wpu.nu

Uppslag:KE10413-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1988-10-28
Ad acta
1993-03-31
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Om spaningar mot Sigvard Cedergren och dennes spelklubb Oxen på Oxtorgsgränd 2. Spaningspersonal. Fordon. Bärbar radio.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-15 13:00
Avslutat


Med anledning av förekommande uppgifter i bland annat pressen om att man sett personer med bärbar radio i område som tangerar mordplatsen finner jag anledning meddela att det vid KSN pågår omfattande spaning mot en i mordutredningen redan hörd person - Cedergren, Sven  Sigvard Cedergren  född - och dennes klubb belägen i fastigheten Oxtorgsgränd 2.

Vid tillfället för mordet synes det i våra handlingar dokumenterat att Cedergren funnits på klubben och att vi således haft personal i närheten som av andra personer kan ha observerats tala i bärbar radio.

Det förefaller som med rimligt anta att KSN-medarbetarna funnits i närheten av Oxtorgsgränd för att kunna fånga upp objektet vid avgång.

Givetvis kan viss förflyttning ha skett men av dokument finnes intet antecknat som talar för att någon fotskuggning skett i tiden sammanfallande strax före mordet och platsen för detta. Bilskuggning kan ha förekommit.

Fredagen 1986-02-28 hade vi ingen fast spaningslägenhet i anslutning till klubben utan spaning bedrevs från fordon eller från annan plats i anslutning till observationsstället.

Följande personal kan ha blivit iakttagna under radiokommunikation:

Margareta Eklund, bil reg.nr. EKK 373 Audi 80

Jörgen Söderholm,

Birger Holmström, bil reg.nr. LNY 681 Escort

Som ovan

Göte Ohlsson / Kr.kom.

Handskrivet: Anknyter till uppslag:
E1929-01

Pol-1986-04-15 KE10413-00-G te-Ohlsson.pdf

Pol-1986-04-15 KE10413-00-G te-Ohlsson.pdf

Med anledning av förekommande uppgifter i bland annat pressen om att man sett personer med bärbar radio i område som tangerar mordplatsen finner jag anledning meddela att det vid KSN pågår omfattande spaning mot en i mordutredningen redan hörd person - Cedergren, Sven  Sigvard Cedergren  född - och dennes klubb belägen i fastigheten Oxtorgsgränd 2.

Vid tillfället för mordet synes det i våra handlingar dokumenterat att Cedergren funnits på klubben och att vi således haft personal i närheten som av andra personer kan ha observerats tala i bärbar radio.

Det förefaller som med rimligt anta att KSN-medarbetarna funnits i närheten av Oxtorgsgränd för att kunna fånga upp objektet vid avgång.

Givetvis kan viss förflyttning ha skett men av dokument finnes intet antecknat som talar för att någon fotskuggning skett i tiden sammanfallande strax före mordet och platsen för detta. Bilskuggning kan ha förekommit.

Fredagen 1986-02-28 hade vi ingen fast spaningslägenhet i anslutning till klubben utan spaning bedrevs från fordon eller från annan plats i anslutning till observationsstället.

Följande personal kan ha blivit iakttagna under radiokommunikation:

Margareta Eklund, bil reg.nr. EKK 373 Audi 80

Jörgen Söderholm,

Birger Holmström, bil reg.nr. LNY 681 Escort

Som ovan

Göte Ohlsson / Kr.kom.

Handskrivet: Anknyter till uppslag:
E1929-01