wpu.nu

Uppslag:EBA7183-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7183-00
Registrerat
1990-02-08
Ad acta
1993-09-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Vittnet såg mordkvällen, cirka 20:30, en man på Tunnelgatans södra sida ungefär 35-50 meter in från korsningen med Sveavägen.

På andra sidan Sveavägen, utanför Dekorima, kom Olof Palme att skjutas till döds cirka en timme senare.

Mannen var klädd i en grön eller blå, luddig, parkas och bar på en orange walkie-talkie av märket Handic.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-05-25 13:20
Avslutat


Walkie-talkie

Uppgiftslämnaren omtalade att han på fredagskvällen 1986-02-28 vid 19-tiden besökte sin kamrat i dennes lägenhet på Tunnelgatan / okänt nr - dock strax väster Sveavägen /.

De tog någon drink. Vid 20:30 tiden gick UL ensam ut för att gå till Hötorget.

På Tunnelgatans södra sida ungefär 35-50 meter in på Tunnelgatan väster om Sveavägen så ser han en man som står med en orange - handic - Walkie-talkie.

UL såg ej mannens ansikte - mannen bar en grön eller blå luddig parkas.

UL besökte sedan restaurang Mamma Rosa som han lämnade vid 22:30-tiden varefter han begav sig till Roslagstulls ekonomiska föreningsrestaurang på Surbrunnsgatan och därefter till restaurang Riche där han fick höra talas om Palmemordet varpå UL sprang och ringde till Tidningarnas Telegrambyrå.

Anknyter till:
EAA 1884 Iakttagelse av man med walkie-talkie fredagen 1986-02-28 20-21 utanför Metallhuset, Tunnelgatan 9, vid den 3:e pelaren, räknat från Olofsgatan.

Pol-1987-05-25 1320 EBA7183-00 Iakttagelse mordkvällen 19-tiden av walkie-talkie-man på Tunnelgatans-södra sida.pdf

Pol-1987-05-25 1320 EBA7183-00 Iakttagelse mordkvällen 19-tiden av walkie-talkie-man på Tunnelgatans-södra sida.pdf

Walkie-talkie

Uppgiftslämnaren omtalade att han på fredagskvällen 1986-02-28 vid 19-tiden besökte sin kamrat i dennes lägenhet på Tunnelgatan / okänt nr - dock strax väster Sveavägen /.

De tog någon drink. Vid 20:30 tiden gick UL ensam ut för att gå till Hötorget.

På Tunnelgatans södra sida ungefär 35-50 meter in på Tunnelgatan väster om Sveavägen så ser han en man som står med en orange - handic - Walkie-talkie.

UL såg ej mannens ansikte - mannen bar en grön eller blå luddig parkas.

UL besökte sedan restaurang Mamma Rosa som han lämnade vid 22:30-tiden varefter han begav sig till Roslagstulls ekonomiska föreningsrestaurang på Surbrunnsgatan och därefter till restaurang Riche där han fick höra talas om Palmemordet varpå UL sprang och ringde till Tidningarnas Telegrambyrå.

Anknyter till:
EAA 1884 Iakttagelse av man med walkie-talkie fredagen 1986-02-28 20-21 utanför Metallhuset, Tunnelgatan 9, vid den 3:e pelaren, räknat från Olofsgatan.
Förhör
Kort sammanfattning
Dubletter ktrl
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-05-25 13:20
Avslutat


Walkie-talkie

Uppgiftslämnaren omtalade att han på fredagskvällen 1986-02-28 vid 19-tiden besökte sin kamrat i dennes lägenhet på Tunnelgatan / okänt nr - dock strax väster Sveavägen /.

De tog någon drink. Vid 20:30 tiden gick UL ensam ut för att gå till Hötorget.

På Tunnelgatans södra sida ungefär 35-50 meter in på Tunnelgatan väster om Sveavägen så ser han en man som står med en orange - handic - Walkie-talkie.

UL såg ej mannens ansikte - mannen bar en grön eller blå luddig parkas.

UL besökte sedan restaurang Mamma Rosa som han lämnade vid 22:30-tiden varefter han begav sig till Roslagstulls ekonomiska föreningsrestaurang på Surbrunnsgatan och därefter till restaurang Riche där han fick höra talas om Palmemordet varpå UL sprang och ringde till Tidningarnas Telegrambyrå.

Anknyter till:
EAA 1884 Iakttagelse av man med walkie-talkie fredagen 1986-02-28 20-21 utanför Metallhuset, Tunnelgatan 9, vid den 3:e pelaren, räknat från Olofsgatan.

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

Walkie-talkie

Uppgiftslämnaren omtalade att han på fredagskvällen 1986-02-28 vid 19-tiden besökte sin kamrat i dennes lägenhet på Tunnelgatan / okänt nr - dock strax väster Sveavägen /.

De tog någon drink. Vid 20:30 tiden gick UL ensam ut för att gå till Hötorget.

På Tunnelgatans södra sida ungefär 35-50 meter in på Tunnelgatan väster om Sveavägen så ser han en man som står med en orange - handic - Walkie-talkie.

UL såg ej mannens ansikte - mannen bar en grön eller blå luddig parkas.

UL besökte sedan restaurang Mamma Rosa som han lämnade vid 22:30-tiden varefter han begav sig till Roslagstulls ekonomiska föreningsrestaurang på Surbrunnsgatan och därefter till restaurang Riche där han fick höra talas om Palmemordet varpå UL sprang och ringde till Tidningarnas Telegrambyrå.

Anknyter till:
EAA 1884 Iakttagelse av man med walkie-talkie fredagen 1986-02-28 20-21 utanför Metallhuset, Tunnelgatan 9, vid den 3:e pelaren, räknat från Olofsgatan.

Uppslag EBA7183-00-A

Vid tid som ovan angivits ringde jag, kriminalinspektör Jan Åkerlund, upp för att om möjligt komplettera det tips vilket han tidigare lämnat.

berättade att han den aktuella kvällen var på fest hos en kamrat och att han vid ett tillfälle sprang ner till en kiosk i närheten för att där komplettera chips och läskförrådet.

På vägen till kiosken såg han då en mansperson iklädd en parkas med en orange walkie-talkie i handen dock har inga ytterligare detaljer att lämna om mannens utseende eller beteende.

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

Uppslag EBA7183-00-A

Vid tid som ovan angivits ringde jag, kriminalinspektör Jan Åkerlund, upp för att om möjligt komplettera det tips vilket han tidigare lämnat.

berättade att han den aktuella kvällen var på fest hos en kamrat och att han vid ett tillfälle sprang ner till en kiosk i närheten för att där komplettera chips och läskförrådet.

På vägen till kiosken såg han då en mansperson iklädd en parkas med en orange walkie-talkie i handen dock har inga ytterligare detaljer att lämna om mannens utseende eller beteende.

$. SJagning beträffande:CKR

Adress enl CKR:

BC Ut färdat i AB-län,

CBR

Förekommer ej

PBR

Förekommer ej

ASP

Förekommer ej

ISP

Förekommer ej

APE

Imehar pass L:

NPN

UTVANDRAD

Har ej innehaft vapen i Täby pd.

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

$. SJagning beträffande:CKR

Adress enl CKR:

BC Ut färdat i AB-län,

CBR

Förekommer ej

PBR

Förekommer ej

ASP

Förekommer ej

ISP

Förekommer ej

APE

Imehar pass L:

NPN

UTVANDRAD

Har ej innehaft vapen i Täby pd.

Protokoll fört vid förhör med herrSS

är för närvarande boende i

men kan nås via sina föräldrar på

Förhöret hållet telefonledes den 27 januari 1992, med början klockan 09.30.

Förhörsledare: krinsp Tuve Johansson.

kommer fortsättningsvis under förhöret att tilltalas

vid sitt efternamn

Förhöret ingår i Palmeutredningen.

underrättad om att han höres kompletterande avseende sin observation rörande person med walkie-talkie på Tunnelgatan den 28 februari 1986.

får de under förhöret gjorda konceptanteckningarna löpande redovisade för godkännande.

U

som vid dagens förhör ringer från

betonar att han har ett mycket diffust minne från tiden ifråga. Han minns dock med säkerhet att han den 28 februari 1986 besökte en kamrat vid namn

då bosatt på Tunnelgatan, okänt nummer. beskriver det som att

bodde i fastigheten korsningen Sveavägen/Tunnelgatan på dess norra sida.

kan ej erinra sig nummer på fastigheten, men vid fråga från förhörsledaren om det låg en bankomat i omedelbar närhet till porten, så uppger han att så var fallet.

  • llylls of om blanketton anvends som fortsättningsblad

Ex 2: Til spaningschefens påm (i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

Protokoll fört vid förhör med herrSS

är för närvarande boende i

men kan nås via sina föräldrar på

Förhöret hållet telefonledes den 27 januari 1992, med början klockan 09.30.

Förhörsledare: krinsp Tuve Johansson.

kommer fortsättningsvis under förhöret att tilltalas

vid sitt efternamn

Förhöret ingår i Palmeutredningen.

underrättad om att han höres kompletterande avseende sin observation rörande person med walkie-talkie på Tunnelgatan den 28 februari 1986.

får de under förhöret gjorda konceptanteckningarna löpande redovisade för godkännande.

U

som vid dagens förhör ringer från

betonar att han har ett mycket diffust minne från tiden ifråga. Han minns dock med säkerhet att han den 28 februari 1986 besökte en kamrat vid namn

då bosatt på Tunnelgatan, okänt nummer. beskriver det som att

bodde i fastigheten korsningen Sveavägen/Tunnelgatan på dess norra sida.

kan ej erinra sig nummer på fastigheten, men vid fråga från förhörsledaren om det låg en bankomat i omedelbar närhet till porten, så uppger han att så var fallet.

  • llylls of om blanketton anvends som fortsättningsblad

Ex 2: Til spaningschefens påm (i nr-följd inom avsnitt)

anländer vid klockslag cirka 19.30, till denne

Förutom och

fanns eventuellt en tredje person i lägenheten vid namn

Denna person blev dock innebränd i en olycka för något år sedan, som på intet sätt har någon koppling till Palmeutredningen.

Sällskapet inmundigar i

lägenhet ett antal groggar, och vid cirka klockslag 20.30 upptäcker

att groggvirket behöver fyllas på. Han beger sig då ensam ner till en kiosk vid Hötorgets T-bana för att köpa detta. Då han kommer ut ur fastigheten så kan han mitt över gatan konstatera att på Tunnelgatans södra sida, cirka 15 meter väster om Sveavägen, står en person iklädd blå parkas med luddig kepuschong. Personen håller i sin ena hand, okänt vilken hand, en walkie-talkie.

kan i dagsläget ej erinra sig vilken färg som nämnde walkie-talkie har, men förutsätter att tidigare lämnad uppgift är korrekt.

har vid tidigare förhör sagt att walkie-talkieapparaten var orange.

beger sig springande snett över Tunnelgatan upp på Sveavägen i sydlig riktning, och vid observationstillfället så befinner han sig springande över Tunnelgatan. Den tid som

gör observationen utav mannen, är endast några sekunder då han passerar denne.

korsar sedan Sveavägen och kommer att springa Sveavägen söderut på dess östra sida. Vid Hötorgets T-bana springer han ner och inhandlar groggvirket.

beger sig sedan samma väg tillbaks till

bostad. kan ej erinra sig om han såg den parkasklädda mannen med walkie-talkie då han återkommer till fastigheten där

bor.

minns att hans tanke då han gör observationen utav mannen med walkietalkie, är att han trodde att det var gatukontoret som fanns på plats för något arbete.

Efter att suttit i Lundgrens lägenhet ytterligare ett tag, så kommer de att lämna denna framemot 21.30-tiden alternativt 22.00.

har ett mycket

  • lfyils of om blanketten sinds som fortsättningsblad.

Ex 2: Till spaningschefens pārm (i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

anländer vid klockslag cirka 19.30, till denne

Förutom och

fanns eventuellt en tredje person i lägenheten vid namn

Denna person blev dock innebränd i en olycka för något år sedan, som på intet sätt har någon koppling till Palmeutredningen.

Sällskapet inmundigar i

lägenhet ett antal groggar, och vid cirka klockslag 20.30 upptäcker

att groggvirket behöver fyllas på. Han beger sig då ensam ner till en kiosk vid Hötorgets T-bana för att köpa detta. Då han kommer ut ur fastigheten så kan han mitt över gatan konstatera att på Tunnelgatans södra sida, cirka 15 meter väster om Sveavägen, står en person iklädd blå parkas med luddig kepuschong. Personen håller i sin ena hand, okänt vilken hand, en walkie-talkie.

kan i dagsläget ej erinra sig vilken färg som nämnde walkie-talkie har, men förutsätter att tidigare lämnad uppgift är korrekt.

har vid tidigare förhör sagt att walkie-talkieapparaten var orange.

beger sig springande snett över Tunnelgatan upp på Sveavägen i sydlig riktning, och vid observationstillfället så befinner han sig springande över Tunnelgatan. Den tid som

gör observationen utav mannen, är endast några sekunder då han passerar denne.

korsar sedan Sveavägen och kommer att springa Sveavägen söderut på dess östra sida. Vid Hötorgets T-bana springer han ner och inhandlar groggvirket.

beger sig sedan samma väg tillbaks till

bostad. kan ej erinra sig om han såg den parkasklädda mannen med walkie-talkie då han återkommer till fastigheten där

bor.

minns att hans tanke då han gör observationen utav mannen med walkietalkie, är att han trodde att det var gatukontoret som fanns på plats för något arbete.

Efter att suttit i Lundgrens lägenhet ytterligare ett tag, så kommer de att lämna denna framemot 21.30-tiden alternativt 22.00.

har ett mycket

  • lfyils of om blanketten sinds som fortsättningsblad.

Ex 2: Till spaningschefens pārm (i nr-följd inom avsnitt)

diffust minne beträffande tidpunkter nämnda kväll.

Han minns dock att sällskapet beger sig gående på Sveavägens västra sida i nordlig riktning. Syftet är att de ämnar besöka restaurang Mama Rosa, beläget på Sveavägens västra sida, ett kvarter norr om biograf Grand.

vet att dot passerar biograf Grand, men att han inte har något minne av att dom såg någonting anmärkningsvärt. Efter att ha besökt restaurang Mama Rosa, så beger dom sig sedan gående Sveavägen norrut, i riktning mot Surbrunnsgaten. De kommer då att gå på Sveavägens västra sida fram till Surbrunnsgatan, då de korsar Sveevägen och viker in på Surbrunnsgatan i ostlig riktning. I höjd med Roslagsgatan så besöker de sedan en universitetspub, där de stannar någon timme.

Senare på kvällen besöker de restaurang Riche och

kan vid dagens förhör ej erinra sig hur dom beger sig till nämnda restaurang och ej heller vilket klockslag. Han kan dock erinra sig att framemot 00.30 så börjar ett rykte cirkulera på Riche att Olof Palme är mördad. Då

får höra detta, uppsöker han en telefon och ringer Tidningarnas Telegrambyrå.

är under hela kvällen i sällskap med och först då de lämnar restaurang Riche så skils de åt.

beger sig hem till sin fästmö och hamnar i sällskap med någon kvinna, okänt namn, och tillbringar natten hos henne. Han minns att han hade en blå tröja på sig, för att tröjan blev alldeles luddig utav en matta som hon hade i sin bostad, och detta ludd fick han ej heller senare bort från tröjan då han tvättade denna.

års

Signalement beträffande

1986. Cirka

centimeter lång, smal kroppskonstitution, vägande cirka 75 kilo, mellanblont kort hår.

Iklädd en vit täckjacka, märke Rocky Mountins, med blått ok samt gult foder. Troligtvis iklädd mössa och halsduk, men kan ej erinra sig detta.

Bar ej på något under kvällen.

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

diffust minne beträffande tidpunkter nämnda kväll.

Han minns dock att sällskapet beger sig gående på Sveavägens västra sida i nordlig riktning. Syftet är att de ämnar besöka restaurang Mama Rosa, beläget på Sveavägens västra sida, ett kvarter norr om biograf Grand.

vet att dot passerar biograf Grand, men att han inte har något minne av att dom såg någonting anmärkningsvärt. Efter att ha besökt restaurang Mama Rosa, så beger dom sig sedan gående Sveavägen norrut, i riktning mot Surbrunnsgaten. De kommer då att gå på Sveavägens västra sida fram till Surbrunnsgatan, då de korsar Sveevägen och viker in på Surbrunnsgatan i ostlig riktning. I höjd med Roslagsgatan så besöker de sedan en universitetspub, där de stannar någon timme.

Senare på kvällen besöker de restaurang Riche och

kan vid dagens förhör ej erinra sig hur dom beger sig till nämnda restaurang och ej heller vilket klockslag. Han kan dock erinra sig att framemot 00.30 så börjar ett rykte cirkulera på Riche att Olof Palme är mördad. Då

får höra detta, uppsöker han en telefon och ringer Tidningarnas Telegrambyrå.

är under hela kvällen i sällskap med och först då de lämnar restaurang Riche så skils de åt.

beger sig hem till sin fästmö och hamnar i sällskap med någon kvinna, okänt namn, och tillbringar natten hos henne. Han minns att han hade en blå tröja på sig, för att tröjan blev alldeles luddig utav en matta som hon hade i sin bostad, och detta ludd fick han ej heller senare bort från tröjan då han tvättade denna.

års

Signalement beträffande

1986. Cirka

centimeter lång, smal kroppskonstitution, vägande cirka 75 kilo, mellanblont kort hår.

Iklädd en vit täckjacka, märke Rocky Mountins, med blått ok samt gult foder. Troligtvis iklädd mössa och halsduk, men kan ej erinra sig detta.

Bar ej på något under kvällen.

Under täckjackan hade han troligtvis en blå tröja och detta erinrar han sig just för att han kan koppla ihop det med det ludd som fastnade på tröjan då han senare tillbringade natten hos okänd kvinna.

bar glasögon, modell Mikael Wiehe, runda till formen.

uppger att han i någon mån ser ut som Stig Helmer Olsson, som är huvudfigur i Lasse Abergs filmer.

Avslutningsvis så tillfrågas

om han är säker på färgen på walkie-talkien. Han uppger att han vid dagens förhör är osäker, men han hänvisar till tidigare förhör och är övertygad om att har han segt orange vid tidigare tillfällen så är detta nog en riktig uppgift.

Personen som bär på walkie-talkien pratar ej i den vid tillfälle då passerar honom,

gör stora reservationer beträffande tider under kvällen, och hänvisar även i detta fall till tidigare förhör.

betonar avslutningsvis att då han lämnar

lägenhet för att bege sig mot restauarang Mama Rosa, så har han inget minne av att mannen i den gröna parkasen fanns kvar utanför fastigheten.

har löpande under förhörets gång fått uppgifterna relaterade för sig och godkänner dessa.

Förhöret slut klockan 09.40, den 27 januari 1992.

Stockholg soyayan

he

Tuve Johansson

Krinsp.

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

Under täckjackan hade han troligtvis en blå tröja och detta erinrar han sig just för att han kan koppla ihop det med det ludd som fastnade på tröjan då han senare tillbringade natten hos okänd kvinna.

bar glasögon, modell Mikael Wiehe, runda till formen.

uppger att han i någon mån ser ut som Stig Helmer Olsson, som är huvudfigur i Lasse Abergs filmer.

Avslutningsvis så tillfrågas

om han är säker på färgen på walkie-talkien. Han uppger att han vid dagens förhör är osäker, men han hänvisar till tidigare förhör och är övertygad om att har han segt orange vid tidigare tillfällen så är detta nog en riktig uppgift.

Personen som bär på walkie-talkien pratar ej i den vid tillfälle då passerar honom,

gör stora reservationer beträffande tider under kvällen, och hänvisar även i detta fall till tidigare förhör.

betonar avslutningsvis att då han lämnar

lägenhet för att bege sig mot restauarang Mama Rosa, så har han inget minne av att mannen i den gröna parkasen fanns kvar utanför fastigheten.

har löpande under förhörets gång fått uppgifterna relaterade för sig och godkänner dessa.

Förhöret slut klockan 09.40, den 27 januari 1992.

Stockholg soyayan

he

Tuve Johansson

Krinsp.

(boende (kontaktad

telefonledes i syfte att hålla ett kompletternade förhötrmed

Hans mor kan upplysa att

numera bor i

Han brukar

höra av sig telefonledes på fredagar och modern lovaaratt vid nästa

samtal informera honom om att Rikskriminelen önskar komma i kontakt

mcd honom.

Modern skall be honom att kontakta utredningspersonal i Palmeutredningen

så snart möjligt är.

Stockholm som OTRO

tuve Johansson

krinsp RKP / AZ

llyts con blanketten används som fortsattningsblad.

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

Pol-1987-05-25 EBA7183-00 walkie-talkie-observation-Tunnelgatan-s dra- sidan.pdf

(boende (kontaktad

telefonledes i syfte att hålla ett kompletternade förhötrmed

Hans mor kan upplysa att

numera bor i

Han brukar

höra av sig telefonledes på fredagar och modern lovaaratt vid nästa

samtal informera honom om att Rikskriminelen önskar komma i kontakt

mcd honom.

Modern skall be honom att kontakta utredningspersonal i Palmeutredningen

så snart möjligt är.

Stockholm som OTRO

tuve Johansson

krinsp RKP / AZ

llyts con blanketten används som fortsattningsblad.