästan för ljus tycker jag. Färger och sånt blir olika på videoupptagning olika ljus..


K: Ja, nu har du fått se hela konfrontationsfilmen. Anser du att det är tillfyllest, eller vill du titta på filmen en gång till?

L: Jag skulle eventuellt vilja titta på filmen en gång till.


K: Då gör vi ett avbrott i konfrontationsförhöret medan videobandet spolas åter.

Efter ett avbrott på cirka 2 minuter för tillbakaspolning av videobandet återupptas konfrontationen klockan 19:35 .

Den samlade gruppen visas i helfigur. Kameran löper nu över gruppen och visar konfrontationsdeltagarna i halvfigur.


L: Nummer 7:a det är rekonstruktionsmannen? Det får ni tala om för mig. Det är är väldigt svårt att bedöma längden på dom här personerna på en del .......

Till skillnad när man står mot rutan i konfrontationsrummet däruppe. Då ser man ju ungefär hur lång personen ifråga är?


K: Mm.

L: Han var ju ganska så nära i min längd.


K: Nu kommer nummer 1. Har du ytterligare någon kommentar till nummer 1?

L: Ingen kommentar, nej.


K: Nu kommer nummer 2. Har du någon ytterligare kommentar om nummer 2?

L: Nja, det är väl att håret är ungefär så som det var. Mer kan jag inte säga om det. Just det där täta, lite vågiga håret.


K: Nu kommer nummer 3. Har du någon ytterligare kommentar om nummer 3?

L: Nej.


K: Nu kommer nummer 4.

L: Skulle nästan ha gjort en ljusramp vid inspelningen utav den här, som motsvarar Dekorimas belysning som ljuset faller ner på .....


K: Har du i övrigt någon kommentar till nummer 4?

L: Nej.


K: Nu kommer nummer 5. Har du någon ytterligare kommentar om nummer 5?

L: Nej, det har jag inte.


K: Nu kommer nummer 6. Har du någon ytterligare kommentar till nummer 6?

L: Nej, det har jag inte.


K: Nu kommer nummer 7. Har du någon ytterligare kommentar till nummer 7?

L: Nej, det är bara att han påminner om mannen från rekonstruktionen på Sveavägen, det har jag sagt tidigare.


K: Nu kommer nummer 8.

L: Nähä.


K: Har du någon ytterligare kommentar till nummer 8?

L: Nej, jag törs inte uttala mig om det.


K: Gör du överhuvud taget ingen kommentar?

L: Nej, det är gång-, benföringen kansk-.


K: Nu kommer nummer 9. Har du någon ytterligare kommentar till nummer 9?

L: Nej.


K: Nu kommer nummer 10. Har du någon ytterligare kommentar till nummer 10?

L: Nej.


K: Nu kommer nummer 11.

L: Inga kommentarer till nummer11.


K: Nu kommer 12.

L: Ja, är det siste man det här, så kan vi bryta. Han är utesluten tycker jag.


K: Ja, nummer 12 är den siste personen i konfrontationsgruppen och jag frågar dig om det är så att du vill titta på videobandet ytterligare en gång eller om du anser dig nöjd?

L: Ja, jag tycker det här är jobbigt va. Illa berörd blir man också kanske av vissa gubbar.


K: Är det några utav dom här gubbarna som du blir illa berörd av som du kan kommentera något mer än vad du gör här?

L: Jag ser inga anklar.


H: Ganska sparsamt.... det enda sättet vi kan identifiera en gärningsman på är det är vi får se anklarna.

L: Ja, det är lång tid sen. Det är lång tid. Klumpig avmarsch från mordplatsen och håret och framförallt anklarna. Det är det som sitter fast mest i minnet på mig. Kraftigt markerade anklar.


K: Skulle du vara hjälpt av att se videoupptagningen ytterligare en gång?

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

L: Nej, det har jag inte.


K: Nu kommer nummer 6. Har du någon ytterligare kommentar till nummer 6?

L: Nej, det har jag inte.


K: Nu kommer nummer 7. Har du någon ytterligare kommentar till nummer 7?

L: Nej, det är bara att han påminner om mannen från rekonstruktionen på Sveavägen, det har jag sagt tidigare.


K: Nu kommer nummer 8.

L: Nähä.


K: Har du någon ytterligare kommentar till nummer 8?

L: Nej, jag törs inte uttala mig om det.


K: Gör du överhuvud taget ingen kommentar?

L: Nej, det är gång-, benföringen kansk-.


K: Nu kommer nummer 9. Har du någon ytterligare kommentar till nummer 9?

L: Nej.


K: Nu kommer nummer 10. Har du någon ytterligare kommentar till nummer 10?

L: Nej.


K: Nu kommer nummer 11.

L: Inga kommentarer till nummer11.


K: Nu kommer 12.

L: Ja, är det siste man det här, så kan vi bryta. Han är utesluten tycker jag.


K: Ja, nummer 12 är den siste personen i konfrontationsgruppen och jag frågar dig om det är så att du vill titta på videobandet ytterligare en gång eller om du anser dig nöjd?

L: Ja, jag tycker det här är jobbigt va. Illa berörd blir man också kanske av vissa gubbar.


K: Är det några utav dom här gubbarna som du blir illa berörd av som du kan kommentera något mer än vad du gör här?

L: Jag ser inga anklar.


H: Ganska sparsamt.... det enda sättet vi kan identifiera en gärningsman på är det är vi får se anklarna.

L: Ja, det är lång tid sen. Det är lång tid. Klumpig avmarsch från mordplatsen och håret och framförallt anklarna. Det är det som sitter fast mest i minnet på mig. Kraftigt markerade anklar.


K: Skulle du vara hjälpt av att se videoupptagningen ytterligare en gång?

L: Nej, jag tror jag står över det. Jag tror inte jag kan göra mer. Jag blir-, var lite illa berörd. Därifrån att kunna säga någonting det är-, jag törs inte det.


K: Illa berörd?

L: Ja, jag blir lite orolig på en person där.


K: På vilket sätt?

L: Nja rent känslomässigt.


K: Väcker det några associationer eller är det av något annat skäl?

L: Nja, jag kan inte vidareutveckla det. Det kan jag inte göra. Det här-, det här är ju bara sekundsekvenser som jag har sett den här personen i fram i från. Och i ganska dålig belysning. Men det här som jag har starkast kvar i minnet det är det här bakifrån. Täckjackan och dom här korta långbyxorna och kraftigt markerade anklarna, mörka håret och så kraft-,


H: Du kan inte precisera-, vill du se den här-, du har ju inte talat om för oss vilken person som väckte dom här känslorna hos dig. Vill du se den personen igen?

L: Jag tycker inte det är lönt att göra det, jag tror inte jag kommer längre.


K: Får man fråga vilken person i konfrontationsgruppen är det som väcker dom här känslorna?

L: Nu kommer jag inte ihåg numren ordentligt på ...... Men det var väl. Jag tror det var 8 om jag inte minns fel. Jag är inte bergis på siffran som sådan. Den killen med klumpiga gången.... Men-, ta inte-, nej, det är en ganska viktig grej det här.


K: Skulle du ha hjälp av om du fick se den här konfrontationsgruppen levande?

L: Kanske i språng. Att man får se den här bredbenta. ... varianten. Älga iväg.


K: Du pratade även någonting om att du hade svårt att avgöra längden på personen i konfrontationsgruppen på video?

L: Ja, i och med att mördaren alltså har ju då ungefär samma kroppslängd som jag själv. Om jag då kunde jämföra det här, det är silhuetter för mig fortfarande det hära, att mördaren var så mycket längre än vad Lisbeth var va.

Och jag befann mig också då vid Lisbeths sida och upplevde då henne som så här. Han måste ligga någonstans närmare 190 cm, och den längden kan man inte avgöra på en bildupptagning. Då måste man stå på samma plan.


K: Men du tror inte du skulle bli hjälpt på något sätt om du tittade ytterligare en gång på den här videofilmen?

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

L: Nej, jag tror jag står över det. Jag tror inte jag kan göra mer. Jag blir-, var lite illa berörd. Därifrån att kunna säga någonting det är-, jag törs inte det.


K: Illa berörd?

L: Ja, jag blir lite orolig på en person där.


K: På vilket sätt?

L: Nja rent känslomässigt.


K: Väcker det några associationer eller är det av något annat skäl?

L: Nja, jag kan inte vidareutveckla det. Det kan jag inte göra. Det här-, det här är ju bara sekundsekvenser som jag har sett den här personen i fram i från. Och i ganska dålig belysning. Men det här som jag har starkast kvar i minnet det är det här bakifrån. Täckjackan och dom här korta långbyxorna och kraftigt markerade anklarna, mörka håret och så kraft-,


H: Du kan inte precisera-, vill du se den här-, du har ju inte talat om för oss vilken person som väckte dom här känslorna hos dig. Vill du se den personen igen?

L: Jag tycker inte det är lönt att göra det, jag tror inte jag kommer längre.


K: Får man fråga vilken person i konfrontationsgruppen är det som väcker dom här känslorna?

L: Nu kommer jag inte ihåg numren ordentligt på ...... Men det var väl. Jag tror det var 8 om jag inte minns fel. Jag är inte bergis på siffran som sådan. Den killen med klumpiga gången.... Men-, ta inte-, nej, det är en ganska viktig grej det här.


K: Skulle du ha hjälp av om du fick se den här konfrontationsgruppen levande?

L: Kanske i språng. Att man får se den här bredbenta. ... varianten. Älga iväg.


K: Du pratade även någonting om att du hade svårt att avgöra längden på personen i konfrontationsgruppen på video?

L: Ja, i och med att mördaren alltså har ju då ungefär samma kroppslängd som jag själv. Om jag då kunde jämföra det här, det är silhuetter för mig fortfarande det hära, att mördaren var så mycket längre än vad Lisbeth var va.

Och jag befann mig också då vid Lisbeths sida och upplevde då henne som så här. Han måste ligga någonstans närmare 190 cm, och den längden kan man inte avgöra på en bildupptagning. Då måste man stå på samma plan.


K: Men du tror inte du skulle bli hjälpt på något sätt om du tittade ytterligare en gång på den här videofilmen?

L: Nej, jag tycker det är jobbigt. Jag tror jag avstår det, helst.


K: Har Lars Hamrén någon ytterligare fråga?

H: Nja, jag tänkte bara, den här som väckte olustkänslor hos dig, var du säker på att det var nummer 8, eller

L: Nej, jag är inte säker på-, på det, nej, det är jag inte. Siffran är jag alltså inte säker på.


H: Ska vi ta fram helhetsbilden så vi kan bestämma det. Om du ser helhetsbilden på dom, kan du säga vilken det var som väckte olustkänslor.

L: Ja, det tror jag.


H: Då tar vi fram den bilden.

K: Vi tar följdaktligen och spolar tillbaka videobandet för att få en bild på hela konfrontationsgruppen och Leif Ljungqvist skall nummerge den person som hos honom väckte "olustkänslor".

Gruppen visas nu i helfigur.

L: Ja det är å-, det är 8:an som på sin gång väcker dom där konstiga känslorna eller olustkänslorna vi får kalla dem för det, det är 8:an.


K: Det är alltså-.

L: (avbryter) Därmed har jag icke sagt alltså att han är gärningsman, men det väcker otäckskänsla i mig själv.


H: Är det något mer med gången du reagerar på hos 8:an?

L: Nja, bara gången kan ju inte väcka dom känslorna som-, för oftast har man kanske inte med.......själv för vad man kan redogöra för. Det kan vara någon ting sånt som .....


K: Men du har svårt att verbalt formulera vad du känner?

L: Ja, jag tror det.


K: Videobandet stoppades. Så det enda konkreta du kan peka på är gången? Att det i gången finns någonting som hos dig väcker olustkänslor?

L: Ja.


K: För första gången när vi visade den här konfrontationsgruppen så sa du om jag inte missminner mig vid nummer 8; jag vill inget säga?

L: Nja, det kom då den här olustkänslan i kroppen va, och-, jag vet inte-, jag kanske är känslig av naturen, jag vet inte men, jag tycker det här svårt. Jag blir lite nervös på det här.


K: Ja, det förstår jag mycket väl.

L: Ja, det är så pass stor sak. Allvarligt också.

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

L: Nej, jag tycker det är jobbigt. Jag tror jag avstår det, helst.


K: Har Lars Hamrén någon ytterligare fråga?

H: Nja, jag tänkte bara, den här som väckte olustkänslor hos dig, var du säker på att det var nummer 8, eller

L: Nej, jag är inte säker på-, på det, nej, det är jag inte. Siffran är jag alltså inte säker på.


H: Ska vi ta fram helhetsbilden så vi kan bestämma det. Om du ser helhetsbilden på dom, kan du säga vilken det var som väckte olustkänslor.

L: Ja, det tror jag.


H: Då tar vi fram den bilden.

K: Vi tar följdaktligen och spolar tillbaka videobandet för att få en bild på hela konfrontationsgruppen och Leif Ljungqvist skall nummerge den person som hos honom väckte "olustkänslor".

Gruppen visas nu i helfigur.

L: Ja det är å-, det är 8:an som på sin gång väcker dom där konstiga känslorna eller olustkänslorna vi får kalla dem för det, det är 8:an.


K: Det är alltså-.

L: (avbryter) Därmed har jag icke sagt alltså att han är gärningsman, men det väcker otäckskänsla i mig själv.


H: Är det något mer med gången du reagerar på hos 8:an?

L: Nja, bara gången kan ju inte väcka dom känslorna som-, för oftast har man kanske inte med.......själv för vad man kan redogöra för. Det kan vara någon ting sånt som .....


K: Men du har svårt att verbalt formulera vad du känner?

L: Ja, jag tror det.


K: Videobandet stoppades. Så det enda konkreta du kan peka på är gången? Att det i gången finns någonting som hos dig väcker olustkänslor?

L: Ja.


K: För första gången när vi visade den här konfrontationsgruppen så sa du om jag inte missminner mig vid nummer 8; jag vill inget säga?

L: Nja, det kom då den här olustkänslan i kroppen va, och-, jag vet inte-, jag kanske är känslig av naturen, jag vet inte men, jag tycker det här svårt. Jag blir lite nervös på det här.


K: Ja, det förstår jag mycket väl.

L: Ja, det är så pass stor sak. Allvarligt också.

K: Är det något mer som du spontant vill säga innan vi avslutar konfrontationen?

L: Nej, jag har ju sagt det tidigare, det är det här att man skulle gärna vilja se den här sättet att starta en joggning, den sitter ganska bra va och sen är det det här med anklarna, jag understryker det där med anklarna, det är så 100% säkert därför att de var kortare långbyxor och lågskor.

Och snön låg på marken och det var därför det vart så tydligt, direkt kontrast.

K: Har Lars Hamrén någon ytterligare fråga?

H: Nej.

K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 20:00

Stockholm dag som ovan


(Namnteckning)
Håkan Ström
Krinsp

Tillägg till konfrontationen. Efter det att konfrontationen avslutats så delgavs Leif Ljungqvist Rb 23:10 sista stycket och fick dess innebörd förklarad för sig.

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

K: Är det något mer som du spontant vill säga innan vi avslutar konfrontationen?

L: Nej, jag har ju sagt det tidigare, det är det här att man skulle gärna vilja se den här sättet att starta en joggning, den sitter ganska bra va och sen är det det här med anklarna, jag understryker det där med anklarna, det är så 100% säkert därför att de var kortare långbyxor och lågskor.

Och snön låg på marken och det var därför det vart så tydligt, direkt kontrast.

K: Har Lars Hamrén någon ytterligare fråga?

H: Nej.

K: Då avslutar vi konfrontationen klockan 20:00

Stockholm dag som ovan


(Namnteckning)
Håkan Ström
Krinsp

Tillägg till konfrontationen. Efter det att konfrontationen avslutats så delgavs Leif Ljungqvist Rb 23:10 sista stycket och fick dess innebörd förklarad för sig.

LJUNGQVIST, LEIF Göran
-
Uppslag: E9978-M


Tegnergatan
GRAND biograf
Kammakargatan
SVEAVÄGEN
Luntmakargatan
Adolf Fredriks Kyrkogata
122,7 meter
Trappor
Tunnelgatan
David Bagares Gata
Malmskillnadsgatan
Apelbergsgatan
Kungsgatan


REKONSTRUKTION angående mordet på statsminister OLOF PALME


Skissen visar vittnets plats då iakttagelserna gjordes.

Skala 1:2000.

Stockholm i tekniska roteln


(Namnteckning)
W. Lange


Kan anknyta till: B9541

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

LJUNGQVIST, LEIF Göran
-
Uppslag: E9978-M


Tegnergatan
GRAND biograf
Kammakargatan
SVEAVÄGEN
Luntmakargatan
Adolf Fredriks Kyrkogata
122,7 meter
Trappor
Tunnelgatan
David Bagares Gata
Malmskillnadsgatan
Apelbergsgatan
Kungsgatan


REKONSTRUKTION angående mordet på statsminister OLOF PALME


Skissen visar vittnets plats då iakttagelserna gjordes.

Skala 1:2000.

Stockholm i tekniska roteln


(Namnteckning)
W. Lange


Kan anknyta till: B9541

Leif Ljungqvist körde sin bil i mittfilen Sveavägen söderut.

Passagerare i fordonet var Jan Andersson.

Ljungqvist skulle som andra bil i sin fil stanna för rött ljus vid Tunnelgatan. Han hörde då en smäll.

När ljuset slog om till grönt hördes en andra smäll.

Ljungqvist såg då en person som låg på trottoaren på östra sida. En man och en kvinna stod bredvid.

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Pol-1988-12-16 E9978-00-K VITTNESFÖRHÖR-Leif-Ljungqvist.pdf

Leif Ljungqvist körde sin bil i mittfilen Sveavägen söderut.

Passagerare i fordonet var Jan Andersson.

Ljungqvist skulle som andra bil i sin fil stanna för rött ljus vid Tunnelgatan. Han hörde då en smäll.

När ljuset slog om till grönt hördes en andra smäll.

Ljungqvist såg då en person som låg på trottoaren på östra sida. En man och en kvinna stod bredvid.