wpu.nu

Uppslag:EAE340-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
340-00
Registrerat
1993-02-03
Ad acta
1993-07-22
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-03 09:20
Avslutat


ev hållpunkter för tider och platser samt /tog buss 43 från Karl XII-torg, som skulle gått kl 23.19 28/2, men den var några minuter försenad.tror att det var näst sista turen för kvällen. Han åkte mot Roslagstull. Vid Eriksbergsg eller Eriksbergsplan gick en man på bussen, växlade några ord med föraren och blev sedan av igen. "Klockan var då 23, 29-35. Mannen var mörk och mörkklädd. Han var barhuvad och bar på en ljusgrå platt bag.

پورے صحرک

.ed of auka

pane

po på Snickaub

ev hållpunkter för tider och platser samt /tog buss 43 från Karl XII-torg, som skulle gått kl 23.19 28/2, men den var några minuter försenad.tror att det var näst sista turen för kvällen. Han åkte mot Roslagstull. Vid Eriksbergsg eller Eriksbergsplan gick en man på bussen, växlade några ord med föraren och blev sedan av igen. "Klockan var då 23, 29-35. Mannen var mörk och mörkklädd. Han var barhuvad och bar på en ljusgrå platt bag.

پورے صحرک

.ed of auka

pane

po på Snickaub
Förhör
Kort sammanfattning
tog buss 43 från Karl XII-torg, som skulle gått kl 23.19 28/2, men den ev hållpunkter for tider och var några minuter försenad. tror att det var näst sista turen för kvällen, Han åkte mot Roslagstull.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


tog buss 43 från Karl XII-torg, som skulle gått kl 23.19 28/2, men den var några minuter försenad. tror att det var näst sista turen för kvällen. Han åkte mot Roslagstull. Vid Eriksbergsgatan eller Eriksbergsplan gick en man på bussen, växlade några ord med föraren och klev sedan av igen. Klockan var då 23.30-23.35. Mannen var mörk och mörkklädd. Han var barhuvad och bar på en ljusgrå platt bag.

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD view?usp=sharing.pdf

Pol-YYYY-MM-DD OKÄND UPPSLAGSKOD view?usp=sharing.pdf

tog buss 43 från Karl XII-torg, som skulle gått kl 23.19 28/2, men den var några minuter försenad. tror att det var näst sista turen för kvällen. Han åkte mot Roslagstull. Vid Eriksbergsgatan eller Eriksbergsplan gick en man på bussen, växlade några ord med föraren och klev sedan av igen. Klockan var då 23.30-23.35. Mannen var mörk och mörkklädd. Han var barhuvad och bar på en ljusgrå platt bag.