wpu.nu

Uppslag:HE15241-02

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1994-06-08
Ad acta
1994-11-23
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Organisationer: Swedenborgskyrkan


Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
RPS/Säk PM om Swedenborgskyrkan
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-03-24 00:00
Avslutat


SÄPO / LB / Mordet på Olof Palme
PROMEMORIA 1994-03-24 1 (3)

Angående Palmetips HE 15241

1993-11-01 berättade Olle Hjern, internationell chef, tillika präst, inom Swedenborgskyrkan följande.

Swedenborgskyrkan är indelad i två olika internationella avdelningar.

Den ena är i huvudsak inriktad på Amerika.

Den andra avdelningen, som Hjern är chef för, är förgrenad på flera olika håll i världen.

I Stockholm finns två församlingar och två Swedenborgssällskap

Församlingen som har sina lokaler i Tegnérlunden, leds av prästen

Vid tidpunkten för mordet på Olof Palme var Hjern ansvarig för dessa lokaler (större inflytande än i dagsläget).

Hjern upplät ett rum, till en f d sekreterare, (

Hjern kommer ihåg att det var "precis efter skilsmässa", som denne frågade om han fick låna rummet.

Hjern minns inte om detta var före eller efter mordet på Olof Palme.

är cirka 40-45 år gammal. tänkte börja hålla kamratträffar och han ansåg att Kyrkans lokal skulle vara lämpligt för detta ändamål.

Eftersom tidigare skött sig felfritt ville Hjern vara snäll och tillmötesgå honom. Hjern beslutade själv att skulle få låna lokalen.

Hjern tog aldrig upp frågan på något styrelsemöte.

preciserade inte vad som skulle avhandlas under dessa möten. Hjern fick den uppfattningen att det rörde sig om en ordinär herrklubb.

skulle få låna lokalen mot att de städade och höll snyggt efter sig. Kyrkan tog inte betalt för utlåningen.

Lokalen har en egen ingång och den ligger en trappa upp från gatan. Lokalen kallas inte för "loftet". hade egna nycklar. Det förekom inte någon bokningslista. Det går inte i efterhand att kontrollera om det var någon i lokalen under mordnatten.

Till att börja med var det inget konstigt med träffarna. De hade sina träffar en gång i veckan fram till 1989.

Efterhand uppträdde de egenmäktigt genom att de bar in böcker och satte upp bokhyllor. De hade demonstrativt placerat ut svenska flaggor.

Hjern "associerade till diverse konservativa nationella ordenssamfund";

Att de var ofarliga, men samtidigt

Säp-1994-03-24 HE15241-02 SÄPO PM Swedenborgskyrkan.pdf

Säp-1994-03-24 HE15241-02 SÄPO PM Swedenborgskyrkan.pdf

SÄPO / LB / Mordet på Olof Palme
PROMEMORIA 1994-03-24 1 (3)

Angående Palmetips HE 15241

1993-11-01 berättade Olle Hjern, internationell chef, tillika präst, inom Swedenborgskyrkan följande.

Swedenborgskyrkan är indelad i två olika internationella avdelningar.

Den ena är i huvudsak inriktad på Amerika.

Den andra avdelningen, som Hjern är chef för, är förgrenad på flera olika håll i världen.

I Stockholm finns två församlingar och två Swedenborgssällskap

Församlingen som har sina lokaler i Tegnérlunden, leds av prästen

Vid tidpunkten för mordet på Olof Palme var Hjern ansvarig för dessa lokaler (större inflytande än i dagsläget).

Hjern upplät ett rum, till en f d sekreterare, (

Hjern kommer ihåg att det var "precis efter skilsmässa", som denne frågade om han fick låna rummet.

Hjern minns inte om detta var före eller efter mordet på Olof Palme.

är cirka 40-45 år gammal. tänkte börja hålla kamratträffar och han ansåg att Kyrkans lokal skulle vara lämpligt för detta ändamål.

Eftersom tidigare skött sig felfritt ville Hjern vara snäll och tillmötesgå honom. Hjern beslutade själv att skulle få låna lokalen.

Hjern tog aldrig upp frågan på något styrelsemöte.

preciserade inte vad som skulle avhandlas under dessa möten. Hjern fick den uppfattningen att det rörde sig om en ordinär herrklubb.

skulle få låna lokalen mot att de städade och höll snyggt efter sig. Kyrkan tog inte betalt för utlåningen.

Lokalen har en egen ingång och den ligger en trappa upp från gatan. Lokalen kallas inte för "loftet". hade egna nycklar. Det förekom inte någon bokningslista. Det går inte i efterhand att kontrollera om det var någon i lokalen under mordnatten.

Till att börja med var det inget konstigt med träffarna. De hade sina träffar en gång i veckan fram till 1989.

Efterhand uppträdde de egenmäktigt genom att de bar in böcker och satte upp bokhyllor. De hade demonstrativt placerat ut svenska flaggor.

Hjern "associerade till diverse konservativa nationella ordenssamfund";

Att de var ofarliga, men samtidigt

SÄPO PROMEMORIA 1994-03-24 2 (3)

att det var olämpligt att de lånade lokalen.

Hjern kände dock att ett "löfte är ett löfte". Han ville ha en konkret anledning att köra ut dem.

Vid ett tillfälle, okänt när, anträffade högerextrema skrifter i en låda (norska skrifter: Natjonal Samling).

När Hjern och samtidigt fick klart för sig att ej längre deltog i "träffarna" förbjöd de fortsatta möten.

De bytte ut låsen till lokalen. Detta var någon gång under år 1991. Lokalen rymmer cirka 25 personer.

Olle Hjern kände till att och deltog i "träffarna". Dessa hade vid några tillfällen "dykt upp vid Swedenborgssällskapens möten".

Vilka som i övrigt deltog i "kamratträffarna" känner inte Hjern till.

Olle Hjern uppger att Swedenborgskyrkan och Swedenborgssällskapen är "öppna demokratiska" rörelser.

"Kyrkan är ingen liten hemlig sekt". Bara i Afrika finns det cirka 20 000 medlemmar. Kyrkan är en religiös rörelse, som ingår i den "Nya kyrka" som Swedenborg förkunnade om. Swedenborg gav ut en mängd andliga skrifter.

Swedenborgssällskapen ägnar sig inte åt politiska möten.

Sällskapen ger ut böcker, tidskrifter, översätter skrifter, håller föredrag och håller diskussioner. Mötena påannonseras genom predikoturer och genom högmässor och annonser i tidningar.

Gemene man från gatan är välkommen att deltaga i mötena.

Under våren 1993 gästföreläste ( för dem.

De två Swedenborgssällskapen heter "Skandinaviska Swedenborgssällskapet" och "Föreningen Swedenborgs Minne".

Olle Hjern är ordförande i Skandinaviska Swedenborgssällskapet och han är även ledamot i den andra styrelsen.

är ordförande i "Föreningen Swedenborgs Minne. Denne är chef för (

och (bankdirektör) ingår också i styrelserna.

Sällskapen håller sina möten på flera olika håll.

Bl a i kyrkans lokaler i Tegnérlunden  7 , i Hjerns lokaler på Banérgatan 4 samt i församlingslokaler på Hornsgatan i Stockholm.

och har besökt sällskapen vid tre till fyra gånger/år. Hjern vet att och har kontakt med och att dessa

Säp-1994-03-24 HE15241-02 SÄPO PM Swedenborgskyrkan.pdf

Säp-1994-03-24 HE15241-02 SÄPO PM Swedenborgskyrkan.pdf

SÄPO PROMEMORIA 1994-03-24 2 (3)

att det var olämpligt att de lånade lokalen.

Hjern kände dock att ett "löfte är ett löfte". Han ville ha en konkret anledning att köra ut dem.

Vid ett tillfälle, okänt när, anträffade högerextrema skrifter i en låda (norska skrifter: Natjonal Samling).

När Hjern och samtidigt fick klart för sig att ej längre deltog i "träffarna" förbjöd de fortsatta möten.

De bytte ut låsen till lokalen. Detta var någon gång under år 1991. Lokalen rymmer cirka 25 personer.

Olle Hjern kände till att och deltog i "träffarna". Dessa hade vid några tillfällen "dykt upp vid Swedenborgssällskapens möten".

Vilka som i övrigt deltog i "kamratträffarna" känner inte Hjern till.

Olle Hjern uppger att Swedenborgskyrkan och Swedenborgssällskapen är "öppna demokratiska" rörelser.

"Kyrkan är ingen liten hemlig sekt". Bara i Afrika finns det cirka 20 000 medlemmar. Kyrkan är en religiös rörelse, som ingår i den "Nya kyrka" som Swedenborg förkunnade om. Swedenborg gav ut en mängd andliga skrifter.

Swedenborgssällskapen ägnar sig inte åt politiska möten.

Sällskapen ger ut böcker, tidskrifter, översätter skrifter, håller föredrag och håller diskussioner. Mötena påannonseras genom predikoturer och genom högmässor och annonser i tidningar.

Gemene man från gatan är välkommen att deltaga i mötena.

Under våren 1993 gästföreläste ( för dem.

De två Swedenborgssällskapen heter "Skandinaviska Swedenborgssällskapet" och "Föreningen Swedenborgs Minne".

Olle Hjern är ordförande i Skandinaviska Swedenborgssällskapet och han är även ledamot i den andra styrelsen.

är ordförande i "Föreningen Swedenborgs Minne. Denne är chef för (

och (bankdirektör) ingår också i styrelserna.

Sällskapen håller sina möten på flera olika håll.

Bl a i kyrkans lokaler i Tegnérlunden  7 , i Hjerns lokaler på Banérgatan 4 samt i församlingslokaler på Hornsgatan i Stockholm.

och har besökt sällskapen vid tre till fyra gånger/år. Hjern vet att och har kontakt med och att dessa

SÄPO PROMEMORIA 1994-03-24 3

närvarat vid möten då den kände revisionisten Faurisson varit i Stockholm.

Anmärkning:
Vid kontroll med skattemyndigheten 1993-11-30 framkom att skilsmässa är registrerad till 1987-07-06.

Enligt mantalsregistret finns det bara tre som har förnamnet

Av dessa är det endast ovannämnda som är i -års åldern.

Vid kontakt med Hjern 1993-11-30 vidhöll han uppgiften om att lånat rummet efter det att denne skilt sig.

Hjern erinrade sig att f d hustrun bröt med ( i början av 1987.

Hjern uppger att det inte kan uteslutas att upplåtit rummet, på eget bevåg, till kamrater, före 1987. Hjern finner detta dock osannolikt.

knöt kontakter med efter skilsmässan.

De kände emellertid varandra sedan tidigare.

Enligt Hjern är ingen högerextremist.

Swedenborgskyrkan- och sällskapen har inte tidigare tilldragit sig SÄPOs intresse.

Säp-1994-03-24 HE15241-02 SÄPO PM Swedenborgskyrkan.pdf

Säp-1994-03-24 HE15241-02 SÄPO PM Swedenborgskyrkan.pdf

SÄPO PROMEMORIA 1994-03-24 3

närvarat vid möten då den kände revisionisten Faurisson varit i Stockholm.

Anmärkning:
Vid kontroll med skattemyndigheten 1993-11-30 framkom att skilsmässa är registrerad till 1987-07-06.

Enligt mantalsregistret finns det bara tre som har förnamnet

Av dessa är det endast ovannämnda som är i -års åldern.

Vid kontakt med Hjern 1993-11-30 vidhöll han uppgiften om att lånat rummet efter det att denne skilt sig.

Hjern erinrade sig att f d hustrun bröt med ( i början av 1987.

Hjern uppger att det inte kan uteslutas att upplåtit rummet, på eget bevåg, till kamrater, före 1987. Hjern finner detta dock osannolikt.

knöt kontakter med efter skilsmässan.

De kände emellertid varandra sedan tidigare.

Enligt Hjern är ingen högerextremist.

Swedenborgskyrkan- och sällskapen har inte tidigare tilldragit sig SÄPOs intresse.

Nya kyrkan eller Swedenborgarna

LÖRDAG 24 APRIL 1993

IDAG

Mystikern bakom den hemliga sekten

Emanuel Swedenborg, vars läror förs vidare av en liten okänd sekt, var en framstående veten skapsman och mystiker. STOCKHOLM (DAG)


TV-kändisen Ame Welse är medlem i en okänd religlös sekt med starkt fäste i Sydafrika,

Varje söndag samlas ett tiotal av medlemmarna i den svenska avdelningen till egna gudstjänster.

- Vi tror på 1700-tals-mystiker Swedenborgs läror, säger Arne Weise. Av OISIN CANTWELL


I USA. England och Sydafrika har "Nya kyrkan" – som grundades 1787 i London - sammanlagt 20 000 medlemniar.

Men i Sverige är sekten nästan helt okänd. Den har ett 50-tal medlemmar - och det är bara ett tiotal av dessa som varje söndag samlas till gudstjänster i den egna kyrkan i Stockholms innerstad.

Arne Weise, 63, har varit med i sekten i hela sitt liv. Hans mamma var Swedenborgare, han är döpt och konfirmerad i fönsamlingen.

- Men jag är inte aktiv medlem. Jag jobbar helt enkelt för mycket, säger han till iDAG.

Sekten är inspirerad av Emanuel Swedenborg, känd vetenskapsman och mystiker som levde på 1700-talet.

- Han är en mycket sympatisk mästare med en väldigt human inställning till mänskliga svagheter.

INGET HOPP FÖR ONDA MÄNNISKOR

Sekten tror inte på himmel eller helvete på samma sätt som kristendomen. Gosa och onda människor kommer till olika platser, men de fortsätter att leva på samma sätt som de gjorde under det första livet.

- En ond människa fortsätter att vara ond. Men han eller hon skulle ju ändå inte finna sig till ro i himlen. Han trivs ju med att supa och hora eller vad han nu har gjort.

Ibland, säger Arne Wiese, känner han en oerhörd närhet till ett högre väsen.

- Det kan vara på savannen i Kenya en stjärnklar natt. Eller när jng är ute vid min sommarstuga. Det är svårt att förklara känslan, men den är mäktig.

Are Weise säger att han ibland varit tveksam till att behöva leva för evigt.

- Men enligt läran gör vi nytta i det eviga livet. Man fortsätter att fylla en funktion

Sekten tror att det var Gud - inte Jesus - som steg ner till jorden. Därför ses inte heller korset som symbol för lidandet.

- Swedenborg ansåg att det inte räckte med att tro - man måste bevisa sin tro med goda gärningar. Även det är ett grunddrag i läran.

Församlingen är annorlunda även på det sättet att begravningen inte bara ses som en sorgestund. I stället inleder den det eviga livet och prästen är därför klädd i vitt.

Swedenborg är en av de mest kända svenskarna över huvud taget. I Sverige nästan bara som vetenskapsman, men utomlands även som mystiker.

Hans korrespondenslära - att alla ting på jorden är en skuggbild av ett andligt - har inspirerat många filosofer och författare som Strindberg och Balzac.

Arne Weise har varit Swedenborgare hela sitt liv. Han döptes i församlingen och han blev också konfirmerad där. - Men jag är inte aktiv medlem. Jag jobbar helt enkelt för mycket konstaterar han

BILD: ÅKE CYRUS

Säp-1994-03-24 HE15241-02 SÄPO PM Swedenborgskyrkan.pdf

Säp-1994-03-24 HE15241-02 SÄPO PM Swedenborgskyrkan.pdf

Nya kyrkan eller Swedenborgarna

LÖRDAG 24 APRIL 1993

IDAG

Mystikern bakom den hemliga sekten

Emanuel Swedenborg, vars läror förs vidare av en liten okänd sekt, var en framstående veten skapsman och mystiker. STOCKHOLM (DAG)


TV-kändisen Ame Welse är medlem i en okänd religlös sekt med starkt fäste i Sydafrika,

Varje söndag samlas ett tiotal av medlemmarna i den svenska avdelningen till egna gudstjänster.

- Vi tror på 1700-tals-mystiker Swedenborgs läror, säger Arne Weise. Av OISIN CANTWELL


I USA. England och Sydafrika har "Nya kyrkan" – som grundades 1787 i London - sammanlagt 20 000 medlemniar.

Men i Sverige är sekten nästan helt okänd. Den har ett 50-tal medlemmar - och det är bara ett tiotal av dessa som varje söndag samlas till gudstjänster i den egna kyrkan i Stockholms innerstad.

Arne Weise, 63, har varit med i sekten i hela sitt liv. Hans mamma var Swedenborgare, han är döpt och konfirmerad i fönsamlingen.

- Men jag är inte aktiv medlem. Jag jobbar helt enkelt för mycket, säger han till iDAG.

Sekten är inspirerad av Emanuel Swedenborg, känd vetenskapsman och mystiker som levde på 1700-talet.

- Han är en mycket sympatisk mästare med en väldigt human inställning till mänskliga svagheter.

INGET HOPP FÖR ONDA MÄNNISKOR

Sekten tror inte på himmel eller helvete på samma sätt som kristendomen. Gosa och onda människor kommer till olika platser, men de fortsätter att leva på samma sätt som de gjorde under det första livet.

- En ond människa fortsätter att vara ond. Men han eller hon skulle ju ändå inte finna sig till ro i himlen. Han trivs ju med att supa och hora eller vad han nu har gjort.

Ibland, säger Arne Wiese, känner han en oerhörd närhet till ett högre väsen.

- Det kan vara på savannen i Kenya en stjärnklar natt. Eller när jng är ute vid min sommarstuga. Det är svårt att förklara känslan, men den är mäktig.

Are Weise säger att han ibland varit tveksam till att behöva leva för evigt.

- Men enligt läran gör vi nytta i det eviga livet. Man fortsätter att fylla en funktion

Sekten tror att det var Gud - inte Jesus - som steg ner till jorden. Därför ses inte heller korset som symbol för lidandet.

- Swedenborg ansåg att det inte räckte med att tro - man måste bevisa sin tro med goda gärningar. Även det är ett grunddrag i läran.

Församlingen är annorlunda även på det sättet att begravningen inte bara ses som en sorgestund. I stället inleder den det eviga livet och prästen är därför klädd i vitt.

Swedenborg är en av de mest kända svenskarna över huvud taget. I Sverige nästan bara som vetenskapsman, men utomlands även som mystiker.

Hans korrespondenslära - att alla ting på jorden är en skuggbild av ett andligt - har inspirerat många filosofer och författare som Strindberg och Balzac.

Arne Weise har varit Swedenborgare hela sitt liv. Han döptes i församlingen och han blev också konfirmerad där. - Men jag är inte aktiv medlem. Jag jobbar helt enkelt för mycket konstaterar han

BILD: ÅKE CYRUS