wpu.nu

Uppslag:HE15241-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1993-09-06
Ad acta
1994-11-23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Kvinna (MASKAT) ringer till RKP-A2 och uppger att hon vill lämna information som kan äga betydelse i utredningen av mordet på Olof Palme.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-09-03 14:15
Avslutat


 Uppgiftslämnare (UL)  ringer till RKP-A2 och uppger att hon vill lämna information som kan äga betydelse i utredningen av mordet på Olof Palme.

I nedan beskrivet avseende har två av varandra oberoende personer lämnat uppgifter till henne.

I maj 1993 fick hon veta följande genom uppgiftslämnaren .

Under 1988 bevistade 2-3 möten som en grupp människor med ett mycket starkt Palmehat höll. Ett 15-tal personer var närvarande på dessa möten.

Gruppens ledare/ordförande är

beskriver gruppen som en frimurarloge i budgetklass - en slags högerextrem adelssammansvärjning - som en gång i veckan - varje lördag klockan 15:00 höll möte på  Swedenborgskyrkan  i Stockholm.

 UL  uppfattade ett oerhört samhällshat från sida.

har sagt beträffande mordet på Olof Palme:

" Den kvällen var vi ju alla där, men bara en av oss kunde utföra det."

I tiden efter mordet har det starka Palmehatet bl a inneburit medlemmarna i gruppen då de har passerat mordplatsen har spottat där blodfläcken fanns.

uppträder mycket aggressivt och hotfullt. Han brukar berätta om sina antisemitiska åsikter. Han sade vid något tillfälle att det fanns lika många judar som adelsmän.

Anknytning till:
HE 12437 Om Swedenborgskyrkan och EAP:s propagandaskrift mot Olof Palme.


HE 14835

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

 Uppgiftslämnare (UL)  ringer till RKP-A2 och uppger att hon vill lämna information som kan äga betydelse i utredningen av mordet på Olof Palme.

I nedan beskrivet avseende har två av varandra oberoende personer lämnat uppgifter till henne.

I maj 1993 fick hon veta följande genom uppgiftslämnaren .

Under 1988 bevistade 2-3 möten som en grupp människor med ett mycket starkt Palmehat höll. Ett 15-tal personer var närvarande på dessa möten.

Gruppens ledare/ordförande är

beskriver gruppen som en frimurarloge i budgetklass - en slags högerextrem adelssammansvärjning - som en gång i veckan - varje lördag klockan 15:00 höll möte på  Swedenborgskyrkan  i Stockholm.

 UL  uppfattade ett oerhört samhällshat från sida.

har sagt beträffande mordet på Olof Palme:

" Den kvällen var vi ju alla där, men bara en av oss kunde utföra det."

I tiden efter mordet har det starka Palmehatet bl a inneburit medlemmarna i gruppen då de har passerat mordplatsen har spottat där blodfläcken fanns.

uppträder mycket aggressivt och hotfullt. Han brukar berätta om sina antisemitiska åsikter. Han sade vid något tillfälle att det fanns lika många judar som adelsmän.

Anknytning till:
HE 12437 Om Swedenborgskyrkan och EAP:s propagandaskrift mot Olof Palme.


HE 14835

Vidare är känt om den aktuella gruppen att den existerat åtminstone ett par år före mordet på Olof Palme.

Gruppen brukade ha sina fester hos en som heter och är bosatt i . Denne har eventuellt finansierat verksamhet. är eventuellt bekant med

Fd riksarkivarien har koppling till och (


Gruppen brukar som kult besöka Görings svenska fru Karins grav på Lovön.

Vid besök i möteslokalen på hade det funnits en låda som innehöll National Fronts tidsskrifter.

Enligt uppgift skall vid tiden för mordet ha en släkting boende på i Stockholm.

Följande personer skall ingå i gruppen:

1. Eventuellt HE12435

2.

3. knuten till (

4. Ordföranden i Sveriges Nationella Förbund (SNF) Man i 40-50-års åldern - okänt namn.)

5. (filmare/skådespelare)

6. I6134 (tidigare anställd

7. (f d hovrättsråd)

8. En f d polismästare (okänt namn)

9. En f d militär från Norrland (äldre person som sagt att han tillhört efter kriget).

10. En person vid namn (eventuellt )

11. ( numera avliden)

12. (ledare/ordförande)

13. F d amiral skall haft någon påverkan på gruppen ( inte närmare klarlagt)

Beträffande anknytning 2, 4, 10,11,12 Se sidan 4,HE15241-00 sid. 4 komplettering

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

Vidare är känt om den aktuella gruppen att den existerat åtminstone ett par år före mordet på Olof Palme.

Gruppen brukade ha sina fester hos en som heter och är bosatt i . Denne har eventuellt finansierat verksamhet. är eventuellt bekant med

Fd riksarkivarien har koppling till och (


Gruppen brukar som kult besöka Görings svenska fru Karins grav på Lovön.

Vid besök i möteslokalen på hade det funnits en låda som innehöll National Fronts tidsskrifter.

Enligt uppgift skall vid tiden för mordet ha en släkting boende på i Stockholm.

Följande personer skall ingå i gruppen:

1. Eventuellt HE12435

2.

3. knuten till (

4. Ordföranden i Sveriges Nationella Förbund (SNF) Man i 40-50-års åldern - okänt namn.)

5. (filmare/skådespelare)

6. I6134 (tidigare anställd

7. (f d hovrättsråd)

8. En f d polismästare (okänt namn)

9. En f d militär från Norrland (äldre person som sagt att han tillhört efter kriget).

10. En person vid namn (eventuellt )

11. ( numera avliden)

12. (ledare/ordförande)

13. F d amiral skall haft någon påverkan på gruppen ( inte närmare klarlagt)

Beträffande anknytning 2, 4, 10,11,12 Se sidan 4,HE15241-00 sid. 4 komplettering

Den andra uppgiftslännaren

har för henne berättat, att han en gång omkring 1988/1989 var inbjuden till den aktuella gruppen att föreläsa om

Endast vid ett tillfälle har besökt ett möte som denna grupp höll på

fick följande intryck av gruppen - dess medlemmar och verksamhet.

Han blev knäsvag då han fick se jurister, domare och brandchefer, en f d ordförande i Nordiska Rikspartiet - totalt ett 15-tal personer samlade till detta möte.

Han fick en känsda av att gruppen hade intresse för andlig konst och för personer som William Blake.

företrädde en allmänt hotfull attityd.

ringde under cirka 1 års tid efter föreläsningen hem till och var mycket påfrestande.

Inga konkrete hot har uttalats vid mötestillfällena mot exempelvis olika företrädare i samhället. Ej heller vapen kommit på tal.

tror sig kunna komma i kontakt med uppgiftslämnaren om ytterligare uppgifter skulle vara önskvärda.

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

Den andra uppgiftslännaren

har för henne berättat, att han en gång omkring 1988/1989 var inbjuden till den aktuella gruppen att föreläsa om

Endast vid ett tillfälle har besökt ett möte som denna grupp höll på

fick följande intryck av gruppen - dess medlemmar och verksamhet.

Han blev knäsvag då han fick se jurister, domare och brandchefer, en f d ordförande i Nordiska Rikspartiet - totalt ett 15-tal personer samlade till detta möte.

Han fick en känsda av att gruppen hade intresse för andlig konst och för personer som William Blake.

företrädde en allmänt hotfull attityd.

ringde under cirka 1 års tid efter föreläsningen hem till och var mycket påfrestande.

Inga konkrete hot har uttalats vid mötestillfällena mot exempelvis olika företrädare i samhället. Ej heller vapen kommit på tal.

tror sig kunna komma i kontakt med uppgiftslämnaren om ytterligare uppgifter skulle vara önskvärda.

Komplettering/tillägg till HE15241, beträffande anknytningar till några av de uppräknade personerna som skall ingå i aktuell grupp. /se sid 2./HE15241 sid. 2

ankn: D2695, G208, KG15033

ankn: G4984, HJ12450, HI7504, HL12544

, ankn: D2449, 04582

, ankn: A7514, D4582, D6750, D6866, D7289, D9383, H12811, HA13216, HI7504, HI13893, HO12547

, ankn: D4106, D4582, D14465

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

Komplettering/tillägg till HE15241, beträffande anknytningar till några av de uppräknade personerna som skall ingå i aktuell grupp. /se sid 2./HE15241 sid. 2

ankn: D2695, G208, KG15033

ankn: G4984, HJ12450, HI7504, HL12544

, ankn: D2449, 04582

, ankn: A7514, D4582, D6750, D6866, D7289, D9383, H12811, HA13216, HI7504, HI13893, HO12547

, ankn: D4106, D4582, D14465

HE15241-01
SÄPO / GF 1994-03-24

Svar på begäran om uppgifter från RKP angående Palmetips HE 15 241.

Beträffande så är ingenting ofördelaktigt känt om denna. Beträffande kyrkan och arrangören av i tipset omnämnda möten hänvisas till PM över samtal med präst och internationell chef

De i tipset omnämnda personerna:

1.
Torde vara identisk med boende

Han uppges vara medlem i en förening som innehåller en del högerextrema personer.

2
Torde vara identisk med har "dykt upp" i högerextrema sammanhang sedan 1962 och han har bla a varit ordförande i Narvaförbundet. 1972 omnämndes han som ordförande för SNF. Inget är känt om "Frivilliga befälsgruppen" men eventuellt torde avses. var medlem där i vart fall 1989/1990.

3.

Se PM över samtal med


4. Ordförande i SNF

Kan vara identisk med några olika personer detta pga mycket omfattande stridigheter inom SNF resulterande i att man för en tid hade tre olika SNF. Eventuelkt skulle det kunna vara fråga om

5.

KAN vara identisk med
. Förslaget till identitet grundar sig pa vissa uppgifter, vars tillförlitlighet inte kan bedömas, om att skulle kunna vara anti-semit.

6.

Torde vara identisk med . Om är känt att han 1982 hade kontakt med antisemiten och från 1988

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

HE15241-01
SÄPO / GF 1994-03-24

Svar på begäran om uppgifter från RKP angående Palmetips HE 15 241.

Beträffande så är ingenting ofördelaktigt känt om denna. Beträffande kyrkan och arrangören av i tipset omnämnda möten hänvisas till PM över samtal med präst och internationell chef

De i tipset omnämnda personerna:

1.
Torde vara identisk med boende

Han uppges vara medlem i en förening som innehåller en del högerextrema personer.

2
Torde vara identisk med har "dykt upp" i högerextrema sammanhang sedan 1962 och han har bla a varit ordförande i Narvaförbundet. 1972 omnämndes han som ordförande för SNF. Inget är känt om "Frivilliga befälsgruppen" men eventuellt torde avses. var medlem där i vart fall 1989/1990.

3.

Se PM över samtal med


4. Ordförande i SNF

Kan vara identisk med några olika personer detta pga mycket omfattande stridigheter inom SNF resulterande i att man för en tid hade tre olika SNF. Eventuelkt skulle det kunna vara fråga om

5.

KAN vara identisk med
. Förslaget till identitet grundar sig pa vissa uppgifter, vars tillförlitlighet inte kan bedömas, om att skulle kunna vara anti-semit.

6.

Torde vara identisk med . Om är känt att han 1982 hade kontakt med antisemiten och från 1988

SÄPO PROMEMORIA 1994-03-28 s. 2

är känt att , en gammal och ökänd anti-semitisk förfalskning.

7. Ej känd

8. En fd polismästare Ej känd

9. En fd militär från Norrland...

Kan vara identisk med
pensionerad från var under 30 och 40-talen engagerad inom de nationalsocialistiska partierna som organiserades och leddes av respektive -

var medlem i och från 1988 finns en uppgift om att han hade högerextrema sympatier samt att han var medlem av det högerextrema Sverigepartiet.

10.
Kan eventuellt vara , avliden. Innehade tidigare , Stockholm. Denne torde vara omnämnd tidigare i Palme-tips.


11.

Kan vara identisk med en som var aktiv inom Demokratisk Allians, numera avliden. Uppgifter om torde ha lämnats tidigare av SÄPO.

12.
Sannolikt identisk med
, enöigt telefonkatalogen är han och boende

Förslaget på identitet grundar sig på vissa uppgirter, vars tillförlitlighet inte kan bedömas, om att skulle vara anti-semit.

I övrigt är ingenting kant om

13. Fd amiral

Torde vara identisk med viceamiral
. Om är inget känt.

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

SÄPO PROMEMORIA 1994-03-28 s. 2

är känt att , en gammal och ökänd anti-semitisk förfalskning.

7. Ej känd

8. En fd polismästare Ej känd

9. En fd militär från Norrland...

Kan vara identisk med
pensionerad från var under 30 och 40-talen engagerad inom de nationalsocialistiska partierna som organiserades och leddes av respektive -

var medlem i och från 1988 finns en uppgift om att han hade högerextrema sympatier samt att han var medlem av det högerextrema Sverigepartiet.

10.
Kan eventuellt vara , avliden. Innehade tidigare , Stockholm. Denne torde vara omnämnd tidigare i Palme-tips.


11.

Kan vara identisk med en som var aktiv inom Demokratisk Allians, numera avliden. Uppgifter om torde ha lämnats tidigare av SÄPO.

12.
Sannolikt identisk med
, enöigt telefonkatalogen är han och boende

Förslaget på identitet grundar sig på vissa uppgirter, vars tillförlitlighet inte kan bedömas, om att skulle vara anti-semit.

I övrigt är ingenting kant om

13. Fd amiral

Torde vara identisk med viceamiral
. Om är inget känt.

SÄPO

PM

3

1994-03-28Forntidigare och fanns da i tin-katalogen som ill. mag. boende2 Pompe 7010071

uppmärksammades då den franske antisemiten och "historierevisionis'var i Sverige inbjuden |

av mötena som då avhol!

I övrigt ingenting känt om-

HE 14835 HERY37 1107662 Pomn

Torde vara idboende på Riksarkivet.t

har kontakter inom högerextrema kretsar.

SÄPO har inga kunskaper om de i tipset omnämnda motena

GF

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

Pol-1993-09-03 1415 HE15241-00 Tips gruppering som ligger bakom mordet.pdf

SÄPO

PM

3

1994-03-28Forntidigare och fanns da i tin-katalogen som ill. mag. boende2 Pompe 7010071

uppmärksammades då den franske antisemiten och "historierevisionis'var i Sverige inbjuden |

av mötena som då avhol!

I övrigt ingenting känt om-

HE 14835 HERY37 1107662 Pomn

Torde vara idboende på Riksarkivet.t

har kontakter inom högerextrema kretsar.

SÄPO har inga kunskaper om de i tipset omnämnda motena

GF