wpu.nu

Uppslag:EDE9645-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9645-01
Registrerat
2001-09-11
Ad acta
1989-07-12
Uppslagsanteckningar (PU)
PM, offentligt FU IIJ.2b
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Angående Claes Brewitz vittnesmål
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1988-07-01 00:00
Avslutat


Gatunumreringen på Rehnsgatan mellan Döbelnsgatan och Tulegatan är 7 - 11 och 14. 8,

Gatunumreringen på Döbelnsgatan mellan Rehnsgatan och Kungstensgatan är 36 - 34 och 51 57.

Cvarstående uppgifter har konstaterats på platsen av krinsp Per Gusiavsson och krinsp Thomas Karlsson.

li se or jonken en anvands gam lotsauningbjad.

Ex F Till originalparmi nr-följa

Pol-1988-07-01 EDE9645-01 Claes Brewitz.pdf

Pol-1988-07-01 EDE9645-01 Claes Brewitz.pdf

Gatunumreringen på Rehnsgatan mellan Döbelnsgatan och Tulegatan är 7 - 11 och 14. 8,

Gatunumreringen på Döbelnsgatan mellan Rehnsgatan och Kungstensgatan är 36 - 34 och 51 57.

Cvarstående uppgifter har konstaterats på platsen av krinsp Per Gusiavsson och krinsp Thomas Karlsson.

li se or jonken en anvands gam lotsauningbjad.

Ex F Till originalparmi nr-följa