wpu.nu

Uppslag:EBC375-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
375-00-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Iakttagelse gjord av Börge Hellström mordkvällen omkring klockan 23 av två män och en Van (skåpbilstyp, liten buss) med förare på Tunnelgatan, nära den blivande mordplatsen.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-23 14:00
Avslutat


UPPFÖLJNING AV TIPS E 375

Fredagen 1986-02-28 körde Börge Hellström

När han befann sig vid Centralstationen fick han
till Tunnelgatan, troligen nummer 12. Klockan var mellan 22:40-22:50.

Börge Hellström svängde in på Tunnelgatan från Vasagatan. Vid Olofsgatan gjorde han en U-sväng och stannade utanför porten. Han stod då på Tunnelgatan omedelbart väster om korsningen med Olofsgatan.

I samband med U-svängen lade Börge Hellström märke till en person i en röd täckjacka. Mannen stod på Tunnelgatans norra trottoar, mellan Olofsgatan och Sveavägen. Avståndet från mannen till Olofsgatan var cirka 5-10 meter. Mannen stod ensam.

 Börge Hellström , klev ur bilen. Efter en stund kom en annan man, iklädd blå täckjacka, fram till mannen i röda jackan. De samtalade med varandra. Börge Hellström hörde inte vad som sades.

En stund senare kom en Van, amerikansk skåpbil, körandes på Olofsgatan söderut och svängde in på Tunnelgatan i östlig färdriktning.

Vanen var röd eller brunaktig samt silverfärgad. Den hade endast fönster vid framdörrarna. I övrigt var den helt täckt. Den var av vanlig modell, med avsaknad av motorhuv, utan fronten var rak. Bilen såg fräsch ut.

Börge Hellström har inget minne av dekaler, firmanamn eller dylikt.

Vanen stannade på Tunnelgatan och männen i röd respektive blå jacka gick över gatan och samtalade med föraren. Denne satt kvar i bilen och hade endast rutan nedvevad.

Börge Hellström har inget minne av någon passagerare. Samtalet varade i någon minuts tid. Ej heller nu kunde Börge Hellström uppfatta vad som sades.

Vanen körde iväg, troligen Sveavägen norrut. Männen i blå respektive röd jacka gick tillbaka över gatan.

Anknytning:
E17-1Referens behövs

E9978 (Iakttagelser av Leif Ljungqvist och Jan Anderssonmordplatsen från bil, Chevrolet Subaru.)

Pol-1986-04-23 EBC375-00 Tips-Börge-Hellström.pdf

Pol-1986-04-23 EBC375-00 Tips-Börge-Hellström.pdf

UPPFÖLJNING AV TIPS E 375

Fredagen 1986-02-28 körde Börge Hellström

När han befann sig vid Centralstationen fick han
till Tunnelgatan, troligen nummer 12. Klockan var mellan 22:40-22:50.

Börge Hellström svängde in på Tunnelgatan från Vasagatan. Vid Olofsgatan gjorde han en U-sväng och stannade utanför porten. Han stod då på Tunnelgatan omedelbart väster om korsningen med Olofsgatan.

I samband med U-svängen lade Börge Hellström märke till en person i en röd täckjacka. Mannen stod på Tunnelgatans norra trottoar, mellan Olofsgatan och Sveavägen. Avståndet från mannen till Olofsgatan var cirka 5-10 meter. Mannen stod ensam.

 Börge Hellström , klev ur bilen. Efter en stund kom en annan man, iklädd blå täckjacka, fram till mannen i röda jackan. De samtalade med varandra. Börge Hellström hörde inte vad som sades.

En stund senare kom en Van, amerikansk skåpbil, körandes på Olofsgatan söderut och svängde in på Tunnelgatan i östlig färdriktning.

Vanen var röd eller brunaktig samt silverfärgad. Den hade endast fönster vid framdörrarna. I övrigt var den helt täckt. Den var av vanlig modell, med avsaknad av motorhuv, utan fronten var rak. Bilen såg fräsch ut.

Börge Hellström har inget minne av dekaler, firmanamn eller dylikt.

Vanen stannade på Tunnelgatan och männen i röd respektive blå jacka gick över gatan och samtalade med föraren. Denne satt kvar i bilen och hade endast rutan nedvevad.

Börge Hellström har inget minne av någon passagerare. Samtalet varade i någon minuts tid. Ej heller nu kunde Börge Hellström uppfatta vad som sades.

Vanen körde iväg, troligen Sveavägen norrut. Männen i blå respektive röd jacka gick tillbaka över gatan.

Anknytning:
E17-1Referens behövs

E9978 (Iakttagelser av Leif Ljungqvist och Jan Anderssonmordplatsen från bil, Chevrolet Subaru.)

En stund senare avlägsnade sig mannen i blå jacka i riktning upp mot Sveavägen.

Börge Hellström såg aldrig att mannen gick över Tunnelgatan eller Sveavägen.

Efter att ha väntat 4-5 minuter .

Börge Hellströms minnesbild är att mannen i den röda jackan stod kvar när han åkte iväg.
. Klockan var då 23:15.

Senare på natten, omkring klockan 01:20, hörde Börge Hellström om mordet på Olof Palme

Börge Hellström uppger att han är helt säker på att uppgiften om iakttagelsen är gjord den aktuella kvällen.

SIGNALEMENT:
"Röd jacka": Man cirka 30 år gammal, 180-190 cm lång med atletisk kroppsbyggnad. Mannen var iklädd en röd täckjacka, vilken var höftlång. Jackan hade sömmar i form av kvadrater. Mannen hade mörka byxor. Någon huvudbonad hade han ej.

Börge Hellström har för sig att mannen hade mörkt hår. Utseendemässigt företedde mannen vissa likheter med Aftonbladets journalist Bengt Michanek.

Börge Hellström har endast sett fotografi av Michanek i Aftonbladet. Denne man var dock ej lika fårad i ansiktet som Michanek.

Börge Hellström tror att han skulle igenkänna mannen. Det var dock ej perfekt belysning vid tillfället.

"Blå Jacka". Man, cirka 30 år, 170-175 cm lång med satt kroppsbyggnad och brett axelparti. Mannen hade en mörk himmelsblå täckjacka, vilken nådde till låret. Några övriga minnesbilder av denna man har ej Börge Hellström

Börge Hellström tillfrågades om männen bar på något. Eventuellt, med stor tveksamhet, hade mannen i den blå jackan något han bar på.

Börge Hellström tillfrågades om det var en walkie-talkie, Hade det varit så att Börge Hellström uppfattat föremålet som en walkie-talkie, hade han erinrat sig detta.

Pol-1986-04-23 EBC375-00 Tips-Börge-Hellström.pdf

Pol-1986-04-23 EBC375-00 Tips-Börge-Hellström.pdf

En stund senare avlägsnade sig mannen i blå jacka i riktning upp mot Sveavägen.

Börge Hellström såg aldrig att mannen gick över Tunnelgatan eller Sveavägen.

Efter att ha väntat 4-5 minuter .

Börge Hellströms minnesbild är att mannen i den röda jackan stod kvar när han åkte iväg.
. Klockan var då 23:15.

Senare på natten, omkring klockan 01:20, hörde Börge Hellström om mordet på Olof Palme

Börge Hellström uppger att han är helt säker på att uppgiften om iakttagelsen är gjord den aktuella kvällen.

SIGNALEMENT:
"Röd jacka": Man cirka 30 år gammal, 180-190 cm lång med atletisk kroppsbyggnad. Mannen var iklädd en röd täckjacka, vilken var höftlång. Jackan hade sömmar i form av kvadrater. Mannen hade mörka byxor. Någon huvudbonad hade han ej.

Börge Hellström har för sig att mannen hade mörkt hår. Utseendemässigt företedde mannen vissa likheter med Aftonbladets journalist Bengt Michanek.

Börge Hellström har endast sett fotografi av Michanek i Aftonbladet. Denne man var dock ej lika fårad i ansiktet som Michanek.

Börge Hellström tror att han skulle igenkänna mannen. Det var dock ej perfekt belysning vid tillfället.

"Blå Jacka". Man, cirka 30 år, 170-175 cm lång med satt kroppsbyggnad och brett axelparti. Mannen hade en mörk himmelsblå täckjacka, vilken nådde till låret. Några övriga minnesbilder av denna man har ej Börge Hellström

Börge Hellström tillfrågades om männen bar på något. Eventuellt, med stor tveksamhet, hade mannen i den blå jackan något han bar på.

Börge Hellström tillfrågades om det var en walkie-talkie, Hade det varit så att Börge Hellström uppfattat föremålet som en walkie-talkie, hade han erinrat sig detta.