wpu.nu

Uppslag:TA12901-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-03-30
Ad acta
1997-03-10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-11 10:00
Avslutat
1986-04-11 11:00


Protokoll fört vid förhör med  Emma Rothschild 


tfn

Bostadsadress:
tfn

Förhöret hållet fredagen 1986-04-11 10:00-11:00 av Krinsp Lars Hammar och Leif Bokström båda rikskriminalpolisen.

Se även öppet redovisat förhörsprotokoll,

Innan förhöret inledes underrättades  Emma Rothschild  om att anledningen
med förhöret var Palme-mordet samt


 Emma Rothschild  uppger att  hon  alltså känt Palme sedan början av "Se det s k öppna förhöret" vilket gjort att  Emma Rothschild  under årens lopp bildat sig en uppfattning om Olof Palme.

Under såväl regeringsåren som den tid då Palme varit utanför regeringen hade vad  Emma Rothschild  känner till inte funnits någon som haft riktigt nära kontakt med Palme alltså
privatpersonen Palme annat än möjligen


 Emma Rothschild  uppger för egen del endast ha kännedom


Forts

Pol-1986-04-11 TA12901-00 Förhör-okänd.pdf

Pol-1986-04-11 TA12901-00 Förhör-okänd.pdf

Protokoll fört vid förhör med  Emma Rothschild 


tfn

Bostadsadress:
tfn

Förhöret hållet fredagen 1986-04-11 10:00-11:00 av Krinsp Lars Hammar och Leif Bokström båda rikskriminalpolisen.

Se även öppet redovisat förhörsprotokoll,

Innan förhöret inledes underrättades  Emma Rothschild  om att anledningen
med förhöret var Palme-mordet samt


 Emma Rothschild  uppger att  hon  alltså känt Palme sedan början av "Se det s k öppna förhöret" vilket gjort att  Emma Rothschild  under årens lopp bildat sig en uppfattning om Olof Palme.

Under såväl regeringsåren som den tid då Palme varit utanför regeringen hade vad  Emma Rothschild  känner till inte funnits någon som haft riktigt nära kontakt med Palme alltså
privatpersonen Palme annat än möjligen


 Emma Rothschild  uppger för egen del endast ha kännedom


Forts
 Emma Rothschild  återkommer till att ovannämnda bör dock
känna till.

 Emma Rothschild  tycker dock att det är
men anser att det är bra att en grundlig undersökning sker.

I övrigt se öppet redovisat förhörsprotokoll.

Förhöret nedskrivet efter gjorda anteckningar och avslutat 1986-04-11 11:00


Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Lars Hammar / Krinsp

(Namnteckning)
Leif Bokström / Krinsp

Pol-1986-04-11 TA12901-00 Förhör-okänd.pdf

Pol-1986-04-11 TA12901-00 Förhör-okänd.pdf
 Emma Rothschild  återkommer till att ovannämnda bör dock
känna till.

 Emma Rothschild  tycker dock att det är
men anser att det är bra att en grundlig undersökning sker.

I övrigt se öppet redovisat förhörsprotokoll.

Förhöret nedskrivet efter gjorda anteckningar och avslutat 1986-04-11 11:00


Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Lars Hammar / Krinsp

(Namnteckning)
Leif Bokström / Krinsp