wpu.nu

Uppslag:KE10864-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1988-10-28
Ad acta
1993-03-31
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-08-30 09:20
Avslutat
1988-08-30 10:25


Protokoll fört vid förhör med krinsp Birger Holmström, anst. Stockholms polisdistrikt, Narkotikarateln, tfn: 769 5720.

Förhöret hållet på kriminalavdelningen 1988-08-30 09:20 .

Förhörsledare: Krinsp Thure Nässén utan tillgång till förhörsvittne.

Holmström underrättades om att han skulle höras angående sina arbetsuppgifter om var han befann sig och eventuella iakttagelser 1986-02-28 ,det vill säga den dag då Olof Palme mördades.

Holmström uppgav:

Den aktuella dagen påbörjade han sin tjänstgöring klockan 16:00 . Han tjänstgjorde vid tillfället samt tjänstgör fortfarande på narkotikaroteln.

Vad han nu kan erinra sig arbetade han vid den här tidpunkten tillsammans med Margareta Eklund och Jörgen Söderholm samt eventuellt någon ytterligare person. Vem, kan han dock icke komma ihåg.

Vid tjänstgöringens början "gick de igenom vad som hänt" och hade bland andra kontakt med personal i TK-rummet, eftersom de en längre tid spanat mot en misstänkt "narkotikalangare" vid namn  Sigvard  Cedergren och som vid tillfället bodde på Tegnérgatan 16 i Stockholm.

Efter genomgången åkte Holmström ut till sitt "objekt" och klockan hade väl börjat närma sig 17:00 när han lämnade roteln.

Han disponerade tjänstebil men kunde icke erinra sig vilken bil det var och ej heller reg.nr på densamma.

Pol-1988-08-30 0920 KE10864-Förhör med Birger-Holmström.pdf

Pol-1988-08-30 0920 KE10864-Förhör med Birger-Holmström.pdf

Protokoll fört vid förhör med krinsp Birger Holmström, anst. Stockholms polisdistrikt, Narkotikarateln, tfn: 769 5720.

Förhöret hållet på kriminalavdelningen 1988-08-30 09:20 .

Förhörsledare: Krinsp Thure Nässén utan tillgång till förhörsvittne.

Holmström underrättades om att han skulle höras angående sina arbetsuppgifter om var han befann sig och eventuella iakttagelser 1986-02-28 ,det vill säga den dag då Olof Palme mördades.

Holmström uppgav:

Den aktuella dagen påbörjade han sin tjänstgöring klockan 16:00 . Han tjänstgjorde vid tillfället samt tjänstgör fortfarande på narkotikaroteln.

Vad han nu kan erinra sig arbetade han vid den här tidpunkten tillsammans med Margareta Eklund och Jörgen Söderholm samt eventuellt någon ytterligare person. Vem, kan han dock icke komma ihåg.

Vid tjänstgöringens början "gick de igenom vad som hänt" och hade bland andra kontakt med personal i TK-rummet, eftersom de en längre tid spanat mot en misstänkt "narkotikalangare" vid namn  Sigvard  Cedergren och som vid tillfället bodde på Tegnérgatan 16 i Stockholm.

Efter genomgången åkte Holmström ut till sitt "objekt" och klockan hade väl börjat närma sig 17:00 när han lämnade roteln.

Han disponerade tjänstebil men kunde icke erinra sig vilken bil det var och ej heller reg.nr på densamma.

Holmströms arbetsuppgifter var som många gånger tidigare att sitta i närheten av "objektets" bostad för att därifrån kunna lämna information till de övriga spanarna om "vad som var på gång".

För att kunna utföra spaningarna på ett meningsfyllt sätt hade de tillgång till lokaler varifrån de kunde spana. Dessa lokaler tillhörde ett Finansbolag och var belägna mitt emot "objektets" bostad.

Han uppgav vidare att han befann sig i dessa lokaler ända fram till 22 -tiden när han tillsammans med de övriga avbröt spaningarna.

Här tillfrågades Holmström om han vid något tillfälle lämnade lokalerna för att t.ex äta eller dricka kaffe.

På detta svarade Holmström att det gjorde han icke eftersom de genom Finansbolagets försorg erhöll kaffe och bröd och detta gällde även kvällstid.

Han tillfrågades vidare om han av någon annan anledning vid något tillfälle lämnade sin "spaningsplats", men detta höll han för otroligt eftersom det var mycket lugnt utanför objektets bostad den aktuella kvällen.

Vad han kunde erinra sig nu befann sig den misstänkte icke i bostaden och detta var väl, som han säger, orsaken till att det icke var något spring i lägenheten.

På fråga om han och hans kollegor någon gång under kvällen använde sig av sina "polisradioapparater" uppgav han, att det gjorde vi säkert, även om det inte var något viktigt vi hade att säga till varandra, så "testade" vi dem för att höra "att allt fungerade".

Därefter uppgav han följande:

- Eftersom det var så lugnt på platsen så har jag för mig att vi, d.v.s Margareta Eklund, Jörgen Söderholm och jag beslöt oss för att avbryta spaningarna och åka till roteln.

Vad jag kommer ihåg nu så "sammanstrålade" vi inne på roteln och där gick igenom vad som hänt och eftersom vi genom samtal med personal i TK-rummet även fick den informationen att allt var tyst och stilla, beslöt vi oss för att avbryta spaningarna för natten.

Pol-1988-08-30 0920 KE10864-Förhör med Birger-Holmström.pdf

Pol-1988-08-30 0920 KE10864-Förhör med Birger-Holmström.pdf

Holmströms arbetsuppgifter var som många gånger tidigare att sitta i närheten av "objektets" bostad för att därifrån kunna lämna information till de övriga spanarna om "vad som var på gång".

För att kunna utföra spaningarna på ett meningsfyllt sätt hade de tillgång till lokaler varifrån de kunde spana. Dessa lokaler tillhörde ett Finansbolag och var belägna mitt emot "objektets" bostad.

Han uppgav vidare att han befann sig i dessa lokaler ända fram till 22 -tiden när han tillsammans med de övriga avbröt spaningarna.

Här tillfrågades Holmström om han vid något tillfälle lämnade lokalerna för att t.ex äta eller dricka kaffe.

På detta svarade Holmström att det gjorde han icke eftersom de genom Finansbolagets försorg erhöll kaffe och bröd och detta gällde även kvällstid.

Han tillfrågades vidare om han av någon annan anledning vid något tillfälle lämnade sin "spaningsplats", men detta höll han för otroligt eftersom det var mycket lugnt utanför objektets bostad den aktuella kvällen.

Vad han kunde erinra sig nu befann sig den misstänkte icke i bostaden och detta var väl, som han säger, orsaken till att det icke var något spring i lägenheten.

På fråga om han och hans kollegor någon gång under kvällen använde sig av sina "polisradioapparater" uppgav han, att det gjorde vi säkert, även om det inte var något viktigt vi hade att säga till varandra, så "testade" vi dem för att höra "att allt fungerade".

Därefter uppgav han följande:

- Eftersom det var så lugnt på platsen så har jag för mig att vi, d.v.s Margareta Eklund, Jörgen Söderholm och jag beslöt oss för att avbryta spaningarna och åka till roteln.

Vad jag kommer ihåg nu så "sammanstrålade" vi inne på roteln och där gick igenom vad som hänt och eftersom vi genom samtal med personal i TK-rummet även fick den informationen att allt var tyst och stilla, beslöt vi oss för att avbryta spaningarna för natten.

Vidare tillade han; och jag har för mig att jag lämnade roteln strax före 23:00 och åkte hem.

Tillfrågad om sina kläder den aktuella kvällen uppgav han att han troligen hade blå midjekort täckjacka samt blå manchesterbyxor.

Därefter tillfrågades han om han under sin tid på observationsplatsen gjort några iakttagelser beträffande fordon eller personer som kunde "kopplas" till mordet på statsministern uppgav han att så icke var fallet och skulle någon eller några ha uppträtt "konstigt" så skulle han säkert ha observerat detta och gjort anteckningar.

Därefter avslutades förhöret sedan han godkänt det nedtecknade som han lämnade utan anmärkning eller tillägg.

Förhöret avslutades klockan 10:25 .

Stockholm som ovan

Thure Nässén
krinsp

Pol-1988-08-30 0920 KE10864-Förhör med Birger-Holmström.pdf

Pol-1988-08-30 0920 KE10864-Förhör med Birger-Holmström.pdf

Vidare tillade han; och jag har för mig att jag lämnade roteln strax före 23:00 och åkte hem.

Tillfrågad om sina kläder den aktuella kvällen uppgav han att han troligen hade blå midjekort täckjacka samt blå manchesterbyxor.

Därefter tillfrågades han om han under sin tid på observationsplatsen gjort några iakttagelser beträffande fordon eller personer som kunde "kopplas" till mordet på statsministern uppgav han att så icke var fallet och skulle någon eller några ha uppträtt "konstigt" så skulle han säkert ha observerat detta och gjort anteckningar.

Därefter avslutades förhöret sedan han godkänt det nedtecknade som han lämnade utan anmärkning eller tillägg.

Förhöret avslutades klockan 10:25 .

Stockholm som ovan

Thure Nässén
krinsp