wpu.nu

Uppslag:H22159-05-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
22159-05-A
Registrerat
2018-06-21
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
2018-04-26 Kompletterande förhör med
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Kompletterande förhör, biobesök
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2018-04-26 13:25
Avslutat
2018-04-26 14:25


Förhörsdatum: 2018-04-26 13:25


Hörd person: Filippa

Förhörsledare: Krinsp Sven-Åke Blombergsson, krinsp Peter Steude

Övriga närvarande: Ingen närvarande Förhörsplats: Polhemsgatan 30, Stockholm


Anledning till förhöret: Kompletterande förhör angående hennes förehavande 1986-02-28 .

Innan förhöret har Filippa informerats om att förhöret spelas in på band och att en sammanfattning görs i efterhand och att hon sedan får förhöret uppläst för sig för ett godkännande.

Filippa ombads berätta mer om som hon var på bio med 1986-02-28 och hon uppgav att var en ganska tillfällig bekantskap och de flesta som hon umgicks med då var grannar varav flera gick i samma klass som Filippa.

Hon minns inte på vilket sätt som hon lärde känna . De var olika till sättet vilket gjorde att kontakten upphörde. De umgicks en del av högstadiet och början av gymnasiet. Filippa uppgav på fråga att hette i efternamn.

bodde då vid tillsammans med sin mor och styvfar. Filippa har varit hemma hos . Filippa minns inte föräldrarnas namn.

Filippa tillfrågas vilken skola hon gick i 1986 och hon uppgav att hon gick i . gick i samma skola. Filippa tror att varit hemma hos henne.

Filippa tillfrågas om hon och efter mordet pratade med varandra om vad de gjort och sett under mordkvällen och hon uppgav att de inte pratat om det.

Filippa har tänkt på val av biofilm och menar att det kanske var Philip Zanden som fick henne att gå på Bröderna Mozart. Hon vet att hon var på den filmen och då med .

Filippa vet inte om biobiljetterna var förbokade. Hon vet inte när de bestämde sig för att se just den bion men att de skulle gå på bio var förbestämt.

Filippa tillfrågas varför hon och inte talade med varandra om vad de upplevt på Sveavägen vid tidpunkten för mordet och detta med tanke på deras goda relation och hon uppgav att när de umgicks så vek de den tiden till saker som Filippa tyckte var roligt.

När Filippa var i så var hon mycket yngre och vid tiden efter mordet så var de aldrig ensamma.

Filippa menar att  Stig Engströms  upplevelse på platsen för mordet var så mycket större än hennes upplevelse.

Filippa kände att om hon berättade vad hon varit med om så skulle det

Pol-2018-04-26 1325 H22159-05-A Förhör med Filippa om biobesök.pdf

Pol-2018-04-26 1325 H22159-05-A Förhör med Filippa om biobesök.pdf

Förhörsdatum: 2018-04-26 13:25


Hörd person: Filippa

Förhörsledare: Krinsp Sven-Åke Blombergsson, krinsp Peter Steude

Övriga närvarande: Ingen närvarande Förhörsplats: Polhemsgatan 30, Stockholm


Anledning till förhöret: Kompletterande förhör angående hennes förehavande 1986-02-28 .

Innan förhöret har Filippa informerats om att förhöret spelas in på band och att en sammanfattning görs i efterhand och att hon sedan får förhöret uppläst för sig för ett godkännande.

Filippa ombads berätta mer om som hon var på bio med 1986-02-28 och hon uppgav att var en ganska tillfällig bekantskap och de flesta som hon umgicks med då var grannar varav flera gick i samma klass som Filippa.

Hon minns inte på vilket sätt som hon lärde känna . De var olika till sättet vilket gjorde att kontakten upphörde. De umgicks en del av högstadiet och början av gymnasiet. Filippa uppgav på fråga att hette i efternamn.

bodde då vid tillsammans med sin mor och styvfar. Filippa har varit hemma hos . Filippa minns inte föräldrarnas namn.

Filippa tillfrågas vilken skola hon gick i 1986 och hon uppgav att hon gick i . gick i samma skola. Filippa tror att varit hemma hos henne.

Filippa tillfrågas om hon och efter mordet pratade med varandra om vad de gjort och sett under mordkvällen och hon uppgav att de inte pratat om det.

Filippa har tänkt på val av biofilm och menar att det kanske var Philip Zanden som fick henne att gå på Bröderna Mozart. Hon vet att hon var på den filmen och då med .

Filippa vet inte om biobiljetterna var förbokade. Hon vet inte när de bestämde sig för att se just den bion men att de skulle gå på bio var förbestämt.

Filippa tillfrågas varför hon och inte talade med varandra om vad de upplevt på Sveavägen vid tidpunkten för mordet och detta med tanke på deras goda relation och hon uppgav att när de umgicks så vek de den tiden till saker som Filippa tyckte var roligt.

När Filippa var i så var hon mycket yngre och vid tiden efter mordet så var de aldrig ensamma.

Filippa menar att  Stig Engströms  upplevelse på platsen för mordet var så mycket större än hennes upplevelse.

Filippa kände att om hon berättade vad hon varit med om så skulle det

konkurrera med  Stigs  upplevelse som blev en grej, en historia, som man kunde berätta.

Filippa uppgav att det i sammanhanget inte var läge, och i den uppväxtmiljön, att ta den platsen att sitta och försöka "bräcka"; att hon också hade med detta att göra.

Det var  Stig  som satt med trumfkortet och hade försökt att rädda livet på Olof Palme. Detta var extra roligt då  Stig  var aktiv moderat.

Filippa menar att det hade varit samma sak om det bara var hon och tillsammans; att hon inte fick konkurrera ut berättelse.

Hon är uppfostrad med att barn inte tar plats. Hon menar att det är "rättning i ledet". När hon växte upp var inte de vuxna intresserade av hennes perspektiv utan hon var barn och skall bara lyssna och "du lånar ett rum här tills du är arton".

Filippa informeras om att det finns ett vittne från brottsplatsen som suttit i sin parkerade bil och vars flickvän går och hämtar ut pengar på östra sidan av Sveavägen.

Vittnet i bilen observerar en person vid hörnet Dekorima och han ser även två personer som går på trottoaren, på östra sidan, i riktning mot Kungsgatan.

Filippa tillfrågas därefter om hon observerade personen vid Dekorima och hon uppgav att hon kan ha sett personen men det är inget som hon minns idag.

Hon gjorde ingen reflektion dagen efter om att hon iakttagit någon person där.

Filippa minns att hon dagen efter mordet reflekterat över att de gått vid mordplatsen.

Hon har inte uppmärksammat någon vid Dekorima och har inte heller känt något obehag inför någon. Hon har inte heller sett längs Sveavägen.

Filippa har inget minne av att hon för sin mamma, dagen efter mordet, berättade att hon varit på samma bioföreställning som makarna Palme. Hon menar dock att hon kan ha sagt att Palme var på samma biograf.

Filippa kan inte minnas sin pappa i diskussionen eller närvaro i rummet när hon fick besked om Palmes död. Hon vet inte om hon har pratat med sin pappa om att hon var på samma bio som Palme.

På fråga hur hennes mor reagerade på att hon varit på samma bio som Palme och att hon passerat mordplatsen precis före mordet uppgav hon att det inte blev någon diskussion av det hela.

Filippa uppgav att man inte pratade om saker som kunde innebära problem, att man satte sig själv eller föräldrarna i knipa eller i dåligt anseende.

Detta i kombination med hennes pappas rädsla för att göra något olagligt eller ställde till problem för staten eller polisen.

Filippa informeras om att  Stig  kontaktade tidningen SvD på lördagen 1986-03-01 och att  Stig  fanns med i söndagsbilagan med foto på sig själv.

Filippa har ingen kännedom om detta.

Filippas föräldrar läser dock den tidningen och bör då ha sett artikeln med  Stig .

Pol-2018-04-26 1325 H22159-05-A Förhör med Filippa om biobesök.pdf

Pol-2018-04-26 1325 H22159-05-A Förhör med Filippa om biobesök.pdf

konkurrera med  Stigs  upplevelse som blev en grej, en historia, som man kunde berätta.

Filippa uppgav att det i sammanhanget inte var läge, och i den uppväxtmiljön, att ta den platsen att sitta och försöka "bräcka"; att hon också hade med detta att göra.

Det var  Stig  som satt med trumfkortet och hade försökt att rädda livet på Olof Palme. Detta var extra roligt då  Stig  var aktiv moderat.

Filippa menar att det hade varit samma sak om det bara var hon och tillsammans; att hon inte fick konkurrera ut berättelse.

Hon är uppfostrad med att barn inte tar plats. Hon menar att det är "rättning i ledet". När hon växte upp var inte de vuxna intresserade av hennes perspektiv utan hon var barn och skall bara lyssna och "du lånar ett rum här tills du är arton".

Filippa informeras om att det finns ett vittne från brottsplatsen som suttit i sin parkerade bil och vars flickvän går och hämtar ut pengar på östra sidan av Sveavägen.

Vittnet i bilen observerar en person vid hörnet Dekorima och han ser även två personer som går på trottoaren, på östra sidan, i riktning mot Kungsgatan.

Filippa tillfrågas därefter om hon observerade personen vid Dekorima och hon uppgav att hon kan ha sett personen men det är inget som hon minns idag.

Hon gjorde ingen reflektion dagen efter om att hon iakttagit någon person där.

Filippa minns att hon dagen efter mordet reflekterat över att de gått vid mordplatsen.

Hon har inte uppmärksammat någon vid Dekorima och har inte heller känt något obehag inför någon. Hon har inte heller sett längs Sveavägen.

Filippa har inget minne av att hon för sin mamma, dagen efter mordet, berättade att hon varit på samma bioföreställning som makarna Palme. Hon menar dock att hon kan ha sagt att Palme var på samma biograf.

Filippa kan inte minnas sin pappa i diskussionen eller närvaro i rummet när hon fick besked om Palmes död. Hon vet inte om hon har pratat med sin pappa om att hon var på samma bio som Palme.

På fråga hur hennes mor reagerade på att hon varit på samma bio som Palme och att hon passerat mordplatsen precis före mordet uppgav hon att det inte blev någon diskussion av det hela.

Filippa uppgav att man inte pratade om saker som kunde innebära problem, att man satte sig själv eller föräldrarna i knipa eller i dåligt anseende.

Detta i kombination med hennes pappas rädsla för att göra något olagligt eller ställde till problem för staten eller polisen.

Filippa informeras om att  Stig  kontaktade tidningen SvD på lördagen 1986-03-01 och att  Stig  fanns med i söndagsbilagan med foto på sig själv.

Filippa har ingen kännedom om detta.

Filippas föräldrar läser dock den tidningen och bör då ha sett artikeln med  Stig .

Filippa tillfrågas om hon fått några förhållningsregler från sina föräldrar att inte berätta vad hon upplevt 1986-02-28 med det har hon inte.

Filippa uppmanas beskriva det ljud hon hörde när hon befann sig vid Ströms och om möjligt även beskriva de tankar som hon då hade kring ljudet.

Filippa uppgav att hon vet att hon hörde någon form av smäll eller baktändningen från en bil. Ljudet var inte så att de stannade upp och undrade var ljudet kom ifrån.

Filippa kan inte minnas mer än en smäll. När ljuden föll hade de rundat Ströms och de var på väg mot Stureplan.

På fråga uppgav Filippa att hon inte vet vad hennes föräldrar gjorde denna kväll. Hon vet inte om de var hemma när hon kom hem på kvällen. De festade på helgerna och roade sig mycket.

Filippa informeras om att förhörsledarna pratat med om Filippas biobesök med mera och att i förhör sagt att hon dansade med en danspartner vid Brasiliens ambassad i Stockholm och att de hade någon typ av uppträdande och att deras föräldrar var med vid ambassaden.

Filippa uppgav på fråga att hon inte alls känner till detta.

Filippa tillfrågas vad det är för artiklar de hittat om sin pappa vilken hon uppgett i förra förhöret och hon uppgav att det var en artikel om pappan och att denne var en journalist som var på väg till USA.

De hade skrattat åt det att han kallade sig för journalist när han, så vitt Filippa känner till inte hade någon journalistutbildning.

Artiklarna kan ha idag. Pappan hade samlat på sig en massa papper.

På fråga om de fann några dokument som kunde styrka att han varit i USA uppgav Filippa att de inte då hittade något sådant och inte senare heller. Detta gjorde att hon var tveksam till dessa uppgifter.

Filippa tillfrågas om hon känner igen namnet eller men det känner hon inte igen.

Namnen och låter bekant och det "känns lite Bridge" men hon kan inte säga det 100%. De skulle kunna vara ett Bridgepar.

Filippa uppgav att om det finns koppling till Bridgen så är det privat, hemma, och då under den senare tiden och då på 90-talet.

Filippa informeras om att var tandläkare och hade en klinik i Solna men det säger henne inget.

Filippa uppgav att hennes föräldrars Bridgekompisar var pensionärer på 90-talet och det pratades nog inte så mycket jobb då.

Filippa tillfrågas om hon känner till var hennes föräldrar gick till tandläkare men det vet hon inte.

Pol-2018-04-26 1325 H22159-05-A Förhör med Filippa om biobesök.pdf

Pol-2018-04-26 1325 H22159-05-A Förhör med Filippa om biobesök.pdf

Filippa tillfrågas om hon fått några förhållningsregler från sina föräldrar att inte berätta vad hon upplevt 1986-02-28 med det har hon inte.

Filippa uppmanas beskriva det ljud hon hörde när hon befann sig vid Ströms och om möjligt även beskriva de tankar som hon då hade kring ljudet.

Filippa uppgav att hon vet att hon hörde någon form av smäll eller baktändningen från en bil. Ljudet var inte så att de stannade upp och undrade var ljudet kom ifrån.

Filippa kan inte minnas mer än en smäll. När ljuden föll hade de rundat Ströms och de var på väg mot Stureplan.

På fråga uppgav Filippa att hon inte vet vad hennes föräldrar gjorde denna kväll. Hon vet inte om de var hemma när hon kom hem på kvällen. De festade på helgerna och roade sig mycket.

Filippa informeras om att förhörsledarna pratat med om Filippas biobesök med mera och att i förhör sagt att hon dansade med en danspartner vid Brasiliens ambassad i Stockholm och att de hade någon typ av uppträdande och att deras föräldrar var med vid ambassaden.

Filippa uppgav på fråga att hon inte alls känner till detta.

Filippa tillfrågas vad det är för artiklar de hittat om sin pappa vilken hon uppgett i förra förhöret och hon uppgav att det var en artikel om pappan och att denne var en journalist som var på väg till USA.

De hade skrattat åt det att han kallade sig för journalist när han, så vitt Filippa känner till inte hade någon journalistutbildning.

Artiklarna kan ha idag. Pappan hade samlat på sig en massa papper.

På fråga om de fann några dokument som kunde styrka att han varit i USA uppgav Filippa att de inte då hittade något sådant och inte senare heller. Detta gjorde att hon var tveksam till dessa uppgifter.

Filippa tillfrågas om hon känner igen namnet eller men det känner hon inte igen.

Namnen och låter bekant och det "känns lite Bridge" men hon kan inte säga det 100%. De skulle kunna vara ett Bridgepar.

Filippa uppgav att om det finns koppling till Bridgen så är det privat, hemma, och då under den senare tiden och då på 90-talet.

Filippa informeras om att var tandläkare och hade en klinik i Solna men det säger henne inget.

Filippa uppgav att hennes föräldrars Bridgekompisar var pensionärer på 90-talet och det pratades nog inte så mycket jobb då.

Filippa tillfrågas om hon känner till var hennes föräldrar gick till tandläkare men det vet hon inte.

Filippa tillfrågas om  Stig  kände till att hon passerat platsen för mordet strax före det hände men det kände han inte till. Det är möjligt att hennes mamma nämnt det för  Stig  men  Stig  frågade aldrig Filippa om det och Filippa berättade det inte för  Stig .

Filippa tillfrågas vad hon kan berätta om sin farmor och farfar och hon uppgav att hon inte kan uppge så mycket om farmor som dog när Filippa var liten.

Hennes farföräldrar skildes och hennes farmor tog hand om sin son, Filippas fader.

Farfar kom senare tillbaka med en ny fru in i Filippas pappas liv. Filippa lärde aldrig känna sin farfar riktigt. Han var från Hamburg.

Filippa uppgav att hennes farmors systrar hade bra kontakt med varandra.

Filippa tillfrågas om hennes fars kusiner och hon uppgav att kusinen och vilket är den som är från Filippas fars sida.


Förhöret avslutat klockan 14:25


Sven-Åke Blombergsson (Signatur)


DELGIVNING 2018-05-23


Undertecknad läste upp förhöret för Filippa via telefon och hon godkände förhöret utan anmärkningar.

I samband med delgivningen informerades Filippa om att i sitt förhör uppgett att hon inte har något minne av att ha sett filmen Bröderna Mozart och att på mordkvällen var tillsammans med

Filippa informerades om att i sitt förhör uppgett att hon satt på ett flygplan från Los Angeles med sin mor.

Filippa kommenterar det med att hon är ganska säker på att hon var med 1986-02-28 .

(Signatur)
Sven-Åke Blombergsson

Pol-2018-04-26 1325 H22159-05-A Förhör med Filippa om biobesök.pdf

Pol-2018-04-26 1325 H22159-05-A Förhör med Filippa om biobesök.pdf

Filippa tillfrågas om  Stig  kände till att hon passerat platsen för mordet strax före det hände men det kände han inte till. Det är möjligt att hennes mamma nämnt det för  Stig  men  Stig  frågade aldrig Filippa om det och Filippa berättade det inte för  Stig .

Filippa tillfrågas vad hon kan berätta om sin farmor och farfar och hon uppgav att hon inte kan uppge så mycket om farmor som dog när Filippa var liten.

Hennes farföräldrar skildes och hennes farmor tog hand om sin son, Filippas fader.

Farfar kom senare tillbaka med en ny fru in i Filippas pappas liv. Filippa lärde aldrig känna sin farfar riktigt. Han var från Hamburg.

Filippa uppgav att hennes farmors systrar hade bra kontakt med varandra.

Filippa tillfrågas om hennes fars kusiner och hon uppgav att kusinen och vilket är den som är från Filippas fars sida.


Förhöret avslutat klockan 14:25


Sven-Åke Blombergsson (Signatur)


DELGIVNING 2018-05-23


Undertecknad läste upp förhöret för Filippa via telefon och hon godkände förhöret utan anmärkningar.

I samband med delgivningen informerades Filippa om att i sitt förhör uppgett att hon inte har något minne av att ha sett filmen Bröderna Mozart och att på mordkvällen var tillsammans med

Filippa informerades om att i sitt förhör uppgett att hon satt på ett flygplan från Los Angeles med sin mor.

Filippa kommenterar det med att hon är ganska säker på att hon var med 1986-02-28 .

(Signatur)
Sven-Åke Blombergsson