wpu.nu

Uppslag:EAE46-01-A

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
46-01-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 04:35
Avslutat


Tjänstgjorde tillsammans med  Birgit Dahlström  på Snickarbacken.

Ringde till  Bo Gunnar Karlsson  på uppmaning av Kommissarie Schönbeck, eftersom  Bo Gunnar Karlsson  tjänstgjorde tillsammans med  Birgit Dahlström  (som såg man på Snickarbacken)

 Bo Gunnar Karlsson  uppgav att han stod på Snickarbacken och skrev ut "lappar" på bilar. Han skrev lappar mellan 1986-02-28 23:05-23:16.

Då han skrivit sista "lappen" gick han direkt till  Birgit Dahlström , som satt i tjänstebilen, parkerad på Smala Gränd.

 Bo Gunnar Karlsson  hade inte gjort några iakttagelser av personer, som kan sättas 1 samband med mordet.

Han tyckte att flera människor rörde sig i området, men han lade inte märke till någon speciell.

Anknyter till:
E 46-2-B

Pol-1986-03-01 0435 EAE46-01-A Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Pol-1986-03-01 0435 EAE46-01-A Trafikövervakare-Dahlström.pdf

Tjänstgjorde tillsammans med  Birgit Dahlström  på Snickarbacken.

Ringde till  Bo Gunnar Karlsson  på uppmaning av Kommissarie Schönbeck, eftersom  Bo Gunnar Karlsson  tjänstgjorde tillsammans med  Birgit Dahlström  (som såg man på Snickarbacken)

 Bo Gunnar Karlsson  uppgav att han stod på Snickarbacken och skrev ut "lappar" på bilar. Han skrev lappar mellan 1986-02-28 23:05-23:16.

Då han skrivit sista "lappen" gick han direkt till  Birgit Dahlström , som satt i tjänstebilen, parkerad på Smala Gränd.

 Bo Gunnar Karlsson  hade inte gjort några iakttagelser av personer, som kan sättas 1 samband med mordet.

Han tyckte att flera människor rörde sig i området, men han lade inte märke till någon speciell.

Anknyter till:
E 46-2-B