wpu.nu

Uppslag:EBD9631-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9631-00-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-05-09 00:00
Avslutat


Promenoria över telefonsamtal med  Mauno Luukas  -

 Mauno Luukas  uppger att han bott i

 Mauno Luukas  har en kompis i Stockholm som heter som bor på .

När  Mauno Luukas  kom till Stockholm ringde han från Centralstationen och sökte men fick inget svar.

är anställd hos och arbetar vid kanslihuset som .

När  Mauno Luukas  ej fick kontakt med gick han ut på stan och att han tänkte ringa fler samtal senare på kvällen.

 Mauno Luukas  gick in på restaurang Monte Carlo där han träffade en okänd flicka som heter  "Kicki J eller

Flickan bodde i Gamla stan och  Mauno Luukas  är övertygad om att det var på Stora Nygatan.  Mauno Luukas  var med henne hem dit.

Efter besöket på Monte Carlo hade  Mauno Luukas  och flickan dragit iväg Sveavägen norrut och kom till Adolf Fredriks kyrkogata där de sökte efter en port som de kunde ta sig in i med anledning av att det var råkallt ute.

När de kom fram till en plats som kan ha varit vid 7 eller 9 Adolf Fredriks Kyrkogata så såg  Mauno Luukas  en man som han tyckte sig känna igen på något sätt men inte kunde placera i sitt minne.

Mannen höll en stor, cirka 40 centimeter lång, kommunikationsradio i handen upplyftad mot ansiktet som han skulle vara beredd att tala eller ta emot något i radion.

 Mauno Luukas  såg att mannen hade pilotglasögon, var stor och kraftig. Mannen verkade vara i stil med en amerikansk collegestuderande i klädsel och hållning.

Händelseförloppet är sedan som  Mauno Luukas  tidigare beskrivit och på frågor uppger han nu att han uppfattat den radio som mannen höll i sin hand som rödaktig.

 Mauno Luukas  har ej sett några remmar eller dylikt evad han kan minnas.

Efter mordet ringde  Mauno Luukas  vid två tillfällen till stockholmspolisen och talade med två olika uppgiftsmottagare om sina iakttagelser.

Den siste hade lovat att  Mauno Luukas  skulle bli föremål för förhör inom de närmaste dagarna och troligtvis inom tre dagar.

 Mauno Luukas  hörde inget från polisen

fick i januari 1988 tag på telnr. ringde upp och ställde frågor.

Pol-1988-05-09 EBD9631-00-A PM över Alf Anderssons (RK-A2) telefonsamtal med Mauno Luukas.pdf

Pol-1988-05-09 EBD9631-00-A PM över Alf Anderssons (RK-A2) telefonsamtal med Mauno Luukas.pdf

Promenoria över telefonsamtal med  Mauno Luukas  -

 Mauno Luukas  uppger att han bott i

 Mauno Luukas  har en kompis i Stockholm som heter som bor på .

När  Mauno Luukas  kom till Stockholm ringde han från Centralstationen och sökte men fick inget svar.

är anställd hos och arbetar vid kanslihuset som .

När  Mauno Luukas  ej fick kontakt med gick han ut på stan och att han tänkte ringa fler samtal senare på kvällen.

 Mauno Luukas  gick in på restaurang Monte Carlo där han träffade en okänd flicka som heter  "Kicki J eller

Flickan bodde i Gamla stan och  Mauno Luukas  är övertygad om att det var på Stora Nygatan.  Mauno Luukas  var med henne hem dit.

Efter besöket på Monte Carlo hade  Mauno Luukas  och flickan dragit iväg Sveavägen norrut och kom till Adolf Fredriks kyrkogata där de sökte efter en port som de kunde ta sig in i med anledning av att det var råkallt ute.

När de kom fram till en plats som kan ha varit vid 7 eller 9 Adolf Fredriks Kyrkogata så såg  Mauno Luukas  en man som han tyckte sig känna igen på något sätt men inte kunde placera i sitt minne.

Mannen höll en stor, cirka 40 centimeter lång, kommunikationsradio i handen upplyftad mot ansiktet som han skulle vara beredd att tala eller ta emot något i radion.

 Mauno Luukas  såg att mannen hade pilotglasögon, var stor och kraftig. Mannen verkade vara i stil med en amerikansk collegestuderande i klädsel och hållning.

Händelseförloppet är sedan som  Mauno Luukas  tidigare beskrivit och på frågor uppger han nu att han uppfattat den radio som mannen höll i sin hand som rödaktig.

 Mauno Luukas  har ej sett några remmar eller dylikt evad han kan minnas.

Efter mordet ringde  Mauno Luukas  vid två tillfällen till stockholmspolisen och talade med två olika uppgiftsmottagare om sina iakttagelser.

Den siste hade lovat att  Mauno Luukas  skulle bli föremål för förhör inom de närmaste dagarna och troligtvis inom tre dagar.

 Mauno Luukas  hörde inget från polisen

fick i januari 1988 tag på telnr. ringde upp och ställde frågor.

1988-05-04 befann sig  Mauno Luukas  i Stockholm och
angående sitt tips om mannen med kommunikationsradion

 Mauno Luukas  uppger på fråga att han själv bekostat resan till Stockholm

 Mauno Luukas  har försökt att fastställa i vilken port på Adolf Fredriks Kyrkogata han och flickan var inne i när de såg en man rusa ut därifrån.

 Mauno Luukas  har ej känt igen sig i någon port.

 Mauno Luukas  uppger att i den port som är troligast finns det först en ytterport och något längre in en inre port eller dörrar.

 Mauno Luukas  har inget minne av dessa inre dörrar och är därför något oviss om vilken port har var inne i 1986-02-28.

 Mauno Luukas  har även varit och sökt efter flickans adress i Gamla Stan. Han har en säker uppfattning om att hon bodde på  Stora Nygatan 

 Mauno Luukas  har ej lyckats finna adressen och har ej heller något minne huruvida hennes adress låg i ena eller andra ändan av gatan eller om den låg där emellan någonstans.

 Mauno Luukas  minns dock att hon bodde över gården.

På förslag om huruvida det kunde röra sig om Lilla Nygatan uppger  Mauno Luukas  att detta är uteslutet eftersom det ej finns fastigheter som har gårdar på denna gata.

 Mauno Luukas  har intresse av att få tag på flickan enär hon kan stödja hans uppgifter om händelsen på Adolf Fredriks Kyrkogata.

 Mauno Luukas  har endast träffat henne en enda gång och det var kvällen 1986-02-28.

Vid genomgång av spaningsuppslaget från 1988-05-04 EBD9631-00 uppger  Mauno Luukas  att det är felaktigt att han sammanträffat med aktuell kväll.  Mauno Luukas  erhöll aldrig någon kontakt med honom.

Återkommande till att  Mauno Luukas  ringt vid två tillfällen till stockholmspolisen strax efter mordet uppger  Mauno Luukas  att han då ej nämnt något om att han känt igen mannen med kommunikationsradion som varande polis.

 Mauno Luukas  kan ej svära sig fri från att han sa detta vid det andra telefonsamtalet men är tveksam om detta.

 Mauno Luukas  säger att han tyckt sig känna igen mannen men inte kunde förstå var han sett honom tidigare.

Senare, utan närmare tidsbestämning, har  Mauno Luukas  erinrat sig vem mannen liknade nämligen en polis som heter

 Mauno Luukas  uppger att under tiden han bodde i Stockholm (1981-1984) då troligen någon gång under åren 1982-1983

Pol-1988-05-09 EBD9631-00-A PM över Alf Anderssons (RK-A2) telefonsamtal med Mauno Luukas.pdf

Pol-1988-05-09 EBD9631-00-A PM över Alf Anderssons (RK-A2) telefonsamtal med Mauno Luukas.pdf

1988-05-04 befann sig  Mauno Luukas  i Stockholm och
angående sitt tips om mannen med kommunikationsradion

 Mauno Luukas  uppger på fråga att han själv bekostat resan till Stockholm

 Mauno Luukas  har försökt att fastställa i vilken port på Adolf Fredriks Kyrkogata han och flickan var inne i när de såg en man rusa ut därifrån.

 Mauno Luukas  har ej känt igen sig i någon port.

 Mauno Luukas  uppger att i den port som är troligast finns det först en ytterport och något längre in en inre port eller dörrar.

 Mauno Luukas  har inget minne av dessa inre dörrar och är därför något oviss om vilken port har var inne i 1986-02-28.

 Mauno Luukas  har även varit och sökt efter flickans adress i Gamla Stan. Han har en säker uppfattning om att hon bodde på  Stora Nygatan 

 Mauno Luukas  har ej lyckats finna adressen och har ej heller något minne huruvida hennes adress låg i ena eller andra ändan av gatan eller om den låg där emellan någonstans.

 Mauno Luukas  minns dock att hon bodde över gården.

På förslag om huruvida det kunde röra sig om Lilla Nygatan uppger  Mauno Luukas  att detta är uteslutet eftersom det ej finns fastigheter som har gårdar på denna gata.

 Mauno Luukas  har intresse av att få tag på flickan enär hon kan stödja hans uppgifter om händelsen på Adolf Fredriks Kyrkogata.

 Mauno Luukas  har endast träffat henne en enda gång och det var kvällen 1986-02-28.

Vid genomgång av spaningsuppslaget från 1988-05-04 EBD9631-00 uppger  Mauno Luukas  att det är felaktigt att han sammanträffat med aktuell kväll.  Mauno Luukas  erhöll aldrig någon kontakt med honom.

Återkommande till att  Mauno Luukas  ringt vid två tillfällen till stockholmspolisen strax efter mordet uppger  Mauno Luukas  att han då ej nämnt något om att han känt igen mannen med kommunikationsradion som varande polis.

 Mauno Luukas  kan ej svära sig fri från att han sa detta vid det andra telefonsamtalet men är tveksam om detta.

 Mauno Luukas  säger att han tyckt sig känna igen mannen men inte kunde förstå var han sett honom tidigare.

Senare, utan närmare tidsbestämning, har  Mauno Luukas  erinrat sig vem mannen liknade nämligen en polis som heter

 Mauno Luukas  uppger att under tiden han bodde i Stockholm (1981-1984) då troligen någon gång under åren 1982-1983
Förhör
Kort sammanfattning
Sida 1 av 2.
Promemoria över krinsp Alf Anderssons telefonsamtal med Mauno Luukas om dennes vistelse i Stockholm på mordkvällen.

Om iakttagelse av man med walkie-talkie på Adolf Fredriks kyrkogata och man som sprang ut ur porten Adolf Fredriks kyrkogata 5-7.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-05-09 00:00
Avslutat


Promenoria över telefonsamtal med  Mauno Luukas  -

 Mauno Luukas  uppger att han bott i

 Mauno Luukas  har en kompis i Stockholm som heter som bor på .

När  Mauno Luukas  kom till Stockholm ringde han från Centralstationen och sökte men fick inget svar.

är anställd hos och arbetar vid kanslihuset som .

När  Mauno Luukas  ej fick kontakt med gick han ut på stan och att han tänkte ringa fler samtal senare på kvällen.

 Mauno Luukas  gick in på restaurang Monte Carlo där han träffade en okänd flicka som heter  "Kicki J eller

Flickan bodde i Gamla stan och  Mauno Luukas  är övertygad om att det var på Stora Nygatan.  Mauno Luukas  var med henne hem dit.

Efter besöket på Monte Carlo hade  Mauno Luukas  och flickan dragit iväg Sveavägen norrut och kom till Adolf Fredriks kyrkogata där de sökte efter en port som de kunde ta sig in i med anledning av att det var råkallt ute.

När de kom fram till en plats som kan ha varit vid 7 eller 9 Adolf Fredriks Kyrkogata så såg  Mauno Luukas  en man som han tyckte sig känna igen på något sätt men inte kunde placera i sitt minne.

Mannen höll en stor, cirka 40 centimeter lång, kommunikationsradio i handen upplyftad mot ansiktet som han skulle vara beredd att tala eller ta emot något i radion.

 Mauno Luukas  såg att mannen hade pilotglasögon, var stor och kraftig. Mannen verkade vara i stil med en amerikansk collegestuderande i klädsel och hållning.

Händelseförloppet är sedan som  Mauno Luukas  tidigare beskrivit och på frågor uppger han nu att han uppfattat den radio som mannen höll i sin hand som rödaktig.

 Mauno Luukas  har ej sett några remmar eller dylikt evad han kan minnas.

Efter mordet ringde  Mauno Luukas  vid två tillfällen till stockholmspolisen och talade med två olika uppgiftsmottagare om sina iakttagelser.

Den siste hade lovat att  Mauno Luukas  skulle bli föremål för förhör inom de närmaste dagarna och troligtvis inom tre dagar.

 Mauno Luukas  hörde inget från polisen

fick i januari 1988 tag på telnr. ringde upp och ställde frågor.

Pol-1988-05-09 EBD9631-00-A Förhör-Mauno-Luukas-walkie-talkie-Adolf-Fredrik-Kyrkogata.pdf

Pol-1988-05-09 EBD9631-00-A Förhör-Mauno-Luukas-walkie-talkie-Adolf-Fredrik-Kyrkogata.pdf

Promenoria över telefonsamtal med  Mauno Luukas  -

 Mauno Luukas  uppger att han bott i

 Mauno Luukas  har en kompis i Stockholm som heter som bor på .

När  Mauno Luukas  kom till Stockholm ringde han från Centralstationen och sökte men fick inget svar.

är anställd hos och arbetar vid kanslihuset som .

När  Mauno Luukas  ej fick kontakt med gick han ut på stan och att han tänkte ringa fler samtal senare på kvällen.

 Mauno Luukas  gick in på restaurang Monte Carlo där han träffade en okänd flicka som heter  "Kicki J eller

Flickan bodde i Gamla stan och  Mauno Luukas  är övertygad om att det var på Stora Nygatan.  Mauno Luukas  var med henne hem dit.

Efter besöket på Monte Carlo hade  Mauno Luukas  och flickan dragit iväg Sveavägen norrut och kom till Adolf Fredriks kyrkogata där de sökte efter en port som de kunde ta sig in i med anledning av att det var råkallt ute.

När de kom fram till en plats som kan ha varit vid 7 eller 9 Adolf Fredriks Kyrkogata så såg  Mauno Luukas  en man som han tyckte sig känna igen på något sätt men inte kunde placera i sitt minne.

Mannen höll en stor, cirka 40 centimeter lång, kommunikationsradio i handen upplyftad mot ansiktet som han skulle vara beredd att tala eller ta emot något i radion.

 Mauno Luukas  såg att mannen hade pilotglasögon, var stor och kraftig. Mannen verkade vara i stil med en amerikansk collegestuderande i klädsel och hållning.

Händelseförloppet är sedan som  Mauno Luukas  tidigare beskrivit och på frågor uppger han nu att han uppfattat den radio som mannen höll i sin hand som rödaktig.

 Mauno Luukas  har ej sett några remmar eller dylikt evad han kan minnas.

Efter mordet ringde  Mauno Luukas  vid två tillfällen till stockholmspolisen och talade med två olika uppgiftsmottagare om sina iakttagelser.

Den siste hade lovat att  Mauno Luukas  skulle bli föremål för förhör inom de närmaste dagarna och troligtvis inom tre dagar.

 Mauno Luukas  hörde inget från polisen

fick i januari 1988 tag på telnr. ringde upp och ställde frågor.
Förhör
Kort sammanfattning
Sida 2 av 2.
Promemoria över krinsp Alf Anderssons telefonsamtal med Mauno Luukas om dennes vistelse i Stockholm på mordkvällen.

Om iakttagelse av man med walkie-talkie på Adolf Fredriks kyrkogata och man som sprang ut ur porten Adolf Fredriks kyrkogata 5-7.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-05-09 00:00
Avslutat


1988-05-04 befann sig  Mauno Luukas  i Stockholm och
angående sitt tips om mannen med kommunikationsradion

 Mauno Luukas  uppger på fråga att han själv bekostat resan till Stockholm

 Mauno Luukas  har försökt att fastställa i vilken port på Adolf Fredriks Kyrkogata han och flickan var inne i när de såg en man rusa ut därifrån.

 Mauno Luukas  har ej känt igen sig i någon port.

 Mauno Luukas  uppger att i den port som är troligast finns det först en ytterport och något längre in en inre port eller dörrar.

 Mauno Luukas  har inget minne av dessa inre dörrar och är därför något oviss om vilken port har var inne i 1986-02-28.

 Mauno Luukas  har även varit och sökt efter flickans adress i Gamla Stan. Han har en säker uppfattning om att hon bodde på  Stora Nygatan 

 Mauno Luukas  har ej lyckats finna adressen och har ej heller något minne huruvida hennes adress låg i ena eller andra ändan av gatan eller om den låg där emellan någonstans.

 Mauno Luukas  minns dock att hon bodde över gården.

På förslag om huruvida det kunde röra sig om Lilla Nygatan uppger  Mauno Luukas  att detta är uteslutet eftersom det ej finns fastigheter som har gårdar på denna gata.

 Mauno Luukas  har intresse av att få tag på flickan enär hon kan stödja hans uppgifter om händelsen på Adolf Fredriks Kyrkogata.

 Mauno Luukas  har endast träffat henne en enda gång och det var kvällen 1986-02-28.

Vid genomgång av spaningsuppslaget från 1988-05-04 EBD9631-00 uppger  Mauno Luukas  att det är felaktigt att han sammanträffat med aktuell kväll.  Mauno Luukas  erhöll aldrig någon kontakt med honom.

Återkommande till att  Mauno Luukas  ringt vid två tillfällen till stockholmspolisen strax efter mordet uppger  Mauno Luukas  att han då ej nämnt något om att han känt igen mannen med kommunikationsradion som varande polis.

 Mauno Luukas  kan ej svära sig fri från att han sa detta vid det andra telefonsamtalet men är tveksam om detta.

 Mauno Luukas  säger att han tyckt sig känna igen mannen men inte kunde förstå var han sett honom tidigare.

Senare, utan närmare tidsbestämning, har  Mauno Luukas  erinrat sig vem mannen liknade nämligen en polis som heter

 Mauno Luukas  uppger att under tiden han bodde i Stockholm (1981-1984) då troligen någon gång under åren 1982-1983

Pol-1988-05-04 EBD9631-00-A Förhör-Mauno-Luukas-walkie-talkie-Adolf-Fredrik-Kyrkogata.pdf

Pol-1988-05-04 EBD9631-00-A Förhör-Mauno-Luukas-walkie-talkie-Adolf-Fredrik-Kyrkogata.pdf

1988-05-04 befann sig  Mauno Luukas  i Stockholm och
angående sitt tips om mannen med kommunikationsradion

 Mauno Luukas  uppger på fråga att han själv bekostat resan till Stockholm

 Mauno Luukas  har försökt att fastställa i vilken port på Adolf Fredriks Kyrkogata han och flickan var inne i när de såg en man rusa ut därifrån.

 Mauno Luukas  har ej känt igen sig i någon port.

 Mauno Luukas  uppger att i den port som är troligast finns det först en ytterport och något längre in en inre port eller dörrar.

 Mauno Luukas  har inget minne av dessa inre dörrar och är därför något oviss om vilken port har var inne i 1986-02-28.

 Mauno Luukas  har även varit och sökt efter flickans adress i Gamla Stan. Han har en säker uppfattning om att hon bodde på  Stora Nygatan 

 Mauno Luukas  har ej lyckats finna adressen och har ej heller något minne huruvida hennes adress låg i ena eller andra ändan av gatan eller om den låg där emellan någonstans.

 Mauno Luukas  minns dock att hon bodde över gården.

På förslag om huruvida det kunde röra sig om Lilla Nygatan uppger  Mauno Luukas  att detta är uteslutet eftersom det ej finns fastigheter som har gårdar på denna gata.

 Mauno Luukas  har intresse av att få tag på flickan enär hon kan stödja hans uppgifter om händelsen på Adolf Fredriks Kyrkogata.

 Mauno Luukas  har endast träffat henne en enda gång och det var kvällen 1986-02-28.

Vid genomgång av spaningsuppslaget från 1988-05-04 EBD9631-00 uppger  Mauno Luukas  att det är felaktigt att han sammanträffat med aktuell kväll.  Mauno Luukas  erhöll aldrig någon kontakt med honom.

Återkommande till att  Mauno Luukas  ringt vid två tillfällen till stockholmspolisen strax efter mordet uppger  Mauno Luukas  att han då ej nämnt något om att han känt igen mannen med kommunikationsradion som varande polis.

 Mauno Luukas  kan ej svära sig fri från att han sa detta vid det andra telefonsamtalet men är tveksam om detta.

 Mauno Luukas  säger att han tyckt sig känna igen mannen men inte kunde förstå var han sett honom tidigare.

Senare, utan närmare tidsbestämning, har  Mauno Luukas  erinrat sig vem mannen liknade nämligen en polis som heter

 Mauno Luukas  uppger att under tiden han bodde i Stockholm (1981-1984) då troligen någon gång under åren 1982-1983