wpu.nu

Uppslag:L860-00-E

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
860-00-E
Registrerat
1989-07-13
Ad acta
1989-05-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Brev
Kort sammanfattning
Birgitta Wennerlings teckningar av misstänkt man utanför Grand, mordkvällen.
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
1986-03-22 00:00
Avslutat


Bifogat brev och teckningar har inkommit till RPS/säk från Wennerling.

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Bifogat brev och teckningar har inkommit till RPS/säk från Wennerling.

L860

(Teckning)

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

L860

(Teckning)

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

78

L860 (Teckning)

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

L860 (Teckning)

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

79

L860 (Teckning)

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

L860 (Teckning)

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

80

L860 (Teckning)

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

L860 (Teckning)

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

81

(Teckning)

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

(Teckning)

L860 (Teckning)

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

L860 (Teckning)

B847 / 88 Avd 13 Aktbilaga 166 Sidorna 75-76

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

B847 / 88 Avd 13 Aktbilaga 166 Sidorna 75-76

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Rom 1986-03-20


Jag har försökt att återkalla minnet, av det jag såg vid Grand, kvällen som Palme mördades.

En sekundsnabb blick på en person, som stod en bit ut på trottoaren utanför biografen.

"Vilken "sjuk" typ", tänkte jag säga till mitt sällskap.

Spänt sträckte han sig, för att se över folkmassan mot biografen.

Palme hade just gått in, fick jag höra. Jag såg honom inte själv.

Det jag noterade, var i första hand blicken + ett mycket spänt drag över munnen.

Håret kan jag inte minnas, kanske hade han någon mössa.

Tror att han var omkring 1.80 meter lång. Han stod strax bakom en  som  jag vet är 1.75 meter.

Mycket blek. Mörk neråt munnen, kanske skäggstubb. Intensiva, ganska djupt liggande ögon. Mörka ögonbryn.

Klädsel: Mörk kanske 3/4-lång rock eller täckjacka.

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Rom 1986-03-20


Jag har försökt att återkalla minnet, av det jag såg vid Grand, kvällen som Palme mördades.

En sekundsnabb blick på en person, som stod en bit ut på trottoaren utanför biografen.

"Vilken "sjuk" typ", tänkte jag säga till mitt sällskap.

Spänt sträckte han sig, för att se över folkmassan mot biografen.

Palme hade just gått in, fick jag höra. Jag såg honom inte själv.

Det jag noterade, var i första hand blicken + ett mycket spänt drag över munnen.

Håret kan jag inte minnas, kanske hade han någon mössa.

Tror att han var omkring 1.80 meter lång. Han stod strax bakom en  som  jag vet är 1.75 meter.

Mycket blek. Mörk neråt munnen, kanske skäggstubb. Intensiva, ganska djupt liggande ögon. Mörka ögonbryn.

Klädsel: Mörk kanske 3/4-lång rock eller täckjacka.

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

75

Jag såg den första bilden som publicerades i tidningen, på Svenska Ambassaden här i Rom.

Den sade mig ingenting.

Det var därefter som jag började, via teckningarna, att försöka minnas.

Svenska journalister som kom hit för att intervjua mig angående Skandinaviska Föreningen, där jag bor, tyckte mina bilder liknade dem de sett på någon som heter Gunnarsson.

Mina bilder som är gjorda innan jag såg den bild i Times som de fick fram, stämmer på flera punkter.

Särskilt munnen, ögonen och kindbenen. Enligt mig är  Viktor  Gunnarsson tjockare än jag minns och mustaschen tror jag inte på i mitt fall.

Bilderna är gjorda som minnesbilder för mig och inte tänkta att visas eller användas. Men jag kan låna ut dem om de kan vara till någon hjälp.

Hälsningar
Birgitta Wennerling

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Jag såg den första bilden som publicerades i tidningen, på Svenska Ambassaden här i Rom.

Den sade mig ingenting.

Det var därefter som jag började, via teckningarna, att försöka minnas.

Svenska journalister som kom hit för att intervjua mig angående Skandinaviska Föreningen, där jag bor, tyckte mina bilder liknade dem de sett på någon som heter Gunnarsson.

Mina bilder som är gjorda innan jag såg den bild i Times som de fick fram, stämmer på flera punkter.

Särskilt munnen, ögonen och kindbenen. Enligt mig är  Viktor  Gunnarsson tjockare än jag minns och mustaschen tror jag inte på i mitt fall.

Bilderna är gjorda som minnesbilder för mig och inte tänkta att visas eller användas. Men jag kan låna ut dem om de kan vara till någon hjälp.

Hälsningar
Birgitta Wennerling

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

76

B 847/88

Avdelning 13 Aktbilaga. 166

Sidorna 77-85

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

B 847/88

Avdelning 13 Aktbilaga. 166

Sidorna 77-85

L860

(Teckning)

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

L860

(Teckning)

Pol-1986-03-22 L860-00-E Birgitta Wennerling teckningar.pdf

77