wpu.nu

Uppslag:R21248-03-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
21248-03-A
Registrerat
2013-08-27
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Pm från upplever att han hotats av två män.
Uppslagsanteckningar (wpu)
OBS! Två olika versioner av förhöret med olika maskning.

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
VERSION 1 AV R21248-03-A - MINDRE MASKAT ÄN VERSION 2
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2013-02-05 00:00
Avslutat


R 21248-3A

Protokoll fört vid förhör med Övriga personuppgifter redovisas på en separat handling. Förhöret genomförs tisdagen den 5 februari 2013 med början kl. 13:14. Förhörsplatsen är hos Rikskriminalpolisen, Polhemsgatan 30 i Stockholm

Förhörsledare är Lennart Gustafsson, krinsp och kommissarie Dag Andersson, bägge anställda Rikskriminalen ingående i Palmeenheten.

Fortsättningsvis i detta förhör så kommer den hörde att benämnas med sittLG: Lennart Gustafsson, kriminalinspektör DA: Dag Andersson, kommissarie J: den hörde

LG: är delgiven att han ska höras upplysningsvis i Palmeutredningen. ska specifikt höras om de uppgifter som framkommit i media som gör gällande att

har sagt "en polis bad mig skjuta Palme". delgiven att han fortlöpande under förhöret kommer att få prata fritt in på bandspelaren, d.v.s. ett dialogförhör. Inledningsvis skall | få ta del utav ett fotografi och han ska få kommentera om han vet vem personen är på detta foto och med det inleder vi förhöret.

J: Ja, det är Dan Klöfverskjöld.

LG: Det råder inga tvivel?

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

R 21248-3A

Protokoll fört vid förhör med Övriga personuppgifter redovisas på en separat handling. Förhöret genomförs tisdagen den 5 februari 2013 med början kl. 13:14. Förhörsplatsen är hos Rikskriminalpolisen, Polhemsgatan 30 i Stockholm

Förhörsledare är Lennart Gustafsson, krinsp och kommissarie Dag Andersson, bägge anställda Rikskriminalen ingående i Palmeenheten.

Fortsättningsvis i detta förhör så kommer den hörde att benämnas med sittLG: Lennart Gustafsson, kriminalinspektör DA: Dag Andersson, kommissarie J: den hörde

LG: är delgiven att han ska höras upplysningsvis i Palmeutredningen. ska specifikt höras om de uppgifter som framkommit i media som gör gällande att

har sagt "en polis bad mig skjuta Palme". delgiven att han fortlöpande under förhöret kommer att få prata fritt in på bandspelaren, d.v.s. ett dialogförhör. Inledningsvis skall | få ta del utav ett fotografi och han ska få kommentera om han vet vem personen är på detta foto och med det inleder vi förhöret.

J: Ja, det är Dan Klöfverskjöld.

LG: Det råder inga tvivel?

J: Nej, jag frågade inga såna frågor alls därför jag ville bara ut ur det obehagliga samtalet. Så jag ville inte ha den situationen alls om detta.

LG: Men hur reagerade du? Var det ett skämt eller?

J: Absolut inte! Det var inget skämt. Utan redan när hanochoch redan där så (...OHÖRBART...) jag hann ju, kunde överhuvudtaget förstå,LG: Men blev det inga följdfrågor? Det känns som det skulle följas automatiskt?

J: Nej jag gjorde inte det. Nej.

LG: I vems uppdrag sa Dan det?

J: Nej det fråga jag inte om därför att det var ju inte min business. Jag ville ju inte vill inte bli inbladad någon som helst diskussion av den här karaktären så att jag släppte det direkt. Det är som att släppa en het sak.

DA: Höll du på att bränna händerna?

LG: Hur länge var de, paret hos dig.

J: Det minns inte jag hur lång tid efteråt utan det var nog mera så att det var ju total tystnad om den här saken, utan det var mer kallprat, tills de gick och det var nog en lättnad att dom gick

DA: Vid förra samtalet jag hade med dig så sa du en annan sak i samband med det här att du kommer ihåg, du nämnde någontingJ: Ja då, det stämmer. Jo då.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

J: Nej, jag frågade inga såna frågor alls därför jag ville bara ut ur det obehagliga samtalet. Så jag ville inte ha den situationen alls om detta.

LG: Men hur reagerade du? Var det ett skämt eller?

J: Absolut inte! Det var inget skämt. Utan redan när hanochoch redan där så (...OHÖRBART...) jag hann ju, kunde överhuvudtaget förstå,LG: Men blev det inga följdfrågor? Det känns som det skulle följas automatiskt?

J: Nej jag gjorde inte det. Nej.

LG: I vems uppdrag sa Dan det?

J: Nej det fråga jag inte om därför att det var ju inte min business. Jag ville ju inte vill inte bli inbladad någon som helst diskussion av den här karaktären så att jag släppte det direkt. Det är som att släppa en het sak.

DA: Höll du på att bränna händerna?

LG: Hur länge var de, paret hos dig.

J: Det minns inte jag hur lång tid efteråt utan det var nog mera så att det var ju total tystnad om den här saken, utan det var mer kallprat, tills de gick och det var nog en lättnad att dom gick

DA: Vid förra samtalet jag hade med dig så sa du en annan sak i samband med det här att du kommer ihåg, du nämnde någontingJ: Ja då, det stämmer. Jo då.

DA: Är det någonting?

H

J: Ja det stämmer att. Det sa han. Det var inte min fråga för mig utan det kom i något sammanhang att han sa attJODet framgick väldigt tydligt då att det var ett antal. Hur många framgick inte och jag ställde inga frågor om det heller men jag fick intrycket att det fannsmen (...OHÖRBART...) att Palme var oerhört kontroversiell och illa omtyckt av väldigt många, inte bara dom som hade en saklig skäl att tycka illa om honom utan det var ju många som Socialdemokrater som inte tyckte om Palme av olika skäl så att man pratar om Palme det var helt naturligt och allt, jag menarmen och bara på fikarasten säga jag såg den där jävla Palme på stan, det är ju inget konstigt, det är säkert många som skulle berätta det att dom såg Palme på stan men.LG: Sa Dan vid något tillfälle varför man?

J: Nej. Det har jag inget minne av att det sades utan men attdet var ingen tvekan. Det var ju som jag sa väldigt många tyckte illa om Palme men sånt där extremt Palmehat där man, det liksom lyste, där man bara känner att det här ärva och att hanså där,. Däremot hände det att jag kunde träffa på någon annan person som kunde ha ett sånt där uttalat hat, där man känner oj han är farlig och så.

LG: Jag inledde en frågeställning här om Dan kunde under den här bekantskapstiden på något sätt uttrycka hat mot Palme eller pratade politik och då sa du nekande. Du sa att du inte hade pratat någonting om det.

J: Ja du sa politik alltså.

LG: Men om Palme.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

DA: Är det någonting?

H

J: Ja det stämmer att. Det sa han. Det var inte min fråga för mig utan det kom i något sammanhang att han sa attJODet framgick väldigt tydligt då att det var ett antal. Hur många framgick inte och jag ställde inga frågor om det heller men jag fick intrycket att det fannsmen (...OHÖRBART...) att Palme var oerhört kontroversiell och illa omtyckt av väldigt många, inte bara dom som hade en saklig skäl att tycka illa om honom utan det var ju många som Socialdemokrater som inte tyckte om Palme av olika skäl så att man pratar om Palme det var helt naturligt och allt, jag menarmen och bara på fikarasten säga jag såg den där jävla Palme på stan, det är ju inget konstigt, det är säkert många som skulle berätta det att dom såg Palme på stan men.LG: Sa Dan vid något tillfälle varför man?

J: Nej. Det har jag inget minne av att det sades utan men attdet var ingen tvekan. Det var ju som jag sa väldigt många tyckte illa om Palme men sånt där extremt Palmehat där man, det liksom lyste, där man bara känner att det här ärva och att hanså där,. Däremot hände det att jag kunde träffa på någon annan person som kunde ha ett sånt där uttalat hat, där man känner oj han är farlig och så.

LG: Jag inledde en frågeställning här om Dan kunde under den här bekantskapstiden på något sätt uttrycka hat mot Palme eller pratade politik och då sa du nekande. Du sa att du inte hade pratat någonting om det.

J: Ja du sa politik alltså.

LG: Men om Palme.

J: Eller politiskt aktiv. Jag har, nej jag har aldrig nekat till att Palme har pratats och diskuterats och kommenterats. Det gjorde jag ju inte bara med Dan. Det gjorde man med alla människor som tyckte något om Palme. Det var inte så att man själv behövde ta upp ämnet Palme. Det var alltid väldigt många människor som tog upp Palme; direkt i och med att han hade sagt någonting eller synts i tv vilket han ofta märktes i tv, det var någonting. Det skrevs väldigt mycket om Palme. Det här var ju något som liksom alla på damfriseringar och på jobb och överallt pratade illa om Palme och uttryckte kommentarer om honom, nedlåtande kommentarer. T.o.m.nidteckningar och annat så det.LG: Vart det någonting mera under den här middagen som sades eller berördes gällande Olof Palme?

J: Mycket möjligt, det kommer jag inte ihåg. I så fall måste ha varit före frågan för sen dog ju liksom ämnet efter det här.

LG: Hur utvecklades din bekantskap med Dan efter det här?

J: Ja, den utvecklas inte. Den avbröts i och med att han aldrig tog kontakt efter det.

LG: Tog du någon kontakt?

J: Nej det gjorde jag inte. Det var mer av sakens natur att invänta sig kanske en svarsinbjudan till en middag hemma hos paret, Dan och. En sådan kom inte och ingen kontakt alls. Inte en signal om tack för senast eller någonting sånt. Ingenting. Total tystnad bara.DA: Jag tänkte om vi går tillbaka till när han nämner det här och SSJ: Nej. Nej. Därför att jag gick ju inte in i klinchen om något sånt eller någonting sånt här och jag vet inte,Absolut inte och så. Nej. Nej. Jag vet, däremot sa jag, så han ett ord på att testa om jag kände till eller har någon anknytning till

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

J: Eller politiskt aktiv. Jag har, nej jag har aldrig nekat till att Palme har pratats och diskuterats och kommenterats. Det gjorde jag ju inte bara med Dan. Det gjorde man med alla människor som tyckte något om Palme. Det var inte så att man själv behövde ta upp ämnet Palme. Det var alltid väldigt många människor som tog upp Palme; direkt i och med att han hade sagt någonting eller synts i tv vilket han ofta märktes i tv, det var någonting. Det skrevs väldigt mycket om Palme. Det här var ju något som liksom alla på damfriseringar och på jobb och överallt pratade illa om Palme och uttryckte kommentarer om honom, nedlåtande kommentarer. T.o.m.nidteckningar och annat så det.LG: Vart det någonting mera under den här middagen som sades eller berördes gällande Olof Palme?

J: Mycket möjligt, det kommer jag inte ihåg. I så fall måste ha varit före frågan för sen dog ju liksom ämnet efter det här.

LG: Hur utvecklades din bekantskap med Dan efter det här?

J: Ja, den utvecklas inte. Den avbröts i och med att han aldrig tog kontakt efter det.

LG: Tog du någon kontakt?

J: Nej det gjorde jag inte. Det var mer av sakens natur att invänta sig kanske en svarsinbjudan till en middag hemma hos paret, Dan och. En sådan kom inte och ingen kontakt alls. Inte en signal om tack för senast eller någonting sånt. Ingenting. Total tystnad bara.DA: Jag tänkte om vi går tillbaka till när han nämner det här och SSJ: Nej. Nej. Därför att jag gick ju inte in i klinchen om något sånt eller någonting sånt här och jag vet inte,Absolut inte och så. Nej. Nej. Jag vet, däremot sa jag, så han ett ord på att testa om jag kände till eller har någon anknytning till

ag och det var det här stay behind. Lobbar helt frågana hade aldrig hört namnet alls och då släpptes det direkt och jag hade ingen om aning om vad det här, fundera aldrig på det namnet mer utan mer så där lite svammel bara. Det är först långt, långt, långt, långt senare genom offentligheten jag fick klart för mig att det är någonting helt annat som inte har någon anknytning till polisen specifikt men, nej det var så här då att, sen var det totalt tyst och sen gick ju tiden och det var inte mer med det och sen så, när detta mord inträffade, så blev det väldigt obehagligt för mig och min fru för då prata vi om det här att någon gjort det och det var ju riktigt obehagligt tillsLG: Har du några tankar på och ringa och meddela det här till svensk polis som utredde det här?

J: Ja det var mycket turbulens då och det kom in tusentals tips till media har varit kända för att återringa i stor, stort drunkna) på något sätt så att jag tänkte jag måste avvakta till det har lugnat sig i så fall, så att det hade jag, men sen rann tiden iväg och sen blev det mindre aktuellt i och med att tiden gick och det fanns massa misstänkta och gripna hit och dit och det, polisen grep ju den ena efter den andra, olika spår så att hade det varit så att man snabbt hade gripit något och hade bevisningen gällt den gärningsmannen och blev fälld för det så ja jag vet inte, jag hade väl liksom, jag hade väl förmodligen inte brytt mig, ryckt på axlarna och sagt ok.

LG: Du nämnde att kontakten bröts med Dan efter middagen.

J: Ja det får man ju säga eftersom han aldrig hörde av sig.

LG: Ok. När såg du och hörde honom efter den här middagen? När var det?

J: Ja man kan säga, jag hörde ifrån honom indirekt. Det gjorde jag i och med att han senare flyttade tilDet gjorde han, om jag minns rätt, så var det 86 men.

LG: Flyttade han 86?

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

ag och det var det här stay behind. Lobbar helt frågana hade aldrig hört namnet alls och då släpptes det direkt och jag hade ingen om aning om vad det här, fundera aldrig på det namnet mer utan mer så där lite svammel bara. Det är först långt, långt, långt, långt senare genom offentligheten jag fick klart för mig att det är någonting helt annat som inte har någon anknytning till polisen specifikt men, nej det var så här då att, sen var det totalt tyst och sen gick ju tiden och det var inte mer med det och sen så, när detta mord inträffade, så blev det väldigt obehagligt för mig och min fru för då prata vi om det här att någon gjort det och det var ju riktigt obehagligt tillsLG: Har du några tankar på och ringa och meddela det här till svensk polis som utredde det här?

J: Ja det var mycket turbulens då och det kom in tusentals tips till media har varit kända för att återringa i stor, stort drunkna) på något sätt så att jag tänkte jag måste avvakta till det har lugnat sig i så fall, så att det hade jag, men sen rann tiden iväg och sen blev det mindre aktuellt i och med att tiden gick och det fanns massa misstänkta och gripna hit och dit och det, polisen grep ju den ena efter den andra, olika spår så att hade det varit så att man snabbt hade gripit något och hade bevisningen gällt den gärningsmannen och blev fälld för det så ja jag vet inte, jag hade väl liksom, jag hade väl förmodligen inte brytt mig, ryckt på axlarna och sagt ok.

LG: Du nämnde att kontakten bröts med Dan efter middagen.

J: Ja det får man ju säga eftersom han aldrig hörde av sig.

LG: Ok. När såg du och hörde honom efter den här middagen? När var det?

J: Ja man kan säga, jag hörde ifrån honom indirekt. Det gjorde jag i och med att han senare flyttade tilDet gjorde han, om jag minns rätt, så var det 86 men.

LG: Flyttade han 86?

J: Ja, jag vet inte om det var 86 men jag tror det. Jag har för mig att det var ganska kort efter mordet på Palme som han, jag får veta då av en annan person isom han hade kontakt med, nämligenchef på, som är med iLG: Och han heter?

P

J: Han heter_Och så fick jag veta att han hade slutat på polisen och att dom hadeLG: Med fru?

J: Med fru.

LG: Ok. Den här chefen påvisste han om, hade du berättat för honom vad Dan hade berättat? J: Inte då. Och sen i alla fall om vi hoppar framåt något år eller ett par år så säger till mig,

wanatt jag har fått ett kort frånoch jag vill bara säga att Dan hälsade till dig. Jaha säger jag och tänkte säga till mig skickade han inget kort. Han har ju min adress och allting men han skicka till Jag tyckte det var lite konstigt. Och det hände upprepade gånger att | sa ja jag fick, har fått en hälsning från, ett kort frånoch Dan hälsade till dig. Det hände säker en typ 3 ggr eller någonting sånt där.

LG: Vet du varför han flyttade eller?

J: Nej jag har ingen aning. Det visste väl inte

för då hade han väl sagt det.

LG: När var det efter den här händelsen du såg honom?

J: Ja jag såg honom den 22 september förra året, alltså 2012.

LG: Var?

J: I Stadshuset. Då firade vi nämligen200-års jubileum och det var då en stor och förbokad frackmiddag med damer och kunglig närvaro och det var en sån här stor dag när

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

J: Ja, jag vet inte om det var 86 men jag tror det. Jag har för mig att det var ganska kort efter mordet på Palme som han, jag får veta då av en annan person isom han hade kontakt med, nämligenchef på, som är med iLG: Och han heter?

P

J: Han heter_Och så fick jag veta att han hade slutat på polisen och att dom hadeLG: Med fru?

J: Med fru.

LG: Ok. Den här chefen påvisste han om, hade du berättat för honom vad Dan hade berättat? J: Inte då. Och sen i alla fall om vi hoppar framåt något år eller ett par år så säger till mig,

wanatt jag har fått ett kort frånoch jag vill bara säga att Dan hälsade till dig. Jaha säger jag och tänkte säga till mig skickade han inget kort. Han har ju min adress och allting men han skicka till Jag tyckte det var lite konstigt. Och det hände upprepade gånger att | sa ja jag fick, har fått en hälsning från, ett kort frånoch Dan hälsade till dig. Det hände säker en typ 3 ggr eller någonting sånt där.

LG: Vet du varför han flyttade eller?

J: Nej jag har ingen aning. Det visste väl inte

för då hade han väl sagt det.

LG: När var det efter den här händelsen du såg honom?

J: Ja jag såg honom den 22 september förra året, alltså 2012.

LG: Var?

J: I Stadshuset. Då firade vi nämligen200-års jubileum och det var då en stor och förbokad frackmiddag med damer och kunglig närvaro och det var en sån här stor dag när

väldigt många medlemmar is

var närvarande och plötsligt då så är det en person som säger lite frågande om det inte är, är inte det här ? Och då kände jag ju igen en grånad lång person som Dan och hans fru som inte såg riktigt ut på samma sätt som tidigare och vi stod där då, vi 4 plus ytterligare ett par 3 personer som var närvarande, så att det blev inte mer sagt än att vi utvecklar lite kalla artigheter och konstaterar att hennes f.d. chef också var med på festen, alltså

LG: Frågade du honom varför han hade utvandrat?

J: Nej, det gjorde jag inte. Jag, det gjorde jag inte. Jag frågade, han sa det att ja sen, jag frågade däremot vad han gjorde i. Vad han hade gjort där och jag har för mig att han sa jag jobbade och fråga mera vad men där fick jag inget riktigt svar och sen fråga jag om, jo sen berättade han det ja sen börja jag i polisen igen sa han, här i Stockholm. Det visste jag i och för sig om för det hade någon annan talat om för mig men jaha jobbar du kvar där då? Nej jag har gjort det, nu är det liksom pensionsdags och sånt där sa han. Liksom, jaha, så har du pensionat dig eller någonting sånt? Nja ungefär det ligger i den vevan, det är man nu. Någonting sånt. Så jag fick intrycket att han precis var nypensionerad eller skulle gå i pension när som helst alltså typ vilken månad som helst. LG: Men hade han flyttat tillbaka till Stockholm då?

J: När menar du?

LG: Vid det här mötet i Stadshuset?

J: Ja han kom tillbaks efter 6 år iKom han tillbaks och så vitt jag förstår så sökte han jobb rätt omgående inom Stockholmspolisen och fick jobb och sen har han så vitt jag förstår jobbat där hela tiden fram till nu.

LG: Har du träffat honom någon mer gång sen dess?

J: Nej. Ingenting

LG: Du kommentera ingenting om Palme ?

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

väldigt många medlemmar is

var närvarande och plötsligt då så är det en person som säger lite frågande om det inte är, är inte det här ? Och då kände jag ju igen en grånad lång person som Dan och hans fru som inte såg riktigt ut på samma sätt som tidigare och vi stod där då, vi 4 plus ytterligare ett par 3 personer som var närvarande, så att det blev inte mer sagt än att vi utvecklar lite kalla artigheter och konstaterar att hennes f.d. chef också var med på festen, alltså

LG: Frågade du honom varför han hade utvandrat?

J: Nej, det gjorde jag inte. Jag, det gjorde jag inte. Jag frågade, han sa det att ja sen, jag frågade däremot vad han gjorde i. Vad han hade gjort där och jag har för mig att han sa jag jobbade och fråga mera vad men där fick jag inget riktigt svar och sen fråga jag om, jo sen berättade han det ja sen börja jag i polisen igen sa han, här i Stockholm. Det visste jag i och för sig om för det hade någon annan talat om för mig men jaha jobbar du kvar där då? Nej jag har gjort det, nu är det liksom pensionsdags och sånt där sa han. Liksom, jaha, så har du pensionat dig eller någonting sånt? Nja ungefär det ligger i den vevan, det är man nu. Någonting sånt. Så jag fick intrycket att han precis var nypensionerad eller skulle gå i pension när som helst alltså typ vilken månad som helst. LG: Men hade han flyttat tillbaka till Stockholm då?

J: När menar du?

LG: Vid det här mötet i Stadshuset?

J: Ja han kom tillbaks efter 6 år iKom han tillbaks och så vitt jag förstår så sökte han jobb rätt omgående inom Stockholmspolisen och fick jobb och sen har han så vitt jag förstår jobbat där hela tiden fram till nu.

LG: Har du träffat honom någon mer gång sen dess?

J: Nej. Ingenting

LG: Du kommentera ingenting om Palme ?

J: Nej

LG: Vad han hade erbjudit dig?

J: Nej nej nej inte alls. Absolut inte. Absolut inte. Det var ju andra människor närvarande

te också och han ville ju inte ha någon löpande kontakt med mig för det hade han sagt det kUL qe och ses, vi kan väl ses någon gång, här är mitt telefonnummer eller vad har du för telefonnummer eller e-post eller någonting. Ingenting sånt. Inte minst antydan till att han vill ha (...OHÖRBART...) kontakt och där kan jag säga så här att det var ömsesidig för jag ville inte ha någon fortsätt kontakt med honom heller naturligtvis. Varför skulle jag vilja ha det? Tvärtom.DA: Jag tänkte det har väl varit några möten iefter det här.

J: Mmm. Mmm.

DA: Där har han aldrig varit med på dom mötena alltså? 2

jag under dom här åren har aldrig träffat honom där. Jag har ju inte varit med på alla möten men jag har aldrig träffat honom där men han måste ha varit där och han antydde som hastigast att, då vid Stadshuset, att ja jag har inte varit påå ofta men det vart någon gång så där och vi har inte sett varandra. Men där kan jag lägga till det att det finns då ett form av system där man klättrar i avancemangsgraden inomberoende på hur aktiv man är, alltså hur ofta du går dit och så va och i matriken så har han då avancerat i en sån grad att han måste ha gått ut ett antal ggr men där finns det en bakdörr som han möjligen kan ha använt sig av och det är att om man nu bor utomlands t.ex. och har goda skäl för att inte kan närvara då kan man inte så kan man få en, få så här uppflyttning i alla fall som då styrelsen itar själva så det är inte på några stora möten så att det kan man få obemärkt så att man går förbi ett antal grader så. Så att det kan också gå till på det sättet.

LG: Innan vi går vidareär det någonting du vill tillägga som berör uppgifterna du har lämnat nu i förhöret gällande Dan som du tycker är, ska vara med i förhöret och tillföra någonting?

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

J: Nej

LG: Vad han hade erbjudit dig?

J: Nej nej nej inte alls. Absolut inte. Absolut inte. Det var ju andra människor närvarande

te också och han ville ju inte ha någon löpande kontakt med mig för det hade han sagt det kUL qe och ses, vi kan väl ses någon gång, här är mitt telefonnummer eller vad har du för telefonnummer eller e-post eller någonting. Ingenting sånt. Inte minst antydan till att han vill ha (...OHÖRBART...) kontakt och där kan jag säga så här att det var ömsesidig för jag ville inte ha någon fortsätt kontakt med honom heller naturligtvis. Varför skulle jag vilja ha det? Tvärtom.DA: Jag tänkte det har väl varit några möten iefter det här.

J: Mmm. Mmm.

DA: Där har han aldrig varit med på dom mötena alltså? 2

jag under dom här åren har aldrig träffat honom där. Jag har ju inte varit med på alla möten men jag har aldrig träffat honom där men han måste ha varit där och han antydde som hastigast att, då vid Stadshuset, att ja jag har inte varit påå ofta men det vart någon gång så där och vi har inte sett varandra. Men där kan jag lägga till det att det finns då ett form av system där man klättrar i avancemangsgraden inomberoende på hur aktiv man är, alltså hur ofta du går dit och så va och i matriken så har han då avancerat i en sån grad att han måste ha gått ut ett antal ggr men där finns det en bakdörr som han möjligen kan ha använt sig av och det är att om man nu bor utomlands t.ex. och har goda skäl för att inte kan närvara då kan man inte så kan man få en, få så här uppflyttning i alla fall som då styrelsen itar själva så det är inte på några stora möten så att det kan man få obemärkt så att man går förbi ett antal grader så. Så att det kan också gå till på det sättet.

LG: Innan vi går vidareär det någonting du vill tillägga som berör uppgifterna du har lämnat nu i förhöret gällande Dan som du tycker är, ska vara med i förhöret och tillföra någonting?

J: Ja jag har ju möjligen då enLG: När du nämner det vi har inte gått in på vad du har sysslat med under ditt yrkesliv men är det rätt uppfattat att du var egen företagare?

J: Nej det är inte rätt uppfattat att jag har vart egenföretagare. Det har förekommit att jag har haft ett ägande ifrån ett bolag också men jag betraktar mig mera som en näringslivsperson då som jobbar på olika chefsbefattningar i den största tiden, ej som delägare, under den här tiden.

LG: I media har du kallats för VD.

J: Mmm. Mmm. Det var vid den här tiden.

LG: Hur kommer det sig att du vänder dig till media?

J: Jag vände mig inte till media i och för sig utan det dök uppsom gjorde att jag fick kontakt med författaren Gunnar Wall och när jag läst hans bok, hade jag kontakt med honom så insåg jag att det där är ingen vanlig journalist och författare, utan det är en sån här noggrann journalist en petimeter,

LG: Vad är det för bok du läser?

J: Nej jag läste en bok då som hette Mordgåtan Olof Palme och Gunnar Wall försöker då föra fram eller föra i en stark indiciekedja få fram att det inte var Christer Pettersson ochJag har ju ett umgänge med, nära umgänge medoch som har gjort klart för mig attoch jag började kanske då fundera ett varv till

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

J: Ja jag har ju möjligen då enLG: När du nämner det vi har inte gått in på vad du har sysslat med under ditt yrkesliv men är det rätt uppfattat att du var egen företagare?

J: Nej det är inte rätt uppfattat att jag har vart egenföretagare. Det har förekommit att jag har haft ett ägande ifrån ett bolag också men jag betraktar mig mera som en näringslivsperson då som jobbar på olika chefsbefattningar i den största tiden, ej som delägare, under den här tiden.

LG: I media har du kallats för VD.

J: Mmm. Mmm. Det var vid den här tiden.

LG: Hur kommer det sig att du vänder dig till media?

J: Jag vände mig inte till media i och för sig utan det dök uppsom gjorde att jag fick kontakt med författaren Gunnar Wall och när jag läst hans bok, hade jag kontakt med honom så insåg jag att det där är ingen vanlig journalist och författare, utan det är en sån här noggrann journalist en petimeter,

LG: Vad är det för bok du läser?

J: Nej jag läste en bok då som hette Mordgåtan Olof Palme och Gunnar Wall försöker då föra fram eller föra i en stark indiciekedja få fram att det inte var Christer Pettersson ochJag har ju ett umgänge med, nära umgänge medoch som har gjort klart för mig attoch jag började kanske då fundera ett varv till

då när jag läste hans bok. Kan man verkligen vara så säker på det och sen vill jag då ha min, den här berättelsen som jag berättar för er, vill jag dokumentera och då valde jag att prata med Gunnar Wall om detta.

Jag kände förtroende för att han inte skulle föra det vidare. Han hade så starka principer när det gäller källskydd och anonymitet mot andra källor och jag pratade också med en person inom media som vad jag förstod kände till Gunnar Wall som gav vitsord också har den här tron att det är en sån här petimeter som är orubblig i sina principer. Så han fick spela in den här berättelsen och sen frågade han mig om han fick skriva en artikel om detta med full anonymitet och under förutsättningen att jag godkände artikeln då. Skulle jag alltså godkänna bara mina citat utan hela hans text rakt upp och ner till 100% och då gick jag med på det och godkände hans artikel. Och sen att han sen sålde den till Aftonbladet det är ingenting jag har inflytande över. Villkoret var att skulle han publicera så skulle det vara i en större tidning.

LG: Är det någonting mera du vill tillägga som inte vi kanske har ställt några frågor om?

J:LG: Ja, jag har fullt förståelse. Men jag tänkte att i det här läget av förhöret att du ska få ta del utavoch det första jag tänkte att du skulle få ta del av och läsa det heteroch det är daterat den 20 maj 1986 och det äroch under tiden du läser igenom dom här 2 sidorna, A4, så stänger jag av bandspelaren och när du har läst klart så vill jag ha dina spontana kommentarer. Är det ok?

J: Mmm.

LG: Dag?

DA: Ja.

LG: Bra. Då får du de här så stänger jag, sätter jag på stop just nu. Varsågod.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

då när jag läste hans bok. Kan man verkligen vara så säker på det och sen vill jag då ha min, den här berättelsen som jag berättar för er, vill jag dokumentera och då valde jag att prata med Gunnar Wall om detta.

Jag kände förtroende för att han inte skulle föra det vidare. Han hade så starka principer när det gäller källskydd och anonymitet mot andra källor och jag pratade också med en person inom media som vad jag förstod kände till Gunnar Wall som gav vitsord också har den här tron att det är en sån här petimeter som är orubblig i sina principer. Så han fick spela in den här berättelsen och sen frågade han mig om han fick skriva en artikel om detta med full anonymitet och under förutsättningen att jag godkände artikeln då. Skulle jag alltså godkänna bara mina citat utan hela hans text rakt upp och ner till 100% och då gick jag med på det och godkände hans artikel. Och sen att han sen sålde den till Aftonbladet det är ingenting jag har inflytande över. Villkoret var att skulle han publicera så skulle det vara i en större tidning.

LG: Är det någonting mera du vill tillägga som inte vi kanske har ställt några frågor om?

J:LG: Ja, jag har fullt förståelse. Men jag tänkte att i det här läget av förhöret att du ska få ta del utavoch det första jag tänkte att du skulle få ta del av och läsa det heteroch det är daterat den 20 maj 1986 och det äroch under tiden du läser igenom dom här 2 sidorna, A4, så stänger jag av bandspelaren och när du har läst klart så vill jag ha dina spontana kommentarer. Är det ok?

J: Mmm.

LG: Dag?

DA: Ja.

LG: Bra. Då får du de här så stänger jag, sätter jag på stop just nu. Varsågod.

Ja, har du några kommentarer till det du har läst gällanderespektive?

J: Nej inte mer än att jag känner igen huvudtemat i detta men jag minns inga detaljer som gör att jag kan säga att någonting är fel i det utan jag förutsätter att det är korrekt påskrivet.

LG: Ja. Bra. Då lämnar vi den handlingen så går vi över till en handling som är ettoch det kallas ochmederoch, ja det var de 2, och de här 2då är daterade den 7 februari 1991 och klockan 14:20 och/är kriminalkommissarienoch det gäller då ett besök somgör hosoch lämnar uppgifter.få läsa igenom nämndaoch kommentera innehållet. Följande uppslag får nu ta del av och det är avsnittoch läser nu igenom. Varsågod.

J: Jag vill ha det här som stöd.

LG: Ja du har läst igenom det första uppslaget som kallas dåsom är upprättad utavden 7 februari 1991. Några kommentarer?

J: Ja det har jag. Att jag hade kontakt meddet stämmer och förmodligen är väl datum också korrekt. Det kan jag väl inte kommentera på annat sätt men däremot uppgifterna här om att jagUtan som jag har sagt|ellerom nu så vill mentill en början med och sedan att vederbörande varit på Sveavägen över tiden för mordet har jag absolut inte sagt, helt fel. För det första har jag absolut inga som helst möjligheter och ha någon aning om det huruvida vederbörande varit på Sveavägen eller inte och sen detta med bokstaven K det stämmer ju då. Det är ju då för att det är Dan Klöfverskjöld och vad jag ville veta var att är det så att Klöfverskjöldoch vet kanske vet på annat sätt så var det bra för mig och. Så därav kommer bokstaven K.

LG: Vem menade du som K.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Ja, har du några kommentarer till det du har läst gällanderespektive?

J: Nej inte mer än att jag känner igen huvudtemat i detta men jag minns inga detaljer som gör att jag kan säga att någonting är fel i det utan jag förutsätter att det är korrekt påskrivet.

LG: Ja. Bra. Då lämnar vi den handlingen så går vi över till en handling som är ettoch det kallas ochmederoch, ja det var de 2, och de här 2då är daterade den 7 februari 1991 och klockan 14:20 och/är kriminalkommissarienoch det gäller då ett besök somgör hosoch lämnar uppgifter.få läsa igenom nämndaoch kommentera innehållet. Följande uppslag får nu ta del av och det är avsnittoch läser nu igenom. Varsågod.

J: Jag vill ha det här som stöd.

LG: Ja du har läst igenom det första uppslaget som kallas dåsom är upprättad utavden 7 februari 1991. Några kommentarer?

J: Ja det har jag. Att jag hade kontakt meddet stämmer och förmodligen är väl datum också korrekt. Det kan jag väl inte kommentera på annat sätt men däremot uppgifterna här om att jagUtan som jag har sagt|ellerom nu så vill mentill en början med och sedan att vederbörande varit på Sveavägen över tiden för mordet har jag absolut inte sagt, helt fel. För det första har jag absolut inga som helst möjligheter och ha någon aning om det huruvida vederbörande varit på Sveavägen eller inte och sen detta med bokstaven K det stämmer ju då. Det är ju då för att det är Dan Klöfverskjöld och vad jag ville veta var att är det så att Klöfverskjöldoch vet kanske vet på annat sätt så var det bra för mig och. Så därav kommer bokstaven K.

LG: Vem menade du som K.

J: Nej, nu är han flintskallig nu men på den svartvita bilden känner jag absolut igen honom.

LG: Mer än på färgbilden? Du säger Dan Klöfverskjöld ?

J: Ja.

LG: Vi har ju träffats en gång tidigare för någon vecka sen och då ville du inte ställa upp på ett formellt förhör men idag gör du det och bandspelaren rullar ju här nu och ska du med egna ordberätta hur du kom i kontakt med Dan. Vilket år det var, plats och hur mötet gick till. Hur ni kom att bli vänner med varandra.

J: Jag kan inte säga exakt var men det var början på 80-talet troligtvis och det skulle ju gå att rekonstruera vilket är det är med jobb för händelsen var så här att jag åkte i en ganska ny tjänstebil, en stor BMW, på väg från en söderförort, på Nynäsvägen, och i höjd med Tallkrogen så började plötslig kylaren koka och ett antal varningsindikeringar i bilen slog till så jag stannade på Nynäsvägen i tät morgontrafik och bilen var som jag sa väldigt ny. Han den hade inte vart inne på ens då en sån här första service eller någonting. Det hade gått cirka 100 mil och jag försöker ringa till en Stockholms taxi för att få tag på en bil snabbt för att ta mig till Bromma flygplats och ett flyg som jag skulle ta mig iväg på någon affärsresa. Och det var upptaget. Det var Taxi monopol på den tiden. Det gick inte att komma fram.

Då kommer det en målad polisbil, en Chrysler variant, och stannar med 2 polismän i och jag förklarar situationen att jag behövde hjälp med och ringa en taxi och de lovade hjälpa mig, och hjälpa mig och så gick de, den ene tillbaks till polisbilen som satt i bilen och det tog ganska lång tid och jag gick fram till sidorutan och fråga vad som hände. Det visades sig då att poliserna hade fått klarsignal av en kommissarie som dom sa att köra mig till Bromma flygplats och att de inväntade en vakt. Och då kom en polisbil då som skulle vara någon slags vakt då i avvaktan på att bärgningsbilen skulle komma och den ena polismannen då som var alltså Dan Klöfverskjöld sa att vi lämnar inte en sån här bil obevakad på vägen så här rakt upp och ner och den här polisbilen körde mig till Bromma flygplats väldigt raskt och fint medoch jag hann med flyget och vi utbytte den här resan då kontaktdata. Jag minns inte om jag fick visitkort av honom men på något sätt så fick jag hansoch han fick mitt och han var kontaktsökande. Det var vår första kontakt.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

J: Nej, nu är han flintskallig nu men på den svartvita bilden känner jag absolut igen honom.

LG: Mer än på färgbilden? Du säger Dan Klöfverskjöld ?

J: Ja.

LG: Vi har ju träffats en gång tidigare för någon vecka sen och då ville du inte ställa upp på ett formellt förhör men idag gör du det och bandspelaren rullar ju här nu och ska du med egna ordberätta hur du kom i kontakt med Dan. Vilket år det var, plats och hur mötet gick till. Hur ni kom att bli vänner med varandra.

J: Jag kan inte säga exakt var men det var början på 80-talet troligtvis och det skulle ju gå att rekonstruera vilket är det är med jobb för händelsen var så här att jag åkte i en ganska ny tjänstebil, en stor BMW, på väg från en söderförort, på Nynäsvägen, och i höjd med Tallkrogen så började plötslig kylaren koka och ett antal varningsindikeringar i bilen slog till så jag stannade på Nynäsvägen i tät morgontrafik och bilen var som jag sa väldigt ny. Han den hade inte vart inne på ens då en sån här första service eller någonting. Det hade gått cirka 100 mil och jag försöker ringa till en Stockholms taxi för att få tag på en bil snabbt för att ta mig till Bromma flygplats och ett flyg som jag skulle ta mig iväg på någon affärsresa. Och det var upptaget. Det var Taxi monopol på den tiden. Det gick inte att komma fram.

Då kommer det en målad polisbil, en Chrysler variant, och stannar med 2 polismän i och jag förklarar situationen att jag behövde hjälp med och ringa en taxi och de lovade hjälpa mig, och hjälpa mig och så gick de, den ene tillbaks till polisbilen som satt i bilen och det tog ganska lång tid och jag gick fram till sidorutan och fråga vad som hände. Det visades sig då att poliserna hade fått klarsignal av en kommissarie som dom sa att köra mig till Bromma flygplats och att de inväntade en vakt. Och då kom en polisbil då som skulle vara någon slags vakt då i avvaktan på att bärgningsbilen skulle komma och den ena polismannen då som var alltså Dan Klöfverskjöld sa att vi lämnar inte en sån här bil obevakad på vägen så här rakt upp och ner och den här polisbilen körde mig till Bromma flygplats väldigt raskt och fint medoch jag hann med flyget och vi utbytte den här resan då kontaktdata. Jag minns inte om jag fick visitkort av honom men på något sätt så fick jag hansoch han fick mitt och han var kontaktsökande. Det var vår första kontakt.

J: Klöfverskjöld, Dan

LG: Oksom står här

J: Dan Klöfverskjöld och jag har inteutan att det stämmer att jag sa det att fick en telefonkontakt nuå är det bra för mig.LG: Ja. Då går vi vidare till nästa handling som är dåVarsågod och läs igenom så stänger jag av. Några kommentarer till detta uppslag?J: Ja jag ser ju här då att jagLG: Om vi går vidare till handlingen SSdaterat den 13 mars 1991.

J: Nej jag kan omöjligen komma ihåg klockslag och datum och alla detaljer i det där samtalet men däremot så förvånar det mig inte alls att det står, och det är i och för sig korrekt, att efter, om dessa uppgifter som lades mig till last då, att jag återigendet känns troligt men för övrigt kan inte jag kommentera det där vare sig till det ena eller andra hållet.

LG: Du ska få titta på 2 andra spaningsuppslag och det första heteroch är upprättat av, tidigareoch det är upprättat den 4 juni 1992, Varsågod. Några kommentarer på detta uppslag?

J: Ja det som påstås här saker att jag har sagt det kan jag bekräfta att det är alldeles korrekt ja.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

J: Klöfverskjöld, Dan

LG: Oksom står här

J: Dan Klöfverskjöld och jag har inteutan att det stämmer att jag sa det att fick en telefonkontakt nuå är det bra för mig.LG: Ja. Då går vi vidare till nästa handling som är dåVarsågod och läs igenom så stänger jag av. Några kommentarer till detta uppslag?J: Ja jag ser ju här då att jagLG: Om vi går vidare till handlingen SSdaterat den 13 mars 1991.

J: Nej jag kan omöjligen komma ihåg klockslag och datum och alla detaljer i det där samtalet men däremot så förvånar det mig inte alls att det står, och det är i och för sig korrekt, att efter, om dessa uppgifter som lades mig till last då, att jag återigendet känns troligt men för övrigt kan inte jag kommentera det där vare sig till det ena eller andra hållet.

LG: Du ska få titta på 2 andra spaningsuppslag och det första heteroch är upprättat av, tidigareoch det är upprättat den 4 juni 1992, Varsågod. Några kommentarer på detta uppslag?

J: Ja det som påstås här saker att jag har sagt det kan jag bekräfta att det är alldeles korrekt ja.

upprättat utav

LG: Och slutligen spaningsuppslag vidden 4/6 1992. Varsågod och läs. Varsågod.

J: Ja det här är ju då vid samma tillfälle då onsdag den 4 juni 92 hosoch jagDetta som står här attosv är totalt helt, jag har nu suttit och tänkt efter när du hade avspelningen avstängd för att tänka efter om jag någonsin harjag kan inte komma på. Det finns inte någon som helst minnesfragment av, nu i alla fall, av att jag någonsin har fått det så att jag måste totalt avvisa detta att jag kan ha sagt någonting sånt till. De är min bestämd uppfattning idag. Däremot så försökte jag antyda det här som jag berättar för er om Klöfverskjöld och det finns det ju inga noteringar alls om det här att jag försökte detta och att han avvisade mig.DA: Finns det någon sanning i att det skulle ha funnits någon källa? Som du hade fått uppgifterna ifrån.

J: Ja det är det jag sitter och funderar på att om en källa skulle säga det till mig ochoch källan. Det skulle i princip vara en i konspirationen i så fall som, menDet här är ju en oerhört vital historia men alltså det så här allmänna rykten det har ni ju hört 10.000 fler än vad jag har gjort så att det är ingenting att ta på men källan alltså när, det fungerar så som ni säkert vet, att när det gäller allvarliga uppgifter som ska publiceras så räcker det inte med att man har en källa. Du måste kunna kolla källans uppgift. Det vet ju du som är i media. Så att det duger inte men skulle det vara så att en, vi säger att en polisman som då var polisman, som källa uppger en annan polisman som gärningsman, om det hade varit så, då kunde ju i och för sig nämnt att det finns

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

upprättat utav

LG: Och slutligen spaningsuppslag vidden 4/6 1992. Varsågod och läs. Varsågod.

J: Ja det här är ju då vid samma tillfälle då onsdag den 4 juni 92 hosoch jagDetta som står här attosv är totalt helt, jag har nu suttit och tänkt efter när du hade avspelningen avstängd för att tänka efter om jag någonsin harjag kan inte komma på. Det finns inte någon som helst minnesfragment av, nu i alla fall, av att jag någonsin har fått det så att jag måste totalt avvisa detta att jag kan ha sagt någonting sånt till. De är min bestämd uppfattning idag. Däremot så försökte jag antyda det här som jag berättar för er om Klöfverskjöld och det finns det ju inga noteringar alls om det här att jag försökte detta och att han avvisade mig.DA: Finns det någon sanning i att det skulle ha funnits någon källa? Som du hade fått uppgifterna ifrån.

J: Ja det är det jag sitter och funderar på att om en källa skulle säga det till mig ochoch källan. Det skulle i princip vara en i konspirationen i så fall som, menDet här är ju en oerhört vital historia men alltså det så här allmänna rykten det har ni ju hört 10.000 fler än vad jag har gjort så att det är ingenting att ta på men källan alltså när, det fungerar så som ni säkert vet, att när det gäller allvarliga uppgifter som ska publiceras så räcker det inte med att man har en källa. Du måste kunna kolla källans uppgift. Det vet ju du som är i media. Så att det duger inte men skulle det vara så att en, vi säger att en polisman som då var polisman, som källa uppger en annan polisman som gärningsman, om det hade varit så, då kunde ju i och för sig nämnt att det finns

J: Att personerna fanns där vid den här tidpunkten det går ju faktiskt och få bekräftat av någon mer än mig då, dvs av den som man (...OHÖRBART...) tidigare.

LG: Har du några fler frågor?

DA: Nej.

LG: Är det någontingdu tycker vi har glömt och ställa några frågor om som du tycker ska vara med i dagens förhör?

J: Nej jag tycker inte att ni har missat någonting. Sen (...OHÖRBART...) själv spekulera som alla andra runt detta. Det har det inte haft utan det har mer varit en obehaglig sak som jag gärna har förträngt.

LG: Ska vi ta och avsluta förhöret?

J: Gör det.

LG: Då vill jag först fråga dig om du tycker att dagens förhör har tillgått på ett korrekt sätt?

J: Kaffet kunde ha varit lite godare men i övrigt inga anmärkningar.

LG: Bra. Det vi har pratat in på bandspelaren här dels jag då och Dag och framför allt du

är det korrekt?

J: Ja det jag har sagt är korrekt. Det ni sagt är korrekt vet jag inte.

LG: Är det med sanningen överensstämmande det du har berättat

J: Ja såvitt jag kan säga så kan jag gå helt (...?...) på det ja.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

J: Att personerna fanns där vid den här tidpunkten det går ju faktiskt och få bekräftat av någon mer än mig då, dvs av den som man (...OHÖRBART...) tidigare.

LG: Har du några fler frågor?

DA: Nej.

LG: Är det någontingdu tycker vi har glömt och ställa några frågor om som du tycker ska vara med i dagens förhör?

J: Nej jag tycker inte att ni har missat någonting. Sen (...OHÖRBART...) själv spekulera som alla andra runt detta. Det har det inte haft utan det har mer varit en obehaglig sak som jag gärna har förträngt.

LG: Ska vi ta och avsluta förhöret?

J: Gör det.

LG: Då vill jag först fråga dig om du tycker att dagens förhör har tillgått på ett korrekt sätt?

J: Kaffet kunde ha varit lite godare men i övrigt inga anmärkningar.

LG: Bra. Det vi har pratat in på bandspelaren här dels jag då och Dag och framför allt du

är det korrekt?

J: Ja det jag har sagt är korrekt. Det ni sagt är korrekt vet jag inte.

LG: Är det med sanningen överensstämmande det du har berättat

J: Ja såvitt jag kan säga så kan jag gå helt (...?...) på det ja.

ta del och läsa igenom förhöret när detta är

LG: Då har jag en fråga till och vill utskrivet?

J: Det vill jag väldigt gärna.

LG Bra. Då får vi höra av oss till dig och då blir det så att du får komma hit och sätta dig i lugn och ro och läsa igenom. Vi kan inte lämna ut det.

J: Nej jag förstår det. Det förstår jag.

LG: Ok. Då avslutar vi dagens förhör och kl. har blivit 14:26.

Lennart Gustafsson, krinsp. Dag Andersson, kommissarie.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

ta del och läsa igenom förhöret när detta är

LG: Då har jag en fråga till och vill utskrivet?

J: Det vill jag väldigt gärna.

LG Bra. Då får vi höra av oss till dig och då blir det så att du får komma hit och sätta dig i lugn och ro och läsa igenom. Vi kan inte lämna ut det.

J: Nej jag förstår det. Det förstår jag.

LG: Ok. Då avslutar vi dagens förhör och kl. har blivit 14:26.

Lennart Gustafsson, krinsp. Dag Andersson, kommissarie.

Sen hade vi kontakt då och träffades vid olika sammanhang dock inte hemma hos varandra. Han var inte, jag vet inte varför, men jag träffade ju i alla fall hans fru upprepade gånger på stan. Hon jobbade på ett kontor inomoch hon heter|och vad jag minns så hade de inga barn och vi träffades på luncher och annat och i början på 80-talet, skulle gissa att det kan ha varit 82 eller 83, så var jag tvungen att åka till USA på en tjänsteresa och

p@ V W jag hatar att flyga iſär jagát ensam, atlantflygningar alltså gör mig väldigt illa, flamiende så jag frågade Dan om han hade lust och ta semester så skulle jag pröjsa biljetten och det gjorde han så han åkte med till USA. Och sen hade han ju då någon orginisation då som alla poliser har inom kamratförening så att han sysselsatte sig själv då på dagarna när jag hade arbete och sköta. Och sen fortsatte kontakten hemma och jag var medlem i en organisation där hans frus chef också var medlem och han kom med i den här organisationen 1984.

H

LG: Vad hette den?

J: Den heterLG: Vad är det för nått?

J: Förlåt?

LG: Vad är det för sorts organisation?J: Ja det är en organisation då föroch anställda i regeringar och. Ursprungligen bildad av befäl i handelsfartyg i London 1812. Så att det är en förening där man måste vara 2 personen som skriver på en rekommendation för att kunna bli invald och det här är orderns syfte är att hjälpa,SS:och förr i tiden när det bildades så fanns det ju inget socialt skyddsnät på sätt som i dag. Och sen förutom det då på att motivera att folk vill komma så har vi trevliga föredrag och föreläsningar och det är då en synnerlig seriös organisation. Föreär medlem t.ex. och det är väldigt många poliser med. Ja många är fel och säga men det är ett antal poliser med. Det skiftar från år till år.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Sen hade vi kontakt då och träffades vid olika sammanhang dock inte hemma hos varandra. Han var inte, jag vet inte varför, men jag träffade ju i alla fall hans fru upprepade gånger på stan. Hon jobbade på ett kontor inomoch hon heter|och vad jag minns så hade de inga barn och vi träffades på luncher och annat och i början på 80-talet, skulle gissa att det kan ha varit 82 eller 83, så var jag tvungen att åka till USA på en tjänsteresa och

p@ V W jag hatar att flyga iſär jagát ensam, atlantflygningar alltså gör mig väldigt illa, flamiende så jag frågade Dan om han hade lust och ta semester så skulle jag pröjsa biljetten och det gjorde han så han åkte med till USA. Och sen hade han ju då någon orginisation då som alla poliser har inom kamratförening så att han sysselsatte sig själv då på dagarna när jag hade arbete och sköta. Och sen fortsatte kontakten hemma och jag var medlem i en organisation där hans frus chef också var medlem och han kom med i den här organisationen 1984.

H

LG: Vad hette den?

J: Den heterLG: Vad är det för nått?

J: Förlåt?

LG: Vad är det för sorts organisation?J: Ja det är en organisation då föroch anställda i regeringar och. Ursprungligen bildad av befäl i handelsfartyg i London 1812. Så att det är en förening där man måste vara 2 personen som skriver på en rekommendation för att kunna bli invald och det här är orderns syfte är att hjälpa,SS:och förr i tiden när det bildades så fanns det ju inget socialt skyddsnät på sätt som i dag. Och sen förutom det då på att motivera att folk vill komma så har vi trevliga föredrag och föreläsningar och det är då en synnerlig seriös organisation. Föreär medlem t.ex. och det är väldigt många poliser med. Ja många är fel och säga men det är ett antal poliser med. Det skiftar från år till år.

LG: Var har det sitt säte?

Dan Hohn

J:Stockholm. Så de kom ner där 1984. Sen, jag minns inte att vi gjorde något speciella hobbyaktiviteter tillsammans utan vi träffades på lunch eller något liknande. Det är möjligt att vi var ute på restaurang på kvällarna också, det kommer jag inte ihåg. Men hur som helst så pratade jag och min hustru om att vi skulle bjuda hem Dan och/på middag i vår bostad och jag fyller år i september och jag vet att vi bjöd hem det här paret i mitten eller senare delen av september 1985. Nu tror jag att jag fyller år det året på en söndag så att och på den tiden så var traditionerna och rutinen som att man hade inga såna här middagsbjudningar på kvällar som man skulle gå till jobbet dagen efter och framför allt hade inte jag det som hade ett tufft och ansträngande jobb som företagsledare. När polisen jobbar skift kan ni möjligen då kunna ha det men hans frujobbar ju heltid på så att det har knappast ha varit den 15:e utan troligtvis veckan efter eller senare.

LG: Vad var det som knöt er ihop så att säga? Vad hade ni för gemensamma intressen?

J: Ja vi inte några gemensamma intressen egentligen utan det var en rätt ytligt social bekantskap. Som jag sa jag minns ju inte att vi gjorde några speciella aktiviteter privat förutom då att han åkte med och resesällskap fram och tillbaks till, över Atlanten och sen i NY så minns jag en händelse. Det var den enda gången som jag såg att han tappade humöret riktigt ordentligt. Dan. Så att jag kände inte honom närmare faktiskt.

LG: Men vad var det för person du lärde känna?

J: Ja vad var det för person jag lärde känna? Jag vet inte vad det var för person jag lärde känna men anledningen att jag sitter här det var ju att jag fick ju en fråga då när han var hemma hos oss i bostaden. För Dan känner mycket väl till att jag hade börjat skjuta i skytteföreningar och sånt redan vid 12-års åldern då så en erfaren skytte, tävlingsskytt. Både gevär och pistol och dessutom jägare. Vill du jag ska berätta?

LG: Ja jag tänkte berättade Dan om sitt yrke?

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

LG: Var har det sitt säte?

Dan Hohn

J:Stockholm. Så de kom ner där 1984. Sen, jag minns inte att vi gjorde något speciella hobbyaktiviteter tillsammans utan vi träffades på lunch eller något liknande. Det är möjligt att vi var ute på restaurang på kvällarna också, det kommer jag inte ihåg. Men hur som helst så pratade jag och min hustru om att vi skulle bjuda hem Dan och/på middag i vår bostad och jag fyller år i september och jag vet att vi bjöd hem det här paret i mitten eller senare delen av september 1985. Nu tror jag att jag fyller år det året på en söndag så att och på den tiden så var traditionerna och rutinen som att man hade inga såna här middagsbjudningar på kvällar som man skulle gå till jobbet dagen efter och framför allt hade inte jag det som hade ett tufft och ansträngande jobb som företagsledare. När polisen jobbar skift kan ni möjligen då kunna ha det men hans frujobbar ju heltid på så att det har knappast ha varit den 15:e utan troligtvis veckan efter eller senare.

LG: Vad var det som knöt er ihop så att säga? Vad hade ni för gemensamma intressen?

J: Ja vi inte några gemensamma intressen egentligen utan det var en rätt ytligt social bekantskap. Som jag sa jag minns ju inte att vi gjorde några speciella aktiviteter privat förutom då att han åkte med och resesällskap fram och tillbaks till, över Atlanten och sen i NY så minns jag en händelse. Det var den enda gången som jag såg att han tappade humöret riktigt ordentligt. Dan. Så att jag kände inte honom närmare faktiskt.

LG: Men vad var det för person du lärde känna?

J: Ja vad var det för person jag lärde känna? Jag vet inte vad det var för person jag lärde känna men anledningen att jag sitter här det var ju att jag fick ju en fråga då när han var hemma hos oss i bostaden. För Dan känner mycket väl till att jag hade börjat skjuta i skytteföreningar och sånt redan vid 12-års åldern då så en erfaren skytte, tävlingsskytt. Både gevär och pistol och dessutom jägare. Vill du jag ska berätta?

LG: Ja jag tänkte berättade Dan om sitt yrke?

J: Ja, det är någon enstaka anekdot. Jag minns en anekdot men alltså det var inget dramatiskt som hände. Han berättar ingenting om ingripande på riktiga livet eller något sånt där, inte alls, det gör han inte

LG: Var Dan politiskt aktiv?

J: Vet inte.

LG: Prata ni politik?

J: På den tiden så tror jag alla prata politik för Palme var ju på tapeten i stort sett alltid och Dan och hans fru tyckteoch PalmeHan varför näringslivet, Palme var. Utan han, i min åsikt,en ypperlig sån menochväldigt många så han var ett givet samtalsämne. Sen är det, nej,LG: Vet du om Dan hade barn?

J: Min uppfattning är att han inte hade barn.

LG: Ok.

J: Jag minns att han kom frånHan hade också en dialekt åt det hållet.

DA: Du pratade tidigare om att du skulle dra en händelse där du säger att han tappade humöret.

J: Ja.

DA: Vad var det för någonting?

J: Ja jag minns att han tappade humöret i NY.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

J: Ja, det är någon enstaka anekdot. Jag minns en anekdot men alltså det var inget dramatiskt som hände. Han berättar ingenting om ingripande på riktiga livet eller något sånt där, inte alls, det gör han inte

LG: Var Dan politiskt aktiv?

J: Vet inte.

LG: Prata ni politik?

J: På den tiden så tror jag alla prata politik för Palme var ju på tapeten i stort sett alltid och Dan och hans fru tyckteoch PalmeHan varför näringslivet, Palme var. Utan han, i min åsikt,en ypperlig sån menochväldigt många så han var ett givet samtalsämne. Sen är det, nej,LG: Vet du om Dan hade barn?

J: Min uppfattning är att han inte hade barn.

LG: Ok.

J: Jag minns att han kom frånHan hade också en dialekt åt det hållet.

DA: Du pratade tidigare om att du skulle dra en händelse där du säger att han tappade humöret.

J: Ja.

DA: Vad var det för någonting?

J: Ja jag minns att han tappade humöret i NY.

DA: Ja.

J: Därför att...

(Mobiltelefon ringer)

DA: Andersson.

LG: Nu stoppar vi...

J: Jag kan berätta det här...

LG: Vi gjorde ett kortare avbrott i samband med att en tjänstetelefon ringde här. Ska vi fortsätta?

J: Ja. Vart?

LG: Ja det var.

DA: Den här händelsen när Klöfverskjöld ?

J: Tappa humöret?

DA: Ja.

J: Ja det var så att jag skulle då på affärsresa söder om USA men vi mellanlanda i New York och vi stannar där ett dygn och på den tiden så fanns det bara såna här inspelningsapparater och tv-program som man kalla VCR alltså bandkassetter och han kände väl till att dom här bandkassetterna var enormt billigare, kostade bara en bråkdel i USA, så han skulle inköpa ett par blanka band då i en butik och jag var med och han köpte då 2 såna här kassettband för att kunna spela in ett program. När väl ute på gatan så fråga jag honom om han var säker på att dom där banden fungerade i Europa eftersom vi har palsystemet här och i USA har dom ett annat system och då tvärstannar han och tänkte till lite grann, alltså tyst där, och så insåg han

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

DA: Ja.

J: Därför att...

(Mobiltelefon ringer)

DA: Andersson.

LG: Nu stoppar vi...

J: Jag kan berätta det här...

LG: Vi gjorde ett kortare avbrott i samband med att en tjänstetelefon ringde här. Ska vi fortsätta?

J: Ja. Vart?

LG: Ja det var.

DA: Den här händelsen när Klöfverskjöld ?

J: Tappa humöret?

DA: Ja.

J: Ja det var så att jag skulle då på affärsresa söder om USA men vi mellanlanda i New York och vi stannar där ett dygn och på den tiden så fanns det bara såna här inspelningsapparater och tv-program som man kalla VCR alltså bandkassetter och han kände väl till att dom här bandkassetterna var enormt billigare, kostade bara en bråkdel i USA, så han skulle inköpa ett par blanka band då i en butik och jag var med och han köpte då 2 såna här kassettband för att kunna spela in ett program. När väl ute på gatan så fråga jag honom om han var säker på att dom där banden fungerade i Europa eftersom vi har palsystemet här och i USA har dom ett annat system och då tvärstannar han och tänkte till lite grann, alltså tyst där, och så insåg han

ju att den här banden kommer inte och fungera och då var vi ju bara typ 20 meter från butiken så att han blev ursinnig eller inte ursinnig men alltså väldigt upprörd och vi rusa tillbaka till butiken, fick tag på samma expedit. Han ville då lämna tillbaks den och expediten titta på honom och med ett leende och säger nä vaddå lämna tillbaks? Köpt är köpt. Och han försökte argumentera och han bara skaka på huvudet. Då blev han riktigt arg.

Han var upprörd och han var oerhört förbannad och vi är ute på gatan och då kommer det en polisbil och han stoppar den och berättar då att han var svensk polis, officier, officer och ja hoppa in i bilen. Du kan inte stå här på gatan mitt i trafiken sa de liksom så vi satte oss i baksätet här och så skulle han berätta den här historian. Och de säger bara till honom kallt då, mycket vänliga, de säger ja men det är ju inget brott. Du har köpt en sak och så är regelverket så att det är ingenting vi kan göra någonting åt, det ja. Och han hade svårt och smälta det här. Jag skrattade, jag tyckte liksom det var skitsak men nej det där störde honom väldigt påtaligt. Han ville inte prata mer om det på resten av resan.

H ㅐ

LG: Ska vi börja närma oss den här middagen. Är det rätt uppfattat att du då hade bjudit Dan med fru till din bostad?

J: Ja det stämmer

LG: Och i bostaden fanns då även din fru.

J: Ja.

LG: Och hon heter?

PJ:

LG:

Finns

med oss idag?

J: Vad menar du med det?

LG: Att hon lever.

j

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

ju att den här banden kommer inte och fungera och då var vi ju bara typ 20 meter från butiken så att han blev ursinnig eller inte ursinnig men alltså väldigt upprörd och vi rusa tillbaka till butiken, fick tag på samma expedit. Han ville då lämna tillbaks den och expediten titta på honom och med ett leende och säger nä vaddå lämna tillbaks? Köpt är köpt. Och han försökte argumentera och han bara skaka på huvudet. Då blev han riktigt arg.

Han var upprörd och han var oerhört förbannad och vi är ute på gatan och då kommer det en polisbil och han stoppar den och berättar då att han var svensk polis, officier, officer och ja hoppa in i bilen. Du kan inte stå här på gatan mitt i trafiken sa de liksom så vi satte oss i baksätet här och så skulle han berätta den här historian. Och de säger bara till honom kallt då, mycket vänliga, de säger ja men det är ju inget brott. Du har köpt en sak och så är regelverket så att det är ingenting vi kan göra någonting åt, det ja. Och han hade svårt och smälta det här. Jag skrattade, jag tyckte liksom det var skitsak men nej det där störde honom väldigt påtaligt. Han ville inte prata mer om det på resten av resan.

H ㅐ

LG: Ska vi börja närma oss den här middagen. Är det rätt uppfattat att du då hade bjudit Dan med fru till din bostad?

J: Ja det stämmer

LG: Och i bostaden fanns då även din fru.

J: Ja.

LG: Och hon heter?

PJ:

LG:

Finns

med oss idag?

J: Vad menar du med det?

LG: Att hon lever.

j

J: Hon lever

LG: Bra. Är hon medveten om att du sitter hos oss?

J: Nej.

LG: Nej. Finns det någon anledning och prata med henne tycker du? Kan hon?

J: Det vet inte jag.

LG: Nej. Ok. Vi går vidare vad är det som händer vid den här middagen?

J: Ja det händer det att någonstans under kvällen så när min fru är i köket, det är en öppen planlösning i och för sig, men vi sitter inne i en soffgrupp. Dan och hans fru sitter i soffan och jag sitter i en fåtölj tillhörande gruppen. Det finns inga barn eller någonting sånt närvarande så att det är ganska sent på kvällen. Barnen sover. Då säger han till mig så här att jag skulle vilja fråga dig en sak.

LG: Hade ni pratat om något speciellt innan?

J: Nej inte vad jag kommer ihåg. Ja visst sa jag men så spände han ögonen i mig då och med mycket allvarsam, snutt på hotfull min eller tonfall och så säger han att du måste hålla absolut

tyst.

LG: Vad var det för status på Dan vid tillfället?

J: Vad menar du?

LG: Berusning.

J: Nej ingen berusning som syntes eller märktes. Inte på någon, märkbart och så vi sitter tysta vid sidan om och jag säger naturligt, hålla tyst och då säger han det att jag vill att jag kommer inte exakt ihåg ordens följd, men det gick ut på det här att han ville att jag skulle skjuta Palme, Olof Palme, statsministern. Ochoch jag häpnade och för att

V

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

J: Hon lever

LG: Bra. Är hon medveten om att du sitter hos oss?

J: Nej.

LG: Nej. Finns det någon anledning och prata med henne tycker du? Kan hon?

J: Det vet inte jag.

LG: Nej. Ok. Vi går vidare vad är det som händer vid den här middagen?

J: Ja det händer det att någonstans under kvällen så när min fru är i köket, det är en öppen planlösning i och för sig, men vi sitter inne i en soffgrupp. Dan och hans fru sitter i soffan och jag sitter i en fåtölj tillhörande gruppen. Det finns inga barn eller någonting sånt närvarande så att det är ganska sent på kvällen. Barnen sover. Då säger han till mig så här att jag skulle vilja fråga dig en sak.

LG: Hade ni pratat om något speciellt innan?

J: Nej inte vad jag kommer ihåg. Ja visst sa jag men så spände han ögonen i mig då och med mycket allvarsam, snutt på hotfull min eller tonfall och så säger han att du måste hålla absolut

tyst.

LG: Vad var det för status på Dan vid tillfället?

J: Vad menar du?

LG: Berusning.

J: Nej ingen berusning som syntes eller märktes. Inte på någon, märkbart och så vi sitter tysta vid sidan om och jag säger naturligt, hålla tyst och då säger han det att jag vill att jag kommer inte exakt ihåg ordens följd, men det gick ut på det här att han ville att jag skulle skjuta Palme, Olof Palme, statsministern. Ochoch jag häpnade och för att

V

komma ur samtalet snabbt så klämde jag i mig att. OchDå berätta han det att det är rätt vanligt att närochatt dom harpå sig och då ioch sen när manochJa. Ja det sa Dan i alla fall. Det nej, det är ingenting för mig.dag kom alltså inte ur situationen. Jag hade ju tänkt föra, leda ett samtal som gjorde att det skulle rinna ut va,men iså jag var juochattdå genom attoch då blev det alldeles tyst så att ingen sa någonting på ett tag och sen så löstes det sig upp genom att kaffet var på väg eller det var någonting som serverades i alla fall så jag gick ut i köket och hjälpte min fru och bära lite grejer, ta in det där.

LG: Sa du det här till din fru?

J: Jag sa det antingen på natten när de hade gått eller på morgonen därpå. Jag minns inte vilket i vilket skede jag berättade hur det gått för henne i alla fall.

LG: Var det någon utav damerna i lägenheten,, som hörde när Dan sa det här?

J: Ja hörde det inte. Hon var, visserligen brevid, som sagt öppen planlösning, men förmodligen höll hon på med någonting som gav ljud ifrån sig i köket så att hon inte hörde.som satt precis vid sidan om Dan i soffan hörde ju hela samtalet. Hon la sig dock inte i samtalet, alltså hon kommenterade ingenting, vare sig åt det ena eller andra hållet, gav ingen mimik eller någonting, hon var bara total passiv, tyst.

LG: Men konfronterade du inte Dan och fråga vad menar du med det här eller vad har du för planer eller?

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-Lars-Kristian-Bergh sidorna 1-23.pdf

komma ur samtalet snabbt så klämde jag i mig att. OchDå berätta han det att det är rätt vanligt att närochatt dom harpå sig och då ioch sen när manochJa. Ja det sa Dan i alla fall. Det nej, det är ingenting för mig.dag kom alltså inte ur situationen. Jag hade ju tänkt föra, leda ett samtal som gjorde att det skulle rinna ut va,men iså jag var juochattdå genom attoch då blev det alldeles tyst så att ingen sa någonting på ett tag och sen så löstes det sig upp genom att kaffet var på väg eller det var någonting som serverades i alla fall så jag gick ut i köket och hjälpte min fru och bära lite grejer, ta in det där.

LG: Sa du det här till din fru?

J: Jag sa det antingen på natten när de hade gått eller på morgonen därpå. Jag minns inte vilket i vilket skede jag berättade hur det gått för henne i alla fall.

LG: Var det någon utav damerna i lägenheten,, som hörde när Dan sa det här?

J: Ja hörde det inte. Hon var, visserligen brevid, som sagt öppen planlösning, men förmodligen höll hon på med någonting som gav ljud ifrån sig i köket så att hon inte hörde.som satt precis vid sidan om Dan i soffan hörde ju hela samtalet. Hon la sig dock inte i samtalet, alltså hon kommenterade ingenting, vare sig åt det ena eller andra hållet, gav ingen mimik eller någonting, hon var bara total passiv, tyst.

LG: Men konfronterade du inte Dan och fråga vad menar du med det här eller vad har du för planer eller?
Förhör
Kort sammanfattning
VERSION 2 AV R21248-03-A - ANNAN MASKNING
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2013-02-05 00:00
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med Övriga personuppgifter redovisas på en separat handling. Förhöret genomförs tisdagen den 5 februari 2013 med början kl. 13:14. Förhörsplatsen är hos Rikskriminalpolisen, Polhemsgatan 30 i Stockholm.

Förhörsledare är Lennart Gustafsson, krinsp och kommissarie Dag Andersson, bägge anställda Rikskriminalen ingående i Palmeenheten.

Fortsättningsvis i detta förhör så kommer den hörde att benämnas med sittLG: Lennart Gustafsson, kriminalinspektör

DA: Dag Andersson, kommissarie, den hörde

LG: Lär delgiven att han ska höras upplysningsvis i Palmeutredningen. ska specifikt höras om de uppgifter som framkommit i media som gör gällande attdelgiven att han fortlöpande under förhöret kommer att få prata fritt in på bandspelaren, d.v.s. ett dialogförhör. Inledningsvis skall få ta del utav ett fotografi och han ska få kommentera om han vet vem personen är på detta foto och med det inleder vi förhöret.LG: Det råder inga tvivel?

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Protokoll fört vid förhör med Övriga personuppgifter redovisas på en separat handling. Förhöret genomförs tisdagen den 5 februari 2013 med början kl. 13:14. Förhörsplatsen är hos Rikskriminalpolisen, Polhemsgatan 30 i Stockholm.

Förhörsledare är Lennart Gustafsson, krinsp och kommissarie Dag Andersson, bägge anställda Rikskriminalen ingående i Palmeenheten.

Fortsättningsvis i detta förhör så kommer den hörde att benämnas med sittLG: Lennart Gustafsson, kriminalinspektör

DA: Dag Andersson, kommissarie, den hörde

LG: Lär delgiven att han ska höras upplysningsvis i Palmeutredningen. ska specifikt höras om de uppgifter som framkommit i media som gör gällande attdelgiven att han fortlöpande under förhöret kommer att få prata fritt in på bandspelaren, d.v.s. ett dialogförhör. Inledningsvis skall få ta del utav ett fotografi och han ska få kommentera om han vet vem personen är på detta foto och med det inleder vi förhöret.LG: Det råder inga tvivel?

Nej, jag frågade inga såna frågor alls därför jag ville bara ut ur det obehagliga samtalet. Så jag ville inte ha den situationen alls om detta.

LG: Men hur reagerade du? Var det ett skämt eller?

LG: Men blev det inga följdfrågor? Det känns som det skulle följas automatiskt?

Nej jag gjorde inte det. Nej.

LG: 1 vems uppdrag sa

det?

Nej det fråga jag inte om därför att det var ju inte min business. Jag ville ju inte, vill inte bli inbladad någon som helst diskussion av den här karaktären så att jag släppte det direkt. Det är som att släppa en het sak.

DA: Höll du på att bränna händerna?

LG: Hur länge var de, paret hos dig.

Det minns inte jag hur lång tid efteråt utan det var nog mera så att det var ju total tystnad om den här saken, utan det var mer kallprat, tills de gick och det var nog en lättnad att dom gick.

DA: Vid förra samtalet jag hade med dig så sa du en annan sak i samband med det här att du kommer ihåg, du nämnde någonting.

Ja då, det stämmer. Jo då.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Nej, jag frågade inga såna frågor alls därför jag ville bara ut ur det obehagliga samtalet. Så jag ville inte ha den situationen alls om detta.

LG: Men hur reagerade du? Var det ett skämt eller?

LG: Men blev det inga följdfrågor? Det känns som det skulle följas automatiskt?

Nej jag gjorde inte det. Nej.

LG: 1 vems uppdrag sa

det?

Nej det fråga jag inte om därför att det var ju inte min business. Jag ville ju inte, vill inte bli inbladad någon som helst diskussion av den här karaktären så att jag släppte det direkt. Det är som att släppa en het sak.

DA: Höll du på att bränna händerna?

LG: Hur länge var de, paret hos dig.

Det minns inte jag hur lång tid efteråt utan det var nog mera så att det var ju total tystnad om den här saken, utan det var mer kallprat, tills de gick och det var nog en lättnad att dom gick.

DA: Vid förra samtalet jag hade med dig så sa du en annan sak i samband med det här att du kommer ihåg, du nämnde någonting.

Ja då, det stämmer. Jo då.

DA: Är det någonting?

H

Ja det stämmer attDet sa han. Det var inte min fråga för mig utan det kom i något sammanhang att han sa attJO. Det framgick väldigt tydligt då att det var ett antal. Hạr många framgick inte och jag ställde inga frågor om det heller men jag fick intrycket att det fannsmen (...OHÖRBART...) att Palme var oerhört kontroversiell och illa omtyckt av väldigt många, inte bara dom som hade en saklig skäl att tycka illa om honom utan det var ju många som Socialdemokrater som inte tyckte om Palme av olika skäl så att man pratar om Palme det var helt naturligt och allt, jag menarmen och bara på fikarasten säga jag såg den där jävla Palme på stan, det är ju inget konstigt, det är säkert många som skulle berätta det att dom såg Palme på stan men.

LG: Sa

vid något tillfälle varför man?

Nej. Det har jag inget minne av att det sades utan men attdet var ingen tvekan. Det var ju som jag sa väldigt många tyckte illa om Palme men sånt där extremt Palmehat där man, det liksom lyste, där man bara känner att det här ärLG: Jag inledde en frågeställning här om kunde under den här bekantskapstiden på något sätt uttrycka hat mot Palme eller pratade politik och då sa du nekande. Du sa att du inte hade pratat någonting om det.

| Ja du sa politik alltså.

LG: Men om Palme.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

DA: Är det någonting?

H

Ja det stämmer attDet sa han. Det var inte min fråga för mig utan det kom i något sammanhang att han sa attJO. Det framgick väldigt tydligt då att det var ett antal. Hạr många framgick inte och jag ställde inga frågor om det heller men jag fick intrycket att det fannsmen (...OHÖRBART...) att Palme var oerhört kontroversiell och illa omtyckt av väldigt många, inte bara dom som hade en saklig skäl att tycka illa om honom utan det var ju många som Socialdemokrater som inte tyckte om Palme av olika skäl så att man pratar om Palme det var helt naturligt och allt, jag menarmen och bara på fikarasten säga jag såg den där jävla Palme på stan, det är ju inget konstigt, det är säkert många som skulle berätta det att dom såg Palme på stan men.

LG: Sa

vid något tillfälle varför man?

Nej. Det har jag inget minne av att det sades utan men attdet var ingen tvekan. Det var ju som jag sa väldigt många tyckte illa om Palme men sånt där extremt Palmehat där man, det liksom lyste, där man bara känner att det här ärLG: Jag inledde en frågeställning här om kunde under den här bekantskapstiden på något sätt uttrycka hat mot Palme eller pratade politik och då sa du nekande. Du sa att du inte hade pratat någonting om det.

| Ja du sa politik alltså.

LG: Men om Palme.

Eller politiskt aktiv. Jag har, nej jag har aldrig nekat till att Palme har pratats och diskuterats och kommenterats. Det gjorde jag ju inte bara med Det gjorde man med alla människor som tyckte något om Palme. Det var inte så att man själv behövde ta upp ämnet Palme. Det var alltid väldigt många människor som tog upp Palme; direkt i och med att han hade sagt någonting eller synts i tv vilket han ofta märktes i tv, det var någonting. Det skrevs väldigt mycket om Palme. Det här var ju något som liksom alla på damfriseringar och på jobb och överallt pratade illa om Palme och uttryckte kommentarer om honom, nedlåtande kommentarer. T.o.m.nidteckningar och annat så det.LG: Vart det någonting mera under den här middagen som sades eller berördes gällande Olof Palme?

Mycket möjligt, det kommer jag inte ihåg. I så fall måste ha varit före frågan för sen dog ju liksom ämnet efter det här.

LG: Hur utvecklades din bekantskap med

efter det här?

Ja, den utvecklas inte. Den avbröts i och med att han aldrig tog kontakt efter det.

LG: Tog du någon kontakt?

Nej det gjorde jag inte. Det var mer av sakens natur att invänta sig kanske en svarsinbjudan till en middag hemma hos paret, och. En sådan kom inte och ingen kontakt alls. Inte en signal om tack för senast eller någonting sånt. Ingenting. Total tystnad bara.

DA: Jag tänkte om vi går tillbaka till när han nämner det här och| Nej. Nej. Därför att jag gick ju inte in i klinchen om något sånt eller någonting sånt här och jag vet inte,Absolut inte och så. Nej. Nej. Jag vet, däremot sa jag, så han ett ord på att testa om jag kände till eller har någon anknytning till

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Eller politiskt aktiv. Jag har, nej jag har aldrig nekat till att Palme har pratats och diskuterats och kommenterats. Det gjorde jag ju inte bara med Det gjorde man med alla människor som tyckte något om Palme. Det var inte så att man själv behövde ta upp ämnet Palme. Det var alltid väldigt många människor som tog upp Palme; direkt i och med att han hade sagt någonting eller synts i tv vilket han ofta märktes i tv, det var någonting. Det skrevs väldigt mycket om Palme. Det här var ju något som liksom alla på damfriseringar och på jobb och överallt pratade illa om Palme och uttryckte kommentarer om honom, nedlåtande kommentarer. T.o.m.nidteckningar och annat så det.LG: Vart det någonting mera under den här middagen som sades eller berördes gällande Olof Palme?

Mycket möjligt, det kommer jag inte ihåg. I så fall måste ha varit före frågan för sen dog ju liksom ämnet efter det här.

LG: Hur utvecklades din bekantskap med

efter det här?

Ja, den utvecklas inte. Den avbröts i och med att han aldrig tog kontakt efter det.

LG: Tog du någon kontakt?

Nej det gjorde jag inte. Det var mer av sakens natur att invänta sig kanske en svarsinbjudan till en middag hemma hos paret, och. En sådan kom inte och ingen kontakt alls. Inte en signal om tack för senast eller någonting sånt. Ingenting. Total tystnad bara.

DA: Jag tänkte om vi går tillbaka till när han nämner det här och| Nej. Nej. Därför att jag gick ju inte in i klinchen om något sånt eller någonting sånt här och jag vet inte,Absolut inte och så. Nej. Nej. Jag vet, däremot sa jag, så han ett ord på att testa om jag kände till eller har någon anknytning till

an och det var det här stay behind. Lobbar helt frågan att hade aldrig hört namnet alls och då släpptes det direkt och jag hade ingen om aning om vad det här, fundera aldrig på det namnet mer utan mer så där lite svammel bara. Det är först långt, långt, långt, långt senare genom offentligheten jag fick klart för mig att det är någonting helt annat som inte har någon anknytning till polisen specifikt men, nej det var så här då att, sen var det totalt tyst och sen gick ju tiden och det var inte mer med det och sen så, när detta mord inträffade, så blev det väldigt obehagligt för mig och min fru för då prata vi om det här att någon gjort det och det var ju riktigt obehagligt tillsLG: Har du några tankar på och ringa och meddela det här till svensk polis som utredde det här?

Ja det var mycket turbulens då och det kom in tusentals tips till media har varit kända för att återringa i stor, stort drunkna) på något sätt så att jag tänkte jag måste avvakta till det har lugnat sig i så fall, så att det hade jag, men sen rann tiden iväg och sen blev det mindre aktuellt i och med att tiden gick och det fanns massa misstänkta och gripna hit och dit och det, polisen grep ju den ena efter den andra, olika spår så att hade det varit så att man snabbt hade gripit något och hade bevisningen gällt den gärningsmannen och blev fälld för det så ja jag vet inte, jag hade väl liksom, jag hade väl förmodligen inte brytt mig, ryckt på axlarna och sagt ok.

LG: Du nämnde att kontakten bröts med

efter middagen.

Ja det får man ju säga eftersom han aldrig hörde av sig.

LG: Ok. När såg du och hörde honom efter den här middagen? När var det?

Ja man kan säga, jag hörde ifrån honom indirekt.LG:

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

an och det var det här stay behind. Lobbar helt frågan att hade aldrig hört namnet alls och då släpptes det direkt och jag hade ingen om aning om vad det här, fundera aldrig på det namnet mer utan mer så där lite svammel bara. Det är först långt, långt, långt, långt senare genom offentligheten jag fick klart för mig att det är någonting helt annat som inte har någon anknytning till polisen specifikt men, nej det var så här då att, sen var det totalt tyst och sen gick ju tiden och det var inte mer med det och sen så, när detta mord inträffade, så blev det väldigt obehagligt för mig och min fru för då prata vi om det här att någon gjort det och det var ju riktigt obehagligt tillsLG: Har du några tankar på och ringa och meddela det här till svensk polis som utredde det här?

Ja det var mycket turbulens då och det kom in tusentals tips till media har varit kända för att återringa i stor, stort drunkna) på något sätt så att jag tänkte jag måste avvakta till det har lugnat sig i så fall, så att det hade jag, men sen rann tiden iväg och sen blev det mindre aktuellt i och med att tiden gick och det fanns massa misstänkta och gripna hit och dit och det, polisen grep ju den ena efter den andra, olika spår så att hade det varit så att man snabbt hade gripit något och hade bevisningen gällt den gärningsmannen och blev fälld för det så ja jag vet inte, jag hade väl liksom, jag hade väl förmodligen inte brytt mig, ryckt på axlarna och sagt ok.

LG: Du nämnde att kontakten bröts med

efter middagen.

Ja det får man ju säga eftersom han aldrig hörde av sig.

LG: Ok. När såg du och hörde honom efter den här middagen? När var det?

Ja man kan säga, jag hörde ifrån honom indirekt.LG:

Ja, jagLG: Och han heter?

Han heterlettekLG: Med fru?

Med fru.

hade

LG: Ok. Den här chefen påvisste han om, hade du berättat för honom vad| berättat? Inte då. Och sen i alla fall om vi hoppar framåt något år eller ett par år så sägertill mig,LG: Vet du varför han flyttade eller?

Nej jag har ingen aning. Det visste väl inte

för då hade han väl sagt det.

LG: När var det efter den här händelsen du såg honom?LG: Var?

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Ja, jagLG: Och han heter?

Han heterlettekLG: Med fru?

Med fru.

hade

LG: Ok. Den här chefen påvisste han om, hade du berättat för honom vad| berättat? Inte då. Och sen i alla fall om vi hoppar framåt något år eller ett par år så sägertill mig,LG: Vet du varför han flyttade eller?

Nej jag har ingen aning. Det visste väl inte

för då hade han väl sagt det.

LG: När var det efter den här händelsen du såg honom?LG: Var?

LG: Frågade du honom varför han?

|Nej, det gjorde jag inte. Jag, det gjorde jag inte. Jag frågade, han sa det att ja sen, jag frågade däremot vad han gjorde iNågonting sånt. Så jag fick intrycket att han precis var nypensionerad eller skulle gå i pension när som helst alltså typ vilken månad som helst. LG: Men hade han flyttat tillbaka till Stockholm då?

När menar du?

LG: Vid det här mötet i Stadshuset?LG: Har du träffat honom någon mer gång sen dess?

Nej. Ingenting.

LG: Du kommentera ingenting om Palme ?

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

LG: Frågade du honom varför han?

|Nej, det gjorde jag inte. Jag, det gjorde jag inte. Jag frågade, han sa det att ja sen, jag frågade däremot vad han gjorde iNågonting sånt. Så jag fick intrycket att han precis var nypensionerad eller skulle gå i pension när som helst alltså typ vilken månad som helst. LG: Men hade han flyttat tillbaka till Stockholm då?

När menar du?

LG: Vid det här mötet i Stadshuset?LG: Har du träffat honom någon mer gång sen dess?

Nej. Ingenting.

LG: Du kommentera ingenting om Palme ?

Nej.

LG: Vad han hade erbjudit dig?

Nej nej nej inte alls. Absolut inte. Absolut inte. Det var ju andra människor närvarande

tex också och han ville ju inte ha någon löpande kontakt med mig för det hade han sagt det kUL och ses, vi kan väl ses någon gång, här är mitt telefonnummer eller vad har du för telefonnummer eller e-post eller någonting. Ingenting sånt. Inte minstantydan till att han vill ha (...OHÖRBART...) kontakt och där kan jag säga så här att det var ömsesidig för jag ville inte ha någon fortsätt kontakt med honom heller naturligtvis. Varför skulle jag vilja ha det? Tvärtom.DA: Jag tänkte det har väl varit några möten iefter det här.

Mmm. Mmm.

DA: Där har han aldrig varit med på dom mötena alltså?

, jag under dom här åren har aldrig träffat honom där. Jag har ju inte varit med på alla möten men jag har aldrig träffat honom där men han måste ha varit där och han antydde som hastigast att,SSLG: Innan vi går vidareär det någonting du vill tillägga som berör uppgifterna du har lämnat nu i förhöret gällande som du tycker är, ska vara med i förhöret och tillföra någonting?

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Nej.

LG: Vad han hade erbjudit dig?

Nej nej nej inte alls. Absolut inte. Absolut inte. Det var ju andra människor närvarande

tex också och han ville ju inte ha någon löpande kontakt med mig för det hade han sagt det kUL och ses, vi kan väl ses någon gång, här är mitt telefonnummer eller vad har du för telefonnummer eller e-post eller någonting. Ingenting sånt. Inte minstantydan till att han vill ha (...OHÖRBART...) kontakt och där kan jag säga så här att det var ömsesidig för jag ville inte ha någon fortsätt kontakt med honom heller naturligtvis. Varför skulle jag vilja ha det? Tvärtom.DA: Jag tänkte det har väl varit några möten iefter det här.

Mmm. Mmm.

DA: Där har han aldrig varit med på dom mötena alltså?

, jag under dom här åren har aldrig träffat honom där. Jag har ju inte varit med på alla möten men jag har aldrig träffat honom där men han måste ha varit där och han antydde som hastigast att,SSLG: Innan vi går vidareär det någonting du vill tillägga som berör uppgifterna du har lämnat nu i förhöret gällande som du tycker är, ska vara med i förhöret och tillföra någonting?

Ja jag har ju möjligen då enLG: När du nämner det vi har inte gått in på vad du har sysslat med under ditt yrkesliv men är det rätt uppfattat att du var egen företagare?

Nej det är inte rätt uppfattat att jag har vart egenföretagare. Det har förekommit att jag har haft ett ägande ifrån ett bolag också men jag betraktar mig mera som en näringslivsperson då som jobbar på olika chefsbefattningar i den största tiden, ej som delägare, under den här tiden.

LG:Mmm. Mmm. Det var vid den här tiden.

LG: Hur kommer det sig att du vänder dig till media?

Jag vände mig inte till media i och för sig utan det dök uppLG: Vad är det för bok du läser?

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Ja jag har ju möjligen då enLG: När du nämner det vi har inte gått in på vad du har sysslat med under ditt yrkesliv men är det rätt uppfattat att du var egen företagare?

Nej det är inte rätt uppfattat att jag har vart egenföretagare. Det har förekommit att jag har haft ett ägande ifrån ett bolag också men jag betraktar mig mera som en näringslivsperson då som jobbar på olika chefsbefattningar i den största tiden, ej som delägare, under den här tiden.

LG:Mmm. Mmm. Det var vid den här tiden.

LG: Hur kommer det sig att du vänder dig till media?

Jag vände mig inte till media i och för sig utan det dök uppLG: Vad är det för bok du läser?

LG: Är det någonting mera du vill tillägga som inte vi kanske har ställt några frågor om?LG: Ja, jag har fullt förståelse. Men jag tänkte att i det här läget av förhöret att du ska få ta del utavoch det första jag tänkte att du skulle få ta del av och läsa det heteroch det är daterat den 20 maj 1986 och det äroch under tiden du läser igenom dom här 2 sidorna, A4, så stänger jag av bandspelaren och när du har läst klart så vill jag ha dina spontana kommentarer. Är det ok?

Mmm.

LG:

DA:

LG: Bra. Då får du de här så stänger jag, sätter jag på stop just nu. Varsågod.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

LG: Är det någonting mera du vill tillägga som inte vi kanske har ställt några frågor om?LG: Ja, jag har fullt förståelse. Men jag tänkte att i det här läget av förhöret att du ska få ta del utavoch det första jag tänkte att du skulle få ta del av och läsa det heteroch det är daterat den 20 maj 1986 och det äroch under tiden du läser igenom dom här 2 sidorna, A4, så stänger jag av bandspelaren och när du har läst klart så vill jag ha dina spontana kommentarer. Är det ok?

Mmm.

LG:

DA:

LG: Bra. Då får du de här så stänger jag, sätter jag på stop just nu. Varsågod.

Ja, har du några kommentarer till det du har läst gällanderespektive?

| Nej inte mer än att jag känner igen huvudtemat i detta men jag minns inga detaljer som gör att jag kan säga att någonting är fel i det utan jag förutsätter att det är korrekt påskrivet.

LG: Ja. Bra. Då lämnar vi den handlingen så går vi över till en handling som är ettoch det kallas ochmederoch, ja det var de 2, och de här 2då är daterade den 7 februari 1991 och klockan 14:20 ochär kriminalkommissarienoch det gäller då ett besök somgör hosoch lämnar uppgifter.få läsa igenom nämndaoch kommentera innehållet. Följande uppslag får nu ta del av och det är avsnittoch läser nu igenom. Varsågod.

Jag vill ha det här som stöd.

LG: Ja du har läst igenom det första uppslaget som kallas dåsom är upprättad utavden 7 februari 1991. Några kommentarer?

Ja det har jag. Att jag hade kontakt meddet stämmer och förmodligen är väl datum också korrekt. Det kan jag väl inte kommentera på annat sätt men däremot uppgifterna här om att jagUtan som jag har sagt|ellerom nu så vill men SStill en början med och sedan attoch vet kanske vet på annat sätt så var det bra för mig och. Så därav kommerLG:

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Ja, har du några kommentarer till det du har läst gällanderespektive?

| Nej inte mer än att jag känner igen huvudtemat i detta men jag minns inga detaljer som gör att jag kan säga att någonting är fel i det utan jag förutsätter att det är korrekt påskrivet.

LG: Ja. Bra. Då lämnar vi den handlingen så går vi över till en handling som är ettoch det kallas ochmederoch, ja det var de 2, och de här 2då är daterade den 7 februari 1991 och klockan 14:20 ochär kriminalkommissarienoch det gäller då ett besök somgör hosoch lämnar uppgifter.få läsa igenom nämndaoch kommentera innehållet. Följande uppslag får nu ta del av och det är avsnittoch läser nu igenom. Varsågod.

Jag vill ha det här som stöd.

LG: Ja du har läst igenom det första uppslaget som kallas dåsom är upprättad utavden 7 februari 1991. Några kommentarer?

Ja det har jag. Att jag hade kontakt meddet stämmer och förmodligen är väl datum också korrekt. Det kan jag väl inte kommentera på annat sätt men däremot uppgifterna här om att jagUtan som jag har sagt|ellerom nu så vill men SStill en början med och sedan attoch vet kanske vet på annat sätt så var det bra för mig och. Så därav kommerLG:

men på den svartvita bilden känner jag absolut igen honom.

LG: Mer än på färgbilden?Ja.

LG: Vi har ju träffats en gång tidigare för någon vecka sen och då ville du inte ställa upp på ett formellt förhör men idag gör du det och bandspelaren rullar ju här nu och ska du med egna ordberätta hur du komVilket år det var, plats och hur mötet gick till. Hur ni kom att bli vänner med varandra.

Jag kan inte säga exakt var men det var början på 80-talet troligtvis och det skulle ju gå att rekonstruera vilket år det är med jobb för händelsen var så här att jag åkte i en ganska ny tjänstebil, en stor BMW, på väg från en söderförort, på Nynäsvägen, och i höjd med Tallkrogen så började plötslig kylaren koka och ett antal varningsindikeringar i bilen slog till så jag stannade på Nynäsvägen i tät morgontrafik och bilen var som jag sa väldigt ny. Han ben hade inte vart inne på ens då en sån här första service eller någonting. Det hade gått cirka 100 mil och jag försöker ringa till en Stockholms taxi för att få tag på en bil snabbt för att ta mig till Bromma flygplats och ett flyg som jag skulle ta mig iväg på någon affärsresa. Och det var upptaget. Det var Taxi monopol på den tiden. Det gick inte att komma fram.Jag minns inte om jag fick visitkort av honom men på något sätt så fick jag hansoch han fick mitt och han var kontaktsökande. Det var vår första kontakt.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

men på den svartvita bilden känner jag absolut igen honom.

LG: Mer än på färgbilden?Ja.

LG: Vi har ju träffats en gång tidigare för någon vecka sen och då ville du inte ställa upp på ett formellt förhör men idag gör du det och bandspelaren rullar ju här nu och ska du med egna ordberätta hur du komVilket år det var, plats och hur mötet gick till. Hur ni kom att bli vänner med varandra.

Jag kan inte säga exakt var men det var början på 80-talet troligtvis och det skulle ju gå att rekonstruera vilket år det är med jobb för händelsen var så här att jag åkte i en ganska ny tjänstebil, en stor BMW, på väg från en söderförort, på Nynäsvägen, och i höjd med Tallkrogen så började plötslig kylaren koka och ett antal varningsindikeringar i bilen slog till så jag stannade på Nynäsvägen i tät morgontrafik och bilen var som jag sa väldigt ny. Han ben hade inte vart inne på ens då en sån här första service eller någonting. Det hade gått cirka 100 mil och jag försöker ringa till en Stockholms taxi för att få tag på en bil snabbt för att ta mig till Bromma flygplats och ett flyg som jag skulle ta mig iväg på någon affärsresa. Och det var upptaget. Det var Taxi monopol på den tiden. Det gick inte att komma fram.Jag minns inte om jag fick visitkort av honom men på något sätt så fick jag hansoch han fick mitt och han var kontaktsökande. Det var vår första kontakt.

LG: Ok.och jag har inteutan att det stämmer att jag sa det att fick en telefonkontakt nuså är det bra för mig.som står härLG: Ja. Då går vi vidare till nästa handling som är då. Varsågod och läs igenom så stänger jag av. Några kommentarer till detta uppslag?

Ja jag ser ju här då att jagLG: Om vi går vidare till handlingendaterat den 13 mars 1991.

Nej jag kan omöjligen komma ihåg klockslag och datum och alla detaljer i det där samtalet men däremot så förvånar det mig inte alls att det står, och det är i och för sig korrekt, att efter, om dessa uppgifter som lades mig till last då, att jag återigendet känns troligt men för övrigt kan inte jag kommentera det där vare sig till det ena eller andra hållet.

LG: Du ska få titta på 2 andra spaningsuppslag och det första heteroch är upprättat av, tidigareoch det är upprättat den 4 juni 1992. Varsågod. Några kommentarer på detta uppslag?

Ja det som påstås här saker att jag har sagt det kan jag bekräfta att det är alldeles korrekt ja.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

LG: Ok.och jag har inteutan att det stämmer att jag sa det att fick en telefonkontakt nuså är det bra för mig.som står härLG: Ja. Då går vi vidare till nästa handling som är då. Varsågod och läs igenom så stänger jag av. Några kommentarer till detta uppslag?

Ja jag ser ju här då att jagLG: Om vi går vidare till handlingendaterat den 13 mars 1991.

Nej jag kan omöjligen komma ihåg klockslag och datum och alla detaljer i det där samtalet men däremot så förvånar det mig inte alls att det står, och det är i och för sig korrekt, att efter, om dessa uppgifter som lades mig till last då, att jag återigendet känns troligt men för övrigt kan inte jag kommentera det där vare sig till det ena eller andra hållet.

LG: Du ska få titta på 2 andra spaningsuppslag och det första heteroch är upprättat av, tidigareoch det är upprättat den 4 juni 1992. Varsågod. Några kommentarer på detta uppslag?

Ja det som påstås här saker att jag har sagt det kan jag bekräfta att det är alldeles korrekt ja.

LG: Och slutligen spaningsuppslag vidupprättat utavden 4/6 1992. Varsågod och läs. Varsågod.

Ja det här är ju då vid samma tillfälle då onsdag den 4 juni 92 hossoch jagDetta som står här attosv är totalt helt, jag har nu suttit och tänkt efter när du hade avspelningen avstängd för att tänka efter om jag någonsin harjag kan inte komma på. Det finns inte någon som helst minnesfragment av, nu i alla fall, av att jag någonsin har fått det så att jag måste totalt avvisa detta att jag kan ha sagt någonting sånt till. De är min bestämd uppfattning idag. Däremot så försökte jag antyda det här som jag berättar för eroch det finns det ju inga noteringar alls om det här att jag försökte detta och att han avvisade mig.DA: Finns det någon sanning i att det skulle ha funnits någon källa? Som du hade fått uppgifterna ifrån.

Ja det är det jag sitter och funderar på att om en källa skulle säga det till mig ochoch källanDet skulle i princip vara en i konspirationen i så fall som, menDet här är ju en oerhört vital historia men alltså det så här allmänna rykten det har ni ju hört 10.000 fler än vad jag har gjort så att det är ingenting att ta på men källan alltså när, det fungerar så som ni säkert vet, att när det gäller allvarliga uppgifter som ska publiceras så räcker det inte med att man har en källa. Du måste kunna kolla källans uppgift. Det vet ju du som är i media. Så att det duger inte men skulle det vara så att en, vi säger att en polisman som då var polisman, som källa uppger en annan polisman som gärningsman, om det hade varit så, då kunde ju i och för sig nämnt att det finns

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

LG: Och slutligen spaningsuppslag vidupprättat utavden 4/6 1992. Varsågod och läs. Varsågod.

Ja det här är ju då vid samma tillfälle då onsdag den 4 juni 92 hossoch jagDetta som står här attosv är totalt helt, jag har nu suttit och tänkt efter när du hade avspelningen avstängd för att tänka efter om jag någonsin harjag kan inte komma på. Det finns inte någon som helst minnesfragment av, nu i alla fall, av att jag någonsin har fått det så att jag måste totalt avvisa detta att jag kan ha sagt någonting sånt till. De är min bestämd uppfattning idag. Däremot så försökte jag antyda det här som jag berättar för eroch det finns det ju inga noteringar alls om det här att jag försökte detta och att han avvisade mig.DA: Finns det någon sanning i att det skulle ha funnits någon källa? Som du hade fått uppgifterna ifrån.

Ja det är det jag sitter och funderar på att om en källa skulle säga det till mig ochoch källanDet skulle i princip vara en i konspirationen i så fall som, menDet här är ju en oerhört vital historia men alltså det så här allmänna rykten det har ni ju hört 10.000 fler än vad jag har gjort så att det är ingenting att ta på men källan alltså när, det fungerar så som ni säkert vet, att när det gäller allvarliga uppgifter som ska publiceras så räcker det inte med att man har en källa. Du måste kunna kolla källans uppgift. Det vet ju du som är i media. Så att det duger inte men skulle det vara så att en, vi säger att en polisman som då var polisman, som källa uppger en annan polisman som gärningsman, om det hade varit så, då kunde ju i och för sig nämnt att det finns

Att personerna fanns där vid den här tidpunkten det går ju faktiskt och få bekräftat av någon mer än mig då, dvs av den som man (...OHÖRBART...) tidigare.

LG: Har du några fler frågor?

DA: Nej.

LG: Är det någontingdu tycker vi har glömt och ställa några frågor om som du tycker ska vara med i dagens förhör?

Nej jag tycker inte att ni har missat någonting. Sen (...OHÖRBART...) själv spekulera som alla andra runt detta. Det har det inte haft utan det har mer varit en obehaglig sak som jag gärna har förträngt.

LG: Ska vi ta och avsluta förhöret?

Gör det.

LG: Då vill jag först fråga dig om du tycker att dagens förhör har tillgått på ett korrekt sätt?

Kaffet kunde ha varit lite godare men i övrigt inga anmärkningar.

LG: Bra. Det vi har pratat in på bandspelaren här dels jag då och Dag och framför allt du

är det korrekt?

Ja det jag har sagt är korrekt. Det ni sagt är korrekt vet jag inte.

LG: Är det med sanningen överensstämmande det du har berättat

| Ja såvitt jag kan säga så kan jag gå helt (...?...) på det ja.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Att personerna fanns där vid den här tidpunkten det går ju faktiskt och få bekräftat av någon mer än mig då, dvs av den som man (...OHÖRBART...) tidigare.

LG: Har du några fler frågor?

DA: Nej.

LG: Är det någontingdu tycker vi har glömt och ställa några frågor om som du tycker ska vara med i dagens förhör?

Nej jag tycker inte att ni har missat någonting. Sen (...OHÖRBART...) själv spekulera som alla andra runt detta. Det har det inte haft utan det har mer varit en obehaglig sak som jag gärna har förträngt.

LG: Ska vi ta och avsluta förhöret?

Gör det.

LG: Då vill jag först fråga dig om du tycker att dagens förhör har tillgått på ett korrekt sätt?

Kaffet kunde ha varit lite godare men i övrigt inga anmärkningar.

LG: Bra. Det vi har pratat in på bandspelaren här dels jag då och Dag och framför allt du

är det korrekt?

Ja det jag har sagt är korrekt. Det ni sagt är korrekt vet jag inte.

LG: Är det med sanningen överensstämmande det du har berättat

| Ja såvitt jag kan säga så kan jag gå helt (...?...) på det ja.

LG: Då har jag en fråga till och villta del och läsa igenom förhöret när detta är utskrivet?

Det vill jag väldigt gärna.

LG: Bra. Då får vi höra av oss till dig och då blir det så att du får komma hit och sätta dig i lugn och ro och läsa igenom. Vi kan inte lämna ut det.

Nej jag förstår det. Det förstår jag.

LG: Ok. Då avslutar vi dagens förhör och kl. har blivit 14:26.

Lennart Gustafsson, krinsp. Dag Andersson, kommissarie.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

LG: Då har jag en fråga till och villta del och läsa igenom förhöret när detta är utskrivet?

Det vill jag väldigt gärna.

LG: Bra. Då får vi höra av oss till dig och då blir det så att du får komma hit och sätta dig i lugn och ro och läsa igenom. Vi kan inte lämna ut det.

Nej jag förstår det. Det förstår jag.

LG: Ok. Då avslutar vi dagens förhör och kl. har blivit 14:26.

Lennart Gustafsson, krinsp. Dag Andersson, kommissarie.

Sen hade vi kontakt då och träffades vid olika sammanhang dock inte hemma hos varandra.Här jag atAlamående:LG: Vad hette den?

Den heterLG: Vad är det för nått?

Förlåt?

LG: Vad är det för sorts organisation?Ja det är en organisation då föroch anställda i regeringar

li och. Så att det är en förening där man måste vara 2 personen som skriver på en rekommendation för att kunna bli invald och det här äroch förr i tiden när det bildades så fanns det ju inget socialt skyddsnät på sätt som i dag. Och sen förutom det då på att motivera att folk vill komma så har vi trevliga föredrag och föreläsningar och det är då en synnerlig seriös organisation.Det skiftar från år till

år.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Sen hade vi kontakt då och träffades vid olika sammanhang dock inte hemma hos varandra.Här jag atAlamående:LG: Vad hette den?

Den heterLG: Vad är det för nått?

Förlåt?

LG: Vad är det för sorts organisation?Ja det är en organisation då föroch anställda i regeringar

li och. Så att det är en förening där man måste vara 2 personen som skriver på en rekommendation för att kunna bli invald och det här äroch förr i tiden när det bildades så fanns det ju inget socialt skyddsnät på sätt som i dag. Och sen förutom det då på att motivera att folk vill komma så har vi trevliga föredrag och föreläsningar och det är då en synnerlig seriös organisation.Det skiftar från år till

år.

LG: Var har det sitt säte?Stockholm. Så de kom ner där 1984. Sen, jag minns inte att vi gjorde något speciella hobbyaktiviteter tillsammans utan vi träffades på lunch eller något liknande. Det är möjligt att vi var ute på restaurang på kvällarna också, det kommer jag inte ihåg. Men hur som helst så pratadeoch jag vet att vi bjöd hem det här paret i mitten eller senare delen av september 1985.LG: Vad var det som knöt er ihop så att säga? Vad hade ni för gemensamma intressen?

Ja vi inte några gemensamma intressen egentligen utan det var en rätt ytligt social bekantskap. Som jag sa jag minns ju inte att vi gjorde några speciella aktiviteter privat förutom då att hanSå att jag kände inte honom närmare faktiskt.

LG: Men vad var det för person du lärde känna?

Ja vad var det för person jag lärde känna? Jag vet inte vad det var för person jag lärde känna men anledningen att jag sitter här det var ju att jag fick ju en fråga då när han var hemma hos oss i bostaden.Vill du jag ska berätta?

LG: Ja jag tänkte berättade

om sitt yrke?

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

LG: Var har det sitt säte?Stockholm. Så de kom ner där 1984. Sen, jag minns inte att vi gjorde något speciella hobbyaktiviteter tillsammans utan vi träffades på lunch eller något liknande. Det är möjligt att vi var ute på restaurang på kvällarna också, det kommer jag inte ihåg. Men hur som helst så pratadeoch jag vet att vi bjöd hem det här paret i mitten eller senare delen av september 1985.LG: Vad var det som knöt er ihop så att säga? Vad hade ni för gemensamma intressen?

Ja vi inte några gemensamma intressen egentligen utan det var en rätt ytligt social bekantskap. Som jag sa jag minns ju inte att vi gjorde några speciella aktiviteter privat förutom då att hanSå att jag kände inte honom närmare faktiskt.

LG: Men vad var det för person du lärde känna?

Ja vad var det för person jag lärde känna? Jag vet inte vad det var för person jag lärde känna men anledningen att jag sitter här det var ju att jag fick ju en fråga då när han var hemma hos oss i bostaden.Vill du jag ska berätta?

LG: Ja jag tänkte berättade

om sitt yrke?

Ja, det är någon enstaka anekdot. Jag minns en anekdot men alltså det var inget dramatiskt som hände.inte alls, det gör han inte.

LG: Var

politiskt aktiv?

Vet inte.

LG: Prata ni politik?

På den tiden så tror jag alla prata politik för Palme var ju på tapeten i stort sett alltid och

LG: Vet du om

hade barn?LG: Ok.

Jag minns att han kom från. Han hade också en dialekt åt det hållet.

DA: Du pratade tidigare om att du skulle dra en händelse där du säger att han tappade humöret.

Ja.

DA: Vad var det för någonting?

Ja jag minns att han tappade humöret i NY.

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Ja, det är någon enstaka anekdot. Jag minns en anekdot men alltså det var inget dramatiskt som hände.inte alls, det gör han inte.

LG: Var

politiskt aktiv?

Vet inte.

LG: Prata ni politik?

På den tiden så tror jag alla prata politik för Palme var ju på tapeten i stort sett alltid och

LG: Vet du om

hade barn?LG: Ok.

Jag minns att han kom från. Han hade också en dialekt åt det hållet.

DA: Du pratade tidigare om att du skulle dra en händelse där du säger att han tappade humöret.

Ja.

DA: Vad var det för någonting?

Ja jag minns att han tappade humöret i NY.

DA: Ja.

Därför att...

(Mobiltelefon ringer)

DA: Andersson.

LG: Nu stoppar vi...

Jag kan berätta det här...

LG: Vi gjorde ett kortare avbrott i samband med att en tjänstetelefon ringde här. Ska vi fortsätta?

Ja. Vart?

LG: Ja det var.

DA:Tappa humöret?

DA: Ja.

Ja det var så att jag skulle då påoch vi stannar där ett dygn och på den tiden så fanns det bara såna här inspelningsapparater och tv-program som man kalla VCR alltså bandkassetter och han kände väl till att dom här bandkassetterna var enormt billigare,, så han skulle inköpa ett par blanka band då i en butik och jag var med och han köpte då 2 såna här kassettband för att kunna spela in ett program. När väl ute på gatan så fråga jag honom om han var säker på att dom där bandenoch då tvärstannar han och tänkte till lite grann, alltså tyst där, och så insåg han

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

DA: Ja.

Därför att...

(Mobiltelefon ringer)

DA: Andersson.

LG: Nu stoppar vi...

Jag kan berätta det här...

LG: Vi gjorde ett kortare avbrott i samband med att en tjänstetelefon ringde här. Ska vi fortsätta?

Ja. Vart?

LG: Ja det var.

DA:Tappa humöret?

DA: Ja.

Ja det var så att jag skulle då påoch vi stannar där ett dygn och på den tiden så fanns det bara såna här inspelningsapparater och tv-program som man kalla VCR alltså bandkassetter och han kände väl till att dom här bandkassetterna var enormt billigare,, så han skulle inköpa ett par blanka band då i en butik och jag var med och han köpte då 2 såna här kassettband för att kunna spela in ett program. När väl ute på gatan så fråga jag honom om han var säker på att dom där bandenoch då tvärstannar han och tänkte till lite grann, alltså tyst där, och så insåg han

ju att den här banden kommer inte och fungera och då var vi ju bara typ 20 meter från butiken så att han blev ursinnig eller inte ursinnig men alltså väldigt upprörd och vi rusa tillbaka till butiken, fick tag på samma expedit. Han ville då lämna tillbaks den och expediten titta på honom och med ett leende och säger nä vaddå lämna tillbaks? Köpt är köpt. Och han försökte argumentera och han bara skaka på huvudet. Då blev han riktigt arg.

Jag skrattade, jag tyckte liksom det var skitsak men nej det där störde honom väldigt påtaligt. Han ville inte prata mer om det på resten av resan.

LG: Ska vi börja närma oss den här middagen. Är det rätt uppfattat att?

det stämmer.

LG: Och i bostaden fanns dåJa.

LG: Och hon heter?

?

LG:

Finns

med oss idag?

Vad menar du med det?

LG: Att hon lever

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

ju att den här banden kommer inte och fungera och då var vi ju bara typ 20 meter från butiken så att han blev ursinnig eller inte ursinnig men alltså väldigt upprörd och vi rusa tillbaka till butiken, fick tag på samma expedit. Han ville då lämna tillbaks den och expediten titta på honom och med ett leende och säger nä vaddå lämna tillbaks? Köpt är köpt. Och han försökte argumentera och han bara skaka på huvudet. Då blev han riktigt arg.

Jag skrattade, jag tyckte liksom det var skitsak men nej det där störde honom väldigt påtaligt. Han ville inte prata mer om det på resten av resan.

LG: Ska vi börja närma oss den här middagen. Är det rätt uppfattat att?

det stämmer.

LG: Och i bostaden fanns dåJa.

LG: Och hon heter?

?

LG:

Finns

med oss idag?

Vad menar du med det?

LG: Att hon lever

Hon lever.

LG: Bra. Är hon medveten om att du sitter hos oss?

Nej.

LG: Nej. Finns det någon anledning och prata med henne tycker du? Kan hon?

Det vet inte jag.

LG: Nej. Ok. Vi går vidare vad är det som händer vid den här middagen?

Ja det händer det att någonstans under kvällen så närDå säger han till mig så här att jag skulle vilja

fråga dig en sak.

LG: Hade ni pratat om något speciellt innan?

| Nej inte vad jag kommer ihåg. Ja visst sa jag men så spände han ögonen i mig då och med mycket allvarsam, snutt på hotfull min eller tonfall och så säger han att du måste hålla absolut tyst.

LG: Vad var det för status på

vid tillfället?

Vad menar du?

LG: Berusning.

Nej ingen berusning som syntes eller märktes. Inte på någon, märkbart och så vi sitter tysta vid sidan om och jag säger naturligt, hålla tyst och då säger han det att jag vill att, jag kommer inte exakt ihåg ordens följd, men det gick ut på det här att han ville att jag skulle skjuta Palme, Olof Palme, statsministern. Ochoch jag häpnade och för att

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Hon lever.

LG: Bra. Är hon medveten om att du sitter hos oss?

Nej.

LG: Nej. Finns det någon anledning och prata med henne tycker du? Kan hon?

Det vet inte jag.

LG: Nej. Ok. Vi går vidare vad är det som händer vid den här middagen?

Ja det händer det att någonstans under kvällen så närDå säger han till mig så här att jag skulle vilja

fråga dig en sak.

LG: Hade ni pratat om något speciellt innan?

| Nej inte vad jag kommer ihåg. Ja visst sa jag men så spände han ögonen i mig då och med mycket allvarsam, snutt på hotfull min eller tonfall och så säger han att du måste hålla absolut tyst.

LG: Vad var det för status på

vid tillfället?

Vad menar du?

LG: Berusning.

Nej ingen berusning som syntes eller märktes. Inte på någon, märkbart och så vi sitter tysta vid sidan om och jag säger naturligt, hålla tyst och då säger han det att jag vill att, jag kommer inte exakt ihåg ordens följd, men det gick ut på det här att han ville att jag skulle skjuta Palme, Olof Palme, statsministern. Ochoch jag häpnade och för att

komma ur samtalet snabbt så klämde jag i mig att. Och-LG: Sa du det här till din fru?

Jag sa det antingen på natten när de hade gått eller på morgonen därpå. Jag minns inte vilket i vilket skede jag berättade hur det gått för henne i alla fall., som hörde när

LG: Var det någon utav damerna i lägenheten,här?

sa det

Ja hörde det inte. Hon var, visserligen brevid, som sagt öppen planlösning, men förmodligen höll hon på med någonting som gav ljud ifrån sig i köket så att hon inte hörde.och fråga vad menar du med det här eller vad har du för

LG: Men konfronterade du inte planer eller?

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

Pol-2013-02-05 R21248-03-A Förhör-okänd.pdf

komma ur samtalet snabbt så klämde jag i mig att. Och-LG: Sa du det här till din fru?

Jag sa det antingen på natten när de hade gått eller på morgonen därpå. Jag minns inte vilket i vilket skede jag berättade hur det gått för henne i alla fall., som hörde när

LG: Var det någon utav damerna i lägenheten,här?

sa det

Ja hörde det inte. Hon var, visserligen brevid, som sagt öppen planlösning, men förmodligen höll hon på med någonting som gav ljud ifrån sig i köket så att hon inte hörde.och fråga vad menar du med det här eller vad har du för

LG: Men konfronterade du inte planer eller?