Agneta Kallur

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Kallur Agneta
Kallur


Relevans
Kriminalinspektör, KK1, Ank: 4114, Förhörsledare
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Agneta Kallur i wpu.nu.

Avsnitt

Agneta Kallur har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Agneta Kallur är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Agneta Kallur omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Agneta Kallur som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Agneta Kallur har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Krinsp KK1 4114 Verksam i PU: 1986 - ? Uppslag:EAE340-00

Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer

I utredningen

Kriminalinspektör, KK1, anknytning: 4114 Förhörsledare