wpu.nu

Uppslag:TA12902-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-03-30
Ad acta
1997-03-10
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-05-20 15:30
Avslutat
1986-05-20 17:45


Förhör med professor Emma Rothschild, , Stockholm, tfn

Adress i USA: Föräldrars adress i England:


Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, Polhemsgatan 30, 1986-05-20 15:30-17:45 av kriminalinspektör Lars Thonander och Gunnar Hierner.

Emma Rothschild hörs med anledning av mordet på Olof Palme.

Hon förstår svenska ganska bra, men förhöret hålls till större delen på hennes modersmål, engelska.

Hon är villig att berätta om sin tid som vän och arbetskamrat till Olof Palme.

Ett bestämt undantag vill hon göra, nämligen inga uttalanden som rör Olof Palme och henne på ett djupare, personligt plan. Här finns inget som har relevans för utredningen enligt henne.

Emma Rothschild träffade Olof Palme första gången 1976. Det skedde vid en privat mottagning i New York.

Andra gången de sammanträffade var när han talade vid ett OECD-möte i Stockholm 1979.

1980 träffades de vid en lunch i New York hos Anders Thunborg.

1981 anlitades hon som expert i Palmekommissionen. Detta uppdrag pågick till april 1982, då rapporten blev klar.

1983 blev hon styrelsemedlem vid SIPRI, Pipers väg, Bergshamra, Stockholm

Emma Rothschilds ordinarie befattning är en professur i ekonomi vid Institute of Technology i Massachusset, USA.

Från 1981, då hon fick ett konsultuppdrag i Palmekommissionen, och fram till mordet, hade hon regelbundna kontakter med Olof Palme.

De samtalade eller träffades ibland flera gånger i månaden. Samtalen gällde då som regel arbetet, men var även av en personlig karaktär.

Emma Rothschild tror sig känna Olof Palme så bra, att hon troligen skulle märkt om han känt sig hotad eller varit orolig för något. Han var aldrig rädd vid något tillfälle som hon vet. Om han utsatts för hot eller annat, är hon säker på att han skulle förmedlat detta till polisen.

Vid ett tillfälle i början av 80-talet promenerade hon och Olof Palme på Skansen i Stockholm. Där kom det fram en person, amerikan, och pratade en stund med Olof Palme. Vad hon kunde uppfatta rörde det sig om mannens rätt att träffa sitt barn som fanns hos mamman i Sverige.

Dagen efter valet 1985 såg hon två (2) mörka män, troligen fotografer, vilka stod och väntade utanför Olof Palmes bostad. När det kom andra fotografer till platsen försvann de, vilket verkade besynnerligt.

1986-01-15 mellan 15:40-16:00 , observerade Emma Rothschild en lång, kraftig mörkblond man utanför Olof Palmes bostad. Det kan ha funnits ytterligare en man, mindre och kortare, tillsammans med den förre, men här är hon osäker. (Se vidare separat bilaga).

Pol-1986-05-20 TA12902-00 1530-1745 Emma Rotschild om Olof Palmes yrkesliv och misstänkt övervakning.pdf

Pol-1986-05-20 TA12902-00 1530-1745 Emma Rotschild om Olof Palmes yrkesliv och misstänkt övervakning.pdf

Förhör med professor Emma Rothschild, , Stockholm, tfn

Adress i USA: Föräldrars adress i England:


Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, Polhemsgatan 30, 1986-05-20 15:30-17:45 av kriminalinspektör Lars Thonander och Gunnar Hierner.

Emma Rothschild hörs med anledning av mordet på Olof Palme.

Hon förstår svenska ganska bra, men förhöret hålls till större delen på hennes modersmål, engelska.

Hon är villig att berätta om sin tid som vän och arbetskamrat till Olof Palme.

Ett bestämt undantag vill hon göra, nämligen inga uttalanden som rör Olof Palme och henne på ett djupare, personligt plan. Här finns inget som har relevans för utredningen enligt henne.

Emma Rothschild träffade Olof Palme första gången 1976. Det skedde vid en privat mottagning i New York.

Andra gången de sammanträffade var när han talade vid ett OECD-möte i Stockholm 1979.

1980 träffades de vid en lunch i New York hos Anders Thunborg.

1981 anlitades hon som expert i Palmekommissionen. Detta uppdrag pågick till april 1982, då rapporten blev klar.

1983 blev hon styrelsemedlem vid SIPRI, Pipers väg, Bergshamra, Stockholm

Emma Rothschilds ordinarie befattning är en professur i ekonomi vid Institute of Technology i Massachusset, USA.

Från 1981, då hon fick ett konsultuppdrag i Palmekommissionen, och fram till mordet, hade hon regelbundna kontakter med Olof Palme.

De samtalade eller träffades ibland flera gånger i månaden. Samtalen gällde då som regel arbetet, men var även av en personlig karaktär.

Emma Rothschild tror sig känna Olof Palme så bra, att hon troligen skulle märkt om han känt sig hotad eller varit orolig för något. Han var aldrig rädd vid något tillfälle som hon vet. Om han utsatts för hot eller annat, är hon säker på att han skulle förmedlat detta till polisen.

Vid ett tillfälle i början av 80-talet promenerade hon och Olof Palme på Skansen i Stockholm. Där kom det fram en person, amerikan, och pratade en stund med Olof Palme. Vad hon kunde uppfatta rörde det sig om mannens rätt att träffa sitt barn som fanns hos mamman i Sverige.

Dagen efter valet 1985 såg hon två (2) mörka män, troligen fotografer, vilka stod och väntade utanför Olof Palmes bostad. När det kom andra fotografer till platsen försvann de, vilket verkade besynnerligt.

1986-01-15 mellan 15:40-16:00 , observerade Emma Rothschild en lång, kraftig mörkblond man utanför Olof Palmes bostad. Det kan ha funnits ytterligare en man, mindre och kortare, tillsammans med den förre, men här är hon osäker. (Se vidare separat bilaga).

I februari 1986 träffades de sista gången.

Detta skedde i anslutning till att Olof Palme återkommit från en tjänsteresa till Indien.

Vid detta tillfälle nämnde han, att han hade haft vissa problem på julaftonsnatten. Det hade då funnits några berusade kvinnor i trappuppgången på Västerlånggatan 31.

Olof Palme hade ej sett dessa kvinnor, utan han hade hört kvinnoröster utanför sin bostadsdörr. Emma Rothschild tror att detta meddelats till polisen.

1986-02-03 reste Emma Rothschild till USA och befann sig där när mordet skedde.

Sista telefonkontakten med Olof Palme hade hon 1986-02-18 . Olof Palme hade då varit på mycket bra humör och ingenting framkom som skulle kunna ha någon anknytning till mordet.

Emma Rothschild har svårt att se vilka motiv som kan ligga bakom mordet. Olof Palme hade naturligtvis fiender, men ingen person eller organisation skulle ha någon fördel av att mörda honom. Olof Palme representerade det socialdemokratiska partiet och en neutral stat och som sådan var han ersättningsbar.

Beträffande organisationer som EAP och Ustasja och PKK har hon hört namnen, men Olof Palme och hon diskuterade aldrig dessa.

Emma Rothschild känner ej till om det fanns några problem i kretsen kring Olof Palmes medarbetare, som skulle kunna leda till ett mord. Detta verkar otroligt, då hon bedömmer Olof Palme som en mycket populär medarbetare.

Det medlingsuppdrag som Olof Palme hade i kriget Iran-Irak, var mycket uppskattat både i FN och av de stridande parterna.

På fråga om Emma Rothschild arbetade för amerikanska CIA, blev svaret kategoriskt nej.

När hon ställs inför frågan om hon haft en intimare relation, varit Olof Palmes älskarinna, hänvisar Emma Rothschild till vad hon sa i inledningen. Inga uttalanden på det personliga planet.

Emma Rothschild har en tanke kring mordet som går ut på, att en internationell organisation (ev nationell), har utfört det hela.

De har räknat med en, om inte positiv, så i alla fall, blandad reaktion. I detta fallet skulle de ha talat om att det var de som utfört det hela. När nu reaktionen blev omedelbar och mycket stark för Olof Palme valde de att hålla tyst.

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Lars Thonander

(Namnteckning)
Gunnar Hierner

Pol-1986-05-20 TA12902-00 1530-1745 Emma Rotschild om Olof Palmes yrkesliv och misstänkt övervakning.pdf

Pol-1986-05-20 TA12902-00 1530-1745 Emma Rotschild om Olof Palmes yrkesliv och misstänkt övervakning.pdf

I februari 1986 träffades de sista gången.

Detta skedde i anslutning till att Olof Palme återkommit från en tjänsteresa till Indien.

Vid detta tillfälle nämnde han, att han hade haft vissa problem på julaftonsnatten. Det hade då funnits några berusade kvinnor i trappuppgången på Västerlånggatan 31.

Olof Palme hade ej sett dessa kvinnor, utan han hade hört kvinnoröster utanför sin bostadsdörr. Emma Rothschild tror att detta meddelats till polisen.

1986-02-03 reste Emma Rothschild till USA och befann sig där när mordet skedde.

Sista telefonkontakten med Olof Palme hade hon 1986-02-18 . Olof Palme hade då varit på mycket bra humör och ingenting framkom som skulle kunna ha någon anknytning till mordet.

Emma Rothschild har svårt att se vilka motiv som kan ligga bakom mordet. Olof Palme hade naturligtvis fiender, men ingen person eller organisation skulle ha någon fördel av att mörda honom. Olof Palme representerade det socialdemokratiska partiet och en neutral stat och som sådan var han ersättningsbar.

Beträffande organisationer som EAP och Ustasja och PKK har hon hört namnen, men Olof Palme och hon diskuterade aldrig dessa.

Emma Rothschild känner ej till om det fanns några problem i kretsen kring Olof Palmes medarbetare, som skulle kunna leda till ett mord. Detta verkar otroligt, då hon bedömmer Olof Palme som en mycket populär medarbetare.

Det medlingsuppdrag som Olof Palme hade i kriget Iran-Irak, var mycket uppskattat både i FN och av de stridande parterna.

På fråga om Emma Rothschild arbetade för amerikanska CIA, blev svaret kategoriskt nej.

När hon ställs inför frågan om hon haft en intimare relation, varit Olof Palmes älskarinna, hänvisar Emma Rothschild till vad hon sa i inledningen. Inga uttalanden på det personliga planet.

Emma Rothschild har en tanke kring mordet som går ut på, att en internationell organisation (ev nationell), har utfört det hela.

De har räknat med en, om inte positiv, så i alla fall, blandad reaktion. I detta fallet skulle de ha talat om att det var de som utfört det hela. När nu reaktionen blev omedelbar och mycket stark för Olof Palme valde de att hålla tyst.

Stockholm som ovan

(Namnteckning)
Lars Thonander

(Namnteckning)
Gunnar Hierner

Tillägg till tidigare förhör med Rothschild, Emma.

Förhöret hållet 1986-06-16 14:00-16:00 i Rothschilds bostad av krinsp Lars Thonander och Gunnar Hierner.

Rothschild träffade Olof Palme under ett besök i London september 1981.

Olof Palme talade då om att han och andra i socialdemokratiska partitoppen skulle vara utsatta för s k "dirty tricks".

Detta skulle innebära att han och några andra skulle vara utsatta för övervakning dygnet runt.

Övervakningen skulle skötas av några personer som för detta var särskilt hyrda av folk från "högersidan". Personerna skulle dock inte vara knutna till något speciellt politiskt parti.

Detta skulle Olof Palme ha fått hört av förre rikspolischefen Carl Persson. Den sista uppgiften är dock inte Rothschild säker på.

Rothschild träffade Olof Palme sommaren 1982 innan valet frågade hon om det hänt något med övervakningen han talat om ett år tidigare. Olof Palme hade då svarat att han inte hört något mer om saken, men skulle det varit en övervakning, så skulle de inte ha funnits något intressant i denna.

Under sin tid som förhandlare mellan Iran och Irak hade Olof Palme bevakning av FN:s folk.

Chef för denna styrka var en engelsman vid namn NeildReferens behövs och han var stationerad i Geneve. Rothschild tänkte att Neild eventuellt kunde säga om det varit några incidenter under förhandlingarna, som eventuellt kunde ha anknytning till den nu pågående mordutredningen.

Vidare hade Rothschild funderat på om personalen på Lennströms El AB på Munkbron hade hörts i utredningen. Lennströms är den firma i Gamla Stan som utför all elektrisk installation och de då kanske vid något tillfälle hört och sett något.

(Namnteckning)

(Namnteckning)

Pol-1986-05-20 TA12902-00 1530-1745 Emma Rotschild om Olof Palmes yrkesliv och misstänkt övervakning.pdf

Pol-1986-05-20 TA12902-00 1530-1745 Emma Rotschild om Olof Palmes yrkesliv och misstänkt övervakning.pdf

Tillägg till tidigare förhör med Rothschild, Emma.

Förhöret hållet 1986-06-16 14:00-16:00 i Rothschilds bostad av krinsp Lars Thonander och Gunnar Hierner.

Rothschild träffade Olof Palme under ett besök i London september 1981.

Olof Palme talade då om att han och andra i socialdemokratiska partitoppen skulle vara utsatta för s k "dirty tricks".

Detta skulle innebära att han och några andra skulle vara utsatta för övervakning dygnet runt.

Övervakningen skulle skötas av några personer som för detta var särskilt hyrda av folk från "högersidan". Personerna skulle dock inte vara knutna till något speciellt politiskt parti.

Detta skulle Olof Palme ha fått hört av förre rikspolischefen Carl Persson. Den sista uppgiften är dock inte Rothschild säker på.

Rothschild träffade Olof Palme sommaren 1982 innan valet frågade hon om det hänt något med övervakningen han talat om ett år tidigare. Olof Palme hade då svarat att han inte hört något mer om saken, men skulle det varit en övervakning, så skulle de inte ha funnits något intressant i denna.

Under sin tid som förhandlare mellan Iran och Irak hade Olof Palme bevakning av FN:s folk.

Chef för denna styrka var en engelsman vid namn NeildReferens behövs och han var stationerad i Geneve. Rothschild tänkte att Neild eventuellt kunde säga om det varit några incidenter under förhandlingarna, som eventuellt kunde ha anknytning till den nu pågående mordutredningen.

Vidare hade Rothschild funderat på om personalen på Lennströms El AB på Munkbron hade hörts i utredningen. Lennströms är den firma i Gamla Stan som utför all elektrisk installation och de då kanske vid något tillfälle hört och sett något.

(Namnteckning)

(Namnteckning)

On Wednesday 1986-01-15 I looked out of my window over Västerlånggatan several times between approximately 15:40 and 16:00.

Two or three times I saw a tall man standing opposite Västerlånggatan 31. He was about 190 cm high and heavily built, with dark blond hair:

I thought that he was Swedish or Northern European.

He was standing to the side of the fruit shop, and slightly into the alley. He was wearing a raincoat of a fairly light colour.

There may have been a second man with him, who was smaller and darker, but I have a much less clear memory of him.

The third or fourth time I looked out of the window, the tall man was no longer there, and the policeman Conny was standing opposite Västerlånggatan 31.

I then telephoned to Mr Palme, and went down into the street to give him some papers to take to India.

I spoke to Conny and continued to the newsagent.

Mr Palme came down with Kjell Lindström, and I gave him the papers.

He then got into the car on Storkyrkobrinken and went to the airport. I did not see the tall man again.

(Namnteckning)
Emma Rothschild

Pol-1986-05-20 TA12902-00 1530-1745 Emma Rotschild om Olof Palmes yrkesliv och misstänkt övervakning.pdf

Pol-1986-05-20 TA12902-00 1530-1745 Emma Rotschild om Olof Palmes yrkesliv och misstänkt övervakning.pdf

On Wednesday 1986-01-15 I looked out of my window over Västerlånggatan several times between approximately 15:40 and 16:00.

Two or three times I saw a tall man standing opposite Västerlånggatan 31. He was about 190 cm high and heavily built, with dark blond hair:

I thought that he was Swedish or Northern European.

He was standing to the side of the fruit shop, and slightly into the alley. He was wearing a raincoat of a fairly light colour.

There may have been a second man with him, who was smaller and darker, but I have a much less clear memory of him.

The third or fourth time I looked out of the window, the tall man was no longer there, and the policeman Conny was standing opposite Västerlånggatan 31.

I then telephoned to Mr Palme, and went down into the street to give him some papers to take to India.

I spoke to Conny and continued to the newsagent.

Mr Palme came down with Kjell Lindström, and I gave him the papers.

He then got into the car on Storkyrkobrinken and went to the airport. I did not see the tall man again.

(Namnteckning)
Emma Rothschild
Förhör
Kort sammanfattning
Mordet på Olof Palme
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-05-20 15:30
Avslutat


Förhör med bor tfn Adress telefon

Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, Polhemsgatan 30, den 1986-05-20 15:30-17:45 av kriminalinspektör Lars Thonander och Gunnar Hierner.

hörs med anledning av mordet på Olof Palme.träffade Olof Palme första gångentror sig känna Olof Palme så bra, att troligen skulle märkt om han känt sig hotad eller varit orolig för något.

Han var aldrig rädd vid något tillfälle som vet. Om han utsatts för hot eller annat, är säker på att han skulle förmedlat detta till polisen.
Pol-1986-05-20 TA12902-00 Förhör-okänd.pdf

Pol-1986-05-20 TA12902-00 Förhör-okänd.pdf

Förhör med bor tfn Adress telefon

Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler, Polhemsgatan 30, den 1986-05-20 15:30-17:45 av kriminalinspektör Lars Thonander och Gunnar Hierner.

hörs med anledning av mordet på Olof Palme.träffade Olof Palme första gångentror sig känna Olof Palme så bra, att troligen skulle märkt om han känt sig hotad eller varit orolig för något.

Han var aldrig rädd vid något tillfälle som vet. Om han utsatts för hot eller annat, är säker på att han skulle förmedlat detta till polisen.
restetill

och befann sig där när mordet

skedde.

Sista telefonkontakten med Olof Palme hadeOlof Palme hade då varit på mycket bra humör och ingenting framkom som skulle kunna ha någon anknytning till mordet.har svårt att se vilka motiv som kan ligga bakom mordet. Olof Palme hade naturligtvis fiender, men ingen person eller organisation skulle ha någon fördel av att mörda honom. Olof Palme representerade det socialdemokratiska partiet och en neutral stat och som sådan var han ersättningsbar.

Beträffande organisationer som EAP och Ustasja och PKK har hört namnen, men Olof Palme och diskuterade aldrig dessa.känner ej till om det fanns några problem i kretsen kring Olof Palmes medarbetare, som skulle kunna leda till ett mord. Detta verkar otroligt, då bedömmer Olof Palme som en mycket populär medarbetare.

Det medlingsuppdrag som Olof Palme hade i kriget Iran-Irak, var mycket uppskattat både i FN och av de stridande parterna.På fråga omStockholm som ovan

Die

Con

ماس با ما در

Lars Thonander

Gunnar Hierner

Pol-1986-05-20 TA12902-00 Förhör-okänd.pdf

Pol-1986-05-20 TA12902-00 Förhör-okänd.pdf

restetill

och befann sig där när mordet

skedde.

Sista telefonkontakten med Olof Palme hadeOlof Palme hade då varit på mycket bra humör och ingenting framkom som skulle kunna ha någon anknytning till mordet.har svårt att se vilka motiv som kan ligga bakom mordet. Olof Palme hade naturligtvis fiender, men ingen person eller organisation skulle ha någon fördel av att mörda honom. Olof Palme representerade det socialdemokratiska partiet och en neutral stat och som sådan var han ersättningsbar.

Beträffande organisationer som EAP och Ustasja och PKK har hört namnen, men Olof Palme och diskuterade aldrig dessa.känner ej till om det fanns några problem i kretsen kring Olof Palmes medarbetare, som skulle kunna leda till ett mord. Detta verkar otroligt, då bedömmer Olof Palme som en mycket populär medarbetare.

Det medlingsuppdrag som Olof Palme hade i kriget Iran-Irak, var mycket uppskattat både i FN och av de stridande parterna.På fråga omStockholm som ovan

Die

Con

ماس با ما در

Lars Thonander

Gunnar Hierner

HE 4! 1 G

Enlig Sekrete;

1980-100

19. RIKSPOLISSTYRELSEN

Pol-1986-05-20 TA12902-00 Förhör-okänd.pdf

Pol-1986-05-20 TA12902-00 Förhör-okänd.pdf

HE 4! 1 G

Enlig Sekrete;

1980-100

19. RIKSPOLISSTYRELSEN

Vepen die tecii Slobi M000199"

HEMLIG

Enlig. 57oo 1 2p Sekretesslagen SFS 1980:100

Denil 19.16 RIKSPOLISSTYRELSEN

Tillägg till tidigare förhör med860616 kl 14.00-16.00 iLars Thonander och Gunnar Hierner.Förhöret hålletav krinspUnder sin tid som förhandlare mellan Iran och Irak hade Olof Palme bevakning av FN:s folk. Chef för denna styrka yar en engelsman vid namn Neild och han var stationerad i Geneve.tänkte att Neild eventuellt kunde säga om det varit några incidenter under förhandlingarna, som eventuellt kunde ha anknytning till den nu pågående mordutredningen.

Vidare hadefunderat på omLan The

Themenday

Cute

Pol-1986-05-20 TA12902-00 Förhör-okänd.pdf

Pol-1986-05-20 TA12902-00 Förhör-okänd.pdf

Vepen die tecii Slobi M000199"

HEMLIG

Enlig. 57oo 1 2p Sekretesslagen SFS 1980:100

Denil 19.16 RIKSPOLISSTYRELSEN

Tillägg till tidigare förhör med860616 kl 14.00-16.00 iLars Thonander och Gunnar Hierner.Förhöret hålletav krinspUnder sin tid som förhandlare mellan Iran och Irak hade Olof Palme bevakning av FN:s folk. Chef för denna styrka yar en engelsman vid namn Neild och han var stationerad i Geneve.tänkte att Neild eventuellt kunde säga om det varit några incidenter under förhandlingarna, som eventuellt kunde ha anknytning till den nu pågående mordutredningen.

Vidare hadefunderat på omLan The

Themenday

Cute
Förhör
Kort sammanfattning
Förhör med professor Emma Rothschild,
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-05-20 15:30
Avslutat


Förhör med professor Emma Rothschild,, Stockholm, tfnAdress i U Föräldrar:

tfnFornoret nauet i rikskriminalens lokaler, Polhemsgatan 30, den 20 maj 1986 kl 15.30 - 17.45 av kriminalinspektör Lars Thonander och Gunnar Hierner.

Eringi Skip

03! 085! Sa 00:39S

19 RIKSPOLOST/RELSEN

1

Emma Rothschild hörs med anledning av mordet på Olof Palme. Hon förstår svenska ganska bra, men förhöret hålls till större delen på hennes modersmål, engelska. Hon är villig att berätta om sin tid som vän och arbetskamrat till Olof Palme. Ett bestämt undantag vill hon göra, nämligen inga uttalanden som rör Olof Palme och henne på ett djupare, personligt plan. Här finns inget som har relevans för utredningen enligt henne.

Emma Rothschild träffade Olof Palme första gången 1976. Det skedde vid en privat mottagning i New York. Andra gången de sammanträffade var när han talade vid ett OECD-möte i Stockholm 1979. 1980 träffades de vid en lunch i New York hos Anders Thunborg. 1981 anlitades hon som expert i Palmekommissionen. Detta uppdrag pågick till april 1982, då rapporten blev klar. 1983 blev hon styrelse medlem vid SIPRI, Pipers väg, Bergshamra, Stockholm

Emma Rothschilds ordinarie befattning är en professur i ekonomi vid Institute of Technology i Massachusset, USA.

Från 1981, då hon fick ett konsultuppdrag i Palmekommissionen, och fram till mordet, hade hon regelbundna kontakter med Olof Palme. De samtalade eller träffades ibland flera gånger i månaden. Samtalen gällde då som regel arbetet, men var även av en personlig karaktär.

Emma Rothschild tror sig känna Olof Palme så bra, att hon troligen skulle märkt om han känt sig hotad eller varit orolig för något. Han var aldrig rädd vid något tillfälle som hon vet. Om han utsatts för hot eller annat, är hon säker på att han skulle förmedlat detta till polisen.

Vid ett tillfällc i början av 80-talet promenerade hon och Olof Palme på Skansen i Stockholm. Där kom det fram en person, amerikan, och pratade en stund med Olof Palme. Vad hon kunde uppfatta rörde det sig om mannens rätt att träffa sitt barn som fanns hos mamman i Sverige.

Dagen efter valet 1985 såg hon 2 mörka män, troligen fotografer, vilka stod och väntade utanför Olof Palmes bostad. När det kom andra fotografer till platsen försvann de, vilket verkade besynnerligt.

Den 15 januari 1986 mellan kl 15.40-16.00, observerade Emma Rothschild en lång, kraftig mörkblond man utanför Olof Palmes bostad. Det kan ha funnits ytterligare en man, mindre och kortare, tillsammans med den förre, men här är hon osäker. (Se vidare separat bilaga).

Pol-1986-05-20 TA12901-00-A EmmaRothschild.pdf

Pol-1986-05-20 TA12901-00-A EmmaRothschild.pdf

Förhör med professor Emma Rothschild,, Stockholm, tfnAdress i U Föräldrar:

tfnFornoret nauet i rikskriminalens lokaler, Polhemsgatan 30, den 20 maj 1986 kl 15.30 - 17.45 av kriminalinspektör Lars Thonander och Gunnar Hierner.

Eringi Skip

03! 085! Sa 00:39S

19 RIKSPOLOST/RELSEN

1

Emma Rothschild hörs med anledning av mordet på Olof Palme. Hon förstår svenska ganska bra, men förhöret hålls till större delen på hennes modersmål, engelska. Hon är villig att berätta om sin tid som vän och arbetskamrat till Olof Palme. Ett bestämt undantag vill hon göra, nämligen inga uttalanden som rör Olof Palme och henne på ett djupare, personligt plan. Här finns inget som har relevans för utredningen enligt henne.

Emma Rothschild träffade Olof Palme första gången 1976. Det skedde vid en privat mottagning i New York. Andra gången de sammanträffade var när han talade vid ett OECD-möte i Stockholm 1979. 1980 träffades de vid en lunch i New York hos Anders Thunborg. 1981 anlitades hon som expert i Palmekommissionen. Detta uppdrag pågick till april 1982, då rapporten blev klar. 1983 blev hon styrelse medlem vid SIPRI, Pipers väg, Bergshamra, Stockholm

Emma Rothschilds ordinarie befattning är en professur i ekonomi vid Institute of Technology i Massachusset, USA.

Från 1981, då hon fick ett konsultuppdrag i Palmekommissionen, och fram till mordet, hade hon regelbundna kontakter med Olof Palme. De samtalade eller träffades ibland flera gånger i månaden. Samtalen gällde då som regel arbetet, men var även av en personlig karaktär.

Emma Rothschild tror sig känna Olof Palme så bra, att hon troligen skulle märkt om han känt sig hotad eller varit orolig för något. Han var aldrig rädd vid något tillfälle som hon vet. Om han utsatts för hot eller annat, är hon säker på att han skulle förmedlat detta till polisen.

Vid ett tillfällc i början av 80-talet promenerade hon och Olof Palme på Skansen i Stockholm. Där kom det fram en person, amerikan, och pratade en stund med Olof Palme. Vad hon kunde uppfatta rörde det sig om mannens rätt att träffa sitt barn som fanns hos mamman i Sverige.

Dagen efter valet 1985 såg hon 2 mörka män, troligen fotografer, vilka stod och väntade utanför Olof Palmes bostad. När det kom andra fotografer till platsen försvann de, vilket verkade besynnerligt.

Den 15 januari 1986 mellan kl 15.40-16.00, observerade Emma Rothschild en lång, kraftig mörkblond man utanför Olof Palmes bostad. Det kan ha funnits ytterligare en man, mindre och kortare, tillsammans med den förre, men här är hon osäker. (Se vidare separat bilaga).

I februari 1986 träffades de sista gången. Detta skedde i anslutning till att Olof Palme återkommit från en tjänsteresa till Indien. Vid detta tillfälle nämnde han, att han hade haft vissa problem på julaftonsnatten. Det hade då funnits några berusade kvinnor i trappuppgången på Västerlånggatan 31. Olof Palme hade ej sett dessa kvinnor, utan han hade hört kvinnoröster utanför sin bostadsdörr. Emma Rothschild tror att detta meddelats till polisen.

Den 3 februari reste Emma Rothschild till USA och befann sig där när mordet skedde.

Sista telefonkontakten med Olof Palme hade hon den 18 februari 1986. Olof Palme hade då varit på mycket bra humör och ingenting framkom som skulle kunna ha någon anknytning till mordet.

Emma Rothschild har svårt att se vilka motiv som kan ligga bakom mordet. Olof Palme hade naturligtvis fiender, men ingen person eller organisation skulle ha någon fördel av att mörda honom. Olof Palme representerade det socialdemokratiska partiet och en neutral stat och som sådan var han ersättningsbar.

Beträffande organisationer som EAP och Ustasja och PKK har hon hört namnen, men Olof Palme och hon diskuterade aldrig dessa.

Emma Rothschild känner ej till om det fanns några problem i kretsen kring Olof Palmes medarbetare, som skulle kunna leda till ett mord. Detta verkar otroligt, då hon bedömmer Olof Palme som en mycket populär medarbetare.

Det medlingsuppdrag som Olof Palme hade i kriget Iran-Irak, var mycket uppskattat både i FN och av de stridande parterna.

På fråga om Emma Rothschild arbetade för amerikanska CIA, blev svaret kategoriskt nej. När hon ställs inför frågan om hon haft en intimare relation, varit Olof Palmes älskarinna, hänvisar Emma Rotschild till vad hon sa i inledningen. Inga uttalanden på det personliga planet.

Emma Rothschild har en tanke kring mordet som går ut på, att en internationell organisation (ev nationell), har utfört det hela. De har räknat med en, om inte positiv, så i alla fall, blandad reaktion. I detta fallet skulle de ha talat om att det var de som utfört det hela. När nu reaktionen blev omedelbar och mycket stark för Olof Palme valde de att hålla tyst.

Stockholm som ovan

in lire...

om

Crediti

Lars Thonander

Gunnar Hierner

Pol-1986-05-20 TA12901-00-A EmmaRothschild.pdf

Pol-1986-05-20 TA12901-00-A EmmaRothschild.pdf

I februari 1986 träffades de sista gången. Detta skedde i anslutning till att Olof Palme återkommit från en tjänsteresa till Indien. Vid detta tillfälle nämnde han, att han hade haft vissa problem på julaftonsnatten. Det hade då funnits några berusade kvinnor i trappuppgången på Västerlånggatan 31. Olof Palme hade ej sett dessa kvinnor, utan han hade hört kvinnoröster utanför sin bostadsdörr. Emma Rothschild tror att detta meddelats till polisen.

Den 3 februari reste Emma Rothschild till USA och befann sig där när mordet skedde.

Sista telefonkontakten med Olof Palme hade hon den 18 februari 1986. Olof Palme hade då varit på mycket bra humör och ingenting framkom som skulle kunna ha någon anknytning till mordet.

Emma Rothschild har svårt att se vilka motiv som kan ligga bakom mordet. Olof Palme hade naturligtvis fiender, men ingen person eller organisation skulle ha någon fördel av att mörda honom. Olof Palme representerade det socialdemokratiska partiet och en neutral stat och som sådan var han ersättningsbar.

Beträffande organisationer som EAP och Ustasja och PKK har hon hört namnen, men Olof Palme och hon diskuterade aldrig dessa.

Emma Rothschild känner ej till om det fanns några problem i kretsen kring Olof Palmes medarbetare, som skulle kunna leda till ett mord. Detta verkar otroligt, då hon bedömmer Olof Palme som en mycket populär medarbetare.

Det medlingsuppdrag som Olof Palme hade i kriget Iran-Irak, var mycket uppskattat både i FN och av de stridande parterna.

På fråga om Emma Rothschild arbetade för amerikanska CIA, blev svaret kategoriskt nej. När hon ställs inför frågan om hon haft en intimare relation, varit Olof Palmes älskarinna, hänvisar Emma Rotschild till vad hon sa i inledningen. Inga uttalanden på det personliga planet.

Emma Rothschild har en tanke kring mordet som går ut på, att en internationell organisation (ev nationell), har utfört det hela. De har räknat med en, om inte positiv, så i alla fall, blandad reaktion. I detta fallet skulle de ha talat om att det var de som utfört det hela. När nu reaktionen blev omedelbar och mycket stark för Olof Palme valde de att hålla tyst.

Stockholm som ovan

in lire...

om

Crediti

Lars Thonander

Gunnar Hierner

HE MIG

Enlig: 5 pool § 2D Sekretesslagjea: 5F5 1480 100

Denit 1 6. 1986 RIKSPCLISSTYRELSEN

Tillägg till tidigare förhör med Rothschild, Emma. Förhöret hållet 860616 kl 14.00-16.00 i Rothschilds bostadav krinsp Lars Thonander och Gunnar Hierner.

Rothschild träffade Olof Palme under ett besök i London september 1981. Olof Palme talade då om att han och andra i socialdemokratiska partitoppen skulle vara utsatta för s k "dirty tricks". Detta skulle innebära att han och några andra skulle vara utsatta för övervakning dygnet runt. Övervakningen skulle skötas av några personer som för detta var särskilt hyrda av folk från "högersidan". Personerna skulle dock inte vara knutna till något speciellt politiskt parti. Detta skulle Olof Palme ha fått hört av förre rikspolischefen Carl Persson. Den sista uppgiften är dock inte Rothschild säker på.

Då Rothschild träffade Olof Palme sommaren 1982 innan valet frågade hon om det hänt något med övervakningen han talat om ett år tidigare. Olof Palme hade då svarat att han inte hört något mer om saken, men skulle det varit en övervakning, så skulle de inte ha funnits något intressant i denna.

Under sin tid som förhandlare mellan Iran och Irak hade Olof Palme bevakning av FN:s folk. Chef för denna styrka var en engelsman vid namn Neild och han var stationerad i Geneve. Rothschild tänkte att Neild eventuellt kunde säga om det varit några incidenter under förhandlingarna, som eventuellt kunde ha anknytning till den nu pågående mordutredningen.

Vidare hade Rothschild funderat på om personalen på Lennströms El AB på Munkbron hade hörts i utredningen. Lennströms är den firma i Gamla Stan som utför all elektrisk installation och de då kanske vid något tillfälle hört och sett något.

Lan Thon

Loading

de Luustinen

Pol-1986-05-20 TA12901-00-A EmmaRothschild.pdf

Pol-1986-05-20 TA12901-00-A EmmaRothschild.pdf

HE MIG

Enlig: 5 pool § 2D Sekretesslagjea: 5F5 1480 100

Denit 1 6. 1986 RIKSPCLISSTYRELSEN

Tillägg till tidigare förhör med Rothschild, Emma. Förhöret hållet 860616 kl 14.00-16.00 i Rothschilds bostadav krinsp Lars Thonander och Gunnar Hierner.

Rothschild träffade Olof Palme under ett besök i London september 1981. Olof Palme talade då om att han och andra i socialdemokratiska partitoppen skulle vara utsatta för s k "dirty tricks". Detta skulle innebära att han och några andra skulle vara utsatta för övervakning dygnet runt. Övervakningen skulle skötas av några personer som för detta var särskilt hyrda av folk från "högersidan". Personerna skulle dock inte vara knutna till något speciellt politiskt parti. Detta skulle Olof Palme ha fått hört av förre rikspolischefen Carl Persson. Den sista uppgiften är dock inte Rothschild säker på.

Då Rothschild träffade Olof Palme sommaren 1982 innan valet frågade hon om det hänt något med övervakningen han talat om ett år tidigare. Olof Palme hade då svarat att han inte hört något mer om saken, men skulle det varit en övervakning, så skulle de inte ha funnits något intressant i denna.

Under sin tid som förhandlare mellan Iran och Irak hade Olof Palme bevakning av FN:s folk. Chef för denna styrka var en engelsman vid namn Neild och han var stationerad i Geneve. Rothschild tänkte att Neild eventuellt kunde säga om det varit några incidenter under förhandlingarna, som eventuellt kunde ha anknytning till den nu pågående mordutredningen.

Vidare hade Rothschild funderat på om personalen på Lennströms El AB på Munkbron hade hörts i utredningen. Lennströms är den firma i Gamla Stan som utför all elektrisk installation och de då kanske vid något tillfälle hört och sett något.

Lan Thon

Loading

de Luustinen

Förhör med professor Emma Rotschil född,

boende i Stockholm, telefon

Förhöret hållet i bostaden den 1 april 1987 mellan klockan 13.00 - 14.30. Förhörsledare: kriminalinspektör Lars Thonander.

Angående mordet på Olof Palme

Som komplement till tidigare förhör med Emma Rotschild, tillfrågades hon om det speciella avsnitt som handlade om Olof Palmes medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak. Här avses då främst olika händelser som påverkat intensiteten i förhandlingarna.

Emma Rotschild berättar att Olof Palme tillträdde sin roll som officiell FN-medlare i kriget Iran-Irak i november 1980. Den person som indirekt låg bakom utnämningen, var FN:s andreman vid tillfället Brian Urquhart. Denne ansåg att den ende som kunde accepteras av båda sidorna, var Olof Palme. (Brian Urquhart är numerad pensionerad och bor i New York)

Under perioden november - 80 till valet -82 reste Olof Palme mycket och hade förmodligen ganska intensiva kontakter med de båda krigförande ländernas representanter. Dessa kontakter var ofta informella och kunde ske på olika platser i världen, ofta i New York i samband med FN-besök.

I samband med valsegern 1982 och Olof Palmes utnämning till statsminister, lär ovannämnde Urquhart ha varit orolig för det fortsatta medlingsarbetet. Detta främnst för att han ansåg, att om inte Olof Palme fortsatte sin roll som medlare, skulle medlingsförsöket få läggas ned. Olof Palme hade dock klargjort, att han trots sin nya arbetssituation, ämnade han fortsätta med uppdraget. Hur intensivt han personligen engagerade sig i fortsättningen är omöjligt att bedöma, men medlingsuppdraget pågick ända fram till hans död.

Den person som känner till alla detaljer i samband med medlingsuppdraget, är Jan Eliasson UD, tidigare Olof Palmes utrikespolitiske rådgivare. Eliasson reste till Iran, och förmodligen även

Pol-1986-05-20 TA12901-00-A EmmaRothschild.pdf

Pol-1986-05-20 TA12901-00-A EmmaRothschild.pdf

Förhör med professor Emma Rotschil född,

boende i Stockholm, telefon

Förhöret hållet i bostaden den 1 april 1987 mellan klockan 13.00 - 14.30. Förhörsledare: kriminalinspektör Lars Thonander.

Angående mordet på Olof Palme

Som komplement till tidigare förhör med Emma Rotschild, tillfrågades hon om det speciella avsnitt som handlade om Olof Palmes medlaruppdrag i kriget mellan Iran och Irak. Här avses då främst olika händelser som påverkat intensiteten i förhandlingarna.

Emma Rotschild berättar att Olof Palme tillträdde sin roll som officiell FN-medlare i kriget Iran-Irak i november 1980. Den person som indirekt låg bakom utnämningen, var FN:s andreman vid tillfället Brian Urquhart. Denne ansåg att den ende som kunde accepteras av båda sidorna, var Olof Palme. (Brian Urquhart är numerad pensionerad och bor i New York)

Under perioden november - 80 till valet -82 reste Olof Palme mycket och hade förmodligen ganska intensiva kontakter med de båda krigförande ländernas representanter. Dessa kontakter var ofta informella och kunde ske på olika platser i världen, ofta i New York i samband med FN-besök.

I samband med valsegern 1982 och Olof Palmes utnämning till statsminister, lär ovannämnde Urquhart ha varit orolig för det fortsatta medlingsarbetet. Detta främnst för att han ansåg, att om inte Olof Palme fortsatte sin roll som medlare, skulle medlingsförsöket få läggas ned. Olof Palme hade dock klargjort, att han trots sin nya arbetssituation, ämnade han fortsätta med uppdraget. Hur intensivt han personligen engagerade sig i fortsättningen är omöjligt att bedöma, men medlingsuppdraget pågick ända fram till hans död.

Den person som känner till alla detaljer i samband med medlingsuppdraget, är Jan Eliasson UD, tidigare Olof Palmes utrikespolitiske rådgivare. Eliasson reste till Iran, och förmodligen även

{

Till

till Irak på Palmes uppdrag. En annan person som Olof Palme höll mycket välinformerad om utvecklingen i Iran-Irak, vár dåvarande utrikeshandelsministern Mats Hellström. Denne besökte Irak så sent som i februari 1986.

Vad Emma Rotschild känner till skedde inga märkbara förändringar i förhandlingsintensiteten. Möjligen, att Jan Eliasson efter det att Olof Palme blivit statsminister, fått en mera framsk juten roll i förhandlingarna. Om något inträffat de sista månaderna före Olof Palmes död, är det förmodligen Jan Eliasson som känner till detta.

Att Sverige, via vapenexport, eller på annat sätt, kunnat påverka krigssituationen, är knappast troligt. Detta skulle då endast kunnat ske, om kriget befunnit sig i ett avgörande skede, och Sverige kunnat leverera avgörande krigsmateriel. Emma Rotschild tror, att endast en analys av krigssituationen månaderna före Olof Palmes död, kan avgöra om det eventuellt fanns något samband med mordet. Den som har den bästa överblicken av Palmes medlingsuppdrag och den dåvarande krigssituationen är förutnämnde Brian Urquhart.

Stockholm som avan

aus Thomas

Lars Thonander Kriminalinspektör

de

Pol-1986-05-20 TA12901-00-A EmmaRothschild.pdf

Pol-1986-05-20 TA12901-00-A EmmaRothschild.pdf

{

Till

till Irak på Palmes uppdrag. En annan person som Olof Palme höll mycket välinformerad om utvecklingen i Iran-Irak, vár dåvarande utrikeshandelsministern Mats Hellström. Denne besökte Irak så sent som i februari 1986.

Vad Emma Rotschild känner till skedde inga märkbara förändringar i förhandlingsintensiteten. Möjligen, att Jan Eliasson efter det att Olof Palme blivit statsminister, fått en mera framsk juten roll i förhandlingarna. Om något inträffat de sista månaderna före Olof Palmes död, är det förmodligen Jan Eliasson som känner till detta.

Att Sverige, via vapenexport, eller på annat sätt, kunnat påverka krigssituationen, är knappast troligt. Detta skulle då endast kunnat ske, om kriget befunnit sig i ett avgörande skede, och Sverige kunnat leverera avgörande krigsmateriel. Emma Rotschild tror, att endast en analys av krigssituationen månaderna före Olof Palmes död, kan avgöra om det eventuellt fanns något samband med mordet. Den som har den bästa överblicken av Palmes medlingsuppdrag och den dåvarande krigssituationen är förutnämnde Brian Urquhart.

Stockholm som avan

aus Thomas

Lars Thonander Kriminalinspektör

de

On Wednesday

dày 850 Jahit y 1986 I looked out of my window over Vasterlanggatan

several times between approximately 15.40 and 16.00. Two or three times I saw

a tall man standing opposite Vasterlanggatan 31. He was about 190 cm high and

heavily built, with dark blond hair: I thought that he was Swedish or Northern

European. He was standing to the side of the fruit shop, and slightly into the

alley. He was wearing a raincoat of a fairly light colour. There may have been

a second man with him, who was smaller and darker, but I have a much less clear

memory of him. The third or fourth time I looked out of the window, the tall man

was no longer there, and the policeman Conny was standing opposite Vasterlanggatan

31. I then telephoned to Mr Palme, and went down into the street to give him

some papers to take to India. I spoke to Conny and continued to the newsagent.

Mr Palme came down with Kjell Lindstrom, and I gave him the papers. He then got

into the car on Storkyrkobrinken and went to the airport. I did not see the tall

man again.

НЕ 4

1

1 G Eniig

? Sekrets

1980 100

19.10 RIKSPOLISSTYRELSEN

Zeitet

Pol-1986-05-20 TA12901-00-A EmmaRothschild.pdf

Pol-1986-05-20 TA12901-00-A EmmaRothschild.pdf

On Wednesday

dày 850 Jahit y 1986 I looked out of my window over Vasterlanggatan

several times between approximately 15.40 and 16.00. Two or three times I saw

a tall man standing opposite Vasterlanggatan 31. He was about 190 cm high and

heavily built, with dark blond hair: I thought that he was Swedish or Northern

European. He was standing to the side of the fruit shop, and slightly into the

alley. He was wearing a raincoat of a fairly light colour. There may have been

a second man with him, who was smaller and darker, but I have a much less clear

memory of him. The third or fourth time I looked out of the window, the tall man

was no longer there, and the policeman Conny was standing opposite Vasterlanggatan

31. I then telephoned to Mr Palme, and went down into the street to give him

some papers to take to India. I spoke to Conny and continued to the newsagent.

Mr Palme came down with Kjell Lindstrom, and I gave him the papers. He then got

into the car on Storkyrkobrinken and went to the airport. I did not see the tall

man again.

НЕ 4

1

1 G Eniig

? Sekrets

1980 100

19.10 RIKSPOLISSTYRELSEN

Zeitet