wpu.nu

Uppslag:EBA7183-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
7183-01
Registrerat
1991-12-04
Ad acta
1993-09-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1991-12-02 00:00
Avslutat


boende kontaktad telefonledes i syfte att hålla ett kompletterande förhör med .


Hans mor kan upplysa att numera bor i

Han brukar höra av sig telefonledes på fredagar och modern lovar att vid nästa samtal informera honom om att Rikskriminalen önskar komma i kontakt med honom.

Modern skall be honom att kontakta utredningspersonal i Palmeutredningen så snart möjligt är.

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Tuve Johansson
krinsp RKP / A2

Pol-1991-12-02 EBA7183-01 UL efterfrågas via tlf till ULs mor.pdf

Pol-1991-12-02 EBA7183-01 UL efterfrågas via tlf till ULs mor.pdf

boende kontaktad telefonledes i syfte att hålla ett kompletterande förhör med .


Hans mor kan upplysa att numera bor i

Han brukar höra av sig telefonledes på fredagar och modern lovar att vid nästa samtal informera honom om att Rikskriminalen önskar komma i kontakt med honom.

Modern skall be honom att kontakta utredningspersonal i Palmeutredningen så snart möjligt är.

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Tuve Johansson
krinsp RKP / A2