wpu.nu

Uppslag:L860-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
860-00-A
Registrerat
1989-07-13
Ad acta
1989-05-16
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Om biobesök, sjuföreställningen av "Bröderna Mozart". Man utanför Grands entré, efter filmen, som sträcker sig på tå för att se in i biografen. Signalement.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 15:00
Avslutat


Birgitta Wennerling uppger att hon hade varit på sjuföreställningen av Bröderna Mozart tillsammans med sin man och en väninna vid namn Ulla Moström.

Ulla och Wennerling kom ifrån herr Wennerling på vägen ut på grund av att det var trångt och mycket folk.

När de kommer ut står Thomas Wennerling en bit bort från biografen och en bit bort från honom står en man som sträcker sig på tå för att se in i biografen.

Birgitta Wennerling vände sig aldrig om för att se vad eller vem han tittade på men noterade mannen på grund av hans brinnande blick.

De kommer sedan fram till Birgitta Wennerlings man och börjar att tala om filmen och Birgitta Wennerling ser inte vad sedan mannen tar sig för.

Mannen beskrives: 175-180 cm lång, smal/mediär kroppsbyggnad, troligtvis mörkt hår som även kan vara en mörk stickad mössa, mörka raka ögonbryn, djupt liggande ögon tätt ihop, långsmalt ansikte.

Birgitta Wennerling kan inte beskriva munnen eller hakan. Mannen var slätrakad och hade påfallande ljust/blek hy till det mörka håret.

Han var iklädd mörk rock eller mörk täckjacka som slutade en bra bit ovanför knäna.

Övrig klädsel lade hon inte märke till.

Mannen såg påfallande spänd ut med sin intensiva brinnande blick.

Birgitta Wennerling uppger att det foto som visats i massmedia inte stämmer på den man hon sett.

På fråga om hon kan teckna en bild av mannen säger hon att hon nog inte har tillräckligt med detaljer gör det. Hon skulle däremot känna igen mannen på en bild.

Pol-1986-03-12 1500 L860-00-A Birgitta Wennerling om misstänkt man utanför Grand.pdf

Pol-1986-03-12 1500 L860-00-A Birgitta Wennerling om misstänkt man utanför Grand.pdf

Birgitta Wennerling uppger att hon hade varit på sjuföreställningen av Bröderna Mozart tillsammans med sin man och en väninna vid namn Ulla Moström.

Ulla och Wennerling kom ifrån herr Wennerling på vägen ut på grund av att det var trångt och mycket folk.

När de kommer ut står Thomas Wennerling en bit bort från biografen och en bit bort från honom står en man som sträcker sig på tå för att se in i biografen.

Birgitta Wennerling vände sig aldrig om för att se vad eller vem han tittade på men noterade mannen på grund av hans brinnande blick.

De kommer sedan fram till Birgitta Wennerlings man och börjar att tala om filmen och Birgitta Wennerling ser inte vad sedan mannen tar sig för.

Mannen beskrives: 175-180 cm lång, smal/mediär kroppsbyggnad, troligtvis mörkt hår som även kan vara en mörk stickad mössa, mörka raka ögonbryn, djupt liggande ögon tätt ihop, långsmalt ansikte.

Birgitta Wennerling kan inte beskriva munnen eller hakan. Mannen var slätrakad och hade påfallande ljust/blek hy till det mörka håret.

Han var iklädd mörk rock eller mörk täckjacka som slutade en bra bit ovanför knäna.

Övrig klädsel lade hon inte märke till.

Mannen såg påfallande spänd ut med sin intensiva brinnande blick.

Birgitta Wennerling uppger att det foto som visats i massmedia inte stämmer på den man hon sett.

På fråga om hon kan teckna en bild av mannen säger hon att hon nog inte har tillräckligt med detaljer gör det. Hon skulle däremot känna igen mannen på en bild.
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-12 15:00
Avslutat


berort fordons reg nr, fabrikat, typ, arsmodell, Wennerling uppger att hon varit på sjuföreställnigen av Bröderna i':ozart tillsammans med sin man och en väninnga vid namn Ulla Moström, Ulla och hon kom ifrån herr Wennerling på vägen ut pga av att det var trångt och mycket folk. Når de kommer ut står Thomas Wennerling en bit bort fåån biografen och en bit bort från honom såtr en man som sträcker sig på tå för att se in i biograïen. Wannerling vände sig aldrig om för att se vad eller vem han tittade på men noterade mannen pga av hanns brinnande blick. De kommer sedan fram till hennes man och börjar att tala om filmen och Wennerling ser inte vad mannen sedan tar sig för. Mer...esn beskrivs 175-180 cm lår. , smal/meditär kroppsbyggnad, troligtvis mörkt hår som även kan va "a en mörk stickad mössa, mörkau raka ögonbryn, djupt liggande ögon tätt ihop, långsmalt ansikte. Wennerling kar. inte beskriva munnen eller hakan. Mannen var slätrakad och hade påfallande ljus/biek hy till det mörka håret. Han var iklädd mörk rock eller mörk täckjacka so siutade en bra bit ovanför knäna. Övrig klädsel lade hon inte märke till. l'annen såg påfallande spånd ut med sin intensiva brinnande blick. Wennerling uppger att det foto som visats i massmedia inte stämmer på den man hon sett. På fråga om hon kan teckna en bild av mannen säger hor att non nog inte har tillräckligt med detaljer för det. Eon skulle däremot känna igen mannan på en bild,

Pol-1986-03-12 1500 L860-00-A Birgitta Wennerling sida 1.pdf

Pol-1986-03-12 1500 L860-00-A Birgitta Wennerling sida 1.pdf

berort fordons reg nr, fabrikat, typ, arsmodell, Wennerling uppger att hon varit på sjuföreställnigen av Bröderna i':ozart tillsammans med sin man och en väninnga vid namn Ulla Moström, Ulla och hon kom ifrån herr Wennerling på vägen ut pga av att det var trångt och mycket folk. Når de kommer ut står Thomas Wennerling en bit bort fåån biografen och en bit bort från honom såtr en man som sträcker sig på tå för att se in i biograïen. Wannerling vände sig aldrig om för att se vad eller vem han tittade på men noterade mannen pga av hanns brinnande blick. De kommer sedan fram till hennes man och börjar att tala om filmen och Wennerling ser inte vad mannen sedan tar sig för. Mer...esn beskrivs 175-180 cm lår. , smal/meditär kroppsbyggnad, troligtvis mörkt hår som även kan va "a en mörk stickad mössa, mörkau raka ögonbryn, djupt liggande ögon tätt ihop, långsmalt ansikte. Wennerling kar. inte beskriva munnen eller hakan. Mannen var slätrakad och hade påfallande ljus/biek hy till det mörka håret. Han var iklädd mörk rock eller mörk täckjacka so siutade en bra bit ovanför knäna. Övrig klädsel lade hon inte märke till. l'annen såg påfallande spånd ut med sin intensiva brinnande blick. Wennerling uppger att det foto som visats i massmedia inte stämmer på den man hon sett. På fråga om hon kan teckna en bild av mannen säger hor att non nog inte har tillräckligt med detaljer för det. Eon skulle däremot känna igen mannan på en bild,