wpu.nu

Christer Sjöblom

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Sjöblom Christer
Christer H Sjöblom
Sjöblom

Relevans
Kriminalinspektör
Förhörsledare
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Kriminalinspektör KK 1

Krinsp ... ... Verksam i PU: 1986 - ? Uppslag:N3000-00-I

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

EAD1094-00-B

1989-03-31

1988-04-24

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

EAE46-00

1989-04-18

1993-03-29

Birgit Dahlström

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

EAE46-00-B

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

N3000-00-J

1992-03-30

1992-03-26

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

T116-00

1988-08-01

1996-01-17

 [PDF] 

FHL Pomn 

T116-00-A

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

T9593-00

1988-08-09

1990-05-29

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Förhör bla Victor Gunnarsson