wpu.nu

Uppslag:T8418-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
8418-00
Registrerat
1989/06/27
Ad acta
1991/12/10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Att han lärt känna Olof Palme ( De hade träffats på fester och andra tillställningar
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-16 00:00
Avslutat


Förhör med  Ulf Dahlsten  Förhöret avser Rosenbad, tel

Förhörsledare: Jan Green och Gösta Olsson
Förhöret avser Olof Palme.
Förhörsplats: .
 Ulf Dahlsten  berättade att han lärt känna Olof Palme

De hade träffats på fester och andra tillställningar. Han hade börjat .

Under sitt arbete hade han nästan dagligen kommit i kontakt med Olof Palme.

Han berättade att Olof Palme anlände till Statsrådsberedningen cirka 09:00 på morgonen och lämnade sitt arbete mellan 17:00-19:00 då han inte var på resa.

Han berättade att Olof Palme känt sig hotad av en enda person och att han hade trott att denne person skulle planera ett mord på honom. Denne person var  Miro Barešić . 1975 hade Ustasja hotat en av Olof Palmes söner.

Palme hade varit uttryckligt rädd för vad SÄK hade tillfrågats om  Barešićs  farlighet och SÄK hade svarat att det inte var någon större far..

Palme hade tyckt att detta var ett naivt uttalande från SÄK.

Han hade tyckt att SÄK tagit för lätt på hoten från  Barešić 

Enligt hade SÄK resonerat som så att  Barešić  inte tillhörde "gänget" längre och att de inte skulle döda för  Barešićs  skull.

första reaktion då han fått veta att Palme var död var att det var jugoslaver son mördat honom.

Fredagen 1986-02-28 hade haft ett samtal med Olof Palme mellan och när samtalet var slut hade fått uppfattningen att Palme var på väg hem, då han plockat ihop sina papper.

I

Han är ej säker på om någon var kvar vid denna tid. Han hade inte lagt märke till något ovanligt utanför Rosenbad.

Övriga uppgifter har Dahlsten lämnat direkt till länspolischef Hans Holmér.

Pol 1986-03-16 T8418 Ulf Dahlsten.pdf

Pol 1986-03-16 T8418 Ulf Dahlsten.pdf

Förhör med  Ulf Dahlsten  Förhöret avser Rosenbad, tel

Förhörsledare: Jan Green och Gösta Olsson
Förhöret avser Olof Palme.
Förhörsplats: .
 Ulf Dahlsten  berättade att han lärt känna Olof Palme

De hade träffats på fester och andra tillställningar. Han hade börjat .

Under sitt arbete hade han nästan dagligen kommit i kontakt med Olof Palme.

Han berättade att Olof Palme anlände till Statsrådsberedningen cirka 09:00 på morgonen och lämnade sitt arbete mellan 17:00-19:00 då han inte var på resa.

Han berättade att Olof Palme känt sig hotad av en enda person och att han hade trott att denne person skulle planera ett mord på honom. Denne person var  Miro Barešić . 1975 hade Ustasja hotat en av Olof Palmes söner.

Palme hade varit uttryckligt rädd för vad SÄK hade tillfrågats om  Barešićs  farlighet och SÄK hade svarat att det inte var någon större far..

Palme hade tyckt att detta var ett naivt uttalande från SÄK.

Han hade tyckt att SÄK tagit för lätt på hoten från  Barešić 

Enligt hade SÄK resonerat som så att  Barešić  inte tillhörde "gänget" längre och att de inte skulle döda för  Barešićs  skull.

första reaktion då han fått veta att Palme var död var att det var jugoslaver son mördat honom.

Fredagen 1986-02-28 hade haft ett samtal med Olof Palme mellan och när samtalet var slut hade fått uppfattningen att Palme var på väg hem, då han plockat ihop sina papper.

I

Han är ej säker på om någon var kvar vid denna tid. Han hade inte lagt märke till något ovanligt utanför Rosenbad.

Övriga uppgifter har Dahlsten lämnat direkt till länspolischef Hans Holmér.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


Dag som ovan sammanträffade krinsp Ewa-Marie Aghede samt Krinsp Ingemar Isaksson (L. Syftet med mötet var att försöka klargöra

vilka uppgifter (lämnat till f.d. Länspolischof Hans Holmér såsom tidigare angivits i upprättat spaningsuppslag.förevisas vad som skrivits och uppger spontant att Holmér aldrig hållit något förhör med honom.tillfrågas då om det är möjligt att det vid någon form av annan kontakt, t.ex. skriftligen eller via telefon, lämnats några uppgifter från hans sida till Hans Holmér.säger att så inte är fallet. Han tillfrågas vidare om han och Holmér över huvud taget varit i kontakt med varandra.uppger då att Holmér tog kontakt med honom ca 14 dagar efted mordet och informerade honom om utredningsläget. Holmér ställde dock inga frågor tillvilket innebar attinte lämnade någon information.

, som ovan,

what the

Ewa-Marje Aghedel Krinsp.

stylis e om planketten anvands som fortsattningsblad.

Pol-1991-11-21 T8418-00-D Förhör-Ulf-Dahlsten.pdf

Pol-1991-11-21 T8418-00-D Förhör-Ulf-Dahlsten.pdf

Dag som ovan sammanträffade krinsp Ewa-Marie Aghede samt Krinsp Ingemar Isaksson (L. Syftet med mötet var att försöka klargöra

vilka uppgifter (lämnat till f.d. Länspolischof Hans Holmér såsom tidigare angivits i upprättat spaningsuppslag.förevisas vad som skrivits och uppger spontant att Holmér aldrig hållit något förhör med honom.tillfrågas då om det är möjligt att det vid någon form av annan kontakt, t.ex. skriftligen eller via telefon, lämnats några uppgifter från hans sida till Hans Holmér.säger att så inte är fallet. Han tillfrågas vidare om han och Holmér över huvud taget varit i kontakt med varandra.uppger då att Holmér tog kontakt med honom ca 14 dagar efted mordet och informerade honom om utredningsläget. Holmér ställde dock inga frågor tillvilket innebar attinte lämnade någon information.

, som ovan,

what the

Ewa-Marje Aghedel Krinsp.

stylis e om planketten anvands som fortsattningsblad.
Förhör
Kort sammanfattning
Att han lärt känna Olof Palme ( De hade träffats på fester och andra tillställningar
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-16 00:00
Avslutat


Förhör medFörhöret avser |Rosenbad, tel

Förhörsledare: Jan Green och Gösta Olsson Olof Palme. Förhörs pååts: (.berättade att han lärt känna Olof Palme (De hade träffats på fester och andra tillställningar. Han hade börjat (. Under sitt arbete hade han nästan dagligen kommit i kontakt med Olof Palme. (IHan berättade att Olof Palme anlände till Statsrådsberedningen ca 09.00 på morgonen och lämnade sitt arbete mellan 17.00-19.00 då han inte var på resa. Han berättade att Olof Palme känt sig hotad av en enda person och att han hade trott att denne person skulle planera ett mord på honom. Denne person var|1975 hade Ustas ja hotat en av 01 of Palnes söner. Palme hade varit ut. tryckligt rädd för vadSÄK hade tillfrågats om (farlighet och SÄK hade svarat att det inte var någon större far.. Palme hade tyckt att detta var ett naivt uttalande från SÄR Han hade tyckt att SÄK tagit för lätt på hoten frånEnligthade SĀK resonerat som så att |inte tillhörde "gänget" längre och att de inte skulle döda förskull. |första reaktion då han fått veta att Palme var död var att det var jugoslaver son mördat honon. Fredagen den 28/2-86 hade (haft ett samtal med Olof Palme nellanoch när samtalet var slut hade (fått uppfattningen att Palme vart på väg hem, då han plockat ihop sina papper.I(Han är ej säker på om någon var kvar (vid denna tid. Han hade inte lagt närke till något ovanligt utanför Rosenbad,

Övriga uppgifter har Dahlstem lämnat direkt till länspolischef Hans Holmer.

Pol-1986-03-16-T8418 Ulf Dahlsten.pdf

Pol-1986-03-16-T8418 Ulf Dahlsten.pdf

Förhör medFörhöret avser |Rosenbad, tel

Förhörsledare: Jan Green och Gösta Olsson Olof Palme. Förhörs pååts: (.berättade att han lärt känna Olof Palme (De hade träffats på fester och andra tillställningar. Han hade börjat (. Under sitt arbete hade han nästan dagligen kommit i kontakt med Olof Palme. (IHan berättade att Olof Palme anlände till Statsrådsberedningen ca 09.00 på morgonen och lämnade sitt arbete mellan 17.00-19.00 då han inte var på resa. Han berättade att Olof Palme känt sig hotad av en enda person och att han hade trott att denne person skulle planera ett mord på honom. Denne person var|1975 hade Ustas ja hotat en av 01 of Palnes söner. Palme hade varit ut. tryckligt rädd för vadSÄK hade tillfrågats om (farlighet och SÄK hade svarat att det inte var någon större far.. Palme hade tyckt att detta var ett naivt uttalande från SÄR Han hade tyckt att SÄK tagit för lätt på hoten frånEnligthade SĀK resonerat som så att |inte tillhörde "gänget" längre och att de inte skulle döda förskull. |första reaktion då han fått veta att Palme var död var att det var jugoslaver son mördat honon. Fredagen den 28/2-86 hade (haft ett samtal med Olof Palme nellanoch när samtalet var slut hade (fått uppfattningen att Palme vart på väg hem, då han plockat ihop sina papper.I(Han är ej säker på om någon var kvar (vid denna tid. Han hade inte lagt närke till något ovanligt utanför Rosenbad,

Övriga uppgifter har Dahlstem lämnat direkt till länspolischef Hans Holmer.
Förhör
Kort sammanfattning
Förhör Ulf Dahlsten. Att han lärt känna Olof Palme
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-16 00:00
Avslutat


berättade att han lärt känna Olof Palme (De hade träffats på fester och andra tillställningar. Han hade börjat . Under sitt arbete hade han nästan dagligen kommit i kontakt med Olof Palme (I
Han berättade att Olof Palme anlände till Statsrådsberedningen ca 09.00 på morgonen och lämnade sitt arbete mellan 17.00-19.00 då han inte var på resa. Han berättade att Olof Palme känt sig hotad av en enda person och att han hade trott att denne person skulle planera ett mord på honom. Denne person var|1975 hade Ustasja hotat en av Olof Palmes söner. Palme hade varit uttryckligt rädd för vadSÄK hade tillfrågats om (farlighet och SÄK hade svarat att det inte var någon större fara. Palme hade tyckt att detta var ett naivt uttalande från SÄK Han hade tyckt att SÄK tagit för lätt på hoten från Enligthade SĀK resonerat som så att |inte tillhörde "gänget" längre och att de inte skulle döda förskull.
Dahlstens första reaktion då han fått veta att Palme var död var att det var jugoslaver son mördat honom.
Fredagen den 28/2-86 hade (haft ett samtal med Olof Palme mellanoch när samtalet var slut hade (fått uppfattningen att Palme vart på väg hem, då han plockat ihop sina papper.(Han är ej säker på om någon var kvar (vid denna tid. Han hade inte lagt märke till något ovanligt utanför Rosenbad,

Övriga uppgifter har Dahlstem lämnat direkt till länspolischef Hans Holmer.

Pol-1986-03-16-T8418-00 Ulf Dahlsten.pdf

Pol-1986-03-16-T8418-00 Ulf Dahlsten.pdf

berättade att han lärt känna Olof Palme (De hade träffats på fester och andra tillställningar. Han hade börjat . Under sitt arbete hade han nästan dagligen kommit i kontakt med Olof Palme (I
Han berättade att Olof Palme anlände till Statsrådsberedningen ca 09.00 på morgonen och lämnade sitt arbete mellan 17.00-19.00 då han inte var på resa. Han berättade att Olof Palme känt sig hotad av en enda person och att han hade trott att denne person skulle planera ett mord på honom. Denne person var|1975 hade Ustasja hotat en av Olof Palmes söner. Palme hade varit uttryckligt rädd för vadSÄK hade tillfrågats om (farlighet och SÄK hade svarat att det inte var någon större fara. Palme hade tyckt att detta var ett naivt uttalande från SÄK Han hade tyckt att SÄK tagit för lätt på hoten från Enligthade SĀK resonerat som så att |inte tillhörde "gänget" längre och att de inte skulle döda förskull.
Dahlstens första reaktion då han fått veta att Palme var död var att det var jugoslaver son mördat honom.
Fredagen den 28/2-86 hade (haft ett samtal med Olof Palme mellanoch när samtalet var slut hade (fått uppfattningen att Palme vart på väg hem, då han plockat ihop sina papper.(Han är ej säker på om någon var kvar (vid denna tid. Han hade inte lagt märke till något ovanligt utanför Rosenbad,

Övriga uppgifter har Dahlstem lämnat direkt till länspolischef Hans Holmer.
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-14 16:35
Avslutat


Förhör medtelden 860314 kl 16.35–17.20. Förhörsledare: Jan Green och Gösta Olsson Förhöret avsersamarbete med Olof Palme. Förhörspāè ts: Rosenbad.berättade att han lärt känna Olof Palme genomåren 1975-1982. De hade träffats påHan hade börjat på Statsrådsberedningen i januari 1984. Under sitt arbete hade han nästan dagligen kommit i kontakt med Olof Palme,har bl.a som arbetsuppgift att varapå Statsrådsberedningen. Han berättade att Olof Palme anlände till Statsrådsberedningen ca 09.00 på morgonen och lämnade sitt arbete mellan 17.00-19.00 då han inte var på resa. Han berättade att 0101 Palmeoch att han hadeDenne person.SÄK hade tillfrågats omoch SÄK hade svarat att det inte var någon större fara.. Palme hade tyckt att detta varHan hade tyckt att SÄKEnligthade SÄK resonerat som så attinte tillhörde "gänget" längre och att.första reaktion då han fått veta att Palme var död var att det varsom rördat honom. Fredagen den 28/2-86 hadehaft ett samtal med Olof Palme mellan 17.0018.00 och när samtalet var slut hadefått uppfattningen att Palme varit på väg hem, då han plockat ihop sina papper.själv hade gått till Finansdepartementet och sedan kommit tillbaka till Sta tsrådsberedningen vid 19.00-tiden. Han är ej säker på om någon var kvar på CB vid denna tid. Han hade inte lagt märke till något ovanligt utanför Rosenbad.

Övriga uppgifter harlämnat direkt till länspolischef Hans Holmer.

Pol-1986-03-16 T8418-00 Förhör-Ulf-Dahlsten.pdf

Pol-1986-03-16 T8418-00 Förhör-Ulf-Dahlsten.pdf

Förhör medtelden 860314 kl 16.35–17.20. Förhörsledare: Jan Green och Gösta Olsson Förhöret avsersamarbete med Olof Palme. Förhörspāè ts: Rosenbad.berättade att han lärt känna Olof Palme genomåren 1975-1982. De hade träffats påHan hade börjat på Statsrådsberedningen i januari 1984. Under sitt arbete hade han nästan dagligen kommit i kontakt med Olof Palme,har bl.a som arbetsuppgift att varapå Statsrådsberedningen. Han berättade att Olof Palme anlände till Statsrådsberedningen ca 09.00 på morgonen och lämnade sitt arbete mellan 17.00-19.00 då han inte var på resa. Han berättade att 0101 Palmeoch att han hadeDenne person.SÄK hade tillfrågats omoch SÄK hade svarat att det inte var någon större fara.. Palme hade tyckt att detta varHan hade tyckt att SÄKEnligthade SÄK resonerat som så attinte tillhörde "gänget" längre och att.första reaktion då han fått veta att Palme var död var att det varsom rördat honom. Fredagen den 28/2-86 hadehaft ett samtal med Olof Palme mellan 17.0018.00 och när samtalet var slut hadefått uppfattningen att Palme varit på väg hem, då han plockat ihop sina papper.själv hade gått till Finansdepartementet och sedan kommit tillbaka till Sta tsrådsberedningen vid 19.00-tiden. Han är ej säker på om någon var kvar på CB vid denna tid. Han hade inte lagt märke till något ovanligt utanför Rosenbad.

Övriga uppgifter harlämnat direkt till länspolischef Hans Holmer.