wpu.nu

Uppslag:L860-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
860-00
Registrerat
1989-07-13
Ad acta
1989-05-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Svenska Ambassaden i Rom Italien

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 00:00
Avslutat


misstankt person

17 Handelse (kort rubricering t ex iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivan.ce av!

och plats)

fordon

gods 1 sak. (anteckna först känd persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okänd persons kon, alder, signalement och « asse -

ev sprit- eller narkotika påverkan)

Wennerling, 420721- konstnär, bosatt Karlbergavägen 47 A, 31 72 71, uppsökte idag (860311) ambassaden ned anledning av bordet Palae. Bon berättade följande för Leijonhufvud.

van Tonas och hon hade varit på biografen Grand och sett losart på första kvällsföreställningen den 28/2. Bennes nan ut från föreställningen något tidigare än hon själv. När hon ut ser bou en nan som sträcker sig (står på tå) oob stirrar biografens entré, lär Palne just gått in. Toras Vennerling alldeles intill Palaes son. Birgitta Tennerling beskriver mannen icke kurd, sjuk stirrande blick, spänt intryck, asal, något 175 on lång, Rörk red blek hy saat djupt liggande ögon. Har ett rörkt ytterplagg på sig. Den bild "identitet" SOR publicerats inte ("konstig näsa" bl a").

Tende rling vistas sedan början BA r8 tillfälligt i Rom under 88 Skandinaviska Föreningen, Via Condotti 11, ROB. Hon återreser 1/4.

Fonsbad


20 Tagit de

E60572


Spaningsche Signatus

B!r spaningschet Fes s'a::' Signails

Seaw'

PAL

anknyter till uppslag nr Registrerat 23. Aronde tilldelat


Catum

s 90210

z Fard gbearbe:at 2

33

Pol-1986-03-11 L869-00 Birgitta Wennerling.pdf

Pol-1986-03-11 L869-00 Birgitta Wennerling.pdf

misstankt person

17 Handelse (kort rubricering t ex iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivan.ce av!

och plats)

fordon

gods 1 sak. (anteckna först känd persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okänd persons kon, alder, signalement och « asse -

ev sprit- eller narkotika påverkan)

Wennerling, 420721- konstnär, bosatt Karlbergavägen 47 A, 31 72 71, uppsökte idag (860311) ambassaden ned anledning av bordet Palae. Bon berättade följande för Leijonhufvud.

van Tonas och hon hade varit på biografen Grand och sett losart på första kvällsföreställningen den 28/2. Bennes nan ut från föreställningen något tidigare än hon själv. När hon ut ser bou en nan som sträcker sig (står på tå) oob stirrar biografens entré, lär Palne just gått in. Toras Vennerling alldeles intill Palaes son. Birgitta Tennerling beskriver mannen icke kurd, sjuk stirrande blick, spänt intryck, asal, något 175 on lång, Rörk red blek hy saat djupt liggande ögon. Har ett rörkt ytterplagg på sig. Den bild "identitet" SOR publicerats inte ("konstig näsa" bl a").

Tende rling vistas sedan början BA r8 tillfälligt i Rom under 88 Skandinaviska Föreningen, Via Condotti 11, ROB. Hon återreser 1/4.

Fonsbad


20 Tagit de

E60572


Spaningsche Signatus

B!r spaningschet Fes s'a::' Signails

Seaw'

PAL

anknyter till uppslag nr Registrerat 23. Aronde tilldelat


Catum

s 90210

z Fard gbearbe:at 2

33
Promemoria
Kort sammanfattning
Svenska ambassaden i Rom Italien lämnar uppgifter till RPS Säk om Birgitta Wennerlings iakttagelser vid Grand.
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-11 00:00
Avslutat


Birgitta Wennerling - , konstnär, bosatt tel. , uppsökte idag 1986-03-11 ambassaden med anledning av mordet på Palme. Hon berättade följande för Leijonhufvud.

Hennes man Tomas  Wennerling  och hon hade varit på biografen Grand och sett bröderna Mozart på första kvällsföreställningen 1986-02-28 .

Hennes man kom ut från föreställningen något tidigare än hon själv.

När hon kommer ut ser hon en man som sträcker sig (står på tå) och stirrar in emot biografens entré, där Palme just gått in.

Tomas Wennerling stod alldeles intill Palmes son  (Mårten Palme.

Birgitta Wennerling beskriver mannen såsom icke kurd, sjuk stirrande blick, spänt intryck, smal, något över 175 cm lång, mörk med blek hy samt djupt liggande ögon. Han hade ett mörkt ytterplagg på sig.

Den bild ”identitet" som publicerats stämmer inte (”konstig näsa" bland annat).

Pol-1986-03-12 L860-00 Sv. amb Rom Italien till RPS Säk om Birgitta Wennerling.pdf

Pol-1986-03-12 L860-00 Sv. amb Rom Italien till RPS Säk om Birgitta Wennerling.pdf

Birgitta Wennerling - , konstnär, bosatt tel. , uppsökte idag 1986-03-11 ambassaden med anledning av mordet på Palme. Hon berättade följande för Leijonhufvud.

Hennes man Tomas  Wennerling  och hon hade varit på biografen Grand och sett bröderna Mozart på första kvällsföreställningen 1986-02-28 .

Hennes man kom ut från föreställningen något tidigare än hon själv.

När hon kommer ut ser hon en man som sträcker sig (står på tå) och stirrar in emot biografens entré, där Palme just gått in.

Tomas Wennerling stod alldeles intill Palmes son  (Mårten Palme.

Birgitta Wennerling beskriver mannen såsom icke kurd, sjuk stirrande blick, spänt intryck, smal, något över 175 cm lång, mörk med blek hy samt djupt liggande ögon. Han hade ett mörkt ytterplagg på sig.

Den bild ”identitet" som publicerats stämmer inte (”konstig näsa" bland annat).