wpu.nu

Uppslag:TA12901-00-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
12901-00-A
Registrerat
2018-05-02
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
1987-04-01 Kompletterande förhör med Emma Rothschild.
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-04-01 13:00
Avslutat
1987-04-01 14:30


Förhör med  Emma Rothschild 
född -
boende
telefon

Förhöret hållet i bostaden 1987-04-01 13:00-14:30 .

Förhörsledare: kriminalinspektör Lars Thonander.

Angående mordet på Olof Palme

Som komplement till tidigare förhör med  Emma Rothschild  tillfrågades  Emma  om det speciella avsnitt som handlade om Olof Palmes medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak.

Här avses då främst olika händelser som påverkat intensiteten i förhandlingarna.

 Emma Rothschild  berättar att Olof Palme tillträdde sin roll som officiell FN-medlare i kriget Iran-Irak i november 1980.

Den person som indirekt låg bakom utnämningen, var FN:s andreman vid tillfället Brian Urquhart. Denne ansåg att den ende som kunde accepteras av båda sidorna, var Olof Palme. (Brian Urquhart är numerad pensionerad och bor i New York)

Under perioden november 1980 till valet 1982 reste Olof Palme mycket och hade förmodligen ganska intensiva kontakter med de båda krigförande ländernas representanter. Dessa kontakter var ofta informella och kunde ske på olika platser i världen, ofta i New York i samband med FN-besök.

I samband med valsegern 1982 och Olof Palmes utnämning till statsminister, lär ovannämnde Urquhart ha varit orolig för det fortsatta medlingsarbetet.

Detta främst för att han ansåg, att om inte Olof Palme fortsatte sin roll som medlare, skulle medlingsförsöket få läggas ned.

Olof Palme hade dock klargjort, att han trots sin nya arbetssituation, ämnade han fortsätta med uppdraget.

Hur intensivt han personligen engagerade sig i fortsättningen är omöjligt att bedöma, men medlingsuppdraget pågick ända fram till hans död.

Den person som känner till alla detaljer i samband med medlingsuppdraget, är Jan Eliasson UD, tidigare Olof Palmes utrikespolitiske rådgivare. Eliasson reste till Iran, och förmodligen även

Pol-1987-04-01 TA12901-00-A Förhör-okänd.pdf

Pol-1987-04-01 TA12901-00-A Förhör-okänd.pdf

Förhör med  Emma Rothschild 
född -
boende
telefon

Förhöret hållet i bostaden 1987-04-01 13:00-14:30 .

Förhörsledare: kriminalinspektör Lars Thonander.

Angående mordet på Olof Palme

Som komplement till tidigare förhör med  Emma Rothschild  tillfrågades  Emma  om det speciella avsnitt som handlade om Olof Palmes medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak.

Här avses då främst olika händelser som påverkat intensiteten i förhandlingarna.

 Emma Rothschild  berättar att Olof Palme tillträdde sin roll som officiell FN-medlare i kriget Iran-Irak i november 1980.

Den person som indirekt låg bakom utnämningen, var FN:s andreman vid tillfället Brian Urquhart. Denne ansåg att den ende som kunde accepteras av båda sidorna, var Olof Palme. (Brian Urquhart är numerad pensionerad och bor i New York)

Under perioden november 1980 till valet 1982 reste Olof Palme mycket och hade förmodligen ganska intensiva kontakter med de båda krigförande ländernas representanter. Dessa kontakter var ofta informella och kunde ske på olika platser i världen, ofta i New York i samband med FN-besök.

I samband med valsegern 1982 och Olof Palmes utnämning till statsminister, lär ovannämnde Urquhart ha varit orolig för det fortsatta medlingsarbetet.

Detta främst för att han ansåg, att om inte Olof Palme fortsatte sin roll som medlare, skulle medlingsförsöket få läggas ned.

Olof Palme hade dock klargjort, att han trots sin nya arbetssituation, ämnade han fortsätta med uppdraget.

Hur intensivt han personligen engagerade sig i fortsättningen är omöjligt att bedöma, men medlingsuppdraget pågick ända fram till hans död.

Den person som känner till alla detaljer i samband med medlingsuppdraget, är Jan Eliasson UD, tidigare Olof Palmes utrikespolitiske rådgivare. Eliasson reste till Iran, och förmodligen även

till Irak på Palme's uppdrag.

En annan person som Olof Palme höll mycket välinformerad om utvecklingen i Iran-Irak, var dåvarande utrikeshandelsministern Mats Hellström. Denne besökte Irak så sent som i februari 1986.

Vad  Emma Rothschild  känner till skedde inga märkbara förändringar i förhandlingsintensiteten.

Möjligen, att Jan Eliasson efter det att Olof Palme blivit statsminister, fått en mera framskjuten roll i förhandlingarna.

Om något inträffat de sista månaderna före Olof Palmes död, är det förmodligen Jan Eliasson som känner till detta.

Att Sverige, via vapenexport, eller på annat sätt, kunnat påverka krigssituationen, är knappast troligt.

Detta skulle då endast kunnat ske, om kriget befunnit sig i ett avgörande skede, och Sverige kunnat leverera avgörande krigsmateriel.

 Emma Rothschild  tror, att endast en analys av krigssituationen månaderna före Olof Palmes död, kan avgöra om det eventuellt fanns något samband med mordet.

Den som har den bästa överblicken av Palmes medlingsuppdrag och den dåvarande krigssituationen är förutnämnde Brian Urquhart.

Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Lars Thonander
Kriminalinspektör

Pol-1987-04-01 TA12901-00-A Förhör-okänd.pdf

Pol-1987-04-01 TA12901-00-A Förhör-okänd.pdf

till Irak på Palme's uppdrag.

En annan person som Olof Palme höll mycket välinformerad om utvecklingen i Iran-Irak, var dåvarande utrikeshandelsministern Mats Hellström. Denne besökte Irak så sent som i februari 1986.

Vad  Emma Rothschild  känner till skedde inga märkbara förändringar i förhandlingsintensiteten.

Möjligen, att Jan Eliasson efter det att Olof Palme blivit statsminister, fått en mera framskjuten roll i förhandlingarna.

Om något inträffat de sista månaderna före Olof Palmes död, är det förmodligen Jan Eliasson som känner till detta.

Att Sverige, via vapenexport, eller på annat sätt, kunnat påverka krigssituationen, är knappast troligt.

Detta skulle då endast kunnat ske, om kriget befunnit sig i ett avgörande skede, och Sverige kunnat leverera avgörande krigsmateriel.

 Emma Rothschild  tror, att endast en analys av krigssituationen månaderna före Olof Palmes död, kan avgöra om det eventuellt fanns något samband med mordet.

Den som har den bästa överblicken av Palmes medlingsuppdrag och den dåvarande krigssituationen är förutnämnde Brian Urquhart.

Stockholm som ovan


(Namnteckning)
Lars Thonander
Kriminalinspektör
Förhör
Kort sammanfattning
Dublett
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1987-04-01 13:00
Avslutat


HEMLIG en 5 kap 1 § 2

sekretesslogan Den /14 1987

TA 12901-00-4

Förhör med professor Emma Rotschil född -, boende i Stockholm, telefon

Förhöret hållet i bostaden den 1 april 1987 mellan klockan 13.00 14.30.

Förhörsledare: kriminalinspektör Lars Thonander.

Angående mordet på Olof Palme

Som komplement till tidigare förhör med Emma Rotschild, tillfrågades hon om det speciella avsnitt som handlade om Olof Palmes medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak. Här avses då främst olika händelser som påverkat intensiteten i förhandlingarna.

Emma Rotschild berättar att Olof Palme tillträdde sin roll som officiell FN-medlare i kriget Iran-Irak i november 1980. Den person som indirekt låg bakom utnämningen, var FN:s andreman vid tillfället Brian Urquhart. Denne ansåg att den ende som kunde accepteras av båda sidorna, var Olof Palme. (Brian Urquhart är numerad pensionerad och bor i New York)

Under perioden november - 80 till valet -82 reste Olof Palme mycket och hade förmodligen ganska intensiva kontakter med de båda krigförande ländernas representanter. Dessa kontakter var ofta informella och kunde ske på olika platser i världen, ofta i New York i samband med FN-besök.

I samband med valsegern 1982 och Olof Palmes utnämning till statsminister, lär ovannämnde Urquhart ha varit orolig för det fortsatta medlingsarbetet. Detta främnst för att han ansåg, att om inte Olof Palme fortsatte sin roll som medlare, skulle medlingsförsöket få läggas ned. Olof Palme hade dock klargjort, att han trots sin nya arbetssituation, ämnade han fortsätta med uppdraget. Hur intensivt han personligen engagerade sig i fortsättningen är omöjligt att bedöma, men medlingsuppdraget pågick ända fram till hans död.

Den person som känner till alla detaljer i samband med medlingsuppdraget, är Jan Eliasson UD, tidigare Olof Palmes utrikespolitiske rådgivare. Eliasson reste till Iran, och förmodligen även

Pol-1987-04-01 1300-1430 TA12901-00-A Emma Rothschild om Olof Palme kompletterande info.pdf

Pol-1987-04-01 1300-1430 TA12901-00-A Emma Rothschild om Olof Palme kompletterande info.pdf

HEMLIG en 5 kap 1 § 2

sekretesslogan Den /14 1987

TA 12901-00-4

Förhör med professor Emma Rotschil född -, boende i Stockholm, telefon

Förhöret hållet i bostaden den 1 april 1987 mellan klockan 13.00 14.30.

Förhörsledare: kriminalinspektör Lars Thonander.

Angående mordet på Olof Palme

Som komplement till tidigare förhör med Emma Rotschild, tillfrågades hon om det speciella avsnitt som handlade om Olof Palmes medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak. Här avses då främst olika händelser som påverkat intensiteten i förhandlingarna.

Emma Rotschild berättar att Olof Palme tillträdde sin roll som officiell FN-medlare i kriget Iran-Irak i november 1980. Den person som indirekt låg bakom utnämningen, var FN:s andreman vid tillfället Brian Urquhart. Denne ansåg att den ende som kunde accepteras av båda sidorna, var Olof Palme. (Brian Urquhart är numerad pensionerad och bor i New York)

Under perioden november - 80 till valet -82 reste Olof Palme mycket och hade förmodligen ganska intensiva kontakter med de båda krigförande ländernas representanter. Dessa kontakter var ofta informella och kunde ske på olika platser i världen, ofta i New York i samband med FN-besök.

I samband med valsegern 1982 och Olof Palmes utnämning till statsminister, lär ovannämnde Urquhart ha varit orolig för det fortsatta medlingsarbetet. Detta främnst för att han ansåg, att om inte Olof Palme fortsatte sin roll som medlare, skulle medlingsförsöket få läggas ned. Olof Palme hade dock klargjort, att han trots sin nya arbetssituation, ämnade han fortsätta med uppdraget. Hur intensivt han personligen engagerade sig i fortsättningen är omöjligt att bedöma, men medlingsuppdraget pågick ända fram till hans död.

Den person som känner till alla detaljer i samband med medlingsuppdraget, är Jan Eliasson UD, tidigare Olof Palmes utrikespolitiske rådgivare. Eliasson reste till Iran, och förmodligen även

till Irak på Palmes uppdrag. En annan person som Olof Palme höll mycket välinformerad om utvecklingen i Iran-Irak, var dåvarande utrikeshandelsministern Mats Hellström. Denne besökte Irak så sent som i februari 1986.

Vad Emma Rotschild känner till skedde inga märkbara förändringar i förhandlingsintensiteten. Möjligen, att Jan Eliasson efter det att Olof Palme blivit statsminister, fått en mera framskjuten roll i förhandlingarna. Om något inträffat de sista månaderna före Olof Palmes död, är det förmodligen Jan Eliasson som känner till detta.

Att Sverige, via vapenexport, eller på annat sätt, kunnat påverka krigssituationen, är knappast troligt. Detta skulle då endast kunnat ske, om kriget befunnit sig i ett avgörande skede, och Sverige kunnat leverera avgörande krigsmateriel. Emma Rotschild tror, att endast en analys av krigssituationen månaderna före Olof Palmes död, kan avgöra om det eventuellt fanns något samband med mordet. Den som har den bästa överblicken av Palmes medlingsuppdrag och den dåvarande krigssituationen är förutnämnde Brian Urquhart.

Stockholm som avan

Diars Than

Lars Thonander

Kriminalinspektör

amander

1:4

708

87

ty.

Pol-1987-04-01 1300-1430 TA12901-00-A Emma Rothschild om Olof Palme kompletterande info.pdf

Pol-1987-04-01 1300-1430 TA12901-00-A Emma Rothschild om Olof Palme kompletterande info.pdf

till Irak på Palmes uppdrag. En annan person som Olof Palme höll mycket välinformerad om utvecklingen i Iran-Irak, var dåvarande utrikeshandelsministern Mats Hellström. Denne besökte Irak så sent som i februari 1986.

Vad Emma Rotschild känner till skedde inga märkbara förändringar i förhandlingsintensiteten. Möjligen, att Jan Eliasson efter det att Olof Palme blivit statsminister, fått en mera framskjuten roll i förhandlingarna. Om något inträffat de sista månaderna före Olof Palmes död, är det förmodligen Jan Eliasson som känner till detta.

Att Sverige, via vapenexport, eller på annat sätt, kunnat påverka krigssituationen, är knappast troligt. Detta skulle då endast kunnat ske, om kriget befunnit sig i ett avgörande skede, och Sverige kunnat leverera avgörande krigsmateriel. Emma Rotschild tror, att endast en analys av krigssituationen månaderna före Olof Palmes död, kan avgöra om det eventuellt fanns något samband med mordet. Den som har den bästa överblicken av Palmes medlingsuppdrag och den dåvarande krigssituationen är förutnämnde Brian Urquhart.

Stockholm som avan

Diars Than

Lars Thonander

Kriminalinspektör

amander

1:4

708

87

ty.