wpu.nu

Tage Erlander

Från wpu.nu


Foto

Andra kända namn

Erlander

Relevans
Som statsminister uppdrog Tage Erlander 1958 åt Alvar Lindencrona att påbörja uppbyggnaden av en svensk motståndsorganisation underställd Inrikesdepartementet. Arbetet övervakades personligen av Tage Erlander och inrikesminister Rune Johansson.


CIA-agenten William Colby som var stationerad på den amerikanska ambassaden i Stockholm (1951-1953) berättade i sina memoarer att hans uppgift var att bygga upp en "Stay Behind" organisation i Norge, Danmark, Sverige och Finland. För det ändamålet rekryterade William Colby och utrustade "motståndsledare" som 1958 överfördes till den svenska regeringen och Alvar Lindencronas “nybildade” organisation, kallad "Lindencronas kommitté"


Alvar Lindencrona fungerade som överordnad till den svenska Stay Behind-rörelsen och var regeringens personliga kontaktman med de västliga underrättelsetjänsterna med huvuduppgift att hålla CIA och MI6 informerade om den svenska motståndsorganisationens organisation och verksamhet. Den svenska Stay Behind-organisationens huvuduppgift var att fungera som en stomme i en svensk motståndsrörelse.


För detta ändamål rekryterades cirka 150 "motståndsledare", inklusive de som William Colby rekryterat, utspridda över landet. Dessa genomgick en speciell utbildning,omfattande bland annat sabotageteknik. Till stöd för dessa motståndsmän fanns också speciella vapen- och drivmedelsförråd som låg vid sidan av den ordinarie mobiliseringsorganisationen.

Enligt teorier om att Stay Behind 1986 låg bakom (anstiftare) och/eller utförde mordet (gärningsmän) på Sveriges statsminister Olof Palme skulle därmed västliga underrättelsetjänster i samarbete med individer “motståndsledare” och/eller subversiva grupperingar inom Stay Behind vara delaktiga i mordet.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Tage Fritjof Erlander, (1901-1985) var partiledare för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och Sveriges statsminister 1946–1969. Erlander var ledamot av Sveriges riksdag 1932–1973 i andra kammaren.

Biografi och karriär (i urval)
Datum Händelse
1901-06-13 Tage Erlander föddes i Ransäter i Värmlands län
1920 Erlander skrev på hösten in sig vid Lunds universitet
1921–1922 Värnpliktstjänst på kulsprutekompaniet vid Första livgrenadjärregementet (I 4) i Linköping
1923 Ordförande i Lunds matematiska sällskap
1926-1929 Kurator för Wermlands nation ; i egenskap av detta ämbete bidrog han till att skapa Kuratorskollegiet 1927 och Stora Kuratorskollegiet 1928
1928 Medlem i Socialdemokratiska partiet
1928 Kandidatexamen
1928 Redaktionssekreterare vid Svensk Uppslagsbok i Malmö
1932–1938 Medlem av redaktionskommittén vid Svensk Uppslagsbok i Malmö
1930 Invald i Lunds stads stadsfullmäktige
1932 Invald i andra kammaren i riksdagen som representant för fyrstadskretsen
1937 Sakkunnig i Socialdepartementet under socialminister Gustav Möller
1938 Statssekreterare i Socialdepartementet. Som statssekreterare vid socialdepartementet var Erlander en av de ansvariga för 14 hemliga interneringsläger i Sverige under andra världskriget
1944 Konsultativt statsråd och Sveriges civilförsvarsminister
1944–1945 Biträdande socialminister med ansvar för frågor rörande arbetsmarknaden, polisväsendet och civilförsvaret i samlingsregeringen
1945 Ecklesiastikminister (utbildningsminister)
1946-10-11 till 1969-10-14 Partiledare för Socialdemokratiska partiet, efterträddes av Olof Palme 1969
1946-10-11 till 1969-10-14 Sveriges statsminister, efterträddes av Olof Palme 1969
1985-06-21 Tage Erlander avled i en ålder av 84 år


I utredningen

Det finns inget registrerat i wpu på Tage Erlander

Bilder


Press/Media

Publicerat Rubrik / Länk Medie
2022-09-29 Svenska Stay Behind-enheter på 50-talet Poddtoppen
Avsnitt 14

Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
1947 Vem är det: Tage Erlander Svensk biografisk handbok 1947

P A Norstedt & Söners Förlag

1996 Tage Erlander Nationalencyklopedin
2008-08-30 Tage Erlander bakom hemliga koncentrationsläger Sveriges radio

Niclas Sennerteg

2009 Kort historia Blogg

Lunds Matematiska Sällskap

Tage Erlander Wikipedia

svenska

Tage Erlander Wikipedia

engelska