Uppslag:KD10405-00-R

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
10405-00-R
Registrerat
1989-03-21
Ad acta
1995-05-04
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
"OXEN" CP-FÖRHÖR HÄKTN-PM AVRAPP P23 P88 P113
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Mordet på statsminister Olof Palme samt mordförsöket på fru Lisbeth Palme
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-03-16 09:40
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med pensionären PETJERSSON, Carl Gustav Christer f. 470423_1093. Förhöret hållet i RK-A2:s lokaler, Kungsholmsgatan 37, Stockholm, 1989-03-16 med början klockan 09.40. Förhörsledare: Krinsp Jerker Söderblom och krinsp Thure Nässén. Pettersson biträdes under förhöret av advokat Arne Liljeros. Förhöret indikteras på band.

Förhöret avser fortsatt komplettering till tidigare förhör angående mordet på statsminister Olof Palme samt mordförsöket på fru Lisbeth Palme.

Petterson, som fortsättningsvis under förhöret kallas vid förnamnet Christer, underrättas om att de delgivna brottsmisstankarna mot honom kvarstår.

Christer förnekar att han gjort sig skyldig till brotten.

I samband med förhör den 14 mars 1989 så blev det bestämt att den 15 mars 1989 så skulle det hållas ett så kallat konfrontationsförhör mellan Christer och Roger Östlund. Konfrontationsförhöret kunde inte utföras på grund av att Roger Östlund av vissa orsaker ej kunde medverka vid detta tillfälle.

Dessutom meddelade Christer via sin advokat att han för närvarande inte tänkte närvara i ett konfrontationsförhör med Roger (stlund. Orsaken till att Christer ej vill medverka i ett konfrontationsförhör för närvarande är att han har ett antal frågor att ställa till Roger Östlund som han själv anser väldigt viktiga. Frågorna är viktiga på så sätt att domstol eventuellt skulle kunna ha synpunkt på vad Roger avser med sina uppgifter. Christer vill att Roger östlund endast ska få svara på frågorna vid ett tillfälle och att han då är oförberedd på frågorna samt att det tillfället då ska bli inför domstol.

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

Christer underrättas vidare om att avsikten i samband med konfrontationsförhöret mellan honom och Roger Östlund skulle ha varit att bland annat inspela konfrontationen på video. Christer säger ändå att han "går inte med på detta".

Efter en kortare diskussion så blir det bestämt att Christer ska överväga konfrontations förhör och samråda enskilt med sin advokat. Hans beslut kommer att delges senare under nästa vecka.

Beträffande Roger Östlund så vill Christer berätta följande: Första gången som han träffade honom var sannolikt i mitten av 1970-talet

förmodligen åren 1975 eller 1976 - i samband med att Christer satt på Kumla fångvårdsanstalt. Något umgänge mellan Roger och Christer förekom inte under deras vistelse på Kumla. Christer tillägger här beträffande umgänget med Roger att möjligheten finns att han och Roger kan ha suttit och spelat kort, men det är ingenting som han minns ska ha förekommit.

Därefter dröjde det till sannolikt 1985 innan han träffade Roger Ởstlund vid nästa tillfälle. Sannolikt var Christer tillsammans med Anders Holmqvist och de besökte ett ungkarlshotell på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm. Avsikten med deras besök var att de hade tänkt sig att köpa någon sprit. Christer och Hagge hade ringt på hos några langare dock utan att de hade öppnat. I trapphuset till ungkarlshotellet så sammanträffade de med Roger Östlund. Christer ställde då direkt en fråga till Roger Östlund om han hade något "tjack". Roger tog då omedelbart fram en påse och visade Christer. Den tog Christer och ryckte av Roger. Enligt Christer så började han att springa för att på så vis klara sig ifrån betalning för påsen, men hamnade i någon återvändsgång inne i bostadshotellet. Av den orsaken så fick han lov att lämna tillbaka påsen till Roger Östlund. Något handgemäng uppstod aldrig utan påsen överlämnades frivilligt från Christer till Roger. Vad det var i påsen vet inte Christer men han utgick ifrån att det var narkotika. Enligt Christer så förekom det ej några särskilt upprörda känslor vid detta tillfälle utan Roger bara stad och täckte Christers reträtt så att han hade ingen möjlighet att komma ifrån den plats som han hade hamnat på. I och med detta så var händelsen överspelad.

lylle ej om blankellen anande som forts5l cingsblad

Ex 1: Till

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

Nästa tillfälle som Christer träffade Roger ûstlund har han tidigare redogjort för i förhör.

Christer kan ej tidsplacera denna händelse men vet att den ligger i förhållande till händelsen på Magnus Laduslåsgatan efter denna tidpunkt.

Harry Miekkalina och Christer var ute och sökte efter Kujtim Berisa och Roger Östlund. Anledningen till detta var att Harry Miekkalina hade haft inbrott hemma hos sig. Miekkalina misstänkte att Roger Östlund och Kujtim Berisa var inblandade i detta inbrott. Bland annat så saknades en skinnjacka, tillhörig Harry Miekkalinas fru. Efter att ha besökt ett par adresser på Söder så fick de tag på Roger Östlund i en lägenhet som var belägen någonstans på Katarina Bangata enligt Christer. I övrigt så hänvisas till tidigare förhör om händelsen som sådan.

Nästa tillfälle som Christer sammanträffade med Roger Östlund var sannolikt sommaren 1988. Han och Erling Ofstad var inne i Stockholm och de befann sig i anslutning till Sergelarkaden. De råkade av en händelse sammanträffa med Roger Ởstlund, Roger Östlund var påverkad och hade en bok eller ett album under ena armen. Han hade dessutom en kvarts liter sprit med sig. Han erbjöd Christer att han skulle få smaka av spriten. Av den anledningen så åkte Roger och Christer i en av hissarna i höghusen. Erling Ofstad stannade själv kvar utanför hissen. Under hissfärden så fick Christer ett par supar ur flaskan som Roger hade. Christer frågade även Roger om han kände till om det fanns någon som hade något amfetamin. Roger sade då att han kände en person samt namngav även personen ifråga. Christer minns dock inte vad den personen heter. Christer bestämde sig dock för att inte följa med Roger Östlund att inhandla något amfetamin hos den personen som han hade föreslagit. När de kom ner till bottenvåningen där Erling Ofstad väntade så blev Roger ůstlund aggressiv. Anlcdningen till att Roger hade blivit aggressiv var enligt Christer att han blev förnärmad över att Christer inte ville följa med honom. Roger var dessutom, enligt Christer, vid detta tillfälle mera manisk än han brukar vara. Roger blev så pass aggressiv att han måttade slag mot Christer och även till Erling Ofstad. Bland annat så använde Roger

syte ej om blanketten används som fonsalt ning sbiad.

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

spritflaskan som tillhygge. Vare sig Erling Ofstad eller Christer blev träffade i samband med att Roger Östlund gjorde utfall emot dem. Christer säger här att Roger var så pass påverkad att det var egentligen ingen större hotsituation.

Det är de tillfällen som Christer minns att han har träffat Roger Östlund.

Beträffande dessa protokollförda tillfällen så önskar Christer att i sam, band med en eventuell huvudförhandling få framföra frågor till Roger Östlund inför domstol. Hans önskemål är då att Roger stlund är ovetandes om de frågor som Christer har för avsikt att ställa till honom om just dessa möten som vi nu har berört i förhör.

Christer motsätter sig dock inte att vi håller förhör med Roger Östlund på vanligt sätt för att utreda de tillfällen som han kan minnas att han har träffat Christer.

Förhöret övergår till att behandla dagboksanteckningar som förts av Christer. Dagbok för 1985 med beslagsliggarnummer 0103-9502-88-88.

Söndagen den 10 november 1995 så finns det antecknat i Christers kalender:

+ "Bengan och Stickan Eng på besök, trevlig".

erinrar sig att det var sannolikt lördagen den 9 november 1985

men kan även ha varit söndagen den 10 november 1985 - som han fick besök av en bekant vilken han känner sedan tidigare. Han kallas för "Rult- Bengan". Enligt Christer bor "Bult-Bengan" hemma hos sin mamma i Märsta i närheten av ICA. Han har telefon 711 26. "Bult-Bengan" är cirka 30 år gammal och Christer kan i övrigt inte erinra sig vad han heter i förnamn eller några andra detaljer - adress eller liknande som kan hjälpa till att få honom identifierad. Vid detta tillfälle hade han med sig en person som Christer inte känner sedan tidigare. Hans namn var Stickan Eng. Stickan Eng berättade vid besöket som "Bengan" och Stickan Eng gjorde hemma hos Christer, att han kort innan handlat någon kaptialvara på kontokort vid intilliggande 0B5varuhus. Eventuellt så kan det ha varit som så att Stickan Eng hade köpt en tv,

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

men Christer är något säker på detta.

Enligt Christer så är Stickan Eng cirka 40 år gammal och har mellanblont hår. Han är något kortare än Christer själv, d.v.s något under 180 cm lång. Enligt Christer så har Stickan Eng ett utseende som att han ser äldre ut än vad han i själva verket är.

Vad Christer kan minnas så berättade Stickan Eng att han hade en syster som skulle vara boende i Rotebro. Han hade dessutom någon bror i Märsta.

Detta var första tillfället som Christer träffade denna Stickan Eng.

Någon eller några månader efter det första sammanträffandet dem emellan så var Christer uppe i Märsta. Han ringde ifrån stationen hem till "Bult-Bengan" och då svarade hans mamma. "Bult-Bengan" var inte hemma men hans mamma gav anvisningar om var han kunde finnas. Christer följde de anvisningarna lokalt i Märsta och kom på så vis till Stickan Engs bror. Enligt Christer så är han något osäker på vem av bröderna Eng som ägde lägenheten, men det var en lägenhet som var fint möblerad och det rådde god ordning i lägenheten. Förutom Stickan Eng så fanns även hans bror i lägenheten samt dessutom "BultBengan". Detta som Christer har redovisat beträffande Stickan Eng är de enda gångerna som han har träffat honom.

På direkt fråga så uppger Christer até någon annan Stickan Eng känner han inte.

I dagboken för 1986, med beslagsliggarnummer 0103-9502-14-88, så har Christer den 30 januari 1986 gjort en anteckning: "Ludde två mord".

Efter en tids betänkande säger Christer att den enda person han känner som

heter Ludde är en liten man som bor i Rotsunda. Om honom vet Christer vidare att han arbetar vid SJ i Hagalund och ibland är han i Sollentuna centrum

och super,

llylle ej om Mankelten anvinds som brts:inn ngeblad

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

Christer har här ett vagt minne av att Ludde vid något tillfälle i fyllan sagt och skämtat om att han skulle ha gjort sig skyldig till två mord. Enligt Christer så bör det ha varit så att Ludde nämnt detta på skämt. Det var detta som föranledde Christer till att föra anteckningen i anteckningsboken.

Nästa anteckning som berörs förekommer i samma kalender under vecka åtta. Det står där skrivet följande: "Skriv ut olika kontrakt".

Christer erinrar sig efter en stund att detta är något som sannolikt hört samman med uir Håkansson, vilken bodde hos honom under hösten 1985 - från augusti till i mitten på december. Sannolikt sysslade Christer med att skriva ut någon form av hyreskontrakt mellan honom och Håkansson vid aktuellt tillfälle. Christer minns dock inte riktigt syftet med kontraktet men tror att det sannolikt var som så att Ulf Håkansson skulle kunna presentera det kontraktet för Sociala och på så vis kunna få ut pengar.

Frågeställningar kring andra anteckningar härledes till beslag 0103-9502-60-88, gällande Fickkalender för år 1986. Under vecka tretton så har Christer skrivit: "Spinnars har nu

två gånger sagt, du är så rädd för" - därefter någonting som bedömes som oläsligt.

Efter detta så får Christer tillfälle att titta på sina anteckningar och säger omedelbart att det står så här: "Spinnars har nu två gånger sagt, du är så rädd för gud".

Х

Christer förklarar anteckningen på så vis att det har ofta förekommit att när han exempelvis haft besök av Ofstad, Kozber eller Spinnars så har han läst högt ur skriften för dessa personer. Vid något eller några tillfällen så har då Spinnars "i fyllan och villan" kastat ur sig någonting liknande att Christer skulle vara rädd för Gud. Enligt Christer så är det detta som har föranlett den anteckning som nu citerats.

Nästa anteckning är också från vecka tretton och skriven under torsdagen den 27 mars.

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

Christer har där antecknat: "har vid 09.00-tiden tycker jag allt under kontroll. Tvättade i natt".

Christer kommenterar detta med att sannolikt vor det bara som så att han trivdes med tillvaron. Han hade kanske tvättat, städat och hade det snyggt samt trivdes i största allmänhet. Någon annan förklaring än detta finns inte enligt Christer.

Nästa anteckning är gjord den 1 april 1986. Christer har antecknat: "Allt krut och alla sprängmedel klassas som krigsmateriel".

Christer förklarar detta omedelbart med att sannolikt så har han läst eller hört på radio om någon ny lag eller liknande som berört detta ämne. Någon annan förklaring har Christer inte till anteckningen.

Christer säger att ofta när han sitter ensam kan

bra sådana anteckningar. Han kan dessutom göra urklipp ur tidningar exempelvis och lägga in i sin Lagbok. Han minns ett urklipp som han vill ha relaterat och protokollfört. Det var en dam som hade slagit en nazist i huvudet med en handväska och detta betecknades inte som brott. Detta hade Christer klippt ut och lagt in i sin Lagok.

Nästa anteckning som berörs är utförd under vecka arton. Där har Christer skrivit: "KAL - KOV".

Christer säger att han inte vet vad det är för någonting som han antecknat där.

På direkt fråga från förhörsledaren om det kan vara fråga om Khalichnicov. Då säger Christer att det vet han inte vad det är för något.

Christer kan ej heller förklara varför han skrivit "urkund" och "revers" på samma sida.

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

Förhöret återupptaget efter fem minuters rast.

Christer tillfrågas återigen av förhörsledaren om han inte känner till vad ordet Khalichnicov är för någonting.

Christer säger återigen att det känner han inte till och frågar i stället "kan det vara något namn eller liknande?". Beträffande Khalachnicov så minns Christer när vi pratar om detta att det rör sig om ett ryskt kulsprutegevär men säger att hans anteckning som han fört i dagboken har absolut ingenting att göra med detta.

Nästa dagbok är för året 1987 med beslagsliggarnummer 0103-9502-69-88.

Beträffande den 18 - 19 februari så har Christer antecknat: "Bara en riktig man kan erkänna att han har fel".

Vid tidpunkten för antecknandet så satt Christer på Kumlaanstalten och han minns att han vid den tiden städade på sjukavdelningen och sannolikt härleder han anteckningen till någon händelse i samband med arbetet på sjukavdelningen.

Nästa anteckning härledes till vecka nio, den 28 februari 1997 där Christer skrivit: "Den röda rosens budskap skrevs i blod". Christer har även under inom parentes skrivit Svante Lundqvist.

Christer säger direkt att det är antagligen ifrån någon tidningsartikel eller liknande. När han får se namnet Svante Lundqvist så säger Christer att han minns att det var Svante Lundqvist som hade någon artikel med den rubriken och det är det som är orsaken till att han har antecknat detta i sin anteckningsbok.

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

Förhöret övergår till att behandla den klädesbrand som inträffat hos Christer och som tidigare berörts i förhören den 30 december 1988, den 12 januari 1999 och den 8 februari 1989.

Christer har där utförligt beskrivit på ett bestämt och övertygande sätt om omständigheterna kring att brand uppstått i tvättkläder. Christers uppfattning var att branden skulle ha inträffat före Palmemordet. Han har vidare berättat att han under tvättningsförloppet varit ensam.

Den 21 februari 1999 så underrättades Christer om att Spinnars i förhör uppgivit att det var han som utfört tvätten. Christer underrättas även om att Spinnars hade under förhöret tidsplacerat tvättningen och branden till en viss dag föreden 28 februari 1986. Spinnars har vidare underrättas om Christers förhörsuppgifter. Spinnars vidhåller att hans uppgifter är de riktiga och lämnar i förhöret en del uppgifter om tidsplacering som visar sig stämma vid kontroll.

På direkt fråga så säger Christer att Spinnars kan inte ha rätt i sina uppgifter eftersom han minns hela händelsen väl klart för sig. Han minns att Spinnars har tvättat ett antal gånger hos Christer i tvättstugan samt vid något tillfälle även använt sig av Gustavssons tvättstugenyckel för att få tillgång till tvättstugan, men vid detta tillfälle som relaterats så säger Christer att det är hans uppgifter som är de riktiga.

Beträffande branden så minns Christer att Spinnars kom, några timmar efter att branden hade inträffat,hem till Christer på eftermiddagen.

På direkt fråga så säger Christer att han minns att Spinnars satt anhållen vid Märstapolisen någon gång under en tid av tre dygn. På fråga från förhörsledaren om det kan ha varit januari 1986 så säger Christer att det minns han inte. Däremot minns Christer att Spinners hade suttit anhållen på grund av uppgifter från Leif "Kryckan" Berg. På direkt fråga säger Christer att han tror att det rörde sig om misshandel av "Kryckan" Berg.

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

Christer tillfrågas åter av förhörsledaren om han är säker på att hans uppgifter angående branden är de riktiga. Christer säger då åter att hans uppgifter är de riktiga.

Christer upplyses om att Spinnars satt anhållen under tiden den 29 januari 1996 till den 31 januari 1986 för olaga hot och misshandel. Direkt efter frigivandet hämtade han sin röda transistorradio hos "Kryckan" Berg. Efter-som han inte fick bo där så begav han sig direkt till Christer. Någon gång på fredagskvällen eller natten till lördagen den 1 februari så erbjöd Christer Spinnars att han skulle få "en rökare", d.v.s en dos amfetamin om han tvättade åt Christer. Spinnars gick då till tvättstugan ach tvättade Christers tvätt och lade samtidigt in sin täckjacka i tvättmaskinen. Han hängde senare på natten upp tvätten på tork i torkrummet. Någon gång under lördagen den 1 februari hämtade han tvätten och bar upp den till Christers lägenhet. Spinnars lämnade lägenheten direkt på grund av att han mådde mycket dåligt av amfetaminet vilket varit arent. När Spinnars återkom till lägenheten tre timmar senare så berättade Christer att Spinnars jacka hade självantänt och börjat brinna. Christer visade också den sönderbrända jackan för Spinnars och berättade vidare att branden inträffat på en stol i rummet. Då Spinnars inte hade någon annan jacka så fick han låna en grön jacka av Christer. Christer hade tidigare fått denna jacka av Spinnars.

Efter det att Christer delgivits Spinnars förhörsuppgifter så säger han efter en lång diskussion att det är ju möjligt att det kan vara så som Spinnars säger men hans minnesbild är fortfarande att den berättelse som han har avgivit är den rätta.

På direkt fråga beträffande datumet att branden skulle kunna ha inträffat den 1 februari 1986 så säger Christer att "detta är inte omöjligt".

På direkt fråga beträffande "tjack" så säger Christer att vid den tiden så använde han rätt ofta "tjack" samt hade det ganska ofta hemma. Han anser att det är inte omöjligt att han vid den här tiden, i samband med klädesbranden, kan ha varit påverkad av amfetamin.

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

Christer underrättas vidare om att Spinnars har härlett branden till den 1 februari 1986 som är lördag. Detta styrks tidsmässigt av fru Lindberg som i förhör uppgivit att hon sett Christer och pratat med honom angående branden på en lördag.

Förhöret avslutas klockan 11.25.

Christer önskar icke ta del av det indikterade förhöret men önskar ta del av förhöret när det har utskrivits.

Stogkholm den 16 mars 1989

mund

Jerker Söderblom Krkom

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

Aug Sep 1985,

.

50

20 Handag -

• *.vecka 46 148

November 1985

Tisdag 12. 26

Konrad

\pwindign

dirom som

DOROA а

C

TRENLY

at

on her babang silang dan 13 27

W

nossos

Kina contier aldrig nå gonsin att gå i allians med gen stormakt,[Det sade pa.

söndagen dety'kinesiská kommunistpartiets ledare Hu Yaobang till förre ameri; kanske Mutrikesministern Henry Kissinger, som är på besök.

De båda samtalade i 90 minuter i det kinesiska par.. tihögkvarteret Det är Kissingers tretton .de besök i Kina sédan det historiska tillfälle 1971 da grunden lades till de kom mande förbindelserna mel'lan de båda länderna.

(UPI, Peking).

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

K

13

TO Atsed Jan-Feb 1986 AFGE

FJALOE Vit vecka 5 127 28 29 30 31

Mandag Gote

Tisdag Kart

28 Konungens namnsdag

Onsdag Valter 29

Torsdag Gunhild 30

Lørdag

Fredag Ivar 31

32

bescht Sretents T BE AFTAR! STATUATREKK

Rip HARRU

BOL

10

-116

Single

TESTARKEN

212

1:

14 15

017

But NOEN VIL

16 17

18

IR

1897

19 20

19.216

protive on SADE

52

2010 söndag 021 Kyndelsm.d.

BEAT

VIDERE

Kyndelsmessodagen OBSAMAS

CARRERS srologista ,

Februari 1986

18

Måndag Alesandra 48

Tlsdag Frid, 419

Onsdag Gabriella 50

20

Torsdag Hulda 51

21

Fredag Hikling 52

vecka 8 22

Lordig Marung

53 -

Alman självdeklaration

8

8

{9

19

10

10

11

11

0312

Erna Sandalime

his etiam frin Schout rou hap rädet Fortellite livet i Aludstech

12

$13

13

-14 15 16

14 15 16

175

17 18 19 20

Avatele 18 C.

19

20

Sondag Torstan

54 2i Fastan

23

21

OSS

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

vecka 13

Mars 1986 24 25

Torsdag Puod

Mindag Gabriel 83

Tisdag Maria Bebd. 84

26

Onsdag 0 Emanuel BS

27

Fredag Maskom

87 nedagen

285

29

Lørdag Jones 88

Skartorsdagen

Fan

Vatferlingen

7

Mitar notion

ངུ་ང་རོ།

es

1620

10

کترنہ زبر

10/ 110/11

12 DELLAH ksnew).

13?

187

13 14 15 16

17 *18 29 13120

born ond tur

FAS30

Sondtag

89

WRBLINK

STARTADE

Salidas dan/anh

8 sẽKG,

Pasidapen

Sonid bowie

vecka 14

Mars-April 1986 31

Ordog cond

Tisdag 0 Harald .91

2

Mandag Ester 90

3

Torsdag Ferdinand 93

feadag Anteons

41

Londo Nemo

5

Ananding Past

OPE

8

B

9

- Rimin

9 10

10

bringt Bornji

11

12

12 13 14

333

Ringt

13

14 15 16

15 076

17

18

19

20

6

Sondag Yerem 96

narra

He Hrana

th' 1asaUL

An Ainsipאר

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

April-Maj 1986

KAL--- 28 29

30 1

ITQiedka 18

3

Minden Tune 118

Tisdag Tγκο 119

Onsdag Mariang 120

Torsdag Vi begg

121 -orst May

Fredag filip

Lördag Goca 123

Valborgsgidssoaty

Konungens iets

ZO

8

8

9

10

10

$12 13

11 12 13

34 15 16

// REVERS

14 15

16

weihna

17

17

18ZE

18

19

19

20

20

Palkav

Sandes Mon

174 sonsondigen

4

1

RATTI DOM

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf

vecka 8

Mandag

Tideg Ara 4P

Onsdag Frida

Torsdag Grells

20

Iroda Muala

اموال

21

Lordad Hata 52

8

Februari 1987 16 1 18 19

Arsenie Jon STERK.

THOMAS PERISCH

QARRER Ring Е, ER KAHRA BIT

" Onong

HAR FEL. VISOK Auslog ,

9

9

and te bisa

10

10

11

12

87 Rusia Burze 12

Tamanpresa

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

GARIA

20

20

Söndag Mertina

53 Seragesina

223

OLLEE

れている。

Tired tribinon. vis

-Emilio

233

Lordne ca

Tondag logh 57

Mandry Torsion

Fredag Lage 58

8

Feb-Mars 1987

vecka 9 241 25

25 26 27 28 Save

Hos2sl.] Varch

VACKERT ( usunda

VADER The Ni

ADER 100

Vitet

Eth

vo..sillige MODA

AVIERNIK TA!

SKREVD 15 dober

9

9

10

11

12

12

fosis Budisaap

kao

19 Bus atulir

13

14

14

15

Brao

16

16

17

17

Katuse

18

18

19

19

SADERA

20

20

1

Sondag Atten

Sinn 13

NALOPPET

TRENLIST

1-3o cvilnih RALEN

CLLE

Pol-1989-03-16 KD10405-00-R Förhör Christer Pettersson om kalender.pdf