wpu.nu

Uppslag:KE10413-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1989-04-11
Ad acta
1993-03-31
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Johnny Karlsson RK om spaningsrapporter.

Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Om spaningsrapporter. Arkivering. Nummerserier. Spaningsrapport Bjuhr-ärendet saknas för 1986-02-28.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-01-23 00:00
Avslutat


Stockholm Mordet på Olof Palme tf Krkom Johnny Karlsson/Rk

1989-01-23


PROMEMORIA

angående spaningsrapporter upprättade vid narkotikaroteln, Stockholms pd. vid tiden för mordet på Olof Palme

I anledning av ovannämnda, har aktuella spaningsrapporter från ärendet med bland annat KB10393-01 genomgåtts.

Dom spaningsrapporter som granskats är insatta i en pärm, vilken är märkt "S-pärm, Grupp 1, 178 - 387"

I aktuell pärm finns rapporter som numrerats från 179 till 387. Nummer 178 finns ej.

Dessa nummer är skrivna med kulspetspenna och återfinns i övre högra hörnet. Numret föregås av bokstaven "S".

Spaningsrapporterna omfattar tiden från och med den och fram till och med 1986-03-24 .

Spaningsrapport som numrerats med S179 är från den 1985-12-19 .

Nummer S 387 har upprättats 1986-03-24 .

Någon spaningsrapport från 1986-02-28 ,finnes ej. Däremot finns från 1986-02-27 . Den har numrerats med nummer S359.

Den är upprättad av "Bengtsson" (Bengt T Bengtsson) och spaningen avser objektet .

Spaningsrapport med nummer S 360 är daterad 1986-03-01 . Den är upprättad av "Eklund" (Margareta Eklund) och avser objektet

Spaningsrapporten innehåller en sammanställning av uppgifter, från telefonavlyssning mot spelklubben Oxen på Oxtorgsgränd.

Sammantaget kan man konstatera, att aktuella spaningsrapporter sätts in i datumföljd. Vidare att dom numrerats i nummerföljd allteftersom dom kommit in. Enligt dom löpande nummer som spaningsrapporter försetts med

Pol-1989-01-23 KE10413-01 PM-spaning-narkotika-morddagen.pdf

Pol-1989-01-23 KE10413-01 PM-spaning-narkotika-morddagen.pdf

Stockholm Mordet på Olof Palme tf Krkom Johnny Karlsson/Rk

1989-01-23


PROMEMORIA

angående spaningsrapporter upprättade vid narkotikaroteln, Stockholms pd. vid tiden för mordet på Olof Palme

I anledning av ovannämnda, har aktuella spaningsrapporter från ärendet med bland annat KB10393-01 genomgåtts.

Dom spaningsrapporter som granskats är insatta i en pärm, vilken är märkt "S-pärm, Grupp 1, 178 - 387"

I aktuell pärm finns rapporter som numrerats från 179 till 387. Nummer 178 finns ej.

Dessa nummer är skrivna med kulspetspenna och återfinns i övre högra hörnet. Numret föregås av bokstaven "S".

Spaningsrapporterna omfattar tiden från och med den och fram till och med 1986-03-24 .

Spaningsrapport som numrerats med S179 är från den 1985-12-19 .

Nummer S 387 har upprättats 1986-03-24 .

Någon spaningsrapport från 1986-02-28 ,finnes ej. Däremot finns från 1986-02-27 . Den har numrerats med nummer S359.

Den är upprättad av "Bengtsson" (Bengt T Bengtsson) och spaningen avser objektet .

Spaningsrapport med nummer S 360 är daterad 1986-03-01 . Den är upprättad av "Eklund" (Margareta Eklund) och avser objektet

Spaningsrapporten innehåller en sammanställning av uppgifter, från telefonavlyssning mot spelklubben Oxen på Oxtorgsgränd.

Sammantaget kan man konstatera, att aktuella spaningsrapporter sätts in i datumföljd. Vidare att dom numrerats i nummerföljd allteftersom dom kommit in. Enligt dom löpande nummer som spaningsrapporter försetts med

saknas inget nummer i aktuell pärm.

Det ger vid handen att om man utgår från dom löpande nummer som finnes, har ingen spaningsrapport upprättats för 1986-02-28 .


JK/Rk

Pol-1989-01-23 KE10413-01 PM-spaning-narkotika-morddagen.pdf

Pol-1989-01-23 KE10413-01 PM-spaning-narkotika-morddagen.pdf

saknas inget nummer i aktuell pärm.

Det ger vid handen att om man utgår från dom löpande nummer som finnes, har ingen spaningsrapport upprättats för 1986-02-28 .


JK/Rk
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-12-18 00:00
Avslutat


Stockholm Mordet på Olof Palme tf Krkom Johnny Karlsson/Rk

1989-01-23

PRO MEMORIA

ang spaningsrapporter upprättade vid narkotikaroteln, Stockholms pd. vid tiden för mordet på Olof Palme

1

I anledning av ovannämnda, har aktuella spaningsrapporter från ärendet med bland annat

genomgåtts. Dom spaningsrapporter som granskats är insatta 1 en pär, vilken är märkt "S-pärm, Grupp 1, 178

387 I aktuell pärm finns rapporter som numrerats från 179 til 337. Nummer 178 finns ej. Dessa nummer är skrivna med kulspetspenne och återfinns i övre högra hörnet. Vumret föregås av bokstaven "S". Spaningsrapporterna omfattar tiden från och med den 10/12 1985 och fram t971 och med 24/3 1986. Spaningsrapport som numrerats med S 179 är från den 10 december 1908. Nummer S 387 har upprättats den 24

mars

1986.

Någon spaningsrapport från den 29 februari 1986, finnes ej. Däremot finns från den 27 februari. Den har numrerats med nummer s

359. Den är upprättad av "Sengtsson" och spaningen avser objektet Spaningsrapport med nummer S 350 är daterad 1

1986. Den är upprättad av "Eklund" och avser objektet

Spaningsrapporten innehåller en sammanställning av uppgifter, från telefonavlyssning mot spelklubben Oxen på Oxtorgsgränd.

? mars

Sammantaget kan man konstatera, att aktuella spaningsrapporter sätts in i datumföljd. Vidare att dom numrerats 1 nummerfalje allteftersom dom kommit in.

Pol-1989-01-23 KE10413-01 Förhör-Rolf-Dahlgren-Hans-Holmer-Borlänge.pdf

Pol-1989-01-23 KE10413-01 Förhör-Rolf-Dahlgren-Hans-Holmer-Borlänge.pdf

Stockholm Mordet på Olof Palme tf Krkom Johnny Karlsson/Rk

1989-01-23

PRO MEMORIA

ang spaningsrapporter upprättade vid narkotikaroteln, Stockholms pd. vid tiden för mordet på Olof Palme

1

I anledning av ovannämnda, har aktuella spaningsrapporter från ärendet med bland annat

genomgåtts. Dom spaningsrapporter som granskats är insatta 1 en pär, vilken är märkt "S-pärm, Grupp 1, 178

387 I aktuell pärm finns rapporter som numrerats från 179 til 337. Nummer 178 finns ej. Dessa nummer är skrivna med kulspetspenne och återfinns i övre högra hörnet. Vumret föregås av bokstaven "S". Spaningsrapporterna omfattar tiden från och med den 10/12 1985 och fram t971 och med 24/3 1986. Spaningsrapport som numrerats med S 179 är från den 10 december 1908. Nummer S 387 har upprättats den 24

mars

1986.

Någon spaningsrapport från den 29 februari 1986, finnes ej. Däremot finns från den 27 februari. Den har numrerats med nummer s

359. Den är upprättad av "Sengtsson" och spaningen avser objektet Spaningsrapport med nummer S 350 är daterad 1

1986. Den är upprättad av "Eklund" och avser objektet

Spaningsrapporten innehåller en sammanställning av uppgifter, från telefonavlyssning mot spelklubben Oxen på Oxtorgsgränd.

? mars

Sammantaget kan man konstatera, att aktuella spaningsrapporter sätts in i datumföljd. Vidare att dom numrerats 1 nummerfalje allteftersom dom kommit in.

om man

saknas inget nummer i aktuell pärm. Det ger vid handen att utgår från dom löpande

som finnes, har ingen spanings port upprättats för den 28 februari 1986.

eJK/Rk

Pol-1989-01-23 KE10413-01 Förhör-Rolf-Dahlgren-Hans-Holmer-Borlänge.pdf

Pol-1989-01-23 KE10413-01 Förhör-Rolf-Dahlgren-Hans-Holmer-Borlänge.pdf

om man

saknas inget nummer i aktuell pärm. Det ger vid handen att utgår från dom löpande

som finnes, har ingen spanings port upprättats för den 28 februari 1986.

eJK/Rk
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1989-01-23 00:00
Avslutat


Stockholm Mordet på Olof Palme tf Krkom Johnny Karlsson/Rk1989-01-23

PRO MEMORIApd, vid tiden för mordet på Olof Palme -|

I anledning av cvannämnda, har aktue? la spaningsrapporter från ärendet med bland annat Cedergren, genomgåtts. Dom spaningsrapporter som granskats är insatta en pärn, vilken är märkt "S-pärr, Grupp, 278 - 387". i aktue?" pär finns rapporter som numrerats från ?? ??? 327. Numme. ?78 finns ej. Dessa rummer å skrivna med kulspetspenna och återfinns övre högra mömmet. Voret föregås av bokstaven

Sparingsrapporterna omfattar viden från och med den 10/12 1985 och fram till och med 24/3 ?995. Spaningsrapport som numrerats med S 179 är Frän den 10 december $35. Nummer 5 327 har udsprättats der 24

mais

1905

e

11

Vågon spaningsrapport från den 28 februar 1925, finnes 0. Däremot finns från den 27 feb ww. Den har numremats med nummer S 359. Dem äm pprättad av

och spaningen avser objekSpaningsrwg gera

...ner S 360 är camarad? 2 mars 1986. Den är upprättad av

och avser objektet "Kibbem". Sparingsrapporten innehåller en sammanställmins av uppgifter, För telefonaviyssning met spek?ubber Oxer på Oxtorgsgränd.

Samnar taget kar man konstatera, ätt äntie 17a spaningsrapporter sates: .: datumör. Vidare att don numrerats Înummerförjs allteftersom dom kommit in. Enligt dom. Föpande nummer SOT sparingsrappointmenna försetts med,

Pol-1989-01-23 KE10416-01 Sigge-Cedergren-telefonavlyssning.pdf

Pol-1989-01-23 KE10416-01 Sigge-Cedergren-telefonavlyssning.pdf

Stockholm Mordet på Olof Palme tf Krkom Johnny Karlsson/Rk1989-01-23

PRO MEMORIApd, vid tiden för mordet på Olof Palme -|

I anledning av cvannämnda, har aktue? la spaningsrapporter från ärendet med bland annat Cedergren, genomgåtts. Dom spaningsrapporter som granskats är insatta en pärn, vilken är märkt "S-pärr, Grupp, 278 - 387". i aktue?" pär finns rapporter som numrerats från ?? ??? 327. Numme. ?78 finns ej. Dessa rummer å skrivna med kulspetspenna och återfinns övre högra mömmet. Voret föregås av bokstaven

Sparingsrapporterna omfattar viden från och med den 10/12 1985 och fram till och med 24/3 ?995. Spaningsrapport som numrerats med S 179 är Frän den 10 december $35. Nummer 5 327 har udsprättats der 24

mais

1905

e

11

Vågon spaningsrapport från den 28 februar 1925, finnes 0. Däremot finns från den 27 feb ww. Den har numremats med nummer S 359. Dem äm pprättad av

och spaningen avser objekSpaningsrwg gera

...ner S 360 är camarad? 2 mars 1986. Den är upprättad av

och avser objektet "Kibbem". Sparingsrapporten innehåller en sammanställmins av uppgifter, För telefonaviyssning met spek?ubber Oxer på Oxtorgsgränd.

Samnar taget kar man konstatera, ätt äntie 17a spaningsrapporter sates: .: datumör. Vidare att don numrerats Înummerförjs allteftersom dom kommit in. Enligt dom. Föpande nummer SOT sparingsrappointmenna försetts med,

saknas inget nummer inkt werden. Ser vid handen att Om wtgår från don Föpande under sor. Finnes, har inger spaningsrapont ppmättats för den 23 februari 1986.

JK/RK

Pol-1989-01-23 KE10416-01 Sigge-Cedergren-telefonavlyssning.pdf

Pol-1989-01-23 KE10416-01 Sigge-Cedergren-telefonavlyssning.pdf

saknas inget nummer inkt werden. Ser vid handen att Om wtgår från don Föpande under sor. Finnes, har inger spaningsrapont ppmättats för den 23 februari 1986.

JK/RK