Uppslag:KD10405-00-A

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
10405-00-A
Registrerat
1988-10-28
Ad acta
1995-05-04
Avsnittsanteckningar
PM-TFN-MED-CP
Uppslagsanteckningar
OXEN",CP-FÖRHÖR. HÄKTN-PM, AVRAPP,P23,P88,P113
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


i grövre brottmål

Stoclsho 1.17

02 Arbatsenhet

09 plats för artursstiimpoi

Ralne oma 13 Uppgilsmottagare

04 telefon

delum

05 klockan

1302

inders indagal

86-05-28 Bron med vilket uppslagal hör samman

11 Spaningsuppslegal lämnar

vid person Palmeirendet.

х ligt besök

por telefon 12 Uppgiftslämnarns efternamn och alla fornamn i all folid, tilltalsnamnet markeras)

20 brev

Par mani ang im

.

13 Yekellel

14 Postadress (cildelningsadress och erlsndross), tololen bosluden

15 Arbalsplats (arbalsgivare, postadress och lelalon Brbalet)

16 Uppslagal ayser

misstänki Orson

17 Händelse (kort rubricering tex jaktlagelse av person fordon gods, skolllosening etc med angivande ay ild

och plats)

M fordon

gods 18 I 88k (anteckne lorsl kand Parsons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och asbalsgivare - okänd persona kan, alder signalement och klādsel -

berart fordons reg nr. fabrikal, typ, Srsmodell. tārg mm 4anil annat gode med noggrann beskriuning. Därefter övrlga sakuppgifter med angivende av ev hallpunkter lor lider och platser semi bedamning av uppgiflalamnerens trovärdighet och ev april- eller narkotikspêvarken)

Ang. röd nr: 697 gällande en Christer Pettersson.

Måndagen den 26/5-86 kl 1115 besöktes Christer Pettersson i sin bostad av krinsp Lennart Pettersson och Anders hindahl, Följande framkomuiordkvällen wefann sig Christer inne i Sthlms city.Ean besökte en "clui" p& Oxtorgsgatan-2 tr under jord-som heter PK OKEN. Där träffade han bla. en "kille" vid namn Sigvard Cedergren-känd duse.Cedergren är bosatt iemnergatan 16.

11

Christer anlände till klubben vid 19-tiden på kvällen och avvek därifrån strax efter 2201 dd han gick till Centralen och tog "pendeln" hem till Rotebro. kom hen vid ca: 2330-tiden och gick så gott som genast och lade sig. De norgonen när han vaknade vid 08-tiden, gick han och hämtade tidningen-]N-och fick då vetskap om mordet. Ziterson Christer är en "sann vän "till Olof Palme satte han sig ner vid köksbordet och grät.

Foly.blad

19 Ovenstående uppslug

20 Tagit dat

kan anknyle fill uppslag nr

Spaninge chof Signatur

(Ditr spaningschel Registrator Signalur

Signatur

21

Onknyler 1lll uppslag nr 22 Rogistrerat: 23 Ärendet til Hola!

signalur

dalom

| Bignatur

2: Fuelbe. Real datum

25 Spanche sign

860829

(

Pol-1986-05-20 KF10405-A PM över besök hos Christer Pettersson .pdf