wpu.nu

Uppslag:EDE9645-00-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9645-00-B
Registrerat
1989-03-08
Ad acta
1989-07-12
Uppslagsanteckningar (PU)
Förhör 890227, offentligt FU III:2b, konfrontationsförhör
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-02-27 00:00
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med, BREWITZ, CLAES Göran, 590329-0095. Boende Thulegatan 20, 113 53 Stockholm, tfn 08-30 07 34. Brewitz saknar för närvarande anställning, enär han befinner sig på jorden runt resa. Förhöret hållet på Park Royal Hotell, Oakland, Nya Zeeland, den 27 februari

1989 med början klockan 12.50. IN DEFörhörsledare: krinsp Lars Hamrén

och närvarande vid förhöret är advokat Arne Liljeros,

Brewitz underrättades om att han skulle höras, kompletterande till tidigare hållna förhör med honom. Vidare underrättades Brewitz om att han i samband med förhöret skulle få se en videofilm, på en konfrontationsgrupp bestående av tolv män. Konfrontationsgruppen är filmad i Stockholm den 14 december 1988.

Avsikten med videokonfrontation, är att se om Brewitz kan känna iden någon av männen, såsom varande den man han mötte den 28.2.1986 vid 23.25 - 23.26tiden, i korsningen Döbelnsgatan/Rehnsgatan.

Brewitz uppger att han be funnit sig utomlands sedan den 24 juni 1988. På fråga uppger Brewitz att han läst i tidningarna om att det sitter en man anhållen för mordet på Olof Palme. Brewitz uppger att han förmodligen läst detta i Dagens Nyheter i samband med att han var på besök i Svenska kyrkan i Melbourne Australien. Brewitz uppger att han även har läst om detta i Svenska Dagbladet på samma plats.

På fråga om Brewitz sett någon bild på den anhållne inågon tidning, så uppger Brex'itz att han inte har gjort det, vare sig i svenska tidningar eller i några utländska tidningar. is er om blanketten anvands som tonsattningsbiad

Ex 1. Till originaiparm (i nr-följd)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Protokoll fört vid förhör med, BREWITZ, CLAES Göran, 590329-0095. Boende Thulegatan 20, 113 53 Stockholm, tfn 08-30 07 34. Brewitz saknar för närvarande anställning, enär han befinner sig på jorden runt resa. Förhöret hållet på Park Royal Hotell, Oakland, Nya Zeeland, den 27 februari

1989 med början klockan 12.50. IN DEFörhörsledare: krinsp Lars Hamrén

och närvarande vid förhöret är advokat Arne Liljeros,

Brewitz underrättades om att han skulle höras, kompletterande till tidigare hållna förhör med honom. Vidare underrättades Brewitz om att han i samband med förhöret skulle få se en videofilm, på en konfrontationsgrupp bestående av tolv män. Konfrontationsgruppen är filmad i Stockholm den 14 december 1988.

Avsikten med videokonfrontation, är att se om Brewitz kan känna iden någon av männen, såsom varande den man han mötte den 28.2.1986 vid 23.25 - 23.26tiden, i korsningen Döbelnsgatan/Rehnsgatan.

Brewitz uppger att han be funnit sig utomlands sedan den 24 juni 1988. På fråga uppger Brewitz att han läst i tidningarna om att det sitter en man anhållen för mordet på Olof Palme. Brewitz uppger att han förmodligen läst detta i Dagens Nyheter i samband med att han var på besök i Svenska kyrkan i Melbourne Australien. Brewitz uppger att han även har läst om detta i Svenska Dagbladet på samma plats.

På fråga om Brewitz sett någon bild på den anhållne inågon tidning, så uppger Brex'itz att han inte har gjort det, vare sig i svenska tidningar eller i några utländska tidningar. is er om blanketten anvands som tonsattningsbiad

Ex 1. Till originaiparm (i nr-följd)

F: Tror du att du skulle kunna känna igen den här killen, om du fick se honom nåt mer? 8. Jag försöker fånga ögonen på honom. F. Mm. B. För det var det jag tittade på likso. Framför allt. Från näsan och uppåt, F. Jaa. B. Det är nog enklare kanske. F. Sen såg du ju-, sen har du ju sett när han sprang också kanske? 8. Jaa. F. Vad du minns mest det är liksom från näsan och uppåt? 8. Jaa, just det, precis, F. Jaa, Har advokaten någon fråga på just den här biten, innan vi-?
L. Ja, jag har några frågor.

Jag undrar, tiden efter det här mordet, så läste du förstås tidningar och tittade på massmedia?

A.

Mm.

L.

Vad som hade hänt.

8.

Visst.

L.

L. Såg du nån Fantombild, någon teckande bilder och sådant i tidningarna och

i-, på TV? 8. Ja, jag har sett, dels var det den där första då Fantombilden och den-,

skakade jag på huvudet åt. L. Den tyckte du inte var särskilt lik? B. Näe.

Såg du ytterligare bilder? B. Ja, sen kom det in nån annan. Det är två jag har sett......... Ja, den andra

bilden var väl mera lik, måste jag säga. Men ändå så, jaa-. Det var nåt, de!! stämde inte, men det-, den andra bilden måste jag säga, var kanske

mera lik. L. Jag förmodar att den här händelsen, den diskuterade du med din hustru och

med andra också kanske? B, Jaa, javisst. Det kommer men jy. Frånkomligen ifrån. L. Pratat mycket om det här? B. Ja, det är ju mest mellan min hustru och mig.

ATT DUHET THEMES

aj on bannelsen anvands som fon sa ilmtingsajao

Ex 1: Till onginalpärm (i nr.folidi

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

F: Tror du att du skulle kunna känna igen den här killen, om du fick se honom nåt mer? 8. Jag försöker fånga ögonen på honom. F. Mm. B. För det var det jag tittade på likso. Framför allt. Från näsan och uppåt, F. Jaa. B. Det är nog enklare kanske. F. Sen såg du ju-, sen har du ju sett när han sprang också kanske? 8. Jaa. F. Vad du minns mest det är liksom från näsan och uppåt? 8. Jaa, just det, precis, F. Jaa, Har advokaten någon fråga på just den här biten, innan vi-?
L. Ja, jag har några frågor.

Jag undrar, tiden efter det här mordet, så läste du förstås tidningar och tittade på massmedia?

A.

Mm.

L.

Vad som hade hänt.

8.

Visst.

L.

L. Såg du nån Fantombild, någon teckande bilder och sådant i tidningarna och

i-, på TV? 8. Ja, jag har sett, dels var det den där första då Fantombilden och den-,

skakade jag på huvudet åt. L. Den tyckte du inte var särskilt lik? B. Näe.

Såg du ytterligare bilder? B. Ja, sen kom det in nån annan. Det är två jag har sett......... Ja, den andra

bilden var väl mera lik, måste jag säga. Men ändå så, jaa-. Det var nåt, de!! stämde inte, men det-, den andra bilden måste jag säga, var kanske

mera lik. L. Jag förmodar att den här händelsen, den diskuterade du med din hustru och

med andra också kanske? B, Jaa, javisst. Det kommer men jy. Frånkomligen ifrån. L. Pratat mycket om det här? B. Ja, det är ju mest mellan min hustru och mig.

ATT DUHET THEMES

aj on bannelsen anvands som fon sa ilmtingsajao

Ex 1: Till onginalpärm (i nr.folidi

L

Dibelayakan.

8.

L.

L. Jaa. 8. Det blir ju ofrånkomligen det liksom när man-, om man då till exempel har

blivit hörd och sen inte hör nånging kanske på ett halvår eller nånting, man funderar ju själv helt enkelt vad-, man väntar sig kanske nånstans att man ska höra någonting eller kanske i alla fall höra att: "dessvärre hade vi ingen användning för det här, men tack för hjälpen ändå" eller-, men ovissheten att inte veta i fall det var någonting eller om det var till någon hjälp helt enkelt.

Det här är första-, när du såg den här mannen första gången, så att säga. 8. Mm? L. Du är du på ett visst avstånd norr om Rehnsgatan på

.? B. Ja, just det. L. Och avståndet ungefär från den plats där du ser mannen, fram till Rehnsgatan,

kan du bedöma det på något sätt? Avståndet som jag är då liksom?

Ja 8. Ifrån Rehnsgatan? L. Ja, just det. B. Ja, man kan väl-, om-, första gången jag tänkte på det, så kan man säga

att det var ungefär hundra meter kanske eller nånting. L. Jag vet förhöret där man gjorde videofilmningen. B.

Ja, L. När man tog tider och så vidare och jag fick en uppfattning där att det kanske rörde sig om fyrtio meter nånting? 8. När jag första-. L.

cirka fyrtio meter från Rehnsgatan. Första gången som du observerade honom? B. Ja, som jag var från Rehnsgatan? L. Ja, just det. 8. Ja, just det, men det kan stämma. Det stämmer. Och då får man-. L.

mannen inte kommit fram till .....? Näe, just det. Så får man ju-, liksom att han är också på väg från Rehnsgatan. Men om man tänker ungefär kanske en hundra meter. Det behöver inte vara-, ja, cirka hundra meter, om jag säger, mellan oss. Och Rehnsgatan ärB.

marr Dienketter envanos so.. larisettningsoled

Ex 1: Till originalpärm (i or-följd

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

L

Dibelayakan.

8.

L.

L. Jaa. 8. Det blir ju ofrånkomligen det liksom när man-, om man då till exempel har

blivit hörd och sen inte hör nånging kanske på ett halvår eller nånting, man funderar ju själv helt enkelt vad-, man väntar sig kanske nånstans att man ska höra någonting eller kanske i alla fall höra att: "dessvärre hade vi ingen användning för det här, men tack för hjälpen ändå" eller-, men ovissheten att inte veta i fall det var någonting eller om det var till någon hjälp helt enkelt.

Det här är första-, när du såg den här mannen första gången, så att säga. 8. Mm? L. Du är du på ett visst avstånd norr om Rehnsgatan på

.? B. Ja, just det. L. Och avståndet ungefär från den plats där du ser mannen, fram till Rehnsgatan,

kan du bedöma det på något sätt? Avståndet som jag är då liksom?

Ja 8. Ifrån Rehnsgatan? L. Ja, just det. B. Ja, man kan väl-, om-, första gången jag tänkte på det, så kan man säga

att det var ungefär hundra meter kanske eller nånting. L. Jag vet förhöret där man gjorde videofilmningen. B.

Ja, L. När man tog tider och så vidare och jag fick en uppfattning där att det kanske rörde sig om fyrtio meter nånting? 8. När jag första-. L.

cirka fyrtio meter från Rehnsgatan. Första gången som du observerade honom? B. Ja, som jag var från Rehnsgatan? L. Ja, just det. 8. Ja, just det, men det kan stämma. Det stämmer. Och då får man-. L.

mannen inte kommit fram till .....? Näe, just det. Så får man ju-, liksom att han är också på väg från Rehnsgatan. Men om man tänker ungefär kanske en hundra meter. Det behöver inte vara-, ja, cirka hundra meter, om jag säger, mellan oss. Och Rehnsgatan ärB.

marr Dienketter envanos so.. larisettningsoled

Ex 1: Till originalpärm (i or-följd

L. Och närmaste avståndet, som du var till honom, det skulle vara då innan-, B. Det är precis i kors-, det är precis i korsningen, för vi kom till korsningen precis samtidigt. L. Då viker han av då? O. Då viker han av till höger, precis runt hörnet, utan han stannar inte,

utan han springerL. Men att du kunde se hans ansiktet det är innan, precis innan 8. Ja, jag undrade om han skulle springa mot mig. L.

Mer B. När han kom fram till korsningen. Men istället för att springa mot mig,

så vek han av då ner till höger. L. Hade mannen nån huvudbonad?

Det hade han inte.

... 5

Kan du säga om han hade mustasch eller inte? Eller om du inte kan uttala Det-, ja, han hade inte skägg.

L. Näe. B, Det är möjligt att han kan ha haft mustasch. L. Kan han ha haft nån mindre, en ljusare mustasch? B. Ja, det-. Säga som jag sa tidigare att han-, ja, orakad eller. L. Mr. B. Det kan jag mycket väl-, det kan även vara det. L. Sen uppfattade jag inte, var det på morgonen som du hörde på radio att

Palme var skjuten? B. Ja, vid femsnåret på morgonen. På radion då. L. Var det så tidigt som fem? 888XABXX 888888X8%B6XXXXkkk XXXX&XX 1. Hon börjar jobba klockan sex. L. Jaha, det var innan hustrun B. Ja, just det. Låt oss säga omkring fem, kvart över fem någonting. Hon

åker hemfrån, ja, kvart i sex. Så när hon gick upp, då slog jag bara på radion, men då-, det fick vi aldrig angivet eller dom sa aldrig var det

hade hänt någonstans. L. Mm. B. Så det visste vi inte då, förrän hon ringde då klockan ses.

e om blankeiten an van ds som lon saltningsblad

Ex 1 Till origina parm (i nr-fold

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

L. Och närmaste avståndet, som du var till honom, det skulle vara då innan-, B. Det är precis i kors-, det är precis i korsningen, för vi kom till korsningen precis samtidigt. L. Då viker han av då? O. Då viker han av till höger, precis runt hörnet, utan han stannar inte,

utan han springerL. Men att du kunde se hans ansiktet det är innan, precis innan 8. Ja, jag undrade om han skulle springa mot mig. L.

Mer B. När han kom fram till korsningen. Men istället för att springa mot mig,

så vek han av då ner till höger. L. Hade mannen nån huvudbonad?

Det hade han inte.

... 5

Kan du säga om han hade mustasch eller inte? Eller om du inte kan uttala Det-, ja, han hade inte skägg.

L. Näe. B, Det är möjligt att han kan ha haft mustasch. L. Kan han ha haft nån mindre, en ljusare mustasch? B. Ja, det-. Säga som jag sa tidigare att han-, ja, orakad eller. L. Mr. B. Det kan jag mycket väl-, det kan även vara det. L. Sen uppfattade jag inte, var det på morgonen som du hörde på radio att

Palme var skjuten? B. Ja, vid femsnåret på morgonen. På radion då. L. Var det så tidigt som fem? 888XABXX 888888X8%B6XXXXkkk XXXX&XX 1. Hon börjar jobba klockan sex. L. Jaha, det var innan hustrun B. Ja, just det. Låt oss säga omkring fem, kvart över fem någonting. Hon

åker hemfrån, ja, kvart i sex. Så när hon gick upp, då slog jag bara på radion, men då-, det fick vi aldrig angivet eller dom sa aldrig var det

hade hänt någonstans. L. Mm. B. Så det visste vi inte då, förrän hon ringde då klockan ses.

e om blankeiten an van ds som lon saltningsblad

Ex 1 Till origina parm (i nr-fold

L.

1. Brukade du gå ofta till den här videobutiken på Rådmansgatan? 8. Ofta, jag hyrde ofta videofilmer där. Går den vägen, går Döbelnsgatan dit,

går Luntmakargatan tillbaka. L. Även vid den här tiden på dygnet? B. Ja, det händer ofta.

Jaha. Hur kände du vid den här tiden, den här klockan var ju då mellan

elva och tolv, var du pigg eller var du trött eller hur-? 8. Det var på grund utav att jag var pigg och då tänkte jag att-, och i och

med att jag var ledig, så tänkte jag att: "jag kan lika gärna gå-, jag går och hyr en videofilm", för Lena hade gått och lagt sig då, hon skulle upp tidigt, då tänkte jag: "näe, jag sticker och hyr en videofilm." Ja, du kommer ju att få se den här videofilmen och det blir väl frågor även då, men jag vill naturligtvis betona för dig att det är ju väldigt

viktigt att du inte säger, mer än du kan stå för. B. Näe.

L.

L.

Det förstår du väl?

B.

L.

B.

f.

8.

Ja, visst. Det är ju ett viktigt Mm. Du ska säga precis vad du känner, när du ser det här. Visst. Precis vad du känner för det. Och då ska du uttrycka dig på det viset att; precis så känner jag och så vidare. Och sen om du inte kan stå för det eller inte, men du ska-, det är en annan femma, men du ska säga vad du känner.

F.

8.

Mm.

L.

B.

6.

f.

Du har inget synfel eller nåt sånt? Använder du glasögon? Näe, det har jag inte. Använder inte glasögon. Ja tack, jag har inte flera frågor just nu. Nehä. Då avbryter vi förhöret, för att ladda videon. Ett litet kort ögonblick. Och i samband med att vi avbryter förhöret, så vänder vi också på bandet, så att det blir rätt sida på andra sidan.

Kassetten vändes.

ei om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Till originalpärm (i nr-fold)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

L.

1. Brukade du gå ofta till den här videobutiken på Rådmansgatan? 8. Ofta, jag hyrde ofta videofilmer där. Går den vägen, går Döbelnsgatan dit,

går Luntmakargatan tillbaka. L. Även vid den här tiden på dygnet? B. Ja, det händer ofta.

Jaha. Hur kände du vid den här tiden, den här klockan var ju då mellan

elva och tolv, var du pigg eller var du trött eller hur-? 8. Det var på grund utav att jag var pigg och då tänkte jag att-, och i och

med att jag var ledig, så tänkte jag att: "jag kan lika gärna gå-, jag går och hyr en videofilm", för Lena hade gått och lagt sig då, hon skulle upp tidigt, då tänkte jag: "näe, jag sticker och hyr en videofilm." Ja, du kommer ju att få se den här videofilmen och det blir väl frågor även då, men jag vill naturligtvis betona för dig att det är ju väldigt

viktigt att du inte säger, mer än du kan stå för. B. Näe.

L.

L.

Det förstår du väl?

B.

L.

B.

f.

8.

Ja, visst. Det är ju ett viktigt Mm. Du ska säga precis vad du känner, när du ser det här. Visst. Precis vad du känner för det. Och då ska du uttrycka dig på det viset att; precis så känner jag och så vidare. Och sen om du inte kan stå för det eller inte, men du ska-, det är en annan femma, men du ska säga vad du känner.

F.

8.

Mm.

L.

B.

6.

f.

Du har inget synfel eller nåt sånt? Använder du glasögon? Näe, det har jag inte. Använder inte glasögon. Ja tack, jag har inte flera frågor just nu. Nehä. Då avbryter vi förhöret, för att ladda videon. Ett litet kort ögonblick. Och i samband med att vi avbryter förhöret, så vänder vi också på bandet, så att det blir rätt sida på andra sidan.

Kassetten vändes.

ei om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Till originalpärm (i nr-fold)

F: Då fortsätter vi förhöret med att visa den videofilm på konfrontationsgruppen, som tidigare nämnts i förhöret. Och vi sätter igång videon nu. F. Som du ser är videon inspelad den 14.12.1988. Och nu ses en grupp bestående av tolv män i helfigur. Nu visas gruppen i halv figur, en och en. Kameran sveper över gruppen. Nu visas gruppen i helfigur igen. Nu kommer nummer 1. Du får fritt kommentera här.
B: Jaa. Inte nummer 1.


F: Kan du prata lite högre?
B: Inte nummer 1. Nej.


F: Varför inte det då?
B: Näe, det stämmer inte alls. Det stämmer inte över ögonen och det här som jag har påpekat tidigare.


F: Du tycker inte det stämmer över ögonen, som du påpekat tidigare?
B: Näe,


F: Nummer 1 har nu visats i en ansiktsbild. Och nu kommer nummer 2. Nu visas nummer 2 i halvfigur. Har du nånting att säga om nummer 2? Näe, jag tycker inte det stämmer heller. Mera-, vara mera likt än nummer 1 i så fall, men inte-, jag tycker inte att det stämmer, F. Nu kommer nummer 3.
B: Näe, ansiktsformen stämmer inte på nunner 3.


F: Nåt annat som inte stämmer på nummer 3?
B: Näe, jag tycker inte-, ja. Ja, det är ju hårfästet, det stämmer inte tycker jag.


F: Du tycker inte det. Inte hårfästet här?
B: Näe.


F: Nu kommer nummer 4. Du får gärna prata om du vill. 8. Mm. Näe, jag tycker inte riktigt att den där fyran stämmer heller. Det är nåt i kroppsbyggnaden här, jag tycker inte heller att det-, lite svårt att säga-, F. Nu kommer nummer 5.
B: Alldeles för runt huvud.


F: Alldeles för runt huvud? . Jaa. Jaa, alldeles för blek också. om blanketten anvands som fortsattningsblad Ex 1: Till originalpärm i ne-folja;

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

F: Då fortsätter vi förhöret med att visa den videofilm på konfrontationsgruppen, som tidigare nämnts i förhöret. Och vi sätter igång videon nu. F. Som du ser är videon inspelad den 14.12.1988. Och nu ses en grupp bestående av tolv män i helfigur. Nu visas gruppen i halv figur, en och en. Kameran sveper över gruppen. Nu visas gruppen i helfigur igen. Nu kommer nummer 1. Du får fritt kommentera här.
B: Jaa. Inte nummer 1.


F: Kan du prata lite högre?
B: Inte nummer 1. Nej.


F: Varför inte det då?
B: Näe, det stämmer inte alls. Det stämmer inte över ögonen och det här som jag har påpekat tidigare.


F: Du tycker inte det stämmer över ögonen, som du påpekat tidigare?
B: Näe,


F: Nummer 1 har nu visats i en ansiktsbild. Och nu kommer nummer 2. Nu visas nummer 2 i halvfigur. Har du nånting att säga om nummer 2? Näe, jag tycker inte det stämmer heller. Mera-, vara mera likt än nummer 1 i så fall, men inte-, jag tycker inte att det stämmer, F. Nu kommer nummer 3.
B: Näe, ansiktsformen stämmer inte på nunner 3.


F: Nåt annat som inte stämmer på nummer 3?
B: Näe, jag tycker inte-, ja. Ja, det är ju hårfästet, det stämmer inte tycker jag.


F: Du tycker inte det. Inte hårfästet här?
B: Näe.


F: Nu kommer nummer 4. Du får gärna prata om du vill. 8. Mm. Näe, jag tycker inte riktigt att den där fyran stämmer heller. Det är nåt i kroppsbyggnaden här, jag tycker inte heller att det-, lite svårt att säga-, F. Nu kommer nummer 5.
B: Alldeles för runt huvud.


F: Alldeles för runt huvud? . Jaa. Jaa, alldeles för blek också. om blanketten anvands som fortsattningsblad Ex 1: Till originalpärm i ne-folja;

F:
B:


F: 8. f. Jaa. Prata högt och tydligt bara. Ja. Alldeles för blek, tycker jag. Sen var det-, frisyren stämde inte heller. Nu kommer nummer 6. Han verkar alldeles för stor, tycker jag. Svårt att säga när man ser det på TV:n, sen när man-. Jaa, alldeles för stor, för kraftig om man säger så ellerI övrigt då? Jaa, näe, det stämmer inte. Tycker jag att jag inte känner igen. Nu kommer nummer
B: Näe, nummer 7. Ja, den här killen är mera lik, tycker jag. Vad är det som är mera likt på honom då? Jaa, jag tycker att ansiktsformen-, ja, håret kan också stämma. Skarpa dragen i ansiktet. Ja, den var den jag tycker var mest lik hittills. Nu kommer nummer 8. B.


F:
B: f. B.


F:
B: Har i och för sig också dom här dragen över ögonen. .13 jag tipster han verkar


F: Lite kraftig kanske. Men han har ändå på nåt sätt, dom får skarpa dragen över ögonen, som jag-, tittade på. Nu kommer nummer 9. Han är för kraftig. Näe, det tycker jag inte är likt. Du tycker inte det. Näe.
B:


F:
B:


F: Bortsett från kraftigheten? 8. Ja. l. Ansiktet då?
B: Näe, jag tycker han verkar för-, för kraftigt byggd över ansiktet. Det är inte dom här skarpa konturerna.


F: Nu kommer nummer 10.
B: Näe.


F:
B.

f.

Näe, säger du.

Näe, det tycker jag inte stämma. Nu kommer nummer 11. Ser för runt ut i ansiktet, Ser för-, även för gammal ut, tycker jag. Ja, alldeles för runt i ansiktet, alldeles.

B.

ej om blanketien används som lotsaltningsblad

Ex f: Til originalpärm (i netolidi

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

F:
B:


F: 8. f. Jaa. Prata högt och tydligt bara. Ja. Alldeles för blek, tycker jag. Sen var det-, frisyren stämde inte heller. Nu kommer nummer 6. Han verkar alldeles för stor, tycker jag. Svårt att säga när man ser det på TV:n, sen när man-. Jaa, alldeles för stor, för kraftig om man säger så ellerI övrigt då? Jaa, näe, det stämmer inte. Tycker jag att jag inte känner igen. Nu kommer nummer
B: Näe, nummer 7. Ja, den här killen är mera lik, tycker jag. Vad är det som är mera likt på honom då? Jaa, jag tycker att ansiktsformen-, ja, håret kan också stämma. Skarpa dragen i ansiktet. Ja, den var den jag tycker var mest lik hittills. Nu kommer nummer 8. B.


F:
B: f. B.


F:
B: Har i och för sig också dom här dragen över ögonen. .13 jag tipster han verkar


F: Lite kraftig kanske. Men han har ändå på nåt sätt, dom får skarpa dragen över ögonen, som jag-, tittade på. Nu kommer nummer 9. Han är för kraftig. Näe, det tycker jag inte är likt. Du tycker inte det. Näe.
B:


F:
B:


F: Bortsett från kraftigheten? 8. Ja. l. Ansiktet då?
B: Näe, jag tycker han verkar för-, för kraftigt byggd över ansiktet. Det är inte dom här skarpa konturerna.


F: Nu kommer nummer 10.
B: Näe.


F:
B.

f.

Näe, säger du.

Näe, det tycker jag inte stämma. Nu kommer nummer 11. Ser för runt ut i ansiktet, Ser för-, även för gammal ut, tycker jag. Ja, alldeles för runt i ansiktet, alldeles.

B.

ej om blanketien används som lotsaltningsblad

Ex f: Til originalpärm (i netolidi

F: Nu kommer nummer 12.
B:


F:
B: Har i och för sig, över ögonen nån-, jag tycker han, jag tycker inte ansiktsformen stämmer riktigt. Jaha. Nu har du sett alla passera i revy här. Och vad jag förstår, så har du fastnat lite mer än dom andra, för tre stycken. Nummer 7, 8 och 12. Mm. Sju framför allt. Sju framför allt. Vi ska göra som så att vi spelar upp den här videon igen och så får du se dom i helfigur och sen i halvfigur. Mm. Och sen spelar vi upp dom som du vill-, får du tala om vilka du vill titta på igen, så spelar vi fram dom.


F:
B:


F:
B.

I'm.

F: Som du tycker verkar intressanta.
B: Visst.


F: Ur din synvinkel sett.
B: Visst.


F: Då stänger vi av bandspelaren och laddar om videon. Då fortsätter vi att visa videogruppen igen. Och då börjar vi med att visa i helfigur och sedan i halvfigur. Och nu visas gruppen i halvfigur. Så får du gärna kommentera fritt. 8. Jag tycker dom flesta, nu har det gått ett par, men dom flesta ser lite-, dom ser äldre ut, lite för gamla ut kanske. Men jaa, som jag sa sjuan där, tycker jag har dom mest skarpare dragen-. F. Fånga bilden där, se om vi kan få nån-,
B: Jaa.


F: Nu har jag stannat bilden här. Ser du nånting nu, höll jag på att säga.
B: Ja.


F: Kan du kommentera-? 8. Ja. Usch ja, jag tycker sjuan påminner väldigt mycket om den här personen. F. Jaa,
B: Som jag har sett.


F: Är det nånting som inte stämmer och som du tycker inte stämmer mot den person du har sett?
B. Näe, det är som jag sa tidigare att dels så är han-, ganska om man då säger,

skarpa kindknotor, ins junken i kinderna. Skarpa drag över ögon och näsa.

ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Tilt originalpärm (i nr töljd)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

F: Nu kommer nummer 12.
B:


F:
B: Har i och för sig, över ögonen nån-, jag tycker han, jag tycker inte ansiktsformen stämmer riktigt. Jaha. Nu har du sett alla passera i revy här. Och vad jag förstår, så har du fastnat lite mer än dom andra, för tre stycken. Nummer 7, 8 och 12. Mm. Sju framför allt. Sju framför allt. Vi ska göra som så att vi spelar upp den här videon igen och så får du se dom i helfigur och sen i halvfigur. Mm. Och sen spelar vi upp dom som du vill-, får du tala om vilka du vill titta på igen, så spelar vi fram dom.


F:
B:


F:
B.

I'm.

F: Som du tycker verkar intressanta.
B: Visst.


F: Ur din synvinkel sett.
B: Visst.


F: Då stänger vi av bandspelaren och laddar om videon. Då fortsätter vi att visa videogruppen igen. Och då börjar vi med att visa i helfigur och sedan i halvfigur. Och nu visas gruppen i halvfigur. Så får du gärna kommentera fritt. 8. Jag tycker dom flesta, nu har det gått ett par, men dom flesta ser lite-, dom ser äldre ut, lite för gamla ut kanske. Men jaa, som jag sa sjuan där, tycker jag har dom mest skarpare dragen-. F. Fånga bilden där, se om vi kan få nån-,
B: Jaa.


F: Nu har jag stannat bilden här. Ser du nånting nu, höll jag på att säga.
B: Ja.


F: Kan du kommentera-? 8. Ja. Usch ja, jag tycker sjuan påminner väldigt mycket om den här personen. F. Jaa,
B: Som jag har sett.


F: Är det nånting som inte stämmer och som du tycker inte stämmer mot den person du har sett?
B. Näe, det är som jag sa tidigare att dels så är han-, ganska om man då säger,

skarpa kindknotor, ins junken i kinderna. Skarpa drag över ögon och näsa.

ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Tilt originalpärm (i nr töljd)

B: Sen om man ser längden över huvud taget på alla dom här personerna, det är svårt att säga hur långa dom är, men-,


F: Är längden som sjuan i alla fall?
B: Jaa, Jag tror, om man-, det är svårt att veta hur långa dom här personerna, det är svårt att uppskatta, men-, jag tycker även-, över huvud taget likså tycker jag sjuan är-, påminner väldigt mycket om den här personen.


F: Nu måste du ju också dia att folk kan ha förändrats under dom här åren. som,
B: Ja, visst, jaa.


F: Dom kan ha blivit smalare och dom kan ha blivit tjockare. 8. Visst. Absolut. Ja. F. Du får försöka tänka i dom banorna lite grann också.
B: Jaa.


F: Är det nåt annat du tycker det påminner-, du var inne på sjuan här.
B: jaa. har


F: Sjuan har ju mustasch
B: Jaa.


F: Och nån sån kom du inte ihåg förut. 3. Orakad eller mustasch jaa. Mustasch kan stämma alltså, det är-. F. och så nämnde du åttan förut också.
B: Atta här också, jaa. Jag tycker att om man då säger som håret är på sjuan och åttan, dom har-, och även ansiktsformerna här, så påminner sjuan mer om den personen, som jag .... även vad det gäller håret, för att-, ja, det är huvudformen på nåt sätt.


F: Ja?
B: Att det är mer-, om man då säger på nåt sätt, kanske mera-, han har mera avlångt ansikte på nåt sätt emot om man då jämnför med åttan, som har lite rundare ansikte.


F: mm. Ja, håret är ju mycket kortare på åttan här.
B: Jaa.


F: Eller på sjuan, förlåt. Än jämnfört med åttan. 8. Jaa, något. Det är svårt.. Jaa. F. Kroppsbyggnaden är-.
B. Jaa, sjuans kroppsbyggnad, tycker jag stämmer ganska bra, man såg den-.

ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Till originalpärm fear-fold)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

B: Sen om man ser längden över huvud taget på alla dom här personerna, det är svårt att säga hur långa dom är, men-,


F: Är längden som sjuan i alla fall?
B: Jaa, Jag tror, om man-, det är svårt att veta hur långa dom här personerna, det är svårt att uppskatta, men-, jag tycker även-, över huvud taget likså tycker jag sjuan är-, påminner väldigt mycket om den här personen.


F: Nu måste du ju också dia att folk kan ha förändrats under dom här åren. som,
B: Ja, visst, jaa.


F: Dom kan ha blivit smalare och dom kan ha blivit tjockare. 8. Visst. Absolut. Ja. F. Du får försöka tänka i dom banorna lite grann också.
B: Jaa.


F: Är det nåt annat du tycker det påminner-, du var inne på sjuan här.
B: jaa. har


F: Sjuan har ju mustasch
B: Jaa.


F: Och nån sån kom du inte ihåg förut. 3. Orakad eller mustasch jaa. Mustasch kan stämma alltså, det är-. F. och så nämnde du åttan förut också.
B: Atta här också, jaa. Jag tycker att om man då säger som håret är på sjuan och åttan, dom har-, och även ansiktsformerna här, så påminner sjuan mer om den personen, som jag .... även vad det gäller håret, för att-, ja, det är huvudformen på nåt sätt.


F: Ja?
B: Att det är mer-, om man då säger på nåt sätt, kanske mera-, han har mera avlångt ansikte på nåt sätt emot om man då jämnför med åttan, som har lite rundare ansikte.


F: mm. Ja, håret är ju mycket kortare på åttan här.
B: Jaa.


F: Eller på sjuan, förlåt. Än jämnfört med åttan. 8. Jaa, något. Det är svårt.. Jaa. F. Kroppsbyggnaden är-.
B. Jaa, sjuans kroppsbyggnad, tycker jag stämmer ganska bra, man såg den-.

ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Ex 1: Till originalpärm fear-fold)

F: Sjuans kroppsbyggnad? Jaa.
B: B. f. Och-? B. Attan tycker jag ser-, här-, han är rundare alltså.


F: Han är rundare?
B: Jaa, ijver huvud taget liksom, nu står han ju på ett annat sätt där kanske också, men han-, jag tycker han ser-, han ser kraftigare ut.


F: Ja. Du nämnde förut när vi spelade upp, så nämnde du nånting om hans ögon? 8. Jaa. Och jag tycker när jag ser sjuans ögon, så tycker jag att det är-, just att han är ganska mörk här inne i, vad säger man, ögonvråerna eller. Så att det är ganska markerande. F. Mm.
B: Det är ju i och för sig kanske åttan också där.


F: Okej. Nu fortsätter-. 8. Inte nian och inte tian, f. Nu går bandet vidare, så kommer vi bort till tolvan. Tolvan jaa, näe. Han har en annan frisyr helt enkelt, mot den person som jag såg. F. Han har ingen mustasch heller?
B: Näe, det har han inte. Å andra sidan är han rundare i ansiktet också.


F: Mm.
B: Han har inte dom där skarpa dragen, som jag la märke till. Men-.


F: Ja, nu stannar videon och du får en stillbild på nummer 12. Har du nånting att säga, när du ser stillbilden på nummer tolv.
B: Ja, det är det att han är rundare i ansiktet. Tolvan är rundare i ansiktet.


F: Du sa tidigare att han hade nånting över ögonen? 8. Jaa. Näe, jag tycker inte tolvan stämmer. F. Du tycker inte tolvan stämmer?
B: Näe, jag tycker inte det.


F: Då ska vi spela fram, så vi får se sjuan, åttan och tolvan när dom går också. Du ser bara dom. Då avbryter vi lite grann, här iyen. Och nu kommer nummer 7, ensam på videon.
B. Kroppsbyggnaden tycker jag stämmer ganska bra, på sjuan.

ܕ

el cim banketten anvano sortant:attning s lacl

Ex 1: Till originalparn li noolid

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

F: Sjuans kroppsbyggnad? Jaa.
B: B. f. Och-? B. Attan tycker jag ser-, här-, han är rundare alltså.


F: Han är rundare?
B: Jaa, ijver huvud taget liksom, nu står han ju på ett annat sätt där kanske också, men han-, jag tycker han ser-, han ser kraftigare ut.


F: Ja. Du nämnde förut när vi spelade upp, så nämnde du nånting om hans ögon? 8. Jaa. Och jag tycker när jag ser sjuans ögon, så tycker jag att det är-, just att han är ganska mörk här inne i, vad säger man, ögonvråerna eller. Så att det är ganska markerande. F. Mm.
B: Det är ju i och för sig kanske åttan också där.


F: Okej. Nu fortsätter-. 8. Inte nian och inte tian, f. Nu går bandet vidare, så kommer vi bort till tolvan. Tolvan jaa, näe. Han har en annan frisyr helt enkelt, mot den person som jag såg. F. Han har ingen mustasch heller?
B: Näe, det har han inte. Å andra sidan är han rundare i ansiktet också.


F: Mm.
B: Han har inte dom där skarpa dragen, som jag la märke till. Men-.


F: Ja, nu stannar videon och du får en stillbild på nummer 12. Har du nånting att säga, när du ser stillbilden på nummer tolv.
B: Ja, det är det att han är rundare i ansiktet. Tolvan är rundare i ansiktet.


F: Du sa tidigare att han hade nånting över ögonen? 8. Jaa. Näe, jag tycker inte tolvan stämmer. F. Du tycker inte tolvan stämmer?
B: Näe, jag tycker inte det.


F: Då ska vi spela fram, så vi får se sjuan, åttan och tolvan när dom går också. Du ser bara dom. Då avbryter vi lite grann, här iyen. Och nu kommer nummer 7, ensam på videon.
B. Kroppsbyggnaden tycker jag stämmer ganska bra, på sjuan.

ܕ

el cim banketten anvano sortant:attning s lacl

Ex 1: Till originalparn li noolid

F: Du tycker kroppsbyggnaden stämmer bra. Du säger till nu så att vi kan frysa bilden nånstans här. Gör gärna det. Då fryser vi bilden på sjuan här, när han visar sig i halvfigur. Är det nånting du inte tycker stämmer? Jag vet inte .... Det är ljusare här i bakgrunden, så att det-, om det hade varit lite mörkare, så kanske det hade gett andra skuggor över perso
B: nerna, men


F: kan du precisera igen vad du tycker stämmer på honom? 8. Det är huvudformen, i stort sett längden på håret, skarpa konturerna i ansiktet med näsan och ögonen. F. Kroppsbyggnaden? 8. Kroppsbyggnaden, tycker jag också stämmer ganska väl. F. Är det nånting som inte stämmer?
B: Ja, det kan vara att det är-, jaa-. Att det är så pass ljust här, i bilden, så att det-, att-, han ser kanske lite blek ut, jag vet inte. Möjligtvis.


F: Han har ju mystasch här? 8. Jaa. F. Men det här med mustasch eller inte, det är du osäker på, vad jag har förstått här. Jaa, mustasch är jag-, det är jag-. När man ser honom från gen andra vinkeln, när han stod i-. 8. F. Profil?
B: Ja, inte i profil, utan när dom stod på led alla. Jaa?


F: 8. Då tycker jag att då är det mera likt. F. Det är mera likt?
B: Från nån vinkel på nåt sätt, kanske från-, från sidan kanske.


F: Kan du säga om det är han du har sett? 8. När rullade-, dom från början dom här tolv, så tänkte jag att-. F. Prata8. Direkt när jag såg sjuan, så tänkte jag: "han-, han är det." Jaa?
B: Det var det första jag tänkte. Jag lät alla andra passera fram till där och det var den första jag liksom la märkte till, det var sjuan.


F: ei om blanketten any ands sorr. 10nsattningsbia Ex 1: Till originalfarm (i nr-töljd)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

F: Du tycker kroppsbyggnaden stämmer bra. Du säger till nu så att vi kan frysa bilden nånstans här. Gör gärna det. Då fryser vi bilden på sjuan här, när han visar sig i halvfigur. Är det nånting du inte tycker stämmer? Jag vet inte .... Det är ljusare här i bakgrunden, så att det-, om det hade varit lite mörkare, så kanske det hade gett andra skuggor över perso
B: nerna, men


F: kan du precisera igen vad du tycker stämmer på honom? 8. Det är huvudformen, i stort sett längden på håret, skarpa konturerna i ansiktet med näsan och ögonen. F. Kroppsbyggnaden? 8. Kroppsbyggnaden, tycker jag också stämmer ganska väl. F. Är det nånting som inte stämmer?
B: Ja, det kan vara att det är-, jaa-. Att det är så pass ljust här, i bilden, så att det-, att-, han ser kanske lite blek ut, jag vet inte. Möjligtvis.


F: Han har ju mystasch här? 8. Jaa. F. Men det här med mustasch eller inte, det är du osäker på, vad jag har förstått här. Jaa, mustasch är jag-, det är jag-. När man ser honom från gen andra vinkeln, när han stod i-. 8. F. Profil?
B: Ja, inte i profil, utan när dom stod på led alla. Jaa?


F: 8. Då tycker jag att då är det mera likt. F. Det är mera likt?
B: Från nån vinkel på nåt sätt, kanske från-, från sidan kanske.


F: Kan du säga om det är han du har sett? 8. När rullade-, dom från början dom här tolv, så tänkte jag att-. F. Prata8. Direkt när jag såg sjuan, så tänkte jag: "han-, han är det." Jaa?
B: Det var det första jag tänkte. Jag lät alla andra passera fram till där och det var den första jag liksom la märkte till, det var sjuan.


F: ei om blanketten any ands sorr. 10nsattningsbia Ex 1: Till originalfarm (i nr-töljd)

F

-

Förhörsledare

8

Brewitz, Claes

B:


F: Ja Claes, kan du berätta med egna ord, angående den 28.2.1986, vad du gjorde då och vad du iakttog? Ja, nu har jag inte klockslagen, nu kommer jag inte ihåg klockslagen här, exakt, men det kom jag ihåg då. F. Jaa?
B: Men det var därför jag lade märke till den, Jag skulle ut och hyra en videofilm.


F: Kan du prata lite högre? 8. Skulle gå ut och hyra en videofilm, på en videobutik som heter Casablanca, som ligger på Rådmansgatan. Och anledningen till att jag tittade på klockan då, var att dom stänger klockan tolv där. och då tänkte jag, jag var ledig dagen efter, så tänkte jag att jag går ut och hyr en videofilm. Att jag skulle hinna det. Så jag gick ner och gick då Döbelnsgatan fram. Och-, jag mötte alltså, om man går där kvällstid, så möter man inte speciellt mycket människor, efter som jag går den där vägen jämt. jag har gått den till jobbet på dagarna och så där. Det är inte speciellt mycket folk som går där. Och helt plötsligt då, så möts-, mötte jag en person som kommer springande emot mig. F. Vet du ungefär var du befinner dig då? 8. Jaa. När jag först ser honom, så ja, nu kommer jag inte ihåg vad den första gatan, tvärgatan till Döbelnsgatan heter, det kommer jag inte ihåg just nu, när jag har varit borta nu. F. Näe, du har ju berättat om det här förut.
B: Jaa.


F: Jag förstår att det har gått ett antal dagar och-. 8. Jag går i alla fall på vänster sida och den här personen kommer springande och han kommer från sin sida sett, på högra sidan springande emot mig. Och han haltar på nåt sätt eller han, på nåt sätt så släpade han med foten. Och han verkade-, egentligen varför jag reflekterade på det att dels så är det inga människor på gatan, dels är det den här tiden och att det är sent. Det finns ingen busshållplats egentligen i närheten eller någon tunnelbana eller på nåt sätt. och han kommer springade emot mig och han verkar ej om blanketten anvands som fortsattningsblad Ex 1. Till originalpärm (i nr-loid)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

F

-

Förhörsledare

8

Brewitz, Claes

B:


F: Ja Claes, kan du berätta med egna ord, angående den 28.2.1986, vad du gjorde då och vad du iakttog? Ja, nu har jag inte klockslagen, nu kommer jag inte ihåg klockslagen här, exakt, men det kom jag ihåg då. F. Jaa?
B: Men det var därför jag lade märke till den, Jag skulle ut och hyra en videofilm.


F: Kan du prata lite högre? 8. Skulle gå ut och hyra en videofilm, på en videobutik som heter Casablanca, som ligger på Rådmansgatan. Och anledningen till att jag tittade på klockan då, var att dom stänger klockan tolv där. och då tänkte jag, jag var ledig dagen efter, så tänkte jag att jag går ut och hyr en videofilm. Att jag skulle hinna det. Så jag gick ner och gick då Döbelnsgatan fram. Och-, jag mötte alltså, om man går där kvällstid, så möter man inte speciellt mycket människor, efter som jag går den där vägen jämt. jag har gått den till jobbet på dagarna och så där. Det är inte speciellt mycket folk som går där. Och helt plötsligt då, så möts-, mötte jag en person som kommer springande emot mig. F. Vet du ungefär var du befinner dig då? 8. Jaa. När jag först ser honom, så ja, nu kommer jag inte ihåg vad den första gatan, tvärgatan till Döbelnsgatan heter, det kommer jag inte ihåg just nu, när jag har varit borta nu. F. Näe, du har ju berättat om det här förut.
B: Jaa.


F: Jag förstår att det har gått ett antal dagar och-. 8. Jag går i alla fall på vänster sida och den här personen kommer springande och han kommer från sin sida sett, på högra sidan springande emot mig. Och han haltar på nåt sätt eller han, på nåt sätt så släpade han med foten. Och han verkade-, egentligen varför jag reflekterade på det att dels så är det inga människor på gatan, dels är det den här tiden och att det är sent. Det finns ingen busshållplats egentligen i närheten eller någon tunnelbana eller på nåt sätt. och han kommer springade emot mig och han verkar ej om blanketten anvands som fortsattningsblad Ex 1. Till originalpärm (i nr-loid)

F: Mm.
B: För det är den enda som jag-, egentligen tyckt-, efter liksom. Han är den som är mest lik.


F: Mm.
B: Den personen jag såg. Okej. Ska vi spela vidare till nummer 8?


F: 8. Mm. F. Nu komaner nummer
B: Du talar fritt ur hjärtat här också. 6. Mm.han är som sagt var-, han är kraftigare den här killen alltså, som nummer i här.


F: Då fryser vi bilden på nummer 8 i halvfigur. Så får du säga vad du tycker och kämKX&*XXX = X * tänker. Vad är det som påminner om den du har sett?
B: Ja, det är ögonen.


F: Det är ögonen?
B: Ja, det är ögonen. Det tror jag att jag sa från början här, då vi körde första gången här.


F: Jaa?
B: Så är det ögonen.


F: Något annat?
B: Hårlängden på honom. Hårfärgen på honom.


F: Hårfärgen och hårlängden? Jag tycker att hårlängden mellan sjuan och åttan, är väldig stor skillnad på. Personligen tycker jag det. 8. Jaa. F. Men du tycker att hårlängden stämmer?
B: Jaa, hårlängden stämmer


F: Jaa. Något annat?
B: Han är något rundare i ansiktet den här killen alltså. Nummer åtta men nånstans så har han ju rätt skarpa-, ja, hur fan ska man säga här nu då? Sjuan har på nått sätt mer markerande drag. Det är på grund av att han är rundare i ansiktet den här killen alitså.


F: Är det nåt som inte stämmer här då, så att säga? Han är rundare i ansiktet har du sagt.
B: Jaa, kraftigare i kroppen är han ju också.


F: Jaa. com Dankerten anvands som tar sattningsjad Ex 1: Till originalparm (i ortöld)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

F: Mm.
B: För det är den enda som jag-, egentligen tyckt-, efter liksom. Han är den som är mest lik.


F: Mm.
B: Den personen jag såg. Okej. Ska vi spela vidare till nummer 8?


F: 8. Mm. F. Nu komaner nummer
B: Du talar fritt ur hjärtat här också. 6. Mm.han är som sagt var-, han är kraftigare den här killen alltså, som nummer i här.


F: Då fryser vi bilden på nummer 8 i halvfigur. Så får du säga vad du tycker och kämKX&*XXX = X * tänker. Vad är det som påminner om den du har sett?
B: Ja, det är ögonen.


F: Det är ögonen?
B: Ja, det är ögonen. Det tror jag att jag sa från början här, då vi körde första gången här.


F: Jaa?
B: Så är det ögonen.


F: Något annat?
B: Hårlängden på honom. Hårfärgen på honom.


F: Hårfärgen och hårlängden? Jag tycker att hårlängden mellan sjuan och åttan, är väldig stor skillnad på. Personligen tycker jag det. 8. Jaa. F. Men du tycker att hårlängden stämmer?
B: Jaa, hårlängden stämmer


F: Jaa. Något annat?
B: Han är något rundare i ansiktet den här killen alltså. Nummer åtta men nånstans så har han ju rätt skarpa-, ja, hur fan ska man säga här nu då? Sjuan har på nått sätt mer markerande drag. Det är på grund av att han är rundare i ansiktet den här killen alitså.


F: Är det nåt som inte stämmer här då, så att säga? Han är rundare i ansiktet har du sagt.
B: Jaa, kraftigare i kroppen är han ju också.


F: Jaa. com Dankerten anvands som tar sattningsjad Ex 1: Till originalparm (i ortöld)

B: Över huvud taget, han är bredare liksom över överkroppen.


F: Jaa? 3. Men annars har han också liksom dom här markerande ögonen liksom. F. Mm. Prata högt bara så att-. 8. Jaa. F. Han hade dom här markerande ögonen också, säger du? 8. Jaa. F. Ska vi köra fram till nummer 12 då eller vill du säga nåt mer om honom? 8. Ja, du kan köra nummer tolv, kör nummer 12. f. Yes. Då spolar jag fram till nummer tolv här. Då avbryter vi förhöret en stund här, för att göra ett bandbyte. Bandet slut. Fortsättning band nr 2. F. Då fortsätter vi förhöret med Brewitz, efter att ha gjort ett bandbyte. Nu kommer nummer 12. Nu fryser vi bilden på nummer 12, när han står i halvfigur.
B: Jaa. Näe. Det stäminer inte.


F: Det stämmer inte?
B: Näe. Det är nånting i., ja, i kroppsbyggnade över huvud taget.


F: Som inte stämmer?
B: Jaa. Det är nåt som inte stämmer.


F: Är det nånting du tycker stämmer? 8. Ja, det är ögonen i så fall, det är det enda som-, F. Vad är ditt spontana intryck, nu när du har sett honom ett antal gånger, det är att det stämmer inte? Har jag uppfattat dig rätt?
B: jag tycker han är alldeles för kraftig helt enkelt och det-, ansiktsformen tycker jag inte stämmer.


F: Näe. Jag vet inte har advokaten nånting att fråga om just nu? L. Jaa, lite mera sammanfattningsvis, om jag förstått dig rätt, så att utav dom personer, som du har sett, så är nummer 1 den som, i och för sig påminner om den mannen? 8. Jaa. Påminner mest om den, måste jag säga. L. Ja, det har gått ganska exakt tre år sen den här händelsen.
B.

Jaa

er am Oton kellen används som fortsattningsbiad

Ex 1: Till originalparm (i ns.fold)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

B: Över huvud taget, han är bredare liksom över överkroppen.


F: Jaa? 3. Men annars har han också liksom dom här markerande ögonen liksom. F. Mm. Prata högt bara så att-. 8. Jaa. F. Han hade dom här markerande ögonen också, säger du? 8. Jaa. F. Ska vi köra fram till nummer 12 då eller vill du säga nåt mer om honom? 8. Ja, du kan köra nummer tolv, kör nummer 12. f. Yes. Då spolar jag fram till nummer tolv här. Då avbryter vi förhöret en stund här, för att göra ett bandbyte. Bandet slut. Fortsättning band nr 2. F. Då fortsätter vi förhöret med Brewitz, efter att ha gjort ett bandbyte. Nu kommer nummer 12. Nu fryser vi bilden på nummer 12, när han står i halvfigur.
B: Jaa. Näe. Det stäminer inte.


F: Det stämmer inte?
B: Näe. Det är nånting i., ja, i kroppsbyggnade över huvud taget.


F: Som inte stämmer?
B: Jaa. Det är nåt som inte stämmer.


F: Är det nånting du tycker stämmer? 8. Ja, det är ögonen i så fall, det är det enda som-, F. Vad är ditt spontana intryck, nu när du har sett honom ett antal gånger, det är att det stämmer inte? Har jag uppfattat dig rätt?
B: jag tycker han är alldeles för kraftig helt enkelt och det-, ansiktsformen tycker jag inte stämmer.


F: Näe. Jag vet inte har advokaten nånting att fråga om just nu? L. Jaa, lite mera sammanfattningsvis, om jag förstått dig rätt, så att utav dom personer, som du har sett, så är nummer 1 den som, i och för sig påminner om den mannen? 8. Jaa. Påminner mest om den, måste jag säga. L. Ja, det har gått ganska exakt tre år sen den här händelsen.
B.

Jaa

er am Oton kellen används som fortsattningsbiad

Ex 1: Till originalparm (i ns.fold)

L.

B: L. 6. Ja, ja.Vasst..


F: L.
B: Det är rimligt att tänka sig att det är ganska svårt att känna igen-. Jovisst, det är-, - en person som man har sett under en kort stund, för så länge sedan. Håller du med om det? absolut. Det är-. Prata högt bara, så det-. Något bestämt uttalande om nummer sju, det kan du inte göra? Näe, inte när man såg honom mera så här på nära håll, men mera när man såg honom, när dom stod på rad så här. Mm. På linje? På linje. Då tyckte jag att-, det var det första som slog alltså, det måste jag säga. Det första som slog dig-? Det var det första jag tittade till på, så var det sjuan. Det-. Du tyckte det att nummer åtta, påminner mindre så att säga, än nummer sju?


F:
B:


F: .. L.
B: Jaa, L. Om mannen du såg? 8. Det tycker jag. L. Betydligt mindre eller kan du gravera på något sätt? B. Jag kan-, näe, inte betydligt. Näe, vänta, inte väldigt mycket mindre, men det är framför allt sjuan liksom som jag fastnade för. åttan tycker jag också har drag. Tolvan här, vill jag nog ta bort.


F: Om jag uppfattade rätt, sammanfattningsvis, utav dom här tolv männen du har sett här, så är det sjuan, åttan du fastnar för? 8. Ja, det är dom jag har fastnat för. F. och om du ska gradera dom här nu, som advokaten var inne på, hur vill du gradera dom då?
B: Lik och ganska lik. Sjuan påminner mycket, åttan påminner.


F: putan.
B: Jag vet inte hur jag ska definiera det. Det är svårt.


F: Näe, du har ju tidigare preciserat vad du tycker inte påminner och vad du tycker påminner?
B: Mm.


F: Ja, jag vet inte-. Ylis et Or blankellen används som fortsasiningsblad Ex 1: Till originalparm (i ne-följd)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

L.

B: L. 6. Ja, ja.Vasst..


F: L.
B: Det är rimligt att tänka sig att det är ganska svårt att känna igen-. Jovisst, det är-, - en person som man har sett under en kort stund, för så länge sedan. Håller du med om det? absolut. Det är-. Prata högt bara, så det-. Något bestämt uttalande om nummer sju, det kan du inte göra? Näe, inte när man såg honom mera så här på nära håll, men mera när man såg honom, när dom stod på rad så här. Mm. På linje? På linje. Då tyckte jag att-, det var det första som slog alltså, det måste jag säga. Det första som slog dig-? Det var det första jag tittade till på, så var det sjuan. Det-. Du tyckte det att nummer åtta, påminner mindre så att säga, än nummer sju?


F:
B:


F: .. L.
B: Jaa, L. Om mannen du såg? 8. Det tycker jag. L. Betydligt mindre eller kan du gravera på något sätt? B. Jag kan-, näe, inte betydligt. Näe, vänta, inte väldigt mycket mindre, men det är framför allt sjuan liksom som jag fastnade för. åttan tycker jag också har drag. Tolvan här, vill jag nog ta bort.


F: Om jag uppfattade rätt, sammanfattningsvis, utav dom här tolv männen du har sett här, så är det sjuan, åttan du fastnar för? 8. Ja, det är dom jag har fastnat för. F. och om du ska gradera dom här nu, som advokaten var inne på, hur vill du gradera dom då?
B: Lik och ganska lik. Sjuan påminner mycket, åttan påminner.


F: putan.
B: Jag vet inte hur jag ska definiera det. Det är svårt.


F: Näe, du har ju tidigare preciserat vad du tycker inte påminner och vad du tycker påminner?
B: Mm.


F: Ja, jag vet inte-. Ylis et Or blankellen används som fortsasiningsblad Ex 1: Till originalparm (i ne-följd)

B: Framför allt så-, det är kanske på åttan där, så är det att han är kraftigare, ändå-, han ser kraftigare ut på den här bilden, än vad sjuan gör. RY ХХХХ f. Jaa. B. Det är väl kanske framför allt det,


F: Jaa.
B: 8. Eller dom har


F: Den man som du har sett, han var inte så kraftig som nummer åtta? 8. Näe, inte då i alla fall, det var han inte, Det tycker jag inte. F. Näehä.
B: Jag tycker åttan ser ut-, om man ser här, så är han ganska bjässig, om man säger.


F: Jaa.
B: Sjuan påminner, alltså har mera-, kroppsbyggnaden om jag-. f. Och ansiktsdragen i övrigt? 8. Är att åttan är rundare i ansiktet, än vad sjuan är. Sjuan har mer skarpa drag. f. Jaha. Jaa, har advokten några frågor? L En helt annan fråga. Du sa att du arbeta på Svala och Söderlund? Svala och Söderlund, ja. L. Då i februari -B6? 8. Februari -86, ja. L. Hur länge har du arbetat där? B. Atta år, var det väl nästan när jag slutade. L. Vad arbetade du med för nånting? Jag jobbade som inköpare, köpte in skivor, i princip. Ja, inköpschef kallade jag mig.


F: Jaa, då har vi stängt av videon och vi avslutar förhöret, om inte Brewitz har nånting att tillägga? 8. Näe, jag tror inte det. Det är som sagt var, det är svårt. Det har gått så pass lång tid, men ändå liksom så, jag måste säga att-, det är endast egentligen två personer jag., tycker liksom känna igen. Ich det är sjuan och åttan, i så fall. F. Jag, jag har inte heller nån mer fråga. Då avslutar vi förhöret. Aukland seckan 14.10. u Uliitin Lars Hamrén/krinsp. 8. ej om blanketten anvands som fortsattningsblad Ex 1: Till originalpärm inföljd)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

B: Framför allt så-, det är kanske på åttan där, så är det att han är kraftigare, ändå-, han ser kraftigare ut på den här bilden, än vad sjuan gör. RY ХХХХ f. Jaa. B. Det är väl kanske framför allt det,


F: Jaa.
B: 8. Eller dom har


F: Den man som du har sett, han var inte så kraftig som nummer åtta? 8. Näe, inte då i alla fall, det var han inte, Det tycker jag inte. F. Näehä.
B: Jag tycker åttan ser ut-, om man ser här, så är han ganska bjässig, om man säger.


F: Jaa.
B: Sjuan påminner, alltså har mera-, kroppsbyggnaden om jag-. f. Och ansiktsdragen i övrigt? 8. Är att åttan är rundare i ansiktet, än vad sjuan är. Sjuan har mer skarpa drag. f. Jaha. Jaa, har advokten några frågor? L En helt annan fråga. Du sa att du arbeta på Svala och Söderlund? Svala och Söderlund, ja. L. Då i februari -B6? 8. Februari -86, ja. L. Hur länge har du arbetat där? B. Atta år, var det väl nästan när jag slutade. L. Vad arbetade du med för nånting? Jag jobbade som inköpare, köpte in skivor, i princip. Ja, inköpschef kallade jag mig.


F: Jaa, då har vi stängt av videon och vi avslutar förhöret, om inte Brewitz har nånting att tillägga? 8. Näe, jag tror inte det. Det är som sagt var, det är svårt. Det har gått så pass lång tid, men ändå liksom så, jag måste säga att-, det är endast egentligen två personer jag., tycker liksom känna igen. Ich det är sjuan och åttan, i så fall. F. Jag, jag har inte heller nån mer fråga. Då avslutar vi förhöret. Aukland seckan 14.10. u Uliitin Lars Hamrén/krinsp. 8. ej om blanketten anvands som fortsattningsblad Ex 1: Till originalpärm inföljd)

upp jagad på något sätt. Eller om han var påverkad på nåt sätt. Så därför-,

jag tänker liksom så att jag byter över till högra sidan, om han kommer närmare emot mig. Och när det då kommer till korsningen vid Rehnsgatan och jag står på min sida om Rehnsgatan och han kommer då på sin sida på Rehnsgatan. Det jag gör, att jag tittar honom i ögonen, för att se vad han gör eller liksom jag reflekterar, försöker se vad han gör för nånting.

Då svänger han av Rehnsgatan ner. Ner mot-? . Ner mot Birger Jarlsgatan.

F: Jaha. . Eller i första hand blir det då Thulegatan som kommer och sen blir det Birger Jarlsgatan. F. Jaha. Om jag fattar dig rätt så, du stng och väntade där. Du har kommit ända fram till trottoarkanten då? . Ja, jag kommer fram till trottoarkanten och är beredd att korsa över då, ifall han skall komna och möta mig. Om jag inte minns fel, så-, jag tror att det är en refug eller nånting i mitten, just på Rehnsgatan, just där på nåt sätt. F. Du ville inte möta-? 8. Jag ville inte möta honom helt enkelt. F. Kan du förklara det närmare? Är det nån käsla du får?
B: Ja, jag fick en obehagskänsla helt enkelt, så att det, jag vet inte. Det händer ju trots allt en hel del grejer i Stockholm.


F: Ja. 8. Ja, ja det var bara det och jag fick en hemsk obehagskänsla. Och jag-, När han har passerat då, på nåt sätt så tänkte jag: "schu" (blåsljud) eller-, ja, det var ju ingenting med det. När han har passerat eller när han då har vikit av, jag fortsätter gå Döbelnsgatan bort. Då ser jag en polisbil komma, åkande upp Rådmansgatan, krypande upp Rådmansgatan. Den svänger runt hörnet och svänger upp Döbelnsgatan, uppför backen. F. 8. Och det-, det-, alltså det kom inga bilar, det kom inga bilar på Döbelnsgatan. er om blanketten anvar os som lorosatiningsblad Ex 1. Till originalpärm i mr-följd)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

upp jagad på något sätt. Eller om han var påverkad på nåt sätt. Så därför-,

jag tänker liksom så att jag byter över till högra sidan, om han kommer närmare emot mig. Och när det då kommer till korsningen vid Rehnsgatan och jag står på min sida om Rehnsgatan och han kommer då på sin sida på Rehnsgatan. Det jag gör, att jag tittar honom i ögonen, för att se vad han gör eller liksom jag reflekterar, försöker se vad han gör för nånting.

Då svänger han av Rehnsgatan ner. Ner mot-? . Ner mot Birger Jarlsgatan.

F: Jaha. . Eller i första hand blir det då Thulegatan som kommer och sen blir det Birger Jarlsgatan. F. Jaha. Om jag fattar dig rätt så, du stng och väntade där. Du har kommit ända fram till trottoarkanten då? . Ja, jag kommer fram till trottoarkanten och är beredd att korsa över då, ifall han skall komna och möta mig. Om jag inte minns fel, så-, jag tror att det är en refug eller nånting i mitten, just på Rehnsgatan, just där på nåt sätt. F. Du ville inte möta-? 8. Jag ville inte möta honom helt enkelt. F. Kan du förklara det närmare? Är det nån käsla du får?
B: Ja, jag fick en obehagskänsla helt enkelt, så att det, jag vet inte. Det händer ju trots allt en hel del grejer i Stockholm.


F: Ja. 8. Ja, ja det var bara det och jag fick en hemsk obehagskänsla. Och jag-, När han har passerat då, på nåt sätt så tänkte jag: "schu" (blåsljud) eller-, ja, det var ju ingenting med det. När han har passerat eller när han då har vikit av, jag fortsätter gå Döbelnsgatan bort. Då ser jag en polisbil komma, åkande upp Rådmansgatan, krypande upp Rådmansgatan. Den svänger runt hörnet och svänger upp Döbelnsgatan, uppför backen. F. 8. Och det-, det-, alltså det kom inga bilar, det kom inga bilar på Döbelnsgatan. er om blanketten anvar os som lorosatiningsblad Ex 1. Till originalpärm i mr-följd)

PAD.

F: Näe. Kommer du ihåg vad det var för bil? 8. Ja, det var en piketbuss, var det som kaom. f. Ja. Vilken sorts var det? 8. Jae. F. Ja, jag förstår att du-.
B: Näe, inte märket, men det var en piketbuss i alla fall.


F: Jaa, näe. Du behöver inte-, du har talat om det märket förut en gång här.
B: Ja visst. Och det kryper alltså upp Döbelnsgatan upp då.


F:
B: Sakta. Jag går ner Hyr min videofilm, går tillbaka då. Nästa parallell, Thulegatan går först sen Döbelnsgatan och Luntmakargatan komner nedanför. När jag går tillbaka, så kommer det en polisbil krypande och dom svänger nästan upp på trottoaren framför mig eller-, dom tittar på mig. jag undrar vad är det nu för nånting eller, men dom kör vidare. Jag går hem, jag väcker upp Lena och säger att-, "jag fick sån obehaglig känsla när jag var och hyrde den här filmen." Hon vaknade när jag kom hem då.


F: Lena är din hustru?
B: Ja, just det min hustru. "För det var en person som kom springande emot mig liksom och-, ja, det var ingenting-." Det var vad vid tänkte på. Hon skulle upp och jobba på posten tidigare på morgonen. Hon jobbar på Stockholm 3, Sveavägen mitt över-.


F: Mitt emot-?
B: Där Palme blev mördad.


F: Ja.
B: Vi vaknade på morgonen, jag slog på radion, hon ska iväg och då hör jag Ingvar Karlsson på radion och då fick vi reda på att Palme var mördad, men inte var han var mördad nånstans. Hon cyklar iväg till jobbet, ringer från jobbet och säger att det är avspärrat. "Det är här han har blivit mördad." Jag går ut och slår på TV:n och försöker få-, ja, dom sa det väl på radion också att det gick väl ut information på TV och sånt där. Och då började jag tänka att: "sjutton, jag var ju i dom här trakterna, den här tiden." Och jag börjar försöka ringa på det här telefonnumret, får inget svar eller kommer inte fram, som då angavs då på TV:n. Och tänker att-.


F: Du ringde polisen då? . Jag ringde polisen e, om blanketten anvanos 506 torisateningsblad Ex q Till originalpärm fi nr-folidi

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

PAD.

F: Näe. Kommer du ihåg vad det var för bil? 8. Ja, det var en piketbuss, var det som kaom. f. Ja. Vilken sorts var det? 8. Jae. F. Ja, jag förstår att du-.
B: Näe, inte märket, men det var en piketbuss i alla fall.


F: Jaa, näe. Du behöver inte-, du har talat om det märket förut en gång här.
B: Ja visst. Och det kryper alltså upp Döbelnsgatan upp då.


F:
B: Sakta. Jag går ner Hyr min videofilm, går tillbaka då. Nästa parallell, Thulegatan går först sen Döbelnsgatan och Luntmakargatan komner nedanför. När jag går tillbaka, så kommer det en polisbil krypande och dom svänger nästan upp på trottoaren framför mig eller-, dom tittar på mig. jag undrar vad är det nu för nånting eller, men dom kör vidare. Jag går hem, jag väcker upp Lena och säger att-, "jag fick sån obehaglig känsla när jag var och hyrde den här filmen." Hon vaknade när jag kom hem då.


F: Lena är din hustru?
B: Ja, just det min hustru. "För det var en person som kom springande emot mig liksom och-, ja, det var ingenting-." Det var vad vid tänkte på. Hon skulle upp och jobba på posten tidigare på morgonen. Hon jobbar på Stockholm 3, Sveavägen mitt över-.


F: Mitt emot-?
B: Där Palme blev mördad.


F: Ja.
B: Vi vaknade på morgonen, jag slog på radion, hon ska iväg och då hör jag Ingvar Karlsson på radion och då fick vi reda på att Palme var mördad, men inte var han var mördad nånstans. Hon cyklar iväg till jobbet, ringer från jobbet och säger att det är avspärrat. "Det är här han har blivit mördad." Jag går ut och slår på TV:n och försöker få-, ja, dom sa det väl på radion också att det gick väl ut information på TV och sånt där. Och då började jag tänka att: "sjutton, jag var ju i dom här trakterna, den här tiden." Och jag börjar försöka ringa på det här telefonnumret, får inget svar eller kommer inte fram, som då angavs då på TV:n. Och tänker att-.


F: Du ringde polisen då? . Jag ringde polisen e, om blanketten anvanos 506 torisateningsblad Ex q Till originalpärm fi nr-folidi

F: Jaa? 8. På det numret då, som sas på TV:n. f. Mm. 8. Då tänker jag så här: "det finns ju en polisstation på Thulegatan." Så då, Lena kommer hem från jobbet, då gick vi dit ner, bad att få prata med någon och sade att: "vi var här-, jag var här i dom här-, just den här exakta tidpunkten", liksom. Då visste-, nu har det gått så lång tid, men jag angav tidpunkten då. Dom ville inte ta emot nån form av vittnesmål ifrån mig, dom hänvisade mig bara till att ringa på det här telefonnumret som sas på TV:n. Ja, vi gick hem. Tyckte väl fortfarande alltså att man borde ju liksom tala om det här. F. Mm.
B:


F: 8. F.
B.

I och med att jag var här nere och det var inga andra människor som kom där på Döbelnsgatan. Och efter ett par timmar kom jag fram på telefonen. Dch då hade jag alltså signalementet helt klart, på personen. Och tog då nån form av, vad man ska säga, vittnesmål eller vad ska man säga. Jaa, ja. Per telefon med någon. Ja. Och dom sa att: "vi hör av oss, om det är någonting." Sen hände det ingenting mer. Im det sen var ett halvår senare-, satt väl och pratade med nån kompis om det här då och-, ja, jag vet inte om han vickar på nån tidning eller nånting sånt här. Och på nåt sätt, så var det nån-. Då ringde polisen upp efter ett halvår och då ringde det upp nån från polisen och-, till jobbet då, firma-, på Svala Söderlund då, tog ett-, nån form av vittnesmål av mig där. Då var det väl-, han fick inte ut det där-, vittnesmålet rätt, blev väldigt förvirrad där på telefon i alla fall. Han ringde ytterligare en gång och fick ta det där väldigt långsamt, det var väldigt svårt. Jaa. Det här på telefon, den gången. Sen hände det ingenting mer igen, förrän jaa, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad han hette nus, som ring 'e upp tredje gången där. Jag vet att åklagar en som var med, som jag träffade då, Jörgen Almblad i alla fall. Jaa. Det var en som heter Jerker Söderblom. Jerker Söderblom, precis. Jerker Söderblom var det.

F:
B:


F: 8. al om Dianetten anvanas som torisatningsblad ex 1. Thil originalparm (i nr-följd)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

F: Jaa? 8. På det numret då, som sas på TV:n. f. Mm. 8. Då tänker jag så här: "det finns ju en polisstation på Thulegatan." Så då, Lena kommer hem från jobbet, då gick vi dit ner, bad att få prata med någon och sade att: "vi var här-, jag var här i dom här-, just den här exakta tidpunkten", liksom. Då visste-, nu har det gått så lång tid, men jag angav tidpunkten då. Dom ville inte ta emot nån form av vittnesmål ifrån mig, dom hänvisade mig bara till att ringa på det här telefonnumret som sas på TV:n. Ja, vi gick hem. Tyckte väl fortfarande alltså att man borde ju liksom tala om det här. F. Mm.
B:


F: 8. F.
B.

I och med att jag var här nere och det var inga andra människor som kom där på Döbelnsgatan. Och efter ett par timmar kom jag fram på telefonen. Dch då hade jag alltså signalementet helt klart, på personen. Och tog då nån form av, vad man ska säga, vittnesmål eller vad ska man säga. Jaa, ja. Per telefon med någon. Ja. Och dom sa att: "vi hör av oss, om det är någonting." Sen hände det ingenting mer. Im det sen var ett halvår senare-, satt väl och pratade med nån kompis om det här då och-, ja, jag vet inte om han vickar på nån tidning eller nånting sånt här. Och på nåt sätt, så var det nån-. Då ringde polisen upp efter ett halvår och då ringde det upp nån från polisen och-, till jobbet då, firma-, på Svala Söderlund då, tog ett-, nån form av vittnesmål av mig där. Då var det väl-, han fick inte ut det där-, vittnesmålet rätt, blev väldigt förvirrad där på telefon i alla fall. Han ringde ytterligare en gång och fick ta det där väldigt långsamt, det var väldigt svårt. Jaa. Det här på telefon, den gången. Sen hände det ingenting mer igen, förrän jaa, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad han hette nus, som ring 'e upp tredje gången där. Jag vet att åklagar en som var med, som jag träffade då, Jörgen Almblad i alla fall. Jaa. Det var en som heter Jerker Söderblom. Jerker Söderblom, precis. Jerker Söderblom var det.

F:
B:


F: 8. al om Dianetten anvanas som torisatningsblad ex 1. Thil originalparm (i nr-följd)

F: Då var ni ute och gjorde-? 8. Då var vi ute och dom kom hem-, kom utanför och vi åkte iväg. Vi tog ett vittnesmål och det är en-, ja, en bil helt enkelt. F. Ja, ni gjorde en rekonstruktion där? 8. Ja, gjorde en rekonstruktion och den-. F. Ni klockade? 8. Vi klockade med nån polis, som-, uppifrån lägenheten, hur lång tid det tar och-, går den här sträckan dit då, jag fick väl i stort sett imitera den här personen, hur han sprang, då på Döbelnsgatan och allting, F. Ja, tiderna kommer du inte ihåg nu, men du har nämnt tiderna förut, så att säga? Jaa,
B:


F: Det är väl dom tiderna vi får rätta SSX&KXXRXX oss efter? Ja, visst.
B:


F: 6. F. Eller hur? Ja, dom-, det är ju dom tiderna helt enkelt. Ja. Det var ju just-, anledningen att jag tänkte på klockslaget, det var just det att jag tittade på klockan, för att jag skulle gå ut och hyra en video då. 8. F. Jaa? 8. F.
B: Att dom stängde klockan tolv och då hade jag klockslaget. Jaa? Nu kommer jag inte ihåg precis vilken minut det var, men jag vet att när jag bestämde mig, tittade på klockan och det-, det handlade alltså om ett par minuter innan eller det var ju minutrarna där, precis.


F: 10, 8. Det var därför att jag tyckte det var så konstigt att jag var i samma , just nån form av samma trakter. F. Du-, kan du idag beskriva den här mannen som du-, du mötte honom ju inte riktigt, utan ni kom emot varandra, sen-, du såg honom på ett avstånd av ungefär-? 8. Ja, jag lade ju märke till honom, kanske först när han kom springande, om man då säger, först hundra meter sen krympte ju det där fram. . Jaa? ei om blanchten anvand$ som fortsaliningswaa Ex 1: Till originalparm ii nr-följd)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

F: Då var ni ute och gjorde-? 8. Då var vi ute och dom kom hem-, kom utanför och vi åkte iväg. Vi tog ett vittnesmål och det är en-, ja, en bil helt enkelt. F. Ja, ni gjorde en rekonstruktion där? 8. Ja, gjorde en rekonstruktion och den-. F. Ni klockade? 8. Vi klockade med nån polis, som-, uppifrån lägenheten, hur lång tid det tar och-, går den här sträckan dit då, jag fick väl i stort sett imitera den här personen, hur han sprang, då på Döbelnsgatan och allting, F. Ja, tiderna kommer du inte ihåg nu, men du har nämnt tiderna förut, så att säga? Jaa,
B:


F: Det är väl dom tiderna vi får rätta SSX&KXXRXX oss efter? Ja, visst.
B:


F: 6. F. Eller hur? Ja, dom-, det är ju dom tiderna helt enkelt. Ja. Det var ju just-, anledningen att jag tänkte på klockslaget, det var just det att jag tittade på klockan, för att jag skulle gå ut och hyra en video då. 8. F. Jaa? 8. F.
B: Att dom stängde klockan tolv och då hade jag klockslaget. Jaa? Nu kommer jag inte ihåg precis vilken minut det var, men jag vet att när jag bestämde mig, tittade på klockan och det-, det handlade alltså om ett par minuter innan eller det var ju minutrarna där, precis.


F: 10, 8. Det var därför att jag tyckte det var så konstigt att jag var i samma , just nån form av samma trakter. F. Du-, kan du idag beskriva den här mannen som du-, du mötte honom ju inte riktigt, utan ni kom emot varandra, sen-, du såg honom på ett avstånd av ungefär-? 8. Ja, jag lade ju märke till honom, kanske först när han kom springande, om man då säger, först hundra meter sen krympte ju det där fram. . Jaa? ei om blanchten anvand$ som fortsaliningswaa Ex 1: Till originalparm ii nr-följd)

B:


F: 8. F.
B: Vad kan det vara då, över vägkorsningen, kan det vara-. En gatu-? Ja, en gatukorsning, kan det vara fem meter eller någonting sånt där. En gatbredd? Ja, något mer kanske. Jaa. Tio meter är det Ja, tio meter. Ja, låt oss säga nåt sådant. Det är alltså en gata det?


F: L.
B:


F:
B: Mm.


F:
B: Rehnsgatans bredd? Ja. ja. Det är liksom. ....... tio meter, alltså. Så nära såg jag honom då


F: Kan du då-, har du nåt minne av hur han såg ut idag? 8. Sen man tänkte på det från början och att, i och med att man har varit i kontakt med er och så där, då-, hela tiden har man nån gång liksom, kanske i stort sett varje dag, försökt liksom fånga bilden av honom. Vad han såg ut att vara i längd, så såg han ut att vara-, ja, han var kortare än vad jag är och jag är 1,85. Så han kan legat nånstans kanske emellan ja, 1,75 - 1,80, det är svårt att säga, menF. Jaa?
B: Men jag tror han var kortare än vad jag är i alla fall. Ordinär kroppsbyggnad kanske. Kort-, jaa, det måste det-, ja, kort hår måste man väl trots allt säga, om man jämnför med mig. Men-, jaa-, mörkbrunt eller svart liksom, mörk måste man säga att han var.


F: I håret? I håret. Håret var längs, ja, man får säga längs öronen, inte speciellt långt i nacken eller nånting. Jag måste säga att han har haft kort hår på nåt sätt. F. Jaa?
B. Kan vara vågigt alltså, vågigt eller krulligt lanske, det är så svårt att

säga. Det var inte spikrakt hår i alla fall. Vågigt hår kanske man ska

säga. Inte krulligt heller, men mera åt kanske vågigt. F.lvåt annat utseendemässigt så att säga? Ja, det var ju framför allt ögonen jag tittade på.

Ex 1. Till originalparm inr-föld

B.

ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

B:


F: 8. F.
B: Vad kan det vara då, över vägkorsningen, kan det vara-. En gatu-? Ja, en gatukorsning, kan det vara fem meter eller någonting sånt där. En gatbredd? Ja, något mer kanske. Jaa. Tio meter är det Ja, tio meter. Ja, låt oss säga nåt sådant. Det är alltså en gata det?


F: L.
B:


F:
B: Mm.


F:
B: Rehnsgatans bredd? Ja. ja. Det är liksom. ....... tio meter, alltså. Så nära såg jag honom då


F: Kan du då-, har du nåt minne av hur han såg ut idag? 8. Sen man tänkte på det från början och att, i och med att man har varit i kontakt med er och så där, då-, hela tiden har man nån gång liksom, kanske i stort sett varje dag, försökt liksom fånga bilden av honom. Vad han såg ut att vara i längd, så såg han ut att vara-, ja, han var kortare än vad jag är och jag är 1,85. Så han kan legat nånstans kanske emellan ja, 1,75 - 1,80, det är svårt att säga, menF. Jaa?
B: Men jag tror han var kortare än vad jag är i alla fall. Ordinär kroppsbyggnad kanske. Kort-, jaa, det måste det-, ja, kort hår måste man väl trots allt säga, om man jämnför med mig. Men-, jaa-, mörkbrunt eller svart liksom, mörk måste man säga att han var.


F: I håret? I håret. Håret var längs, ja, man får säga längs öronen, inte speciellt långt i nacken eller nånting. Jag måste säga att han har haft kort hår på nåt sätt. F. Jaa?
B. Kan vara vågigt alltså, vågigt eller krulligt lanske, det är så svårt att

säga. Det var inte spikrakt hår i alla fall. Vågigt hår kanske man ska

säga. Inte krulligt heller, men mera åt kanske vågigt. F.lvåt annat utseendemässigt så att säga? Ja, det var ju framför allt ögonen jag tittade på.

Ex 1. Till originalparm inr-föld

B.

ej om blanketten anvands som fortsattningsblad

Nåt speciellt med dom då? B: päe, det var ju just det att han verkade väldigt-, dels så-, han var ju ansträngd så han flämtade ju liksom när han kom. När han kom springande, så att-. Och ögonen-, det var därför jag tänkte liksom att han kanske var påverkad av nånting. Och att han var-, för ögonen var liksom alltså att-. Han var upp jagad, nästan såg som en galen ut, jag har så svårt att säga, men det-, han-, det var som att han var jagad eller också-. Det fanns-, finns ju ingen liksom busshållplats där eller nånting där i närheten.


F: Näe. 8. Om man springer till en buss liksom, om man är-, Ja, jag förstår. Nåt annat angående ansiktet, kommer du ihåg om han-?
B: Ja, ganska-, jag måste säga att kanske på nåt sätt ganska-, skarpa drag, kanske.


F: Du trycker in kinderna, vad menar du med det? 8. Ja, liksom att-, det kan framhäva kanske kindknoterna något alltså. F. Jaa. Kommer du ihåg om han hade skägg ellert
B: Näe, det hade han inte.


F: F. Mustasch? 8. Näe, inte mustasch, inte skägg, kanske-. Glasögon?
B: Näe, inte glasögon. Kan hända att han var Orakad.


F: Jaha. Vad fick du för intryck att han var för länning den här?
B: Jaa, kan vara syd-, ja, sydlänning. Tänkte mest på håret kanske, hårfärgen liksom att mörka ögonbryn.


F: Fick du intrycket att det var en sydlänning eller? 8. Jaa, det måste jag säga. Eller det behöver det inte har varit, men det kan mycket väl ha varit det. Liksom han var inte blek i ansiktet, om man säger så. F. Det behöver inte ha varit det, säger du. Du har ju i tidigare förhör sagt att han kan vara svensk också.
B: Jaa. Det ja-. Det behöver han inte vera.


F: Hur var ljus förhållandena den här kvällen? 1. Ja, det var i stort sett ganska mörkt på dom där gatorna, men inte om jag minns fel, så är det väl upplyst precis där i korsningen. yis el om blankallen anvan ds som lost1nın Oshrad Ex 1: Till originalpärm li orold

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Nåt speciellt med dom då? B: päe, det var ju just det att han verkade väldigt-, dels så-, han var ju ansträngd så han flämtade ju liksom när han kom. När han kom springande, så att-. Och ögonen-, det var därför jag tänkte liksom att han kanske var påverkad av nånting. Och att han var-, för ögonen var liksom alltså att-. Han var upp jagad, nästan såg som en galen ut, jag har så svårt att säga, men det-, han-, det var som att han var jagad eller också-. Det fanns-, finns ju ingen liksom busshållplats där eller nånting där i närheten.


F: Näe. 8. Om man springer till en buss liksom, om man är-, Ja, jag förstår. Nåt annat angående ansiktet, kommer du ihåg om han-?
B: Ja, ganska-, jag måste säga att kanske på nåt sätt ganska-, skarpa drag, kanske.


F: Du trycker in kinderna, vad menar du med det? 8. Ja, liksom att-, det kan framhäva kanske kindknoterna något alltså. F. Jaa. Kommer du ihåg om han hade skägg ellert
B: Näe, det hade han inte.


F: F. Mustasch? 8. Näe, inte mustasch, inte skägg, kanske-. Glasögon?
B: Näe, inte glasögon. Kan hända att han var Orakad.


F: Jaha. Vad fick du för intryck att han var för länning den här?
B: Jaa, kan vara syd-, ja, sydlänning. Tänkte mest på håret kanske, hårfärgen liksom att mörka ögonbryn.


F: Fick du intrycket att det var en sydlänning eller? 8. Jaa, det måste jag säga. Eller det behöver det inte har varit, men det kan mycket väl ha varit det. Liksom han var inte blek i ansiktet, om man säger så. F. Det behöver inte ha varit det, säger du. Du har ju i tidigare förhör sagt att han kan vara svensk också.
B: Jaa. Det ja-. Det behöver han inte vera.


F: Hur var ljus förhållandena den här kvällen? 1. Ja, det var i stort sett ganska mörkt på dom där gatorna, men inte om jag minns fel, så är det väl upplyst precis där i korsningen. yis el om blankallen anvan ds som lost1nın Oshrad Ex 1: Till originalpärm li orold

F: Jaa. Vi var ju och gjorde en rekonstruktionsfilm där och då fick du frågan också om hur ljuset var, om det var ungefär samma som det var när-, den 28:de.
B: Ja


F: Och då svarade du att det var det. 8. Ja. F.
B:


F:
B:


F:
B:


F: 8. F.
B:


F:
B:


F: Bar han på nånting? Ja, han hade en plastpåse, tror jag. Det hade han? Mm. Han var klädd i-, han hade nån form av blå jacka på sig, vet jag. Jaa. Nåt mer angående klädseln? Näe, det var det. Jag tänkte-, och han hade en plastpåse alltså. Vet du i vilken hand han bar plastpåsen i? Jag skulle kunna tänka mig att han hade den i vänster hand. Jaha. Det är svårt att säga. Jag-. Det är så du ser det? Jaa. Men jag reflekterade att han hade en plastpåse i alla fall. Eller om det-, ja, plastpåse eller nån form av väska kanske. Näe, det är svårt att säga. Den här jackan han hade, var den lång eller kort eller? Ja, strax nedanför midjan skulle jag kunna tänka mig. Strax nedanför midjan? Ja, Vid nåt tillfälle här, har du sagt att den sträckte sig ner till låren? Jaa. Jaa. Det var ingen rock alltså. Det var ingen rock? Näe. Jag skulle tänka mig att-, hit ner nånstans. Du pekar strax nedanför stussen så att säga. Jaa. jaa. Ja visst. Ja. Nåt sådant. Näe, jag ska inte-, jag vet inte, jag ska inte fråga mera. Jag förstår att det där har väl suddats ut. Jaa, det blir ju det. 8. F.
B:


F: 8. F. 8. F.
B:


F:
B:


F: 8. Tils en om brankeden anvanog 90 m for 1$ att ninsolad ex 1. Till originalparm (i ne-följd)

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

Pol-1989-02-27 1250 EDE9645-00-B Claes Brewitz.pdf

F: Jaa. Vi var ju och gjorde en rekonstruktionsfilm där och då fick du frågan också om hur ljuset var, om det var ungefär samma som det var när-, den 28:de.
B: Ja


F: Och då svarade du att det var det. 8. Ja. F.
B:


F:
B:


F:
B:


F: 8. F.
B:


F:
B:


F: Bar han på nånting? Ja, han hade en plastpåse, tror jag. Det hade han? Mm. Han var klädd i-, han hade nån form av blå jacka på sig, vet jag. Jaa. Nåt mer angående klädseln? Näe, det var det. Jag tänkte-, och han hade en plastpåse alltså. Vet du i vilken hand han bar plastpåsen i? Jag skulle kunna tänka mig att han hade den i vänster hand. Jaha. Det är svårt att säga. Jag-. Det är så du ser det? Jaa. Men jag reflekterade att han hade en plastpåse i alla fall. Eller om det-, ja, plastpåse eller nån form av väska kanske. Näe, det är svårt att säga. Den här jackan han hade, var den lång eller kort eller? Ja, strax nedanför midjan skulle jag kunna tänka mig. Strax nedanför midjan? Ja, Vid nåt tillfälle här, har du sagt att den sträckte sig ner till låren? Jaa. Jaa. Det var ingen rock alltså. Det var ingen rock? Näe. Jag skulle tänka mig att-, hit ner nånstans. Du pekar strax nedanför stussen så att säga. Jaa. jaa. Ja visst. Ja. Nåt sådant. Näe, jag ska inte-, jag vet inte, jag ska inte fråga mera. Jag förstår att det där har väl suddats ut. Jaa, det blir ju det. 8. F.
B:


F: 8. F. 8. F.
B:


F:
B:


F: 8. Tils en om brankeden anvanog 90 m for 1$ att ninsolad ex 1. Till originalparm (i ne-följd)