wpu.nu

Uppslag:T8418-00-C

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8418-00-C
Registrerat
1989-06-22
Ad acta
1991-12-10
Uppslagsanteckningar (PU)
ANG Lisbeth Palme
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Då att hon hade
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-02 17:05
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med: eqRosenbad. Förhöret hållet på arbetsplatsen fredagen den 2 juni 1989 med början kl. 17.05. Förhörsledare: If krkom Sören Morberg Förhörsvittne: Ej tillgängligt (underrättas om att förhöret i första hand gäller de samtal som han haft med fru Lisbet Palme efter det att hon sett den videoupptagning i Palmeutredningen som visades av Jörgen Almblad och Solveig Riberdahl, båda åklagare.


F: Ja

(, kan du själv redogöra för hur du har uppfattat det hela? Ja, Lisbet Palme ringde mig och inledde med att hon.. Hon gjorde det för att hon tyckte att jag borde veta det och så berättade hon då att hon hade sett den här videoupptagningen och berättade hur det här hade gått till och sa så här att "det var han". Och hon slog fast det som ett faktum så beskrev hon då vad som hade hänt med honom och sa att han var lite mera nergången än vid mordet. Att han var något kilo lättare i vikt och att han också hade haft mustasch. Hon har ju tidigare berättat om den onaturligt vita överläppen som hon, kännetecken.


F: Så
: hon nämnde även det då för dig? Ja.


F: Att
: han hade mustasch, var det att han hade mustasch på videotejpen då? Ja, så uppfattade jag det.


F: Uppfattade

du att hon hade synpunkter på själva konfrontationen? Om den

hade varit bra eller? Ja, hon hade den synpunkten att det var liksom, på nåt sätt lite för lätt för henne, i den meningen att det var.. han avvedk för mycket från de övriga tyckte hon nog, sa hon, men det sa hon mera som att det var synd att det förstörde, förmodligen kunde påverka bevisvärdet då något negativt. Men hon sa det med utgångspunkt från att hon var så säker

Pol-1989-06-05-T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

Pol-1989-06-05-T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

Protokoll fört vid förhör med: eqRosenbad. Förhöret hållet på arbetsplatsen fredagen den 2 juni 1989 med början kl. 17.05. Förhörsledare: If krkom Sören Morberg Förhörsvittne: Ej tillgängligt (underrättas om att förhöret i första hand gäller de samtal som han haft med fru Lisbet Palme efter det att hon sett den videoupptagning i Palmeutredningen som visades av Jörgen Almblad och Solveig Riberdahl, båda åklagare.


F: Ja

(, kan du själv redogöra för hur du har uppfattat det hela? Ja, Lisbet Palme ringde mig och inledde med att hon.. Hon gjorde det för att hon tyckte att jag borde veta det och så berättade hon då att hon hade sett den här videoupptagningen och berättade hur det här hade gått till och sa så här att "det var han". Och hon slog fast det som ett faktum så beskrev hon då vad som hade hänt med honom och sa att han var lite mera nergången än vid mordet. Att han var något kilo lättare i vikt och att han också hade haft mustasch. Hon har ju tidigare berättat om den onaturligt vita överläppen som hon, kännetecken.


F: Så
: hon nämnde även det då för dig? Ja.


F: Att
: han hade mustasch, var det att han hade mustasch på videotejpen då? Ja, så uppfattade jag det.


F: Uppfattade

du att hon hade synpunkter på själva konfrontationen? Om den

hade varit bra eller? Ja, hon hade den synpunkten att det var liksom, på nåt sätt lite för lätt för henne, i den meningen att det var.. han avvedk för mycket från de övriga tyckte hon nog, sa hon, men det sa hon mera som att det var synd att det förstörde, förmodligen kunde påverka bevisvärdet då något negativt. Men hon sa det med utgångspunkt från att hon var så säker

alltså: det var liksom ett faktum, att det var han. Så att det var inte..


F: Så
: huvudbudskapet när hon ringde dig var att vi hade rätt man på videotejpen, att det var mördaren. Ja, det. Hon bara slog fast att det var så bara. Hon bara vill berätta det för mig att det var han.....


F: Var
: det här precis efter det att hon hade sett den här..? Ja, jag frågade väl henne då exakt när hon hade gjort det, men det framgick ju ur tidnings..att det var mitt i tidningskriver.. här så antingen var det direkt samma kväll eller kvällen efter, det vågar jag inte exakt svara på. Men det var alltså direkt i anslutning till att det skedde.


F: Kan
: man säga, har du känt fru Lisbet Palme lika länge som du har känt Olof Palme? I stort sett, ja.


F: Och
: vi har tidigare uppgifter på att du skulle ha, att det kunde vara då ifrån åren (, dåJa, man kan väl säga, naturligtvis, så lärde jag känna henne närmare under den tiden jag jobbade iän vad jag gjorde innan, även om jag hade en ytlig bekantskap även innan dess.


F: Och
: då det här mordet skedde, då var du (på (det stämmer? Ja, det stämmer.


F: Hade
: du då mycket kontakt med henne? Jag hade rätt mycket kontakt med henne, ja.


F: Så
: för dig kom det inte som någon överraskning heller nu att hon ringer till dig? Nej.


F: Finns
: det i övrigt någonting här som du erinrar dig? Hur lång tid varade det här samtalet? Ja, det kan ha varit, en kvart, halvtimme.


F: Så

det hon var mest rädd för, det var alltså att polisen hade gjort det

lite för lätt, att skillnaden på övriga män i den här konfrontationen de skilde sig alltför väsentligt från den som hon pekade ut?

Pol-1989-06-05-T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

Pol-1989-06-05-T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

alltså: det var liksom ett faktum, att det var han. Så att det var inte..


F: Så
: huvudbudskapet när hon ringde dig var att vi hade rätt man på videotejpen, att det var mördaren. Ja, det. Hon bara slog fast att det var så bara. Hon bara vill berätta det för mig att det var han.....


F: Var
: det här precis efter det att hon hade sett den här..? Ja, jag frågade väl henne då exakt när hon hade gjort det, men det framgick ju ur tidnings..att det var mitt i tidningskriver.. här så antingen var det direkt samma kväll eller kvällen efter, det vågar jag inte exakt svara på. Men det var alltså direkt i anslutning till att det skedde.


F: Kan
: man säga, har du känt fru Lisbet Palme lika länge som du har känt Olof Palme? I stort sett, ja.


F: Och
: vi har tidigare uppgifter på att du skulle ha, att det kunde vara då ifrån åren (, dåJa, man kan väl säga, naturligtvis, så lärde jag känna henne närmare under den tiden jag jobbade iän vad jag gjorde innan, även om jag hade en ytlig bekantskap även innan dess.


F: Och
: då det här mordet skedde, då var du (på (det stämmer? Ja, det stämmer.


F: Hade
: du då mycket kontakt med henne? Jag hade rätt mycket kontakt med henne, ja.


F: Så
: för dig kom det inte som någon överraskning heller nu att hon ringer till dig? Nej.


F: Finns
: det i övrigt någonting här som du erinrar dig? Hur lång tid varade det här samtalet? Ja, det kan ha varit, en kvart, halvtimme.


F: Så

det hon var mest rädd för, det var alltså att polisen hade gjort det

lite för lätt, att skillnaden på övriga män i den här konfrontationen de skilde sig alltför väsentligt från den som hon pekade ut?

Ja: hon sa bara, det var den enda som var lite nergången av dem och det var alltså, tyckte hon var lite uppenbart, men det är, nämnde hon där, ur den här aspekten. Men att hennes, ja, utgångspunkten var att hon menade att det var ett faktum det här.


F: Det
: var ett faktum att det var han. Nämnde hon någonting om hans blick, exempelvis? Kommer du ihåg det? 1: Inte vid det här tillfället.


F: Efter
: det här samtalet, har hon ytterligare vid något tillfälle tagit upp det här? Ja, det har inte ändrats vad hon har sagt.


F: Så
: ni har samtalet om just den här konfrontationen, flera gånger? Ja.


F: Och
: det har skett per telefon eller vid personliga samtal? Det har skett per telefon.... Jag har hållit kontakt med Lisbet Palme sedan mordet, av naturliga skäl. Jag ifrågasätter aldrig hennes påstående utan jag tog det, tycker jag för gott att det var han och om man funderar över den psykologiska bakgrunden till det så är väl att jag har, min erfarenhet är att Lisbet har en oerhörd säker personiakttagare. Det beror ju på att hon är psykolog och van att iakttaga människor och deras beteenden och det. Hon har ju det som yrke och därför så, ja jag godtog, att det var så.


F: När
: vi hade bespelaren av här så talade vi om att hon direkt efter mordet sa att, det troligen var en jugoslavisk man. Ja, en kroat sa hon.


F: Kroat
. Har hon haft några synpunkter på det nu senare och t.ex efter den

här videokonfrontationen? Ja, det kanske, det ska jag väl nämna att .. samtalet att hon var uppriktigt hon var lite förvånad över att det var han för att det verkade som att

hon gått till konfrontationen, det hade stått om det i tidningarna om den här anhållne 41-åringen då, vid det tillfället och att hon hade kommit till, ...blivit tagen med, ja, inte direkt i tro att det var, att det var rätt person så att hon hade blivit överraskad över att det var han. Det märktes ju i samtalet. Hon var förvånad över att det var en svensk och inte en kroat som hon tyckte att det mest stämde med anletsdragen.

Pol-1989-06-05-T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

Pol-1989-06-05-T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

Ja: hon sa bara, det var den enda som var lite nergången av dem och det var alltså, tyckte hon var lite uppenbart, men det är, nämnde hon där, ur den här aspekten. Men att hennes, ja, utgångspunkten var att hon menade att det var ett faktum det här.


F: Det
: var ett faktum att det var han. Nämnde hon någonting om hans blick, exempelvis? Kommer du ihåg det? 1: Inte vid det här tillfället.


F: Efter
: det här samtalet, har hon ytterligare vid något tillfälle tagit upp det här? Ja, det har inte ändrats vad hon har sagt.


F: Så
: ni har samtalet om just den här konfrontationen, flera gånger? Ja.


F: Och
: det har skett per telefon eller vid personliga samtal? Det har skett per telefon.... Jag har hållit kontakt med Lisbet Palme sedan mordet, av naturliga skäl. Jag ifrågasätter aldrig hennes påstående utan jag tog det, tycker jag för gott att det var han och om man funderar över den psykologiska bakgrunden till det så är väl att jag har, min erfarenhet är att Lisbet har en oerhörd säker personiakttagare. Det beror ju på att hon är psykolog och van att iakttaga människor och deras beteenden och det. Hon har ju det som yrke och därför så, ja jag godtog, att det var så.


F: När
: vi hade bespelaren av här så talade vi om att hon direkt efter mordet sa att, det troligen var en jugoslavisk man. Ja, en kroat sa hon.


F: Kroat
. Har hon haft några synpunkter på det nu senare och t.ex efter den

här videokonfrontationen? Ja, det kanske, det ska jag väl nämna att .. samtalet att hon var uppriktigt hon var lite förvånad över att det var han för att det verkade som att

hon gått till konfrontationen, det hade stått om det i tidningarna om den här anhållne 41-åringen då, vid det tillfället och att hon hade kommit till, ...blivit tagen med, ja, inte direkt i tro att det var, att det var rätt person så att hon hade blivit överraskad över att det var han. Det märktes ju i samtalet. Hon var förvånad över att det var en svensk och inte en kroat som hon tyckte att det mest stämde med anletsdragen.

F: Men
: du fick uppfattningen i alla fall att hon var helt säker på sin sak? Ja, visst.


F: Och
: fortfarande är det? Ja.


F: Ja

nu har vi lyssnat på inspelningen här och finns det nu någonting ytterligare som du vill tillägga? Ja, jag blir lite osäker på nu när jag funderat på det om hon verkligen sa det här om mustaschen vid detta första samtal. Det är jag lite osäker på.


F: Har
: hon talat om den detaljen tidigare, innan det blev aktuellt med någon konfrontationsvisning? Ja, hon har ju talat om den onaturligt vita överläppen vid flera tillfällen.


F: Men
: du är inte riktigt säker på om hon nämnde någonting om mustasch eller inte mustasch vid det här samtalet efter konfrontationen? 1: Ja, jag är.. känner mig inte helt säkerpå det. Jag tror att det var så, . men jag känner mig inte lika säker som jag gör på övriga uppgifter.


F: Finns

det nu något ytterligare som du vill tillägga?

Nej, det här är vad jag kommer ihåg.

Förhöret avslutat klockan 17.47.

Stockholm som ovan

Son habere

Sören Mórberg tf krkom

Pol-1989-06-05-T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

Pol-1989-06-05-T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

F: Men
: du fick uppfattningen i alla fall att hon var helt säker på sin sak? Ja, visst.


F: Och
: fortfarande är det? Ja.


F: Ja

nu har vi lyssnat på inspelningen här och finns det nu någonting ytterligare som du vill tillägga? Ja, jag blir lite osäker på nu när jag funderat på det om hon verkligen sa det här om mustaschen vid detta första samtal. Det är jag lite osäker på.


F: Har
: hon talat om den detaljen tidigare, innan det blev aktuellt med någon konfrontationsvisning? Ja, hon har ju talat om den onaturligt vita överläppen vid flera tillfällen.


F: Men
: du är inte riktigt säker på om hon nämnde någonting om mustasch eller inte mustasch vid det här samtalet efter konfrontationen? 1: Ja, jag är.. känner mig inte helt säkerpå det. Jag tror att det var så, . men jag känner mig inte lika säker som jag gör på övriga uppgifter.


F: Finns

det nu något ytterligare som du vill tillägga?

Nej, det här är vad jag kommer ihåg.

Förhöret avslutat klockan 17.47.

Stockholm som ovan

Son habere

Sören Mórberg tf krkom
Förhör
Kort sammanfattning
Då att hon hade
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-02 17:05
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med: eqRosenbad. Förhöret hållet på arbetsplatsen fredagen den 2 juni 1989 med början kl. 17.05. Förhörsledare: If krkom Sören Morberg Förhörsvittne: Ej tillgängligt (underrättas om att förhöret i första hand gäller de samtal som han haft med fru Lisbet Palme efter det att hon sett den videoupptagning i Palmeutredningen som visades av Jörgen Almblad och Solveig Riberdahl, båda åklagare.


F: Ja

(, kan du själv redogöra för hur du har uppfattat det hela? Ja, Lisbet Palme ringde mig och inledde med att hon.. Hon gjorde det för att hon tyckte att jag borde veta det och så berättade hon då att hon hade sett den här videoupptagningen och berättade hur det här hade gått till och sa så här att "det var han". Och hon slog fast det som ett faktum så beskrev hon då vad som hade hänt med honom och sa att han var lite mera nergången än vid mordet. Att han var något kilo lättare i vikt och att han också hade haft mustasch. Hon har ju tidigare berättat om den onaturligt vita överläppen som hon, kännetecken.


F: Så
: hon nämnde även det då för dig? Ja.


F: Att
: han hade mustasch, var det att han hade mustasch på videotejpen då? Ja, så uppfattade jag det.


F: Uppfattade

du att hon hade synpunkter på själva konfrontationen? Om den

hade varit bra eller? Ja, hon hade den synpunkten att det var liksom, på nåt sätt lite för lätt för henne, i den meningen att det var.. han avvedk för mycket från de övriga tyckte hon nog, sa hon, men det sa hon mera som att det var synd att det förstörde, förmodligen kunde påverka bevisvärdet då något negativt. Men hon sa det med utgångspunkt från att hon var så säker

Pol 1989-06-05 T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

Pol 1989-06-05 T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

Protokoll fört vid förhör med: eqRosenbad. Förhöret hållet på arbetsplatsen fredagen den 2 juni 1989 med början kl. 17.05. Förhörsledare: If krkom Sören Morberg Förhörsvittne: Ej tillgängligt (underrättas om att förhöret i första hand gäller de samtal som han haft med fru Lisbet Palme efter det att hon sett den videoupptagning i Palmeutredningen som visades av Jörgen Almblad och Solveig Riberdahl, båda åklagare.


F: Ja

(, kan du själv redogöra för hur du har uppfattat det hela? Ja, Lisbet Palme ringde mig och inledde med att hon.. Hon gjorde det för att hon tyckte att jag borde veta det och så berättade hon då att hon hade sett den här videoupptagningen och berättade hur det här hade gått till och sa så här att "det var han". Och hon slog fast det som ett faktum så beskrev hon då vad som hade hänt med honom och sa att han var lite mera nergången än vid mordet. Att han var något kilo lättare i vikt och att han också hade haft mustasch. Hon har ju tidigare berättat om den onaturligt vita överläppen som hon, kännetecken.


F: Så
: hon nämnde även det då för dig? Ja.


F: Att
: han hade mustasch, var det att han hade mustasch på videotejpen då? Ja, så uppfattade jag det.


F: Uppfattade

du att hon hade synpunkter på själva konfrontationen? Om den

hade varit bra eller? Ja, hon hade den synpunkten att det var liksom, på nåt sätt lite för lätt för henne, i den meningen att det var.. han avvedk för mycket från de övriga tyckte hon nog, sa hon, men det sa hon mera som att det var synd att det förstörde, förmodligen kunde påverka bevisvärdet då något negativt. Men hon sa det med utgångspunkt från att hon var så säker

alltså: det var liksom ett faktum, att det var han. Så att det var inte..


F: Så
: huvudbudskapet när hon ringde dig var att vi hade rätt man på videotejpen, att det var mördaren. Ja, det. Hon bara slog fast att det var så bara. Hon bara vill berätta det för mig att det var han.....


F: Var
: det här precis efter det att hon hade sett den här..? Ja, jag frågade väl henne då exakt när hon hade gjort det, men det framgick ju ur tidnings..att det var mitt i tidningskriver.. här så antingen var det direkt samma kväll eller kvällen efter, det vågar jag inte exakt svara på. Men det var alltså direkt i anslutning till att det skedde.


F: Kan
: man säga, har du känt fru Lisbet Palme lika länge som du har känt Olof Palme? I stort sett, ja.


F: Och
: vi har tidigare uppgifter på att du skulle ha, att det kunde vara då ifrån åren (, dåJa, man kan väl säga, naturligtvis, så lärde jag känna henne närmare under den tiden jag jobbade iän vad jag gjorde innan, även om jag hade en ytlig bekantskap även innan dess.


F: Och
: då det här mordet skedde, då var du (på (det stämmer? Ja, det stämmer.


F: Hade
: du då mycket kontakt med henne? Jag hade rätt mycket kontakt med henne, ja.


F: Så
: för dig kom det inte som någon överraskning heller nu att hon ringer till dig? Nej.


F: Finns
: det i övrigt någonting här som du erinrar dig? Hur lång tid varade det här samtalet? Ja, det kan ha varit, en kvart, halvtimme.


F: Så

det hon var mest rädd för, det var alltså att polisen hade gjort det

lite för lätt, att skillnaden på övriga män i den här konfrontationen de skilde sig alltför väsentligt från den som hon pekade ut?

Pol 1989-06-05 T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

Pol 1989-06-05 T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

alltså: det var liksom ett faktum, att det var han. Så att det var inte..


F: Så
: huvudbudskapet när hon ringde dig var att vi hade rätt man på videotejpen, att det var mördaren. Ja, det. Hon bara slog fast att det var så bara. Hon bara vill berätta det för mig att det var han.....


F: Var
: det här precis efter det att hon hade sett den här..? Ja, jag frågade väl henne då exakt när hon hade gjort det, men det framgick ju ur tidnings..att det var mitt i tidningskriver.. här så antingen var det direkt samma kväll eller kvällen efter, det vågar jag inte exakt svara på. Men det var alltså direkt i anslutning till att det skedde.


F: Kan
: man säga, har du känt fru Lisbet Palme lika länge som du har känt Olof Palme? I stort sett, ja.


F: Och
: vi har tidigare uppgifter på att du skulle ha, att det kunde vara då ifrån åren (, dåJa, man kan väl säga, naturligtvis, så lärde jag känna henne närmare under den tiden jag jobbade iän vad jag gjorde innan, även om jag hade en ytlig bekantskap även innan dess.


F: Och
: då det här mordet skedde, då var du (på (det stämmer? Ja, det stämmer.


F: Hade
: du då mycket kontakt med henne? Jag hade rätt mycket kontakt med henne, ja.


F: Så
: för dig kom det inte som någon överraskning heller nu att hon ringer till dig? Nej.


F: Finns
: det i övrigt någonting här som du erinrar dig? Hur lång tid varade det här samtalet? Ja, det kan ha varit, en kvart, halvtimme.


F: Så

det hon var mest rädd för, det var alltså att polisen hade gjort det

lite för lätt, att skillnaden på övriga män i den här konfrontationen de skilde sig alltför väsentligt från den som hon pekade ut?

Ja: hon sa bara, det var den enda som var lite nergången av dem och det var alltså, tyckte hon var lite uppenbart, men det är, nämnde hon där, ur den här aspekten. Men att hennes, ja, utgångspunkten var att hon menade att det var ett faktum det här.


F: Det
: var ett faktum att det var han. Nämnde hon någonting om hans blick, exempelvis? Kommer du ihåg det? 1: Inte vid det här tillfället.


F: Efter
: det här samtalet, har hon ytterligare vid något tillfälle tagit upp det här? Ja, det har inte ändrats vad hon har sagt.


F: Så
: ni har samtalet om just den här konfrontationen, flera gånger? Ja.


F: Och
: det har skett per telefon eller vid personliga samtal? Det har skett per telefon.... Jag har hållit kontakt med Lisbet Palme sedan mordet, av naturliga skäl. Jag ifrågasätter aldrig hennes påstående utan jag tog det, tycker jag för gott att det var han och om man funderar över den psykologiska bakgrunden till det så är väl att jag har, min erfarenhet är att Lisbet har en oerhörd säker personiakttagare. Det beror ju på att hon är psykolog och van att iakttaga människor och deras beteenden och det. Hon har ju det som yrke och därför så, ja jag godtog, att det var så.


F: När
: vi hade bespelaren av här så talade vi om att hon direkt efter mordet sa att, det troligen var en jugoslavisk man. Ja, en kroat sa hon.


F: Kroat
. Har hon haft några synpunkter på det nu senare och t.ex efter den

här videokonfrontationen? Ja, det kanske, det ska jag väl nämna att .. samtalet att hon var uppriktigt hon var lite förvånad över att det var han för att det verkade som att

hon gått till konfrontationen, det hade stått om det i tidningarna om den här anhållne 41-åringen då, vid det tillfället och att hon hade kommit till, ...blivit tagen med, ja, inte direkt i tro att det var, att det var rätt person så att hon hade blivit överraskad över att det var han. Det märktes ju i samtalet. Hon var förvånad över att det var en svensk och inte en kroat som hon tyckte att det mest stämde med anletsdragen.

Pol 1989-06-05 T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

Pol 1989-06-05 T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

Ja: hon sa bara, det var den enda som var lite nergången av dem och det var alltså, tyckte hon var lite uppenbart, men det är, nämnde hon där, ur den här aspekten. Men att hennes, ja, utgångspunkten var att hon menade att det var ett faktum det här.


F: Det
: var ett faktum att det var han. Nämnde hon någonting om hans blick, exempelvis? Kommer du ihåg det? 1: Inte vid det här tillfället.


F: Efter
: det här samtalet, har hon ytterligare vid något tillfälle tagit upp det här? Ja, det har inte ändrats vad hon har sagt.


F: Så
: ni har samtalet om just den här konfrontationen, flera gånger? Ja.


F: Och
: det har skett per telefon eller vid personliga samtal? Det har skett per telefon.... Jag har hållit kontakt med Lisbet Palme sedan mordet, av naturliga skäl. Jag ifrågasätter aldrig hennes påstående utan jag tog det, tycker jag för gott att det var han och om man funderar över den psykologiska bakgrunden till det så är väl att jag har, min erfarenhet är att Lisbet har en oerhörd säker personiakttagare. Det beror ju på att hon är psykolog och van att iakttaga människor och deras beteenden och det. Hon har ju det som yrke och därför så, ja jag godtog, att det var så.


F: När
: vi hade bespelaren av här så talade vi om att hon direkt efter mordet sa att, det troligen var en jugoslavisk man. Ja, en kroat sa hon.


F: Kroat
. Har hon haft några synpunkter på det nu senare och t.ex efter den

här videokonfrontationen? Ja, det kanske, det ska jag väl nämna att .. samtalet att hon var uppriktigt hon var lite förvånad över att det var han för att det verkade som att

hon gått till konfrontationen, det hade stått om det i tidningarna om den här anhållne 41-åringen då, vid det tillfället och att hon hade kommit till, ...blivit tagen med, ja, inte direkt i tro att det var, att det var rätt person så att hon hade blivit överraskad över att det var han. Det märktes ju i samtalet. Hon var förvånad över att det var en svensk och inte en kroat som hon tyckte att det mest stämde med anletsdragen.

F: Men
: du fick uppfattningen i alla fall att hon var helt säker på sin sak? Ja, visst.


F: Och
: fortfarande är det? Ja.


F: Ja

nu har vi lyssnat på inspelningen här och finns det nu någonting ytterligare som du vill tillägga? Ja, jag blir lite osäker på nu när jag funderat på det om hon verkligen sa det här om mustaschen vid detta första samtal. Det är jag lite osäker på.


F: Har
: hon talat om den detaljen tidigare, innan det blev aktuellt med någon konfrontationsvisning? Ja, hon har ju talat om den onaturligt vita överläppen vid flera tillfällen.


F: Men
: du är inte riktigt säker på om hon nämnde någonting om mustasch eller inte mustasch vid det här samtalet efter konfrontationen? 1: Ja, jag är.. känner mig inte helt säkerpå det. Jag tror att det var så, . men jag känner mig inte lika säker som jag gör på övriga uppgifter.


F: Finns

det nu något ytterligare som du vill tillägga?

Nej, det här är vad jag kommer ihåg.

Förhöret avslutat klockan 17.47.

Stockholm som ovan

Son habere

Sören Mórberg tf krkom

Pol 1989-06-05 T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

Pol 1989-06-05 T8418-C Ulf Dahlsten.pdf

F: Men
: du fick uppfattningen i alla fall att hon var helt säker på sin sak? Ja, visst.


F: Och
: fortfarande är det? Ja.


F: Ja

nu har vi lyssnat på inspelningen här och finns det nu någonting ytterligare som du vill tillägga? Ja, jag blir lite osäker på nu när jag funderat på det om hon verkligen sa det här om mustaschen vid detta första samtal. Det är jag lite osäker på.


F: Har
: hon talat om den detaljen tidigare, innan det blev aktuellt med någon konfrontationsvisning? Ja, hon har ju talat om den onaturligt vita överläppen vid flera tillfällen.


F: Men
: du är inte riktigt säker på om hon nämnde någonting om mustasch eller inte mustasch vid det här samtalet efter konfrontationen? 1: Ja, jag är.. känner mig inte helt säkerpå det. Jag tror att det var så, . men jag känner mig inte lika säker som jag gör på övriga uppgifter.


F: Finns

det nu något ytterligare som du vill tillägga?

Nej, det här är vad jag kommer ihåg.

Förhöret avslutat klockan 17.47.

Stockholm som ovan

Son habere

Sören Mórberg tf krkom
Förhör
Kort sammanfattning
Förhör Ulf Dahlsten som underrättas om att förhöret i första hand gäller de samtal som han haft med fru Lisbet Palme efter det att hon sett den videoupptagning i Palmeutredningen som visades av Jörgen Almblad och Solveig Riberdahl
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-06-02 17:05
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med: Ulf Dahlsten Rosenbad.
Förhöret hållet på arbetsplatsen fredagen den 2 juni 1989 med början kl. 17.05. Förhörsledare: Tf krkom Sören Morberg Förhörsvittne: Ej tillgängligt


Ulf Dahlsten underrättas om att förhöret i första hand gäller de samtal som han haft med fru Lisbet Palme efter det att hon sett den videoupptagning i Palmeutredningen som visades av Jörgen Almblad och Solveig Riberdahl, båda åklagare.

F: Ja Dahlsten, kan du själv redogöra för hur du har uppfattat det hela? Ja, Lisbet Palme ringde mig och inledde med att hon.. Hon gjorde det för att hon tyckte att jag borde veta det och så berättade hon då att hon hade sett den här videoupptagningen och berättade hur det här hade gått till och sa så här att "det var han". Och hon slog fast det som ett faktum så beskrev hon då vad som hade hänt med honom och sa att han var lite mera nergången än vid mordet. Att han var något kilo lättare i vikt och att han också hade haft mustasch. Hon har ju tidigare berättat om den onaturligt vita överläppen som hon, kännetecken.

F: Så hon nämnde även det då för dig?

Ja.

F: Att han hade mustasch, var det att han hade mustasch på videotejpen då?

Ja, så uppfattade jag det.

F: Uppfattade du att hon hade synpunkter på själva konfrontationen? Om den hade varit bra eller?

Ja, hon hade den synpunkten att det var liksom, på nåt sätt lite för lätt för henne, i den meningen att det var.. han avvek för mycket från de övriga tyckte hon nog, sa hon, men det sa hon mera som att det var synd att det förstörde, förmodligen kunde påverka bevisvärdet då något negativt. Men hon sa det med utgångspunkt från att hon var så säker

Pol-1989-06-05-T8418-00-C Ulf Dahlsten.pdf

Pol-1989-06-05-T8418-00-C Ulf Dahlsten.pdf

Protokoll fört vid förhör med: Ulf Dahlsten Rosenbad.
Förhöret hållet på arbetsplatsen fredagen den 2 juni 1989 med början kl. 17.05. Förhörsledare: Tf krkom Sören Morberg Förhörsvittne: Ej tillgängligt


Ulf Dahlsten underrättas om att förhöret i första hand gäller de samtal som han haft med fru Lisbet Palme efter det att hon sett den videoupptagning i Palmeutredningen som visades av Jörgen Almblad och Solveig Riberdahl, båda åklagare.

F: Ja Dahlsten, kan du själv redogöra för hur du har uppfattat det hela? Ja, Lisbet Palme ringde mig och inledde med att hon.. Hon gjorde det för att hon tyckte att jag borde veta det och så berättade hon då att hon hade sett den här videoupptagningen och berättade hur det här hade gått till och sa så här att "det var han". Och hon slog fast det som ett faktum så beskrev hon då vad som hade hänt med honom och sa att han var lite mera nergången än vid mordet. Att han var något kilo lättare i vikt och att han också hade haft mustasch. Hon har ju tidigare berättat om den onaturligt vita överläppen som hon, kännetecken.

F: Så hon nämnde även det då för dig?

Ja.

F: Att han hade mustasch, var det att han hade mustasch på videotejpen då?

Ja, så uppfattade jag det.

F: Uppfattade du att hon hade synpunkter på själva konfrontationen? Om den hade varit bra eller?

Ja, hon hade den synpunkten att det var liksom, på nåt sätt lite för lätt för henne, i den meningen att det var.. han avvek för mycket från de övriga tyckte hon nog, sa hon, men det sa hon mera som att det var synd att det förstörde, förmodligen kunde påverka bevisvärdet då något negativt. Men hon sa det med utgångspunkt från att hon var så säker

alltså: det var liksom ett faktum, att det var han. Så att det var inte..


F: Så
: huvudbudskapet när hon ringde dig var att vi hade rätt man på videotejpen, att det var mördaren. Ja, det. Hon bara slog fast att det var så bara. Hon bara vill berätta det för mig att det var han.....


F: Var
: det här precis efter det att hon hade sett den här..? Ja, jag frågade väl henne då exakt när hon hade gjort det, men det framgick ju ur tidnings..att det var mitt i tidningskriver.. här så antingen var det direkt samma kväll eller kvällen efter, det vågar jag inte exakt svara på. Men det var alltså direkt i anslutning till att det skedde.


F: Kan
: man säga, har du känt fru Lisbet Palme lika länge som du har känt Olof Palme? I stort sett, ja.


F: Och
: vi har tidigare uppgifter på att du skulle ha, att det kunde vara då ifrån åren (, dåJa, man kan väl säga, naturligtvis, så lärde jag känna henne närmare under den tiden jag jobbade iän vad jag gjorde innan, även om jag hade en ytlig bekantskap även innan dess.


F: Och
: då det här mordet skedde, då var du (på (det stämmer? Ja, det stämmer.


F: Hade
: du då mycket kontakt med henne? Jag hade rätt mycket kontakt med henne, ja.


F: Så
: för dig kom det inte som någon överraskning heller nu att hon ringer till dig? Nej.


F: Finns
: det i övrigt någonting här som du erinrar dig? Hur lång tid varade det här samtalet? Ja, det kan ha varit, en kvart, halvtimme.


F: Så

det hon var mest rädd för, det var alltså att polisen hade gjort det

lite för lätt, att skillnaden på övriga män i den här konfrontationen de skilde sig alltför väsentligt från den som hon pekade ut?

Pol-1989-06-05-T8418-00-C Ulf Dahlsten.pdf

Pol-1989-06-05-T8418-00-C Ulf Dahlsten.pdf

alltså: det var liksom ett faktum, att det var han. Så att det var inte..


F: Så
: huvudbudskapet när hon ringde dig var att vi hade rätt man på videotejpen, att det var mördaren. Ja, det. Hon bara slog fast att det var så bara. Hon bara vill berätta det för mig att det var han.....


F: Var
: det här precis efter det att hon hade sett den här..? Ja, jag frågade väl henne då exakt när hon hade gjort det, men det framgick ju ur tidnings..att det var mitt i tidningskriver.. här så antingen var det direkt samma kväll eller kvällen efter, det vågar jag inte exakt svara på. Men det var alltså direkt i anslutning till att det skedde.


F: Kan
: man säga, har du känt fru Lisbet Palme lika länge som du har känt Olof Palme? I stort sett, ja.


F: Och
: vi har tidigare uppgifter på att du skulle ha, att det kunde vara då ifrån åren (, dåJa, man kan väl säga, naturligtvis, så lärde jag känna henne närmare under den tiden jag jobbade iän vad jag gjorde innan, även om jag hade en ytlig bekantskap även innan dess.


F: Och
: då det här mordet skedde, då var du (på (det stämmer? Ja, det stämmer.


F: Hade
: du då mycket kontakt med henne? Jag hade rätt mycket kontakt med henne, ja.


F: Så
: för dig kom det inte som någon överraskning heller nu att hon ringer till dig? Nej.


F: Finns
: det i övrigt någonting här som du erinrar dig? Hur lång tid varade det här samtalet? Ja, det kan ha varit, en kvart, halvtimme.


F: Så

det hon var mest rädd för, det var alltså att polisen hade gjort det

lite för lätt, att skillnaden på övriga män i den här konfrontationen de skilde sig alltför väsentligt från den som hon pekade ut?

Ja: hon sa bara, det var den enda som var lite nergången av dem och det var alltså, tyckte hon var lite uppenbart, men det är, nämnde hon där, ur den här aspekten. Men att hennes, ja, utgångspunkten var att hon menade att det var ett faktum det här.


F: Det
: var ett faktum att det var han. Nämnde hon någonting om hans blick, exempelvis? Kommer du ihåg det? 1: Inte vid det här tillfället.


F: Efter
: det här samtalet, har hon ytterligare vid något tillfälle tagit upp det här? Ja, det har inte ändrats vad hon har sagt.


F: Så
: ni har samtalet om just den här konfrontationen, flera gånger? Ja.


F: Och
: det har skett per telefon eller vid personliga samtal? Det har skett per telefon.... Jag har hållit kontakt med Lisbet Palme sedan mordet, av naturliga skäl. Jag ifrågasätter aldrig hennes påstående utan jag tog det, tycker jag för gott att det var han och om man funderar över den psykologiska bakgrunden till det så är väl att jag har, min erfarenhet är att Lisbet har en oerhörd säker personiakttagare. Det beror ju på att hon är psykolog och van att iakttaga människor och deras beteenden och det. Hon har ju det som yrke och därför så, ja jag godtog, att det var så.


F: När
: vi hade bespelaren av här så talade vi om att hon direkt efter mordet sa att, det troligen var en jugoslavisk man. Ja, en kroat sa hon.


F: Kroat
. Har hon haft några synpunkter på det nu senare och t.ex efter den

här videokonfrontationen? Ja, det kanske, det ska jag väl nämna att .. samtalet att hon var uppriktigt hon var lite förvånad över att det var han för att det verkade som att

hon gått till konfrontationen, det hade stått om det i tidningarna om den här anhållne 41-åringen då, vid det tillfället och att hon hade kommit till, ...blivit tagen med, ja, inte direkt i tro att det var, att det var rätt person så att hon hade blivit överraskad över att det var han. Det märktes ju i samtalet. Hon var förvånad över att det var en svensk och inte en kroat som hon tyckte att det mest stämde med anletsdragen.

Pol-1989-06-05-T8418-00-C Ulf Dahlsten.pdf

Pol-1989-06-05-T8418-00-C Ulf Dahlsten.pdf

Ja: hon sa bara, det var den enda som var lite nergången av dem och det var alltså, tyckte hon var lite uppenbart, men det är, nämnde hon där, ur den här aspekten. Men att hennes, ja, utgångspunkten var att hon menade att det var ett faktum det här.


F: Det
: var ett faktum att det var han. Nämnde hon någonting om hans blick, exempelvis? Kommer du ihåg det? 1: Inte vid det här tillfället.


F: Efter
: det här samtalet, har hon ytterligare vid något tillfälle tagit upp det här? Ja, det har inte ändrats vad hon har sagt.


F: Så
: ni har samtalet om just den här konfrontationen, flera gånger? Ja.


F: Och
: det har skett per telefon eller vid personliga samtal? Det har skett per telefon.... Jag har hållit kontakt med Lisbet Palme sedan mordet, av naturliga skäl. Jag ifrågasätter aldrig hennes påstående utan jag tog det, tycker jag för gott att det var han och om man funderar över den psykologiska bakgrunden till det så är väl att jag har, min erfarenhet är att Lisbet har en oerhörd säker personiakttagare. Det beror ju på att hon är psykolog och van att iakttaga människor och deras beteenden och det. Hon har ju det som yrke och därför så, ja jag godtog, att det var så.


F: När
: vi hade bespelaren av här så talade vi om att hon direkt efter mordet sa att, det troligen var en jugoslavisk man. Ja, en kroat sa hon.


F: Kroat
. Har hon haft några synpunkter på det nu senare och t.ex efter den

här videokonfrontationen? Ja, det kanske, det ska jag väl nämna att .. samtalet att hon var uppriktigt hon var lite förvånad över att det var han för att det verkade som att

hon gått till konfrontationen, det hade stått om det i tidningarna om den här anhållne 41-åringen då, vid det tillfället och att hon hade kommit till, ...blivit tagen med, ja, inte direkt i tro att det var, att det var rätt person så att hon hade blivit överraskad över att det var han. Det märktes ju i samtalet. Hon var förvånad över att det var en svensk och inte en kroat som hon tyckte att det mest stämde med anletsdragen.

F: Men
: du fick uppfattningen i alla fall att hon var helt säker på sin sak? Ja, visst.


F: Och
: fortfarande är det? Ja.


F: Ja

nu har vi lyssnat på inspelningen här och finns det nu någonting ytterligare som du vill tillägga? Ja, jag blir lite osäker på nu när jag funderat på det om hon verkligen sa det här om mustaschen vid detta första samtal. Det är jag lite osäker på.


F: Har
: hon talat om den detaljen tidigare, innan det blev aktuellt med någon konfrontationsvisning? Ja, hon har ju talat om den onaturligt vita överläppen vid flera tillfällen.


F: Men
: du är inte riktigt säker på om hon nämnde någonting om mustasch eller inte mustasch vid det här samtalet efter konfrontationen? 1: Ja, jag är.. känner mig inte helt säkerpå det. Jag tror att det var så, . men jag känner mig inte lika säker som jag gör på övriga uppgifter.


F: Finns

det nu något ytterligare som du vill tillägga?

Nej, det här är vad jag kommer ihåg.

Förhöret avslutat klockan 17.47.

Stockholm som ovan

Son habere

Sören Mórberg tf krkom

Pol-1989-06-05-T8418-00-C Ulf Dahlsten.pdf

Pol-1989-06-05-T8418-00-C Ulf Dahlsten.pdf

F: Men
: du fick uppfattningen i alla fall att hon var helt säker på sin sak? Ja, visst.


F: Och
: fortfarande är det? Ja.


F: Ja

nu har vi lyssnat på inspelningen här och finns det nu någonting ytterligare som du vill tillägga? Ja, jag blir lite osäker på nu när jag funderat på det om hon verkligen sa det här om mustaschen vid detta första samtal. Det är jag lite osäker på.


F: Har
: hon talat om den detaljen tidigare, innan det blev aktuellt med någon konfrontationsvisning? Ja, hon har ju talat om den onaturligt vita överläppen vid flera tillfällen.


F: Men
: du är inte riktigt säker på om hon nämnde någonting om mustasch eller inte mustasch vid det här samtalet efter konfrontationen? 1: Ja, jag är.. känner mig inte helt säkerpå det. Jag tror att det var så, . men jag känner mig inte lika säker som jag gör på övriga uppgifter.


F: Finns

det nu något ytterligare som du vill tillägga?

Nej, det här är vad jag kommer ihåg.

Förhöret avslutat klockan 17.47.

Stockholm som ovan

Son habere

Sören Mórberg tf krkom