wpu.nu

Uppslag:JDA26100-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
2020/06/10
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Annan dokumenttyp
Kort sammanfattning
Presskonferens 2020-06-10 Krister Petersson.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2020-06-10 09:30
Avslutat


Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten håller pressträff 10 juni klockan 9.30

ÅKLAGARMYNDIGHETEN   -  Polisen

Slide 1
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten håller pressträff 10 juni klockan 9.30

ÅKLAGARMYNDIGHETEN   -  Polisen

Slide 1
 Hur aktuell person blev intressant
• Nya gruppen introduceras i ärendet.
• Genomgång av materialet gällande brottsplatsen och de personer som varit närvarande.
• Personen ifråga stämde inte in i den övriga bilden.
• Arbetet koncentrerades runt denne.
Polisen
2020-06-04 s.10

DPT 10.png
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
 Hur aktuell person blev intressant
• Nya gruppen introduceras i ärendet.
• Genomgång av materialet gällande brottsplatsen och de personer som varit närvarande.
• Personen ifråga stämde inte in i den övriga bilden.
• Arbetet koncentrerades runt denne.
Polisen
2020-06-04 s.10

DPT 10.png
 Mordet
• Ensam gärningsman eller konspiration? 
• Vi har inte kunnat hitta stöd för en konspiration, men det kan inte helt avfärdas
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
2020-06-04 s.11

Slide 11
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
 Mordet
• Ensam gärningsman eller konspiration? 
• Vi har inte kunnat hitta stöd för en konspiration, men det kan inte helt avfärdas
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
2020-06-04 s.11

Slide 11
 Den initiala polisutredningen
• Många poliser inblandade från start 
• Arbetade med ett flertal misstänkta gärningsmän och olika uppslag 
• Lade vikt vid olika spår (33-åringen, PKK Christer Pettersson etc) vilket ledde till att värderingen av vittnesutsagor gjordes på ett annat sätt än vi skulle ha gjort - eller inte alls!
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
2020-06-04 s.12

Slide 12
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
 Den initiala polisutredningen
• Många poliser inblandade från start 
• Arbetade med ett flertal misstänkta gärningsmän och olika uppslag 
• Lade vikt vid olika spår (33-åringen, PKK Christer Pettersson etc) vilket ledde till att värderingen av vittnesutsagor gjordes på ett annat sätt än vi skulle ha gjort - eller inte alls!
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
2020-06-04 s.12

Slide 12
 Våra slutsatser angående brottet och brottsplatsen
• Flertal personer som säger sig ha sett delar av det som hände
• Överensstämmande bild att mördaren tog sin tillflykt Tunnelgatan österut 
• Uppgifter om signalement och klädsel på den flyende synnerligen varierande
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
2020-06-04 s.13
Slide 13
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
 Våra slutsatser angående brottet och brottsplatsen
• Flertal personer som säger sig ha sett delar av det som hände
• Överensstämmande bild att mördaren tog sin tillflykt Tunnelgatan österut 
• Uppgifter om signalement och klädsel på den flyende synnerligen varierande
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
2020-06-04 s.13
Slide 13
 Brottsplatsen
• Det som försvårat för oss är att det gått drygt 34 år sedan brottet 
• Allmänt kan sägas att den tekniska bevisning som säkrades då är den samma som nu
• Man kan notera den stora inverkan medias bevakning haft på vittnen
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.14
Slide 14
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
 Brottsplatsen
• Det som försvårat för oss är att det gått drygt 34 år sedan brottet 
• Allmänt kan sägas att den tekniska bevisning som säkrades då är den samma som nu
• Man kan notera den stora inverkan medias bevakning haft på vittnen
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.14
Slide 14
Vem var gärningsman
• Beviskraven enligt ovan. Jag är ingen domstol 
• Den tekniska bevisningen kan inte förväntas ge någonting ytterligare av värde
• Bedömningen måste ske på befintligt material
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.15
Slide 15
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Vem var gärningsman
• Beviskraven enligt ovan. Jag är ingen domstol 
• Den tekniska bevisningen kan inte förväntas ge någonting ytterligare av värde
• Bedömningen måste ske på befintligt material
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.15
Slide 15
Signalement
• Många vittnen pratar om en längre jacka eller rock 
• Uppgifterna varierar om huvudbonad eller barhuvad 
• Lars Jeppsson lämnade ett vagt signalement, men var säker på keps 
• Yvonne Nieminen pratade om en mörk rock och en mindre väska
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.16
Slide 16
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Signalement
• Många vittnen pratar om en längre jacka eller rock 
• Uppgifterna varierar om huvudbonad eller barhuvad 
• Lars Jeppsson lämnade ett vagt signalement, men var säker på keps 
• Yvonne Nieminen pratade om en mörk rock och en mindre väska
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.16
Slide 16
Signalement
Stig Engström uppgav själv att han var iklädd: 
• Knälång, mörk rock 
• Keps 
• Glasögon
• Handlovsväska 
• 182 cm lång. Drygt 80 kilo. 52 år gammal
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.17
Slide 17
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Signalement
Stig Engström uppgav själv att han var iklädd: 
• Knälång, mörk rock 
• Keps 
• Glasögon
• Handlovsväska 
• 182 cm lång. Drygt 80 kilo. 52 år gammal
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.17
Slide 17
Signalement
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.18
Slide 18
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Signalement
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.18
Slide 18
Slutsatser Stig Engströms klädsel stämmer väl överens med flera av vittnenas uppgifter • Inget av vittnena har pekat ut Stig Engström som varande på brottsplatsen – har han varit där, så har han försvunnit innan han givit intryck på något av vittnena Egna uppgifter om agerande stämmer i delar överens med hur gärningsmannen agerat AELAGARMYNDIGHETEN 19
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Slutsatser Stig Engströms klädsel stämmer väl överens med flera av vittnenas uppgifter • Inget av vittnena har pekat ut Stig Engström som varande på brottsplatsen – har han varit där, så har han försvunnit innan han givit intryck på något av vittnena Egna uppgifter om agerande stämmer i delar överens med hur gärningsmannen agerat AELAGARMYNDIGHETEN 19
 Beviskrav
ÅKL
• Kan misstänkas
• Skälig misstanke

ÅKL
• Sannolika skäl
• Tillräckliga skäl

Domstol
• Styrkt

ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.2
Slide 2
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
 Beviskrav
ÅKL
• Kan misstänkas
• Skälig misstanke

ÅKL
• Sannolika skäl
• Tillräckliga skäl

Domstol
• Styrkt

ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.2
Slide 2
Stig Engströms bakgrund • Hade bekantskap med vapen sedan tidigare · Rörde sig i Palmekritiska kretsar • Han brottades med ekonomiska problem och hade dessutom alkoholproblematik AKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Stig Engströms bakgrund • Hade bekantskap med vapen sedan tidigare · Rörde sig i Palmekritiska kretsar • Han brottades med ekonomiska problem och hade dessutom alkoholproblematik AKLAGARMYNDIGHETEN
Hur har den misstänkte kommit över vapen? Inga klara uppgifter • Anställd inom det militära • Har haft ett intresse för skjutning Har haft en granne – "vapensamlaren" - som hade en mängd vapen • Det enda vi kan säga är att vi misstänker att han hade ett vapen aktuell kväll AKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Hur har den misstänkte kommit över vapen? Inga klara uppgifter • Anställd inom det militära • Har haft ett intresse för skjutning Har haft en granne – "vapensamlaren" - som hade en mängd vapen • Det enda vi kan säga är att vi misstänker att han hade ett vapen aktuell kväll AKLAGARMYNDIGHETEN
Aktivitet mordkvällen Enligt egen uppgift var han på arbetet hela kvällen, trots att vittnesuppgifter finns att han varit ute under kvällen • Mordkvällen var en fredag. Skulle på skidsemester nästa dag och var tvungen att färdigställa ett jobb innan dess. Därför jobbade över LELAGAKMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet mordkvällen Enligt egen uppgift var han på arbetet hela kvällen, trots att vittnesuppgifter finns att han varit ute under kvällen • Mordkvällen var en fredag. Skulle på skidsemester nästa dag och var tvungen att färdigställa ett jobb innan dess. Därför jobbade över LELAGAKMYNDIGHETEN
Aktivitet mordkvällen • Lämnade enligt egen uppgift arbetsrummet 23.15 • Pratade med väktarna en kort stund • Använde sitt inpasseringskort klockan 23.20 (stämpeluret gick en minut fel, så klockan var 23.19) • Lämnade Skandia via Sveavägen 44 ALLAGARMYNDIGHETEN 23
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet mordkvällen • Lämnade enligt egen uppgift arbetsrummet 23.15 • Pratade med väktarna en kort stund • Använde sitt inpasseringskort klockan 23.20 (stämpeluret gick en minut fel, så klockan var 23.19) • Lämnade Skandia via Sveavägen 44 ALLAGARMYNDIGHETEN 23
Aktivitet mordkvällen • Mordet skedde omkring 23.21.30 Stig Engström skulle enligt egen uppgift åka tunnelbana till Mörby C. Sista tåget från TCentralen gick 23.48. Stig Engström har mycket gott om tid att ta sig till T-Centralen, ändå sade han sig vara stressad AKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet mordkvällen • Mordet skedde omkring 23.21.30 Stig Engström skulle enligt egen uppgift åka tunnelbana till Mörby C. Sista tåget från TCentralen gick 23.48. Stig Engström har mycket gott om tid att ta sig till T-Centralen, ändå sade han sig vara stressad AKLAGARMYNDIGHETEN
Aktivitet mordkvällen • Det är oklart vad som hände när Stig Engström lämnade Sveavägen 44. Antingen gick han norrut och hade för avsikt att ta nattbuss hem från Odenplan, eller så gjorde han som han själv berättat och gick Sveavägen söderut. AKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet mordkvällen • Det är oklart vad som hände när Stig Engström lämnade Sveavägen 44. Antingen gick han norrut och hade för avsikt att ta nattbuss hem från Odenplan, eller så gjorde han som han själv berättat och gick Sveavägen söderut. AKLAGARMYNDIGHETEN
Aktivitet på mordkvällen Vårt antagande är att Stig Engström dock har sett makarna Palme på Sveavägen Enligt vår uppfattning hade Stig Engström ett vapen med sig på Sveavägen. Vart det kom ifrån och om han ständigt gick beväpnad är en sak som inte tillfredsställande kunnat utredas drygt 30 år efter händelsen AKILAGAKMYNDIGHETEN 26
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet på mordkvällen Vårt antagande är att Stig Engström dock har sett makarna Palme på Sveavägen Enligt vår uppfattning hade Stig Engström ett vapen med sig på Sveavägen. Vart det kom ifrån och om han ständigt gick beväpnad är en sak som inte tillfredsställande kunnat utredas drygt 30 år efter händelsen AKILAGAKMYNDIGHETEN 26
Aktivitet på mordkvällen Stig Engström var enligt egen uppgift stressad och ville kontrollera sitt armbandsur. Svart urtavla och svår att se i mörkret. Sneddade därför in mot huskroppen och ett skyltfönster. Uppmärksammade därför enligt egen uppgift inte makarna Palme. ALLAGARMYNDIGHETEN 27
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet på mordkvällen Stig Engström var enligt egen uppgift stressad och ville kontrollera sitt armbandsur. Svart urtavla och svår att se i mörkret. Sneddade därför in mot huskroppen och ett skyltfönster. Uppmärksammade därför enligt egen uppgift inte makarna Palme. ALLAGARMYNDIGHETEN 27
Aktivitet mordkvällen • Han såg inte heller att de blev beskjutna • Det var först när han nästan snubblade på den liggande Olof Palme som han blev varse att något hänt • Stig Engström omtalade att en ung flicka och en ung kille var framme vid Olof Palme när han kom fram. Detta stämmer inte tidsmässigt AKLAGARMYNDIGHETEN 28
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet mordkvällen • Han såg inte heller att de blev beskjutna • Det var först när han nästan snubblade på den liggande Olof Palme som han blev varse att något hänt • Stig Engström omtalade att en ung flicka och en ung kille var framme vid Olof Palme när han kom fram. Detta stämmer inte tidsmässigt AKLAGARMYNDIGHETEN 28
Aktivitet mordkvällen • Stig Engström tittade in på Tunnelgatan österut och såg en person i korsningen med Luntmakargatan • Mot en vägg på Luntmakargatan såg han en man i 20-årsåldern med mörkblå täckjacka Såg honom i några sekunder innan han försvann AKLAGARMYNDIGHETEN 29
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet mordkvällen • Stig Engström tittade in på Tunnelgatan österut och såg en person i korsningen med Luntmakargatan • Mot en vägg på Luntmakargatan såg han en man i 20-årsåldern med mörkblå täckjacka Såg honom i några sekunder innan han försvann AKLAGARMYNDIGHETEN 29
 Beviskrav
• Åklagaren är ingen domstol
• FU inleds om förekommer anledning
• Avgör om någon kan misstänkas
• Åklagaren kan anhålla om skälig misstänkt eller sannolika skäl
• Åklagaren skall på objektiva grunder kunna se fram mot fällande dom
• Domstolen avgör skuldfrågan
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.3
Slide 3
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
 Beviskrav
• Åklagaren är ingen domstol
• FU inleds om förekommer anledning
• Avgör om någon kan misstänkas
• Åklagaren kan anhålla om skälig misstänkt eller sannolika skäl
• Åklagaren skall på objektiva grunder kunna se fram mot fällande dom
• Domstolen avgör skuldfrågan
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.3
Slide 3
Aktivitet mordkvällen Enligt egen uppgift pratade Stig Engström med Lisbeth Palme och fick ett signalement Hon sade att gärningsmannen haft en täckjacka - en blå täckjacka • Såvitt känt har inte Lisbeth Palme någonsin omtalat att hon pratat med en man på brottsplatsen och lämnat ett signalement LELAGAKMYNDIGHETEN 30
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet mordkvällen Enligt egen uppgift pratade Stig Engström med Lisbeth Palme och fick ett signalement Hon sade att gärningsmannen haft en täckjacka - en blå täckjacka • Såvitt känt har inte Lisbeth Palme någonsin omtalat att hon pratat med en man på brottsplatsen och lämnat ett signalement LELAGAKMYNDIGHETEN 30
Aktivitet mordkvällen • När polis kom till platsen säger sig Stig Engström ha rest sig upp och med hela handen pekat Tunnelgatan österut och sagt att gärningsmannen försvunnit ditåt • Ingen polisman har kunnat bekräfta det • Dessutom har Jan-Åke Svensson och Hans Johansson berättat att de, var för sig, meddelat mannens flyktväg AELAGA MYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet mordkvällen • När polis kom till platsen säger sig Stig Engström ha rest sig upp och med hela handen pekat Tunnelgatan österut och sagt att gärningsmannen försvunnit ditåt • Ingen polisman har kunnat bekräfta det • Dessutom har Jan-Åke Svensson och Hans Johansson berättat att de, var för sig, meddelat mannens flyktväg AELAGA MYNDIGHETEN
Aktivitet mordkvällen • Stig Engström glömde enligt egen uppgift att ge polisen ett signalement och sprang därför efter poliserna • Framme vid Luntmakargatan var polismännen som uppslukade • Detta trots att polismännen bland annat kontrollerade hiss och rulltrappa AKLAGARMYNDIGHETEN 32
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet mordkvällen • Stig Engström glömde enligt egen uppgift att ge polisen ett signalement och sprang därför efter poliserna • Framme vid Luntmakargatan var polismännen som uppslukade • Detta trots att polismännen bland annat kontrollerade hiss och rulltrappa AKLAGARMYNDIGHETEN 32
Aktivitet mordkvällen Stig Engström sade sig ha återvänt till brottsplatsen. Han tog sig till brottsplatsen på andra sidan byggbaracken på Tunnelgatans södra sida Stig Engström ville rapportera vad han sett. Hörde ett vittne lämna ett signalement som stämde överens med Stig Engström. Han ville korrigera detta. ARLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet mordkvällen Stig Engström sade sig ha återvänt till brottsplatsen. Han tog sig till brottsplatsen på andra sidan byggbaracken på Tunnelgatans södra sida Stig Engström ville rapportera vad han sett. Hörde ett vittne lämna ett signalement som stämde överens med Stig Engström. Han ville korrigera detta. ARLAGARMYNDIGHETEN
Aktivitet mordkvällen • Polismannen var inte intresserad av Stig Engströms uppgifter • Ingen polisman och inget vittne har omtalat att de sett Stig Engström framme hos någon polis Stig Engström var kvar på mordplatsen en stund och gick sedan tillbaka till Skandia. Han kom fram vid 23.40 JALKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet mordkvällen • Polismannen var inte intresserad av Stig Engströms uppgifter • Ingen polisman och inget vittne har omtalat att de sett Stig Engström framme hos någon polis Stig Engström var kvar på mordplatsen en stund och gick sedan tillbaka till Skandia. Han kom fram vid 23.40 JALKLAGARMYNDIGHETEN
Aktivitet mordkvällen Därifrån ringde han frun. Drack kaffe och tog nattbussen hem från Odenplan LKLAGARMYNDIGHETEN 35
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Aktivitet mordkvällen Därifrån ringde han frun. Drack kaffe och tog nattbussen hem från Odenplan LKLAGARMYNDIGHETEN 35
Omständigheter • Vad gjorde Stig Engström i cirka 20 minuter utan att någon såg honom? • Inget vittne har iakttagit honom - eller i vart fall berättat om honom - under hela händelseförloppet · Hans klädsel. Enligt egen uppgift mörk rock, keps, glasögon, handlovsväska AKLAGARMYNDIGHETEN 36
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Omständigheter • Vad gjorde Stig Engström i cirka 20 minuter utan att någon såg honom? • Inget vittne har iakttagit honom - eller i vart fall berättat om honom - under hela händelseförloppet · Hans klädsel. Enligt egen uppgift mörk rock, keps, glasögon, handlovsväska AKLAGARMYNDIGHETEN 36
Omständigheter De vittnen som kunnat lämna signalement på gärningsmannen: • Anders B: Mörkt rockliknande plagg. Knälångt. Mörk stickad mössa • Anna H: Medelålders. 3/4-lång rock. Troligen barhuvad • Jan-Åke S: 3/4-lång mörk jacka. Mörkt hår eller mörk stickad mössa LELAGARMYNDIGHETEN 37
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Omständigheter De vittnen som kunnat lämna signalement på gärningsmannen: • Anders B: Mörkt rockliknande plagg. Knälångt. Mörk stickad mössa • Anna H: Medelålders. 3/4-lång rock. Troligen barhuvad • Jan-Åke S: 3/4-lång mörk jacka. Mörkt hår eller mörk stickad mössa LELAGARMYNDIGHETEN 37
Omständigheter • Anders D: Långrock till knäna. Gråaktig med svarta inslag. Huvudbonad • Charlott L: Mörk/mörkblå stickad mössa. Mörkt rockliknande plagg till knäna • Lena S: Mörk lång kappa/rock till knäna • Ann-Charlott H: Knälång mörk rock, vet ej huvudbonad LELAGARMYNDIGHETEN 38
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Omständigheter • Anders D: Långrock till knäna. Gråaktig med svarta inslag. Huvudbonad • Charlott L: Mörk/mörkblå stickad mössa. Mörkt rockliknande plagg till knäna • Lena S: Mörk lång kappa/rock till knäna • Ann-Charlott H: Knälång mörk rock, vet ej huvudbonad LELAGARMYNDIGHETEN 38
Omständigheter • Leif L: Ej huvudbonad. Ytterrock inte hela vägen till knäna. • Jan A: Mörk lång sladdrig rock • Inge M: Mörk rock, längre än jacka. Mörk mössa. · Susanne L: Mörk halvlång rock. Vet ej om man eller kvinna. AKLAGARMYNDIGHETEN 39
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Omständigheter • Leif L: Ej huvudbonad. Ytterrock inte hela vägen till knäna. • Jan A: Mörk lång sladdrig rock • Inge M: Mörk rock, längre än jacka. Mörk mössa. · Susanne L: Mörk halvlång rock. Vet ej om man eller kvinna. AKLAGARMYNDIGHETEN 39
 Beviskrav
• Jag anser att vi kommit så långt
man kan begära • Vi kommer inte runt en person som
gärningsman • Det rör sig om Stig Engström • Eftersom den personen är död, kan
jag inte väcka åtal mot denne utan
har beslutat lägga ner förundersökningen ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.4
Slide 4
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
 Beviskrav
• Jag anser att vi kommit så långt
man kan begära • Vi kommer inte runt en person som
gärningsman • Det rör sig om Stig Engström • Eftersom den personen är död, kan
jag inte väcka åtal mot denne utan
har beslutat lägga ner förundersökningen ÅKLAGARMYNDIGHETEN
s.4
Slide 4
Omständigheter • Hans J: Mörkt/svart hår. Mörka byxor och mörk jacka. Hade något mörkt på huvudet • En hel del som talar för att det kunde vara en rockförsedd man som setts springa på Tunnelgatan AKLAGARMYNDIGHETEN 40
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Omständigheter • Hans J: Mörkt/svart hår. Mörka byxor och mörk jacka. Hade något mörkt på huvudet • En hel del som talar för att det kunde vara en rockförsedd man som setts springa på Tunnelgatan AKLAGARMYNDIGHETEN 40
Vittnet Lars Jeppsson Befinner sig enligt egen uppgift på Tunnelgatans södra sida med sikten mot mordplatsen skymd av en byggbarack • När han böjde sig framåt såg han Olof Palme falla mot marken • Kort därpå hörde han en man komma springande och höll sig dold vid baracken AKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Vittnet Lars Jeppsson Befinner sig enligt egen uppgift på Tunnelgatans södra sida med sikten mot mordplatsen skymd av en byggbarack • När han böjde sig framåt såg han Olof Palme falla mot marken • Kort därpå hörde han en man komma springande och höll sig dold vid baracken AKLAGARMYNDIGHETEN
Vittnet Lars Jeppsson DAN88888888 AKLAGARMYNDIGHETEN 42
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Vittnet Lars Jeppsson DAN88888888 AKLAGARMYNDIGHETEN 42
Vittnet Lars Jeppsson Allt talar för att det var mördaren som kom springande • Tyvärr gjorde Jeppsson inga bra iakttagelser av den springande. En sak som han lade märke till var att den springande hade keps på sig - liksom Stig Engström AKLAGARMYNDIGHETEN 43
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Vittnet Lars Jeppsson Allt talar för att det var mördaren som kom springande • Tyvärr gjorde Jeppsson inga bra iakttagelser av den springande. En sak som han lade märke till var att den springande hade keps på sig - liksom Stig Engström AKLAGARMYNDIGHETEN 43
Vittnet Lars Jeppsson • Först när den flyende personen hunnit upp i trappan vågade sig Jeppsson fram • Han hamnade då i korsningen Tunnelgatan/Luntmakargatan • Jeppsson noterade att den flyende mannen uppe på krönet vände sig om och tittade nedåt AKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Vittnet Lars Jeppsson • Först när den flyende personen hunnit upp i trappan vågade sig Jeppsson fram • Han hamnade då i korsningen Tunnelgatan/Luntmakargatan • Jeppsson noterade att den flyende mannen uppe på krönet vände sig om och tittade nedåt AKLAGARMYNDIGHETEN
Vittnet Lars Jeppsson • Jeppsson blev då rädd och gömde sig vid baracken igen • Först en stund därefter påbörjade han ett förföljande av den flyende mannen uppför trapporna AELAGARMYNDIGHETEN 45
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Vittnet Lars Jeppsson • Jeppsson blev då rädd och gömde sig vid baracken igen • Först en stund därefter påbörjade han ett förföljande av den flyende mannen uppför trapporna AELAGARMYNDIGHETEN 45
Engströms iakttagelser • Stig Engström lämnade uppgifter om att han sett en man i korsningen Tunnelgatan/Luntmakargatan • Av de signalementsuppgifter han lämnade på denne person, så är det Jeppsson han sett AKLACAKMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms iakttagelser • Stig Engström lämnade uppgifter om att han sett en man i korsningen Tunnelgatan/Luntmakargatan • Av de signalementsuppgifter han lämnade på denne person, så är det Jeppsson han sett AKLACAKMYNDIGHETEN
Engströms iakttagelser • Stig Engström har beskrivit att då han kom till brottsplatsen höll han nästan på att snubbla på Olof Palme • Det var två yngre personer som redan var framme och höll på att hjälpa Olof Palme • Han pratade med Lisbeth och av henne fick han signalementet "Blå täckjacka” ALLAGARMYNDIGHETEN 47
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms iakttagelser • Stig Engström har beskrivit att då han kom till brottsplatsen höll han nästan på att snubbla på Olof Palme • Det var två yngre personer som redan var framme och höll på att hjälpa Olof Palme • Han pratade med Lisbeth och av henne fick han signalementet "Blå täckjacka” ALLAGARMYNDIGHETEN 47
Engströms uppgifter • Om dessa uppgifter från Stig Engström stämmer, så måste det redan ha hunnit komma bilar som parkerat på Sveavägen när han kom fram till brottsplatsen • Lisbeth Palme har aldrig omtalat att hon samtalat med en civil man om signalement Inget annat vittne har kunnat placera Stig Engström på platsen agerande som han säger AKLAGARMYNDIGHETEN 48
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms uppgifter • Om dessa uppgifter från Stig Engström stämmer, så måste det redan ha hunnit komma bilar som parkerat på Sveavägen när han kom fram till brottsplatsen • Lisbeth Palme har aldrig omtalat att hon samtalat med en civil man om signalement Inget annat vittne har kunnat placera Stig Engström på platsen agerande som han säger AKLAGARMYNDIGHETEN 48
Engströms iakttagelser * Om Stig Engström sett Jeppsson i korsningen så måste han ha befunnit sig längs med den gula linjen på nästa bild · * Om han befunnit sig på Sveavägens västra sida, så hade hans synfält begränsats av de parkerade bilarna * Om han varit på östra sidan borde han ha setts av vittnen ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms iakttagelser * Om Stig Engström sett Jeppsson i korsningen så måste han ha befunnit sig längs med den gula linjen på nästa bild · * Om han befunnit sig på Sveavägens västra sida, så hade hans synfält begränsats av de parkerade bilarna * Om han varit på östra sidan borde han ha setts av vittnen ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Fakta utredningen
• En av världens största utredningar. Jämförs
med mordet på JFK och Lockerbieattentatet. • Sveriges i särklass största brottsutredning. • Har pågått sedan 1986 och handläggs av Palmegruppen på Utredningsenheten vid Noa.
Polisen
2020-06-04 s.5

Slide 5
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Fakta utredningen
• En av världens största utredningar. Jämförs
med mordet på JFK och Lockerbieattentatet. • Sveriges i särklass största brottsutredning. • Har pågått sedan 1986 och handläggs av Palmegruppen på Utredningsenheten vid Noa.
Polisen
2020-06-04 s.5

Slide 5
Engströms iakttagelser ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms iakttagelser ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Jeppsson gärningsman? • Har hörts flera gånger. Finns ingen anledning tro att han ljuger • Hans längd - 164 centimeter - stämmer inte överens med hur vittnena beskrivit gärningsmannen LILACARNYNOCHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Jeppsson gärningsman? • Har hörts flera gånger. Finns ingen anledning tro att han ljuger • Hans längd - 164 centimeter - stämmer inte överens med hur vittnena beskrivit gärningsmannen LILACARNYNOCHETEN
Jeppssons förföljande Jeppsson sprang efter den flyende och när han nästan kommit upp till krönet träffade han Yvonne Nieminen med sällskap · Hon berättade att hon sett en springande man på David Bagares gata kort dessförinnan Jeppsson fortsatte att springa efter men påträffade inte den flyende LKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Jeppssons förföljande Jeppsson sprang efter den flyende och när han nästan kommit upp till krönet träffade han Yvonne Nieminen med sällskap · Hon berättade att hon sett en springande man på David Bagares gata kort dessförinnan Jeppsson fortsatte att springa efter men påträffade inte den flyende LKLAGARMYNDIGHETEN
Yvonne Nieminens uppgifter · Hon hade tillsammans med sitt sällskap varit på en lokal på Johannesgatan • När hon kom på David Bagares gata observerade hon en springande man AKLAGA MYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Yvonne Nieminens uppgifter · Hon hade tillsammans med sitt sällskap varit på en lokal på Johannesgatan • När hon kom på David Bagares gata observerade hon en springande man AKLAGA MYNDIGHETEN
Yvonne Nieminens förhör 860302 han har 1 Tar hand. Mannen gjorde rörelser. nos om hun med den här armen enempelvis sökte dr upp att blixtli.. Yan YF 1 110rl.ka 2015 YAT_mörk 1111 fincen. Nieminen undrade för lg - lv vurför han inte utan nade och ordnade till med viken. Mannen igaretde vieminen oah Leban. Mannon hade om brk Took, troligen TIT. TAT epicmuppl oah fladdrado tooken Yer wer 111 kmith:1d. Naakten miste ha Terit av migot tant Fial, eftersom den findende myket. NoekenVir mörk lyen plina din. Niet foder Eyntes -. I övrigt Tur minnen pit mbelk114A, Nieminen uppiastade det som mannen hade s bort 150j under egen Mannen hade huvudet nedbajs, des han -pr. a hude rin bllok riktad mot viiman har höll pli med. Nieminen riktade sin uppsamhet mot mannen ne. Nieminen ar inte om en het clusogon. Hen van de inte för 90 mannen he non huvuthon-ller lideremissigt hlintorsmannen 4111 Det verkade som om det var jobbigt för honom att spring. Tid att tillfalle verkade det som mannen halkade till. #andmodd. Mannen hade 1jue hy. på det 1111. Nieminen av mannen mekk. Han var75-176 am lang. Nieminen geh Lebin commenteride inte mnan =.11.ARLAGA MYNDIGHETEN 55
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Yvonne Nieminens förhör 860302 han har 1 Tar hand. Mannen gjorde rörelser. nos om hun med den här armen enempelvis sökte dr upp att blixtli.. Yan YF 1 110rl.ka 2015 YAT_mörk 1111 fincen. Nieminen undrade för lg - lv vurför han inte utan nade och ordnade till med viken. Mannen igaretde vieminen oah Leban. Mannon hade om brk Took, troligen TIT. TAT epicmuppl oah fladdrado tooken Yer wer 111 kmith:1d. Naakten miste ha Terit av migot tant Fial, eftersom den findende myket. NoekenVir mörk lyen plina din. Niet foder Eyntes -. I övrigt Tur minnen pit mbelk114A, Nieminen uppiastade det som mannen hade s bort 150j under egen Mannen hade huvudet nedbajs, des han -pr. a hude rin bllok riktad mot viiman har höll pli med. Nieminen riktade sin uppsamhet mot mannen ne. Nieminen ar inte om en het clusogon. Hen van de inte för 90 mannen he non huvuthon-ller lideremissigt hlintorsmannen 4111 Det verkade som om det var jobbigt för honom att spring. Tid att tillfalle verkade det som mannen halkade till. #andmodd. Mannen hade 1jue hy. på det 1111. Nieminen av mannen mekk. Han var75-176 am lang. Nieminen geh Lebin commenteride inte mnan =.11.ARLAGA MYNDIGHETEN 55
Yvonne Nieminens uppgifter • Beskrev mörkklädd, rockförsedd man som höll på med en mindre väska. Verkade halka till Vem var iklädd mörk rock, hade en handledsväska och kom från ett kontorsjobb? • Stig Engström AKLAGARMYNDIGHETEN 56
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Yvonne Nieminens uppgifter • Beskrev mörkklädd, rockförsedd man som höll på med en mindre väska. Verkade halka till Vem var iklädd mörk rock, hade en handledsväska och kom från ett kontorsjobb? • Stig Engström AKLAGARMYNDIGHETEN 56
Stig Engström Ingen har därefter sett eller pratat med Stig Engström förrän han kom tillbaka till Skandia c:a 23.40 AKLAGARMYNDIGHETEN 57
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Stig Engström Ingen har därefter sett eller pratat med Stig Engström förrän han kom tillbaka till Skandia c:a 23.40 AKLAGARMYNDIGHETEN 57
Engströms agerande efter mordet På lördagen den 1/3 skulle han åka på skidsemester med frun • Istället sökte han information från sin arbetsgivare om när han stämplat ut från arbetsplatsen • Före 12.00 ringde han Ingmar Börjeson och Roland Bergström på Skandia ALLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms agerande efter mordet På lördagen den 1/3 skulle han åka på skidsemester med frun • Istället sökte han information från sin arbetsgivare om när han stämplat ut från arbetsplatsen • Före 12.00 ringde han Ingmar Börjeson och Roland Bergström på Skandia ALLAGARMYNDIGHETEN
Engströms agerande efter mordet Anledningen till förfrågan var att polisen, pressen och "Norge" jagade honom Ändå var det ju ingen som visste om honom förrän han själv tog kontakt med polisen • Aktuellt hade en extrasändning klockan 12.00 AKLAGARMYNDIGHETEN 59
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms agerande efter mordet Anledningen till förfrågan var att polisen, pressen och "Norge" jagade honom Ändå var det ju ingen som visste om honom förrän han själv tog kontakt med polisen • Aktuellt hade en extrasändning klockan 12.00 AKLAGARMYNDIGHETEN 59
Engströms agerande efter mordet • I sändningen (Kl. 12.08.35–12.08.52) lämnades ett signalement på den misstänkte gärningsmannen: 30-45 år, 170-180 cm lång, mörk klädsel. Möjligen en keps. • Innan han fått sin utpasseringstid, så ringde Stig Engström klockan 12.20 till polisen. Han trodde att signalementet kunde avse honom Stig Engström omnämnde man i blå täckjacka ALKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms agerande efter mordet • I sändningen (Kl. 12.08.35–12.08.52) lämnades ett signalement på den misstänkte gärningsmannen: 30-45 år, 170-180 cm lång, mörk klädsel. Möjligen en keps. • Innan han fått sin utpasseringstid, så ringde Stig Engström klockan 12.20 till polisen. Han trodde att signalementet kunde avse honom Stig Engström omnämnde man i blå täckjacka ALKLAGARMYNDIGHETEN
Statistik utredningen
• Hela utredningen har nyligen digitaliserats.
• Den innehåller 22 430 olika uppslag.
• Ca 90 000 personer ingår och ca 40 000 är omnämnda
• Drygt 10 000 personer är hörda, många av dem flera gånger.
• Drygt 4000 fordon ingår.
• 134 personer har erkänt mordet, varav 29 direkt till polisen.
Polisen
2020-06-04 s.6

Slide 6
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Statistik utredningen
• Hela utredningen har nyligen digitaliserats.
• Den innehåller 22 430 olika uppslag.
• Ca 90 000 personer ingår och ca 40 000 är omnämnda
• Drygt 10 000 personer är hörda, många av dem flera gånger.
• Drygt 4000 fordon ingår.
• 134 personer har erkänt mordet, varav 29 direkt till polisen.
Polisen
2020-06-04 s.6

Slide 6
Engströms agerande efter mordet • Han omnämnde att Lisbeth Palme talat om en man i blå täckjacka • Han omnämnde inte att han haft handlovsväska Stig Engström kontaktade sedan SvD som skriver artikel och publicerar bild den 2/3 ALLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms agerande efter mordet • Han omnämnde att Lisbeth Palme talat om en man i blå täckjacka • Han omnämnde inte att han haft handlovsväska Stig Engström kontaktade sedan SvD som skriver artikel och publicerar bild den 2/3 ALLAGARMYNDIGHETEN
Engströms agerande efter mordet • Av allt att döma åkte han på skidsemester den 2/3 • Under veckan skrev tidningarna bland annat om en liten väska, och mannen på åsen Tidningarna visar bild på Jeppsson och talar om vilka polisbilar som kom till platsen ABLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms agerande efter mordet • Av allt att döma åkte han på skidsemester den 2/3 • Under veckan skrev tidningarna bland annat om en liten väska, och mannen på åsen Tidningarna visar bild på Jeppsson och talar om vilka polisbilar som kom till platsen ABLAGARMYNDIGHETEN
Engströms agerande efter mordet • Den 10 mars hölls andra förhöret per telefon med Stig Engström. Han beskrev då bland annat när och vilken typ av polisbilar som kom. Han omnämnde att han haft en mörkbrun handlovsväska • Dagen därpå hölls ett 30 minuter långt förhör med Stig Engström. Oklart om via telefon ANLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms agerande efter mordet • Den 10 mars hölls andra förhöret per telefon med Stig Engström. Han beskrev då bland annat när och vilken typ av polisbilar som kom. Han omnämnde att han haft en mörkbrun handlovsväska • Dagen därpå hölls ett 30 minuter långt förhör med Stig Engström. Oklart om via telefon ANLAGARMYNDIGHETEN
Engströms agerande efter mordet • Den 5 april höll polisen rekonstruktion med ett antal vittnen • Dock fick inte Stig Engström vara med Dagen därpå medverkade han i Rapport och gjorde en "egen rekonstruktion" AKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms agerande efter mordet • Den 5 april höll polisen rekonstruktion med ett antal vittnen • Dock fick inte Stig Engström vara med Dagen därpå medverkade han i Rapport och gjorde en "egen rekonstruktion" AKLAGARMYNDIGHETEN
Engström på TV ALLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engström på TV ALLAGARMYNDIGHETEN
agerande efter mordet Stig Engström hånade i det närmaste polisen i TV Stig Engström omtalades den 20 april i spaningsledningen som en möjlig gärningsman Särskilt ingripande åtgärder vidtogs dock inte AKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
agerande efter mordet Stig Engström hånade i det närmaste polisen i TV Stig Engström omtalades den 20 april i spaningsledningen som en möjlig gärningsman Särskilt ingripande åtgärder vidtogs dock inte AKLAGARMYNDIGHETEN
Engströms agerande efter mordet • Ett dialogförhör hölls med Stig Engström den 25 april 1986 · Ett kort telefonförhör hölls den 25 maj angående uppgift att han skulle ha känt Jeppsson • Förhören bestod till största delen av att Stig Engström fick lämna sin berättelse. Inget ifrågasättande, få följdfrågor AKLAGAKMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms agerande efter mordet • Ett dialogförhör hölls med Stig Engström den 25 april 1986 · Ett kort telefonförhör hölls den 25 maj angående uppgift att han skulle ha känt Jeppsson • Förhören bestod till största delen av att Stig Engström fick lämna sin berättelse. Inget ifrågasättande, få följdfrågor AKLAGAKMYNDIGHETEN
Engströms agerande efter mordet • Den 12 november 1986 tyckte Hans Holmér att man skulle köra spåret Stig Engström i botten "innan åklagarna slår klorna i honom" • Under hösten 1986 och förvintern 1987 förberedde polisen operation Alfa tillslaget mot kurderna. Detta var huvudspåret AKLAGAKMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms agerande efter mordet • Den 12 november 1986 tyckte Hans Holmér att man skulle köra spåret Stig Engström i botten "innan åklagarna slår klorna i honom" • Under hösten 1986 och förvintern 1987 förberedde polisen operation Alfa tillslaget mot kurderna. Detta var huvudspåret AKLAGAKMYNDIGHETEN
Engströms agerande efter mordet • Den 8 januari 1987 uttalade en i spaningsledningen att han ansåg att det måste vara Stig Engström som synts uppe vid David Bagares gata. • Det beslutas att man skulle gå vidare med Stig Engström • Problemet var att polisen bara hade tidningsbilder att visa för vittnet Nieminen AKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms agerande efter mordet • Den 8 januari 1987 uttalade en i spaningsledningen att han ansåg att det måste vara Stig Engström som synts uppe vid David Bagares gata. • Det beslutas att man skulle gå vidare med Stig Engström • Problemet var att polisen bara hade tidningsbilder att visa för vittnet Nieminen AKLAGARMYNDIGHETEN
Promemorian • Under januari och februari 1987 vidtogs åtgärder som mynnade ut i en promemoria den 9 februari • Denna uppseendeväckande promemoria medförde att det polisiära intresset för Stig Engström helt dog ut, och han lades "ad acta" AKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Promemorian • Under januari och februari 1987 vidtogs åtgärder som mynnade ut i en promemoria den 9 februari • Denna uppseendeväckande promemoria medförde att det polisiära intresset för Stig Engström helt dog ut, och han lades "ad acta" AKLAGARMYNDIGHETEN
'
Vapendelen
• Kulorna
Winchester Western, Metal Piercing och är av kaliber .357 Magnum
• Aktuella vapen
Smith&Wesson, Ruger, Taurus, Llama, Ruby, Escodin, Kassnar, Manurhin samt pistolen Coonan. • 788 vapen har provskjutits och en stor mängd kulor har undersökts.
Polisen
2020-06-04 s.7

Slide 7
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
'
Vapendelen
• Kulorna
Winchester Western, Metal Piercing och är av kaliber .357 Magnum
• Aktuella vapen
Smith&Wesson, Ruger, Taurus, Llama, Ruby, Escodin, Kassnar, Manurhin samt pistolen Coonan. • 788 vapen har provskjutits och en stor mängd kulor har undersökts.
Polisen
2020-06-04 s.7

Slide 7
Vittnet Nieminen · Den 30 januari 1987 förevisades Nieminen en tidningsbild av Stig Engström · Den 4/2 1987 hördes ett par på Åland som lämnat uppgifter om någon som misstänktes kunnat ha varit Stig Engström • Den 9 februari färdigställdes promemorian, men inget polisiärt förhör med Stig Engström LELAGARMYNDIGHETEN 71
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Vittnet Nieminen · Den 30 januari 1987 förevisades Nieminen en tidningsbild av Stig Engström · Den 4/2 1987 hördes ett par på Åland som lämnat uppgifter om någon som misstänktes kunnat ha varit Stig Engström • Den 9 februari färdigställdes promemorian, men inget polisiärt förhör med Stig Engström LELAGARMYNDIGHETEN 71
Promemorian - - Stookholma Polledlotrikt KK 1 1987-02-09 UPPFÖLJNING AV STIG ENGSTRÖM OCH YVONNE NIEMINEN. Yvonna Nieminen har föravinta att fotograri frin Erprebon, plvilket Stig Enge tra le avbildad 1 do kluder han ger mig ha burit pe tvillen den 28/2 1986. Engströms ansikte VLT bunkerat vid konfrontationstillfillet.. Resultatet av denna konfrontation redovima i separat förhörs protokoll. E 15-1-2 Margaretha Andersen och bennes bake Thouss har förhörts anglende Stia Enga trios bendk 1 dorus arrils pd Hand I was inad 1906. Wagra nya uppçifter av vikt framkom ej vid dessa förhör. Förbüren redovisas på separata förbörsprotokoll. EH 9981
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Promemorian - - Stookholma Polledlotrikt KK 1 1987-02-09 UPPFÖLJNING AV STIG ENGSTRÖM OCH YVONNE NIEMINEN. Yvonna Nieminen har föravinta att fotograri frin Erprebon, plvilket Stig Enge tra le avbildad 1 do kluder han ger mig ha burit pe tvillen den 28/2 1986. Engströms ansikte VLT bunkerat vid konfrontationstillfillet.. Resultatet av denna konfrontation redovima i separat förhörs protokoll. E 15-1-2 Margaretha Andersen och bennes bake Thouss har förhörts anglende Stia Enga trios bendk 1 dorus arrils pd Hand I was inad 1906. Wagra nya uppçifter av vikt framkom ej vid dessa förhör. Förbüren redovisas på separata förbörsprotokoll. EH 9981
Promemorian KONTROLL AV ENGSTRÖMS UPPGIFTER AVSEENDE SIN NÄRVARO PÅ BROTTSPLATSEN. Vid förbör bed Enga trön den 25/4 1986 bereddes ban tillfille att i fotomontage över personer som uppehållit sig på brottsplatsen, paka ut de han igenkände. Engotron reagerade för fotografier på Lars Jepsson, Helena Lihde, Karin Johansson sust Anders Björkman. Jan Andersson har förevisats sansa fotosamling. Han reagerade för Enga tröms fotografi ooh lämnade även en redogörelse för den personens uppträdande på brottsplatsen. I anledning av ovanstående torde det kunna hållas för visst att Engström uppehållit sig på brottsplatsen i enlighet med sin förhörgu tsago. ALLAGARMYNDIGHETEN 73
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Promemorian KONTROLL AV ENGSTRÖMS UPPGIFTER AVSEENDE SIN NÄRVARO PÅ BROTTSPLATSEN. Vid förbör bed Enga trön den 25/4 1986 bereddes ban tillfille att i fotomontage över personer som uppehållit sig på brottsplatsen, paka ut de han igenkände. Engotron reagerade för fotografier på Lars Jepsson, Helena Lihde, Karin Johansson sust Anders Björkman. Jan Andersson har förevisats sansa fotosamling. Han reagerade för Enga tröms fotografi ooh lämnade även en redogörelse för den personens uppträdande på brottsplatsen. I anledning av ovanstående torde det kunna hållas för visst att Engström uppehållit sig på brottsplatsen i enlighet med sin förhörgu tsago. ALLAGARMYNDIGHETEN 73
Promemorian YVONNE NIEMINENS MÖTE MED SPRINGANDE MAN PÅ DAVID BACARES GATA. Det var med all sannolikhet inte stig Engström som Yvonne Nieminen mötte på David Bagares Gata. Det Nr fortfarande syeket oolkert om det var gluningamannon bon atte. Sigoaleson touppgifterna plgirningsmannens kildse luvarlerar från ljusbrun skinnjacka, via olika typer av tlakjaokor till 1Anga mörka rockar. Vittnena ,Andets Björkman och Inge Morellus, vilka bida med slikerhet bör bu sett girningamannen, KT båda osikra på vad han hade för klädsel. AKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Promemorian YVONNE NIEMINENS MÖTE MED SPRINGANDE MAN PÅ DAVID BACARES GATA. Det var med all sannolikhet inte stig Engström som Yvonne Nieminen mötte på David Bagares Gata. Det Nr fortfarande syeket oolkert om det var gluningamannon bon atte. Sigoaleson touppgifterna plgirningsmannens kildse luvarlerar från ljusbrun skinnjacka, via olika typer av tlakjaokor till 1Anga mörka rockar. Vittnena ,Andets Björkman och Inge Morellus, vilka bida med slikerhet bör bu sett girningamannen, KT båda osikra på vad han hade för klädsel. AKLAGARMYNDIGHETEN
Promemorian I dageliget Er det dock ogörligt att komen fråga pårbare bur gärningabannen var kladd. Det kan dock konstateras att minst 1 person varit klädd på ett liknande sätt som Enga trön. Det var den person som Meninen mötte på David Engaros Cata. Frigan os detta var gleningocannen gir i dagalliget og att besvara. Stockhold den 9 februari 1987 Sto 9 eroffenAKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Promemorian I dageliget Er det dock ogörligt att komen fråga pårbare bur gärningabannen var kladd. Det kan dock konstateras att minst 1 person varit klädd på ett liknande sätt som Enga trön. Det var den person som Meninen mötte på David Engaros Cata. Frigan os detta var gleningocannen gir i dagalliget og att besvara. Stockhold den 9 februari 1987 Sto 9 eroffenAKLAGARMYNDIGHETEN
Fotovisningsförhör 870130 F: Varsågod Yvonne, titta på det här fotografiet och kommentera det i förhállande med de minnesbilder du har av den man du mötte. Vad du eventuellt finner för likheter, respektive vad det är som inte stämmer. Jag tycker att det stämmer liksom, kroppshyddan, men jag tycker han verkar vara för kort. För kort? N: N: Hur lång uppskattar du att den här mannen på bilden är? Ja, 180. Och hur lång har du minnesbilden av att den man var som du N: Ja 185 ungefär. Nu mötte jag visserligen honom i en nerförsbacke. Han sprang neråt, och jag gick uppåt. Det kan ju vara att jag fick det intrycket av att han var längre, än han i själva verket var. Det är svårt och säga när man då kommer nerifrån och går uppåt. Själva, alltså bredden vid bröstet det stämmer.
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Fotovisningsförhör 870130 F: Varsågod Yvonne, titta på det här fotografiet och kommentera det i förhállande med de minnesbilder du har av den man du mötte. Vad du eventuellt finner för likheter, respektive vad det är som inte stämmer. Jag tycker att det stämmer liksom, kroppshyddan, men jag tycker han verkar vara för kort. För kort? N: N: Hur lång uppskattar du att den här mannen på bilden är? Ja, 180. Och hur lång har du minnesbilden av att den man var som du N: Ja 185 ungefär. Nu mötte jag visserligen honom i en nerförsbacke. Han sprang neråt, och jag gick uppåt. Det kan ju vara att jag fick det intrycket av att han var längre, än han i själva verket var. Det är svårt och säga när man då kommer nerifrån och går uppåt. Själva, alltså bredden vid bröstet det stämmer.
Fotovisningsförhör F: N: Om du.... kläderna. Ja det stämmer förutom den där halsduken. Halsduken stämmer inte? Nej. N: N: Om du tittar. det br vildigt svårt och se vad det är för typ av tjocklek på rocken, men om du just tittar på längden och.... Längden stammer, den mannen jag mötte han hade jag uppfatta att han hade en svart rock. Tjockleken tycker jag inte stammer för att den fladdre, han hade den uppknappt. Den fladdra mycket, och det gör inte en tjock rock. Du får intrycket att det här är en tjock rock? ALLAGAKMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Fotovisningsförhör F: N: Om du.... kläderna. Ja det stämmer förutom den där halsduken. Halsduken stämmer inte? Nej. N: N: Om du tittar. det br vildigt svårt och se vad det är för typ av tjocklek på rocken, men om du just tittar på längden och.... Längden stammer, den mannen jag mötte han hade jag uppfatta att han hade en svart rock. Tjockleken tycker jag inte stammer för att den fladdre, han hade den uppknappt. Den fladdra mycket, och det gör inte en tjock rock. Du får intrycket att det här är en tjock rock? ALLAGAKMYNDIGHETEN
Fotovisningsförhör N: F: Du får intrycket att det här är en tjock rock? Jag får intrycket av en tjock rock, det kan bero på bilden visserligen. Nu är den knappt också. Jag fick ett väldigt mörkt intryck, svart rock, mörka byxor, mörk tröja. Vad han hade på huvudet det såg jag aldrig. F: Den där handledsväskan da, har du några kommentarer på den? N: Ja det stämmer. N: Jo, det var i ungefär den storleken. Skorna tycker jag stämmer också. Han halkade när han sprang. så han hade inga stövlar eller grövre skor. Han sprang och sen så snubblade han hela tiden medan han sprang. F: Så sammanfattningsvis kan man säga att det som överensstämmer då det är kroppsstorleken och längden på rocken. Däremot så tycker du inte då att längden på mannen stämmer eftersom du fick intryck av att den här mannen är cirka 180 cm lång. medan din minnesbild av den du mötte är, att den mannen var 185 cm lang? LELAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Fotovisningsförhör N: F: Du får intrycket att det här är en tjock rock? Jag får intrycket av en tjock rock, det kan bero på bilden visserligen. Nu är den knappt också. Jag fick ett väldigt mörkt intryck, svart rock, mörka byxor, mörk tröja. Vad han hade på huvudet det såg jag aldrig. F: Den där handledsväskan da, har du några kommentarer på den? N: Ja det stämmer. N: Jo, det var i ungefär den storleken. Skorna tycker jag stämmer också. Han halkade när han sprang. så han hade inga stövlar eller grövre skor. Han sprang och sen så snubblade han hela tiden medan han sprang. F: Så sammanfattningsvis kan man säga att det som överensstämmer då det är kroppsstorleken och längden på rocken. Däremot så tycker du inte då att längden på mannen stämmer eftersom du fick intryck av att den här mannen är cirka 180 cm lång. medan din minnesbild av den du mötte är, att den mannen var 185 cm lang? LELAGARMYNDIGHETEN
Fotovisningsförhör N: N: Ungefär, det är svårt och säga eftersom han sprang uppifrån då och neråt. Vidare så får du intrycket av att den här rocken verkar vara tjockare typ och den rock som då den här mannen du mötte bar verkade vara av tunnare typ eftersom den fladdrade Den fladdrade hemskt mycket jo. Det blåste ju också den kvällen, det var kallt och det blåste. Jag titta på honom för för det första så hade han rocken uppknäppt, för det andra fladdrade den, när den fladdrar väldigt mycket så här i blåsten så tror man att det är en tunnare typ av rock. Sen så tittade jag vad han höll på med i händerna, och han höll på och antingen stänga väskan han hade i sin vänstra hand, eller också öppna den. Det var den rörelsen jag titta då på. Sen såg jag då att han snubbla medan han sprang.
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Fotovisningsförhör N: N: Ungefär, det är svårt och säga eftersom han sprang uppifrån då och neråt. Vidare så får du intrycket av att den här rocken verkar vara tjockare typ och den rock som då den här mannen du mötte bar verkade vara av tunnare typ eftersom den fladdrade Den fladdrade hemskt mycket jo. Det blåste ju också den kvällen, det var kallt och det blåste. Jag titta på honom för för det första så hade han rocken uppknäppt, för det andra fladdrade den, när den fladdrar väldigt mycket så här i blåsten så tror man att det är en tunnare typ av rock. Sen så tittade jag vad han höll på med i händerna, och han höll på och antingen stänga väskan han hade i sin vänstra hand, eller också öppna den. Det var den rörelsen jag titta då på. Sen såg jag då att han snubbla medan han sprang.
Anders Björkmans uppgifter 360301 k02.25:8700025 N 10.00LLACAKMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Anders Björkmans uppgifter 360301 k02.25:8700025 N 10.00LLACAKMYNDIGHETEN
Intressanta uppslag
• 33-åringen
• Christer Pettersson
• Christer A
• PKK
• Sydafrika
• "Polisspåret”
 
Polisen
2020-06-04 s.8

Slide 8
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Intressanta uppslag
• 33-åringen
• Christer Pettersson
• Christer A
• PKK
• Sydafrika
• "Polisspåret”
 
Polisen
2020-06-04 s.8

Slide 8
Inge Morelius uppgifter 860301 kl 09.208.60314 10.30160408 kl 11.50AELAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Inge Morelius uppgifter 860301 kl 09.208.60314 10.30160408 kl 11.50AELAGARMYNDIGHETEN
Jan Andersson J-Å SvenssonVad hade han pl sig met inde du? Det un poplinrock. Vad var det for firgel den 1 Hirde han gonting pl huvudet Hur gamal ur den mannen uppskattnings. Jag fick en uppfattningen att han, om det var att han hade Ju, hun mer eller mindre sprang om hun nu dirigerude. han LELAGARMYNDIGHETEN 83
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Jan Andersson J-Å SvenssonVad hade han pl sig met inde du? Det un poplinrock. Vad var det for firgel den 1 Hirde han gonting pl huvudet Hur gamal ur den mannen uppskattnings. Jag fick en uppfattningen att han, om det var att han hade Ju, hun mer eller mindre sprang om hun nu dirigerude. han LELAGARMYNDIGHETEN 83
Avförd • Den 12 februari 1987 avskrivs Stig Engström från utredningen "som på platsen varande" • Sedan dör intresset för honom och andra personer blir intressantare i utredningen • Hans Holmér avträdde i februari 1987
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Avförd • Den 12 februari 1987 avskrivs Stig Engström från utredningen "som på platsen varande" • Sedan dör intresset för honom och andra personer blir intressantare i utredningen • Hans Holmér avträdde i februari 1987
Engströms vidare agerande Stig Engström hörs som vittne i rättegångarna mot Christer Pettersson i såväl tingsrätt som hovrätt. Han inkallades på försvarets begäran • Han ställer upp i intervjuer i tidningen Proletären 1991 och i tidningen Skydd & Säkerhet 1992 ALLAGARMYNDIGHETEN 85
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms vidare agerande Stig Engström hörs som vittne i rättegångarna mot Christer Pettersson i såväl tingsrätt som hovrätt. Han inkallades på försvarets begäran • Han ställer upp i intervjuer i tidningen Proletären 1991 och i tidningen Skydd & Säkerhet 1992 ALLAGARMYNDIGHETEN 85
Engströms vidare agerande • Han avlider sedan 2000 utan att ha blivit vidare hörd i utredningen · Hans medverkan i media gör att det för oss framstår som mindre sannolikt att han ingått i en konspiration AKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Engströms vidare agerande • Han avlider sedan 2000 utan att ha blivit vidare hörd i utredningen · Hans medverkan i media gör att det för oss framstår som mindre sannolikt att han ingått i en konspiration AKLAGARMYNDIGHETEN
Slutsatser Jag anser att det finns flera svårförklarade omständigheter rörande Stig Engström • Hade den nuvarande Palmegruppen varit med för 34 år sedan, så hade Stig Engström blivit frihetsberövad, om han inte kunnat lämna nöjaktiga förklaringar • Min bedömning är att det skulle ha räckt för att få honom häktad AELAGARMYNDIGHETEN 87
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Slutsatser Jag anser att det finns flera svårförklarade omständigheter rörande Stig Engström • Hade den nuvarande Palmegruppen varit med för 34 år sedan, så hade Stig Engström blivit frihetsberövad, om han inte kunnat lämna nöjaktiga förklaringar • Min bedömning är att det skulle ha räckt för att få honom häktad AELAGARMYNDIGHETEN 87
Slutsatser • Vi hade haft en rimlig chans att säkra mordvapnet och andra omständigheter samt att i grunden utreda om han medverkat i en konspiration Nu går inte detta • Enligt min mening går det inte att komma runt Stig Engström som misstänkt gärningsman AKLAGARMYNDIGHETEN
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Slutsatser • Vi hade haft en rimlig chans att säkra mordvapnet och andra omständigheter samt att i grunden utreda om han medverkat i en konspiration Nu går inte detta • Enligt min mening går det inte att komma runt Stig Engström som misstänkt gärningsman AKLAGARMYNDIGHETEN
Nuvarande Palmegruppen
• Våren 2016 gick större delen av den tidigare gruppen i pension.
• Hösten 2016 rekryterades nya medarbetare.
• Februari 2017 tillsattes en ny åklagare.
• En gruppchef/spaningsledare, två kriminalinspektörer och en civil utredare.
 
Polisen
2020-06-04 s.9


DPT 09.png
]
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Ann-2020-06-10-JDA26100-00 Presskonferens nedläggning av PU.pdf
Nuvarande Palmegruppen
• Våren 2016 gick större delen av den tidigare gruppen i pension.
• Hösten 2016 rekryterades nya medarbetare.
• Februari 2017 tillsattes en ny åklagare.
• En gruppchef/spaningsledare, två kriminalinspektörer och en civil utredare.
 
Polisen
2020-06-04 s.9


DPT 09.png
]