wpu.nu

William Colby

Från wpu.nu

Version från den 30 oktober 2022 kl. 11.09 av Utredaren (diskussion | bidrag)


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

William "Bill" Colby
Bill Colby
William E. Colby

Relevans
Stay Behind. Inblandad i internationell vapenhandel.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

William Egan Colby (1920–1996) var en amerikansk underrättelseofficer som tjänstgjorde som Director of Central Intelligence (DCI) från September 1973 till Januari 1976. Vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme ....

Biografi och karriär

1920-01-04 William Colby föddes

193? Public high school in Burlington, Vermont.

1940 Examen i politics (statskunskap)från Princeton University.

1940 Studier vid Columbia Law School (1940-1941)

1941 Tog värvning i United States Army / Office of Strategic Service OSS som en s.k. "Jedburgh", eller “special operator” för uppdrag i det ockuperade Europa.

After the war, Colby graduated from Columbia Law School and then briefly practiced law in William J. Donovan's New York firm, Donovan, Leisure, Newton & Irvine.

1944 augusti Befälhavare för OSS / “Jedburgh “Team Bruce” som samverkade med den franska motståndsrörelsen i det av Tyskland ockuperade Frankrike fram till hösten 1944 då hans team anslöt till de framryckande allierade styrkorna.

1945 April Ledare för NORSON Group Operation Rype för sabotage i Norge mot järnvägsspår för att förhindra tyska trupperna omgruppering söderut inför de sovjetiska styrkorna framryckning norrifrån

1947 Examen Columbia Law School.

194? Praktiserade juridik vid Donovan, Leisure, Newton & Irvine Law Firm.

1949 National Labor Relations Board in Washington.

1950 Värvad till CIA, Plans Division (Operations).

1951, april, Sverige, Stockholm, politisk attaché vid USAs ambassad, (1951-1953). Täckbefattning för uppdrag för CIA Office of Policy Coordination (CIA/OPC) var en amerikansk organisation för hemliga psykologiska operationer och paramilitära ingripanden. Organiserade stay-behind nätverk för Operation Gladio, en hemlig paramilitär organisation bildat av CIA i samverkan med NATO för att bekämpa en eventuell sovjetisk invasion av Västeuropa.

1953 Under cover-agent för CIA i Italien, som diplomat för DoS (USAs Utrikesdepartement) ledd av John Foster Dulles för att i fredstid bekämpa vänsterpartier med anknytning till Sovjetunionen.

1959 CIAs "deputy chief of station" följt “chief of station" av i Saigon, Sydvietnam, (1959-1962)

1962 "Deputy chief of CIA's Far East Division" Washington, USA.

1963 "Chief of CIA's Far East Division" i Washington, USA, (1963-1968).

1968-1971 "Chief of U.S. / South Vietnamese rural pacification" CORDS. och ansvarig för the Phoenix Program för att identifiera och attackera "Viet Congs (FNL) infrastruktur."

1971, juli "Executive director of CIA" Washington, USA.

1973-03-02 "Deputy Director of Central Intelligence for Operations" (DDCI)

1973-09-04 “Director of Central Intelligence" (DCI) (till 1976-01-30) då Colby avgick under Watergate -skandalen.

1977 Medgrundare av advokatfirman Colby, Miller & Hanes, där han ägnade sig åt “offentlig policyärenden” samt Legal Counsel (juridisk rådgivare) för Nugan Hand Bank (1977-1980)

1986-02-28 William Colby var 66 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme

1996-05-06 William Colby död vid 76 års ålder

I media

How was the CIA linked to the Nugan Hand Bank of Australia?

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

Pomn 

JDB26300-00

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
Nugan Hand Bank "Nugan Hand Bank " Wikipedia - engelska
"William Colby" Wikipedia - engelska